clubblad juni 2016

smoushond

Bestuur

Voorzitter:

J.G.J. Boerstoel (aftr.'17)

De Wiek 181

6712 JE Ede

Tel.: 0318 617798

mail: j.boerstoel56@upcmail.nl

Secretaris:

S. van der Wal-Zaal (aftr. ’19)

Vredeman de Vriesstraat 15

8921 BP Leeuwarden.

Tel.: 058 2127324

mail: suzannezaal@chello.nl

Penningmeester:

A. Brouwer (aftr. ‘18)

Klifsbergweg 12

6063 NE Vlodrop

Tel.: 0475 520992

mail: arjen.brouwer@home.nl

Pupbemiddeling + Fokkerij:

C.F. v.d. Giessen (aftr. ’17)

Lobelialaan 22

2555 PH Den Haag

Tel.: 070 3230215

mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

Communicatie + PR:

P. Peeters (aftr. ‘18)

Dopheistraat 33

5953 MH Reuver

Tel.: 077 4745077

mail: charlottepeter60@ziggo.nl

Communicatie:

M.A. van Gaalen (aftr. ‘18)

Marokkostraat 7

2622 CH Delft

Tel.: 015 2611123

mail: wilmaria@ziggo.nl

Ledenadministratie + Communicatie

L. H. Burger-Hakbijl ((aftr. ‘17)

Jacob van Campenweg 31

3067 LH Rotterdam

Tel.: 010 4558062

mail: loes.burgerhakbijl@hetnet.nl

________________________________

Fokadvies en

pupbemiddeling

C.F. v.d. Giessen

Lobelialaan 22

2555 PH Den Haag

Tel.: 070-3230215 of mobiel: 06-22774887

e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

Speciale leden

Erelid:

Mevr. C. F. v.d. Giessen

Lid van Verdienste:

Mevr. H. Somers

_______________________________

Mevrouw Barkman startte in 1973 het

terugfokprogramma.

Zij blijft onlosmakelijk verbonden met

de HSC.

Wachtlijst pup

Zoals u weet is er een wachtlijst voor

het verkrijgen van een pup.

De wachttijd is op dit moment ongeveer

12 maanden.

U kunt zich op de wachtlijst laten

plaatsen door u op te geven bij:

Mevr. C.F. v.d. Giessen

Lobelialaan 22

2555 PH Den Haag

Tel. 070 - 3230215 of 06 - 22774887

mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

Gelijktijdig maakt u € 15,00 over op

rek.nr. NL02 INGB 0004835725, t.n.v.

Stichting Terugfokprogr. Holl. Smoushond

te Den Haag

___________________________________

Administratie

Lidmaatschap: € 25 per jaar. Gezinsleden: € 5 per jaar

Nieuwe leden € 25 per jaar + eenmalig € 5 entree (= dus € 30)

(ná 1 juli 2016 aangemeld: € 37.50 voor de eerste 1,5 jaar + eenmalig

€ 5 entree (= dus € 42.50)

Bankrekeningnummer NL45 INGB 0004385065,

t.n.v. Hollandse Smoushonden Club.

Redactie

L. Burger-Hakbijl

M.A. van Gaalen

S. van der Wal-Zaal

Kopij en foto's vóór 1 september 2016

naar:smoushond@gmail.com

Foto's graag in hoge resolutie.

Publicatie of gebruik vanuit het clubblad,

in welke vorm dan ook, is slechts

toegestaan na toestemming van de

secretaris van de vereniging.

De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden stukken te redigeren of te

weigeren. Zij draagt geen verantwoordelijkheid

voor de inhoud van geplaatste

stukken.

Plaatsing van ingezonden kopij geeft

niet zonder meer en noodzakelijkerwijs

het standpunt van de redactie en/

of het bestuur weer.

___________________________________

Gezondheid enz.

Melden van gezondheids- en gedragsproblemen

en overlijden:

C.F. v.d. Giessen

Lobelialaan 22

2555 PH Den Haag

Tel.: 070-3230215 of: 06-22774887

e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

Loes Burger-Hakbijl

Jacob van Campenweg 31

3067 LH Rotterdam

Tel.: 010-4558062

e-mail: loes.burgerhakbijl@hetnet.nl

___________________________________

___________________________________

Adres en/of naamswijzigingen, aanmeldingen, opzeggingen (vóór 31 december)

en klachten over de bezorging van het blad kunt u melden bij: Mevr. L. Burger

Tel: 010-4558062. E-mail:loes.burgerhakbijl@hetnet.nl

2


Inhoud

pag. 4: Van de voorzitter

pag. 5: Boekbespreking

pag. 6: Speuren

pag. 7: Uit de oude doos

pag. 9: Uit het antiquariaat

pag. 12: Hond in de kunst

pag. 13: Terugfokprogramma

pag. 20: Jaarverslag 2015

pag. 22: Wandeling Drenthe

pag. 23: Workshop Plukken

pag. 26: Clubmatch 2016

pag. 27: Inschrijfformulier clubmatch

pag. 28: Uw samousje in de vakantie

pag. 29: ALV 2016

pag. 30: Gedragstesten

pag. 31: De natuur als belager

_______________________________

Kalender

24-9, 12-11 Ritsdag

3-9, 29-10 Gedragstesten

24-9: Wandeling Drenthe (pag. 22)

15-10: Clubmatch

______________________________

Redactioneel

Beste lezers,

Zoals u van ons gewend bent, kunt u

ook in dit zomernummer weer alles

lezen over onze club, de leden en de

Smousjes. Belangrijke berichten van

het Terugfokprogramma, verslagen

van activiteiten die geweest zijn en

uitnodigingen voor nieuwe, zoals de

clubmatch van 15 oktober 2016.

Dit, en de vele prachtige foto's natuurlijk,

garanderen vast weer een uurtje

gezellig lezen.

Als u ook een leuke foto of verhaal

heeft over uw Smous, stuur ze ons toe

en wellicht ziet u uw bijdrage terug in

het herfstnummer. Wij kijken er naar

uit!

Tot een volgende keer.

De Redactie

______________________________

Van uw voorzitter

Dag allemaal,

Zaterdag 28 mei jl. vond de workshop “plukken” plaats in de Spaceshuttle,

Zeewolde, onder de bezielende leiding van Miranda de Ridder en Richard Burg,

enorm enthousiaste en zeer kundige trimmers met samen een ervaring van zo’n

60 jaar! Veertien honden waren ingeschreven en dertien daarvan (één

Smousje was jammer genoeg loops geworden) arriveerden, in hun volle vacht,

met hun baasjes rond 10.00u. Na een kopje koffie met wat lekkers begon Miranda

met haar uitleg aan de hand van het door haar uitgereikte en prachtige

boekwerkje “Workshop trimmen van Hollandse Smoushond”. En daarna kon

iedereen aan de slag. Heel plezierig was het dat Miranda en Richard heel veel

individuele aandacht konden geven en assisteren waar nodig. Een aantal

deelnemers hebben ervaren dat het beroep van trimmer een écht beroep is en

dat er toch heel veel handigheid, geduld en liefde voor dieren en het vak bij te

pas komen. Maar de vele uren die als gelegenheidstrimmer nodig zijn om een

Smous in één keer te plukken, daar heeft menigeen zich een beetje op verkeken.

Geen enkele Smous ging rond 16.00u geheel ontkleed weer naar huis. Er zal

dus nog wel het e.e.a. aan (t)huiswerk moeten gebeuren. In ieder geval was het

een super gezellige en leerzame dag, vooral ook voor wat betreft de algemene

verzorging van de diverse vachten van onze Smousjes.

Enkele maanden geleden las ik voor het eerst over het dierdonorcodicil – “Hoe

redt een huisdier een proefdier?” Uiteraard is het niet prettig om na te denken

over de dood van je huisdier. Verdrietig genoeg krijgt ieder baasje ermee te

maken. Als het zover is, zijn er vier opties; begraven, cremeren of achterlaten

bij de dierenarts zijn de meest gangbare. Optie vier is belangrijker dan je misschien

denkt, namelijk het dierdonorcodicil. Met het ondertekenen van het

dierdonorcodicil geef je aan dat je jouw hond of kat ter beschikking stelt van de

wetenschap. Het is niet zo dat je dier organen of weefsel afstaat voor een ander

dier, zoals dat bij mensen met een codicil geldt. Het houdt in dat je dier gebruikt

kan worden in de diergeneeskundige wetenschap, zoals in practica voor veterinaire

studenten. Zij zullen immers alles moeten leren over anatomie en chirurgie

willen zij in de toekomst onze huisdieren kunnen helpen. Ze leren bovendien

ook welke ethische regels er gelden bij het respectvol omgaan met overleden

dieren. Om studenten goed op te kunnen leiden is voldoende “materiaal” nodig.

Voorheen werden daar honden en katten geëuthanaseerd die als proefdier

daarvoor gefokt werden. De stichting Proefdiervrij heeft contact gezocht met de

faculteit Diergeneeskunde Utrecht en uit de vele gesprekken is toen het dierdonorcodicil

voortgekomen. Ook vergt het uiteraard de nodige logistiek om de

afgestane dieren in Utrecht te krijgen. Voor meer informatie over het dierdonorcodicil

verwijs ik naar de website van de Universiteit Utrecht:

http://www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/dierdonorcodicil

Persoonlijk vind ik dit een hele grote stap in de goede richting v.w.b. een

proefdiervrij leven.

Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne, gezellige en gezonde zomervakantie!

Tot ziens en een

hartelijke groet,

Jacqueline Boerstoel

Foto's cover

Voor: Kaya-Moos

(fam. vd Weide)

Achter: Beer- Flynn

(Karin Uiterwijk)

3


Reus

Reus (Romke van het Hoogenest) is

onze lieve, vrolijke Smoushond. Moeder

Beer en vader Pickwick hebben,

nu alweer drie jaar geleden, gezorgd

voor dit leuke nageslacht. Beer is een

schat van een moeder waar we nog

vaak op bezoek zijn geweest en waar

Reus ook een paar keer gelogeerd

heeft. Reus en Beer zijn meteen een

rollende kluwen, niet meer te herkennen

als twee hondjes. Jet (baasje van

Beer) heeft Reus als pup overal al aan

laten wennen en ook nu merken wij

nog dat hij eigenlijk nergens bang voor

is.

Reus woont bij ons in Drenthe, in

Peest, waar hij opgroeide in en om de

boerderij met een Fries paard en twee

Shetlanders in de buurt. Soms snuffelen

ze even aan elkaars neuzen. Op

de paardenkar, op de boot, achterop

de fiets, in de auto, hij vindt het allemaal

even leuk.

Inmiddels is hij al een aantal keren met

ons mee geweest op vakantie, o.a.

kamperen in Noorwegen, alwaar hij op

de bekende Preikestolen is geweest,

al zeilend alle Duitse Waddeneilanden

met bijbehorende ‘Hundenstranden’

bekeken, en natuurlijk is hij vaste klant

op Schiermonnikoog! Voor ons een

makkie om vanuit Zoutkamp (thuishaven)

te bereiken. Het strand blijft heerlijk

voor hem (en voor ons).

Regelmatig overnacht hij ook met ons

in hotels, geen probleem voor hem, hij

kan ook prima even op een hotelkamer

blijven, al kiest hij dan meestal wel een

lekker bed!

Wekelijks komt zijn grote vriend Theo

met hem wandelen, trainen en spelen,

de vraag is vaak: wie vermaakt nou

wie? Uren zijn zij de hort op, trainen

met frisbees, parcourtjes met moeilijke

hindernissen doen en oefenen met

apporteren. Ook 'helpt' Reus met de

training door Theo aan een jonge hond

uit het dorp. Reus geeft daar het, hopelijk

goede, voorbeeld.

Reus is altijd in voor iets leuks, spelen

met ons of andere honden, wandelingen

maken en luistert daarbij ook best

aardig naar ons. Een ‘dingetje': reus

eet graag hondenpoep, niet alle en

gelukkig niet altijd, maar op een moment

van onoplettendheid scoort hij

helaas nog te vaak.... We hebben al

hier en daar geïnformeerd en gegoogeld,

voeren hem gedroogd zeewier

door z’n eten, maar staan open voor

de gouden tip!

Geert Ridderbos en Irene Meuldijk

Reus is van een schattige

pup uitgegroeid tot een

prachtige smouzenkerel!


Boekbespreking door Suzanne Zaal

Titel: Van pup tot gezinslid

Auteurs: Debbie Rijnders en Veronica Garrelds

Uitgeverij: Welzo Media Productions bv/

Over Dieren

ISBN: 978 90 5821 635 9

Prijs: € 14,95

Het boek Van pup tot gezinslid is geschreven

door twee bekende vrouwen uit de hondenwereld.

Debbie Rijnders is oprichter en directeur van

Tinley en Veronica Garrelds is o.a. gedragstherapeut

voor dieren en is ook verbonden aan

Tinley. Beiden publiceren regelmatig in diverse

dierenbladen. In het maartnummer van ons blad

heeft u een bijdrage van Veronica Garrelds

kunnen lezen over het zindelijk maken van de hond.

