noppennewz_APRIL 2016

hooglanderveen

NoppenNewz april 2016

70 JAAR

VV HOOGLANDERVEEN

FEESTWEEKEND 11 - 12 JUNI

VV HOOGLANDERVEEN

NOPPENNEWZ

APRIL 2016


INHOUD


VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4

NIEUWE BALLENREKKEN / LOCKERS 5

KNVB KENNISAVOND BIJ VV HOOGLANDERVEEN GESLAAGD 6

AANLEG KUNSTGRAS OP HOOFDVELD KOMT NU SNEL DICHTERBIJ 7

INTERVIEW MET BJORN KUIPERS 8

BJORN KUIPERS OP HET SPONSOREVENT VAN VV HOOGLANDERVEEN 9

ONTWIKKELINGEN OP VOETBALTECHNISCH GEBIED 10

EEN BUSINESS CLUB EN DE CLUB VAN 100 12

SPONSORCONTRACTEN VERLENGD 13

INTERVIEW MET LYDIA SIETSMA, SPONSORSHIP MANAGER VAN 123INKT.NL 14

INTERVIEW MET EVERT SCHOONDERBEEK, EIGENAAR VAN BOUWBEDRIJF SCHOONDERBEEK 14

POTGRONDACTIE 2016 WEDEROM EEN SUCCES 15

VV HOOGLANDERVEEN BESTAAT DIT JAAR 70 JAAR! 16

SAMENWERKING VV HOOGLANDERVEEN EN DRANKENGROOTHANDEL SCHEERDER 17

COLOFON

NoppenNewz is een uitgave van voetbalvereniging

Hooglanderveen en verschijnt 4 keer per jaar,

oplage 1.250 exemplaren

Redactieadres:

Heideweg 57, 3829 BD Hooglanderveen

Coördinatie en vormgeving:

B Professional

Wil je ook een leuk stukje schrijven voor in de volgende

NoppenNewz of heb je vragen neem contact op met:

vv Hooglanderveen

Heideweg 57

3829 BD Hooglanderveen 033 - 257 19 18

www.vvhooglanderveen.nl

noppennewz@vvhooglanderveen.nl

En volg ons via:

Twitter: twitter.com/vvhlv

Facebook: wwwfacebook.com/vvhooglanderveen

NOPPENNEWZ | 3


VOORWOORD VAN DE

VOORZITTER

door Norbert van Hengstum

Sinds de laatste digitale versie van de NoppenNewz is er

weer veel gebeurd. Onze selectieteams 1 en 2 presteren

als promovendi buitengewoon goed, zij hebben hun

doelstelling van het seizoen al behaald en brengen

beweging in de vereniging. Daarnaast hebben het bestuur

en diverse commissies ook zeker niet alleen staan

toekijken (hoewel dat ook belangrijk is).

De lockers voor trainingsmateriaal zijn succesvol in gebruik

genomen. Facilitaire zaken heeft veel complimenten in

ontvangst genomen. Ook hebben we goede stappen

gemaakt, samen met SRO, inzake de aanleg van het nieuwe

kunstgrasveld voor ons hoofdveld. Bij de ingang van het

clubhuis hangt een tekening. We starten het nieuwe

seizoen met een prachtig nieuw hoofdveld.

Op 7 maart werd er een KNVB kennisavond georganiseerd

in ons clubhuis, het was een prachtig visitekaartje van onze

vereniging aan de KNVB, haar partners (waaronder een

hoofdsponsor van ons; de ING Bank) en collega

voetbalbesturen in de regio. Een sponsoravond op 15 maart

was eveneens een topper. Niemand minder dan

topscheidsrechter Bjorn Kuipers bezocht ons clubhuis.

Michiel Burm, jeugdscheidsrechter en jarige job op de 15e

mocht een interview afnemen met zijn idool. Sponsors,

scheidsrechters en de selectie waren uitgenodigd voor dit

event. Heel bijzonder, leuk en leerzaam.

De sponsorcommissie heeft stappen gezet naar een heuse

business club en club van 100. Sponsors zijn benaderd en

velen hebben al positief gereageerd. Alles groeit mee in

deze club.

En dan de contractverlenging van 123inkt.nl en

Schoonderbeek voor de kleding van alle jeugdspelers

(bijna 1.100). Ongekend mooi resultaat. Een prachtig

sponsorcontract voor de komende 3 jaar. Er staat een

leuk artikel in deze NoppenNewz hierover.

De kantinecommissie heeft een leveranciersselectie

afgerond. We stappen na 11 jaar over naar een nieuwe

leverancier. Ook hierover in deze NoppenNewz meer

achtergronden.

Daarnaast stappen we over naar een nieuw kassasysteem

dat eenvoudiger werkt voor het barpersoneel en het

mogelijk maakt meer en meer richting cashless payment te

gaan. Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen we al

met een verenigingspas betalen. Eerst voor sponsors van

de business club en als dat goed bevalt, later ook voor alle

leden. Andere verenigingen (waaronder Sparta Nijkerk)

hebben dit al succesvol ingevoerd.

De komende tijd gaat er nog veel meer gebeuren bij de

club. We gaan de laatste fase in van dit seizoen. Gaan onze

selectieteams haar super prestaties tot het einde van het

seizoen vasthouden? Zij gaan absoluut hun best doen en

wij mogen alleen maar hopen, want onze vooraf gestelde

doelen zijn al behaald.

Eén feest is zeker en dat is ons jubileumfeest.

Feestweekend 11-12 juni: vv Hooglanderveen 70 jaar.

Een speciale commissie is al van start gegaan. De lange

weekenden vielen dit jaar erg vroeg voor het jeugdkamp.

Ook andere weekenden bleken moeilijk realiseerbaar.

Daarom is besloten om het jeugdkamp samen te vieren

met dit jubileumfeest. We begrijpen dat onze jeugd het

jammer vindt dat de overnachting er dit jaar niet bijzit,

maar dat gaan we volgend jaar gewoon weer oppakken.

