18.01.2016 Views

Ontwerp A | BRUT en COBE (BE + DK)

Ontwerp A | BRUT en COBE (BE + DK) . Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp A | BRUT en COBE (BE + DK) . Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE GROENE BINNENTUIN<br />

OPEN OPROEP<br />

GEDEMPTE ZUIDERDOKKEN<br />

TEAM A<br />

DE GROENE BINNENTUIN<br />

EEN UITGELEZEN KANS<br />

De Gedempte Zuiderdokk<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitzonderlijke plek in de historische stad Antwerp<strong>en</strong>. Doorhe<strong>en</strong> de De ontwerpwedstrijd voor de Zuiderdokk<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> gedurfde <strong>en</strong> ambitieuze onderneming, die de ruimte,<br />

tijd heeft deze plek zich telk<strong>en</strong>s opnieuw getransformeerd om de historische context van Antwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn nu ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door auto’s, teruggeeft aan de inwoners van Antwerp<strong>en</strong>. Het kan e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e <strong>en</strong> op<strong>en</strong><br />

nod<strong>en</strong> tegemoet te kom<strong>en</strong>. De omgeving van de Zuiderdokk<strong>en</strong> heeft drie grote transformaties ondergaan; plek word<strong>en</strong> die aan de nod<strong>en</strong> van de dicht bebouwde wijk<strong>en</strong> in de omgeving voldoet. E<strong>en</strong> verblijfs-,<br />

van e<strong>en</strong> laat 16e eeuwse citadel gebouwd in de op<strong>en</strong> ruimte t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van het stadsc<strong>en</strong>trum tot e<strong>en</strong> kleine ontmoetings- <strong>en</strong> ontspanningsplek in het hart van de stad. Van infrastructuur naar publieke ruimte.<br />

goeder<strong>en</strong>hav<strong>en</strong> bestaande uit drie dokk<strong>en</strong> temidd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> 19e eeuwse stadsuitbreiding tot e<strong>en</strong> grote Deze unieke kans moet met beide hand<strong>en</strong> gegrep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> vertaald word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ambitieus project.<br />

c<strong>en</strong>trumparking bov<strong>en</strong>op de gedempte dokk<strong>en</strong>.<br />

1. VIER PLAZAS EN TWEE<br />

TOEGANGSZONES<br />

Op de strategische plekk<strong>en</strong> waar de Zuiderdokk<strong>en</strong> in relatie gaan met de rest van de<br />

stad creër<strong>en</strong> we speciale plekk<strong>en</strong>. Deze vorm<strong>en</strong> de overgang tuss<strong>en</strong> de grote ruimte<br />

van de Zuiderdokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rest van het stadsweefsel. Langs de twee lange kant<strong>en</strong> van<br />

de Zuiderdokk<strong>en</strong> voeg<strong>en</strong> we 4 plazas toe, op de twee korte kopp<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> we twee<br />

toegangszones.<br />

2. DE BOMENRING<br />

Twee belangrijke gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> de schaal van Zuiderdokk<strong>en</strong> vandaag. Enerzijds de<br />

historische gevels die vandaag deze stedelijke leegte aflijn<strong>en</strong>. Anderzijds de bom<strong>en</strong>rij<br />

die vandaag ‘de binn<strong>en</strong>kant’ <strong>en</strong> ‘de buit<strong>en</strong>kant’ van elkaar scheidt. Het is de ambitie van<br />

dit project om deze bom<strong>en</strong>rij te vervolledig<strong>en</strong>, aan te vull<strong>en</strong>, te versterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo te lat<strong>en</strong><br />

uitgroei<strong>en</strong> tot het c<strong>en</strong>trale structurer<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t van de nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong>. Ge<strong>en</strong><br />

gr<strong>en</strong>s meer tuss<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>kant <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>kant, maar e<strong>en</strong> ruimte <strong>en</strong> verblijfsplek op zich<br />

die de binn<strong>en</strong>kant met de buit<strong>en</strong>kant verbindt, maar beide ook e<strong>en</strong> heldere afbak<strong>en</strong>ing<br />

geeft. E<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale ontmoetingsplek in de aang<strong>en</strong>ame schaduw van 600 bom<strong>en</strong>.<br />

3. DE GROENE BINNENTUIN<br />

Aan de binn<strong>en</strong>kant van de bom<strong>en</strong>ring, ontdekk<strong>en</strong> we de nieuwe gro<strong>en</strong>e binn<strong>en</strong>tuin van<br />

