15.06.2017 Views

flipbook

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Alledaags Geschiedenis met<br />

Playmobil


Inhoudstafel<br />

Woord vooraf<br />

Preface<br />

Préface<br />

Oude nabije oosten<br />

Egyptische mummificatie<br />

Ramses II De Grote<br />

Pagina 5-7 Pagina 8-19 Pagina 20-23 Pagina 24-29<br />

prehistorie<br />

Eerste dino’s<br />

Tijd van de jagers<br />

Verspreiding vuurgebruik<br />

Landbouwrevolutie<br />

Uitvinding wiel<br />

Hunnebedden<br />

Klassieke oudheid<br />

Begin romeinse spelen<br />

Romulus en Remus<br />

Cleopatra VII


middeleeuwen<br />

Begin middeleeuwen<br />

Karel de Grote<br />

Vikinschepen<br />

Vikingen tijdperk<br />

Eerste kastelen<br />

Ontdekking Amerika<br />

vikingen<br />

Het steekspel<br />

Middeleeuwse straffen<br />

Ontwikkeling kanon<br />

Christoffel Columbus<br />

Nieuwste tijd<br />

Napoleon Bonaparte<br />

Onafhankelijkheidsverklaring<br />

Charles Darwin<br />

Vincent Van Gogh<br />

Graftombe toetanchamon<br />

Pagina 30-49 Pagina 50-53 Pagina 54-63 Pagina 64-67<br />

Nieuwe tijd<br />

De reformatie<br />

Gouden eeuw piraterij<br />

Eigen tijd<br />

De eerste computer<br />

Federale/ lokale politie


WOORD VOORAF<br />

In mijn laatste jaar multimedia hebben we de opdracht gekregen om voor onze gip een boek te maken<br />

over een alledaags voorwerp. Dit is maar een klein onderdeel van mijn gip. Ik heb gekozen voor<br />

Playmobil omdat ik er vroeger verzot op was. Alleen Playmobil zou een beetje saai worden dus heb ik<br />

er een wending aan gegeven. Ik heb geprobeerd belangrijke historische gebeurtenissen aan te kaarten<br />

met behulp van de mannetjes en sfeerbeelden die uit boeken zijn gefotografeerd. Op elke pagina vind<br />

je een gebeurtenis met een beetje info erover. Ik heb gebeurtenissen genomen die me wel aanspraken.<br />

Ik zou graag iedereen willen bedanken die mij heeft geholpen. Ik wil een aantal leerkrachten bedanken<br />

omdat zij mij hebben geholpen om dit project tot een goed einde te brengen. Ik wil graag Anja Plees,<br />

Bart Van Passel, Katrien Heremans, Anja Rademakers, Filip Huybrecht en Lilane Vaes bedanken. Ook<br />

wil ik mijn ouders bedanken voor alle ondersteuning die ze mij hebben aangeboden en de bibliotheek<br />

van Diest want zij hebben mij geholpen met de sfeerbeelden.<br />

Door dit project heb ik geleerd om tegen een deadline te werken. Ook heb ik geleerd om zelfstandig<br />

te werken en om het beste uit simpele materialen te halen en dat je bij zulke projecten er zeker niet<br />

alleen aan moet beginnen en dat je hulp moet vragen. Mijn foto’s kunnen nog beter door beter leren<br />

om te gaan met de camera.


Preface<br />

In my final year of multimedia we have been assigned to make a book about an everyday object for<br />

our Integrated Graduating project. This is just one part of my Integrated Graduating project. I have<br />

chosen for Playmobil as object because I used to love it. Only Playmobil would get a bit boring, so I<br />

had to make it interesting. I tried to raise important historical events using the Playmobil and atmospheric<br />

photos that I photographed from books. On each page you will find a historical event with a little<br />

bit info about it. I chose events that were interesting to me.<br />

I would like to thank everyone who helped me, the technical teachers: Anja Plees and Bart Van Passel,<br />

also my language teachers: Katrien Heremans, Filip Huybrechts and Liliane Vaes and my history teacher<br />

Anja Rademakers, because they helped me with this project. I would also like to thank my parents<br />

for all the support they offered me, and the library of Diest because they helped me with the photos.<br />

In this project I learned to work against a deadline. Also, I learned to work independently and how to<br />

get the best out of simple materials. I also realised that you should ask for help with projects like this<br />

because you cannot do it alone. My pictures can be improved by learning more about my camera.