Op voetbaltechnisch gebied zijn er ook nieuwe

ontwikkelingen te melden. Rob Wolfsleger gaat een nieuwe

prachtige uitdaging aan bij Spakenburg jeugdopleiding. Als

technisch manager voor het nieuwe seizoen mogen we

Henk Drost verwelkomen. Caspar Tondeur vertelt hier meer

over in een artikel over voetbaltechnische ontwikkelingen

met daarin ook onze strijd in het wegwerken van

wachtlijsten.

NOPPENNEWZ | 4


Ook de PR/communicatie commissie

zoekt verder om al onze clubbetrokkenen

goed te informeren. Zij gaan verder in de

weg van digitaliseren en met een en

dezelfde uitstraling van communicatie.

Hier leven ook zeer goede ideeën voor de

toekomst.

Met het verdere digitaliseren en versnellen van de

communicatie wordt een actueel email

adressenbestand onmisbaar. Hierbij hebben we ook

uw hulp nodig uiteraard.U ziet het, een vereniging

op alle fronten succesvol in beweging voor uw

voetbalplezier of die van uw kinderen.

Voor nu veel leesplezier!

NIEUWE BALLENREKKEN / LOCKERS

door Robert Muts

In de kerstvakantie is er hard gewerkt aan de nieuwe

ballenrekken. Dit heeft voor de vrijwilligers welke hieraan

gewerkt hebben veel zweet gekost. Nadat Willem

Kleinveld de voorbereiding had getroffen konden de

vrijwilligers zich uitleven. In eerste instantie zijn alle

rekken in elkaar gezet en vastgemaakt aan de wand, vloer

en plafond. Nadat deze werkzaamheden waren voltooid

zijn de deurtjes met sloten aangebracht.

Een verkeerde balspanning kan namelijk zorgen voor

blessures. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen set

ballen. Wees er dus met zijn allen zuinig op en zorg dat er

geen ballen kwijt raken. Voor ballen welke aan het einde

van het seizoen niet worden ingeleverd staat een borg.

Wie denkt dat het daarmee klaar was heeft het mis.

Ton van de Brug heeft voor 89 teams een bosje sleutels

gemaakt en gelabeld. Daarnaast heeft de vereniging

nieuwe ballen aangeschaft waardoor ieder team nieuwe

ballen heeft ontvangen. Het oppompen van deze voetballen

(+\- 800 stuks) heeft menig uurtje gekost.

Dankzij de nieuwe ballenpomp is iedere bal op de juiste

spanning opgepompt. Dit is belangrijk omdat de juiste

spanning minder slijtage geeft aan de ballen en veiliger is

voor de voetballers en voetbalsters.

Het team moet dus betalen als er ballen kwijt raken.

Namens de vereniging en ondergetekende wil ik een aantal

mensen extra bedanken. Willem Kleinveld, Ton van de Brug,

Alphons Mulder, Joop Vreeman, Ruud van Drie en Jos

Hilhorst.

Daarnaast wil ik Gert Van Uffelen van Lithos Bouw en

Ontwikkeling bedanken voor het kosteloos ter beschikking

stellen van de materialen.

NOPPENNEWZ | 5


KNVB KENNISAVOND BIJ

VV HOOGLANDERVEEN GESLAAGD

door Norbert van Hengstum

In de periode januari t/m april dit jaar organiseert de

KNVB wekelijks voor bestuurder en coördinatoren binnen

voetbalverenigingen deze speciale kennisavonden.

De KNVB selecteerde 10 locaties door geheel Nederland.

Ook voetbalvereniging Hooglanderveen werd hiervoor

gevraagd. Aangezien onze accommodatie voldeed aan de

gestelde eisen werkten we hier graag aan mee en

afgelopen maandag 7 maart was het dan zover.

Na de pauze een volgende ronde met ook andere

onderwerpen erbij:

Sessie I: Een financieel gezonde club is

toekomstbestendig, door ING

Sessie IV: Op zoek naar vrijwilligers?, door KNVB

Sessie V: Arbitrage is van ons allemaal!, door KNVB

Sessie VI: Mijn accommodatie klaar voor de toekomst!,

door KNVB

In samenwerking met haar kennispartners, waaronder

onze sponsor ING, organiseerde de KNVB een kennisavond

in ons clubhuis. Ruim 100 bestuursleden uit de regio

kwamen bijeen. De avond werd afgetrapt met een verhaal

over trends en ontwikkelingen in de wereld van het

amateurvoetbal. Daarna werden de aanwezigen verdeeld

over de onderwerpen waarvoor men zich had aangemeld.

In onze vergaderruimtes en onze kantine, gesplitst in twee

grote zalen, werden de groepsessies gehouden over de

volgende onderwerpen:

Sessie I: Een financieel gezonde club is

toekomstbestendig, door ING

Sessie II: “Kinderen met plezier (nog) beter leren

voetballen, is je kaderbeleid hierop ingericht?”,

door KNVB

Sessie III: Van kinderwagen tot scooter, door KNVB

Het is altijd goed onderwerpen met collega bestuursleden

onder begeleiding van ervaren experts te bespreken. Je

steekt er altijd weer iets van op, wat je kunt meenemen

naar je eigen vereniging.

De avond werd afgesloten met een borrel om nog wat na

te bespreken met collega’s onderling.

Onze club heeft een mooi visitekaartje kunnen afgeven aan

de KNVB, onze sponsor ING en onze collega bestuursleden

uit de regio. Het was een zeer geslaagde informatieve

avond.

NOPPENNEWZ | 6


AANLEG KUNSTGRAS OP HOOFDVELD

KOMT NU SNEL DICHTERBIJ

door Gert Prinsen

De afgelopen maanden is er druk overleg gevoerd met de

SRO over de aanleg van kunstgras op ons hoofdveld.

Er is overeenstemming bereikt over de wijze van aanleg en

over de kosten die voor rekening komen van de vereniging

en die voor rekening van de gemeente Amersfoort komen.

Als standaard veld zal de gemeente een 69 x 105 meter

kunstgrasveld aanleggen, voorzien van nieuwe drainage.

