19.01.2016 Views

Ontwerp E | Agence TER en WIT architecten (FR + BE)

Ontwerp E | Agence TER en WIT architecten (FR + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

Ontwerp E | Agence TER en WIT architecten (FR + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

+9,25m (Sigma)<br />

+6,50m (risico)<br />

+5,50m (vloed)<br />

+2,65m (gem. water)<br />

+0,00m (eb)<br />

ZAND<br />

WEGENWA<strong>TER</strong> WAALSE KAAI<br />

7,00<br />

BOOMSE KLEI<br />

7,00<br />

5,40<br />

5,40<br />

<strong>BE</strong>SPROEIING<br />

OEIING<br />

POMP<br />

WA<strong>TER</strong>RESERVOIR<br />

ABSORPTIE<br />

REGENWA<strong>TER</strong> PUBLIEKE RUIMTE<br />

0,5 - 1 %<br />

0,5 - 1 %<br />

WEGENWA<strong>TER</strong> VLAAMSE KAAI<br />

7,00<br />

WEGENWA<strong>TER</strong> WIJK<br />

vogels - bij<strong>en</strong><br />

insect<strong>en</strong> - broedvogels<br />

kleine zoogdier<strong>en</strong><br />

4,00<br />

GRONDWA<strong>TER</strong>TAFEL<br />

0,00<br />

-20,00<br />

7,00<br />

watervogels - amfibieën - reptiel<strong>en</strong><br />

4,00<br />

0,00<br />

-20,00<br />

BOOMSE OMSE KLEI<br />

+35m<br />

+20m<br />

+11m<br />

+5m<br />

TUSSEN TWEE WA<strong>TER</strong>S<br />

«the great lawn» in Antwerp<strong>en</strong><br />

Eilandje<br />

MAS<br />

Spoor Noord<br />

VERDAMPING<br />

OVERLOOP NAAR DE SCHELDE<br />

INF<br />

FILTRATIE<br />

VERDAMPING<br />

TIE<br />

INFILTRATIE<br />

VERDAMPING<br />

FYTOREMEDIATIE<br />

250 m 3 - lichte bui - 10x per jaar<br />

750 m 3 - zware bui - 1x per jaar<br />

Nieuw Zuid<br />

kathedraal<br />

Kaai<strong>en</strong><br />

Stadspark<br />

Justitiepaleis<br />

Schelde<br />

PUSH // dijk<br />

«Tuss<strong>en</strong> twee waters»<br />

Kaai<strong>en</strong><br />

Waalse kaai<br />

PULL // wetland<br />

Vlaamse kaai<br />

N 2<br />

O 2<br />

CO 2<br />

VERDAMPING<br />

ADEMEN<br />

FOTOSYNTHESE<br />

IN<strong>TER</strong>ACTIE<br />

ABSORPTIE<br />

2500 m 3 - extreme bui -T5<br />

7500 m 3 - extreme bui - T5 in 2100<br />

N<br />

0 0,5 1 2,5km<br />

rivierwater<br />

(getijd<strong>en</strong> - zout)<br />

reg<strong>en</strong>water<br />

(zoet)<br />

HUMUS<br />

INFILTRATIE<br />

STOCKAGE<br />

CO 2<br />

H 2 O<br />

NO 3<br />

K<br />

CA<br />

MG<br />

PO 4 NH 4<br />

SQ 4 NA ZAND<br />

9000 m 3 - extreme bui - T5 in 2100<br />

De Zuiderdokk<strong>en</strong> zijn geleg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> zeer strategische zone, tuss<strong>en</strong> het d<strong>en</strong>s historisch stadsweefsel <strong>en</strong> de ontwikkeling<strong>en</strong><br />

van Nieuw Zuid. Ze drag<strong>en</strong> dus de mogelijkheid om e<strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>de publieke ruimte te word<strong>en</strong>, die zowel het stedelijke<br />

systeem naar deze nieuwe stadszone trekt als de natuurlijke rugg<strong>en</strong>graat binn<strong>en</strong>br<strong>en</strong>gt tot in de binn<strong>en</strong>stad.<br />