Nu dus een verslag van het boek Van pup tot gezinslid, uitgegeven in 2015.

U denkt misschien: wéér een boekbespreking over de opvoeding van pups? Ja,

soms komen de dingen op je pad. En je kunt natuurlijk niet genoeg lezen over

de opvoeding van je pupje. Als de start goed is dan heb je een heel hondenleven

lang een superhond.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet Voorpret en voorbereiding

beslaat vijf hoofdstukken. Deel twee telt zestien hoofdstukken en heet Het echte

werk begint. Het boek onderscheidt zich van sommige andere opvoedboeken

omdat het met veel humor isgeschreven én omdat je met een lantaarntje moet

zoeken om een onderwerp te vinden dat niet wordt behandeld. Je leest over

angstig zijn of zelfs gestresst, over straffen ja of nee en de puberteit, van de

baas met de borstel tot de dokter met de naald, van spelletjes en puppyscholen,

de stadshond en de benchtraining, om maar enkele onderwerpen te noemen.

Het boek telt 150 pagina's en heeft een harde omslag. Er staan heel veel foto's

in, in full colour, die gemaakt zijn door vakfotograaf Ron Baltus en door de auteurs

zelf.

____________________________________________________________________

Die van mij...

wil graag kiezen waar ze slaapt….

Cookie heeft in de loop van haar leven

het aantal hondenslaapplekken in huis

weten uit te breiden van twee naar een

stuk of zeven: van een zacht mandje

en riant bolletjeskussen zijn daar bij

gekomen: twee stoelen, de driezitsbank,

de deckchair en een warme

fleece in de keuken anders zijn de tegels

zo koud aan haar gatje (flauwekul

natuurlijk maar ja …).

Een doorn in haar Smouzenoogje blijft

dat de slaapkamer verboden terrein is,

we zijn nog net bereid het bolletjeskussen

op de gang voor de slaapkamer

deur te leggen maar verder gaan we

echt niet. Ja ja … hoor ik Cookie denken,

die bank heb ik ook veroverd, ik

ben nu al twaalf, de privileges mogen

zich wel eens uitbreiden. Maar we zijn

onvermurwbaar.

Op een avond was Cookie niet te vinden,

bizar als je in je eigen huis je hond

niet kan vinden. We vonden haar heel

stil onder het bed, geperst in een onooglijk

klein cadeaumandje - dat ooit

nog eens naar de kringloopwinkel gebracht

moest worden - met koppie en

staart over de rand hangend ons aankijkend

van ‘kan dit dan misschien wel?


U raadt het vast al …

dat mandje is favoriet en Cookie slaapt

naast het bed …

hmm … wat zou de volgende stap zijn?

Uit:

Het Nieuwsblad van het Noorden

(1900)

5


Workshop Speuren, door mw. Renate van

der Hagen.

In 2015 en in het voorjaar van 2016

namen twaalf Smousjes met hun eigenaren

deel aan de ‘ workshopdag

Praktijkspeuren’ bij Dogadvice Speurhondenschool.

Voor iedereen was het

de eerst keer dat ze kennis maakten

met deze leuke activiteit voor honden.

De dag begon met koffie en wat lekkers,

en na een voorstelrondje ging

instructeur Renate van der Hagen van

start met een uurtje theorie. Daarin

werd o.a. verteld hoe een hondenneus

werkt en waarom honden nu eigenlijk

zo goed kunnen ruiken. Ook werd

duidelijk dat Praktijkspeuren zó veel

meer is dan met een lange lijn achter

je hond aan lopen. Sterker nog, het is

bijna zo moeilijk als leren autorijden!

Na het theoriedeel gingen de deelnemers

aan de slag op het veld. De honden

mochten nog even toekijken. Want

hun baasjes gingen met elkáár oefenen

hoe ze het beste met die lange lijn

om konden gaan, zodat ze later die

middag hun hond op een zo goed

mogelijke wijze konden begeleiden.

Dat gaf hilarische taferelen.

Maar desalniettemin werd er door iedereen

goed opgelet en serieus geoefend.

Later kwamen ook de honden

erbij en werden er kleine spoortjes

gelopen op het veld. Al dat geoefen

maakt hongerig. Dus ging de groep

eerst lunchen. De honden konden zich

gaan voorbereiden op de middag, want

dan moesten zij aan het werk!

Na de lunch ging de hele groep naar

het nabijgelegen bos. En na nog wat

korte uitleg gingen de honden één voor

één op zoek naar de vermiste persoon.

Die elke keer zomaar wegliep! Tijdens

deze middagsessie bleek ook weer

hoe verschillend de honden dit werk

aanpakken. De ene hond holde zo snel

mogelijk het spoor af, terwijl een andere

met een groot vraagteken boven het

hoofd omkeek naar het baasje met de

vraag HELP!

De instructeur paste voor elke hond de

opbouw van de sporen aan, zodat elke

hond op zijn eigen manier kon wennen

aan het nieuwe spelletje. Aan het einde

van de middag was bij elke hond al een

vooruitgang te zien. En waren de geleiders

stuk voor stuk verslaafd geworden

aan deze leuke manier van met je

hond bezig zijn! Want dat is het enige

nadeel aan Praktijkspeuren. Het is

verslavend…

Bero speurt ook

Jolanda en Trix Kleverlaan vertellen

hoe hij hiervan geniet.

Zondag 29 mei: de waterfles werd

gevuld, het groene rugzakje werd

gepakt, bij Bero begon er wel te dagen

dat er een leuke dag in het verschiet

lag.

Vorig jaar hebben we een workshop

met een groep smousjes gedaan en dit

jaar was er een vervolgworkshop.

Na het weerzien en de lunch ging de

ochtendploeg zijn eigen weg en de

middagploeg ging de auto in om naar

een ander bos te rijden dan de ochtendploeg,

omdat de verse sporen van

de ochtend teveel verwarring kunnen

brengen bij de Smousjes.

Ook dit jaar was Tante Marietje (Ilse)

er weer bij, de persoon die steeds

opgespoord moest worden. Tante

Marietje heeft een paar dagen daarvoor

een doekje bij zich gedragen

zodat haar lucht er goed inzit.

Bero mocht beginnen; tante Marietje

vraagt zijn aandacht en geeft hem hele

kleine stukjes rauwe frikandel, vervolgens

loopt ze naar achteren en doet

alsof ze allemaal stukjes frikandel

neerlegt en verdwijnt vervolgens uit

beeld, via de portofoon krijgt zij te

horen wanneer er genoeg afstand is

om zich te verstoppen, per hond verschillend,

Renate kijkt echt waar de

hond toe in staat is.

Vervolgens houdt Renate het doekje

voor de neus van de hond en de handler

(baas) en geeft commando....

Speur, met een handgebaar naar

voren en laat je de hond het spoor

zoeken.

In die tussentijd moet de handler zorgen

dat het speurlijn op de juiste wijze

gebruikt word en goed naar de aanwijzingen

luisteren die Renate aanreikt.

Renate loopt in je rug mee en zorgt dat

jij het juiste tempo loopt zodat de

speurlijn op de juiste manier onder een

bepaalde spanning blijft staan.

Omdat dit een vervolgworkshop was

werd de lat iets hoger gelegd en werd

er meer met kruisingen en t-splitsingen

gewerkt en met obstakels. Maar al

snel bleek dat alle Smousjes en één

Border het verschrikkelijk goed te

doen. Het is prachtig om te zien hoe

graag de Smousjes willen, elke keer

als er een Smousje aan de beurt was,

stonden alle andere al hijgend te

6


wachten tot zij weer aan de beurt zouden

zijn.

Kortom, een ontzettend leuke dag voor

Smous en handler, wij weten nu zeker

dat Bero geknipt is om te speuren en

gaan hier zeker mee verder.

Voor iedereen die hier nog over twijfelt,

doe een workshop praktijkspeuren en

je bent om.

Wil ik direct van de gelegenheid gebruik

maken om Renate en Ilse te

bedanken voor de heerlijk dag die wij

weer met elkaar beleefd hebben.

____________________________________________________________________________________________________

Uit de oude doos 12

Opnieuw vertelt mw. Ine van den Berg

over het wel en wee van de Smoushond

in de beginjaren van de club.Zei

zegt: "Juist nu wij ons druk maken over

het inteeltpercentage bij de HOL-

LANDSE SMOUSHOND en het besluit

genomen is de outcross met look-alikes

te doen, viel mijn oog op een verslag

van onze eerste clubdag.

In het Mededelingenblad van oktober

1978 stond dat Riek Barkman, die

sinds 1973 op zoek was naar look-alikes,

met een gerust hart wel 9 keer

gebruik maakte van een mooie reu

zodat deze heer maar liefst 43 nakomelingen

kreeg. Deze Barrie was een

beginhond. Zowel zijn vader Rikkie,

als zijn moeder Sandy, hadden onbekende

ouders. Zijn moeder was BONT!

Nu weet ik waar mijn twee bonte

Smousjes van afstammen! Een goed

begin is het halve werk!"

Onze eerste clubdag. Een verslag van

Netty Rozema.

Op zondag 3 september 1978 kwamen

ruim dertig Smousjes met hun enthousiaste

bazen en bazinnen naar de

manege van het ruitercentrum Edda

Huzid te Voorthuizen om hun eerste

clubdag te houden. Natuurlijk wilden

we laten zien hoeveel redelijk goede

smouzen we al hebben, maar deze

dag was ook bedoeld als gezellig trefpunt

van al diegenen, die de Smouzen

(de mislukten, de minder goeden en de

goeden) een warm hart toedragen.

Mevrouw T. Baretta-Kuipers, die nog

steeds bevoegd is tot het keuren van

Smouzen, wilde op deze dag graag

eens zien, hoe het er met ons Smouzenbestand

voor stond en het bestuur

was zeer nieuwsgierig, hoe zij dat aan

zou pakken. Het lag namelijk niet in de

bedoeling om de “Beste Smous” aan

te wijzen; wij wilden er geen wedstrijd

van maken.

Mevrouw Baretta vond een manier, die

een ieder erg aansprak: zij bekeek

ieder hondje, gaf haar mening en verdeelde

toen de “gekeurde” Smousjes

in twee groepen: De mooie vachten

naar de ene kant en de mooie hoofden

naar de andere. Toen alle hondjes

bekeken waren, vroeg mevrouw Baretta

nog even extra aandacht voor twee

Smouzen, uit iedere groep één. Aan

de hand van Wijsthoorns Amber, de

hond met het mooiste hoofd, en Jesja

v. Falkinojelgri, ’t Smousje met de

beste vacht, legde mevrouw Baretta

uit, hoe een echte Smous er uit dient

te zien. Het was alleszins de moeite

waard en men was erg verrukt over de

manier, waarop deze keurmeesteres

haar visie over onze Smouzen onder

woorden wist te brengen.

7

Na een heerlijke lunch werd het publiek

getoond wat men met een Smous kan

doen of kan láten doen. Mevrouw Somers,

ons bestuurslid, liet zien, hoe

gehoorzaam een Smous kan zijn en

wat men met geduld en liefde bereiken

kan. Haar Jasper (onze eerste G&G

Smous) werd in dit werk terzijde gestaan

door een paar Smouzen “in opleiding”

en eerlijk is eerlijk, ze deden

het erg goed. Een gul applaus bewees

dat.

Een hond goed showen is ook een

kunst. De heer Koolhaas toonde ons,

dat zelfs zo’n klein snoesje als Boeleke,

nog geen 4 maanden oud, al mooi

kan stil staan en lopen, zoals dat moet.

Met veel geduld, veel liefde en veel

begrip voor je hond kan je bergen

verzetten. Pepi showde zich als een

echte vedette (wat zij ook is: onze

enige Smous met zoveel tentoonstellingssuccessen).

Wat láát je met je Smousje doen?

Plukken! Een Smous is ruwharig (dat

dient hij tenminste te zijn) en van tijd

tot tijd moeten de losse haren er uit

getrimd worden. Ons bestuurslid de

heer Kabbedijk is trimmer. Hij zette Job

op de tafel en tot groot vermaak van

de omstanders vlogen de vlokken haar

in het rond.

Wie een hond heeft komt onvermijdelijk

wel eens een keer bij een dierenarts

terecht en dus luisterde iedereen aandachtig

naar dierenarts Heytink uit

Elburg, die het een en ander vertelde

over de hond in het algemeen, over

ziektes en het voorkomen daarvan.

Minstens even interessant, maar dan

op een ander gebied, was de familie--

parade, georganiseerd door mevrouw

Barkman. Zij had een lijst aangelegd

van alle opgegeven honden en deze

dieren zeer overzichtelijk per familie

opgesteld. Iedere aanwezige had zo’n

lijst gekregen en aan de hand hiervan

kwamen o.a. voor het voetlicht: Grootmoeder

Pepi met dochter Amber,

schoonzoon Jasper (ja, de gehoorzame)

en hun kinderen Boeleke en Johnny.

De kinderen van Pepi’s zoon

Adonis waren er ook, dat wil zeggen

drie van de acht, n.l. Job, Joëll en

Jesja. Barrie was er ook, de vader van

9 nesten met in het geheel 43 kinderen.

