Views
2 years ago

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK)

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp C | AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris

Historische Historic spatial ruimtelijke structure structuur Uitwisseling Exchange of Goods van Goederen Voorgestelde Proposed spatial structure ruimtelijke structuur Sociale and en cultural Culturele exchange Uitwisseling The Zuiderdokken was historically a place of exchange, involving the trade of goods. The docks provided a connection between Antwerp and the world beyond, while the quaysides bustled with activity, and the adjacent buildings Nieuwe Zuiderdokken - Plaats van Uitwisseling had a direct relationship to the activities of the docks. It is our ambition to De Zuiderdokken speelden, dankzij haar havenactiviteiten, een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zuidelijke stadsdeel op het einde van de revitalise the Gedempte Zuiderdokken by reinterpretting the memory of the De Zuiderdokken waren tijdens de havenactiviteiten van vorige eeuw een plaats van uitwisseling, met name het verhandelen en stouwen van goederen. place. 19de eeuw. Ondanks een snelle uitbreiding zijn één eeuw later deze werkzaamheden verhuisd ten noorden van de stad. Deze verschuiving liet de De dokken verbonden Antwerpen met de wijde wereld, wat een hectische activiteit opleverde op de kaaien en de omliggende gebouwen, die in directe We see the future of the Zuiderdokken Zuiderdokken as a new place of onbestemd exchange. Building achter. Wat nu bestaat is een unieke publieke ruimte op ‘het Zuid’ op ontdekking naar een nieuwe invulling. verbinding stonden tot deze activiteiten. Het is de ambitie om de Gedempte Zuiderdokken te hernieuwen door een hedendaagse interpretatie te geven on the exiting activities of the area we wish Het to is reinforce onze ambitie the New om Zuiedrdokken de Zuiderdokken te hernieuwen door zowel heden als verleden te betrekken om een duurzame toekomst te creëren. aan de geschiedenis en de activiteiten die er plaatsvonden. as a place of cultural, social and economic exchange - bringing all aspects Wij beschouwen de toekomst van de Zuiderdokken als een nieuwe plaats van uitwisseling. Voortbouwend op de vroegere activiteiten wensen wij de of society together. A place to gather, play, relax or simply pass through as a Ons voorstel heeft drie doelstellingen : Nieuwe Zuiderdokken uit te bouwen als een plaats van culturele, sociale en economische uitwisseling, wat ons inzien alle aspecten van de gemeenschap vibrant background to daily life. Drawing on the historic spatial structures of the Zuiderdokken, we propose a samenbrengt. Een ontmoetingsplaats, een spelzone of slenterend relaxen in een levendige omgeving als achtergrond van het dagelijkse leven. central park as a trace of the historic docks, 1 with Identiteit more intense, active edges Puttend uit de historische ruimtelijke kwaliteit van de Zuiderdokken stellen wij een centraal park voor volgens de voetafdruk van de vroegere dokken reminiscent of the quaysides. De Nieuwe Zuiderdokken moeten de van oorsprong monumentale en unieke ruimte bewaren. Hiermee wordt de ambitie van de stad Antwerpen met belendend de intensieve en actieve randen, die refereren naar de kaaien en stouwplaatsen. Deze strategie bezorgt de Zuiderdokken een duidelijke The central park has the monumental bevestigd, scale and ambition die zich to kan accommodate meten met andere fantastische stedelijke ruimten in eender welke Europese stad. De voetafdruk van de oude dokken en de identiteit, die qua kwaliteit kan tippen aan elke publieke ruimte van eender welke Europese stad en herkenbaar zal zijn in de wereld. events of international importance, while two linear parks occupy former eenvoud van de ruimte moet behouden en leesbaar blijven. Alle nieuwe structuren zouden de industriele kwaliteit van de historische dokken en kaaien quaysides at Vlaamsekaai and Waalsekaai and engage directly with the local kunnen aanboren als inspiratiebron. De basis voor de ontwikkeling voor de Nieuwe Zuiderdokken is het behoud van de grote bestaande open ruimte . Haar afmetingen maken het een unieke community. This stratgey will provide the New Zuiderdokken 2 Diversiteit with a clear en identity flexibiliteit which ruimte in de stad en mag vooral niet verloren gaan. De ruimtelijke