Antwerp<strong>en</strong>. We noem<strong>en</strong> dit de binn<strong>en</strong>tuin omwille van z’n schaal, vorm <strong>en</strong> rand. De<br />

ruimte heeft het gevoel van e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>tuin door de omgev<strong>en</strong>de continue bom<strong>en</strong>rij <strong>en</strong><br />

de historische gevels erachter. De bom<strong>en</strong>ring werkt als e<strong>en</strong> filter tuss<strong>en</strong> het stedelijke<br />

lev<strong>en</strong> aan de buit<strong>en</strong>kant <strong>en</strong> deze gro<strong>en</strong>e binn<strong>en</strong>kant met e<strong>en</strong> heel eig<strong>en</strong> karakter. De<br />

bestaande bom<strong>en</strong>rij verle<strong>en</strong>t de Zuiderdokk<strong>en</strong> vandaag e<strong>en</strong> bepaalde monum<strong>en</strong>taliteit.<br />

Dit is het best zichtbaar als je aan de binn<strong>en</strong>kant staat aan e<strong>en</strong> kant van de dokk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

naar de andere kant kijkt. Deze monum<strong>en</strong>taliteit will<strong>en</strong> we niet alle<strong>en</strong> bewar<strong>en</strong>, maar ook<br />

versterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder in sc<strong>en</strong>e zett<strong>en</strong>.<br />

VIER PLAZAS EN TWEE TOEGANGSZONES<br />

Zicht op de hed<strong>en</strong>daagse kunsttuin aan het MUHKA<br />

DE PARAPLU´S<br />

DE HEDENDAAGSE KUNSTTUIN<br />

DE WATERPOORT<br />

DE PIËDESTAL<br />

Op de kruising van de Verviersstraat met de Waalsekaai voorzi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> plaza die rek<strong>en</strong>ing houdt met<br />

de bestaande terrasjes <strong>en</strong> bom<strong>en</strong>. Op de plaza dacht<strong>en</strong> we aan e<strong>en</strong> clustering van overkapping<strong>en</strong> om<br />

deze plek e<strong>en</strong> complem<strong>en</strong>tair gebruik te gev<strong>en</strong>. De overdekte ruimte kan di<strong>en</strong><strong>en</strong> als shelter bij slecht<br />

weer, maar ook voor de organisatie van kleine ev<strong>en</strong>ts eronder. Ook het Fotomuseum zou ervan gebruik<br />

kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> voor bijvoorbeeld het verton<strong>en</strong> van films in op<strong>en</strong>lucht tijd<strong>en</strong>s de zomer.<br />

Op de kruising van de van de Leuv<strong>en</strong>sestraat <strong>en</strong> de Wap<strong>en</strong>straat met de Waalsekaai voorzi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

plaza met e<strong>en</strong> duidelijke vorm die deze ruimte meer definitie geeft. Deze plaza zou kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

als e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gstuk van het MUHKA <strong>en</strong> zo dit museum ook e<strong>en</strong> aanwezigheid gev<strong>en</strong> op het plein.<br />

We stell<strong>en</strong> ons e<strong>en</strong> bom<strong>en</strong>grid voor dat werkt als e<strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse kunsttuin voor performances of<br />

tijdelijke installaties.<br />

De Waterpoort omgev<strong>en</strong> we door verspreide kleinere bom<strong>en</strong>, zodat het monum<strong>en</strong>t niet meer zo alle<strong>en</strong><br />

staat. De poort will<strong>en</strong> we opnieuw echt als poort tot de binn<strong>en</strong>tuin inzett<strong>en</strong>, daarom b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> we de<br />

richting van de onderdoorgang. Het gebouw zelf zou zowel tijd<strong>en</strong>s de herontwikkeling als erna kunn<strong>en</strong><br />

ingezet word<strong>en</strong> als het c<strong>en</strong>trale informatiec<strong>en</strong>trum van de Zuiderdokk<strong>en</strong>, met informatie over de<br />

geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mogelijkheid tot e<strong>en</strong> goed overzicht vanop het dak.<br />

In het verl<strong>en</strong>gde van de Museumstraat, kom<strong>en</strong>de vanaf het de Leopold de Waelplaats creër<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

rechthoekige plaza. De plaza werkt als e<strong>en</strong> satelliet van het Museum voor Schone Kunst<strong>en</strong>. We stell<strong>en</strong><br />

ons e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal zitelem<strong>en</strong>t voor dat kan funger<strong>en</strong> als piëdestal voor e<strong>en</strong> sculptuur of als podium voor<br />

e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong>.


