23.07.2015 Views

DWEILKRANT ZUTPHEN 2014

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DWEILKRANT</strong><br />

<strong>ZUTPHEN</strong> <strong>2014</strong><br />

13 SEPTEMBER<br />

BINNENSTAD <strong>ZUTPHEN</strong><br />

START DEFILÉ 13.00 UUR & VANAF 17.00 UUR NAODWEIL’N<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 01


Workx heeft meer dan 35.000 verhuurartikelen voor particulieren en prof essionals,<br />

zoals tuin gereedschap, boormachines, trilplaten, aggregaten, heaters, maar ook<br />

minigravers, hoog werkers en aanhangwagens.<br />

Workx Materieelverhuur Zutphen<br />

Litauensestraat 2, 7202 CN Zutphen, 0575-546848<br />

Workx weet hoe het werkt<br />

www.workx.nl 0900 - 0605 (0,15 ct/m)<br />

Uw afval wegbrengen?<br />

Ook dat kan bij ons!<br />

Openingstijden:<br />

Ma t/m vr:<br />

Za:<br />

07.30 - 17.30 uur<br />

08.00 - 14.00 uur<br />

Bestel online je<br />

(afval) transport<br />

gemakkelijk en snel.<br />

Wissels Groep<br />

Verlengde Ooyerhoekseweg 9, 7207 BJ Zutphen<br />

T. 0575 - 52 67 48 E. info@wissels.eu


VOORWOORD<br />

BURGEMEESTER<br />

J.A. GERRITSEN<br />

WIJ HETEN U VAN HARTE<br />

WELKOM NAMENS HET BESTUUR<br />

Vorig jaar hadden we alweer de 11e editie van de Dweildag. Het was<br />

een schitterende dag, ondanks het dreigende weer, zoals u kunt zien<br />

aan de foto’s in deze krant. We hadden groots uitgepakt met veurdweil’n<br />

op vrijdag, een Spul(t)plein met kinderattracties, de grand finale<br />

van zo’n 300 muzikanten op het grote podium en naodweil’n bij verschillende<br />

cafés.<br />

Dit jaar hebben we besloten terug te gaan naar de kern van het evenement: muziek maken.<br />

Wordt het dan minder leuk? Zeker niet! Want op zaterdag 13 september gaan we de binnenstad<br />

vullen met muzikale klanken.<br />

En dat gaan we doen met zo’n 21 dweilorkesten uit Nederland! Naast een groot aantal<br />

“oude” bekende orkesten, zijn er dit jaar weer twee nieuwe orkesten van de partij. Verderop<br />

in deze krant leest u meer over de orkesten en in het speelschema leest u wanneer ze waar<br />

spelen. We starten dit jaar met het defilé van alle orkesten vanaf de Laarstraat. Dus zoek<br />

een plekje langs de route en laat alle orkesten aan u voorbij komen. Vervolgens zullen de<br />

orkesten op verschillende plekken in de binnenstad te beluisteren zijn tot 17.00 uur. En daarna<br />

is het nog niet helemaal afgelopen, want een aantal orkesten blijven naodweil’n.<br />

Kortom, samen met onze vrijwilligers zetten wij ons weer in voor een gezellige dag vol<br />

muziek. Kom naar Zutphen en maak het mee!<br />

Bestuur Stichting ‘t Spul(t)<br />

Op de website van de Dweildag Zutphen<br />

zijn de dagen afgeteld tot aan zaterdag<br />

13 september <strong>2014</strong>.<br />

Op deze dag regent het vrolijke en swingende<br />

noten door de straten van Zutphen<br />

en dan is het een dag lang dweilen met de<br />

kraan open. De oorzaak hiervan ligt bij de<br />

organisatie Stichting ’t Spul(t). Met veel<br />

energie en de hulp van enthousiaste<br />

sponsors en vele vrijwilligers zetten zij onze<br />

stad op de kaart. En dit voor de twaalfde<br />

keer!<br />

Meer dan 20 orkesten uit heel het land<br />

komen naar onze historische binnenstad<br />

om hun muzikale prestaties aan het<br />

publiek tonen. Daarnaast is er van alles te<br />

doen, zoals Open monumentendag, Varen<br />

met de Fluisterboot op de Berkel en de<br />

zaterdagmarkt.<br />

Plezier voert op deze zomerse dag in<br />

Zutphen de boventoon. Dat wordt genieten<br />

geblazen. Ik wens u een aangename en<br />

gezellige De Bos Dweildag Zutphen toe!<br />

Burgemeester van Zutphen<br />

Dhr. J.A. Gerritsen<br />

Colofon Dweilkrant Zutphen <strong>2014</strong><br />

Uitgever: Stichting ‘t Spul(t) • Redactie: Sandra Zandink<br />

Fotografie: Djorne Zandink • Ontwerp: Ovii Ontwerp,<br />

Oplage: 65.000 exemplaren<br />

Augustus <strong>2014</strong>: Ondanks de zorgvuldige samenstellling van<br />

deze krant stelt Stichting ‘t Spul(t) zich niet aansprakelijk voor<br />

eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden<br />

gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 03


JAARLIJKSE DEFILÉ<br />

Het evenement gaat dit jaar van start met het defilé, waarbij alle dweilorkesten in<br />

een grote optocht aan u voorbij zullen trekken.<br />

DE START VAN HET DEFILÉ IS OM 13.00 UUR<br />

BIJ GASTERIJ DE GRACHT IN DE LAARSTRAAT.<br />

De route van het defilé is vanaf de Laarstraat, door de Beukerstraat, Turfstraat,<br />

Korte Hofstraat, Houtmarkt, Sprongstraat, Vaaltstraat en eindigt op de Schupstoel.<br />

Daarna zullen de orkesten overal in de stad te beluisteren zijn. Zie voor tijden<br />

en plaatsen het speelschema.<br />

NAODWEIL’N<br />

Nog niet naar huis om 17.00 uur? Een aantal orkesten blijven dan naodweil’n tot<br />

19.30 uur. Kom dan naar Grand Café Pierrot op de Houtmarkt, café Korenbeurs<br />

op de Zaadmarkt of café De Dwaasheid in de Vaaltstraat.<br />

OPROEP!<br />

HET BESTUUR VAN DE DWEILDAG<br />

IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING.<br />

Het bestuur van Stichting ’t Spul(t) is op zoek<br />

naar versterking om samen het evenement<br />

van 2015 te organiseren. Wij bieden een<br />

prettig team om mee samen te werken. Een<br />

goed draaiboek en evenement waar Zutphen<br />

trots op is en waar jij verantwoordelijk voor<br />

kunt worden. Het bestuur is onder andere<br />

verantwoordelijk voor de aanvraag en<br />

naleving van de evenementenvergunning,<br />

begroting, werving sponsoren, werving<br />

orkesten, coördinatie vrijwilligers en alle<br />

bijkomende zaken die noodzakelijk zijn om<br />

de dweildag tot een succes te maken. Voor<br />

de organisatie komen we circa 6-8 keer<br />

per jaar bij elkaar. Op de dweildag zelf kan<br />

het bestuur rekenen op de ondersteuning<br />

van circa 35 vrijwilligers. Als jij vindt dat<br />

de dweildag Zutphen ook na dit jaar moet<br />

blijven bestaan en je het bestuur van Stichting<br />

’t Spul(t) wilt komen versterken kun je<br />

contact opnemen met Wiet Verschure via<br />

de mail: info@dweildagzutphen.nl.<br />

Zondag 12 oktober <strong>2014</strong><br />

WWW.BOKBIERDAG.NL<br />

Dweildag_Dweilkrant_Adv_Bokbierdag_<strong>2014</strong>.indd 1 21-07-14 14:31<br />