Préface<br />

Dans ma dernière année de Multimédia, il faut faire une épreuve intégrée. Nous avons eu la mission de<br />

faire un livre sur un objet du quotidien. C’est juste une partie du grand devoir qui est ce test intégré.<br />

J’ai choisi pour Playmobil comme sujet parce que je l’’ai toujours aimé. Seule le Playmobil serait un peu<br />

ennuyeux donc j’ai voulu rendre l’ensemble un peu plus intéressant. J’ai essayé d’évoquer des événements<br />

historiques importants à l’aide des petits bonhommes et des photos trouvées dans des livres.<br />

Sur chaque page, vous trouvez un événement avec un peu d’info au sujet. J’ai choisi des événements<br />

historiques que je trouve intéressant.<br />

Je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé. Je veux remercier mes professeurs de matières multimédias:<br />

Anja Plees et Bart Van Passel, mes professeurs de langues: Katrien Heremans, Liliane Vaes et Filip<br />

Huybrechts et mon professeur d’histoire Anja Rademakers parce qu’ils m’ont aidé à faire de ce projet<br />

un succès. Aussi, je veux remercier mes parents, parce qu’ils m’ont soutenu. Enfin, je tiens à remercier<br />

la bibliothèque de Diest, parce qu’ils m’ont aidé avec les images.<br />

Grâce à ce projet, j’ai appris à travailler contre un délai. Aussi, j’ai appris à travailler indépendamment<br />

et d’utiliser mieux des matériaux simples. J’ai aussi appris qu’il faut demander de l’aide avec des<br />

grands projets. Je peux encore améliorer la qualité de mes photos en apprenant à travailler mieux avec<br />

le camera.