Drie kinderen en elf kleinkinderen van

hem waren aanwezig en zo konden de

mensen iets zien van datgene, waarmee

wij (lees mevrouw Barkman)

bezig zijn: proberen de echte Smous

terug te fokken! Het was werkelijk een

erg geslaagde dag en zowel het bestuur

als de genodigden hebben bijzonder

genoten.


Uit het antiquariaat

Door Suzanne van der Wal-Zaal

Voor me ligt een oud, heel kwetsbaar

boekje. De cover is verkleurd, de rug

beschadigd.

Het boekje is geschreven door

Ed. Zborzill en heet 'De kunst om

honden te dresseren'.

Het is een boekje in klein formaat en

bestaat uit 128 bladzijden.

Er is € 32,00 voor betaald.

Op de cover staat een hondje met

gecoupeerde oortjes dat erg op een

vroeg Smoushondje lijkt.

In zijn bek heeft de hond een briefje

waarop staat: 'Eene grondige handleiding

om zonder hardheid alle soorten

van honden af te richten tot de onder

houdenste kunstjes, alsook de juiste

manier tot het onder appel brengen

van den jachthond. Met een aantal

plaatjes.'

'Zonder enige hardheid' valt nogal

tegen trouwens. Dat vond kennelijk

ook de vertaler, de heer Servaas de

Bruin. In zijn tien pagina's lange inleiding

doet hij niet anders dan de lezer

op het hart drukken toch vooral liefdevol

met de hond om te gaan.

Als mensen zeggen: het is maar een

hond, dan zegt Servaas: ' Ach, hoe

menigeen, die zich deze woorden laat

ontvallen, zou vrij wat nuttiger lid in de

maatschappij zijn, indien hij slechts de

helft der deugden bezat, waardoor de

meeste honden zich kenmerken!'

Hij roept eigenaren van trekhonden op

hun hond te sparen en goed te verzorgen

en in het algemeen roept hij de

lezer op de hond niet te martelen en

kastijen.'Want het is maar al te zeer

bekend, dat velen, die er een hond op

na houden, zich evenmin bekreunen

om de voeding en de reiniging van het

dier als om de geaardheid, die zich in

hunnen hond ontwikkelt -slechte voeding,

allerlei ontberingen, vaak mishandeling

van eigenaar en huisgenooten

en veel plagerijen van straatjongens

en anderen, inderdaad, dat is wel

de weg, om honden kwaadaardig, ja

somwijlen om ze dol te maken.'

Servaas de Bruin noemt nog het geringe

honorarium voor deze vertaalklus,

dat deert hem niet, hij zou al blij zijn als

er maar één lezer zijn raadgevingen

zou opvolgen.

Het boekje is geschreven in 1865 en

uit het Duits vertaald in 1917. De derde

druk, met afbeeldingen, kost fl.0,90,

volgens een advertentie in het Leidsch

Dagblad van 21 maart 1917. Deze informatie

heb ik op internet gevonden.

Ook zag ik dat dit werkje nu, bij Amazon,

te koop wordt aangeboden voor

€ 65,35.

Het boek bespreekt de 'voortteling' van

de hond waarbij het teefje ook wel

wijfje wordt genoemd en in dit hoofdstuk

wordt aanbevolen om het wijfje na

de loopsheid een verkoelend geneesmiddel

toe te dienen zoals tafel- of

boomolie en eenig zout.

Over het trainen van 'kamerhonden'

wordt gezegd dat honden met 'een

brede kop met een ingedrukt voorhoofd

en vooral een spitsachtigen bult

of knubbel aan het achterhoofd' blijk

geven van verstandigheid en vlugheid

en dus goed te trainen zijn.

In het boekje leer je hoe de hond de

deur kan 'toedoen' en hoe je hem kunt

leren 'overkruis' te lopen. Dat is niet zo

moeilijk hoor: 'Men bindt hem de linker-voorpoot

aan den hals, en de

rechter-achterpoot aan het achterstel

vast, derwijze, dat de twee dus vastgebondene

pooten niet den grond

kunnen raken.' en dan volgt een hele

uitleg hoe je met die touwen de hond

in de juiste positie kan dwingen.

Een ander kunstje kan 'bezwaarlijk

zonder slaag' te leren zijn en bij weer

een andere kunstigheid staat dat als

de hond niet goedschiks doet wat men

van hem verlangt, een kleine kastijding

wordt toegepast. Bij de 'slangenloop'

is menige hond 'tegensporrelig' maar

als men hem 'eenige malen met geweld

tusschen de benen doorgetrokken'

heeft, dan begint hij te begrijpen

dat dat tegensporrelen hem alleen

maar pijn oplevert en zal hij reeds den

derden dag zonder morren doen wat

hem gevraagd wordt.

Deze oefening heet in 2016 'weave' en

wordt met vrolijkheid en veel beloningen

tot genoegen van de hond

aangeleerd!

En, och gossie, ik hoop echt dat NIE-

MAND dit meer in zijn hoofd haalt: om

je hond zindelijk te maken 'grijpt hem

dan dadelijk bij den kop, en duwt zijnen

snoet eenige keeren in de door hem

nedergelegde uitwerpselen, op zulk

eene manier, dat hij er tevens eenige

pijn van voelt aan zijnen neus.'

Ook hoop ik dat niemand zijn hond een

'koljee' omdoet (halsband met stekels

aan de binnenkant; er wordt uitvoerig

beschreven hoe je bij de smid zo'n ding

kan laten maken!).

Het boek besluit met een keur aan zelf

te maken middeltjes tegen allerlei

kwalen waar de hond aan kan lijden.

Jammer dat de ingrediënten die je

nodig hebt niet te begrijpen en waarschijnlijk

ook niet (meer) te verkrijgen

zijn. Voor een 'zamentrekkend' middel

heb je bijvoorbeeld 4 grein galnotenzuur,

5 grein aluin en 2 grein gezuiverde

opium nodig.

Ach........., wat zou je ook willen

samentrekken?

Ik heb het boekje met veel plezier en

verbazing gelezen, met dank aan mw.

Toos Heinsbergen van wie ik dit exemplaar

ter inzage kreeg aangeboden.

9


Moos (rechts en hieronder) en Jip

(boven, in het Lage Bergsche Bos in

Rotterdam.

Dit noem je toch echt strogeel?

________________________________________________________________________________________________________

Bordje

Toen onze Bob nog een pup was werd ik op een dag

aangesproken door een enigszins geëmtioneerde

dame verderop in mijn straat; dit was een

Smoushond en hij leek sprekend op hun Smous Hidde

waar ze zo’n drie jaar daarvoor helaas afscheid

van hebben moeten nemen.

Wat hadden ze 17 jaar lang genoten van hun ventje….!

Vanaf dat moment werd Bobbie telkens begroet met

“dag Hidde” als we elkaar weer tegenkwamen.

Nu gaan deze mensen verhuizen naar een appartement

en ze hadden iets voor me: een jaar of 25 geleden

had ze in het winkeltje van de club een deurplaatje

gekocht wat sindsdien altijd bij hun voordeur heeft

gehangen.

Hun nieuwe voordeur biedt geen plaats aan dit bordje

en nu hebben wij het gekregen. Zooooo leuk dit!

Martine Muschter

10


Wel en wee van Brennie en baasje rondom de ALV in Zeewolde.

Reino van Luytelaar is het baasje van Brennie, een ontzettend leuke look-alike Smoushond. Hieronder vertelt Reino hoe

hij de ALV van 13 april jl. heeft ervaren.

Ik was ruim op tijd aanwezig in de vergaderzaal en herkende al snel een paar bekenden. Iemand vroeg: "Wie is dat leuke

hondje?" Toen ik zei dat dit Brennie was, was de reactie: "Oh, dat is die mooie look- alike". Brennie was al bekend!

Bij het voorlezen van het Jaarverslag vonden twee Smousjes het nodig om zich achter de bestuurstafel te zetten en te

controleren of een en ander wel volgens de spelregels verliep. (Dat waren Polly en Keet van de secretaris, red.)

Na de vergadering heb ik als eerste hondje Puck met familie ontmoet. Het klikte wel tussen vader Brennie en dochter.

Ik had inmiddels begrepen dat Abby er ook moest zijn. Nog voordat we buiten waren, meldde Sarah zich, een dochter

uit het tweede nestje van Brennie. Ook dit was een hartelijke ontmoeting.

We hebben met z'n allen gewandeld op de dijk, richting water. Ik heb nog nooit met Brennie gezwommen en was aangenaam

verrast dat ie voor mijn gevoel redelijk diep het water in ging. Tot aan zijn knieën. Ik had er ook moeite mee om

mijn vriendje steeds te herkennen tussen al die andere Smousen.

Wandelen maakt hongerig, dus terug richting vergaderzaal alwaar broodjes zouden moeten zijn. Op weg naar de

broodjes kwamen we ook Fredie nog tegen en ik heb haar gevraagd om eens rechtstreeks tegen Brennie te zeggen dat

het uitgesloten is dat hij nog eens een Smous-teefje mag dekken. Fredie is van het terugfokprogramma.

De nakomelingen van Brennie moeten nu verder zijn genen doorgeven, was vrij vertaald Fredie's antwoord. Brennie is

intussen papa van zeventien pups verdeeld over twee nestjes. Nest 775 en 779.

Om 13.50 uur ben ik met stille trom vertrokken. Het ware fatsoenlijker geweest om even houdoe te zeggen tegen Abby,

Puck en Sarah en hun baasjes, maar ik stond onder tijdsdruk. Aan Brennie heb ik de hele weg terug geen Smousje

gehad, die lag voor Pampus. Onderweg luisterde ik naar Langs de Lijn.

Toen ik de uitslag hoorde van de Vrouwenkoers Ronde van Vlaanderen, ben ik bij de volgende P gestopt om dat op

Facebook te zetten.

Toen we thuis waren en ik uiteindelijk op de bank plofte, moesten de Heren nog drie kilometer rijden. Dus mijn missie

was geslaagd: én naar ALV in Zeewolde geweest, drie dochters en diverse bekenden gezien én de finish gezien van de

Ronde van Vlaanderen!

Hierna met een slaperige kop in bed gaan liggen en werd zo'n twee uur later weer wakker. Maar ik vond deze leuke

expeditie iedere km waard.

"Waf waf, wat kan die kletsen he, dat baasje van mij, woef woef.

Ik ben alweer redelijk bijgekomen van een hele enerverende dag."

11


Hond in de Kunst

Door de eeuwen heen zijn honden geschilderd, als onderwerp of

onderdeel van een voorstelling. Zelfs de Smoushond, toch niet

bepaald een opvallend of oud ras.

Als we in gedachten houden dat er een vermoeden bestaat dat de

Smous vanwege de kleur afgekeurde Schnauzers zouden zijn dan

kan het beslist ook zo zijn dat de gele hondjes op diverse schilderijen

soms als Schnauzer, soms als Smoushond en zelfs als Terriër

worden aangeduid.

In deze nieuwe rubriek willen we zulke Smouzen en smousachtige hondjes laten zien.

We beginnen met drie schilderijen van de Groningse schilder van onder andere paarden en honden Otto Eerelman

(1839 -1926).

In het schilderij van een luchtig geklede circusdame omringd door diverse honden heeft het simpele kunstjes makende

Smousje de hoofdrol en daardoor de volledige aandacht van zijn leermeesteres.

12


Terugfokprogramma

Dekkingen

12-3 Grietje C0983 (Achterberg,

Nieuwegein) X Tommie C0343 (v.

Kempen, Kapel-Avezaath)

30-3 Fokkie C0944 (de Vogel , Sassenheim)

X Dorus C0773 (van Steeg,

Deventer )

1-4 Katootje VAN KATOEN C0835

(Versluis, Hilversum) X Timba VAN

DE HEIDEAKKERS D0003 (Vink,

Hendrik Ido Ambacht)

4-4 Sanya VAN DE HEIDEAKKERS

C0750 (Fischer, Varselder Veldhunten)

X Joep C0920 (v.d. Sman, Oploo)

6-4 Sientje C0789 (Geerling, Vaassen)

X Hector C0899 (Leushuis,

Hengelo)

22-4 Angie C0958 (Vrijling, Ermelo) X

Crumble C0719 (Veentjer, Delft)

1-5 Saphora C0592 (Poels, Breukelen)

X Bo D0044 (Rutten, Bennekom)

8-5 Lieve C0497 (Morsink, Ommen) X

Hector C0899 (Leushuis, Hengelo)

19-5 Kwispel C0957 (Oosterink,

Hummelo) X Scotty D0027 (v. Zuijlen,

Hattem)

31-5 Beaux C0596 (van Gemert,

Munnikeburen) X Duco 986 (Jilderda,

Franeker)

2-6 Duurke C0555 (Ottens, Odoorn)

X Pepper C0963 (Ottens, Emmen)

3-6 Ronja C0885 (Cazemier, Bathmen)

X Duco 986 (Jilderda,

Franeker)

8-6 Joya C0732 (Geerts, Udenhout) X

Macho D0026 (Vrijsen, Middelbeers)

___________________________________

Geboortes

12-3 Mimi C0824 (C0824 (van Dijck,

Diepenveen) 4-2 pups vader Cas v.d.

