08.02.2018 Views

Editie Ninove 7 februari 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ninove</strong> - Geraardsbergen - Pajottenland - Brakel<br />

Aktueel<br />

<strong>Ninove</strong> - Geraardsbergen - Pajottenland - Brakel<br />

Thuis bij<br />

78.181<br />

gezinnen!<br />

info@aktueel.org<br />

www.aktueel.org<br />

7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong><br />

Tips<br />

p. 13-14<br />

Beau Style<br />

p. 13<br />

Argenta<br />

p. 23<br />

Vier Valentijn<br />

TV-speciaalzaak FRANS DE SMET<br />

LG - PHILIPS - SONY - SAMSUNG<br />

Steeds Korting én Service<br />

Eigen hersteldienst<br />

www.fransdesmet.be<br />

Lebeke 1 te 9450 Denderhoutem - 054/32 81 59<br />

open: dinsdag tem vrijdag van 9-19u, zaterdag 9-18u<br />

nachtergaele ®<br />

Oudstrijdersplein 20 - 22<br />

<strong>Ninove</strong> - 054 33 45 89<br />

®www.juweliernachtergaele.be


Koninklijke Karnavalraad – <strong>Ninove</strong> CARNAVALSTOET NINOVE<br />

DE ROZE ZONDAGSTREIN<br />

18 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong><br />

de grootste publiciteitskaravaan van de Denderstreek<br />

Op zondag 18 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> zijn wij aan de 58ste editie van de Ninoofse Carnavalstoet“<br />

DE ROZE ZONDAGSTREIN”.<br />

Zoals ieder jaar komen een massa mensen uit de omgeving naar onze carnavalstoet bekijken.<br />

Wij rekenen graag op uw medewerking om de publiciteitskaravaan andermaal tot een succes te doen<br />

uitgroeien. Dank zij deze steun leeft carnaval <strong>Ninove</strong>.<br />

De publiciteitskaravaan zal vertrekken te MEERBEKE (Boudewijnlaan). Opgelet nieuwe locatie!<br />

Inschrijvingskosten:<br />

1 personenwagen: 40€ 1 vrachtwagen/autobus of personenwagen 62€<br />

met aanhangwagen of bestelwagen<br />

5 personenwagens 160€ (= 4 + 1 gratis) 5 vrachtwagens 250€ (= 4 + 1 gratis)<br />

Vanaf de 6 e personenwagen telkens +20€ Vanaf de 6 e vrachtwagen telkens +38€<br />

OPGELET! : Op bevel van de Parket Magistraat is het voortaan verboden snoep, of om het even welk goed, uit te werpen van<br />

om het even welk voertuig in de publiciteitskaravaan. Deze goederen mogen wel verdeeld worden via personen die naast of<br />

buiten het voertuig lopen. Deze maatregel dient enkel en alleen om in de toekomst de veiligheid van de massa toeschouwers<br />

te blijven garanderen.<br />

Opmerking:<br />

Per ingeschreven voertuig uitgerust met een geluidsinstallatie zal voor SABAM 26,00 euro (6% BTW inbegrepen)<br />

dienen te worden betaald. Deelname met lastdieren aan de carnavalstoet of publiciteitskaravaan is bij gemeentelijk<br />

besluit verboden. Alsook quads, moto’s, bromfietsen en gemotoriseerde driewielers zijn verboden tot deelname.<br />

Het inschrijvingsformulier kan worden verzonden aan Mevrouw Pascale Timmermans,<br />

zie contactadres,<br />

tot en met 09 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong>.<br />

Uw inschrijvingsgelden dienen te worden overgeschreven op bankrekening BE54<br />

9793 3727 8297 van de vzw Koninklijke Karnavalraad <strong>Ninove</strong>, Désiré De Bodtkaai<br />

20, 9400-NINOVE.<br />

VERPLICHT op POLITIEBEVEL :<br />

Kennisgeving van NAAM en GSM-nummer van de verantwoordelijke tijdens de<br />

publiciteitskaravaan (persoon moet bereikbaar zijn op die dag vanaf 08u00)<br />

Politieke partijen of strekkingen of afgeleiden hiervan, worden NIET toegelaten in<br />

de reclamestoet.<br />

Uw deelnamebewijs met kostenvermelding zal U na ontvangst van de storting<br />

worden overgezonden. De juiste gegevens in verband met volgnummer en reisweg<br />

worden U, na ontvangst van het inschrijvingsformulier, in de laatste week<br />

voorafgaand aan de stoet ter beschikking gesteld. In de hoop U te mogen begroeten<br />

als deelnemer, blijven wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen.<br />