11<br />

Eerst dino’s<br />

<br />

<br />

De eerste dinosauriër was een<br />

kleine tweevoetige vleeseter.<br />

Hij was de directe voorouder<br />

van de twee hoofdgroepen<br />

waarin alle andere dinosauriërs<br />

onderverdeeld kunnen worden:<br />

de Saurischia en de Ornithischia.<br />

Prehistorie<br />

< 230 MIL<br />

< 2,5 mil<br />

< 400.000<br />

10.000 V.CHR<br />

11.000 V.chr<br />

4.100 V.chr


13<br />

Tijd van de jagers<br />

<br />

Jagers leefden in de oude<br />

steentijd, ze hadden geen vaste<br />

verblijfplaats en haalden hun<br />

voedsel uit de wilde natuur.<br />

Mensen die zo leven noemen<br />

wij nomaden.<br />

<br />

Prehistorie<br />

< 2,5 mil<br />

< 400.000<br />

11.000 v.chr<br />

10.OOO V.chr<br />

4.100 v.chr<br />

3.000 v.chr


15<br />

Verspreiding vuurgebruik<br />

<br />

Op het eerste vuurgebruik is<br />

moeilijk een datum te plakken.<br />

Het staat vast dat het vuur zich<br />

ongeveer 400.000 jaar geleden<br />

begon te verspreiden.<br />

<br />

Prehistorie<br />

< 400.000<br />

11.000 v.chr<br />

10.000 v.chr<br />

4.100 v.chr<br />

3.000 v.chr<br />

1.224 v.chr


17<br />

Uitvinding wiel<br />

<br />

De mens heeft het wiel ontwikkeld<br />

om zich te verplaatsen.<br />

Het transport werd hierdoor<br />

vereenvoudigd.<br />

<br />

Prehistorie<br />

11.000 V.CHR<br />

10.000 v.chr<br />

4.100 v.chr<br />

3.000 v.chr<br />

1.224 v.chr<br />

776 v.chr


19<br />

Landbouwrevolutie<br />

<br />

De jagers ontdekten een manier<br />

om groenten en granen te<br />

verbouwen.<br />

Ze moesten niet meer jagen om<br />

te overleven dus ze begonnen<br />

met de bouw van huizen.<br />

<br />

Prehistorie<br />

10.000 V.CHR<br />

4.100 v.chr<br />

3.000 v.chr<br />

1.224 v.chr<br />

776 v.chr<br />

753 v.chr


21<br />

Hunebedden<br />

<br />

Een hunebed of dolmen is volgens<br />

de gangbare theorie een<br />

prehistorische grafkamer.<br />

<br />

Prehistorie<br />

4.100 V.CHR<br />

3.000 V.chr<br />

1.224 V.chr<br />

776 v.chr<br />

753 v.chr<br />

70 v.chr


23<br />

Egyptsche mummificatie<br />

<br />

De Egyptenaren mummificeerden<br />

hun doden. Zij geloofden<br />

dat het lichaam van de dode<br />

niet naar het eeuwige leven<br />

kon reizen zonder een stoffelijk<br />

overschot.<br />

<br />

Oude nabije oosten<br />

3.000 V.CHR<br />

1.224 v.chr<br />

776.v.chr<br />

753 v.chr<br />

70 v.chr<br />

500


25<br />

Ramses II de Grote<br />

<br />

Ramses II wordt door vele<br />

Egyptenaren en geleerden beschouwd<br />

als de grootste farao<br />

aller tijden. Hij was een goede<br />

generaal die veel veldslagen en<br />

oorlogen won.<br />

<br />

Oude nabije oosten<br />

1.290 V.CHR<br />

1.224 V.CHR<br />

776 v.chr<br />

753 v.chr<br />

70 v.chr<br />

500


27<br />

Begin romeinse spelen<br />

<br />

De Olympische Spelen vonden<br />

om de vier jaar plaats ter ere<br />

van Zeus Olýmpios. Het waren<br />

sportwedstrijden waaraan<br />

een groot aantal Griekse poleis<br />

deelnamen.<br />

<br />

Klassieke oudheid<br />

776 v.Chr<br />

753 v.chr<br />

70 v.chr<br />

500<br />

742<br />

789


29<br />

Romulus en Remus<br />

<br />

Romulus en Remus zijn in de<br />

Romeinse mythologie de tweelingzonen<br />

van Mars en Rhea<br />

Silvia en stichters van Rome.<br />

<br />

Klassieke oudheid<br />

753 V.CHR<br />

70 v.chr<br />

500<br />

742<br />

789<br />

800


31<br />

Cleopatra VII<br />

<br />

Cleopatra VII Thea Philopator<br />

was een bekende vrouwelijke<br />

farao. Zij was de laatste koningin<br />

van de Macedonische dynastie<br />

die over Egypte heerste.<br />

<br />

Klassieke oudheid<br />

70 V.CHR<br />

30 V.CHR<br />

500<br />

742<br />

789<br />

800


33<br />

Begin middeleeuwen<br />

<br />

De middeleeuwen waren een<br />

belangrijke periode in de geschiedenis<br />

van Europa. Vaak<br />

wordt 1492 als eindjaartal genoemd.<br />

(ontdekking van Amerika<br />

door Christoffel Columbus.)<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

500<br />

1492<br />

742<br />

789<br />

800<br />

1000


35<br />

Karel de grote<br />

<br />

Karel de Grote was de belangrijkste<br />

vorst van de vroege<br />

middeleeuwen. In 800 werd<br />

hij tot keizer van het westen<br />

gekroond.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

742<br />

814<br />

789<br />

800<br />

1000<br />

1240


37<br />

Vikinschepen<br />

<br />

De schepen speelden een cruciale<br />

rol in de maatschappij en<br />

economie van de Vikingen. Ze<br />

werden gebruikt voor transport,<br />

handel, plunderingen en ontdekkingsreizen.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

