23.07.2015 Views

DWEILKRANT ZUTPHEN 2014

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DWEILKRANT

ZUTPHEN 2014

13 SEPTEMBER

BINNENSTAD ZUTPHEN

START DEFILÉ 13.00 UUR & VANAF 17.00 UUR NAODWEIL’N

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 01


Workx heeft meer dan 35.000 verhuurartikelen voor particulieren en prof essionals,

zoals tuin gereedschap, boormachines, trilplaten, aggregaten, heaters, maar ook

minigravers, hoog werkers en aanhangwagens.

Workx Materieelverhuur Zutphen

Litauensestraat 2, 7202 CN Zutphen, 0575-546848

Workx weet hoe het werkt

www.workx.nl 0900 - 0605 (0,15 ct/m)

Uw afval wegbrengen?

Ook dat kan bij ons!

Openingstijden:

Ma t/m vr:

Za:

07.30 - 17.30 uur

08.00 - 14.00 uur

Bestel online je

(afval) transport

gemakkelijk en snel.

Wissels Groep

Verlengde Ooyerhoekseweg 9, 7207 BJ Zutphen

T. 0575 - 52 67 48 E. info@wissels.eu


VOORWOORD

BURGEMEESTER

J.A. GERRITSEN

WIJ HETEN U VAN HARTE

WELKOM NAMENS HET BESTUUR

Vorig jaar hadden we alweer de 11e editie van de Dweildag. Het was

een schitterende dag, ondanks het dreigende weer, zoals u kunt zien

aan de foto’s in deze krant. We hadden groots uitgepakt met veurdweil’n

op vrijdag, een Spul(t)plein met kinderattracties, de grand finale

van zo’n 300 muzikanten op het grote podium en naodweil’n bij verschillende

cafés.

Dit jaar hebben we besloten terug te gaan naar de kern van het evenement: muziek maken.

Wordt het dan minder leuk? Zeker niet! Want op zaterdag 13 september gaan we de binnenstad

vullen met muzikale klanken.

En dat gaan we doen met zo’n 21 dweilorkesten uit Nederland! Naast een groot aantal

“oude” bekende orkesten, zijn er dit jaar weer twee nieuwe orkesten van de partij. Verderop

in deze krant leest u meer over de orkesten en in het speelschema leest u wanneer ze waar

spelen. We starten dit jaar met het defilé van alle orkesten vanaf de Laarstraat. Dus zoek

een plekje langs de route en laat alle orkesten aan u voorbij komen. Vervolgens zullen de

orkesten op verschillende plekken in de binnenstad te beluisteren zijn tot 17.00 uur. En daarna

is het nog niet helemaal afgelopen, want een aantal orkesten blijven naodweil’n.

Kortom, samen met onze vrijwilligers zetten wij ons weer in voor een gezellige dag vol

muziek. Kom naar Zutphen en maak het mee!

Bestuur Stichting ‘t Spul(t)

Op de website van de Dweildag Zutphen

zijn de dagen afgeteld tot aan zaterdag

13 september 2014.

Op deze dag regent het vrolijke en swingende

noten door de straten van Zutphen

en dan is het een dag lang dweilen met de

kraan open. De oorzaak hiervan ligt bij de

organisatie Stichting ’t Spul(t). Met veel

energie en de hulp van enthousiaste

sponsors en vele vrijwilligers zetten zij onze

stad op de kaart. En dit voor de twaalfde

keer!

Meer dan 20 orkesten uit heel het land

komen naar onze historische binnenstad

om hun muzikale prestaties aan het

publiek tonen. Daarnaast is er van alles te

doen, zoals Open monumentendag, Varen

met de Fluisterboot op de Berkel en de

zaterdagmarkt.

Plezier voert op deze zomerse dag in

Zutphen de boventoon. Dat wordt genieten

geblazen. Ik wens u een aangename en

gezellige De Bos Dweildag Zutphen toe!

Burgemeester van Zutphen

Dhr. J.A. Gerritsen

Colofon Dweilkrant Zutphen 2014

Uitgever: Stichting ‘t Spul(t) • Redactie: Sandra Zandink

Fotografie: Djorne Zandink • Ontwerp: Ovii Ontwerp,

Oplage: 65.000 exemplaren

Augustus 2014: Ondanks de zorgvuldige samenstellling van

deze krant stelt Stichting ‘t Spul(t) zich niet aansprakelijk voor

eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden

gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 03


JAARLIJKSE DEFILÉ

Het evenement gaat dit jaar van start met het defilé, waarbij alle dweilorkesten in

een grote optocht aan u voorbij zullen trekken.

DE START VAN HET DEFILÉ IS OM 13.00 UUR

BIJ GASTERIJ DE GRACHT IN DE LAARSTRAAT.

De route van het defilé is vanaf de Laarstraat, door de Beukerstraat, Turfstraat,

Korte Hofstraat, Houtmarkt, Sprongstraat, Vaaltstraat en eindigt op de Schupstoel.

Daarna zullen de orkesten overal in de stad te beluisteren zijn. Zie voor tijden

en plaatsen het speelschema.

NAODWEIL’N

Nog niet naar huis om 17.00 uur? Een aantal orkesten blijven dan naodweil’n tot

19.30 uur. Kom dan naar Grand Café Pierrot op de Houtmarkt, café Korenbeurs

op de Zaadmarkt of café De Dwaasheid in de Vaaltstraat.

OPROEP!

HET BESTUUR VAN DE DWEILDAG

IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING.

Het bestuur van Stichting ’t Spul(t) is op zoek

naar versterking om samen het evenement

van 2015 te organiseren. Wij bieden een

prettig team om mee samen te werken. Een

goed draaiboek en evenement waar Zutphen

trots op is en waar jij verantwoordelijk voor

kunt worden. Het bestuur is onder andere

verantwoordelijk voor de aanvraag en

naleving van de evenementenvergunning,

begroting, werving sponsoren, werving

orkesten, coördinatie vrijwilligers en alle

bijkomende zaken die noodzakelijk zijn om

de dweildag tot een succes te maken. Voor

de organisatie komen we circa 6-8 keer

per jaar bij elkaar. Op de dweildag zelf kan

het bestuur rekenen op de ondersteuning

van circa 35 vrijwilligers. Als jij vindt dat

de dweildag Zutphen ook na dit jaar moet

blijven bestaan en je het bestuur van Stichting

’t Spul(t) wilt komen versterken kun je

contact opnemen met Wiet Verschure via

de mail: info@dweildagzutphen.nl.