beleving wordt momenteel afgelijnd door de volwassen platanen (Platanus x hispanica). matches the quality of any great space of De any Nieuwe European Zuiderdokken city and will be globally moeten een variatie aan plaatsen creëren om verschillende activiteiten te accommoderen zoals sociaal, cultureel en Wij stellen voor om de grote ruimte te versmallen naar de originele belijning van de historische dokken, namelijk Steen- & Kooldok. Het nieuwe Centraal recognisable. recreatief. Een kruising van verschillende landschapstypen namelijk water, steen en aarde (veld). Het moet bestaan als een passend decor voor zowel Park zal een drieledige verdeling krijgen, refererend naar de drie dokken, die voordien de site bevatte. Elke zone van de totale ruimte krijgt een andere gemeenschapsevenementen als individuele ervaringen gedurende het hele jaar. Het moet intimiteit evokeren en tegelijkertijd groots zijn, alsook afwerking en detail. Deze oppervlaktebehandeling zal dirigeren hoe het Centraal Park wordt gebruikt en bevolkt. geometrisch en informeel. Het moet inspiratie bieden voor zowel dag- als nachtelijke activiteiten en in combinatie met de seizoensveranderingen op alle Centraal gelegen is het Kasseiplein. De kasseibestrating biedt een open en flexibel platform voor een verscheidenheid aan grote openlucht evenementen. mogelijke momenten een vrolijke en levendige plek zijn. Naar het noorden bevindt zich de verdiepte Watertuin, verwijzend naar het vroegere dok en nu geïnterpreteerd als een plek met waterreflecties, 3 Duurzaamheid fonteinen en misteffecten, ook als spelelement. In het zuidelijke deel van het drieluik is een Bloemrijk Speelveld voorzien. Een uitgebreide groene long Om van de Nieuwe Zuiderdokken een succes te maken moet het duurzame karakter zowel milieukundig, sociaal en economisch in balans zijn. Het voor het zuidelijke stadsdeel, met als vegetatie een tapijt van verschillende gras- en grazige matten afgewisseld met bloemrijke mengsels voor spel en moet antwoord bieden aan de versteende klimatologische situatie van de stad en antwoorden bevatten die de drainageproblemen het hoofd bieden bij ontdekking. excessieve regenval. Overstromingszones en -bekkens worden opgenomen in de ruimte zonder een negatieve invloed te bevatten op het dagelijkse De voormalige kaaien worden opgezet als Lineaire Parken, die fungeren als buffer tussen het groot Centraal Park en de omliggende wijken. Deze leven en mogelijk een tijdelijk spelelement kunnen worden. De nieuwe aanplantingen verminderen ‘heat stress’ door afkoeling en schaduwvorming. Lineaire Parken worden gekarakteriseerd door intimiteit, kleinschaligheid en bieden vegetatieve landschapelementen met een fysieke transitie van Nieuwe habitats worden gecreëerd en bieden voedselbronnen en nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen, vlinders, bijen en andere organismen. plantengemeenschappen met een nat en voedselrijk karakter tot droog en met voedselarme eigenschappen. De ruimte moet fysiek open zijn en toegankelijk vanuit de andere wijken, als plaats waar de bevolking elkaar kan inspireren. De voorzieningen moeten Aan de Scheldestraat stellen wij voor om de bekende Antwerpse hangars te voorzien, die afgebroken worden aan de Scheldeboord. We zijn overtuigd toegankelijk en verwelkomend zijn voor de hele buurt. Het moet de locale economie versterken door uitbreiding in de buurt van bestaande commerciële dat deze metalen loodsen kunnen ontmanteld en gerenoveerd worden om een Overdekte Markt te creëren, die kleine overdekte en lokale evenementen activiteiten en nieuwe, zowel commercieel als recreatief en cultureel. kan herbergen. Aanliggend aan de Van Der Sweepstraat stellen wij een therapeutische zwemtuin voor die wordt gevoed met regenwater. Dit complex biedt een uniek spa-center voor de buurt voor verkoeling, relaxing en onthaasten. 5 Therapeutische Zwemtuin Bloemrijk Speelveld Kasseiplein Watertuin ingang ondergrondse parking Waalsekaai Waalsekaai Speeltuin Speeltuin toren podium Zuiderpershuis ingang ondergrondse parking uitkijk Therapeutische Zwemtuin Bloemrijk Speelveld Kasseiplein Kasseiplein Watertuin Overdekte Markt uitkijkplatform & stijgpunt parkeergarage uitkijkplatform & stijgpunt parkeergarage ingang ondergrondse parking Vlaamsekaai Vlaamsekaai Vlaamsekaai Vlaamsekaai Landschapsplan Plaats van Uitwisseling Paneel 1/2