Laarstraat 1<br />

7201 CA Zutphen<br />

Houtmarkt 54, 7201 KM Zutphen<br />

Tel: 0575 540100 www.grandcafe-pierrot.nl<br />

Tel: 0575 - 511 660<br />

nfo@gasterijdegracht.nl<br />

www.gasterijdegracht.nl


HOOFDSPONSOR JOB DE BOS<br />

AAN HET WOORD OVER DE DWEILDAG<br />

Of ik als hoofdsponsor maar even een “stukkie” wil schrijven. En daar zit ik dan achter<br />

mijn computer. Als NVM-Makelaar en Erkend Hypotheek-adviseur moet je ook maar alles<br />

kunnen. Voor ’t Spul(t) (de initiatiefnemers tot de De Bos Dweildag) doe ik dat graag<br />

en zeker als dat gevraagd wordt door het immer enthousiaste, actieve en niet te stoppen<br />

team, van ‘t Spult. Het team van tientallen vrijwilligers dat ieder jaar weer een evenement<br />

van jewelste neerzet. Want ik kan je vertellen dat er wat bij komt kijken, hoor. Maar daarover<br />

later. Hoe is het zover gekomen, de samenwerking tussen de organisatoren van de De<br />

Bos Dweildag en de naamgever van het evenement De Bos Makelaardij en Hypotheken?<br />

Job de Bos, NVM Makelaar<br />

De Bos Makelaardij en Hypotheken<br />

Op een dag kreeg ik een fel rode enveloppe<br />

in de bus. Een kleur waar je niet om heen<br />

kan! Of ik maar even wilde sponsoren.<br />

’t Spult wilde een jaarlijkse dweildag in Zutphen<br />

organiseren en daar is geld voor nodig,<br />

zo luidde de tekst. Het toeval wilde (en zo zie<br />

je maar hoe de wereld van toevalligheden<br />

aan elkaar hangt) dat wij binnen ons bedrijf<br />

net een brainstormsessie (modern woord!)<br />

hadden gehad over de manier waarop wij<br />

ons kantoor meer naamsbekendheid konden<br />

geven. De Bos Makelaardij en Hypotheken is<br />

sinds 1988, dus al ruim 25 jaar, in Zutphen<br />

gevestigd. Maar, ondanks die lange tijd, bij<br />

een flink aantal mensen nog onbekend. Daar<br />

moest maar eens verandering in komen.<br />

Maar hoe? Een huis aan huis krant met<br />

woning aanbod? Leuk maar erg duur voor<br />

je klanten, want die betalen uiteindelijk.<br />

Busreclame? Ook niks. Bij Brasserie De<br />

Picknick lagen we met onze naam al op de<br />

tafel (kun je overigens lekker eten!). Een bord<br />

langs het voetbalveld? Dan moet je alle clubs<br />

doen, anders voelt iemand zich gepasseerd en<br />

je bereikt niet alle Zutphenaren.<br />

Het Ei van Columbus! ….., Eureka!...., Eén en<br />

één is twee….., hoe toevallig……., je noemt<br />

maar zoals je het wilt…. De De Bos Dweildag<br />

was geboren. Na wat heen en weer gepraat,<br />

waren we er snel uit. Geen kleine sponsoring,<br />

maar een volledige adoptie van het evenement<br />

en in ieder geval voor een langere periode.<br />

Als je iets doet moet je het goed doen en er<br />

ook vertrouwen in hebben. En zo kan het dus<br />

gebeuren dat wij voor inmiddels de 12e keer<br />

de De Bos Dweildag kunnen presenteren.<br />

Een Zutphens evenement dat z’n plaats op<br />

de agenda heeft veroverd. Een plaatselijk<br />

evenement met een geweldige regionale<br />

uitstraling, waar zo’n 30 tot 40 duizend<br />

mensen op af komen. Een fantastische<br />

promotie voor “ons” Zutphen.<br />

Maar het heeft wel wat voeten in aarde<br />

gehad hoor! Er komt heel wat bij kijken heb<br />

ik al gezegd. Wat dacht je van de organisatie<br />

van het evenement, de vergunningen van de<br />

gemeente, de medewerking van de marktmeester<br />

en de marktkooplieden. Gelukkig<br />

gaat dat steeds beter. Ook omdat iedereen<br />

zo langzamerhand inziet dat dit evenement<br />

een groot economisch belang dient. Horeca,<br />

toerisme, noem maar op.<br />

We nodigen ieder jaar onze relaties uit. Het<br />

is echt waar, er zijn mensen die in het begin<br />

van het jaar al vragen wanneer de De Bos<br />

Dweildag weer gehouden wordt, zodat men<br />

de vakantie erop kan afstemmen.<br />

Ook dit jaar zullen we dat weer doen. Iets<br />

anders qua opzet, omdat we geen VIP paviljoen<br />

meer hebben. Maar we zijn er wel weer<br />

klaar voor en wordt minstens zo gezellig! Klaar<br />

voor de 12e De Bos Dweildag. En als het aan<br />

ons ligt, zal De Bos Makelaardij en Hypotheken<br />

nog lang hoofdsponsor van dit evenement<br />

blijven. Maar u begrijpt best dat dàt alleen<br />

kan als wij veel zaken in Zutphen (met u)<br />

blijven doen.<br />

Wij feliciteren ’t Spult met dit mooie evenement<br />

en hopen dat zij nog lang de organisatie<br />

blijven doen, zodat wij u een plezier kunnen<br />

doen en De Bos Makelaardij en Hypotheken<br />

nog lang kunnen promoten.<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 05


De ondernemers van de Spittaalstraat toveren<br />

de straat om tot een echte sfeermarkt!<br />

De Spittaalstraat-Speciaalstraat<br />

Een lange, smalle straat waarin vele speciaalzaken<br />

gevestigd zijn, allemaal heel bijzonder en<br />

een groot deel is zelfs uniek te noemen. In deze<br />

speciaalzaken treft u zonder uitzondering een<br />

bijzonder assortiment aan, waar tussen het<br />

heerlijk snuffelen is. En, zoals dat hoort in echte<br />

speciaalzaken... een goed advies is nooit ver weg.<br />

Sfeermarkt Spittaalstraat<br />

zaterdag 13 september van 10:00 tot 17:00 uur.<br />

Straattheater Stefan Wust,<br />

spectaculaire aanbiedingen, kramenmarkt<br />

en natuurlijk tussen 13.00 en 16.00 uur<br />

de dweilorkesten van de Dweildag!<br />

U bent van harte welkom in de Spittaalstraat bij onder andere:<br />

Adm. en adviesburo Schroer • Ajapajapam • Asian Giftshop Kashned • Bas Otto piano’s • BBD Nail Academy<br />

The Courtyard • Drukkerij Wissink • Estafette • Fietspakker.nl • Figaro Hairdesign • Filmclub Zutphen<br />

De Graafschap Dierenartsen • Hartje Zutphen • Hoetink Schoenmode • Inktstation-Zutphen • KDV Kindernet<br />

Lamers Turnsport Mode • Manzara • Nelly’s Cake & Design • Profile Bleumink • Segundo • Stichting Egge<br />