Zondag 12 oktober 2014

WWW.BOKBIERDAG.NL

Dweildag_Dweilkrant_Adv_Bokbierdag_2014.indd 1 21-07-14 14:31

Laarstraat 1

7201 CA Zutphen

Houtmarkt 54, 7201 KM Zutphen

Tel: 0575 540100 www.grandcafe-pierrot.nl

Tel: 0575 - 511 660

nfo@gasterijdegracht.nl

www.gasterijdegracht.nl


HOOFDSPONSOR JOB DE BOS

AAN HET WOORD OVER DE DWEILDAG

Of ik als hoofdsponsor maar even een “stukkie” wil schrijven. En daar zit ik dan achter

mijn computer. Als NVM-Makelaar en Erkend Hypotheek-adviseur moet je ook maar alles

kunnen. Voor ’t Spul(t) (de initiatiefnemers tot de De Bos Dweildag) doe ik dat graag

en zeker als dat gevraagd wordt door het immer enthousiaste, actieve en niet te stoppen

team, van ‘t Spult. Het team van tientallen vrijwilligers dat ieder jaar weer een evenement

van jewelste neerzet. Want ik kan je vertellen dat er wat bij komt kijken, hoor. Maar daarover

later. Hoe is het zover gekomen, de samenwerking tussen de organisatoren van de De

Bos Dweildag en de naamgever van het evenement De Bos Makelaardij en Hypotheken?

Job de Bos, NVM Makelaar

De Bos Makelaardij en Hypotheken

Op een dag kreeg ik een fel rode enveloppe

in de bus. Een kleur waar je niet om heen

kan! Of ik maar even wilde sponsoren.

’t Spult wilde een jaarlijkse dweildag in Zutphen

organiseren en daar is geld voor nodig,

zo luidde de tekst. Het toeval wilde (en zo zie

je maar hoe de wereld van toevalligheden

aan elkaar hangt) dat wij binnen ons bedrijf

net een brainstormsessie (modern woord!)

hadden gehad over de manier waarop wij

ons kantoor meer naamsbekendheid konden

geven. De Bos Makelaardij en Hypotheken is

sinds 1988, dus al ruim 25 jaar, in Zutphen

gevestigd. Maar, ondanks die lange tijd, bij

een flink aantal mensen nog onbekend. Daar

moest maar eens verandering in komen.

Maar hoe? Een huis aan huis krant met

woning aanbod? Leuk maar erg duur voor

je klanten, want die betalen uiteindelijk.

Busreclame? Ook niks. Bij Brasserie De

Picknick lagen we met onze naam al op de

tafel (kun je overigens lekker eten!). Een bord

langs het voetbalveld? Dan moet je alle clubs

doen, anders voelt iemand zich gepasseerd en

je bereikt niet alle Zutphenaren.

Het Ei van Columbus! ….., Eureka!...., Eén en

één is twee….., hoe toevallig……., je noemt

maar zoals je het wilt…. De De Bos Dweildag

was geboren. Na wat heen en weer gepraat,

waren we er snel uit. Geen kleine sponsoring,

maar een volledige adoptie van het evenement

en in ieder geval voor een langere periode.

Als je iets doet moet je het goed doen en er

ook vertrouwen in hebben. En zo kan het dus

gebeuren dat wij voor inmiddels de 12e keer

de De Bos Dweildag kunnen presenteren.

Een Zutphens evenement dat z’n plaats op

de agenda heeft veroverd. Een plaatselijk

evenement met een geweldige regionale

uitstraling, waar zo’n 30 tot 40 duizend

mensen op af komen. Een fantastische

promotie voor “ons” Zutphen.

Maar het heeft wel wat voeten in aarde

gehad hoor! Er komt heel wat bij kijken heb

ik al gezegd. Wat dacht je van de organisatie

van het evenement, de vergunningen van de

gemeente, de medewerking van de marktmeester

en de marktkooplieden. Gelukkig

gaat dat steeds beter. Ook omdat iedereen

zo langzamerhand inziet dat dit evenement

een groot economisch belang dient. Horeca,

toerisme, noem maar op.

We nodigen ieder jaar onze relaties uit. Het

is echt waar, er zijn mensen die in het begin

van het jaar al vragen wanneer de De Bos

Dweildag weer gehouden wordt, zodat men

de vakantie erop kan afstemmen.

Ook dit jaar zullen we dat weer doen. Iets

anders qua opzet, omdat we geen VIP paviljoen

meer hebben. Maar we zijn er wel weer

klaar voor en wordt minstens zo gezellig! Klaar

voor de 12e De Bos Dweildag. En als het aan

ons ligt, zal De Bos Makelaardij en Hypotheken

nog lang hoofdsponsor van dit evenement

blijven. Maar u begrijpt best dat dàt alleen

kan als wij veel zaken in Zutphen (met u)

blijven doen.

Wij feliciteren ’t Spult met dit mooie evenement

en hopen dat zij nog lang de organisatie

blijven doen, zodat wij u een plezier kunnen

doen en De Bos Makelaardij en Hypotheken

nog lang kunnen promoten.

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 05


De ondernemers van de Spittaalstraat toveren

de straat om tot een echte sfeermarkt!

De Spittaalstraat-Speciaalstraat

Een lange, smalle straat waarin vele speciaalzaken

gevestigd zijn, allemaal heel bijzonder en

een groot deel is zelfs uniek te noemen. In deze

speciaalzaken treft u zonder uitzondering een

bijzonder assortiment aan, waar tussen het

heerlijk snuffelen is. En, zoals dat hoort in echte

speciaalzaken... een goed advies is nooit ver weg.

Sfeermarkt Spittaalstraat

zaterdag 13 september van 10:00 tot 17:00 uur.

Straattheater Stefan Wust,

spectaculaire aanbiedingen, kramenmarkt

en natuurlijk tussen 13.00 en 16.00 uur

de dweilorkesten van de Dweildag!

U bent van harte welkom in de Spittaalstraat bij onder andere:

Adm. en adviesburo Schroer • Ajapajapam • Asian Giftshop Kashned • Bas Otto piano’s • BBD Nail Academy

The Courtyard • Drukkerij Wissink • Estafette • Fietspakker.nl • Figaro Hairdesign • Filmclub Zutphen

De Graafschap Dierenartsen • Hartje Zutphen • Hoetink Schoenmode • Inktstation-Zutphen • KDV Kindernet

Lamers Turnsport Mode • Manzara • Nelly’s Cake & Design • Profile Bleumink • Segundo • Stichting Egge

Sur Le Pont • ten Hag makelaars • Het Snuffelpaleis • Verkeersschool Teamwork • Zonnestudio Blizz

www.spittaalstraat-zutphen.nl


SPEELSCHEMA DWEILDAG 13 SEPTEMBER 2014

LOCATIE

12:00-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

1 GASTERIJ DE GRACHT (LAARSTRAAT) A K D I H R E Q ~

2 SCHUPSTOEL B L E Q A K H R ~

3 CAFÉ OLD DUTCH (BEUKERSTRAAT) C S T R B J f P ~

4 CAFÉ DE DWAASHEID (VAALTSTRAAT) D N G P C S T O M

5 LUNCHROOM HOLLANDIA E O U M G L C N ~

6 T MOBILE (TURFSTRAAT) F P C L ~ N G K ~

7 SPITTAALSTRAAT G Q A K D I ~ ~ ~

8 CAFÉ DE DEUR (TURFSTRAAT) H R F O e M A S T

9 DWEILEN OVER DE HOUTMARKT I M B N T & U O D L ~

10 BIJ DE FONTEIN (HOUTMARKT) ~ ~ H S ~ P U J ~

11 CAFÉ DE KORENBEURS (ZAADMARKT) ~ ~ ~ J ~ Q B I ~

12 AFVAART FLUISTERBOOT* J ~ ~ ~ F ~ ~ ~ ~

DEFILÉ **

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:15

17.15

NAO DWEIL’N

Dit speelschema is onder voobehoud er kunnen nog enkele wijzingen plaats vinden

* Andere speeltijd ivm de afvaart: 1ste optreden; 12:50 - 13:05 uur >> 2de optreden; 14:45 - 15:00 uur