Burghoeven C0069 (Groenink, Joppe)

27-3 Saar C0936 (Mosselman, Leersum)

2-2 pups vader Frey C0948 (v.

Kempen, ‘s Hertogenbosch)

9-5 Grietje C0983 (Achterberg, Nieuwegein)

1-2 pups vader Tommie

C0343 (v. Kempen, Kapel-Avezaath)

2-6 Fokkie C0944 (de Vogel, Sassenheim)

1-3 pups vader Dorus C0773

(van Steeg, Deventer

3-6 Katootje VAN KATOEN C0835

(Versluis, Hilversum) 0-3 pups vader

Timba VAN DEHEIDEAKKERS D0003

(Vink, Hendrik Ido Ambacht)

5-6 Sientje C0789 (Geerling, Vaassen)

2-0 pups vader Hector C0899

(Leushuis, Hengelo)

7-6 Sanya VAN DE HEIDEAKKERS

C0750 (Fischer, Varselder Veldhunten)

4-2 pups vader Joep C0920 (v.d.

Sman, Oploo)

23-6 Angie C0958 (Vrijling, Den

Haag/Ermelo) 1-2 pups vader Crumble

C0719 (Veentjer, Delft)

________________________________

Pups + hun baasjes

Nest 791 Bloemetje, Hoogersmilde

C0558 X Duco 986 ; D0149 t/m

D0150: Peerke naar Koehoorn in

Rockanje; Pommeke naar Bestebreurtje,

Kampen. De pups dragen de kennelnaam

Van Katoen

Nest 792 Carlotte v.d. Kentering,

Harderwijk C0696 X Blufpokers

Rough C0971; D0151 t/mD0155:

Shuli naar van Kruistum, Veenendaal;

Shira naar Mous, Lent; Shara naar Bel,

Enschede; Berber naar Groeneveld,

Rockanje; Betty naar van Zanten,

Nieuw-Vennep.

Nest 793 Bix, Hilversum C0883 X

Banjer C0935; D0156 t/m D0163: Dirk

naar Jansen, Middelbeers; Floris naar

Schapers, Breukelen; Bob naar van

Kralingen, Loosdrecht; Tos naar Sluman,

Dordrecht; Guus naar Oorburg,

Dongen; Kaat naar den Breejen, Hilversum;

Puck naar van Grol, Amersfoort;

Isa naar Ramak, Den Haag.

Nest 794 Lila, Rotterdam C0739 X

Timba v.d. Heideakkers D0003;

D0164 t/m D0166: Bo blijft bij de fokker;

Mowgli naar Koenders, Breda;

Bessie naar Schouten, Dordrecht.

Nest 795 Mimi, Diepenveen C0824 X

Cas v.d. Burghoeven C0069; D0167

13

t/m D0172: Victor naar Oomen, Molenschot;

Wiebe naar Meesters, Breukelen;

Bob naar Scherhage, Hardenberg;

Pollie naar Langeweg, Zelhem; Jip

naar Haanschoten, Diepenveen; Saartje

naar Kalksma, Peize.

Nest 796 Saar, Leersum C0936 X

Frey C0948; D0173 t/m D0176: Burre

naar Kraan, Naaldwijk; Mickey naar

Looyé, Utrecht; Pip naar de Beukelaar,

Eersel; Suus naar de Graaf, Stroe.

_______________________________

Puppygeld

Deze maanden ontvingen we puppygeld

van Kaper, Zwart.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vaak op onverwachte momenten kan

dat maar zo te pas komen bij gezondheidsproblemen.

Het is fijn om dan een potje te hebben

liggen, bijvoorbeeld voor geneeskundig

of pathologisch onderzoek dat

moet worden verricht vanwege mogelijke

erfelijke verschijnselen bij onze

honden.

Nestkisten staan te leen bij:

Delft: mevr.M.A.van Gaalen

tel.nr. 015-2611123

Elburg: fam.Bijl tel.nr. 06-23193328

Epse: mevr F.Sicco Smit,

tel nr. 0575-491478

Geleen: mevr.van Dam,

tel.nr. 046-4754613

Heeg: Mw. Kuiper- Beaujon,

tel.nr. 0515 443113.

Naarden: mevr. I. van den Berg,

tel.nr. 035-6940676

Reuver: fam.Peeters,

tel.nr.077-4745077

Roosendaal: fam. Roovers,

tel.nr. 0165-566786

Hoogersmilde: fam Kaper-Klaver,

tel 0592-458283

's Gravenzande: dhr. E. Brouwer

tel.nr. 0174-444031(ter overname)

Wilt u er aan denken zelf contact op te

nemen, de kist te halen, na gebruik

schoon te maken en weer terug te

brengen?

Wilt u ook aan de contactpersoon

melden als de kist van het ene adres

naar het ander verhuist? Soms raken

kisten 'zomaar' kwijt en staan vergeten

in een schuur of op zolder.

Namens de stichting:

Fredie v.d. Giessen


nest 791

nest 792

nest 794

nest 795 (teven)

nest 795 (reuen)

nest 793

14


Zieke Smousjes

Ernstig ziek werd onverwachts de ruim

twee jaar oude Roef-Ozzi in Valthe

C0881, zoon van Sjakie-Almelo en

Puck uit Pulzers Café.

Het begon met trillingen overgaand in

heftige spasmen en extreem hoge lichaamstemperatuur.

Hij is meer dan

24 uur onder narcose gebracht waarna

hij lijkt te herstellen.

Het beeld past bij een vergiftiging.

Uiteindelijk bleek dat er sprake is geweest

van een loodvergiftiging en is hij

weer geheel hersteld!

Puck fan de Arumse Greide D0072 ,

dochter van Roxan van de Heideakkers

en Brennie knapte niet op na haar

loopsheid. Ze bleef terneer geslagen

met veel rillen en piepen, zonder koorts

of veel drinken. Wel bleven de tepels

wat opgezet, dus toch een vorm van

baarmoederontsteking??

Bij operatie bleek er een klein ontstekings(?)

plekje te zijn. In ieder geval is

Puck na de operatie weer helemaal de

oude geworden!

Floor-Lindsey – Oosterbeek D0022,

had wel eens een knie verdraaid, maar

nu bij herhaald onderzoek bij de dierenarts

is er toch duidelijk sprake van

patella luxatie.

Floor heeft er weliswaar weinig tot

geen last van, toch is het raadzaam

springen te vermijden en haar bespiering

van het been in conditie te houden

door haar veel te laten lopen (draven)

en als het kan te laten zwemmen.

Fokken zit er dus niet meer in, maar

ook niet voor haar ouders: Donna-Minnie

in Helvoirt en Spike in Goirle. Tevens

is het raadzaam dat haar broers

en zusters hierop worden nagekeken

zoals Pip-Werkendam, Jop-Sommelsdijk,

Bibi-Doetinchem en Puk-Pleun in

Utrecht.

Naar aanleiding van de vermelding

van de cornea dystrofie bij Babs-Schagenbrug

liet Henny Somers ook haar

Keet-Amber- Almere C0547, dochter

van Klaartje en Bob, daar maar eens

op nakijken en wat bleek tot verrassing:

ook een lichte vorm van cornea

dystrofie.

Het is een toevalsbevinding: Keet is

niet verwant met Babs.

Helaas weer een geval van patella

luxatie, nu bij Tiara van de Heideakkers

– Jussi D0007, dochter van

Santi van de Heideakkers en Jaap-

Wagenberg. Veel last heeft ze er nog

niet van, maar één knie heeft het ernstig,

graad 2 à 3, de ander slechts

graad 1. Het is dus zaak veel springen

te voorkomen (geen behendigheid of

fly-ball) en de spieren te versterken

door veel draven en zwemmen.

Het heeft wel veel consequenties voor

de fokkerij: met de ouders moeten we

natuurlijk niet meer fokken; de nestgenoten,

maar ook de half-broers en –

zusters zullen we moeten na laten

kijken alvorens er mee te kunnen fokken.

Dat geldt dus voor het hele T-nest

van de Heideakkers en het nest van

Jaap x Bikkel-Stijnke, waarin onder

andere Stijn-Sally, Harm-Dorus, Madelief-Tara,

Grietje-Sarah, Jasmijn –-

Lilly en Neeltje-Gijsje.

Inmiddels is bij Truffel van de Heideakkers

D0004 ook een heel lichte

vorm van patella luxatie vastgesteld.

Ook een nazaat van een van de lookalikes

lijdt aan patella luxatie: Pam-

Charlie – DiepenveenD0091, een

zoon van Brennie en Babs. Dit impliceert

dat niet alleen haar nestbroers

en –zusters maar ook de andere nakomelingen

van Brennie met als kennelnaam

fan de Arumse Greide (moeder

Roxan van de Heideakkers) nagekeken

zullen moeten worden.

Ja, soms zit het mee soms zit het tegen

in de fokkerij.

Pas een jaar oud bleek bij Rinnert--

Moos D0067 zoon van Brennie en

Roxan van de Heideakkers onverwachts

een hartruis te horen te zijn. Bij

herhaald onderzoek bleek die weer

verdwenen en zou een gevolg kunnen

zijn geweest van koorts bij hooikoorts?

Pip – Beusichem C0665 dochter van

Djurre en TouTou jr kreeg een huidbeschadiging

onder het linker oog, veroorzaakt

door demodex. Een vreemde

zaak. Pip is al ruim vier jaar en goed

gezond. Demodex is een mijt die overal

voorkomt en alleen huidbeschadiging

veroorzaakt als de hond verminderde

immuniteit heeft, door ziekte,

stress of iets dergelijks.

We zien het meestal bij jonge pups.

Gelukkig is het goed te behandelen.

______________________________

Overleden

Indertijd berichtte ik u over epileptische

toevallen van Gijs–Hilversum C0859,

zoon van Riebeeck en Wobke van

Antswoude. Nu op tweeeneenhalf jarige

jarige leeftijd werden deze aanvallen

zo heftig tot zelfs 50 per dag dwars

door alle medicatie heen, zodat inslapen

de enige oplossing leek. Wat een

ellende dit mee te maken!

“In de tijd dat ik hem bij me mocht

hebben heeft ie toch nog flink kunnen

genieten van alles. Tot het eind toe een

zachte lieverd. Hij ging overal mee

naar toe en was mijn hondenkind. De

dierenarts gaf aan dat het voor Gijs

fijn is geweest om niet in een gezin met

kinderen te zijn opgegroeid. Dan had

hij het volgens haar met alle prikkels

nooit zo lang vol kunnen houden”.

De elfjarige Spike-Zoetermeer B0857,

zoon van Moos en Dédé kreeg moeite

met het openen van de bek en pijn

achter in de kaak. Aanvankelijk werd

een kies verwijderd zonder veel soelaas.

Uiteindelijk was er sprake van

een tumor achter het kaakgewricht met

beschadiging van hersenweefsel daar

achter. Verdere behandeling was niet

mogelijk.

Foto Spike op volgende bladzijde

15


Spike

Zonder enig voorteken of aanleiding

kreeg Guus-Henkie – Hellevoetsluis

C0476 totaal onverwachts een epileptische

aanval; ondanks medicatie van

de dierenarts herhaalde zich dit thuis

en bij terugkomst bij de dierenarts had

hij een ademstilstand en mislukte een

reanimatie!

Bij obductie werden geen organische

afwijkingen vastgesteld.

Elders in het blad het verhaal van de

diepbedroefde eigenaren.

Dan een heel rijtje honden die twaalf

werden.

Boeth-Goor B0801, dochter van Xepi

Zoe van de Schelpenbuurt en Stoffel

kreeg een snelgroeiende kwaadaardige

tumor op de rug. Ze had geen nageslacht.

Suze-Almere B0791, dochter van

Rosalie van Abtswoude en Guus was

al bijna jaar niet helemaal goed: moe,

uitgeblust met soms vooral ’s nachts

angstaanvallen; ze kon niet goed meer

alleen zijn. Ze overleed na een darminfectie.

Ze had geen nageslacht.

Arnold B0783, zoon van Mous en

Donar Banjer van de Liefelijke.

“Arnold is altijd een hele leuke vrolijke

hond geweest. Hij is altijd gezond geweest

en in prima conditie. Door een

epileptische aanval kwamen wij er

achter dat hij leed aan chronische

hepatitis. Arnold was echt een gezinslid,

dus wordt ontzettend gemist.”.

Hij heeft een nest gehad met Dédé en

een nest met Wieke Sarina van de

Schelpenbuurt; hiervan hebben Joep

en Tara voor verdere nakomelingen

gezorgd.

Malle-Gendt B0714, dochter van

Chico en Jolly Bibi van Karins Nest.

“Ze was lichamelijk helemaal op.”

Malle had geen nageslacht.