Sur Le Pont • ten Hag makelaars • Het Snuffelpaleis • Verkeersschool Teamwork • Zonnestudio Blizz<br />

www.spittaalstraat-zutphen.nl


SPEELSCHEMA DWEILDAG 13 SEPTEMBER <strong>2014</strong><br />

LOCATIE<br />

12:00-13:00<br />

13:00-13:30<br />

13:30-14:00<br />

1 GASTERIJ DE GRACHT (LAARSTRAAT) A K D I H R E Q ~<br />

2 SCHUPSTOEL B L E Q A K H R ~<br />

3 CAFÉ OLD DUTCH (BEUKERSTRAAT) C S T R B J f P ~<br />

4 CAFÉ DE DWAASHEID (VAALTSTRAAT) D N G P C S T O M<br />

5 LUNCHROOM HOLLANDIA E O U M G L C N ~<br />

6 T MOBILE (TURFSTRAAT) F P C L ~ N G K ~<br />

7 SPITTAALSTRAAT G Q A K D I ~ ~ ~<br />

8 CAFÉ DE DEUR (TURFSTRAAT) H R F O e M A S T<br />

9 DWEILEN OVER DE HOUTMARKT I M B N T & U O D L ~<br />

10 BIJ DE FONTEIN (HOUTMARKT) ~ ~ H S ~ P U J ~<br />

11 CAFÉ DE KORENBEURS (ZAADMARKT) ~ ~ ~ J ~ Q B I ~<br />

12 AFVAART FLUISTERBOOT* J ~ ~ ~ F ~ ~ ~ ~<br />

DEFILÉ **<br />

14:00-14:30<br />

14:30-15:00<br />

15:00-15:30<br />

15:30-16:00<br />

16:00-16:30<br />

16:30-17:00<br />

17:00-17:15<br />

17.15<br />

NAO DWEIL’N<br />

Dit speelschema is onder voobehoud er kunnen nog enkele wijzingen plaats vinden<br />

* Andere speeltijd ivm de afvaart: 1ste optreden; 12:50 - 13:05 uur >> 2de optreden; 14:45 - 15:00 uur<br />

** De orkesten vertrekken in defilé al muziek makend naar de diverse speellocaties.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

Onbekend Band - Apeldoorn<br />

Dweilorkest James Overlast - Duiven<br />

Pretband Help Ons Bloaz’n - Brummen<br />

Dweilorkest HetKenNet - Dodewaard<br />

Dweilorkest Ut Kapelleke - Wijchen<br />

Dweilorkest De Heigalmers - Wilbertoord<br />

Dweilorkest Lovehendels - Putten<br />

H<br />

I<br />

J<br />

K<br />

L<br />

M<br />

N<br />

Flater Pretorkest - Ommen<br />

Blaaskapel de Spekboeren - Deventer<br />

Dweilorkest De Duitekluiters - Arnhem<br />

Blaaskapel de Heuischudders - Emst<br />

Dweilorkest Veur Gek en Onwies - Losser<br />

Dweilorkest Bende Gek - Rosmalen<br />

Dweilorkest De Deurbloazers - Deventer<br />

KIJK VANAF ZONDAG 14 SEPTEMBER OP WWW.DWEILDAG-<strong>ZUTPHEN</strong>.NL VOOR DE EERSTE FOTO’S!<br />

O<br />

P<br />

Q<br />

R<br />

S<br />

T<br />

U<br />

CV De Gieters - ‘s Hertogenbosch<br />

Dameskapel de Wilhelmientjes - Rijssen<br />

Dweilorkest Deurdweilers - Deventer<br />

Bloaskapel Pardoes - Zwolle<br />

Dweilorkest De Borrelnootjes - Herveld Andelst<br />

Dweilorkest ‘t Spul(t) - Zutphen<br />

Jeugd dweilorkest Kleintje Spul(t) - Zutphen<br />

6<br />

12<br />

8<br />

5<br />

9<br />

10<br />

3<br />

4<br />

2<br />

1<br />

11<br />

7<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 07


DEZE DWEILORKESTEN GAAN GRAAG<br />

DE HELE DAG VOOR U DWEILEN!<br />

Hieronder stellen negentien van de eenentwintig dweilorkesten,<br />

die dit jaar meespelen, zich kort aan u voor. De twee nieuwkomers,<br />

Dweilorkest Heigalmers en Het Flater Orkest, staan uitgebreider<br />

vermeld op pagina 11.<br />

DWEILORKEST ‘T SPUL(T)<br />

Deze naamgever en grondlegger van de De Bos dweildag<br />

Zutphen geniet bekendheid in Zutphen en omgeving.<br />

De felle knalroze en -groene kleuren en vrolijke klanken<br />

staan garant voor gezelligheid.<br />

GEADOPTEERD DOOR: CITY BAG<br />

DWEILORKEST<br />

BORRELNOOTJES<br />

DWEILORKEST<br />

KRISUS - ROSSUM<br />

Een Tem dweilorkest id maiost apis uit Herveld am vel Andelst ipsunt, van qui<br />

15 doluptatur, enthousiaste nis molorae muzikanten, volupis die kwaliteit sequost<br />

hoog lacest in et hun doloreped vaandel hebben et a cor staan aut volorent<br />

hun<br />

repertoire debis aut et meestal quamet, driestemming cullori atecatatis spelen. eatur?<br />

Amusaerum hitaquatquos<br />

GEADOPTEERD pa corum Od quata DOOR: audaere<br />

NOTEN mpelestio. & ZO Minimin eum<br />

quosse modisqui que in<br />

DWEILORKEST<br />

DEURBLOAZERS<br />

Goede muzikanten, vrienden en een<br />

goede sfeer; dat zijn de ingrediënten van<br />

de Deurbloazers uit Deventer.<br />

DWEILORKEST<br />

BENDE GEK<br />

Bende Gek staat garant voor optredens<br />

vol passie, vrolijkheid, vurigheid en entertainment.<br />

Bovendien vernieuwen ze<br />

regelmatig hun repertoire, dus blaas ons<br />

maar omver met die nieuwe<br />

nummers.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

TEMPELMAN<br />

BOUWSERVICE<br />

DAMESKAPEL<br />

DE WILHELMIENTJES<br />

Al vaker in Zutphen geweest en toch altijd<br />

weer die verbaasde blikken… “Dameskapel?”<br />

Maar muziek maken kunnen ze!<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

GP DAKSERVICE<br />

PRETBAND<br />

HELP ONS BLOAZN<br />

Ze noemen zichzelf geen dweilorkest,<br />

maar een pretband. Help ons Bloaz’n uit<br />

Brummen heeft de afgelopen jaren die<br />

geuzenaam waar gemaakt. Maar zullen<br />

ze ook dit jaar weer de beentjes van de<br />

vloer weten te krijgen aan deze kant van<br />

de IJssel?<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

PROJECT WERKEN<br />

DWEILORKEST<br />

HEUISCHUDDERS<br />

Een speler van de Heuischudders beschikt<br />

naast de nodige muzikaliteit over<br />

een grote dosis uithoudingsvermogen,<br />

enig acteertalent, een gezonde dosis humor<br />

en maakt er geen probleem van op<br />

de meest vreemde tijdstippen en plaatsen<br />

muziek te maken. Wat muziek betreft zijn<br />

de Heuischudders alleskunners.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

SCHOOLDERMAN<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

INSTALLATIEBEDRIJF<br />

HESSEL POSTMA<br />

DWEILORKEST<br />

DE GIETERS<br />

Uit Den Bosch komt dit dweilorkest. Op de<br />

Dweildag in hun eigen kleding maar rond<br />

5 december uitgedost als pietenband.<br />

GEADOPTEERD<br />

DOOR: ADEMA<br />

SLEUTELSPECIALIST<br />

DWEILORKEST<br />

DEURDWEILERS<br />

Dweilers uit Deventer met in <strong>2014</strong> een<br />

fris repertoire, waaronder de carnavalshit<br />

en zomerhit Nossa, Help van de Beatles,<br />

I Am So Excited, Ik tel tot 3, Hela ho, maar<br />

ook Rosanne, Geef mij R2, Schatje mag ik<br />

je foto en ga zo nog maar even door!<br />

Zij spelen ze.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

GLASMONTAGE<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

08 • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE


DWEILORKEST<br />

DE ONBEKEND BAND<br />

Dit uit Apeldoorn afkomstig dweilorkest<br />

is minder onbekend als dan dat de naam<br />

doet vermoeden. Het is niet de eerste<br />

keer dat zij hun klanken in Zutphen ten<br />

gehore brengen. Of er nieuw repertoire<br />

ten gehore wordt gebracht…is onbekend.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