** De orkesten vertrekken in defilé al muziek makend naar de diverse speellocaties.

A

B

C

D

E

F

G

Onbekend Band - Apeldoorn

Dweilorkest James Overlast - Duiven

Pretband Help Ons Bloaz’n - Brummen

Dweilorkest HetKenNet - Dodewaard

Dweilorkest Ut Kapelleke - Wijchen

Dweilorkest De Heigalmers - Wilbertoord

Dweilorkest Lovehendels - Putten

H

I

J

K

L

M

N

Flater Pretorkest - Ommen

Blaaskapel de Spekboeren - Deventer

Dweilorkest De Duitekluiters - Arnhem

Blaaskapel de Heuischudders - Emst

Dweilorkest Veur Gek en Onwies - Losser

Dweilorkest Bende Gek - Rosmalen

Dweilorkest De Deurbloazers - Deventer

KIJK VANAF ZONDAG 14 SEPTEMBER OP WWW.DWEILDAG-ZUTPHEN.NL VOOR DE EERSTE FOTO’S!

O

P

Q

R

S

T

U

CV De Gieters - ‘s Hertogenbosch

Dameskapel de Wilhelmientjes - Rijssen

Dweilorkest Deurdweilers - Deventer

Bloaskapel Pardoes - Zwolle

Dweilorkest De Borrelnootjes - Herveld Andelst

Dweilorkest ‘t Spul(t) - Zutphen

Jeugd dweilorkest Kleintje Spul(t) - Zutphen

6

12

8

5

9

10

3

4

2

1

11

7

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 07


DEZE DWEILORKESTEN GAAN GRAAG

DE HELE DAG VOOR U DWEILEN!

Hieronder stellen negentien van de eenentwintig dweilorkesten,

die dit jaar meespelen, zich kort aan u voor. De twee nieuwkomers,

Dweilorkest Heigalmers en Het Flater Orkest, staan uitgebreider

vermeld op pagina 11.

DWEILORKEST ‘T SPUL(T)

Deze naamgever en grondlegger van de De Bos dweildag

Zutphen geniet bekendheid in Zutphen en omgeving.

De felle knalroze en -groene kleuren en vrolijke klanken

staan garant voor gezelligheid.

GEADOPTEERD DOOR: CITY BAG

DWEILORKEST

BORRELNOOTJES

DWEILORKEST

KRISUS - ROSSUM

Een Tem dweilorkest id maiost apis uit Herveld am vel Andelst ipsunt, van qui

15 doluptatur, enthousiaste nis molorae muzikanten, volupis die kwaliteit sequost

hoog lacest in et hun doloreped vaandel hebben et a cor staan aut volorent

hun

repertoire debis aut et meestal quamet, driestemming cullori atecatatis spelen. eatur?

Amusaerum hitaquatquos

GEADOPTEERD pa corum Od quata DOOR: audaere

NOTEN mpelestio. & ZO Minimin eum

quosse modisqui que in

DWEILORKEST

DEURBLOAZERS

Goede muzikanten, vrienden en een

goede sfeer; dat zijn de ingrediënten van

de Deurbloazers uit Deventer.

DWEILORKEST

BENDE GEK

Bende Gek staat garant voor optredens

vol passie, vrolijkheid, vurigheid en entertainment.

Bovendien vernieuwen ze

regelmatig hun repertoire, dus blaas ons

maar omver met die nieuwe

nummers.

GEADOPTEERD DOOR:

TEMPELMAN

BOUWSERVICE

DAMESKAPEL

DE WILHELMIENTJES

Al vaker in Zutphen geweest en toch altijd

weer die verbaasde blikken… “Dameskapel?”

Maar muziek maken kunnen ze!

GEADOPTEERD DOOR:

GP DAKSERVICE

PRETBAND

HELP ONS BLOAZN

Ze noemen zichzelf geen dweilorkest,

maar een pretband. Help ons Bloaz’n uit

Brummen heeft de afgelopen jaren die

geuzenaam waar gemaakt. Maar zullen

ze ook dit jaar weer de beentjes van de

vloer weten te krijgen aan deze kant van

de IJssel?

GEADOPTEERD DOOR:

PROJECT WERKEN

DWEILORKEST

HEUISCHUDDERS

Een speler van de Heuischudders beschikt

naast de nodige muzikaliteit over

een grote dosis uithoudingsvermogen,

enig acteertalent, een gezonde dosis humor

en maakt er geen probleem van op

de meest vreemde tijdstippen en plaatsen

muziek te maken. Wat muziek betreft zijn

de Heuischudders alleskunners.

GEADOPTEERD DOOR:

SCHOOLDERMAN

GEADOPTEERD DOOR:

INSTALLATIEBEDRIJF

HESSEL POSTMA

DWEILORKEST

DE GIETERS

Uit Den Bosch komt dit dweilorkest. Op de

Dweildag in hun eigen kleding maar rond

5 december uitgedost als pietenband.

GEADOPTEERD

DOOR: ADEMA

SLEUTELSPECIALIST

DWEILORKEST

DEURDWEILERS

Dweilers uit Deventer met in 2014 een

fris repertoire, waaronder de carnavalshit

en zomerhit Nossa, Help van de Beatles,

I Am So Excited, Ik tel tot 3, Hela ho, maar

ook Rosanne, Geef mij R2, Schatje mag ik

je foto en ga zo nog maar even door!

Zij spelen ze.

GEADOPTEERD DOOR:

GLASMONTAGE

ZUTPHEN

08 • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE


DWEILORKEST

DE ONBEKEND BAND

Dit uit Apeldoorn afkomstig dweilorkest

is minder onbekend als dan dat de naam

doet vermoeden. Het is niet de eerste

keer dat zij hun klanken in Zutphen ten

gehore brengen. Of er nieuw repertoire

ten gehore wordt gebracht…is onbekend.

GEADOPTEERD DOOR:

KOORDEMAN &

INTERSPORT HARBACH

DWEILORKEST

LOVEHENDELS

Het dweilorkest uit Putten dat net even

anders is, zoals ze zelf zeggen. Een groep

van 12 muzikanten, maar “herrie”

voor 20 als ‘t moet.

DWEILORKEST

PARDOES

Een gezellige groep muzikanten uit Zwolle,

die van elke gelegenheid een gezellig feestje

weet te maken.