Daarlangs komt een nieuw leunhek van 1,20 meter hoog,

voorzien van staalmatten, waarvan een gedeelte, ter

hoogte van het clubhuis 1,0 meter hoog wordt, zodat

mensen in een invalidewagen of zittend op een stoel de

wedstrijd ook goed kunnen volgen. De kleur van uitvoering

wordt identiek aan veld 4 en 5, dus van gegalvaniseerd

metaal. Ook komen er 2 nieuwe ballenvangers achter de

doelen, voorzien van staalmatten tot 2,50 meter hoog en

harmonica gaas daarboven.

De bestaande dug-outs worden herplaatst, maar er wordt

wel rekening mee gehouden dat er op termijn bredere

dug-outs geplaatst kunnen worden. Verder wordt de

bestaande verlichting gehandhaafd, maar wordt wel de

bekabeling vernieuwd en zodanig aangepast dat er op

termijn 2 lichtmasten bijgeplaatst kunnen worden en de

verlichting kan worden aangepast naar het

verlichtingsniveau van veld 5.

De gehele bestrating langs het veld zal opnieuw worden

gelegd en tegelijk zal een hemelwaterafvoer systeem

worden aangelegd, zodat het hemelwater, dat nu vaak niet

weg kan, kan worden afgevoerd naar de Malewetering.

Tenslotte worden er alvast een groot aantal kabels en

leidingen onder het nieuwe veld doorgelegd, ten behoeve

van toekomstige uitbreidingen en wijzigingen. Te denken

valt daarbij aan volwaardige veldverlichting i.p.v.

trainingsverlichting op veld 3, tegenover IKEA, een

geluidsinstallatie op de velden 2 en 3 en extra kleedkamers

of een tribune tussen het hoofdveld en de velden 2 en 3. Nu

alvast aanleggen van de kabels en leidingen betekent

voorkomen van heel veel graafwerk en dito kosten in de

toekomst.

Kosten

Tot dusverre zijn de kosten voor onze vereniging beperkt

gebleven tot die van aanpassingen van de ballenvangers

(harmonicagaas i.p.v. netten), kooidoelen i.p.v. standaard

P-doelen, kosten voor de nieuwe kabels voor de

lichtinstallatie op het hoofdveld en de nieuwe kabels en

leidingen die we alvast onder het veld door laten leggen

met het oog op de toekomst.

De werkzaamheden die we zelf moeten doen beperken zich

tot het verwijderen van de reclameborden (en in augustus

weer ophangen), verwijderen van de vlaggenmasten en het

op tijd leveren van de nieuwe kabels en leidingen.

Planning

15 juni a.s. gaat de aannemer starten met de aanleg en 26

augustus wordt het nieuwe kunstgrasveld opgeleverd aan

de vereniging, waarna het tijdens de kick-off dag op 28

augustus officieel in gebruik kan worden genomen.

Impressie

In de hal van het clubhuis hangt een tekening waarop het

nieuwe veld is ingetekend.

NOPPENNEWZ | 7


INTERVIEW MET

BJORN KUIPERS

door Michiel Burm

Ik mocht dinsdag 15 maart 2016 Björn Kuipers interviewen.

Hij kwam op een sponsoravond bij vv Hooglanderveen.

Ik ben zelf scheidsrechter en was ook nog jarig die dag.

Dat was dus een erg mooi verjaardagscadeau.

Bent u zenuwachtig voor een wedstrijd?

Ik ben niet zenuwachtig voor een wedstrijd omdat ik me

altijd goed voorbereid op een wedstrijd. Ik heb wel altijd

gezonde spanning voor een wedstrijd. Alleen mijn eerste

Jupiler League wedstrijd (Stormvogels Telstar tegen

Eindhoven) was heel spannend. Ik heb die nacht niet

kunnen slapen en toen ik begon met de warming-up

moest ik bijna kokhalzen van de spanning.

Hoe bereidt u zich voor op een wedstrijd?

Op dinsdag om 12:00 horen we welke wedstrijd we

moeten fluiten. Van beide teams zoeken we alle details

van elke speler op in een programma. Welke wedstrijden

heeft hij gespeeld, vaak gescoord, welk been is zijn

sterkste, etc. Ook voor interlandwedstrijden en Europese

wedstrijden doen we dit. Zo zijn we altijd op de hoogte

van elke speler. Uiteraard kijken we ook wat er op het

spel staat die wedstrijd. Daarnaast trainen we ook veel,

veel lopen en conditietraining, wel 20-30 uur per week

zijn we bezig als scheidsrechter.

Wat is de leukste wedstrijd die u heeft gefloten?

En de saaiste?

De leukste wedstrijd die ik ooit heb gefloten, dat zijn er

eigenlijk 2: Spanje-Brazilië, want daar zaten 82.000 man

in het stadion. Het was een wedstrijd in 2013 voor de

Confederations Cup. Een geweldige ambiance.

De andere was de Champions-League finale in 2014:

Atletico Madrid-Real Madrid omdat het de eerste keer

was dat de Madrilenen allebei in de Champions League

finale zaten. Daarnaast was het natuurlijk ook gewoon

een van de belangrijkste prijzen voor beide clubs.

U heeft vroeger zelf gevoetbald, op welke positie stond u in

het veld?

Ik stond op mid-mid, was spelverdeler.

Waarom bent u gestopt met voetballen?

Het was niet te combineren met het fluiten op niveau.

Op welke leeftijd bent u gaan fluiten?

Ik ben op 16-jarige leeftijd gaan fluiten.

Waarom bent u gaan fluiten?

Omdat mijn vader, die zelf scheidsrechter was, mij op

een gegeven moment uit het veld haalde (ik had weer

veel commentaar op de scheidsrechter) en tegen mij zei:

“neem zelf een keer een fluit in je mond”.

Weet u in welke wedstrijd u de meeste kaarten heeft

gegeven?

Ja dat weet ik, dat was in de Champions League finale

tussen Atletico Madrid-Real Madrid. Ik heb toen 12

kaarten gegeven. 5 kaarten vielen in de reguliere

speeltijd en de andere 7 kaarten vielen in de extra tijd.

Het waren allemaal gele kaarten, maar ik heb Simeone

toen wel rood gegeven!

Heeft u tips voor jeugdscheidsrechters?

Als je altijd plezier hebt en je enthousiast bent kom je

heel ver. Je moet ook doorzetten en vertrouwen in jezelf

hebben. Laat jezelf niet uit het veld slaan.