En haar zus Fleur-Zuidlaren B0712,

ook voor haar moest de moeilijke

beslissing genomen worden. Eerder

berichtte ik u dat een oog verwijderd

werd vanwege de groei van een tumor

achter het oog. Inmiddels werd ook het

andere oog blind en kreeg ze pijn. Ze

wordt vreselijk gemist.

Lotje-B0621, dochter van Sira en

Elme Wiebe van de Liefelijke blijkt ‘de

laatste tijd’ last te hebben gekregen

van epileptische aanvallen die haar

uiteindelijk fataal werden.

Overigens was Lotje nog gezond. Ze

is op elf jarige leeftijd, evenals haar

dochter Queenie herplaatst omdat de

eigenaar na een complicatie van een

operatie de hondjes niet meer kon

verzorgen.

Lotje heeft een nest gehad met Sammy

waarin onder andere Luca en Stix en

een nest met Vasco van Abtswoude

waarin behalve Queenie ook Teddy-

Abel.

Haar broer Sam-Smous B0618 werd

precies veertien jaar oud. Nadere gegevens

ontbreken ons. Hij had geen

nageslacht.

Via Facebook hoorden we dat Twinkel-Elst

B0228 maar liefst achttien

jaar en drie maanden oud rustig was

ingeslapen. Ze was een dochter van

Binkie Bell van de Liefelijke en Masja-

Amersfoort en had geen nageslacht.

Xio Flub Douwe van de Schelpenbuurt

B0592 zoon van Douwe Banjer

van de Liefelijke en Zoe van de Schelpenbuurt

is ruim veertien jaar in goede

gezondheid oud geworden. Hij was

een speelse, spontane, enthousiaste

hond. Plotseling raakte hij ziek en was

er sprake van een niet te behandelen

nierinsufficientie. Hij had geen nageslacht.

Ook zijn broer Xeres Jim Douwe van

de Schelpenbuurt B0593 is pas het

laatste jaar achteruit gegaan, eerst het

horen, daarna het zien en desoriëntatie.

Daarvoor was hij altijd blij, vrolijk,

dapper, slim, stoer en sterk. Jim heeft

twee nesten verwekt . Met Pollie van ’t

Pielhuis een dochter en bij Noa van het

Smoushousie drie dochters waaronder

Polly Anna van het Smoushousie.

De elfjarige Rona-Lelystad B0822,

dochter van Waya Rana van de Schelpenbuurt

en Rover had al enige tijd last

van slecht eten en slijm bij de ontlas-

16


ting; er bleek sprake van een gistinfectie.

Tijdens de behandeling hiervan

kreeg ze onverwachts evenwichtstoornissen,

ongecontroleerde oogbewegingen

en hield ze haar koppie scheef;

verschijnselen passend bij het geriatrisch

vestibulair syndroom. Hoewel

dat vaak toch wel weer wat herstellen

kan ging Rona opeens erg achteruit en

overleed toch nog onverwachts.

Bijna zeventien jaar oud was Ralph –

Terneuzen B0329, zoon van Stroebel

en Kika, een vrijbuiter van de bovenste

plank, nooit ziek geweest.

“Ging zo maar op zijn eentje kilometers

ver, in Terneuzen, naar de kermis of

de havenfeesten. Was de deur niet in

de goede klik, kon hij die met een

sprong open krijgen. Zelfs de garage

deur met een aanloop, klapte hij die

naar boven en weg was Ralf. Hij had

overal vriendinnetjes.”

De laatste tijd kreeg ook hij ouderdomskwaaltjes.

Hij wordt erg gemist.

In het vorige blad schreef Margo

Cadée nog over haar bijna zeventien

jarige Timo B0431, zoon van Jordy en

Claske van de Liefelijke. Zoals zo vaak

bij de hele oudjes gebeurt: opeens

stortte Timo in en overleed hij precies

op zijn zeventiende verjaardag. Hij had

geen nageslacht.

Yup Luna van de Schelpenbuurt

B0413, dochter van Luna Iz Severnoi

Zemli en Mazzel bleef fysiek heel

goed maar raakte helaas geheel de

weg kwijt, vijftien jaar en negen maanden

oud. Ze heeft geen nageslacht.

Binky van de Burghoeven B0745,

een zoon van Aard en Toby Alpha van

Karins Nest had altijd al wat darmproblemen

door intolerantie van bepaald

voer. Het leek erop dat dat nu weer

opspeelde, maar bij nader onderzoek

bleek er sprake van een zeer kwaadaardige

milttumor zodat een operatie

werd beëindigd. Een goede beslissing,

dunkt mij. Hij had geen nageslacht.

Op ruim vijftienjarige leeftijd overleed

ook Noorderlicht-Huizen B0524,

nadat ze al geruime tijd ouderdomsverschijnselen

vertoonde. Noordje

heeft twee nesten gehad: het C- en

D-nest van Horst en Voorde. Het verlies

van zo’n oudje doet altijd veel pijn.

IM Feike van de Liefelijke

Onze eerste smous.....

Onze lieve Feike is begin februari ingeslapen,

hij was aan zijn rust toe. Zijn

lijfje was op. Hij is vijftien jaar, tien

maanden en zeventien dagen oud

geworden.

We hebben onze Feike met acht

weken gekregen. Vanaf de eerste dag

hebben we van hem genoten. Het was

een super doggie. Helaas had hij een

niet ingedaalde bal en veel last van

voorhuidontstekingen hij vroegtijdig

gecastreerd is.

Overal ging hij met ons mee. Van kinderen

uit school halen, terrasje pikken

tot kamperen. Hij was een graag geziene

gast. Gedroeg zich altijd keurig.

Was super met kinderen. Waar kinderen

waren was hij en andersom.

Hij was een grote snoeper, vaak heeft

hij wat van de tafel gehaald of uit een

tas. Een opgezwollen dikke buik van

de Engelse drop. Ziek van het het

plastiek velletje met clip wat om de

“Het is nu alweer drie maanden geleden

dat ze is overleden, maar soms zie

ik nog een soort witte vlek in mijn

ooghoek en denk dan dat ze er nog is

of hoor haar getrippel op het parket.”!

worst zat. Ja, in vijftien jaar kun je heel

wat bij elkaar snaaien. Als ik weer de

DA belde was het steevast, "de smous

heeft weer gesmaust".

Een minpuntje was er wel, hij kon heel

moeilijk alleen blijven. Vandaar dat we

na vierenhalf jaar onze Iggy erbij hebben

genomen. Maar dat hielp niet, Iggy

ging meezingen. Dus oppas regelen

als ze echt niet mee konden gaan.

Maar al die dingen, dat zijn nu wel de

dingen die we ook vreselijk missen.

Stilletjes aan werd hij ouder maar het

was hem niet aan te zien. Zag er goed

uit op zijn oude dag.Het laatste jaar

kreeg hij steeds meer last van ouderdomskwaaltjes.

Last van staar, heel

slecht horen en stramme pootjes. Het

was een oud manneke. De laatste

weken sliep hij heel veel, kon niet meer

op zijn stoel komen (poten gehalveerd).

Hij had lange tijd nodig om uit zijn

mandje te komen en het lopen ging

steeds slechter. Vaak gaf ik hem zijn

Fredie van der Giessen

___________________________________________________________________________________________________

brokjes uit de hand om hem aan het

eten te houden.

Toen hij ophield met eten en ook nog

niet meer plaste en poepte hebben we

besloten om hem te laten gaan. Met

heel veel pijn in ons hart.

De kleinkinderen hebben ook veel

verdriet, ook voor hen is het belangrijk

om dit goed af te sluiten. We hebben

besloten dat de kleinkinderen hem bij

ons in de tuin mogen uitstrooien.

Lieve Feike, je hebt je rust verdiend.

Je was een prachthond. We missen je

verschrikkelijk ...... onze eerste smous!

fam. Steijvers

17


IM Ralph

Onze Ralph hebben wij moeten laten

inslapen op 30 maart 2016. Hij was

bijna zeventien jaar oud. Op 19 april

1999 was hij geboren bij de famillie

Versol in Hengstdijk.

Hij was een avonturier met een heel

goede conditie. Ging zo maar op zijn

eentje kilometers ver, in Terneuzen,

naar de kermis of de havenfeesten.

Was de deur niet in de goede klik, kon

hij die met een sprong open krijgen.

Zelfs de garagedeur met een aanloop,

klapte hij die naar boven en weg was

Ralph.

Hij had overal vriendinnetjes. De baasjes

ervan belden ons dan op! Ons GSM

nummer had hij om de halsband. Wij

hoorden uit verschillende onafhankelijke

bronnen vertellen, dat hij heel

devoot over het zebrapad de weg

overstak. Het laatste jaar ging hij snel

achteruit. Hij werd doof, bijna blind, kon

zijn plas niet meer ophouden, het lopen

werd ook veel minder. Nu hij er niet

meer is, missen wij hem heel erg.

Claude & Janneke Van Nieuwenhove

- de Regt

_________________________________

Timo

In het clubblad van maart 2016 heb ik

een stukje geschreven over ons

smousje Timo. Ik eindigde het verhaal

met de woorden: 'we hopen op 2 mei

17 kaarsjes voor Timo uit te blazen.'

Helaas werd 2 mei anders.

ook niets meer eten, zelfs zijn favoriete

Hij was 8 weken toen hij bij ons kwam

snoepjes weigerde hij. Op de dag en hoorde bij het gezin. Hij ging altijd

van zijn 17e verjaardag kon hij niet graag met ons mee en zorgde dat hij

meer op zijn pootjes staan. De dierenarts

als eerste in de auto zat. Nu is het

is gekomen en helaas moesten we vreselijk stil en leeg zonder hem. Timo

afscheid nemen van onze grote vriend. was ons eerste hondje en we zullen

De dierenarts zei het mooi: 'op z'n 17e hem niet vergeten.

verjaardag blaast hij z'n laatste kaarsje

uit.'. Heel apart, geboren op 2 mei Margo Cadée

_______________________________________________________________________

1999 en overleden op 2 mei 2016.

Hondenbrokje

In de bijlage van de Volkskrant van 4

juni jl. (Sir Edmund) stond een artikel

over de Braziliaanse auteur Clarice

Lispector. Ze was beeldschoon en zeer

excentriek. Clarice had een hond met

de naam Ulisses. Tot haar grote genoegen

dronk deze hond wel eens een

glaasje whiskey en daar rookte hij dan

een sigaretje bij.

Op de foto ziet u Ulisses met een geknakte

sigaret in zijn bek.

Wat een treurnis!

Dit is Keesje (uit het nest van Bella en

Karel Bob). Wat een schat!

De laatste paar weken ging Timo heel

hard achteruit. Lopen en opstaan ging

moeilijk. De laatste 3 dagen wilde hij

18


Pups Iva x Guus

19


Jaarverslag Hollandse Smoushonden Club 2015

Hieronder leest u het jaarverslag van

de Hollandse Smoushonden Club

zoals dat door de secretaris is voorgelezen

tijdens de Algemene Ledenvergadering

van 3 april jl.

Op 1 januari 2015 telde de Hollandse

Smoushonden Club 885 leden en 35

gezinsleden.

De Algemene Ledenvergadering vond

in 2015 plaats in de Spaceshuttle in

Zeewolde, op zondag 12 april. Er

waren 30 stemgerechtigde leden aanwezig,

inclusief het bestuur.

De volgende onderwerpen kwamen

aan de orde:

Bestuurswisseling:

Aftredend en herkiesbaar was mw.

Maria van Gaalen. Er waren geen tegenkandidaten

en Maria werd opnieuw

benoemd als bestuurslid.

Aftredend als penningmeester a.i.

maar herkiesbaar als bestuurslid algemeen

was de heer Peter Peeters. De

heer Peeters werd met algemene

stemmen benoemd als bestuurslid.

Voor de ontstane vacature door het

vertrek van de heer Peeters als penningmeester

a.i. droeg het bestuur de

heer Arjen Brouwer voor als penningmeester.

Er waren geen tegenkandidaten

en Arjen werd met algemene

stemmen benoemd tot penningmeester

van de HSC.

Aftredend en niet herkiesbaar was de

heer Piet van Vroonhoven. Voor de

ontstane vacature door het vertrek van

de heer van Vroonhoven droeg het

bestuur mw. Loes Burger-Hakbijl voor

als bestuurslid algemeen. Er waren

geen tegenkandidaten en Loes werd

met algemene stemmen benoemd als

bestuurslid.

De kascommissie:

Namens de kascommissie liet mevrouw

Annelies Boerstoel weten dat de

boeken van de penningmeester dik in

orde waren waarna de vergadering

decharge verleende aan de penningmeester

a.i.

Er werd een nieuwe kascommissie

ingesteld bestaande uit de dames

Marga John en Charlotte Peeters met

Jeanette Klaver als reservelid.

Na afloop van de vergadering, en na

de lunch, volgde het middagprogramma.

De Hollandse Smoushonden Club

had mw. Ineke van Herwijnen, directeur

van de Koninklijke Hondenbescherming,

benaderd om een lezing te

komen geven. Het onderwerp van de

lezing was de manier waarop honden

communiceren.