Wij danken U bij voorbaat voor uw interesse.<br />

Contactadres: Carael Pascal of Timmermans Pascale (0474/61.37.19)<br />

Désiré De Bodtkaai 20 - 9400-NINOVE - tel : 054/33.22.32 - fax : 054/31.93.53<br />

e-mail : pascal.carael@telenet.be of via www.carnavalninove.be<br />

Voorzitter vzw Karnavalraad - <strong>Ninove</strong>: PASCAL CARAEL<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 2


Inschrijvingsformulier Publiciteitskaravaan Carnaval <strong>Ninove</strong><br />

Ondergetekende : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Verantwoordelijk voor de firma ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Gevestigd te : (adres) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

NAAM EN GSM-nummer verantwoordelijke tijdens de publiciteitskaravaan :<br />

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

De hoogte van het voertuig mag maximaal 4m20 zijn.<br />

Wenst .............. personenwagen(s) en/of .............. vrachtwagen(s) en/of autobus<br />

volledige lengte van de vrachtwagen(s) of autobus : ............................ meter<br />

en/of ..............bestelwagen(s) en/of .............. wagen(s) met aanhangwagen<br />

volledige lengte van de bestelwagen(s) eventueel met aanhangwagen : ............................ meter<br />

in te schrijven voor deelname aan de publiciteitskaravaan van de carnavalstoet te NINOVE op 18 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong>.<br />

Er is/zijn ............................ geluidsinstallatie(s) voorzien.<br />

De som van : ............................................................. werd gestort op bankrekeningnummer BE54 9793 3727 8297<br />

van de vzw KARNAVALRAAD – NINOVE, Désiré De Bodtkaai 20 te 9400-<strong>Ninove</strong>.<br />

Opmerkingen<br />

Ik heb kennis genomen van het feit dat :<br />

• Indien mijn voertuig(en) NIET ingeschreven is/zijn bij de organisatie van de vzw KONINKLIJKE KARNAVALRAAD-NINOVE<br />

voor het gebruik van een geluidsinstallatie, ikzelf of mijn firma verantwoordelijk wordt gesteld voor de publicitaire<br />

doeleinden van dergelijke toestellen ten aanzien van SABAM.<br />

• Indien het te betalen bedrag voor deelname aan de publiciteitskaravaan niet tijdig betaald is, kan de verantwoordelijke<br />

de deelname tot deze stoet weigeren. (vervaldag : 09 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong>)<br />

Ik verklaar op de hoogte te zijn van het feit dat de deelnemers aan de publiciteitskaravaan onderworpen zijn aan de<br />

voorschriften van de wetgeving op het wegverkeer, alsook aan de geschreven en mondelinge richtlijnen van de verantwoordelijke<br />

organisatoren en dat de vzw KONINKLIJKE KARNAVALRAAD- NINOVE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.<br />

Datum : ............................................................. Handtekening : .............................................................<br />

!<br />

KIDS actie!<br />

!<br />

Onverwoestbaar<br />

montuur<br />

+ glazen*<br />

= 125€<br />

Brillen | Contactlenzen | Hoorapparaten<br />

* organische glazen met antikras ( +8.00 -8.00 cyl 4.00 ) SUN<br />

Brusselstraat 64 • <strong>Ninove</strong><br />

054 32 29 12<br />

www.ninoptics.be<br />

✁<br />

actie!<br />

Gratis zonneglazen!*<br />

of 10% collectie <strong>2018</strong>**<br />

*(bij aankoop van een zonnebril uw glazen op sterkte GRATIS,<br />

bij aankoop montuur en multifocale glazen uw multifocale<br />

zonneglazen GRATIS ) ** ( bij afgifte bon )<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 3


HIJF<br />

ER<br />

JGT<br />

EN<br />

De<br />

SANITAIR<br />

Meyer<br />

• VERWARMING • WARMTEPOMPEN • VENTILATIE<br />

nv<br />

Steenweg 253 - 9570 Lierde • 055 42 31 94<br />

Kwaliteit loont altijd<br />

Astridlaan 185 Industriezone • 9500 Geraardsbergen • 054 42 31 00<br />

info@demeyersanitair.be | www.demeyersanitair.be | Alle prijzen zijn exclusief BTW.<br />