Op welke leeftijd bent u bij de KNVB gaan fluiten?

Ik heb geen idee op welke leeftijd ik bij de KNVB ben

gaan fluiten. Ik ben in 2000 het betaald voetbal gaan

fluiten en ik ben daar gekomen door er heel veel voor

te doen.

NOPPENNEWZ | 8


BJORN KUIPERS

OP HET SPONSOREVENT VAN

VV HOOGLANDERVEEN

door Marcel Wendel

15 maart was Bjorn Kuipers te gast tijdens een

druk-bezochte sponsoravond in het clubhuis van

vv Hooglanderveen. Dergelijk bijzondere events gaat de

club vaker organiseren voor haar sponsors. Het is een

belangrijk onderdeel in de transformatie naar een heuse

business club.

Hij sloot de avond af met Quiz. Deze quiz met als hoofdprijs

een gesigneerd FIFA trainingspak werd gewonnen

door Rob vd Grooteveen. Aan het eind vroeg Eddy van de

Leij nog naar voorspellingen van uitslagen. Eerst die van

PSV – Ajax die hij de komende zondag zou gaan fluiten.

Nou, daar deed hij uiteraard geen uitspraak over, maar

voor de wedstrijd van de Meer tegen Hooglanderveen van

aanstaande zondag sprak hij wel een voorspelling uit: 1-4.

Inmiddels weten we de stand en kunnen we zeggen dat de

beste man niet alleen bijzonder goed een wedstrijd kan

fluiten.

Bjorn Kuipers bracht samen met Eddy van der Leij een Sponsors, scheidsrechters en selectiespelers kijken terug op

avondvullend programma ten tonele. Samen bespraken zij een gezellige en informatieve avond.

spelsituaties aan de hand van videobeelden. Wat kan een

scheidsrechter zelf zien en wanneer moet hij vertrouwen

op zijn teamleden? We konden meeluisteren met

onderlinge communicatie binnen team Kuipers op en

rond het veld. Iets dat veel bewondering afdwong was

de informatie die als scheidsrechter op je afkomst, als je in

een seconde een belangrijke wedstrijd beslissing moet

nemen. Schreeuwende spelers van beide partijen en in je

oor collega’s die hun visie van de gebeurtenis roepen. Om

gek van te worden. Je zou bijna zeggen “NU EVEN NIET”,

maar ja, dat gaat niet als de spelers en miljoenen kijkers

een juiste beslissing van je vragen. Ga er maar aan staan.

Bjorn Kuipers legde uit hoe het team Kuipers samenwerkt

en legde links van zijn werk als scheidsrechter naar zijn

zakelijke ervaringen als JUMBO supermarkt eigenaar.

Aanwezigen konden ook vragen stellen en daar werd

dankbaar gebruik van gemaakt.

NOPPENNEWZ | 9


ONTWIKKELINGEN OP

VOETBALTECHNISCH GEBIED

door Caspar Tondeur

Ontwikkeling jeugdopleidingsplan

Aan het eind van het seizoen 2014/2015 heeft onze

vereniging een KNVB-certificering behaald voor de

jeugdopleiding. Daarmee behoren wij tot een select

groepje aan verenigingen dat een dergelijke certificering

bezit. Onderdeel van het traject was een audit, op basis

waarvan de vereniging een aantal aanbevelingen heeft

ontvangen om de jeugdopleiding de komende jaren nog

verder door te ontwikkelen. Eén van de adviezen was om

een voetbaltechnische leerlijn bij onze jeugdteams in te

bedden.

Naar dit laatste was de laatste tijd een sterk toenemende

vraag.

Pupillenvoetbal en wachtlijsten

Tijdens de zomermaanden zal hard worden gewerkt aan

het omzetten van hoofdveld naar een kunstgrasveld, welke

vanaf eind augustus beschikbaar zal zijn. Daarmee breiden

wij onze speelcapaciteit op zaterdagen uit naar zes

wedstrijdvelden. De trainingscapaciteit zal wel gelijk

blijven aan dit seizoen, waardoor wij op creatieve en

flexibele manier moeten kijken naar alternatieve

invullingen voor trainingsblokken. Met de

toewijzing van een derde kunstgrasveld is

Hooglanderveen ook genoodzaakt een

oplossing te bieden aan de wachtlijsten

die wij kennen in de pupillengroepen.

Wij zijn op dit moment druk bezig te

onderzoeken welke mogelijke scenario’s

er zijn. In de loop van april zal daarover

via de website meer naar buiten worden

gebracht.

Momenteel wordt daarom de laatste hand gelegd aan een

technisch opleidingsplan voor de jeugd. Daarmee gaan wij

vanaf volgend jaar meer visie en structuur aanbrengen bij

de jeugdteams, om zodoende weer een kwalitatieve stap te

kunnen maken. Een ander initiatief is een zogenaamd

spelersvolgsysteem, waar wij ook komend jaar mee van

start gaan. Met dit systeem krijgen wij enerzijds vanuit

continuïteitsoogpunt meer inzicht in de ontwikkeling van

onze jeugdspelers, anderzijds biedt het enorm veel

oefenstof voor de trainers van onze recreatieve teams.

Een andere ontwikkeling ten aanzien

van het pupillenvoetbal is jeugdvoetbal

op zondag. Deze ontwikkeling is in de regio Utrecht al een

aantal seizoenen geleden gestart. Dit seizoen heeft onze

vereniging een trekkersrol om ook de regio Amersfoort

enthousiast te maken voor hoofdzakelijk E- en F-voetbal op

zondag. Inmiddels hebben verschillende verenigingen uit

Amersfoort en ook ’t Gooi en Almere bekend gemaakt dat

zij zeer waarschijnlijk vanaf komend seizoen zullen

instappen met een aantal teams in de E en F. In het licht

van het wachtlijstvraagstuk zal ook bekeken worden op

welke manier Hooglanderveen komend seizoen hieraan

deel gaat nemen.