In 2015 zijn er vier bestuursvergaderingen

geweest, op 8 maart, 14 juni, 6

september en 8 november. Op 6 september

hadden we ook onze jaarlijkse

vergadering samen met de leden van

het Terugfokprogramma.

De stichting Terugfokprogramma Hollandse

Smoushond heeft zoals altijd

een uitgebreid verslag van haar activiteiten

opgesteld; dat verslag is in het

maartnummer van ons clubblad geplaatst.

De dekadviezen werden opgesteld

door Fredie van der Giessen, Loes

Burger en Maria van Gaalen.

Fredie van der Giessen en Ine van den

Berg traden op als coach na een geslaagde

dekking.

De dames Charlotte Peeters, Adry

Voorbach, Annelies Boerstoel, Michette

Palmen, Jeanette Klaver en Else

Joustra bezoeken waar mogelijk de

nesten in de eerste week en zij assisteren

Fredie en Ine bij het bezoeken

van de zeven-weeks nesten.

De wachtlijst voor een Hollandse

Smoushond was in 2015 ruim één jaar.

Overige activiteiten in 2015

Wandelingen: In 2015 zijn er weer vele

wandelingen georganiseerd door onze

leden. Er werd o.a. gewandeld in

Noordwijk, Kijkduin, Appelscha, Beesel,

Sevenum en in het Zwolse bos. De

belangstelling is steeds groot en ook

aspirant-leden wandelen geregeld

mee om de Smous eens in ‘het echt’

te zien.

In 2015 zijn er vier RITS-dagen gehouden,

op 28 februari, 6 juni, 19 september

en 14 november. Deze vonden

plaats in Zeewolde.

Er is ook vier keer een gedragstest

gehouden, op 18 april, 20 juni, 29 augustus

en 10 oktober. Deze testen

werden gehouden in Epse.

Het bestuur bedankt alle vrijwillige

medewerkers aan deze gedragstesten

en aan de Ritsdagen.

Op 14 mei 2015 zouden wij, in plaats

van de Doe Dag, voor het eerst een

workshop organiseren waarvoor leden

zich konden opgeven. Gekozen werd

voor een workshop Hooperen, een

nieuwe populaire activiteit voor baas

en hond. Jammer genoeg hebben we

de workshop moeten annuleren wegens

gebrek aan belangstelling van

onze leden.

Op 4 juli was de HSC weer met een

stand present op de Erkemeder Hondendag.

Deze dag trekt steeds veel

bezoekers, in 2015 over de 5000. Er

waren activiteiten georganiseerd zoals

waterwerk, dogdance en agility. Er

waren vele stands en stalletjes waar

allerlei zaken te koop werden aangeboden

en/of voorlichting werd gegeven

over uiteenlopende zaken.

De clubmatch vond in 2015 plaats op

17 oktober in Zaltbommel. Keurmeester

was de heer John Williams, ringmeester

was mw. Jacqueline Boerstoel

en schrijver mw. Jeanette Klaver.

Er waren 41 honden ingeschreven. In

het decembernummer heeft u de uitslagen

kunnen lezen.

In 2015 was de HSC voor het eerst niet

met een stand aanwezig op de Winner

in Amsterdam. Reden daarvoor was de

sterk gestegen prijs voor het huren van

een stand en de verplichting, op straffe

van een geldboete, om drie dagen

aanwezig te zijn. Dat is voor een relatief

kleine vereniging als de onze niet

te realiseren.

Er waren twee Smousjes ingeschreven,

Akyra van familie van de Kleut en

Tikker van mw. Barbara Voogt. Beide

Smousjes kregen de waardering Uitmuntend.

Akyra, ook wel Candy genoemd,

werd reservekampioen en

Tikker werd Kampioen.

Clubblad

Het clubblad verscheen in 2015, net

als altijd, weer vier keer. De redactie

bestaat uit Maria van Gaalen, Loes

Burger-Hakbijl, Marjolein de Craen en

Suzanne van der Wal. Maria is de

eindredacteur en zij doet de lay-out.

In het clubblad staan steeds alle activiteiten

van het Terugfokprogramma

vermeld en er worden oproepen en

aankondigingen van activiteiten ge-

20


Oona Lotje

Lieveke, Sammie, Noortje

Lieveke en Sammy

Cookie

Binti

21


daan. Verder zijn er een aantal vaste

rubrieken zoals een medische rubriek,

boekbesprekingen, Senior Smousjes

en verslagen van shows en wandelingen.

Ook krijgen we geregeld bijdragen

van lezers, zowel foto's als tekst,

waardoor het echt een blad voor en

door de leden is.

van Gaalen, de webdesigner, en Loes

Burger-Hakbijl die de foto’s op de site

verzorgt, is het een prachtige site waar

veel informatie over de Smous te vinden

is.

In het gastenboek staan geregeld

vragen, oproepjes en opmerkingen

van onze leden.

Website

Informatiestand

In 2015 hebben opnieuw meer dan De stand, voorheen 't Winkeltje, dient

35.000 bezoekers onze website bekekenstand;

nu voornamelijk als voorlichtings-

natuurlijk zijn er ook nog wat

Dank zij de inspanningen van Maria Smouzensouvenirs te koop maar de

van Gaalen, onze webmaster, Jiske verkoop van artikelen is niet meer de colour voor ons afgedrukt.

____________________________________________________________________________________________________

Wandeling Drenthe

Op 24 september gaan we wandelen in Drenthe, nabij Schoonoord, met een

prachtig begin van herfstkleuren.

Horecagelegenheid “De Brabander” heet ons welkom.

Vanuit het noorden via de N34 tussendoor via t’ Haantje.

Of afslag Beilen. Hierna afslag Schoonoord. Voor Schoonoord Parkeerplaats

Kibbelveen links.

Aan de andere kant ligt De Brabander, een kleine minicamping in een prachtige

omgeving.

Vanaf N381 vanuit de richting Assen. Eveneens afslag Schoonoord. Na

Schoonoord parkeerplaats Kibbelveen rechts.

Vanaf de parkeerplaats starten we onze wandeling om 13.30 uur. Ook wachtlijstmensen

en andere kijkers zijn natuurlijk welkom.

De route die we gaan lopen is ongeveer 5 km. , waarvan maar een heel klein

stukje de hondjes aangelijnd moeten.

De minicamping aldaar heeft een kleine horecagelegenheid met heerlijke zelfgebakken

appeltaart, bij mooi weer op een heerlijk terras, of anders bij de open

haard binnen.

De mensen daar willen graag weten op hoeveel wandelaars ze kunnen rekenen.

Dus graag melden voor 20 september bij Tjalda Starke:

mail: starke@home.nl, tel.: 06 20563542.

Ook graag tijdig afmelden. Liever niet natuurlijk.

belangrijkste functie van de stand. De

stand wordt tijdens allerlei activiteiten

bemand door Lex Kaper en Peter

Peeters, geassisteerd door Loes Burger.

De inkoop wordt verzorgd door

onze voorzitter.

Informatiefolder

De Hollandse Smoushonden Club is

een prachtige informatiefolder rijker.

De tekst is geschreven door de HSC

en Jiske van Gaalen heeft het ontwerp

gemaakt. Ons lid de heer Patrick Rupp

heeft gratis 500 exemplaren in full

Groetjes Tjalda en tot dan.

____________________________________________________________________________________________________

Lofzang op Dirk

Mee naar Texel wat een feest

En kijk eens naar dat hoofd, en zeg

nou zelf...

dat heet geen kop, maar een HOOFD

Zoals bij een paard, een edel dier

Dank aan alle mensen, die mij aan

deze schat hebben geholpen

Miek Twerda

22


Jong geleerd,is oud gedaan!

Wat een verrassing. Het jonge baasje

van Timmie ontdekte tijdens het plukken

een prachtig hard vachtje onder al

dat puberpluis.

Zusje Lotje had een nog grotere berg

pluis om doorheen te worstelen.

23


Workshop plukken

Zaterdag 28 mei 2016

Teun was ongeveer negen maanden

toen hij aan zijn eerste plukbeurt toe

was. Ik had al veel zitten snuffelen op

het forum en het leek mij best leuk om

het zelf te gaan proberen.

Teun en ik zijn nog op bezoek geweest

bij Joke in Purmerend. Zij plukt Wies

al jaren zelf en ik kon even kijken hoe

dat in zijn werk gaat.

Maar toch… Toen het eenmaal zover

was twijfelde ik. Toch maar contact

opgenomen met Hondenkapster Miranda

uit Den Haag. Via Facebook heb

ik haar leren kennen en ik las daar

leuke berichtjes over.

Zo gezegd zo gedaan.

We (mijn man en ik) zijn met Teun naar

Miranda geweest om Teun in ‘stripvacht’

(= niet helemaal bloot maar met

nog een Smousig jasje aan) te laten

zetten. Bij Miranda was het onwijs

gezellig. Onder het genot van een

lekker bakkie koffie en uitgebreide

uitleg, werd Teun ontdaan van zijn

wilde haren.

Zijn ondervacht was niet veel en het

idee om te ‘strippen’ in plaats van

plukken vond ik prima.

En ja hoor, laat er nou in het volgende

clubblad een stukje staan over een

workshop plukken!

De een zal zegen: leuk! De ander: oef

daar begin ik niet aan hoor. Ik hoor dus

bij die eerste categorie. Ik heb me dan

ook direct opgegeven.

De cursus zou gegeven worden door

Miranda (Hondenkapster – laat ik die

nu ook kennen hihi) en Richard (Trimsalon

Richard Burg).

Een leuk houten chalet waar genoeg

plek was om alle Smousjes kwijt te

kunnen. En Smousjes waren er genoeg!

Ik heb Bero gezien, Sander, Stijnke,

Penny, Tooske, Lotje, Bob (geen

Smous), Timmie… Nu vergeet ik er

toch nog een paar want volgens mij

waren het er twaalf. Sorry…

Miranda en Richard hadden er echt

werk van gemaakt. Er was speciaal

voor deze gelegenheid een mooie en

leuke brochure gemaakt waarin duidelijk

een stukje theorie wordt uitgelegd.

Een handig naslagwerkje!

Miranda deed haar best om alles

samen met ons door te nemen (met

Spetter als voorbeeldig model) maar je

kent de groep eigenwijze Smouzenbezitters,

af en toe leidde dat tot hilarische

momenten. Richard stuurde weer bij

en we konden ‘zelf aan de pluk’.

Tjonge wat heeft een Smousje toch

een hoop haar. En wat kan daar veel

van geplukt worden! En wat zijn de

vachten ook verschillend! Teun heeft

wat zachter haar maar Teun z’n zusje

Tooske heeft het iets korter. Bero heeft

duidelijk wat stugger haar. Sander is

een stoere kerel met ook wat meer

krullen. Lotje is weer een ‘poppetje’.

Miranda en Richard kwamen langs

ieder tafeltje om persoonlijke uitleg te

geven en hulp te bieden.Ik geloof dat

iedereen voor een ‘stripvacht’ heeft

Zaterdag 28 mei was het dan zo ver.

Even kijken of ik alles had:

Borstel en/of kam die ik normaal gebruik

voor ‘onderhoud’ = check

Handdoek = check

Anti-slipmatje = check

Voldoende snoepjes = check

Pluizenbol (lees Smousje) = check

Ja hoor, alles OK en wij gingen op weg

naar Zeewolde. Een vertrouwde

plaats, alleen de locatie ter plekke was

nieuw: de Spaceshuttle.

gekozen. Het was een leerzame dag,

we hebben er van genoten!

Miranda en Richard: bedankt voor

jullie tijd, inzet en enthousiasme.

Jacqueline, bedankt voor de liefdevol

ingeschonken bakjes koffie (met cake)

en bekertjes koud water!

Maria, Fredie, en Arjen, leuk dat jullie

er als enthousiaste toeschouwers bij

waren.

Miranda… We komen vast nog een

keer langs hoor, het is bij jouw veel te

gezellig!

Ellen Kuilboer en Teun

24


Hiep hiep hoera……

Sjarel-Jochie, Noortje en onze Boef--

Timmy op de Mookerheide zijn op 2

april 1 jaar geworden. Dit hebben ze

uitgebreid gevierd met hun moeder

Sammy en halfzus Lieveke en met hun

baasjes natuurlijk.

Wij zijn door José en Theo, de fokkers

van de drie kornuiten, uitgenodigd voor

een feestje annex reünie op 3 april. Het

was een prachtige zonnige dag. We

werden hartelijk verwelkomd met een

mooie en vooral ook lekkere taart en

de honden met heerlijke hondenkoekjes.

De Smouzen waren druk met elkaar

besnuffelen en spelen. De broertjes

streden om de aandacht van hun

zus. Na de koffie en lekkernijen gingen

we voor een wandeling naar de Mookerheide.

Prachtig! De honden waren

heerlijk aan het rennen en snuffelen.

Wij waren druk met bijpraten en genieten

van de natuur, mooie uitzichten en

van de honden natuurlijk.

Bij terugkomst werden we door de

gastheer en gastvrouw verrast met

een uitgebreide lunch in de tuin. De

Smousjes vermaakten zich met de

ballen en hun nieuwe speeltjes.