GEADOPTEERD DOOR:

JUWELIER VAN SOEST

DWEILORKEST

VEUR GEK & ONWIES

Een gezellige blaaskapel uit Losser. Ze

maken met veel enthousiasme muziek op

de Dweildag.

GEADOPTEERD DOOR:

HARTEMINK

TEGELWERKEN &

ZUTPHENS

PANNENKOEKHUYS

DWEILORKEST

UT KAPELLEKE

“Gezelligheid blijft voorop staan; dat

gaat ook op voor de optredens waar Ut

Kapelleke aan deelneemt”. Daarom past

dit 19-koppige dweilorkest uit Wijchen

zo goed in het programma van De Bos

dweildag Zutphen.

GEADOPTEERD DOOR:

ONDERNEMERS-

VERENIGING OSV

DWEILORKEST

DE DUITEKLUITERS

Begonnen als een band voor de carnavalsdagen,

hebben deze “appeltjes van oranje”

al mening feestje muzikaal opgeluisterd.

En dit jaar zijn ze ook weer van de partij

op de Dweildag Zutphen.

GEADOPTEERD DOOR:

VERSCHURE ADVIES

DWEILORKEST

DE SPEKBOEREN

De Spekboeren bestaan inmiddels al meer

dan 55 jaar. Dorpskapel “De Spekboeren”

vindt zichzelf geen dweilorkest en wil zich

onderscheiden door muziek te maken voor

jong én oud.

GEADOPTEERD DOOR:

BLOKHUTWINKEL.NL

CINEMAJESTIC

DWEILORKEST

JAMESOVERLAST

Dit 18 koppig dweilorkest bestaat o.a.

uit Stefan, Wielie, Guus, Vincent, Tinus,

Hennie, Frans en Heino, maar heeft geen

James onder deze Duivenaren. Daarnaast

kan je zeggen van hun muziek wat

je wilt, maar het is geen overlast dat wordt

veroorzaakt.

GEADOPTEERD DOOR:

DOMEST

IMPORT & EXPORT

DWEILORKEST KLEINTJE ‘T SPUL(T)

Voor de derde keer in successie nemen zij deel aan dit evenement. Bij

menigeen staat nog als de dag van gisteren in het geheugen dat Kleintje

Spul(t) onder toeziend oog van de burgemeester het eerste optreden

had op ons podium twee jaar geleden . Nu is Kleintje Spul(t) in

meerdere opzichten gegroeid.

GEADOPTEERD DOOR:

ONDERNEMERS-

VERENIGING OSV

DWEILORKEST

HETKENNET

Bekent van bejaardenmiddagen, kerstmarkt

en Sint-intocht zoals de website

vermeld. Opgericht in 2005 en inmiddels

een vaste waarde in Zutphen. Dat ze

meer kunnen dan de lokale ouderen een

gezellige middag bezorgen weten wij al

lang en kunt u zelf komen bekijken.

GEADOPTEERD DOOR:

SCHILDERSBEDRIJF

BOUWMEESTER

GEADOPTEERD DOOR: BENGEL & BLOEMEN THUIS IN KLUSSEN

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 09


de allerlaatste drie

van ons ‘viking orkest’

1

2

3

Ze waren met veel meer... Maar dit zijn ze echt:

Onze drie allerlaatste overjarige Viking modellen.

1. Zitmaaier Type MT 5097

snijbreedte 95 cm € 2.850,-

2. Zitmaaier Type MT 6127

snijbreedte 125 cm € 4.700,-

3. Zitmaaier Type MR 4082

snijbreedte 80 cm € 2.700,-

Voor meer informatie mail naar: tuinpark@almatlaren.nl

Volg ons ook op facebook: AlmatLaren

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

www.almatlaren.nl

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 448088

info@almatlaren.nl

BOUWBEDRIJF W. BROCK & ZN

Weg naar Laren 74

7203 HN Zutphen

Tel. 0575 – 541651

info@wbrock.nl

www.wbrock.nl

Avancé Communicatie zet de toon

Laat u inspireren!

Wij verzorgen uw:

website - hosting - folder - mailing

(on line) marketing advies - adwords

social media - logo - tablet publishing

Zonnehorst 17, 7207 BT Zutphen

0575 56 44 82, info@avancecommunicatie.nl

www.avancecommunicatie.nl

140541 AC advertentie dweilkrant 2014.indd 1 7/8/14 12:13 PM


EEN FEESTDAG VOOR

ELLEN EN EVELIEN!

Vier jaar geleden meldden we ons voor de eerste

keer keurig op tijd bij de organisatie, niet wetende wat

deze dag ons brengen zou. Nadat Evelien over de teleurstelling

heen was, dat ze echt die blauwe trui aan moest over haar

zorgvuldig voor die dag gekozen jurkje, lieten we ons onder het

genot van een kop koffie, een broodje en een krentenbol, informeren

over wat de bedoeling was die dag.

We gingen, omdat het onze eerste keer was, samen met een orkest op stap. Dat samen

op pad is bij ons zo gebleven en heeft nog steeds onze voorkeur, omdat een orkest op tijd

op de juiste plek krijgen en ook nog voorzien van een drankje volgens ons een hele verantwoordelijke

en pittige taak is en dus relaxter met z’n tweetjes. En ...het is tenslotte ook

onze (feest-)dag! Samen: Ellen zorgt voor de structuur en de planning en Evelien…..loopt

mee…..en is gezellig!

Nou daar gingen we dan. Op pad door ons mooie Zutphen met ons allereerste orkest,

de “Tower-snörr’n” uit Zwolle. Een orkest dat grotendeels bestond uit mensen met een

verstandelijke beperking. Wat een muzikaal enthousiasme en wat een feest. Je moest wel

meedoen! Geweldig! Met prachtig weer en een prachtig orkest op stap door een prachtige

stad. Wat wil je nog meer op de tweede zaterdag in september…..

HET FLATER ORKEST

Het Flater Pret Orkest is niet zomaar

een orkest. Al ruim 18 jaar lang staat

het 12-koppige dweilorkest garant voor

een breed repertoire.

Improviseren doen we graag

Het indrukwekkende oeuvre van het

Flater Pret Orkuit” door “Wij spelen zo’n

80 arrangementen uit ons hoofd en

improviseren er ook lekker op los.”

Tot gauw in de binnenstad van Zutphen!

Nou wij willen niets anders! Zeker nu we ervaren hebben wat deze dag teweeg brengt bij

ons, de muzikanten, maar zeker ook bij het publiek. Jong en oud! Moesten wij de eerste

keer nog kijken of we konden toen we gevraagd werden, nu hebben we de datum van de

Dweildag Zutphen al een jaar van tevoren geblokt. Want deze FEESTDAG willen wij niet

missen.

DE HEIGALMERS

Groetjes en tot 13 september van Ellen en Evelien

De pronkzittingen in Wilbertoord werden

al enkele jaren muzikaal opgeluisterd

door de een dweilorkest uit een naastgelegen

dorp. Enkele inwoners in

Wilbertoord bedachten dat een eigen

dweilorkest toch veel mooier zou zijn.

“Een noot er langs geblazen, is

ook geblazen”.