789<br />

1100<br />

800<br />

1000<br />

1000<br />

1000


39<br />

Vikingen tijdperk<br />

<br />

Vikingen waren Noormannen<br />

die de zee op gingen. In werkelijkheid<br />

waren het vooral<br />

handelaars. Er waren buiten<br />

mannen ook veel vrouwelijke<br />

Vikingen.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

800<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1240<br />

1325


41<br />

Eerste kastelen<br />

<br />

Ze werden ter verdediging gebruikt.<br />

De mensen probeerden<br />

hun land te beschermen tegen<br />

de Noormannen. Deze kastelen<br />

waren voornamelijk uit hout.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1240<br />

1325<br />

1492


43<br />

Ontekking amerika vikingen<br />

<br />

Leif Eriksson heeft vijfhonderd<br />

jaar voor Columbus Amerika<br />

ontdekt. De Vikingen deden een<br />

mislukte kolonisatiepoging.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1000<br />

1000<br />

1240<br />

1325<br />

1492<br />

1517


45<br />

Het steekspel<br />

<br />

Een steekspel is een competitie<br />

tussen twee of meer strijders.<br />

Ze proberen hierbij elkaar van<br />

hun paard te steken met een<br />

lans.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1000<br />

1250<br />

1240<br />

1325<br />

1492<br />

1517


47<br />

Middeleeuwse straffen<br />

<br />

Er waren veel afschuwelijke<br />

straffen zoals verbanning uit de<br />

stad. Je kon ook veroordeeld<br />

worden tot de schandpaal maar<br />

de zwaarste straf was de doodstraf.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1240<br />

1325<br />

1492<br />

1517<br />

1650<br />

1796


49<br />

Ontwikkeling Kanon<br />

<br />

Het kanon kon ontwikkeld<br />

worden dankzij de uitvinding<br />

van het buskruit in China. Het<br />

moderne kanon is in Italië uitgevonden.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1325<br />

