15.03.2016 Views

L'Histoire de Roo ontwerp HR LOOKBOOK

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

SPRING/SUMMER 2016<br />

Kleding SEE U SOON NICE THINGS Accessoires DE.VI Schoenen LOREM


In <strong>de</strong> schaduw van <strong>de</strong> kerk op het gezellige<br />

Sint-Martenplein in Sint-Trui<strong>de</strong>n vind je L’Histoire <strong>de</strong> <strong>Roo</strong>.<br />

In maart 2012 open<strong>de</strong> Carine <strong>de</strong> <strong>Roo</strong> <strong>de</strong>ze sublieme boetiek<br />

met een perfecte mix van Belgische, Scandinavische,<br />

Franse en Spaanse merken. Een met zorg uitgekozen<br />

accessoirescollectie vervolledigen je outfit.<br />

Een ongedwongen sfeer en eerlijk stijladvies zijn prioriteit !<br />

© 2016 L’Histoire <strong>de</strong> <strong>Roo</strong>


HUMILITY<br />

SPRING/SUMMER 2016


SPRING/SUMMER 2016<br />

Kleding SEE U SOON NICE THINGS<br />

Accessoires DE.VI<br />

Schoenen LOREM


SESSÙN<br />

YZ’BEL SESSÙN


Kleding SEE U SOON NICE THINGS Accessoires DE.VI Schoenen LOREM<br />

SPRING/SUMMER 2016


SEE U SOON NATERRA PROGETTO<br />

SPRING/SUMMER 2016


NATHALIE VLEESCHOUWER<br />

H.I.N.T


SPRING/SUMMER 2016<br />

NATHALIE VLEESCHOUWER<br />

CATHs<br />

PROGETTO


SPRING/SUMMER 2016<br />

NATHALIE VLEESCHOUWER<br />

YZ’BEL


NATHALIE VLEESCHOUWER SEE U SOON


SPRING/SUMMER 2016<br />

AMERICAN VINTAGE<br />

BRUNO PREMI


OTTOD’AME<br />

KING LOUWIE KING LOUWIE


SPRING/SUMMER 2016<br />

NICE THINGS VILA<br />

YZ’BEL<br />

PROGETTO


OTTOD’AME<br />

SELECTED FEMME


BY BAR YZ’BEL SELECTED FEMME<br />

SPRING/SUMMER 2016


ICHI SEE U SOON<br />

SELECTED FEMME


SPRING/SUMMER 2016


AMERICAN VINTAGE<br />

SEE U SOON INDY&COLD<br />

SACCOO<br />

BRUNO PREMI<br />

SEE U SOON<br />

PROGETTO


SPRING/SUMMER 2016<br />

NICE THINGS<br />

DE.VI<br />

SESSÙN<br />

CATHs


OTTOD’AME NATHALIE VLEESCHOUWER YZ’BEL BRUNO PREMI


SPRING/SUMMER 2016


Schrijf u in via onze website op onze nieuwsbrief<br />

en volg ons op sociale media:<br />

http://www.lhistoire<strong>de</strong>roo.be<br />

https://www.facebook.com/histoire<strong>de</strong>roo<br />

© 2016 L’Histoire <strong>de</strong> <strong>Roo</strong>


Kleding SEE U SOON NICE THINGS Accessoires DE.VI Schoenen LOREM


1<br />

SPRING/SUMMER 2016<br />

DESIGN © SG-DESIGN 2016<br />

Sint-Martenplein 7<br />

B-3800 Sint-Trui<strong>de</strong>n<br />

Tel: +32 11832399<br />

info@lhistoire<strong>de</strong>roo.be<br />

www.lhistoire<strong>de</strong>roo.be<br />

Kleding SEE U SOON NICE THINGS Accessoires DE.VI Schoenen LOREM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!