sanitair - verwarming - badkamers<br />

Astridlaan 185<br />

9500 Geraardsbergen<br />

GROHE SMART<br />

Download snel de GROHE SMART app<br />

scan uw aangekochte producten,<br />

krijg het pakket naar uw keuze toegestuurd<br />

en profiteer ook van tal van andere fantastische cadeaus!<br />

UW CADEAU: GRATIS<br />

EEN PRACHTIGE SNIJPLANK<br />

Hoe deelnemen? Scan eenvoudig via GROHE SMART of laad uw factuur op<br />

via www.grohe.be/nl_be/badkameractie en vul daar uw gegevens in.<br />

Voorwaarden: Per aankoopschijf van € 500 excl. BTW aan badkamerreferenties tijdens de actieperiode<br />

krijgt u een pakket badlinnen (*inhoud pakket: 2 badhanddoeken, 2 kleine handdoeken, 2 washandjes)<br />

in één van de kleuren naar keuze toegestuurd. De pakketten worden ten laatste 6 weken na de einddatum<br />

van de actie opgestuurd. Volledige voorwaarden van de actie kan u terugvinden op het wedstrijdplatform<br />

op www.grohe.be/nl_be/badkameractie<br />

BIJ AANKOOP VAN EEN KRAAN UIT<br />

HET GAMMA GROHE ESSENCE,<br />

GROHE MINTA OF GROHE EUROSMART<br />

Surf naar<br />

www.grohe.be/nl-be/<br />

keukenactie, registreer uw<br />

aankoop en ontvang uw gratis<br />

Berghoff Neoline snijplank<br />

(45 x 30 cm) t.w.v. € 59,95 *<br />

Geldig van 8 januari<br />

t/m 31 maart <strong>2018</strong><br />

Essence Minta Eurosmart<br />

* Geldig voor elke geldige registratie van een aankoop door een particulier op www.grohe.be/nl-be/keukenactie in de actieperiode 8/1/<strong>2018</strong> t.e.m. 31/3/<strong>2018</strong> in één van de deelnemende<br />

Aktueel winkelpunten. - 7 <strong>februari</strong> Geldig bij <strong>2018</strong> aankoop - 4 op alle keukenkranen uit het gamma Minta, Essence en Eurosmart. Niet cumuleerbaar met andere acties. Volledige voorwaarden kan u terugvinden<br />

op www.grohe.be/nl-be/keukenactie.


Rechteroever deelt waardebon uit<br />

Guido 7/7 - 24/24<br />

NINOVE – Lydia De Spiegeleer uit <strong>Ninove</strong> houdt een extra goed gevoel<br />

over aan de voorbije eindejaarsperiode. Zij nam deel aan de acties<br />

van Rechteroever en kwam als winnares uit de bus. Lydia kreeg uit<br />

handen van voorzitter Pascal Carael waardebon van 200 euro, die ze<br />

bij de handelaars van de handelswijk Rechteroever kan besteden. De<br />

VZW Rechteroever zorgt met zijn organisaties - waaronder Kersttruck<br />

show, Sinterklaas, kerstboomverbranding, Rechteroeverfeest, e.a. -<br />

voor sfeer en gezelligheid in <strong>Ninove</strong> en de eigen handelswijk, een lijn<br />

die ze ook in <strong>2018</strong> willen doortrekken. (GP)<br />

Het is en blijft een gemoederen bespelen:<br />

het wielrennen leeft erg in Geraardsbergen<br />

en de ruime regio. Het binnenhalen<br />

van een doortocht van de Ronde van<br />

Frankrijk in juli 2019 heeft heel wat animo<br />

en (wereld)belangstelling opgewekt.<br />

Dat er over de Muur wordt gereden, was<br />

voor wielerminnend Vlaanderen een opsteker<br />

van formaat. We hebben er hard<br />

voor gevochten en “de strijd” gewonnen.<br />

Een strijd die ook de naambekendheid<br />

en alle cultuur-toeristische troeven van<br />

Geraardsbergen verder een boost zal<br />

geven. En hoewel sommigen dat niet blijken<br />

te beseffen, die naambekendheid is<br />

absoluut nodig om volk naar onze stad<br />

en regio te trekken. Dat er op bepaalde<br />

ogenblikken enige hinder is voor de omwonenden<br />

en de bereikbaarheid van de<br />

handelszaken, weegt m.i. niet op tegen<br />

de “return on investment” die er over<br />

een langere termijn wordt gerealiseerd.<br />

Vooral voor die handelszaken. Mogen we<br />

nu nog dromen van een prominente rol<br />

in het wereldkampioenschap wielrennen<br />

in 2021? Ook daarvoor zullen we ons inzetten<br />

en hebben we trouwens al contacten<br />

gelegd.<br />

guido.de.padt@telenet.be / 0475 44 94 04<br />

linea nova bvba<br />

interieur<br />

Herenveld 6 • 9500 Geraardsbergen<br />

tel. 054 41 49 01 • www.linea-nova.be<br />

ACTIE WEEKENDS<br />

<strong>februari</strong> en maart<br />

za. & zo. van 13u tot 17u<br />

GRATIS OFFERTE<br />

Sterk in: KEUKEN - DRESSINGS - LIVING - BUREAU - BADKAMER<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 5