ENTREE<br />

FUNCTIES<br />

SPEELP<br />

LAATS<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEELPLAATS<br />

PANNA VELD<br />

BASKETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

MINI<br />

BASKETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEEL<br />

PLAATS<br />

SHEATING EDGE<br />

TERRACE<br />

TERRACE<br />

SHEATING EDGE<br />

SHEATING EDGE<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEEL<br />

PLAATS<br />

HOND UITLATEN<br />

VOETBAL<br />

TRAINEN<br />

SPEELPLAATS<br />

VOETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEEL<br />

PLAATS<br />

ENTREE<br />

FUNCTIES<br />

OVERZICHTSPLAN<br />

OVERZICHTSPLAN<br />

DE WATERPOORT<br />

DE BOMENRING<br />

ENTREE<br />

FUNCTIES<br />

SPEELPLAATS<br />

PANNA VELD<br />

SPEELPLAATS<br />

MINI<br />

BASKETBAL<br />

DE PIËDESTAL<br />

SKATE-TERREIN<br />

TERRAS<br />

SPEELPLAATS<br />

SPEELPLAATS<br />

HOND UITLATEN<br />

TRAINEN<br />

SPEELPLAATS<br />

DE NOORDERLIJKE<br />

HEUVELTUIN<br />

SPEELFONTEIN<br />

PLANTENTUIN<br />

DE ZUIDELIJKE<br />

TOEGANGSZONE<br />

TOEGANGSZONE<br />

EVENEMENTENPLEIN<br />

SPEELPLAATS<br />

BASKETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

WATERELEMENT<br />

SPEELPLAATS<br />

VOETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

MINI<br />

VOETBAL<br />

SPEELPLAATS<br />

ENTREE<br />

FUNCTIES<br />

TERRAS<br />

DE HEDENDAAGSE<br />

KUNSTTUIN<br />

DE BOMENRING<br />

DE PARAPLU´S<br />

EEN LUXUEUZE STRAATRAND MET EEN HOOG ABSORPTIEVERMOGEN<br />

De l<strong>en</strong>gte van de strat<strong>en</strong> rond de Zuiderdokk<strong>en</strong> bedraagt meer dan 1800 meter <strong>en</strong><br />

de afstand tuss<strong>en</strong> de eerste bom<strong>en</strong>rij <strong>en</strong> de gevels bedraagt overal meer dan 15<br />

meter. Dit betek<strong>en</strong>t dat we meer dan voldo<strong>en</strong>de plaats hebb<strong>en</strong> om, tegelijkertijd<br />

e<strong>en</strong> comfortabele <strong>en</strong> aantrekkelijke voetgangerszone te mak<strong>en</strong> (minimaal 4<br />

meter continu), maar ook e<strong>en</strong> functionele circulatie voor gemotoriseerd verkeer<br />

(opnieuw 4 meter continu). We hebb<strong>en</strong> nog 2 meter nodig om voldo<strong>en</strong>de afstand<br />

te houd<strong>en</strong> van de bestaande bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> om e<strong>en</strong> infiltratiegoot voor het reg<strong>en</strong>water<br />

van de straatkant te integrer<strong>en</strong>.<br />

Daarmee houd<strong>en</strong> we nog altijd minimaal 5 meter over die kan ingezet word<strong>en</strong> als<br />

flexibele zone die vele verschill<strong>en</strong>de functies kan opnem<strong>en</strong>, zoals terrasruimte<br />

voor de omgev<strong>en</strong>de horeca, zitelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander straatmeubilair, op<strong>en</strong><br />

fiets<strong>en</strong>stalling <strong>en</strong> autoparkeerplaats<strong>en</strong>. We zorg<strong>en</strong> er ook voor dat deze flexibele<br />

zone niet overlad<strong>en</strong> wordt <strong>en</strong> zo e<strong>en</strong> barrière gaat vorm<strong>en</strong>. Door elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te<br />

cluster<strong>en</strong> <strong>en</strong> regelmatig voldo<strong>en</strong>de grote onderbreking<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> we voor<br />

de nodige porositeit <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> we dat de flexibele zone gelez<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> onderdeel van de voetgangerszone langshe<strong>en</strong> de gevels.<br />