NOPPENNEWZ | 10


Komend seizoen een aantal nieuwe gezichten

Het selectiekader voor komend seizoen begint alweer

aardig vorm te krijgen. Op een aantal posities verwelkomen

wij komend seizoen een aantal nieuwe namen binnen de

vereniging. Na vier succesvolle jaren nemen wij aan het

eind van dit seizoen afscheid van technisch manager Rob

Wolfsleger, die een nieuwe uitdaging aangaat als Hoofd

Jeugdopleiding bij Spakenburg.

Als vervanger is Henk Drost aangetrokken. Henk is een

bekende naam in de amateurvoetballerij. Momenteel is hij

nog actief als assistent-trainer van hoofdklasser VVOG. In

de komende maanden zal hij steeds vaker zijn gezicht laten

zien op ons sportpark, waarna hij vanaf medio juni

dedicated bij ons aan de slag gaat.

Slot seizoen

Het Technisch Hart en de Commissie Voetbal werken

momenteel hard aan de selectieprocedures en eerste

schetsen van elftalindelingen voor komend seizoen. Dit

vergt ieder seizoen weer een hoop tijd en energie om deze

puzzel te leggen. De maanden april en mei zal hierover

meer communicatie plaatsvinden via de

leeftijdscoördinatoren.

In de maanden mei en juni kunnen alle jeugdteams weer

genieten van verschillende uittoernooien. Ieder jaar wordt

vanaf september weer veel werk verzet om alle teams in te

schrijven voor deze toernooien. Dirk van den Tillaart

bezorgt hiermee veel teams weer een hoop plezier op

hopelijk dagen met mooi weer. Op 28 en 29 mei vindt het

jaarlijkse thuistoernooi plaats voor D-, E- en F-pupillen.

Henk Drost

Ook onder het selectiekader hebben wij overeenkomsten

bereikt met een tweetal personen van buiten de

vereniging. Voor het tweede seniorenelftal is Jeroen Jooren

bereid gevonden om als trainer aan de slag te gaan. Jeroen

is op dit moment hoofdtrainer van het eerste elftal van

HVC en was in het verleden trainer van Achterveld 1. Ook

Ernesto Fräser komt ons trainerscorps versterken als trainer

van de B1. Hij heeft de laatste jaren verschillende

selectieteams onder zijn hoede gehad bij ASC Nieuwland.

Het eerste elftal ligt na de promotie van afgelopen jaar aan

kop van de derde klasse. Met nog een handvol wedstrijden

te gaan hebben de spelers onder leiding van Karel Knaap

het in eigen hand. De komende maanden beloven dus een

bijzonder spannend slot van de competitie te betekenen.

Iedereen is daarom ook van harte welkom om de

resterende wedstrijden te komen bekijken en de spelers en

technische staf aan te komen moedigen!

Namens alle commissies van het Cluster Voetbalzaken

wens ik iedereen een mooi slot van het seizoen toe.

NOPPENNEWZ | 11


Meer verbintenis met onze sponsors:

EEN BUSINESS CLUB

EN DE CLUB VAN 100

door Bouwe Metz

Ook op het gebied van sponsoring gaan we stappen

maken. We willen onze sponsors meer bieden, een heuse

club van events en netwerken waardoor zij zich nog meer

verbonden gaan voelen aan onze vereniging. Zo kunnen

onze sponsors lid worden van de business club.

Wat houdt dat lidmaatschap in?

Het lidmaatschap bestaat uit 3 componenten, die ieder op

zich voordelen biedt voor zowel de sponsor als de

vereniging.

3 Events blox

De vereniging gaat de sponsors meer betrekken bij het

clubgebeuren. We gaan meer events organiseren, waardoor

de sponsors elkaar beter gaan leren kennen en hun

netwerk op informele wijze kunnen uitbreiden. Daarnaast

is het toch ook wel erg leuk, lekker en leerzaam als

bijvoorbeeld Bjorn Kuijpers een avondvullend programma

op de club verzorgd.

We gaan in ieder geval 2 bijzondere events per seizoen

organiseren.

Uiteraard kennen we oplopende vormen van lidmaatschap,

waarin de blox eveneens oplopend inhoudelijk verschillen.

Lidmaatschap

vorm

Sponsor blox *)

Consumptie blox

Events blox per event: Jaarlijkse

bijdrage

Brons 1 sponsorobject 1 pas van € 100,- 1 + 1

introducee € 750,-

Zilver 2 sponsorobjecten 1 pas van € 100,- 1 + 1 € 1.150,-

introducee

Goud 4 sponsorobjecten 2 pas van € 100,- 2 + 2 € 1.950,-

introducee

Platina 3 pas van € 100,- 3 + 3

introducee

>€ 5.000,-

*) 1 sponsor object = reclamebord of vlag

2 sponsor objecten = 2 reclameborden of

vlaggen / 1 reclamebord & 1 vlag / 1 teamsponsoring

1 Sponsor blox

Dit component bestaat uit 1 of meerdere sponsorobjecten,

zoals een of meerdere reclameborden, een of meerdere

vlaggen of een volledige teamsponsoring.

De sponsor ontvangt exposure en steunt daarmee de

vereniging met sponsorgelden die zij goed kunnen

gebruiken in de verenigingsexploitatie.

2 Consumptie blox

Hiervoor ontvangen onze sponsor minimaal één

consumptiepas met € 100,- per seizoen erop gestort.

Voor onze nieuwe kassasysteem is dat een wettig

betaalmiddel. Ieder moment dat onze kantine open is,

kan er betaald worden met deze consumptiepas.

De sponsor ontvangt gratis consumpties en voor onze club

is het kantineomzet uit sponsoring.

Bestaande sponsors kunnen overstappen naar een nieuw

business club lidmaatschap, maar mochten zij dat niet

willen, dan we blijven de huidige contracten uiteraard

respecteren.

Daarnaast kennen we voor zowel business als particulier

de club van 100. Als zakelijke relatie is dit exclusief BTW.

Bent u lid van de club van 100, dan stemt u mee met de

besteding van het geld, door te kiezen voor uit een aantal

voorgedragen investeringen. We zullen ook de leden van

deze club uitnodigen voor een event dat in ons clubhuis

wordt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de avond met

Bjorn Kuipers.