CD&V-voorzitter Rudy Frederic:<br />

“We bereiden mooi toekomstproject voor Geraardsbergen voor”<br />

GERAARDSBERGEN - Ter gelegenheid van de nieuwjaarsontmoeting<br />

van CD&V Geraardsbergen kwam voormalig Europees president<br />

Herman Van Rompuy op bezoek. Heel wat geïnteresseerden<br />

kwamen zijn toespraak beluisteren.<br />

Steeds de beste<br />

voorwaarden!<br />

Van Rompuy had het over de toekomst van Europa, een zone van<br />

voorspoed en vrede en een van de meest welvarende regio’s van de<br />

wereld. Hij hield een stevig pleidooi voor de Europese gedachte, gestoeld<br />

op positieve waarden zoals geloof en vertrouwen.<br />

CD&V-voorzitter Rudy Frederic was in zijn nopjes. In zijn nieuwjaarstoespraak<br />

benadrukte hij de realisaties van CD&V tijdens deze<br />

bestuursperiode. Ook de toekomst kwam ter sprake. “Onze mensen<br />

hebben deze legislatuur hard gewerkt en hebben Geraardsbergen<br />

noodzakelijke impulsen gegeven. We bereiden op dit ogenblik een<br />

mooi toekomstproject voor onze stad voor en hopen dat vele mensen<br />

ons zullen steunen om op de ingeslagen weg verder te gaan.”<br />

Lijsttrekker Fernand Van Trimpont en de hele CD&V-ploeg reageerden<br />

éénstemmig: “Wij zijn er klaar voor”. (GP)<br />

Minister Crevits geeft subsidie voor isoleren dak kunstacademie<br />

GERAARDSBERGEN - In het kader van het Vlaams<br />

Klimaatplan kent Vlaams minister van Onderwijs<br />

Hilde Crevits (CD&V) de stad Geraardsbergen<br />

230.000 euro subsidie toe om het dak van de<br />

kunstacademie te isoleren.<br />

“Onderwijs is een belangrijke partner in het kader<br />

van klimaatvriendelijke maatregelen. Voor de onderwijssector<br />

zijn 11 concrete klimaatmaatregelen uitgewerkt.<br />

In overleg met de onderwijskoepel OVSG is<br />

gekozen om sterk te focussen op de energiebesparende<br />

maatregelen in het patrimonium van het deeltijdse<br />

kunstonderwijs. Het is trouwens voor het eerst sinds<br />

lange tijd dat er opnieuw middelen geïnvesteerd<br />

worden in schoolinfrastructuur van het deeltijdse<br />

kunstonderwijs.”, legt Onderwijsminister Crevits uit.<br />

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont is opgetogen.<br />

“Ik ben heel tevreden dat minister Crevits<br />

wil inzetten op duurzame gebouwen in het kunstonderwijs.<br />

De dakisolatie zal ons energieverbruik doen<br />

dalen en een serieuze besparing op stookkosten opleveren.<br />

En ook dit gebouw is een belangrijke partner<br />

om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen en van<br />

onze eigen stad te behalen”, aldus Van Trimpont. De<br />

totale kostprijs van het project is geraamd op 460.000<br />

euro. (GP)<br />

Het dak van de kunstacademie wordt geïsoleerd met overheidssubsidie.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 6


Laat u inspireren door onze<br />

UITZONDERLIJKE<br />

BATIBOUW<br />

CONDITIES<br />

Profiteer<br />

vanaf nu tot<br />

31.03.18<br />

Geraardsbergsesteenweg 166-141 • 9400 <strong>Ninove</strong> • 054 334015 • info@pauldesmet.be<br />

Brakel werkt concept urnebos verder uit<br />

BRAKEL - Het college van burgemeester en schepenen boog zich over een<br />

reeks van dossiers, zoals personeelszaken, doortochten, tijdelijke politiereglementen,<br />

e.a. Er kwamen ook verschillende individuele dossiers rond<br />

ruimtelijke ordening aan bod.<br />

Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken<br />

en goedgekeurd, waaronder deze van Laaistok, Brakelbosstraat en Warande.<br />

Principieel is beslist het concept van een urnebos langsheen het Sadonespad in<br />