Het vervolledig<strong>en</strong> van het lijn<strong>en</strong>spel van kaai<strong>en</strong> <strong>en</strong> façades door het invoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> lineaire armatuur<br />

: e<strong>en</strong> zone tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de contourlijn<strong>en</strong> van de dokk<strong>en</strong>. Deze armatuur zorgt via zijn helling <strong>en</strong><br />

lager niveau voor de reg<strong>en</strong>wateropvang van de Zuidwijk.<br />

Natuurlijke process<strong>en</strong> <strong>en</strong> het ecosysteem als basis voor het ontwerp van de publieke ruimte:<br />

Reg<strong>en</strong>watercircuit <strong>en</strong> Biodiversiteit<br />

De dynamiek<strong>en</strong> van het reg<strong>en</strong>water op de site.<br />

Nieuw Zuid<br />

Vander Sweepstraat<br />

Nam<strong>en</strong>straat<br />

Schaliënstraat<br />

fotomuseum<br />

de stedelijke kaai<br />

Waalse kaai<br />

trapp<strong>en</strong><br />

balkon<br />

lineair wetland<br />

N<br />

0 20 100 m<br />

Voorplein<br />

grote dek<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

mobiliteits<br />

hub<br />

in-<strong>en</strong> uitrit parking Ste<strong>en</strong>dok<br />

Vlaamse kaai<br />

water<br />

tuin<br />

bloesemtuin<br />

Waterpoortplein<br />

speeltuin<br />

hond<strong>en</strong>loopzone pique nique<br />

de hybride kaai<br />

verborg<strong>en</strong><br />

tuin<br />

prom<strong>en</strong>ade<br />

De Kroon<br />

commerciële functies<br />

Waalse kaai<br />

lineair wetland<br />

fiets<strong>en</strong>stalling<br />

dubbele wand<br />

(damwand + dokmuur)<br />

parking Ste<strong>en</strong>dok<br />

great lawn<br />

lager geleg<strong>en</strong> tuin<br />

prom<strong>en</strong>ade<br />

Vlaamse kaai<br />

terrass<strong>en</strong><br />

commerciële functies<br />

fotomuseum<br />

buit<strong>en</strong>t<strong>en</strong>toonstelling<br />

Waalse kaai<br />

balkon<br />

getrapte rand<br />

lineair wetland<br />

Schippersdok<br />

podium<br />

great lawn<br />

prom<strong>en</strong>ade<br />

Vlaamse kaai<br />

terrass<strong>en</strong><br />

commerciële functies<br />

Waalse kaai<br />

lineair wetland<br />

waterreservoir<br />

dubbele wand<br />

(damwand + dokmuur)<br />

parking Kooldok<br />

podium<br />

great lawn<br />

prom<strong>en</strong>ade<br />

trapp<strong>en</strong>hal<br />

parking<br />

Vlaamse kaai<br />

terrass<strong>en</strong><br />

woning<strong>en</strong><br />

winkels<br />

Scheldestraat<br />

wetland<br />

podium<br />

grasveld<br />

Snede 1 - dwarse snede ter hoogte van het Ste<strong>en</strong>dok<br />

Snede 2 - dwarse snede ter hoogte van het Schippersdok<br />

Snede 3 - dwarse snede ter hoogte van het Kooldok<br />

Snede 4 - langse snede doorhe<strong>en</strong> de great lawn <strong>en</strong> de parkings Ste<strong>en</strong>dok <strong>en</strong> Kooldok<br />

Het perspectief vanop het podium over de volledige l<strong>en</strong>gte van de Zuiderdokk<strong>en</strong><br />

Zicht vanop de stedelijke kaai richting c<strong>en</strong>traal gedeelte van het park.<br />

AZD_panneaux.indd 1 10/01/2016 23:08:24


HET PODIUM<br />

Antwerp<strong>en</strong> Zingt Terrass<strong>en</strong>/ zomerbar concert<strong>en</strong><br />