VIER PLAZAS ZORGEN VOOR DE RELATIE MET DE OMGEVENDE WIJKEN EN<br />

ACTIVITEITEN<br />

De 4 plazas zijn strategisch geleg<strong>en</strong> op de kruising van belangrijke stadsass<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

staan in relatie met de omgev<strong>en</strong>de gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>. Eén van die ass<strong>en</strong> is<br />

de verbinding tuss<strong>en</strong> het Museum voor Schone Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> het MUHKA. De twee<br />

nieuwe plazas op deze as vorm<strong>en</strong> stapst<strong>en</strong><strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> deze twee kunstmusea. De<br />

tweede as is e<strong>en</strong> kaarsrechte as van ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de plazas, vetrekk<strong>en</strong>d uit de<br />

wijk buit<strong>en</strong> de Lei<strong>en</strong> <strong>en</strong> via de Lambermontplaats helemaal doorlop<strong>en</strong>d tot aan<br />

de Scheldekaai<strong>en</strong>. De eerste nieuwe plaza die we op deze as toevoeg<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

pleintje rond de waterpoort, de tweede staat in relatie tot het fotomuseum. Beide<br />

ass<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> door tot aan de Scheldekaai<strong>en</strong>. De ruimte op de Scheldekaai<strong>en</strong>,<br />

tuss<strong>en</strong> deze twee ass<strong>en</strong> wordt in het goedgekeurde definitief ontwerp uitgewerkt<br />

als e<strong>en</strong> ‘urban plaza’ uitkijk<strong>en</strong>d over de oude sluis <strong>en</strong> vormt het perfecte eindpunt<br />

voor de twee ass<strong>en</strong> in het netwerk van stedelijke plazas.<br />

In Antwerp<strong>en</strong> roep<strong>en</strong> nam<strong>en</strong> zoals de Marnixplaats, het pleintje van de<br />

Lombard<strong>en</strong>vest of de Paard<strong>en</strong>markt onmiddellijk e<strong>en</strong> beeld op. Het zijn lev<strong>en</strong>dige<br />

plekk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> duidelijke id<strong>en</strong>titeit in het stadsweefsel. De 4 plazas in ons plan<br />

hebb<strong>en</strong> dezelfde pot<strong>en</strong>tie. De kiem<strong>en</strong> van deze id<strong>en</strong>titeit zijn reeds aanwezig.<br />

2 TOEGANGSZONES ZOEKEN BINDING MET HET HISTORISCHE STADSCENTRUM<br />

EN DE NIEUWE STADSUITBREIDING<br />

Kom<strong>en</strong>de vanuit het stadsc<strong>en</strong>trum, vorm<strong>en</strong> de Riemstraat <strong>en</strong> de Kloosterstraat<br />

de twee hoofdverbinding<strong>en</strong> met de Zuiderdokk<strong>en</strong>. Beide kruis<strong>en</strong> de Scheldestraat<br />

bij het begin van de Zuiderdokk<strong>en</strong>. We kiez<strong>en</strong> e<strong>en</strong> concept van confrontatie om de<br />

overgang vorm te gev<strong>en</strong>. De bom<strong>en</strong>ring verdikt tot e<strong>en</strong> grid <strong>en</strong> toont zichzelf aan<br />

de Scheldestraat.<br />

Aan de andere kant van de Zuiderdokk<strong>en</strong> doet zich e<strong>en</strong> gelijkaardige situatie voor.<br />

Aan de beide zijdes van het nieuwe volume dat de bestaande sociale woonblok<br />

zal vervang<strong>en</strong> wordt er e<strong>en</strong> verbinding gemaakt naar de Nieuw Zuidwijk. Aan de<br />

westkant leidt dit naar de hoofdstraat van de nieuwe wijk. Aan de oostkant leidt dit<br />

naar het nieuw wijkpark. De Van der Sweepstraat is de as waar de Zuiderdokk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> deze verbinding<strong>en</strong> elkaar ontmoet<strong>en</strong>. Ook hier pass<strong>en</strong> we het idee van<br />

confrontatie toe.<br />

Het bom<strong>en</strong>grid aan beide kant<strong>en</strong> definieert e<strong>en</strong> toegangszone die allerlei functies<br />

kan absorber<strong>en</strong> die bij het toekom<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>, maar vormt ook e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>ame<br />