1492<br />

1517<br />

1650<br />

1769<br />

1776


51<br />

christoffel columbus<br />

<br />

De bedoeling van Columbus<br />

was om vanuit Europa een<br />

westelijke route naar Indië te<br />

vinden. Maar hij ontdekte de<br />

‘nieuwe wereld’. Dit was het<br />

einde van de middeleeuwen.<br />

<br />

Middeleeuwen<br />

1492<br />

1517<br />

1650<br />

1769<br />

1776<br />

1809


53<br />

De Reformatie<br />

<br />

De Reformatie is de periode<br />

waarin de Protestanten zich<br />

afscheidden van de rooms-katholieke<br />

kerk omdat ze niet<br />

tevreden waren met de wantoestanden<br />

in de katholieke kerk.<br />

<br />

Nieuwe tijd<br />

1517<br />

1650<br />

1769<br />

1776<br />

1809<br />

1853


55<br />

Gouden eeuw piraterij<br />

<br />

Piraterij bestaat al zo lang als<br />

de scheepvaart zelf. Zelfs in<br />

de klassieke oudheid kwam<br />

het voor. Tussen 1650 en 1730<br />

wordt gesproken over een<br />

‘Gouden Eeuw van de Piraterij’.<br />

<br />

Nieuwe tijd<br />

1650<br />

1730<br />

1769<br />

1776<br />

1809<br />

1853


57<br />

Napoleon bonaparte<br />

<br />

Napoleon Bonaparte was een<br />

Frans generaal en dictator<br />

tijdens de laatste stadia van<br />

de Franse Revolutie. Door een<br />

staatsgreep kon hij zich tot keizer<br />

laten uitroepen.<br />

<br />

Nieuwste tijd<br />

1769<br />

1821<br />

1776<br />

1809<br />

1853<br />

1922


59<br />

onafhankelijkheidsverklaring<br />

<br />

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring<br />

werd grotendeels<br />

opgesteld door Thomas<br />

Jefferson en werd door de 13<br />

Amerikaanse kolonies aangenomen.<br />

<br />

Nieuwste tijd<br />

1776<br />

1809<br />

1853<br />

1922<br />

1983<br />

1998


61<br />

Charles Darwin<br />

<br />

Charles Darwin is één van de<br />

grondleggers van de evolutietheorie.<br />

Dit is de natuurwetenschappelijke<br />

verklaring voor de<br />

evolutie van van organismen en<br />

het leven op aarde.<br />

<br />

Nieuwste tijd<br />

1809<br />

1882<br />

1853<br />

1922<br />

1983<br />

1998


63<br />

Vincent van gogh<br />

<br />

Vincent van Gogh is één van<br />

de bekendste kunstschilders<br />

van Nederland. Mensen komen<br />

vanuit de hele wereld naar zijn<br />

schilderijen kijken in het Van<br />

Gogh museum in Amsterdam.<br />

<br />

Nieuwste tijd<br />

1853<br />

1890<br />

1922<br />

1983<br />

1998<br />

>


65<br />

Graftombe Toetanchamon<br />

<br />

De graftombe van Toetanchamon<br />

was vrijwel ongeschonden<br />

bij vondst en werd ontdekt door<br />

Howard Carter.<br />

<br />

Nieuwste tijd<br />

1922<br />

1983<br />

1998<br />

><br />

><br />

>


67<br />

De eerste computer<br />

<br />

De Duitse fysicus Konrad Zuse<br />

maakte de eerste computer, de<br />

Z1. Later bouwde Zuse de eerste<br />

volledig functionele elektromechanische<br />

computer, de Z3.<br />

<br />

Eigen tijd<br />

1983<br />

1998<br />

><br />

><br />

><br />

>


69<br />

federale/lokale politie<br />

<br />

De Rijkswacht, de gemeentepolitie<br />

en de gerechtelijke politie<br />

werden vervangen door een<br />

nieuwe politiestructuur: het<br />

federale niveau en het lokale<br />

niveau.<br />

<br />

Eigen tijd<br />

1998<br />

><br />

><br />

><br />

><br />

>


Colofon<br />

DIT BOEK IS EEN UITGAVE VAN<br />

Jonas Sels<br />

KLAS 6MM VAN 2016-2017<br />

Atanasov Özcan<br />

Brepoels Indy<br />

Coomans Jan<br />

Daems Lukas<br />

Gerdes Mikaël<br />

Jambé Lewie<br />

Kaerts Ilka<br />

Kuppens Janika<br />

Monsieurs Jordy<br />

Nuyts Senne<br />

Nys Tine<br />

Paesen Simon<br />

Sels Jonas<br />

Van Doninck Victor<br />

Van Esser Marie<br />

Van Poppel Jimmy


Vandecruys Thijs<br />

Verbraecken Jorgen<br />

Verbruggen Zoë<br />

Willems Indiana<br />

Wouters Yana<br />

Zels Yasper<br />

VERTALING<br />

Jonas Sels<br />

FOTOGRAFIE & GRAFISCH ONTWERP<br />

Jonas Sels<br />

DRUK<br />

Drukkerij Grafische Communicatie & Media THHI<br />

Papier: Multidesign White Smooth 80gr<br />

Lettertype: Bebas Nue Bold en Verdana Regular<br />

MET DANK AAN<br />

Mijn ouders, bibliotheek Diest, Anja Plees,<br />

Bart Van Passel, Anja Rademakers, Katrien Heremans,<br />

Liliane Vaes & Filip Huybrechts


Jonas Sels - 6Mm<br />

Gip - 2016/ 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!