DE GREAT LAWN<br />

+27,00m<br />

ontspanning sport groepscursuss<strong>en</strong><br />

HET SPORTIEVE DEK<br />

HK<br />

ontspanningstuin<br />

PETANQUE<br />

<strong>TER</strong>RASSEN<br />

+22,00m<br />

+17,00m<br />

+12,00m<br />

+7,00m<br />

bom<strong>en</strong><br />

hoog<br />

middel struik<strong>en</strong><br />

laag<br />

kruidachtige plant<strong>en</strong><br />

DE STEDELIJKE KAAI<br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> ontspanningsruimte markt<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

basket<br />

schaakspel<br />

pannavoetbal<br />

SPORTCIRCUIT<br />

SPORTIN<strong>FR</strong>ASTRUCTUUR<br />

HONDENLOOPZONE<br />

PING-PONG<br />

SPEELTUIN - 0-6 JAAR<br />

pique-nique<br />

Terrass<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> zicht op de reeks<br />

geklasseerde gevels van de Vlaamse kaai <strong>en</strong><br />

lat<strong>en</strong> deze zo des te meer tot hun recht kom<strong>en</strong>.<br />

+3,00m<br />

grondwatertafel<br />

-20,00m<br />

zand<br />

Boomse klei<br />

HET VOORPLEIN<br />

food-trucks<br />

tijdelijk circus<br />

ZIT- EN LIGSTOELEN<br />

PEDAGOGISCHE TUIN<br />

SPEELTUIN<br />

De Waterpoort maak terug integraal deel uit van de<br />

publieke ruimte van de Zuiderdokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt niet meer<br />

afgesned<strong>en</strong> door verkeersroutes. Waterfontein<strong>en</strong> op het<br />

voorplein van de poort zorg<strong>en</strong> voor extra activiteit.<br />

De historische dokmur<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op verschi l<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong><br />

op subtiele wijze terug zichtbaar gemaakt in de publieke<br />

ruimte. Het hoogteverschil tuss<strong>en</strong> het dek <strong>en</strong> de lager<br />

geleg<strong>en</strong> tuin<strong>en</strong> laa toe om het bov<strong>en</strong>ste deel van de<br />

dokmur<strong>en</strong> van het Schippersdok te ton<strong>en</strong>.<br />

De verticale logica <strong>en</strong> de strata : interacties tuss<strong>en</strong> de parking, met de verschill<strong>en</strong>de geologische lag<strong>en</strong><br />

(inclusief grondwater), vegetatie <strong>en</strong> bebouwing.<br />

Schelde<br />

M HKA<br />

Leuv<strong>en</strong>straat<br />

Zuiderpershuis<br />

in-<strong>en</strong> uitrit parking Kooldok<br />

lineair wetland<br />

basket<br />

fietshelling<br />

passerelle<br />

de great lawn<br />

speeltuin<br />

sport<br />

podium<br />

Scheldestraat<br />

prom<strong>en</strong>ade<br />

terrass<strong>en</strong><br />

petanque<br />

parking Kooldok<br />

dek met<br />

sportinfrastructuur<br />

pedagogische<br />

tuin<br />

Museumstraat<br />

historische dokmuur<br />

lager geleg<strong>en</strong> tuin<br />

Schippersdok<br />

speeltuin<br />

recreatief dek<br />

grasveld<br />

lager geleg<strong>en</strong> tuin<br />

historische dokmuur<br />

Waterpoort<br />

parking Ste<strong>en</strong>dok<br />

grasveld<br />

recreatief dek<br />

voorplein met luifel<br />

tramhalte<br />

Vander Sweepstraat<br />

commerciële functies<br />

woontor<strong>en</strong><br />

0 20 40<br />

100 m<br />

Zicht vanop de Vlaamse kaai richting lager geleg<strong>en</strong> speeltuin.<br />

AZD_panneaux.indd 2 10/01/2016 23:09:04

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!