KOORDEMAN &<br />

INTERSPORT HARBACH<br />

DWEILORKEST<br />

LOVEHENDELS<br />

Het dweilorkest uit Putten dat net even<br />

anders is, zoals ze zelf zeggen. Een groep<br />

van 12 muzikanten, maar “herrie”<br />

voor 20 als ‘t moet.<br />

DWEILORKEST<br />

PARDOES<br />

Een gezellige groep muzikanten uit Zwolle,<br />

die van elke gelegenheid een gezellig feestje<br />

weet te maken.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

JUWELIER VAN SOEST<br />

DWEILORKEST<br />

VEUR GEK & ONWIES<br />

Een gezellige blaaskapel uit Losser. Ze<br />

maken met veel enthousiasme muziek op<br />

de Dweildag.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

HARTEMINK<br />

TEGELWERKEN &<br />

<strong>ZUTPHEN</strong>S<br />

PANNENKOEKHUYS<br />

DWEILORKEST<br />

UT KAPELLEKE<br />

“Gezelligheid blijft voorop staan; dat<br />

gaat ook op voor de optredens waar Ut<br />

Kapelleke aan deelneemt”. Daarom past<br />

dit 19-koppige dweilorkest uit Wijchen<br />

zo goed in het programma van De Bos<br />

dweildag Zutphen.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

ONDERNEMERS-<br />

VERENIGING OSV<br />

DWEILORKEST<br />

DE DUITEKLUITERS<br />

Begonnen als een band voor de carnavalsdagen,<br />

hebben deze “appeltjes van oranje”<br />

al mening feestje muzikaal opgeluisterd.<br />

En dit jaar zijn ze ook weer van de partij<br />

op de Dweildag Zutphen.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

VERSCHURE ADVIES<br />

DWEILORKEST<br />

DE SPEKBOEREN<br />

De Spekboeren bestaan inmiddels al meer<br />

dan 55 jaar. Dorpskapel “De Spekboeren”<br />

vindt zichzelf geen dweilorkest en wil zich<br />

onderscheiden door muziek te maken voor<br />

jong én oud.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

BLOKHUTWINKEL.NL<br />

CINEMAJESTIC<br />

DWEILORKEST<br />

JAMESOVERLAST<br />

Dit 18 koppig dweilorkest bestaat o.a.<br />

uit Stefan, Wielie, Guus, Vincent, Tinus,<br />

Hennie, Frans en Heino, maar heeft geen<br />

James onder deze Duivenaren. Daarnaast<br />

kan je zeggen van hun muziek wat<br />

je wilt, maar het is geen overlast dat wordt<br />

veroorzaakt.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

DOMEST<br />

IMPORT & EXPORT<br />

DWEILORKEST KLEINTJE ‘T SPUL(T)<br />

Voor de derde keer in successie nemen zij deel aan dit evenement. Bij<br />

menigeen staat nog als de dag van gisteren in het geheugen dat Kleintje<br />

Spul(t) onder toeziend oog van de burgemeester het eerste optreden<br />

had op ons podium twee jaar geleden . Nu is Kleintje Spul(t) in<br />

meerdere opzichten gegroeid.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

ONDERNEMERS-<br />

VERENIGING OSV<br />

DWEILORKEST<br />

HETKENNET<br />

Bekent van bejaardenmiddagen, kerstmarkt<br />

en Sint-intocht zoals de website<br />

vermeld. Opgericht in 2005 en inmiddels<br />

een vaste waarde in Zutphen. Dat ze<br />

meer kunnen dan de lokale ouderen een<br />

gezellige middag bezorgen weten wij al<br />

lang en kunt u zelf komen bekijken.<br />

GEADOPTEERD DOOR:<br />

SCHILDERSBEDRIJF<br />

BOUWMEESTER<br />

GEADOPTEERD DOOR: BENGEL & BLOEMEN THUIS IN KLUSSEN<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 09


de allerlaatste drie<br />

van ons ‘viking orkest’<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Ze waren met veel meer... Maar dit zijn ze echt:<br />

Onze drie allerlaatste overjarige Viking modellen.<br />

1. Zitmaaier Type MT 5097<br />

snijbreedte 95 cm € 2.850,-<br />

2. Zitmaaier Type MT 6127<br />

snijbreedte 125 cm € 4.700,-<br />

3. Zitmaaier Type MR 4082<br />

snijbreedte 80 cm € 2.700,-<br />

Voor meer informatie mail naar: tuinpark@almatlaren.nl<br />

Volg ons ook op facebook: AlmatLaren<br />

Industrie<br />

Tuin en Park<br />

Landbouw<br />

Verhuur<br />

www.almatlaren.nl<br />

Stoomdijk 13-15<br />

7245 PN Laren Gld<br />

Tel: 0573 - 448088<br />

info@almatlaren.nl<br />

BOUWBEDRIJF W. BROCK & ZN<br />

Weg naar Laren 74<br />

7203 HN Zutphen<br />

Tel. 0575 – 541651<br />

info@wbrock.nl<br />

www.wbrock.nl<br />

Avancé Communicatie zet de toon<br />

Laat u inspireren!<br />

Wij verzorgen uw:<br />

website - hosting - folder - mailing<br />

(on line) marketing advies - adwords<br />

social media - logo - tablet publishing<br />

Zonnehorst 17, 7207 BT Zutphen<br />

0575 56 44 82, info@avancecommunicatie.nl<br />

www.avancecommunicatie.nl<br />

140541 AC advertentie dweilkrant <strong>2014</strong>.indd 1 7/8/14 12:13 PM


EEN FEESTDAG VOOR<br />

ELLEN EN EVELIEN!<br />

Vier jaar geleden meldden we ons voor de eerste<br />

keer keurig op tijd bij de organisatie, niet wetende wat<br />

deze dag ons brengen zou. Nadat Evelien over de teleurstelling<br />

heen was, dat ze echt die blauwe trui aan moest over haar<br />

zorgvuldig voor die dag gekozen jurkje, lieten we ons onder het<br />

genot van een kop koffie, een broodje en een krentenbol, informeren<br />

over wat de bedoeling was die dag.<br />

We gingen, omdat het onze eerste keer was, samen met een orkest op stap. Dat samen<br />

op pad is bij ons zo gebleven en heeft nog steeds onze voorkeur, omdat een orkest op tijd<br />

op de juiste plek krijgen en ook nog voorzien van een drankje volgens ons een hele verantwoordelijke<br />

en pittige taak is en dus relaxter met z’n tweetjes. En ...het is tenslotte ook<br />

onze (feest-)dag! Samen: Ellen zorgt voor de structuur en de planning en Evelien…..loopt<br />

mee…..en is gezellig!<br />

Nou daar gingen we dan. Op pad door ons mooie Zutphen met ons allereerste orkest,<br />

de “Tower-snörr’n” uit Zwolle. Een orkest dat grotendeels bestond uit mensen met een<br />

verstandelijke beperking. Wat een muzikaal enthousiasme en wat een feest. Je moest wel<br />

meedoen! Geweldig! Met prachtig weer en een prachtig orkest op stap door een prachtige<br />

stad. Wat wil je nog meer op de tweede zaterdag in september…..<br />

HET FLATER ORKEST<br />

Het Flater Pret Orkest is niet zomaar<br />

een orkest. Al ruim 18 jaar lang staat<br />

het 12-koppige dweilorkest garant voor<br />

een breed repertoire.<br />

Improviseren doen we graag<br />

Het indrukwekkende oeuvre van het<br />

Flater Pret Orkuit” door “Wij spelen zo’n<br />

80 arrangementen uit ons hoofd en<br />

improviseren er ook lekker op los.”<br />

Tot gauw in de binnenstad van Zutphen!<br />

Nou wij willen niets anders! Zeker nu we ervaren hebben wat deze dag teweeg brengt bij<br />

ons, de muzikanten, maar zeker ook bij het publiek. Jong en oud! Moesten wij de eerste<br />

keer nog kijken of we konden toen we gevraagd werden, nu hebben we de datum van de<br />