Aan het eind van de middag gingen we

met een voldaan gevoel naar huis,

terugkijkend op een gezellige dag.

1 JAAR!

Allemaal bedankt voor de gezelligheid

en Theo en José nogmaals bedankt

voor jullie gastvrijheid!

Groetjes Bram, Nienke en Esther

25


Clubmatch

Tips&tricks

Voor leden die voor de eerste keer hun

Smous hebben ingeschreven lijkt het

misschien wat griezelig allemaal, maar

alles valt reuze mee. Gezelligheid

staat immers bovenaan. Een Smous is

en blijft een no-nonsens-hondje van

no-nonsens-eigenaren. Wanneer baas

en hond ontspannen in de ring staan

is dit al een voordeel. Uw Smous vertrouwt

zoals altijd op u dus als u relaxed

bent is uw Smous dat ook.

Onderstaand een paar Tips & Tricks

om uw hond zo goed mogelijk voor te

brengen. U heeft nog even de tijd om

met uw hond te oefenen:

Uw Smousje moet in volle vacht worden

voorgebracht. Is-tie onverhoopt

toch recent geplukt, dan beoordeelt de

keurmeester in ieder geval gebit, bouw

en gangwerk.

Was uw hond niet voorafgaand aan de

show (daar wordt de vacht zacht van

en is dan dus niet goed op hardheid te

keuren).

Uw hond moet leren op een tafeltje te

staan om bevoeld en mogelijk gemeten

te worden.

Leer uw hond haar/zijn tandjes te laten

zien (leg de ene hand onder de kin en

met uw andere hand trekt u voorzichtig

met uw duim en wijsvinger de lippen

wat uit elkaar, bij een gesloten bek,

zodat de opeengeklemde tanden

zichtbaar worden). Let op dat u de lip

niet te hoog optrekt; dit doet namelijk

pijn!

Het gangwerk wordt in draf beoordeeld;

laat hem dus niet springen of

galopperen. Uw hond dient aan uw

linkerzijde te lopen. Zelf kunt u het

beste in een snelle wandelpas lopen.

U en uw hond moeten soms een rondje

lopen, soms een driehoek en soms

in rechte lijn (dit is afhankelijk van de

keurmeester).

Dan moet uw hond ook nog een aantal

minuten staan voor de keurmeesterstafel.

Ervaring met showen heeft mij

zelf geleerd om de hond te negeren,

dus niet aan te kijken als hij eenmaal

“mooi” staat.

Wanneer u samen met uw collega--

showers in de ring staat, blijf dan attentie

voor uw eigen hond houden,

probeer hem steeds mooi te laten

staan en praat niet te veel met elkaar.

Ook al denkt u dat de keurmeester met

iets anders doende is, kan het maar zo

zijn dat hij uw hond juist wel in de gaten

houdt om mogelijk te plaatsen!

Zelf ben ik ringmeester en waar nodig

sta ik u met raad en daad terzijde.

En last but not least voor alle deelnemers:

heel veel succes gewenst en

uiteraard heel veel plezier, samen met

uw Smousje.

Jacqueline Boerstoel

______________________________________________________________________

Bijlage Clubmatch 2016 Hollandse Smoushonden

Club

Bijlage Clubmatch 2016 Hollandse Smoushonden Club

Datum: Zaterdag 15 0ktober 2016 Aanvang Clubmatch: 10.30 uur

Locatie: Dogcenter Zaltbommel Zaal open 10.00 uur

Jan Stuversdreef 4

Keurmeester: mvr. Anita Roskam

5315 NZ Kerkwijk van Bergen

Ringmeester: mw. J.G.J. Boerstoel

Dit zijn de klassen waarvoor u kunt inschrijven:

Klasse 1: Pups van 6 tot 9 maanden (reuen en teven)

Klasse 2: Reuen jeugdklas: 9-18 maanden

Klasse 3: Reuen openklas: ouder dan 15 maanden en jonger dan 8 jaar

Klasse 4: Reuen veteranenklas: 8 jaar en ouder

Klasse 5: Teven jeugdklas: 9-18 maanden

Klasse 6: Teven openklas: ouder dan 15 maanden en jonger dan 8 jaar

Klasse 7: Teven veteranenklas: 8 jaar en ouder

Voorwaarden:

Honden jonger dan 6 maanden worden niet toegelaten in het Dogcenter. Voor

de honden in de leeftijd van 15 tot 18 maanden kunt u kiezen tussen klasse 2

en 3 (voor reuen), of 5 en 6 (voor teven). U kunt niet inschrijven voor beide

klassen.

Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen als het inschrijfgeld op de

rekening van de HSC is bijgeschreven.

U kunt uw betaling overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB

0004385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club onder vermelding van

Clubmatch 2016 en de stamboomnaam van de hond. Wij verzoeken u uw betalingsopdracht

tegelijkertijd met het inschrijfformulier te verzenden.

De deelnemers ontvangen ongeveer een week voor de clubmatch hun inschrijvingsbewijs

met daarop het catalogusnummer.

Het bestuur van de HSC stelt het op prijs als u tot het einde van de clubmatch

aanwezig zou willen zijn. Voor de deelnemers en prijswinnaars die als laatste

in de ring verschijnen, maar ook voor alle medewerkers en de organisatie, is

het prettig als er bij de laatste prijsuitreikingen nog belangstellenden zijn.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname aan een

klasse, klassen samen te voegen.

Deelname aan de clubmatch geschiedt op eigen risico. De HSC gaat ervan uit

dat u een WA-verzekering voor de hond heeft afgesloten.

Het inschrijfformulier vindt u elders in het blad.

26


Inschrijving voor de Clubmatch Hollandse Smoushonden Club op ZATERDAG 15 oktober 2016 te

Zaltbommel

Stuur dit formulier duidelijk en volledig ingevuld naar:

De heer P. Peeters

Dopheistraat 33

5953 MH Reuver

Uiterste inzend- en betalingsdatum: 20 september 2016

Slechts één hond per inschrijfformulier. Als u meerdere honden inschrijft, verzoeken wij u een kopie van dit formulier te maken.

Inschrijving is ook mogelijk voor niet-leden. De inschrijvingsklassen vindt u in de bijlage elders in het blad.

Officiële (stamboom-) naam van de hond

en eventuele titels: (Ned.Kamp./GG1/ UV e.a.)

BIijlage/ VR/ NHSB nr.:

Vader:

………………………………………………………………….

Geboren op:

Fokker (alleen naam):

Moeder: Inschrijvingsklasse: reu/teef

Eigenaar: Inschrijfgeld per hond: € 15,00

(2 e hond € 12,50)

Straat:

Postcode en woonplaats

Vrijwillige bijdrage: € (voor o.a. prijzen)

-----------

Totaal €

Telefoon:

E-mail:

De inzender verklaart dat

• de hond gezond is en, in geval het een reu betreft, twee normaal ontwikkelde, volledig in het scrotum ingedaalde

testikels heeft, uitgezonderd de honden voor de extra klasse voor gecastreerde reuen;

• de hond alle noodzakelijke inentingen heeft ontvangen. Een geldig inentingsboekje dient te worden meegenomen;

• voor zover hem/haar bekend, de hond de laatste 12 weken geen gevaar voor besmetting van enigerlei ziekte heeft

gelopen en dat hij/zij, mocht dit alsnog gebeuren, de hond niet zal inzenden;

• hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer erkent;

• hij/zij zich verplicht het inschrijfgeld te betalen;

• Hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld in de bijlage bij deze inschrijving.

Plaats: Datum: Handtekening:

27


Uw Smousje in de vakantie

Vakantie met uw Smous door Suzanne van der Wal-Zaal

Heeft u al plannen voor de vakantie gemaakt? Mag uw Smousje mee? Heerlijk!

Hieronder zoals gebruikelijk weer een paar geheugensteuntjes voor de vakantie

van us Smous.

Denk aan zijn eigen voer, natuurlijk zijn mand en speeltjes, een goed gelijkende

foto voor als hij onverhoeds weg zou lopen en een EHBO-kit voor de hond

waarin: een tekentang, een pincet om splinters te verwijderen, pillen tegen de

diarree, medicijnen tegen reisziekte, steriel water, verband om eventuele

bloedingen te stelpen, een crème voor de verzorging van kleine schaafwondjes

of insectenbeten en natuurlijk zijn eigen medicijnen als uw hond die gebruikt.

Onderweg stopt u natuurlijk om de paar uur; laat de hond nooit in de auto als u

koffie gaat drinken of eten onderweg. Het wordt razendsnel (te) heet in de auto,

ook in de schaduw. Zorg voor vers water onderweg.

Informeer bij uw dierenarts voor welke

landen een rabies-enting noodzakelijk

is en kijk op internet wat er in welk land

nodig is voor het probleemloos vervoeren

van uw hond. (veiligheidsgordels,

een afscheiding achter de voorstoelen

etc.)

Neem uw eigen voer mee voor de

hond, natuurlijk zijn mand of kleed en

wat speeltjes, een (opvouwbare) drinkbak,

vergeet het dierenpaspoort niet,

neem een goed gelijkende foto van uw

hond mee voor als hij onverhoopt

wegloopt en noteer de gegevens van

uw eigen dierenarts. Met al deze voorzorgsmaatregelen

kan er weinig meer

mis gaan en kan de pret beginnen. Ik

wens u een heel fijne vakantie toe!

Als uw hond niet mee kan op reis dan

is een logeeradres bij vrienden of familie

natuurlijk ideaal. Een goed pension

is natuurlijk ook prima. Breng nooit

zomaar uw hond er naar toe. Ga eerst

kijken en als er ook maar iets is dat u

niet bevalt, dan gaat u gauw verder

zoeken. Vraag andere hondenbezitters

naar hun ervaringen. Laat eventueel

uw hond een paar keer proeflogeren,

één of twee nachtjes.

____________________________________________________________________________________________________

Column Dienke - Boswandeling

Vorig voorjaar, een zonnige dag, gingen we wandelen in ons favoriete natuurgebied in Kring van Dorth met een oud--

collega & supervogelaar. Zo’n type dat iets voorbij ziet vliegen en roept: ‘Een bonte vliegenvanger!’ of ‘Kijk daar, een

Fitis,’ en dan kijk je en dan zie je alleen nog een staartje. Tijdens de maaltijd in de tuin ziet en hoort hij ook een ongekende

hoeveelheid jou tot dan toe onbekende erfvogels. Hoofd Vogelaar neemt regelmatig gezang op met zijn telefoon

en laat dat dan aan hem horen: binnen drie seconden roept hij: ‘Zwartkop!’ ‘Tuinfluiter!’ Ja, nou dat kan iedereen wel

zeggen. Gelukkig was zijn vrouw ook mee, dus wij konden het ook over andere dingen hebben.

Hoe dan ook, we liepen door dat bos (‘Wielewaal, kijk d…’) en lieten onze honden los. Dat mag daar niet en dat weten

we ook wel, maar zulke blije hondjes voortdurend aan de lijn houden is voor niemand leuk. We kwamen andere mensen

tegen, die keurig hun hond wel aangelijnd hadden en ons wat misprijzend groetten. Onze Smouzen stoven zo nu en dan

in grote eensgezindheid het bos in om een muis of iets anders dat door het struweel ritselde te grijpen. Ze vermaakten

zich kostelijk.

We wandelden en babbelden over van alles en nog wat ( ‘Twee vechtende Groenlingen!’). Aan het einde van het pad

dat we volgden begonnen de weilanden. Wij dames waren nog wat achter gebleven om een paar bloemen te bewonderen,

toen Hoofd Roodwild ons sissend riep: ‘Kijk daar, een ree met een jong!’ Wij renden struikelend naar de bosrand.

Inderdaad vloog er een ree met grote sprongen (Capriolus Capriolus) door het hoge gras, op enkele meters gevolgd

door haar kalfje. Wat alleen wat vreemd was: het kalfje blafte. Paniek maakte zich van ons meester. We riepen haar om

het hardst en gelukkig zag ze in dat deze prooi voor haar een maatje te groot was. Hijgend en om goedkeuring vragend

keerde ze terug. Wat ze kreeg was haar riem.

En voorlopig houden we ons aan de voorschriften van de bordjes Opengesteld.

28


Algemene Leden Vergadering 2016

Een van onze leden, mw. Sandra Bezuijen

schreef een korte impressie van

onze Algemene Ledenvergadering in

april jl:

In april was de jaarlijkse ledenvergadering.

Natuurlijk had ik, en velen

onder ons, vast wel eens van de vergadering

gehoord en er iets over gelezen.

Zoiets is ook altijd voor een ander

en niet voor jou bestemd, want ja, wat

zou jij daar nou kunnen vertellen.

Toch besloten wij, en vele mede Facebookers

Na de lezing was er nog even tijd om

onder ons, totaal niet voor-

met elkaar na te praten. Zo hoorde ik

bereid, eens een kijkje te nemen in het dat wij zelf, als leden, ook onze inbreng

mooie Zeewolde, alwaar de vergadering

mogen geven m.b.t. de invulling van

gehouden werd. Het was helaas het middagprogramma. Daar werd ik

____________________________________________________________________________________________________

niet altijd even goed te verstaan ach-

wel heel enthousiast van. Ik heb be-

terin, maar dat mocht de pret niet

drukken. Vele vragen werden er gesteld

aan het bestuur waarop men

probeerden direct uitleg of een antwoord

te geven.