We brengen nieuw leven in het sponsorgebeuren van de

club. Meer verbondenheid met onze sponsors is zeer

waardevol voor zowel de club als voor onze zeer

gewaardeerde sponsors, die hiermee in staat stellen onze

brede ambities te verwezenlijken.

NOPPENNEWZ | 12


SPONSORCONTRACTEN VERLENGD

Schoonderbeek en 123inkt.nl verlengen sponsorcontract

m.b.t. kleding van jeugd met nogmaals 3 jaar

In het verleden sponsorde Schoonderbeek jarenlang de

jeugd en liepen de selectie elftallen van de jeugd in de

kleding van Schoonderbeek. De club kocht van

contributiegeld de tenues voor niet selectie elftallen.

Alle jeugdleden zorgden zelf voor een tas en eventueel een

trainingspak.

Nu sponsort 123inkt.nl echt alle jeugdteams, dus mag je

spreken van een contractverbetering. Zij sponsoren alle

jeugdleden met een gloednieuw shirt, short, kousen, een

tas en een presentatiepak. Een geweldige deal! Het enige

wat de leden betalen is een borg, die zij bij het inleveren

van de spullen weer retour krijgen.

Vier jaar geleden kwam inkt123.nl met een aanbod voor de

sponsoring van de kleding voor de gehele jeugd.

Mooie bijkomstigheid van dit nieuwe contract, met beide

sponsors, is dat onze leden de keus krijgen de huidige tas

en het pak te behouden of in te leveren. Lever

je ze in, dan krijg je de borg terug (als je stopt)

of wordt deze verrekend met de borg voor de

nieuwe kleding (als je volgend seizoen bij ons

blijft voetballen). Maar als je de tas en het pak

wil houden, dan is dat mogelijk voor de borg die

je ooit betaald hebt. Uiteraard moet je dan wel

opnieuw borg betalen voor je nieuwe set.

Op de foto van links naar rechts: Bouwe Metz (sponsorcommissie), Harold Eijbergen

(penningmeester), Evert Schoonderbeek, Norbert van Hengstum (voorzitter),

Lydia Sietsma en Danny van Loon (beiden 123inkt.nl).

Vier jaar geleden kwam 123inkt.nl met een aanbod voor

de sponsoring van de kleding voor de gehele jeugd.

Alle teams wilden ze voorzien van kleding + tas. Een klein

deel van deze investering kwam voor rekening van de

club. Toen tijdens de voorbesprekingen ook nog bleek dat

er ruimte was voor een co-sponsor (op de shirts voor alle

jeugdteams) was ook Evert Schoonderbeek bereid om

mee te gaan in dit sponsorcontract. Een mooie deal was

gesloten.

Het afgesloten contract was voor 3 jaar en is aan het einde

van dit seizoen afgelopen. We zijn erg blij om te kunnen

meedelen dat beide sponsoren bereid zijn het contract te

verlengen!

Details over inlever- of ruildagen aan het eind van het

seizoen en foto´s van de nieuwe kleding volgen nog.

De bedrijven verlengden op dinsdag 29 maart jl. hun

contracten. Deze bijeenkomst hebben we aangegrepen om

zowel Lydia Sietsma van 123inkt.nl als Evert Schoonderbeek

van bouwbedrijf Schoonderbeek zeven vragen te stellen.

NOPPENNEWZ | 13


INTERVIEW MET LYDIA SIETSMA,

SPONSORSHIP MANAGER VAN 123INKT.NL

INTERVIEW MET EVERT SCHOONDERBEEK,

EIGENAAR VAN BOUWBEDRIJF SCHOONDERBEEK

Hoe lang bestaat uw bedrijf?

“Sinds 2000 is 123inkt.nl één van de snelst groeiende en meest

succesvolle webwinkels van Nederland met nog steeds een

enorme groei. Vanaf 2008 zijn we voor het 9de jaar op rij

door de consumenten gekozen tot “Beste Webwinkel” in de

categorie “Computer, hard- & software” bij de Nationale

Thuiswinkel Awards en de Webshop Awards. Daarnaast zijn

we in 2010 en 2015 grote winnaar geworden van de overall

publieksprijs “Beste Webwinkel van Nederland”.

Hoe groot is uw bedrijf qua omzet en personeelsaantal?

“Laten we zeggen dat we op de lijst van grootste webwinkels

van Nederland (Twinkle100) op nummer 25 staan en dat

anderen onze omzet schatten op € 59 miljoen. We hebben

ongeveer 200 personeelsleden”.

Hoe bent u met vv Hooglanderveen in aanraking gekomen?

“We hebben voor sponsoring in diverse regio’s voetbalclubs

geselecteerd. Daarbij is ons oog gevallen op vv Hooglanderveen .

Natuurlijk is de locatie prachtig zichtbaar vanuit de IKEA”.

Waarom kiest u bij sponsoring voor vv Hooglanderveen?

“We houden van het verhaal achter de club: De club groeit uit

van een kleine dorpsclub naar een goed georganiseerde snel

groeiende club. Daar willen wij graag ons steentje aan

bijdragen met ons sponsorprogramma. Wij focussen ons

hierbij op het ondersteunen van het jeugdvoetbal van

vv Hooglanderveen. Want zonder een goede basis geen top.

Door sponsoring ontstaat er binnen de clubkas ruimte voor

andere belangrijke zaken. Daarnaast kiezen wij voor vv

Hooglanderveen, omdat het een club met ambities is, staan

normen & waarden hoog in het vaandel, heeft het een mooie

accommodatie/locatie waar wij kunnen profiteren van het

bereik en de uitstraling van de club. Bovendien heeft de club

een bestuur met weinig poeha; gewoon de schouders eronder”.

Wat doet vv Hooglanderveen goed voor de sponsors?

“De club is heel open over allerlei zaken en dat is prettig bij

overleg. Daarnaast betrekken ze de sponsoren bij de club. Die

bijeenkomst laatst met Bjorn Kuipers is daar een goed

voorbeeld van”.

Wat kan vv Hooglanderveen beter doen voor haar sponsors?

“Een of twee sponsorbijeenkomsten per jaar houden om de

sponsoren te betrekken bij de club, maar daar is al een begin

mee gemaakt met het evenement met Bjorn Kuipers”.