Dweildag Zutphen al een jaar van tevoren geblokt. Want deze FEESTDAG willen wij niet<br />

missen.<br />

DE HEIGALMERS<br />

Groetjes en tot 13 september van Ellen en Evelien<br />

De pronkzittingen in Wilbertoord werden<br />

al enkele jaren muzikaal opgeluisterd<br />

door de een dweilorkest uit een naastgelegen<br />

dorp. Enkele inwoners in<br />

Wilbertoord bedachten dat een eigen<br />

dweilorkest toch veel mooier zou zijn.<br />

“Een noot er langs geblazen, is<br />

ook geblazen”.<br />

Nu 25 jaar later is ons repertoire flink<br />

uitgebreid. Van Guus Meeuwis tot de<br />

Blues brothers en van Abba tot polonaise<br />

nummers etc. De Heigalmers<br />

bestaan uit een 20 tal leden waarvan<br />

al enkelen 25 jaar lid zijn. Bij ons staat<br />

vooral gezelligheid voorop . Wij hebben<br />

er in ieder geval veel zin in en hopen<br />

een leuke muzikale bijdrage te kunnen<br />

leveren in Zutphen.<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 011


BIJ DEN OPENHAARD<br />

Ko e met<br />

huisgemaakte<br />

Van de lokale voetbalvereniging<br />

tot particulieren en van<br />

eenmanszaken tot de<br />

grotere bedrijven...<br />

En als de koning een nieuw<br />

visitekaartje nodig heeft, dan<br />

doen we dat ook graag!


Vraagprijs € 135.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 139.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 129.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 175.000,= k.k.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Buitensingel 25<br />

Werkelijk uitstekend onderhouden vooroorlogse<br />

woning met leuke achtertuin (8 meter diep) met<br />

schuur (4,5 x 2,75). Ind.: gang met originele<br />

details, woonkamer (ca. 26 m²), leuke keuken<br />

met inbouwapparatuur, toilet en droge onderkeldering.<br />

1e Verdieping: overloop met vaste kast<br />

en wasmachineruimte, 2 slaapkamers (ca. 13 en<br />

6,7 m²), waarvan één met aangrenzende open<br />

badkamer met ligbad en vaste wastafel. Verder<br />

aparte douche met 2e toilet en vaste wastafel.<br />

Verwarming middels gaskachel en heeft volledig<br />

dubbel glas. Totale grondopp. is 100 m², inhoud<br />

ca. 265 m³ en woonopp. ca. 90 m².<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Bagijnenland 7<br />

Op mooie locatie met vrij uitzicht, zeer ruim<br />

appartement met balkon en fietsenberging in de<br />

onderbouw. Ind.: hal, woonkamer, open keuken<br />

v.v. inbouwapp., slaapkamer (11 m²), balkon, badkamer<br />

met douche en wastafel, berging, toilet<br />

en stookruimte. Vaste trap naar... Verdieping:<br />

overloop, 2 kamers (11 en 28 m²). De grootste<br />

kamer is evt. eenvoudig te splitsen in 2 kamers.<br />

Vlizotrap naar bergzolder. Bouwjaar 1982, inhoud<br />

ca. 340 m³, woonopp. ca. 115 m². Nefit HR combi.<br />

Bijdrage VVE € 95,= p.m. incl. o.a. bijdrage<br />

onderhoud, opstal- en glasverzekering.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Brugstraat 8<br />

Op prachtige locatie gelegen, met mooi uitzicht<br />

op de IJssel, de IJsselbrug en de uiterwaarden,<br />

modern goed onderhouden appartement met balkon<br />

en ruime berging in de onderbouw. Beg. gr.:<br />

afgesloten entree, met intercom. Ind.: hal, toilet,<br />

eetkamer met schouw, woonkamer met Frans<br />

balkon en schouw! Keuken, balkon, badkamer<br />

met douche en wastafelmeubel. Slaapkamer met<br />

vaste kast. Bijdrage VVE € 110,= p.m., incl. o.a.<br />

onderhoud buitenzijde en gezamenlijke ruimte,<br />

opstal- en glasverzekering.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Het Rieteiland 3<br />

Wonen aan en op het water! Fraai gelegen<br />

watervilla met garage en grote berging in de<br />

onderbouw. Indeling: entree, toilet fraaie half<br />

open keuken (Siematic 2007) met alle denkbare<br />

inbouwapparatuur. Verder eetkamer en fraaie<br />

aan het water gelegen woonkamer (split-level)<br />

met zonneterras op het zuid-westen (17 m²). 1e<br />

Verdieping: overloop, 3 flinke slaapkamers (resp.<br />

ca. 10,13 en 17 m²), badkamer met bad, douche,<br />

vaste wastafel en 2e toilet. Verder wasruimte.<br />

V.v. CV gas (huur) en heeft diverse rolluiken en<br />

elektrisch bedienbare luxaflex. Bijdrage VVE ca.<br />

€ 65,= p.m. Bouwjaar 2000. Inhoud 450 m³.<br />

Vraagprijs € 173.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 629.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 165.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 107.500,= k.k.<br />

Hypotheekrente<br />

vanaf<br />

1.9 %<br />

HENGELO GLD<br />

Iekink 3<br />

Op fijne locatie in het centrum gelegen, uitstekend<br />

onderhouden, modern 3 kamer appartement<br />

met terras en garagebox. Indeling: hal, moderne<br />

badkamer met bad, douchehoek, wastafel en<br />

toilet, 2 slaapkamer, berging, woonkamer,<br />

open keuken met inbouwapp. Grotendeels v.v.<br />

natuurstenenvloer met vloerverwarming. Via<br />

de schuifpui is het terras (Zuid) bereikbaar.<br />

Bouwjaar 1991, gebruiksopp. 80 m², inhoud ca.<br />

230 m³. Verwarming dmv. Nefit HR combiketel.<br />

De servicekosten bedragen ca. € 165,= p.m. o.a.<br />

bouwkundig onderhoud, schilderwerk, tuinonderhoud,<br />

opstal- en glasverzekering.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Leestenseweg 8<br />

Mooie zeer royale semi-bungalow met grote<br />

aangebouwde multi functionele ruimte (beroep<br />

aan huis, hobbyruimte of inwoning), garage/<br />

berging en prachtige tuin. Indeling: hal, toilet,<br />

keuken v.v. inbouwapp. , woonkamer. Badkamer<br />

met wastafelmeubel, toilet en douchehoek,<br />

slaapkamer, was- en droogruimte, bijkeuken,<br />

werk-, hobbyruimte. Ruime berging, toilet en<br />

separate douche met wastafel. 1e Verdieping:<br />

overloop, toilet, 2 slaapkamers, balkon. Vlizotrap<br />

naar zolderberging. De garage/berging is ged.<br />

onderkelderd. Bouwjaar 1971, perceelsopp. 1.840<br />

m², inhoud 750 m³. Vaillant HR combi 2004.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

van Raesfeltstraat 8<br />

In rustige, zeer kindvriendelijke (autoluwe) woonomgeving<br />

gelegen, moderne goed onderhouden<br />

eengezinswoning met forse dakopbouw (2009)<br />

en zonnige achtertuin met extra berging. De<br />

omgeving biedt veel speelruimte. Indeling: hal,<br />

toilet, trapkast, woonkamer en open keuken met<br />

inbouwapp. 1e Verdieping: overloop, badkamer<br />

met douche en v.w. en 3 slaapkamers. Vaste trap<br />

naar.... 2e Verdieping: overloop, berg- en stookruimte,<br />

grote slaapkamer met “Velux” dakramen.<br />

Bouwjaar 1957, inhoud ca. 295 m³, woonopp. 90<br />

m² en perceelopp. 132 m². Remeha Avanta HR<br />

combiketel (2008).<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Norenburgerstraat 9<br />