Nu 25 jaar later is ons repertoire flink

uitgebreid. Van Guus Meeuwis tot de

Blues brothers en van Abba tot polonaise

nummers etc. De Heigalmers

bestaan uit een 20 tal leden waarvan

al enkelen 25 jaar lid zijn. Bij ons staat

vooral gezelligheid voorop . Wij hebben

er in ieder geval veel zin in en hopen

een leuke muzikale bijdrage te kunnen

leveren in Zutphen.

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 011


BIJ DEN OPENHAARD

Ko e met

huisgemaakte

Van de lokale voetbalvereniging

tot particulieren en van

eenmanszaken tot de

grotere bedrijven...

En als de koning een nieuw

visitekaartje nodig heeft, dan

doen we dat ook graag!


Vraagprijs € 135.000,= k.k.

Vraagprijs € 139.000,= k.k.

Vraagprijs € 129.000,= k.k.

Vraagprijs € 175.000,= k.k.

ZUTPHEN

Buitensingel 25

Werkelijk uitstekend onderhouden vooroorlogse

woning met leuke achtertuin (8 meter diep) met

schuur (4,5 x 2,75). Ind.: gang met originele

details, woonkamer (ca. 26 m²), leuke keuken

met inbouwapparatuur, toilet en droge onderkeldering.

1e Verdieping: overloop met vaste kast

en wasmachineruimte, 2 slaapkamers (ca. 13 en

6,7 m²), waarvan één met aangrenzende open

badkamer met ligbad en vaste wastafel. Verder

aparte douche met 2e toilet en vaste wastafel.

Verwarming middels gaskachel en heeft volledig

dubbel glas. Totale grondopp. is 100 m², inhoud

ca. 265 m³ en woonopp. ca. 90 m².

ZUTPHEN

Bagijnenland 7

Op mooie locatie met vrij uitzicht, zeer ruim

appartement met balkon en fietsenberging in de

onderbouw. Ind.: hal, woonkamer, open keuken

v.v. inbouwapp., slaapkamer (11 m²), balkon, badkamer

met douche en wastafel, berging, toilet

en stookruimte. Vaste trap naar... Verdieping:

overloop, 2 kamers (11 en 28 m²). De grootste

kamer is evt. eenvoudig te splitsen in 2 kamers.

Vlizotrap naar bergzolder. Bouwjaar 1982, inhoud

ca. 340 m³, woonopp. ca. 115 m². Nefit HR combi.

Bijdrage VVE € 95,= p.m. incl. o.a. bijdrage

onderhoud, opstal- en glasverzekering.

ZUTPHEN

Brugstraat 8

Op prachtige locatie gelegen, met mooi uitzicht

op de IJssel, de IJsselbrug en de uiterwaarden,

modern goed onderhouden appartement met balkon

en ruime berging in de onderbouw. Beg. gr.:

afgesloten entree, met intercom. Ind.: hal, toilet,

eetkamer met schouw, woonkamer met Frans

balkon en schouw! Keuken, balkon, badkamer

met douche en wastafelmeubel. Slaapkamer met

vaste kast. Bijdrage VVE € 110,= p.m., incl. o.a.

onderhoud buitenzijde en gezamenlijke ruimte,

opstal- en glasverzekering.

ZUTPHEN

Het Rieteiland 3

Wonen aan en op het water! Fraai gelegen

watervilla met garage en grote berging in de

onderbouw. Indeling: entree, toilet fraaie half

open keuken (Siematic 2007) met alle denkbare

inbouwapparatuur. Verder eetkamer en fraaie

aan het water gelegen woonkamer (split-level)

met zonneterras op het zuid-westen (17 m²). 1e

Verdieping: overloop, 3 flinke slaapkamers (resp.

ca. 10,13 en 17 m²), badkamer met bad, douche,

vaste wastafel en 2e toilet. Verder wasruimte.

V.v. CV gas (huur) en heeft diverse rolluiken en

elektrisch bedienbare luxaflex. Bijdrage VVE ca.

€ 65,= p.m. Bouwjaar 2000. Inhoud 450 m³.

Vraagprijs € 173.000,= k.k.

Vraagprijs € 629.000,= k.k.

Vraagprijs € 165.000,= k.k.

Vraagprijs € 107.500,= k.k.

Hypotheekrente

vanaf

1.9 %

HENGELO GLD

Iekink 3

Op fijne locatie in het centrum gelegen, uitstekend

onderhouden, modern 3 kamer appartement

met terras en garagebox. Indeling: hal, moderne

badkamer met bad, douchehoek, wastafel en

toilet, 2 slaapkamer, berging, woonkamer,

open keuken met inbouwapp. Grotendeels v.v.

natuurstenenvloer met vloerverwarming. Via

de schuifpui is het terras (Zuid) bereikbaar.

Bouwjaar 1991, gebruiksopp. 80 m², inhoud ca.

230 m³. Verwarming dmv. Nefit HR combiketel.

De servicekosten bedragen ca. € 165,= p.m. o.a.

bouwkundig onderhoud, schilderwerk, tuinonderhoud,

opstal- en glasverzekering.

ZUTPHEN

Leestenseweg 8

Mooie zeer royale semi-bungalow met grote

aangebouwde multi functionele ruimte (beroep

aan huis, hobbyruimte of inwoning), garage/

berging en prachtige tuin. Indeling: hal, toilet,

keuken v.v. inbouwapp. , woonkamer. Badkamer

met wastafelmeubel, toilet en douchehoek,

slaapkamer, was- en droogruimte, bijkeuken,

werk-, hobbyruimte. Ruime berging, toilet en

separate douche met wastafel. 1e Verdieping:

overloop, toilet, 2 slaapkamers, balkon. Vlizotrap

naar zolderberging. De garage/berging is ged.

onderkelderd. Bouwjaar 1971, perceelsopp. 1.840

m², inhoud 750 m³. Vaillant HR combi 2004.

ZUTPHEN

van Raesfeltstraat 8

In rustige, zeer kindvriendelijke (autoluwe) woonomgeving

gelegen, moderne goed onderhouden

eengezinswoning met forse dakopbouw (2009)

en zonnige achtertuin met extra berging. De

omgeving biedt veel speelruimte. Indeling: hal,

toilet, trapkast, woonkamer en open keuken met

inbouwapp. 1e Verdieping: overloop, badkamer

met douche en v.w. en 3 slaapkamers. Vaste trap

naar.... 2e Verdieping: overloop, berg- en stookruimte,

grote slaapkamer met “Velux” dakramen.

Bouwjaar 1957, inhoud ca. 295 m³, woonopp. 90

m² en perceelopp. 132 m². Remeha Avanta HR

combiketel (2008).