Hoe lang bestaat uw bedrijf?

“Sinds 1922. Het is opgericht door mijn opa. Die kon kiezen om

pastoor of koster of iets anders te worden. Pastoor of koster

leek hem niets en daarom koos hij er voor om ondernemer te

worden”.

Hoe groot is uw bedrijf qua omzet en personeelsaantal?

“Zet er maar neer dat we een middelgroot bouwbedrijf zijn

met tussen de 50 en 100 personeelsleden”.

Hoe bent u met vv Hooglanderveen in aanraking gekomen?

“Vanuit het verleden al. Ik heb vroeger zelf in Leusden

gevoetbald en toen voetbalden we altijd al tegen vv

Hooglanderveen. Het is zo meegegroeid. Later kwam ik in

Hoogland te wonen en dan kom je al automatisch dichterbij

Hooglanderveen. Vervolgens gingen we bouwen in Vathorst en

dan ben je helemaal dichtbij. En zodoende. Ik vond het vroeger

trouwens helemaal niets om te voetballen in Hooglanderveen.

Zo´n boerendorp!”

Waarom kiest u bij sponsoring voor vv Hooglanderveen?

“Ik bouw veel in Vathorst en over het algemeen sponsor ik het

voetbal al vrij veel. Het is de sport die ik zelf ook gedaan heb. In

Amersfoort sponsor ik bijna alle voetbalclubs, een stuk of 8, 9.

En omdat vv Hooglanderveen hier in Vathorst zit, sponsor ik die

automatisch wat meer”.

Wat doet vv Hooglanderveen goed voor de sponsors?

“Tja, dat is moeilijk. Volgens mij doen ze alles goed. Niet te veel

benaderen. Af en toe een sponsorbijeenkomst zoals met

Kuipers, dat zou je nog wat beter kunnen doen, en op de juiste

momenten contact met elkaar hebben. Niet te veel, niet te

weinig. Maar dat doen ze heel goed. En betrokkenheid bij de

sponsor is belangrijk. Dat de mensen die hier lopen weten wie

de sponsoren zijn, hoe ze in elkaar zitten, wat ze gedaan

hebben. Gewoon op het menselijke vlak”.

Wat kan vv Hooglanderveen beter doen voor haar sponsors?

“Nog ietsjes meer van wat ze doen met de Business Club.

Een paar bijeenkomsten per jaar met de sponsoren samen”.

Heeft u nog andere tips voor de club?

“Geen tips. Het zal wel goed komen met deze club”.

Heeft u nog andere tips voor de club?

“Nee, eigenlijk niet. Vooral zo doorgaan en blijven scoren!”

NOPPENNEWZ | 14


Is dat wel verstandig? Moeten die jongens van de A1 slepen met grondzakken voor de wedstrijd? Ja hoor, het bleek een

zeer goede warming up te zijn. De jongens wonnen ’s middags van DOVO A2 met 5-0 ! Klassewerk jongens en bedankt,

ook de begeleiders.

POTGRONDACTIE 2016 WEDEROM EEN SUCCES

door Gert Prinsen

Voor het derde jaar op rij verkocht de vereniging potgrond.

19 maart was de zaterdag dat het ging gebeuren.

Anders dan voorgaande jaren ging de bestelling

digitaal. Iedereen kon bestellen via de site en als je in

het bezorgingsgebied woont, kwamen we het ook nog

aanbrengen. Zij ontvingen vooraf ook een aankondiging

in de brievenbus dat we 19 maart langs zouden komen.

Onze C-junioren verzorgden de aankondiging de week

ervoor in de brievenbus. Helaas is dat niet overal

gelukt.

Bewoners buiten het bezorgingsgebied konden hun

bestelling ophalen aan de deur en voor de

Van Bekkumhal.

In totaal zijn er 632 zakken potgrond verkocht. Ongeveer

de helft was besteld en de andere helft werd verkocht in de

losse verkoop of door aan te huis aan huis. De sterren van

de A1 selectie met hun begeleiders hebben ons geholpen

met de verspreiding. Het heeft de clubkas ruim 800 euro

opgebracht.

NOPPENNEWZ | 15


ZATERDAG

11 JUNI

Dit willen wij natuurlijk niet ongemoeid voorbij

laten gaan. Op zaterdag 11 juni a.s. organiseren wij

daarom een groot feest voor al onze leden!

Jeugdkamp & BBQ

Omdat het jubileumfeest samen valt met

het Jeugdkamp (D&E pupillen) lopen beide

evenementen als vanzelf in elkaar over.

Het Jeugdkamp duurt van 10:00 uur tot 18:00 uur.

Vanaf 16:00 uur zijn er diverse eettentjes met

verschillende eetmogelijkheden!

Het kan u haast niet zijn ontgaan:

VV HOOGLANDERVEEN BESTAAT

Een mooie gelegenheid om - in afwachting van uw

zoon/dochter – onder het genot van een hapje en

een drankje eens gezellig bij te praten met andere

ouders of leden op de vereniging.

Vanaf 18:00 uur kunnen de jeugdkampdeelnemers

natuurlijk ook aansluiten bij de barbecue.

Deze feestavond wordt mede mogelijk

gemaakt door onze sponsoren:

DIT JAAR 70 JAAR!

Feestavond met de Hanky Panky Party Machine

‘s Avonds organiseren wij een daverend feest

in de grote tent op het hoofdveld, ons eigen

festivalterrein voor deze avond!

De Hanky Panky Party

Machine zal vanaf

21:30 uur tot ca. 01:00

uur zorgen voor de

muzikale en feestelijke

omlijsting van deze

avond. Hanky Panky’s

Party Machine staat garant voor een spetterend

feest waarmee wij ons jubileumfeest willen

afsluiten. De feestavond start vanaf 20:30 uur.

Let op: Voor deze avond zijn toegangskaarten

noodzakelijk én vol is vol!

Vanaf 23 april a.s. start de voorverkoop van de

toegangskaarten aan de kassa in de kantine.

De prijs van de kaarten bedraagt € 5,- per stuk

en dat is inclusief 2 consumptiemunten.