Zeer centraal, nabij het station en in het centrum<br />

van de stad gelegen, 3-kamer appartement met<br />

inpandige berging. Indeling: entree, hal, bergkast,<br />

toilet met fontein, dichte keuken met eenvoudige<br />

inrichting, ruime lichte woonkamer met<br />

gashaard en toegang tot het balkon, ruime eetof<br />

slaapkamer met vaste kasten, badkamer met<br />

vaste wastafel en douche en 2e slaapkamer met<br />

vaste kast. Bouwjaar 1953, voorzien van dubbel<br />

glas, centrale verwarming met moederhaard,<br />

bijdrage VVE ten behoeve van o.a. onderhoud en<br />

opstalverzekering € 90,= p.m.<br />

De Bos Makelaardij o.g. b.v.<br />

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen<br />

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen<br />

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14<br />

E-mail info@debos.nl<br />

www.debos.nl<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 013


Vraagprijs € 149.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 169.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 530.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 147.500,= k.k.<br />

ZELHEM<br />

Groen v. Prinstererstraat 16<br />

Op fijne rustige locatie gelegen, fors uitgebouwd<br />

helft van dubbel woonhuis met garage en achtertuin.<br />

Uitbouw aan de achterzijde met o.a. slaapkamer<br />

en badkamer, hierdoor uitermate geschikt<br />

voor gelijkvloers wonen! Ind.: hal, toilet, kelder,<br />

open keuken, woonkamer, achterentree met hal,<br />

berg- en stookruimte, slaapkamer (ca. 12 m²) en<br />

badkamer met wastafel, douche, toilet en aansl.<br />

wasmachine. 1e Verd.: overloop, badkamer met<br />

douche en wastafel en 3 slaapkamers met vaste<br />

kasten. Vlizotrap naar bergzolder. Bouwjaar<br />

1957, inhoud ca. 290 m³ en perceelsopp. 243 m².<br />

Nefit HR combiketel.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Aagje Dekenstraat 18<br />

Op mooie rustige locatie gelegen, moderne en<br />

goed onderhouden uitgebouwde woning met tuin<br />

en ruime berging. Indeling: hal, garderobe, toilet,<br />

uitgebouwde woonk met openslaande tuindeuren,<br />

trapkast, luxe open keuken. 1e Verdieping:<br />

overloop, stook- en bergruimte, 2 ruime slaapkamers,<br />

badkamer met bad, wastafel en 2e toilet.<br />

Vaste trap naar... 2e Verdieping: overloop, ruime<br />

slaapk., opstelplaats voor wassen en drogen,<br />

studeerruimte met forse dakkapel (2007), deze<br />

ruimte is evt. in te richten als logeer-, slaapkamer.<br />

Bwj 1998, inhoud 330 m³, perceelopp. 125<br />

m². ATAG HR combi (juli 2013).<br />

HENGELO (GLD)<br />

Koningsweg 30<br />

Op prachtige locatie gelegen, woonboerderij met<br />

kapschuur, atelier en tuin. Ind.: hal, garderobe,<br />

toilet, bijkeuken, woonkeuken, woonkamer,<br />

zitkamer met haard, badkamer met wastafelmeubel<br />

en douche. Verd.: overloop, bergkast,<br />

toilet, wasruimte en 4 slaapkamers. Kapschuur<br />

(18 x 6 m)met plaats voor parkeren 2 auto’s en<br />

met atelier met keukenblok, toilet en bergruimte.<br />

Vaste trap naar zolderberging. Het atelier is evt.<br />

ook geschikt als praktijkruimte of gastenverblijf.<br />

Bouwjaar 1980 (herbouwd). Perceelopp. 2.635<br />

m². 2 HR combiketels 2011. Inh. ca. 625 m³.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Kruisstraat 27 B<br />

Op een fijne en rustige locatie gelegen, keurig<br />

onderhouden helft van dubbel woonhuis met<br />

berging en zeer diepe achtertuin (ca. 27 m²).<br />

Indeling: hal, ruime woonkamer met parketvloer<br />

en schouw, grote kelder (13 m²), dichte moderne<br />

keuken met inbouwapparatuur, keurige lichte<br />

badkamer met wastafel en douche. Separaat<br />

toilet. 1e Verdieping: overloop en 3 slaapkamers<br />

(1 met vaste kasten). Vlizotrap naar bergzolder.<br />

Bouwjaar “jaren 30”, inhoud ca. 320 m³ en<br />

perceeloppervlak. 255 m². Realiseren garage of<br />

carport mogelijk (vanaf de achterzijde bereikbaar).<br />

Geschilderd in 2013.<br />

Vraagprijs € 219.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 174.500,= k.k.<br />

Koopsom € 110.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 135.000,= k.k.<br />

Hypotheekrente<br />

vanaf<br />

1.9 %<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Aagje Dekenstraat 26<br />

Op hele mooie, rustige locatie gelegen, uitstekend<br />

onderhouden luxe, moderne uitgebouwde<br />

hoekwoning met aangebouwde garage, eigen<br />

oprit, parkeerplaats en fraaie extra brede achtertuin.<br />

De woning is ook extra breed! Ind.: hal,<br />

garderobe, vernieuwd toilet, uitgebouwde woonkamer<br />

met tuindeuren, extra grote open keuken<br />

met inbouwapp. 1e Verd: overloop, stook- en<br />

bergruimte, 2 slaapkamers (14 en 16 m²), luxe<br />

badkamer met ligbad/douche, wastafel en toilet.<br />

2e Verd: forse dakkapel, 2 slaapkamers en opstelplaats<br />

voor wasapp. Bouwjaar 1998, inhoud<br />

360 m³ (excl. garage), perceelopp. 195 m².<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

van Tillstraat 24<br />

Uitstekend onderhouden moderne eengezinswoning<br />

met forse dakopbouw, gelegen in rustige<br />

woonomgeving met veel ruimte en speelgelegenheid<br />

voor kinderen. Begane grond: hal,<br />

bergkast, toilet, woonkamer met rookkanaal,<br />

open keuken v.v. inbouwapparatuur. 1e Verdieping:<br />

Overloop, 2 slaapkamers (ca. 11 en 12 m²),<br />

moderne badkamer met douche, wastafelmeubel<br />

en opstelplaats voor wasapparatuur. Vaste trap<br />

naar... 2e Verdieping: overloop, zolderberging<br />

en grote zolderkamer met forse dakopbouw<br />

(2010). Bouwjaar 1964, inhoud ca. 295 m³ en<br />

woonopp. ca. 90 m². Remeha HR combiketel<br />

(2009).<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Martinetsingel 26<br />

Evt. starterslening mogelijk. In het fraaie centrum<br />

van Zutphen gelegen, uitstekend onderhouden<br />

3 kamer appartement met balkon. Gelegen<br />

op de begane grond. Indeling: hal, woonkamer en<br />

open keuken (totaal ca. 28 m²), balkon, 2 slaapkamers<br />

(13 en 5 m²), badkamer met v.w., douche<br />

en toilet. Ruime inpandige stook- en bergruimte.<br />

v.v. CV gas (combi AWB 2003), mechanische<br />

ventilatie, isolerende beglazing en kunststof kozijnen.<br />

Er is een centrale fietsenberging aanwezig.<br />

Indicatie servicekosten € 95,= p.m. incl. o.a.<br />

waterverbruik, onderhoud buitenzijde, opstal- en<br />

glasverzekering.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Wambuisstraat 27<br />