ZUTPHEN

Norenburgerstraat 9

Zeer centraal, nabij het station en in het centrum

van de stad gelegen, 3-kamer appartement met

inpandige berging. Indeling: entree, hal, bergkast,

toilet met fontein, dichte keuken met eenvoudige

inrichting, ruime lichte woonkamer met

gashaard en toegang tot het balkon, ruime eetof

slaapkamer met vaste kasten, badkamer met

vaste wastafel en douche en 2e slaapkamer met

vaste kast. Bouwjaar 1953, voorzien van dubbel

glas, centrale verwarming met moederhaard,

bijdrage VVE ten behoeve van o.a. onderhoud en

opstalverzekering € 90,= p.m.

De Bos Makelaardij o.g. b.v.

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14

E-mail info@debos.nl

www.debos.nl

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 013


Vraagprijs € 149.500,= k.k.

Vraagprijs € 169.500,= k.k.

Vraagprijs € 530.000,= k.k.

Vraagprijs € 147.500,= k.k.

ZELHEM

Groen v. Prinstererstraat 16

Op fijne rustige locatie gelegen, fors uitgebouwd

helft van dubbel woonhuis met garage en achtertuin.

Uitbouw aan de achterzijde met o.a. slaapkamer

en badkamer, hierdoor uitermate geschikt

voor gelijkvloers wonen! Ind.: hal, toilet, kelder,

open keuken, woonkamer, achterentree met hal,

berg- en stookruimte, slaapkamer (ca. 12 m²) en

badkamer met wastafel, douche, toilet en aansl.

wasmachine. 1e Verd.: overloop, badkamer met

douche en wastafel en 3 slaapkamers met vaste

kasten. Vlizotrap naar bergzolder. Bouwjaar

1957, inhoud ca. 290 m³ en perceelsopp. 243 m².

Nefit HR combiketel.

ZUTPHEN

Aagje Dekenstraat 18

Op mooie rustige locatie gelegen, moderne en

goed onderhouden uitgebouwde woning met tuin

en ruime berging. Indeling: hal, garderobe, toilet,

uitgebouwde woonk met openslaande tuindeuren,

trapkast, luxe open keuken. 1e Verdieping:

overloop, stook- en bergruimte, 2 ruime slaapkamers,

badkamer met bad, wastafel en 2e toilet.

Vaste trap naar... 2e Verdieping: overloop, ruime

slaapk., opstelplaats voor wassen en drogen,

studeerruimte met forse dakkapel (2007), deze

ruimte is evt. in te richten als logeer-, slaapkamer.

Bwj 1998, inhoud 330 m³, perceelopp. 125

m². ATAG HR combi (juli 2013).

HENGELO (GLD)

Koningsweg 30

Op prachtige locatie gelegen, woonboerderij met

kapschuur, atelier en tuin. Ind.: hal, garderobe,

toilet, bijkeuken, woonkeuken, woonkamer,

zitkamer met haard, badkamer met wastafelmeubel

en douche. Verd.: overloop, bergkast,

toilet, wasruimte en 4 slaapkamers. Kapschuur

(18 x 6 m)met plaats voor parkeren 2 auto’s en

met atelier met keukenblok, toilet en bergruimte.

Vaste trap naar zolderberging. Het atelier is evt.

ook geschikt als praktijkruimte of gastenverblijf.

Bouwjaar 1980 (herbouwd). Perceelopp. 2.635

m². 2 HR combiketels 2011. Inh. ca. 625 m³.

ZUTPHEN

Kruisstraat 27 B

Op een fijne en rustige locatie gelegen, keurig

onderhouden helft van dubbel woonhuis met

berging en zeer diepe achtertuin (ca. 27 m²).

Indeling: hal, ruime woonkamer met parketvloer

en schouw, grote kelder (13 m²), dichte moderne

keuken met inbouwapparatuur, keurige lichte

badkamer met wastafel en douche. Separaat

toilet. 1e Verdieping: overloop en 3 slaapkamers

(1 met vaste kasten). Vlizotrap naar bergzolder.

Bouwjaar “jaren 30”, inhoud ca. 320 m³ en

perceeloppervlak. 255 m². Realiseren garage of

carport mogelijk (vanaf de achterzijde bereikbaar).

Geschilderd in 2013.

Vraagprijs € 219.000,= k.k.

Vraagprijs € 174.500,= k.k.

Koopsom € 110.000,= k.k.

Vraagprijs € 135.000,= k.k.

Hypotheekrente

vanaf

1.9 %

ZUTPHEN

Aagje Dekenstraat 26

Op hele mooie, rustige locatie gelegen, uitstekend

onderhouden luxe, moderne uitgebouwde

hoekwoning met aangebouwde garage, eigen

oprit, parkeerplaats en fraaie extra brede achtertuin.

De woning is ook extra breed! Ind.: hal,

garderobe, vernieuwd toilet, uitgebouwde woonkamer

met tuindeuren, extra grote open keuken

met inbouwapp. 1e Verd: overloop, stook- en

bergruimte, 2 slaapkamers (14 en 16 m²), luxe

badkamer met ligbad/douche, wastafel en toilet.

2e Verd: forse dakkapel, 2 slaapkamers en opstelplaats

voor wasapp. Bouwjaar 1998, inhoud

360 m³ (excl. garage), perceelopp. 195 m².

ZUTPHEN

van Tillstraat 24

Uitstekend onderhouden moderne eengezinswoning

met forse dakopbouw, gelegen in rustige

woonomgeving met veel ruimte en speelgelegenheid

voor kinderen. Begane grond: hal,

bergkast, toilet, woonkamer met rookkanaal,

open keuken v.v. inbouwapparatuur. 1e Verdieping:

Overloop, 2 slaapkamers (ca. 11 en 12 m²),

moderne badkamer met douche, wastafelmeubel

en opstelplaats voor wasapparatuur. Vaste trap

naar... 2e Verdieping: overloop, zolderberging

en grote zolderkamer met forse dakopbouw

(2010). Bouwjaar 1964, inhoud ca. 295 m³ en

woonopp. ca. 90 m². Remeha HR combiketel

(2009).

ZUTPHEN

Martinetsingel 26

Evt. starterslening mogelijk. In het fraaie centrum

van Zutphen gelegen, uitstekend onderhouden

3 kamer appartement met balkon. Gelegen

op de begane grond. Indeling: hal, woonkamer en

open keuken (totaal ca. 28 m²), balkon, 2 slaapkamers

(13 en 5 m²), badkamer met v.w., douche

en toilet. Ruime inpandige stook- en bergruimte.

v.v. CV gas (combi AWB 2003), mechanische

ventilatie, isolerende beglazing en kunststof kozijnen.

Er is een centrale fietsenberging aanwezig.

Indicatie servicekosten € 95,= p.m. incl. o.a.

waterverbruik, onderhoud buitenzijde, opstal- en

glasverzekering.

ZUTPHEN

Wambuisstraat 27

Op een leuke locatie, op loopafstand van het

centrum gelegen, sfeervolle eengezinswoning

met plaats en ruime schuur. Aan de achterzijde

gelegen aan een plantsoen met veel speelgelegenheid.

Indeling: hal, woonkamer met parketvloer,

schuifpui en schouw met houtkachel.

Keurige open keuken v.v. kookplaat, afzuigkap en

oven. Badkamer met ligbad, douche en wastafel.