In de middag was er een lezing van

meneer Peter van Baaren. Hij is

groepskeurmeester van gezelschapshonden

en fokker van Japanse Spaniëls.

Hij nam ons mee in de schoonheid

en gezondheid van de rasfokkerij.

grepen dat dit lezingen maar ook

workshops mogen zijn. Hoe leuk is het

om als lid betrokken te worden bij een

vereniging. Eén ding weet ik zeker, de

volgende keer ben ik goed voorbereid

en als ik vragen of opmerkingen heb,

of hele goede ideeën, weet ik waar ik

ze kan neerleggen.

Tijdens de dag was er genoeg ruimte

en tijd om gezellig met de hondjes te

lopen en te zwemmen. Ook aan het

eind van de dag streken er nog een

aantal mensen neer op het terras van

de Jutter om onder het genot van een

drankje de dag door te spreken. Zeker

geslaagd en als het lukt, ben ik er de

volgende keer weer bij.

Een nieuwe roll-up

De HSC was dringend toe aan een

nieuwe roll-up. De oude was in de loop

der jaren aangetast door zonlicht,

regen en harde wind.

De roll-up is altijd te vinden op allerlei

evenementen, waar de HSC aanwezig

is, op Ritsdagen en op de Ledenvergadering.

Jiske van Gaalen heeft voor de vereniging

deze mooie roll-up ontworpen.

En de smousjes van de bestuursleden

hebben hem ingewijd door op decoratieve

wijze te poseren voor de nieuwe

roll-up!

Wij zijn er erg blij mee!

________________________________

Nieuwe Leden

L0132 S.W.M. van Aalst, Hoog Soeren

L8055 A. van de Bunte, Zeewolde

L9004 G.E.M. v.Grol-Lolkema,Amersfoort

L2936 R.R. Kelch, Weesp

L1367 J. de Leeuw-Molenaar, Zaandijk

L1528 R.C.F. Niemeyer, Oud Zuilen

L9005 A.M.J.Ouwehand-Wilbers,Zwolle

L1635 M. Overeem, Huizen

L9013 A. Roos, Harmelen

L9006 N. Sluman, Dordrecht

L9003 P.E.F. Thuije, Heikant

L2146 B. Touw, Utrecht

L9008 J.J.A. Turkenburg, Loosdrecht

L9009 H. vd Vaart-Koole, Hellevoetsluis

L9002 J.E.W. Verhoeven, Breda

L2491 M. Wammes, Montfoort

29


Gedragstesten

9 april 2016

De eerste test in dit nieuwe jaar in

stralend weer.

De opzet van met name het insluiten

van geleider en hond hebben we nav

de januari bespreking aangepast: nu

gebeurt het insluiten door 4 medewerkers

vlak naast het hek. Het functioneerde

uitstekend: de reactie van de

hond was goed te zien en de test bleek

vlotter in de uitvoering.

Gelukkig vertoonden de meeste van

de aanwezige honden een hoge mate

van vriendelijkheid en weinig angst.

Wel zagen we een matiger herstelvermogen

dan we gewend zijn.

Acht honden werden er getest, vier

reuen van 1 ½ tot bijna 2 jaar en vier

teven tussen de ruim 1 ½ en 2 ½ jaar.

Keurmeesters waren:

Corrie Venema en Else Joustra.

Getest werden:

Gijs-Teun - Haarlem C0929

Een vriendelijke reu met een goede

baas-hond verhouding, die in de loop

van de test wat moeilijker herstelt. Hij

heeft een rustig temperament.

Beer-Gijs – Hengelo C0946

Een zeer vriendelijke nerveus reagerende

reu die na zware prikkels wat

moeilijk herstelt.

Pepper – Emmen C0963

Een zeer vriendelijke reu met een

uitstekend herstelvermogen.

Flip – Lelystad C0964

Een zeer vriendelijke reu met een goed

herstelvermogen.

Jojo-Saartje - Empe C0877

Een zeer vriendelijke teef die angstig

reageert op onverwachte geluiden en

daarvan moeilijk herstelt.

Loes-Juultje - Kattendijke C0933

Een weinig vriendelijke teef die angstig

reageert met veel protest als een

vreemde haar wil optillen. Ze heeft een

redelijk herstelvermogen.

Angie – Angel - Ermelo C0958

Een voldoende vriendelijke teef die wat

nerveus wordt bij vreemde voorwerpen

en angstig reageert op sterke

prikkels. Ze heeft een redelijk herstelvermogen.

Blufpokers Rataplan C0972

Een zeer vriendelijke, wat eigenzinnige

teef met een vrij goed herstelvermogen.

______________________________

11 juni 2016

Dan de tweede gedragstest van dit

jaar:

Het was een heel bijzondere gedragstest

mede door de onrust en het wapengekletter

onder de wachtende

honden. We kunnen / willen het gedrag

van de honden onderling niet goed

testen. Toch is vechtlust een ongewenste

eigenschap, die deels aangeboren

is, maar voor een nog groter deel

berust op de opvoeding. De hond

heeft (nog) niet geleerd andere (niet

bevriende) honden te negeren.

Bij de Smoushond streven we naar een

vriendelijke hond met een stabiel karakter.

Natuurlijk vindt geen enkele hond het

prettig zomaar door een vreemd persoon

opgetild te worden en mag hij

daarbij best angst tonen. Het is echter

niet gewenst dat hij daarbij al zijn wapens

inzet als hij niet de kans krijgt te

vluchten. Helaas gebeurde dit bij drie

van de zeven geteste honden.

Het herstelvermogen was bij alle honden

goed. Ook werd er weinig eigenzinnigheid,

nervositeit of angst geregistreerd.

Zeven honden werden er getest, vijf

reuen van 3 tot 1 ½ jaar en twee teven

van 3 jaar.

Keurmeesters waren:

Doris Knoester, Marijke van Toor en

Fredie van der Giessen.

Getest werden:

Beer-Flynn – Alphen a/d Rijn C0819

Een weinig vriendelijke reu met over

het geheel genomen een goed herstelvermogen.

Hij accepteert het niet opgetild

te worden door een vreemde en

valt zonder waarschuwing uit.

Freerk – Zwolle C0946

Een zeer vriendelijke reu met een uitstekend

herstelvermogen. In het contact

met mensen wordt hij druk; als hij

alleen achtergelaten wordt toont hij

nervositeit.

Harm – Dorus - Zeist C0980

Een zeer vriendelijke reu met een

uitstekend herstelvermogen, die zeer

geïnteresseerd is in de omgeving.

Tjopper van de Heideakkers D0001

Een voldoende vriendelijke reu die een

groep mensen ontwijkt en dat afreageert

met spelgedrag. Hij heeft een

uitstekend herstelvermogen.

Guusje - Capelle ad IJssel D0029

Een zeer vriendelijke reu die nerveus

reageert in een direct contact met de

mens. Zijn herstelvermogen is goed.

Pip - Utrecht C0715

Een weinig vriendelijke teef met een

uitstekend herstelvermogen. Ze heeft

een zeer sterke band met de baas en

durft met hem de hele wereld aan. Als

iemand haar onverwachts benadert of

op wil tillen valt ze uit.

Trix – Saartje - Groenekan C0784

Een voldoende vriendelijke teef die

nerveus wordt als ze alleen achter

gelaten is. Ze snapt bij onverwachte

aanraking en laat zich niet door een

vreemde optillen. Haar herstelvermogen

is matig.

Onzekerheid is een normaal en gewenst

gedragspatroon in een dergelijke

testsituatie.

Wat we bij de Hollandse Smoushond

liever niet zien is een lage score vriendelijkheid,

meermalen uitingen van

grote angst of paniek en dreiggedragingen

of uitvallen in de testsituatie.

In 2016 worden nog 2 gedragstesten

gehouden:

3 september keurmeesters Doris

Knoester, Corrie Venema, Fredie van

der Giessen

29 oktober keurmeesters Marijke van

Toor, Else Joustra

Wilt u zich ook nog opgeven voor een

gedragstest? Dat kan bij ondergetekende,

telefoonnummer: 070-3230215

De data voor de gedragstesten in 2016

vindt u in de agenda.

Fredie van der Giessen

30


Betekenis letters

A = afwezig, niet waargenomen tijdens

de test

L = laag, 1-2x waargenomen tijdens

de test

G = gemiddeld, 3 t/m 5x waargenomen

tijdens de test

H = hoog, 6x of vaker waargenomen

tijdens de test

____________________________________________________________________________________________________

De natuur als belager van je Smous

In de (social) media staan momenteel

diverse waarschuwingen om alert te

zijn op planten die de kans geven op

een dierenartsbezoek van je hond.

En dat herinnerde mij aan een voorval

in Frankrijk met onze Fija. Ze was maar

aan haar oor aan het krabben, dus we

dachten aan oormijt. Nu kun je in

Frankrijk bij de reguliere apotheek

gewoon allerlei medicijnen voor mens

en dier kopen die bij ons op recept zijn.

Omdat we toch bij een apotheek

moesten zijn ook een middel tegen

oormijt meegenomen. Het krabben en

kopschudden ging echter gewoon

door, dus thuisgekomen naar de dierenarts.

Daar bleek een grasaar in haar

gehoorgang te zitten die gelukkig met

succes verwijderd werd.

Maar grasaren kunnen

zich heel diep

nestelen en niet alleen

in het oor maar

ook oog, tussen de tenen.

Wanneer moet u verdacht zijn op een

grasaar?

1.- Grasaar tussen de tenen

U moet verdacht zijn op een grasaar

als uw hond plots kreupel loopt, veel

op een bepaalde plek tussen de tenen

likt en daar een klein gaatje zichtbaar

is. Helaas is het niet altijd duidelijk of

de grasaar dan nog aanwezig is; of er

door het likken van de hond toch weer

uit is gekomen.

2.- Grasaar in het oor

Als uw hond na een wandeling plots

fanatiek met zijn kop loopt te schudden,

soms zelfs pijn aan geeft. Dan zit

er vaak een grasaar in een oor. Het

gevaar bestaat dat als een grasaar in

het oor raakt, dat de aar via de uitwendige

gehoorgang het trommelvlies

doorboort en in het middenoor terecht

komt.

3.- Grasaar in het oog

Als uw hond na een wandeling plots

veel last heeft van een oog en daar met

de poot in wil wrijven dan is hij verdacht

van een klein zaadje in het oog.. Ga

hiermee direct naar de dierenarts.

Deze kijkt dan na het oog eerst tijdelijk

verdoofd te hebben met een speciale

pincet achter dit 3e ooglid. Als te lang

wordt gewacht dringen de zaadjes

door het oogslijmvlies en zijn niet meer

zichtbaar. Een paar weken later kunnen

ze dan achter of boven de oogbol

een flinke ontsteking geven.

4.- Grasaar in de neus.

Een enkele keer komt zo’n grasaar ook

nog wel eens in de neus terecht. Uw

hond begint dan tijdens de wandeling

plots met niezen.

Hoe voorkomt u problemen door een

grasaar?

De problemen door de grasaar zijn

nooit geheel te voorkomen.

Het enige advies dat we kunnen geven

is om uw hond na elke wandeling in het

'grasaar-seizoen' (ongeveer van medio

juni tot eind augustus) bij thuiskomst

goed te controleren op de voornaamste

'gevoelige' plekken: tussen de

tenen, in de oren, rond de ogen, bij

de neus, in de lossere vacht rond de

nek en in de huidplooien rond voor- en

achterpoten.

Maar behalve grasaren is ook de

berenklauw een gevaar:

Berenklauw is een

90-150 cm hoge

plant die veel langs

dijken en wegen

voorkomt. De plant

is ruwbehaard en

heeft drievoudig gevind

tot vinspletige bladeren. De plant

bevat etherische olie met furocoumarinen

die ontstekingen, jeuk, bulten,

brandwonden of andere vreemde

plekken op de huid kan veroorzaken.

Sommige honden kunnen ook last

krijgen van benauwdheid, moeite met

slikken en ademhalingsproblemen.

Een aanraking kan genoeg zijn om de

genoemde symptomen te krijgen.

Vooral jonge honden lopen een groter

gevaar dan volwassen honden; pups

zijn namelijk veel gevoeliger voor giftige

stoffen van volwassen honden.

Ze zijn in mei-juni nog niet zo heel groot

en dus vallen ze dan niet altijd op. Juist

daarom is het nu belangrijk om goed

op te letten dat je hond (en jij zelf) niet

per ongeluk met de berenklauw in

aanraking komt.

Bron: Dierenkliniek, Rotterdam en

Dierenkliniek Statenlaan - Den Haag

en Puppyplaats.nl

31


Indien onbestelbaar:

naar: 3067 LH Rotterdam

www.editoo.nl

More magazines by this user
Similar magazines