verblijfs- <strong>en</strong> recreatieplek.<br />

EEN WANDELING ONDER DE BOMEN VERBINDT ALLE ACTIVITEITEN<br />

De bom<strong>en</strong>ring is het c<strong>en</strong>trale elem<strong>en</strong>t van de nieuwe Zuiderdokk<strong>en</strong> dat de hele<br />

ruimte organiseert. Door de bom<strong>en</strong>rij te verdubbel<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> we van e<strong>en</strong> rand e<strong>en</strong><br />

plek. De dubbele bom<strong>en</strong>rij definieert e<strong>en</strong> parcours rondom de Zuiderdokk<strong>en</strong>. Deze<br />

wandeling onder de bom<strong>en</strong> kan uitgroei<strong>en</strong> tot de c<strong>en</strong>trale activiteit van de nieuwe<br />

Zuiderdokk<strong>en</strong>, ‘e<strong>en</strong> rondje Zuiderdokk<strong>en</strong>’. De wandeling wordt geanimeerd door<br />

de verander<strong>en</strong>de sfer<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de zicht<strong>en</strong> naar de straatrand <strong>en</strong> de binn<strong>en</strong>tuin.<br />

De verschill<strong>en</strong>de parkgebond<strong>en</strong> programma’s, zoals speelplekk<strong>en</strong>, sportveld<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hond<strong>en</strong>uitlaatzones word<strong>en</strong> verspreid langshe<strong>en</strong> de rand<strong>en</strong> van de binn<strong>en</strong>tuin. Ze<br />

word<strong>en</strong> dus allemaal met elkaar verbond<strong>en</strong> door de wandeling onder de bom<strong>en</strong>.<br />

De bom<strong>en</strong>ring wordt het c<strong>en</strong>trale verbind<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t dat alle programma’s met<br />

elkaar verbindt <strong>en</strong> leesbaarheid <strong>en</strong> oriëntatie biedt.<br />

Van onder de bom<strong>en</strong> is er ook e<strong>en</strong> visuele <strong>en</strong> fysieke verbinding met de straatrand<br />

<strong>en</strong> de plazas. Rondom de plazas zorg<strong>en</strong> we ervoor dat deze verbinding zo direct<br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong> mogelijk wordt gemaakt. Zo b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> we de plazas als poort<strong>en</strong> tot de<br />

binn<strong>en</strong>tuin. Langshe<strong>en</strong> de rest van de straatrand word<strong>en</strong> er kleinere toegang<strong>en</strong><br />

gecreëerd op geregelde afstand<strong>en</strong>. De wandeling onder de bom<strong>en</strong> ligt op e<strong>en</strong><br />

perfecte afstand om van de historische schoonheid van de gevels rondom de<br />

Zuiderdokk<strong>en</strong> te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>.<br />

CONTINUÏTEIT EN DIFFERENTIATIE IN DE BINNENTUIN<br />

De binn<strong>en</strong>tuin is e<strong>en</strong> continue op<strong>en</strong> ruimte gedefinieerd door de bom<strong>en</strong>ring<br />

errond. Ter hoogte van de plazas versmalt de binn<strong>en</strong>tuin <strong>en</strong> hierdoor wordt deze<br />

op e<strong>en</strong> subtiele manier opgedeeld in drie del<strong>en</strong> met lichtjes verschill<strong>en</strong>de sfeer.<br />

De twee del<strong>en</strong> op de kopp<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> meer beslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> intiem karakter, met<br />

e<strong>en</strong> duidelijke gr<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> de stadsrand <strong>en</strong> de binn<strong>en</strong>tuin, bestaande uit haag,<br />

struik <strong>en</strong> zitbank<strong>en</strong>. Deze gr<strong>en</strong>s zorgt ook voor extra veiligheid <strong>en</strong> afbak<strong>en</strong>ing van<br />

de speelplekk<strong>en</strong>.<br />

De twee del<strong>en</strong> op de kopp<strong>en</strong> bestaan voornamelijk uit e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e, grasweide<br />

als ondergrond. Het c<strong>en</strong>trale deel van de binn<strong>en</strong>tuin heeft e<strong>en</strong> meer minerale<br />

ondergrond. E<strong>en</strong> harde, duurzame ondergrond biedt de beste basis voor het<br />

int<strong>en</strong>sieve <strong>en</strong> flexibele gebruik als ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>plein <strong>en</strong> geeft ook plaats aan<br />

andere activiteit<strong>en</strong>, zoals skat<strong>en</strong> <strong>en</strong> rolschaats<strong>en</strong>. Deze minerale ondergrond<br />

wordt wel onderbrok<strong>en</strong> door verspreide gro<strong>en</strong>e plekk<strong>en</strong>, die de continuïteit van het<br />

gro<strong>en</strong> gevoel verzorg<strong>en</strong>. In dit c<strong>en</strong>trale gedeelte word<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> aantal plekk<strong>en</strong><br />

met waterelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (waterfontein, stoomfontein, waterspiegel) geïntegreerd.<br />