Op een leuke locatie, op loopafstand van het<br />

centrum gelegen, sfeervolle eengezinswoning<br />

met plaats en ruime schuur. Aan de achterzijde<br />

gelegen aan een plantsoen met veel speelgelegenheid.<br />

Indeling: hal, woonkamer met parketvloer,<br />

schuifpui en schouw met houtkachel.<br />

Keurige open keuken v.v. kookplaat, afzuigkap en<br />

oven. Badkamer met ligbad, douche en wastafel.<br />

Separaat toilet en toegang tot de kelder. 1e Verdieping:<br />

overloop en 3 slaapkamers (ca. 6, 8 en<br />

15 m²). De bovenverdieping is recent v.v. nieuwe<br />

kunststof kozijnen (2013). Bouwjaar 1910, inhoud<br />

circa 260 m³ en perceelopp. 95 m².<br />

De Bos Makelaardij o.g. b.v.<br />

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen<br />

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen<br />

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14<br />

E-mail info@debos.nl<br />

www.debos.nl


Vraagprijs € 159.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 289.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 149.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 149.500,= k.k.<br />

WARNSVELD<br />

Het Eiland 38<br />

VRIJ GELEGEN TUSSENWONING MET CAR-<br />

PORT. Indeling: hal, toilet, grote woonkamer<br />

met open keuken (totaal ca. 45 m²), inpandige<br />

berging.1e verdieping: 3 slaapkamers resp.<br />

6, 13 en 13 m², badkamer met ligbad, 2e toilet,<br />

vaste wastafel en aansluiting voor wasapparatuur.<br />

2e verdieping: (vaste trap), zolder met zolderkamer,<br />

berging/cv ruimte en flink dakterras.<br />

CV gas (Nefit 2010) en heeft gedeeltelijk dubbel<br />

glas. Gelegen nabij speelvelden. Mooie diepe<br />

achtertuin. Er wordt een stukje grond bijgehuurd<br />

van de Gemeente Zutphen. Inhoud ca. 340 m³,<br />

woonoppervlakte ca. 130 m². Bouwjaar 1977.<br />

HENGELO GLD<br />

Banninkstraat 43<br />

Op prachtige vrije en groene locatie gelegen<br />

ruime engezinswonig met forse garage/berging<br />

(ca. 100 m²), tuin en naastgelegen perceel (830<br />

m²), evt. geschikt als tuingrond of weide voor<br />

kleinvee. Ind.: hal, toilet, woonkeuken, kelder,<br />

woonkamer, hal/bijkeuken, badkamer met<br />

douche en wastafel. 1e Verd.: 4 slaapkamers,<br />

balkon. Vlizotrap naar zolderberging. Overdekte<br />

achterentree, garage/berging, geschikt voor<br />

meerdere auto’s. Evt. geschikt te maken als stal<br />

voor paard/pony met buitenbak op naastgelegen<br />

perceel. Bouwjaar 1960, inh. ca. 415 m³. Nefit HR<br />

combi (2006). Totaal perceelopp. 1.745 m².<br />

DIEREN<br />

Enkweg 48<br />

Leuk gelegen EENGEZINS HOEKWONING MET<br />

GARAGE EN FLINKE TUIN. Indeling: entree,<br />

toilet, trapkast, lichte woonkamer (laminaat) en<br />

nette keuken. 1e Verdieping: 2 slaapkamers,<br />

badkamer met bad, vaste wastafel, douche en<br />

2e toilet. Verder wasmachineruimte. Vlizotrap<br />

naar bergzolder. Flinke garage/berging. Het pand<br />

is voorzien van CV gas en heeft grotendeels<br />

thermopane en kunststof kozijnen. Bouwjaar<br />

1965, woonoppervlak 160 m² en inhoud 290 m³.<br />

Aanvaarding spoedig.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Frans Halslaan 68<br />

UITSTEKEND MET UITZICHT OP DE BERKEL<br />

GELEGEN BOVENWONING MET GROOT TER-<br />

RAS. Indeling: entree, hal en trapopgang naar de<br />

1e verdieping: Grote woonkamer (ca. 30 m²) met<br />

fraai uitzicht en dakterras (8,5 m²), keurige keuken<br />

met inbouwapparatuur, toilet, gang. 2e verd:<br />

2 slaapkamers (12 en 16 m²), was/hobbyruimte<br />

(ca. 7 m²). Fraaie badkamer met douche, v.w. en<br />

2e toilet. Berging op begane grond. Het pand<br />

heeft c.v. gas en is voorzien van gedeeltelijk<br />

dubbel glas. Inhoud ca. 310 m³, bouwjaar 1932.<br />

Woonoppervlakte 100 m².<br />

Vraagprijs € 369.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 124.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 349.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 349.000,= k.k.<br />

Hypotheekrente<br />

vanaf<br />

1.9 %<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Ien Dalessingel 41<br />

Royale eengezinswoning met de mogelijkheid tot<br />

werken/praktijk aan huis. Aan de achterzijde is<br />

een grote ecologische binnentuin van ca. 6.000<br />

m² (gezamenlijk/gemeentelijk eigendom). Ind:<br />

hal, toilet, kelder met berging en praktijkruimte<br />

(40 m²). Open keuken, bijkeuken, woonk. 1e<br />

Verd.: Badk. met ligbad, douche, v.w. en toilet,<br />

2 slaapk. Vaste trap naar.... 2e Verd.: slaapk.<br />

met dakkapel. Stookruimte. Praktijkruimte: hal,<br />

toilet, douche, praktijkruimte, behandelkamer,<br />

2 werkkamers en serre. Bouwjaar 1996, inh. ca.<br />

730 m³, perceelopp. 411 m². Volledig geïsoleerd,<br />

ecologisch gebouwd, v.v. zonneboiler.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Molengracht 43<br />

Op een gunstige locatie in het centrum van<br />

Zutphen gelegen, leuk 3 kamer appartement met<br />

balkon en fietsenberging in de onderbouw. Indeling:<br />

hal met garderobe, toilet, forse woonkamer<br />

(ca. 33 m²) met schouw, eenvoudige dichte keuken,<br />

badkamer met douche en wastafel. Volledig<br />

v.v. kunststof kozijnen en isolatieglas. Bouwjaar<br />

1953, woonopp. 80 m². Bijdrage VVE ca. € 129,=<br />

p.m. incl. o.a. onderhoud, opstal- en glasverzekering,<br />

schoonmaakkosten en tuinonderhoud.<br />

Leuk startersappartement met mogelijkheden<br />

op leuke locatie nabij het centrum, openbaar<br />

vervoer (o.a. NS station) en de IJssel.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Laakse Laan 57<br />

Op de parterre gelegen zeer ruim 3 kamer appartement<br />

met parkeerplaats in de parkeerkelder<br />

en berging. Indeling: ruime hal, toilet, c.v.<br />

ruimte/wasruimte. Zeer grote woonkamer met<br />

mmoie parketvloer (72m²), luxe open woonkeuken<br />

v.v. alle denkbare inbouwapparatuur<br />

(12,8 m²) en vaste provisiekast, flink balkon aan<br />

woonkamerzijde met bergkast. Grote slaapkamer<br />

(25,7 m²) met aangrenzend luxe badkamer met<br />

bad, douche, badmeubel en 2e toilet. Verder 2e<br />

slaapkamer (17,6m²). Het appartement is volledig<br />

geïsoleerd, v.v. dubbel glas, c.v. gas, bouwjaar<br />

2002. De servicekosten bedragen € 237,09 p.m.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Oude Kanonsdijk 60-60A<br />