Separaat toilet en toegang tot de kelder. 1e Verdieping:

overloop en 3 slaapkamers (ca. 6, 8 en

15 m²). De bovenverdieping is recent v.v. nieuwe

kunststof kozijnen (2013). Bouwjaar 1910, inhoud

circa 260 m³ en perceelopp. 95 m².

De Bos Makelaardij o.g. b.v.

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14

E-mail info@debos.nl

www.debos.nl


Vraagprijs € 159.000,= k.k.

Vraagprijs € 289.000,= k.k.

Vraagprijs € 149.500,= k.k.

Vraagprijs € 149.500,= k.k.

WARNSVELD

Het Eiland 38

VRIJ GELEGEN TUSSENWONING MET CAR-

PORT. Indeling: hal, toilet, grote woonkamer

met open keuken (totaal ca. 45 m²), inpandige

berging.1e verdieping: 3 slaapkamers resp.

6, 13 en 13 m², badkamer met ligbad, 2e toilet,

vaste wastafel en aansluiting voor wasapparatuur.

2e verdieping: (vaste trap), zolder met zolderkamer,

berging/cv ruimte en flink dakterras.

CV gas (Nefit 2010) en heeft gedeeltelijk dubbel

glas. Gelegen nabij speelvelden. Mooie diepe

achtertuin. Er wordt een stukje grond bijgehuurd

van de Gemeente Zutphen. Inhoud ca. 340 m³,

woonoppervlakte ca. 130 m². Bouwjaar 1977.

HENGELO GLD

Banninkstraat 43

Op prachtige vrije en groene locatie gelegen

ruime engezinswonig met forse garage/berging

(ca. 100 m²), tuin en naastgelegen perceel (830

m²), evt. geschikt als tuingrond of weide voor

kleinvee. Ind.: hal, toilet, woonkeuken, kelder,

woonkamer, hal/bijkeuken, badkamer met

douche en wastafel. 1e Verd.: 4 slaapkamers,

balkon. Vlizotrap naar zolderberging. Overdekte

achterentree, garage/berging, geschikt voor

meerdere auto’s. Evt. geschikt te maken als stal

voor paard/pony met buitenbak op naastgelegen

perceel. Bouwjaar 1960, inh. ca. 415 m³. Nefit HR

combi (2006). Totaal perceelopp. 1.745 m².

DIEREN

Enkweg 48

Leuk gelegen EENGEZINS HOEKWONING MET

GARAGE EN FLINKE TUIN. Indeling: entree,

toilet, trapkast, lichte woonkamer (laminaat) en

nette keuken. 1e Verdieping: 2 slaapkamers,

badkamer met bad, vaste wastafel, douche en

2e toilet. Verder wasmachineruimte. Vlizotrap

naar bergzolder. Flinke garage/berging. Het pand

is voorzien van CV gas en heeft grotendeels

thermopane en kunststof kozijnen. Bouwjaar

1965, woonoppervlak 160 m² en inhoud 290 m³.

Aanvaarding spoedig.

ZUTPHEN

Frans Halslaan 68

UITSTEKEND MET UITZICHT OP DE BERKEL

GELEGEN BOVENWONING MET GROOT TER-

RAS. Indeling: entree, hal en trapopgang naar de

1e verdieping: Grote woonkamer (ca. 30 m²) met

fraai uitzicht en dakterras (8,5 m²), keurige keuken

met inbouwapparatuur, toilet, gang. 2e verd:

2 slaapkamers (12 en 16 m²), was/hobbyruimte

(ca. 7 m²). Fraaie badkamer met douche, v.w. en

2e toilet. Berging op begane grond. Het pand

heeft c.v. gas en is voorzien van gedeeltelijk

dubbel glas. Inhoud ca. 310 m³, bouwjaar 1932.

Woonoppervlakte 100 m².

Vraagprijs € 369.500,= k.k.

Vraagprijs € 124.500,= k.k.

Vraagprijs € 349.500,= k.k.

Vraagprijs € 349.000,= k.k.

Hypotheekrente

vanaf

1.9 %

ZUTPHEN

Ien Dalessingel 41

Royale eengezinswoning met de mogelijkheid tot

werken/praktijk aan huis. Aan de achterzijde is

een grote ecologische binnentuin van ca. 6.000

m² (gezamenlijk/gemeentelijk eigendom). Ind:

hal, toilet, kelder met berging en praktijkruimte

(40 m²). Open keuken, bijkeuken, woonk. 1e

Verd.: Badk. met ligbad, douche, v.w. en toilet,

2 slaapk. Vaste trap naar.... 2e Verd.: slaapk.

met dakkapel. Stookruimte. Praktijkruimte: hal,

toilet, douche, praktijkruimte, behandelkamer,

2 werkkamers en serre. Bouwjaar 1996, inh. ca.

730 m³, perceelopp. 411 m². Volledig geïsoleerd,

ecologisch gebouwd, v.v. zonneboiler.

ZUTPHEN

Molengracht 43

Op een gunstige locatie in het centrum van

Zutphen gelegen, leuk 3 kamer appartement met

balkon en fietsenberging in de onderbouw. Indeling:

hal met garderobe, toilet, forse woonkamer

(ca. 33 m²) met schouw, eenvoudige dichte keuken,

badkamer met douche en wastafel. Volledig

v.v. kunststof kozijnen en isolatieglas. Bouwjaar

1953, woonopp. 80 m². Bijdrage VVE ca. € 129,=

p.m. incl. o.a. onderhoud, opstal- en glasverzekering,

schoonmaakkosten en tuinonderhoud.

Leuk startersappartement met mogelijkheden

op leuke locatie nabij het centrum, openbaar

vervoer (o.a. NS station) en de IJssel.

ZUTPHEN

Laakse Laan 57

Op de parterre gelegen zeer ruim 3 kamer appartement

met parkeerplaats in de parkeerkelder

en berging. Indeling: ruime hal, toilet, c.v.

ruimte/wasruimte. Zeer grote woonkamer met

mmoie parketvloer (72m²), luxe open woonkeuken

v.v. alle denkbare inbouwapparatuur

(12,8 m²) en vaste provisiekast, flink balkon aan

woonkamerzijde met bergkast. Grote slaapkamer

(25,7 m²) met aangrenzend luxe badkamer met

bad, douche, badmeubel en 2e toilet. Verder 2e

slaapkamer (17,6m²). Het appartement is volledig

geïsoleerd, v.v. dubbel glas, c.v. gas, bouwjaar

2002. De servicekosten bedragen € 237,09 p.m.

ZUTPHEN

Oude Kanonsdijk 60-60A

Op prominente locatie in de wijk “De Hoven”

gelegen, volledig onderkelderd herenhuis met

serre en beschutte achtertuin, thans verdeeld

in 2 appartementsrechten. Ind.: hal, keuken,

woonkamer, serre, slaapkamer en badkamer

met douche, v.w. en toilet. De kelder (ca. 2,2 m

hoog) heeft 4 ruimten. 1e Verd.: keuken met

inbouwapp., hal, badkamer met douche, toilet en

v.w., woonkamer en suite, balkon, slaapkamer en

dakterras. Vaste trap naar... 2e Verd.: 3 slaapkamers,

stookruimte en berging. Bouwjaar 1937,

inhoud ca. 695 m³, perceelopp. 350 m², CV gas

met 2 HR combiketels.

