04.12.2017 Views

Kleurrijke muts poederbaas

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KLEURRIJKE MUTSEN


Op zoek naar<br />

een heerlijke<br />

warme<br />

<strong>muts</strong>?


Een kleurrijke <strong>muts</strong> uit de collectie van Poederbaas is meer dan een simpel accessoire die je beschermt tegen<br />

de kou. Een <strong>muts</strong> moet passen bij je outfit, of je nu op wintersport vakantie bent of de <strong>muts</strong> wilt matchen bij je<br />

outfit in het dagelijkse straatbeeld. Poederbaas helpt je graag een handje mee door te komen met een hand<br />

gehaakte <strong>muts</strong>en collectie die perfect past bij jou! Verder lezen.<br />

Geen verzendkosten betalen? Zorg er dan voor dat je bestelling groter wordt dan €55,- waardoor de<br />

verzendkosten komen te vervallen!<br />

We streven er naar je bestelling binnen 2 werkdagen naar jou te versturen, afhankelijk van PostNL wordt je<br />

bestelling zo snel mogelijk bezorgd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!