20.12.2017 Views

ASWA Keukens - wonen aan de poel Amstelveen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

&


EEN NIEUWE DIMENSIE IN<br />

`WONEN AAN DE POEL´<br />

___________<br />

Het feit dat u <strong>de</strong>ze brochure doorleest,<br />

bewijst onomstotelijk dat u kwaliteit herkent en waar<strong>de</strong>ert.<br />

Dat geldt net zo goed voor uw toekomstige woning als voor uw toekomstige keuken.<br />

Een premiumkeuken van SieMatic is u op het lijf geschreven; een keuken die naadloos<br />

<strong>aan</strong>sluit op uw persoonlijke wensen en <strong>de</strong> individuele stijl van uw interieur.<br />

Blokland en <strong>ASWA</strong> hebben gezamelijk geϊnvesteerd in een unieke samenwerking<br />

waardoor u verzekerd bent van het beste resultaat: een SieMatic keuken die garant staat<br />

voor jarenlang kookcomfort en esthetisch plezier.<br />

PAGINA 2


DE PASSIE VAN EEN FAMILIEBEDRIJF WILLEN WIJ U<br />

GRAAG LATEN ERVAREN<br />

___________<br />

PAGINA 3


DESKUNDIG ADVIES EN PROFESSIONEEL ONTWERP<br />

EEN BEZOEK DAT<br />

NIEUWE DEUREN OPENT<br />

___________<br />

Ruim 40 jaar hebben we een gerenommeer<strong>de</strong> keukenspeciaalzaak die u biedt wat u<br />

van ons mag verwachten.<br />

Tijdloze <strong>de</strong>signkeukens met innovatieve oplossingen die bijdragen <strong>aan</strong> kookplezier en<br />

het leven leuker maken.<br />

Onmiskenbare en stijlvol gepresenteerd op basis van stijlcollecties:<br />

Pure, Urban en Classic.<br />

U vind bij ons <strong>de</strong> nieuwste apparatuur en accessoiretrends en alle mogelijkhe<strong>de</strong>n op<br />

gebied van materialen en <strong>de</strong>signs voor werkbla<strong>de</strong>n en keukenmeubelen.<br />

Binnenhuisadvies behoord tot onze mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

PAGINA 4


PURE<br />

___________<br />

Architectonisch <strong>de</strong>sign gekenmerkt door een strakke lijnvoering met weglating van alles wat overbodig is.<br />

Minimalistisch zoals u wilt.<br />

Alles in één kleur danwel houtsoort of met accenten door het <strong>aan</strong>brengen van contrasten.<br />

Eenvoud <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenkant, geavanceer<strong>de</strong> en doordachte <strong>de</strong>tails <strong>aan</strong> <strong>de</strong> binnenkant.<br />

SieMatic heeft internationale <strong>de</strong>signprijzen gewonnen met <strong>de</strong>tails, zoals even prachtige als praktische<br />

in<strong>de</strong>lingsmogelijkhe<strong>de</strong>n voor meubelen, la<strong>de</strong>n en uittrekelementen.<br />

PAGINA 5


URBAN<br />

___________<br />

Ste<strong>de</strong>lijk <strong>wonen</strong> kan overal.<br />

SieMatic realiseert keukens die <strong>de</strong> sfeer a<strong>de</strong>men van stadswoningen.<br />

Met een in<strong>de</strong>ling die net zo onconventioneel is als uw manier van leven.<br />

Losse elementen waarin alle keukenfuncties slim en creatief bij elkaar wor<strong>de</strong>n gebracht,<br />

precies zoals u wilt.<br />

Met ruimte voor apparaten met een retro-look, <strong>de</strong>signmeubels met levenservaring,<br />

vakantieherinneringen en een krui<strong>de</strong>ntuintje.<br />

Een levendige keuken waarin genieten ver<strong>de</strong>r gaat dan koken, eten en drinken.<br />

PAGINA 7


CLASSIC<br />

___________<br />

Een stijl die u zelf bepaalt door een combinatie te kiezen<br />

van vormen, materialen, kleuren en <strong>de</strong>tails.<br />

Gebaseerd op <strong>de</strong> grote klassiekers, maar zo eigentijds als u wilt,<br />

met alle praktische eigenschappen en handige snufjes van een mo<strong>de</strong>rne keuken.<br />

Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs glamoureus.<br />

Geen reproductie van antiek maar een totaal nieuwe interpretatie van het begrip<br />

`Classic´ dat ook in je nieuwe woning schitterend tot zijn recht komt.<br />

PAGINA 9


ONTWERP<br />

Herenhuizen & Appartementen<br />

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN<br />

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic colorsystem<br />

greeploos: e<strong>de</strong>lstaal<br />

werkblad: composiet<br />

s<strong>poel</strong>bak: roestvrijstaal met <strong>de</strong>signkr<strong>aan</strong><br />

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR<br />

oven met magnetron<br />

stoomoven<br />

geïntegreer<strong>de</strong> koelkast<br />

geïntegreer<strong>de</strong> vaatwasser<br />

SIEMENS<br />

inductiekoken met afzuiging<br />

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN DE WONING<br />

15.000,- Euro<br />

KookKlaar, inclusief BTW<br />

PAGINA 11


ONTWERP<br />

Villa's & Penthouses<br />

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN<br />

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic Colorsystem<br />

greeploos: e<strong>de</strong>lstaal<br />

werkblad: composiet<br />

s<strong>poel</strong>bak: roestvrijstaal met Quooker Combi+ kr<strong>aan</strong><br />

MIELE PREMIUM APPARATUUR<br />

oven met magnetron<br />

stoomoven<br />

geïntegreer<strong>de</strong> koelkast<br />

geïntegreer<strong>de</strong> vrieskast<br />

geïntegreer<strong>de</strong> vaatwasser<br />

inbouw koffieautomaat<br />

BORA<br />

inductiekoken met afzuiging<br />

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN DE WONING<br />

25.000,- Euro<br />

KookKlaar, inclusief BTW<br />

PAGINA 13


ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER<br />

SIEMATIC MULTIMATIC<br />

___________<br />

30% meer opbergruimte.<br />

Met MultiMatic wordt <strong>de</strong> <strong>de</strong>signfilosofie van <strong>de</strong> SieMatic interieursystemen voor keukenen<br />

uittrekelementen consequent in hoge, boven- en on<strong>de</strong>rkasten voortgezet.<br />

Dit uiterst flexibele in<strong>de</strong>lingssysteem, dat exclusief verkrijgbaar is bij SieMatic,<br />

biedt hetzelf<strong>de</strong> esthetische genoegen dat door <strong>de</strong> elegante materiaalcombinatie van<br />

hoogwaardig aluminium, e<strong>de</strong>lhout en fijn porselein ontstaat – maar ook veel nieuwe en tot<br />

in het kleinste <strong>de</strong>tail geperfectioneer<strong>de</strong> functies.<br />

PAGINA 15


<strong>ASWA</strong> Hilversum / 2e Loswal 3 / 1216 BC Hilversum / Tel: 035 62 11 575 / hilversum@aswakeukens.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!