Op prominente locatie in de wijk “De Hoven”<br />

gelegen, volledig onderkelderd herenhuis met<br />

serre en beschutte achtertuin, thans verdeeld<br />

in 2 appartementsrechten. Ind.: hal, keuken,<br />

woonkamer, serre, slaapkamer en badkamer<br />

met douche, v.w. en toilet. De kelder (ca. 2,2 m<br />

hoog) heeft 4 ruimten. 1e Verd.: keuken met<br />

inbouwapp., hal, badkamer met douche, toilet en<br />

v.w., woonkamer en suite, balkon, slaapkamer en<br />

dakterras. Vaste trap naar... 2e Verd.: 3 slaapkamers,<br />

stookruimte en berging. Bouwjaar 1937,<br />

inhoud ca. 695 m³, perceelopp. 350 m², CV gas<br />

met 2 HR combiketels.<br />

De Bos Makelaardij o.g. b.v.<br />

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen<br />

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen<br />

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14<br />

E-mail info@debos.nl<br />

www.debos.nl<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAG<strong>ZUTPHEN</strong>.NL • DE BOS DWEILDAG <strong>ZUTPHEN</strong> • 015


Vraagprijs € 145.000,= k.k.<br />

Vraagprijs € 199.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 107.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 217.500,= k.k.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Martinetsingel 88<br />

In het centrum gelegen zeer ruim 3 kamerappartement<br />

met balkon, gelegen op de bovenste<br />

woonlaag. Ind.: ruime hal, woonkamer, open<br />

keuken, balkon, slaapkamer, studeerkamer/<br />

berging, badkamer met v.w., douche en toilet.<br />

Vaste trap naar grote zolder, slaapkamer en veel<br />

bergruimte (3e slaapkamer is mogelijk).Evt is een<br />

extra vliering (sta hoogte) te realiseren. CV gas<br />

(combi AWB 2003) en is volledig v.v. dubbel glas<br />

en kunststof kozijnen. Centrale fietsen berging<br />

aanwezig. Bouwjaar 1986. Het complex is v.v.<br />

een liftinstallatie. Indicatie servicekosten € 130,=<br />

per maand inclusief waterverbruik.<br />

WARNSVELD<br />

Kloetschup 84<br />

In prettige buurt gelegen ruime moderne eengezinswoning<br />

met dakkapel, berging, carport,<br />

leuke diepe achtertuin (w) met terras. Indeling:<br />

hal, vernieuwd toilet, stookruimte, ruime<br />

tuingerichte woonkamer met massief houten<br />

vloerdelen en bergkast. Moderne open keuken<br />

met inbouwapparatuur. 1e Verdieping: overloop,<br />

3 slaapkamers (9, 9 en 14 m²), vernieuwde<br />

badkamer met douchehoek, toilet en wastafel.<br />

Vaste trap naar... 2e Verdieping: zolderberging<br />

en grote 4e slaapkamer met forse dakkapel.<br />

Bouwjaar 1985, inhoud 350 m³, perceelsopp. 171<br />

m². Verwarming d.m.v. Nefit combiketel.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Paulus Potterstraat 147<br />

Op mooie rustige locatie gelegen, volledig gerenoveerd<br />

(2006) groot type 3 kamerappartement<br />

(voorheen 4) met balkon (Z) en berging (18 m²),<br />

ook toegankelijk voor motoren. Ind.: hal, toilet,<br />

moderne keuken met inbouwapp. Werkkast met<br />

wasmachine-aansl., berging en HR combiketel<br />

(2006). Moderne badkamer met douche en<br />

wastafelmeubel. Ruime woonkamer, balkon en<br />

2 slaapkamers (5 en 11 m²). Bouwjaar 1963, v.v.<br />

kunststof kozijnen met isolatieglas. Servicekosten<br />

VVE € 125,= p.m. incl. o.a. onderhoud<br />

buitenzijde, opstal- en glasverzekering.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Braamkamp 352<br />

Op fraaie locatie, aan de rand van de wijk<br />

gelegen met vrij uitzicht op water en “groene<br />

zone”, ruim, goed onderhouden helft van dubbel<br />

woonhuis met garage. Ind.: hal, bergkast, toilet,<br />

woonkamer, open keuken met inbouwapp. 1e<br />

Verd.: overloop, badkamer met douche, toilet en<br />

dubbel wastafelmeubel, 3 slaapkamers. Vaste<br />

trap naar... 2e Verd.: was- en stookruimte en<br />

slaapkamer (16 m²) met 2 extra Velux ramen.<br />

Bouwjaar 1978, inh. 390 m³, perceelsopp. 228<br />

m². Remeha HR Avanta 2010 (huur). Recent aan<br />

de buitenzijde vakkundig geschilderd.<br />

Vraagprijs € 159.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 174.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 269.500,= k.k.<br />

Vraagprijs € 139.000,= k.k.<br />

Hypotheekrente<br />

vanaf<br />

1.9 %<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Aagje Dekenstraat 8<br />

Prima onderhouden in gewilde woonomgeving<br />

gelegen EENGEZINSWONING. Indeling:<br />

entree, hal, toilet, tuingerichte woonkamer met<br />

open keuken voorzien van inbouwapparatuur.<br />

Trapkast. 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers,<br />

badkamer met douche, vaste wastafel en<br />

2e toilet. Vaste trap naar… 2e Verdieping:<br />

grote zolder met zolderkamer en berging. Houten<br />

schuur in de achtertuin. Het pand is volledig<br />

voorzien van isolatie en dubbel glas. CV gas<br />

(ketel 2013, lease). Inhoud ca. 390 m³, bouwjaar<br />

1998 en perceeloppervlak 169 m².<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Stokebrand 493<br />

In rustige, verkeersluwe en kindvriendelijke<br />

woonomgeving gelegen, moderne, goed onderhouden<br />

eengezinswoning met carport, berging<br />

en achtertuin (W). Ind.: toilet, woonkamer met<br />

schuifpui, keuken met inbouwapp. Trapkast. 1e<br />

Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad,<br />

wastafel en toilet. Vaste trap naar... 2e Verd.:<br />

was- en stookruimte. Royale slaapkamer. Bouwjaar<br />

1982, inh. ca. 355 m³, woonopp. 122 m² en<br />

perceelopp. 153 m². Brink HR (2008). Recent zijn<br />

diverse kozijnen vervangen en v.v. isolatieglas<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Weerdslag 116<br />

In gewilde wijk gelegen helft van dubbel woonhuis<br />

met garage en zeer vrije achtertuin (Z). Ind.:<br />

hal, garderobe, toilet, woonkamer en moderne<br />

open keuken met alle inbouwapp. Garage met<br />

verwarming, keukenblok en aansluiting voor<br />

wasapp. 1e verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1<br />

met vaste spiegelkastenwand en wastafelmeubel.<br />

Moderne badkamer met douche, toilet en<br />

wastafelmeubel. Vaste trap naar… 2e verdieping:<br />

kamer. Ruimte voor de cv. (1997) mech.<br />

ventilatie-unit en 2e aansluiting voor wasmachine<br />

en droger. Woonopp. ca. 130 m², inhoud ca.<br />

340 m³, perceelopp. 269 m² en bouwjaar 1997.<br />

<strong>ZUTPHEN</strong><br />

Martinetsingel 92<br />

In het centrum gelegen keurig onderhouden 3<br />

kamerapp met balkon, gelegen op de bovenste<br />

woonlaag (lift aanwezig). Ind.: entree, ruime<br />

hal, woonk. met laminaat en nette open keuken,<br />

balkon, slaapk. studeerkamer/berging, badk. met<br />

v.w., douche en toilet. Vaste trap naar... Verdieping:<br />

met grote zolder, ruime slaapk., bergruimte<br />

(3e slaapk. mog.).Evt een extra vliering (sta<br />

hoogte) te realiseren. V.v. CV gas (combi AWB<br />

2003) en is volledig v.v. dubbel glas en kunststof<br />

kozijnen. Centrale fietsen berging aanwezig.<br />

Bouwjaar 1986. Het complex is v.v. liftinstallatie.<br />

Indicatie servicekosten € 128,= p.m.<br />

De Bos Makelaardij o.g. b.v.<br />

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen<br />

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen<br />

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14<br />

E-mail info@debos.nl<br />

www.debos.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!