De Bos Makelaardij o.g. b.v.

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14

E-mail info@debos.nl

www.debos.nl

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 015


Vraagprijs € 145.000,= k.k.

Vraagprijs € 199.500,= k.k.

Vraagprijs € 107.500,= k.k.

Vraagprijs € 217.500,= k.k.

ZUTPHEN

Martinetsingel 88

In het centrum gelegen zeer ruim 3 kamerappartement

met balkon, gelegen op de bovenste

woonlaag. Ind.: ruime hal, woonkamer, open

keuken, balkon, slaapkamer, studeerkamer/

berging, badkamer met v.w., douche en toilet.

Vaste trap naar grote zolder, slaapkamer en veel

bergruimte (3e slaapkamer is mogelijk).Evt is een

extra vliering (sta hoogte) te realiseren. CV gas

(combi AWB 2003) en is volledig v.v. dubbel glas

en kunststof kozijnen. Centrale fietsen berging

aanwezig. Bouwjaar 1986. Het complex is v.v.

een liftinstallatie. Indicatie servicekosten € 130,=

per maand inclusief waterverbruik.

WARNSVELD

Kloetschup 84

In prettige buurt gelegen ruime moderne eengezinswoning

met dakkapel, berging, carport,

leuke diepe achtertuin (w) met terras. Indeling:

hal, vernieuwd toilet, stookruimte, ruime

tuingerichte woonkamer met massief houten

vloerdelen en bergkast. Moderne open keuken

met inbouwapparatuur. 1e Verdieping: overloop,

3 slaapkamers (9, 9 en 14 m²), vernieuwde

badkamer met douchehoek, toilet en wastafel.

Vaste trap naar... 2e Verdieping: zolderberging

en grote 4e slaapkamer met forse dakkapel.

Bouwjaar 1985, inhoud 350 m³, perceelsopp. 171

m². Verwarming d.m.v. Nefit combiketel.

ZUTPHEN

Paulus Potterstraat 147

Op mooie rustige locatie gelegen, volledig gerenoveerd

(2006) groot type 3 kamerappartement

(voorheen 4) met balkon (Z) en berging (18 m²),

ook toegankelijk voor motoren. Ind.: hal, toilet,

moderne keuken met inbouwapp. Werkkast met

wasmachine-aansl., berging en HR combiketel

(2006). Moderne badkamer met douche en

wastafelmeubel. Ruime woonkamer, balkon en

2 slaapkamers (5 en 11 m²). Bouwjaar 1963, v.v.

kunststof kozijnen met isolatieglas. Servicekosten

VVE € 125,= p.m. incl. o.a. onderhoud

buitenzijde, opstal- en glasverzekering.

ZUTPHEN

Braamkamp 352

Op fraaie locatie, aan de rand van de wijk

gelegen met vrij uitzicht op water en “groene

zone”, ruim, goed onderhouden helft van dubbel

woonhuis met garage. Ind.: hal, bergkast, toilet,

woonkamer, open keuken met inbouwapp. 1e

Verd.: overloop, badkamer met douche, toilet en

dubbel wastafelmeubel, 3 slaapkamers. Vaste

trap naar... 2e Verd.: was- en stookruimte en

slaapkamer (16 m²) met 2 extra Velux ramen.

Bouwjaar 1978, inh. 390 m³, perceelsopp. 228

m². Remeha HR Avanta 2010 (huur). Recent aan

de buitenzijde vakkundig geschilderd.

Vraagprijs € 159.500,= k.k.

Vraagprijs € 174.500,= k.k.

Vraagprijs € 269.500,= k.k.

Vraagprijs € 139.000,= k.k.

Hypotheekrente

vanaf

1.9 %

ZUTPHEN

Aagje Dekenstraat 8

Prima onderhouden in gewilde woonomgeving

gelegen EENGEZINSWONING. Indeling:

entree, hal, toilet, tuingerichte woonkamer met

open keuken voorzien van inbouwapparatuur.

Trapkast. 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers,

badkamer met douche, vaste wastafel en

2e toilet. Vaste trap naar… 2e Verdieping:

grote zolder met zolderkamer en berging. Houten

schuur in de achtertuin. Het pand is volledig

voorzien van isolatie en dubbel glas. CV gas

(ketel 2013, lease). Inhoud ca. 390 m³, bouwjaar

1998 en perceeloppervlak 169 m².

ZUTPHEN

Stokebrand 493

In rustige, verkeersluwe en kindvriendelijke

woonomgeving gelegen, moderne, goed onderhouden

eengezinswoning met carport, berging

en achtertuin (W). Ind.: toilet, woonkamer met

schuifpui, keuken met inbouwapp. Trapkast. 1e

Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad,

wastafel en toilet. Vaste trap naar... 2e Verd.:

was- en stookruimte. Royale slaapkamer. Bouwjaar

1982, inh. ca. 355 m³, woonopp. 122 m² en

perceelopp. 153 m². Brink HR (2008). Recent zijn

diverse kozijnen vervangen en v.v. isolatieglas

ZUTPHEN

Weerdslag 116

In gewilde wijk gelegen helft van dubbel woonhuis

met garage en zeer vrije achtertuin (Z). Ind.:

hal, garderobe, toilet, woonkamer en moderne

open keuken met alle inbouwapp. Garage met

verwarming, keukenblok en aansluiting voor

wasapp. 1e verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1

met vaste spiegelkastenwand en wastafelmeubel.

Moderne badkamer met douche, toilet en

wastafelmeubel. Vaste trap naar… 2e verdieping:

kamer. Ruimte voor de cv. (1997) mech.

ventilatie-unit en 2e aansluiting voor wasmachine

en droger. Woonopp. ca. 130 m², inhoud ca.

340 m³, perceelopp. 269 m² en bouwjaar 1997.

ZUTPHEN

Martinetsingel 92

In het centrum gelegen keurig onderhouden 3

kamerapp met balkon, gelegen op de bovenste

woonlaag (lift aanwezig). Ind.: entree, ruime

hal, woonk. met laminaat en nette open keuken,

balkon, slaapk. studeerkamer/berging, badk. met

v.w., douche en toilet. Vaste trap naar... Verdieping:

met grote zolder, ruime slaapk., bergruimte

(3e slaapk. mog.).Evt een extra vliering (sta

hoogte) te realiseren. V.v. CV gas (combi AWB

2003) en is volledig v.v. dubbel glas en kunststof

kozijnen. Centrale fietsen berging aanwezig.

Bouwjaar 1986. Het complex is v.v. liftinstallatie.

Indicatie servicekosten € 128,= p.m.

De Bos Makelaardij o.g. b.v.

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012, 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14

E-mail info@debos.nl

www.debos.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!