Op de feestavond zelf kunnen – uiteraard

afhankelijk van de beschikbaarheid – nog

toegangskaarten worden aangeschaft voor

€ 5,- per stuk. Wees er dus snel bij!

NOPPENNEWZ | 16


Familiebedrijf is de nieuwe leverancier van VV Hooglanderveen

SAMENWERKING VV HOOGLANDERVEEN EN

DRANKENGROOTHANDEL SCHEERDER

Na 10 jaar naar volle tevredenheid met Hanos en

Heineken Groothandel te hebben samengewerkt heeft

vv Hooglanderveen een uitgebreide tender uitgeschreven.

Drankengroothandel Scheerder is met ingang van

het nu lopende seizoen de nieuwe leverancier voor

vv Hooglanderveen.

We spraken met Hidde

Stoelinga, vierde Scheerdergeneratie

en woordvoerder

van het familiebedrijf

Scheerder. In 1930 ging de

overgrootopa van Hidde,

Manus Scheerder aan de slag als zoetelaar. Een zoetelaar,

ook wel marketenter genoemd, trok met een legereenheid

mee. Als de militairen aan het rusten waren verkocht

de zoetelaar eten en drinken. Opa Scheerder kwam op

het idee om zelf limonade te maken en dat te verkopen.

Kort hierna werd het bieragentschap van de Almelosche

Bierbrouwerij aangetrokken. Dit was het begin van de

limonadefabriek en de drankengroothandel.

Het is het klassieke, romantische verhaal van de pionier

die klein begint en binnen een aantal generaties een

succesvolle onderneming ziet verschijnen. Hidde, zoon van

de kleindochter van Manus Scheerder is trots op zijn roots.

“We hebben een 85-jarig familiebedrijf waar het met de

opvolging wel goed zit. Ons beroep sterft langzaam uit.

Momenteel zijn wij de enige drankengroothandel in de

regio Eemland. Dat betekent niet dat we achterover leunen.

Wij willen aan vv Hooglanderveen de service en kwaliteit

leveren waarmee we in 85 jaar groot en bekend zijn

geworden! Ons werk doen we op basis van vijf principes:

ondernemerschap, persoonlijk contact, betrouwbaarheid,

continuïteit en gezelligheid. Dat laatste is belangrijk:

horeca is gezelligheidsbusiness!”

Om de toenemende vraag vanuit de klanten naar een

totaalleverancier te kunnen invullen heeft Scheerder

dranken het assortiment aanzienlijk verruimd. Hidde:

“Wij leveren nu aan horeca en sportverenigingen een

totaalpakket van 12.000 artikelen, zowel food als non food.

Wij hebben de bekende A-merken, maar ook een compleet

assortiment van private labels.”

Hidde leidt ons rond in het enorme magazijn op de

Textielweg in Amersfoort. Metershoge stellages met

frisdrank en verschillende soorten bier. Hidde: “Hier komen

de bestellingen binnen en worden de orders verwerkt.

Menig feestje van vv Hooglanderveen begint in feite

hier. Wij zijn blij met jullie als klant. We hebben veel

gezamenlijke kenmerken, we zijn allebei klein begonnen

en groot gegroeid, opgericht in ongeveer dezelfde periode

en ook generaties lang dezelfde families binnen de

gelederen!”

Bert Veldman (bestuurslid accommodatie):

“Als club wilden wij een leverancier die het hele pakket

zou kunnen leveren. De keuze viel op de service, kwaliteit

en het regionale karakter van Scheerder. Want hoewel het

bedrijf nieuw is voor VV Hooglanderveen hebben we te

maken met een zeer geroutineerde, ervaren speler in de

drankengroothandel”.

NOPPENNEWZ | 17


De beste match

voor al uw drukwerk,

relatiegeschenken

en promotiekleding

Scoor altijd

10% korting * !

vv Hooglanderveen profiteert ook mee!

De beste match

voor al uw drukwerk,

relatiegeschenken

en promotiekleding

Bestel via 123inkt.nl/hooglanderveen

Ontvang zelf 10% korting * op alle huismerkartikelen.

Per bestelling ontvangt de club een bonus!

Wij regelen uw communicatie

tot in de finesses

COMMUNICATIE EN PROJECTMANAGEMENT

DE Gezellenstraat GOEDKOOPSTE 9 | 3861 RD Nijkerk CARTRIDGES

| T 033-3012103

I www.match2print.nl | www.gifts2impress.nl

EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

www.bprofessional.nl

Gezellenstraat 9 | 3861 RD Nijkerk | T 033-3012103

I www.match2print.nl | www.gifts2impress.nl

!

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Deze bon is € 70,00 waard *

Kom * dineren bij afname startpakket bij eetcafé auto of motor dimS en

Leden krijg elk van 4v.v. e hoofdgerecht Hooglanderveen gratis

verdienen iets extra's

(goedkoopste gerecht gratis)

Bij afname van een startpakket krijgen jullie:

1 les gratis en gaat Reserveer er € 25,00* nu! naar de clubkas.

(*bij een brommerpakket €15,00)

Heideweg Dit is bovenop 2A, HOOGLANDERVEEN

alle lopende acties

tel. 033-25 Voor info 35 113 kijk op www.eetcafedims.nl

www.200pk.nl

of mail naar: info@200pk.nl

Actie geldig t/m 31 maart 2015 en tegen inlevering van deze bon

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Deze bon is € 70,00 waard *

* bij afname startpakket auto of motor

Leden van v.v. Hooglanderveen

verdienen iets extra's

Bij afname van een startpakket krijgen jullie:

1 les gratis en gaat er € 25,00* naar de clubkas.

(*bij een brommerpakket €15,00)

Dit is bovenop alle lopende acties

Voor info kijk op www.200pk.nl

of mail naar: info@200pk.nl

618 | | NoppenNewz NOPPENNEWZ

NOPPENNEWZ | 18


sponsoren

supersponsor

hoofdsponsor

Wist u dat alle leden

10% extra korting op 123inkt

huismerk producten krijgen?

Klik op 123inkt.nl-logo

op onze homepage.

jeugdsponsor

jeugdsponsor

More magazines by this user
Similar magazines