Het ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>plein ligt e<strong>en</strong> stukje verlaagd t<strong>en</strong> opzichte van het straatniveau.<br />

Hierdoor ontstaan op de lange zijdes, langshe<strong>en</strong> de strat<strong>en</strong>, lange glooi<strong>en</strong>de<br />

zittrapp<strong>en</strong>.<br />

DE BOMENRING<br />

DE NOORDERLIJKE TOEGANGSZONE<br />

DE ZUIDELIJKE TOEGANGSZONE<br />

CONDITIES ROND DE BOMENRING<br />

Op de Vlaamse- <strong>en</strong> Waalsekaai zi<strong>en</strong> we de geïntegreerde toegangshelling<strong>en</strong> tot de ondergrondse<br />

parking. In de Scheldestraat integrer<strong>en</strong> we de bushaltes. Onder het bom<strong>en</strong>grid pass<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> van de<br />

voetgangerstoegang<strong>en</strong> tot de ondergrondse parking in. Hieraan wordt ook de fietshelling gekoppeld.<br />

Verder integrer<strong>en</strong> we ook e<strong>en</strong> speelplek die interageert met de bom<strong>en</strong>.<br />

In de Van de Sweepstraat zi<strong>en</strong> we de mogelijkheid om in de toekomst de tramlijn <strong>en</strong> tramhaltes te integrer<strong>en</strong>,<br />

leid<strong>en</strong>d naar de keerlus op de Bolivarplaats. Het laatste stuk van de Waalsekaai, aantakk<strong>en</strong>d op de Van der<br />

Sweepstraat stell<strong>en</strong> we voor om <strong>en</strong>kel toegankelijk te mak<strong>en</strong> voor de bus. Hier voorzi<strong>en</strong> we ook parkeerplaats<strong>en</strong><br />

voor bezoekersbuss<strong>en</strong>. Onder het bom<strong>en</strong>grid pass<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> van de voetgangerstoegang<strong>en</strong> tot de ondergrondse<br />

parking in. Hieraan wordt ook de fietshelling gekoppeld. Verder integrer<strong>en</strong> we ook e<strong>en</strong> sportplek die interageert<br />

met de bom<strong>en</strong>.<br />

De wandeling onder de bom<strong>en</strong> verbindt de straatrand met de<br />

binn<strong>en</strong>tuin. Het parkgerelateerde programma wordt verspreid<br />

langshe<strong>en</strong> de bom<strong>en</strong>ring aan de rand van de binn<strong>en</strong>tuin. Dit<br />

alles levert e<strong>en</strong> geanimeerde wandeling op met e<strong>en</strong> constant<br />

verander<strong>en</strong>de sfeer <strong>en</strong> nieuwe relaties. Op het eerste beeld<br />

wordt de bom<strong>en</strong>ring op z’n smalst getoond met <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong><br />

dubbele bom<strong>en</strong>rij <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> programma. Op deze plekk<strong>en</strong> is de<br />

relatie tuss<strong>en</strong> de straatrand <strong>en</strong> de binn<strong>en</strong>tuin maximaal. Vanop<br />

het terras kan je letterlijk zi<strong>en</strong> wat er in de binn<strong>en</strong>tuin gebeurt.<br />

Op het tweede beeld wordt er e<strong>en</strong> sportactiviteit aan de rand<br />

opgehang<strong>en</strong>. In dit geval e<strong>en</strong> verzonk<strong>en</strong> basketveld met e<strong>en</strong><br />

zitrand errond. Er zijn ook zit- <strong>en</strong> haagelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> toegevoegd<br />

aan de wandeling onder de bom<strong>en</strong> die voor mee beschutting<br />

<strong>en</strong> intimiteit zorg<strong>en</strong>. In het derde beeld wordt de bom<strong>en</strong>ring<br />

verbreed tot 4 rij<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder deze twee extra rij<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

kleinere sportelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ingevoegd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!