Opbrakel verder te laten uitwerken. De jaarlijkse aanplant van het geboortebos<br />

is voorzien op zaterdag 24 <strong>februari</strong>. Daarnaast werd ook het aanleggen van vlonder-<br />

en boomschijfpaden in het natuurgebied Burreken gegund.<br />

Een overheidsopdracht voor het afwassen van alle gemeentelijke<br />

verkeersborden is gestart. Voor de dienst<br />

Burgerzaken werd een nieuw “e-loket” gegund. Dit moet<br />

het aantal volledig digitale transacties sterk doen stijgen<br />

en voor burgers de verplaatsing naar het gemeentehuis<br />

besparen.<br />

Tenslotte werd ook een reeks van speelgoed- en materiaalpremies<br />

goedgekeurd. De jaarlijkse buitenspeeldag<br />

op woensdag 18 april zal dit jaar voor de eerste maal<br />

plaatsvinden op het Marktplein in Nederbrakel. (GP)<br />

RAMEN - DEUREN - VERANDA’S<br />

ALU - PVC & HOUT<br />

www.dirkdedoncker.be | info@dirkdedoncker.be<br />

BATIBOUWCONDITIES<br />

tot 15 maart <strong>2018</strong><br />

KLAPSTRAAT 66<br />

9402 MEERBEKE / NINOVE<br />

054/32 49 66<br />

SHOWROOMS<br />

LESSENSESTRAAT 136<br />

9500 GERAARDSBERGEN<br />

054/42 33 39<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 7


Bert Bossaert wint Grote Prijs van de Stad <strong>Ninove</strong> voor Fotografie<br />

NINOVE - In de bibliotheek van <strong>Ninove</strong> werd de Grote Prijs van de Stad <strong>Ninove</strong> voor Fotografie uitgereikt.<br />

De wedstrijd koppelde fotografie aan tien door ‘haikudichter’ Luc Barbé geschreven gedichten.<br />

Bert Bossaert maakte volgens de jury de beste foto en mocht met de Grote Prijs ter waarde van 500 euro naar<br />

huis in Sint-Amandsberg. “Licht, schaduw, compositie, maar ook het warme gevoel en de kracht om te blijven<br />

kijken, geven de foto’s van Bert Bossaert een welverdiende eerste plaats”, oordeelde de jury.<br />

Gentenaar Hendrik Braet en Ninovieter Filip Van Ongevalle wonnen een aanmoedigingsprijs ter waarde van<br />

175 euro. De tentoonstelling ‘Net als een poesje (10 haiga’s)’, met werk van de genomineerden Robert Boons,<br />

Bert Bossaert, Marc Boterman, Hendrik Braet, Ivo De Decker, Frieda Gheysens, Anny Huyts, Filip Overmeire en<br />

Filip Van Ongevalle, loopt nog de hele maand <strong>februari</strong> in de bibliotheek van <strong>Ninove</strong>.<br />

Info: www.ninove.bibliotheek.be. (GP)<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 8


BINNENDEUREN<br />

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE<br />

O /ONKLOPBARE<br />

/<br />

ONKLOPBARE<br />

BATIBOUW-<br />

PROMOTIES !!!<br />

MA 19/02 > ZA 17/03<br />

!!!<br />

HOUTBEWERKING IS ONZE PASSIE!<br />

BLOKDEUREN CLASSIC MASSIF CLASSIC STYLE SMEEDIJZEREN DEUREN<br />

OOK VEILIGHEIDS- EN GLASDEUREN<br />

EIGEN FABRICATIE EIGEN PLAATSINGSDIENST<br />

WWW.JACOBS-DEUREN.BE<br />

Brakelsesteenweg 444 • 9400 NINOVE<br />

T 054 32 63 06 • info@jacobs-deuren.be<br />

Vernieuwde toonzaal meer dan 150 deuren!<br />

Open: ma-vr: 10-12 u • 13-18.30 u / Za: 10-18 u • Zo gesloten<br />

Voor publiciteit<br />

Carla Jacobs: 0496 28 10 28<br />

Redactie<br />

Geert Pieraert: 0494 45 29 19<br />

«<br />

WE CHOOSE<br />

HYBRID »<br />

GOFORHYBRID<br />

UITZONDERLIJKE<br />

VERLENGDE<br />

SALONCONDITIES<br />

Vernaillen & C°<br />

Albertlaan 147 – 9400 <strong>Ninove</strong><br />

Tel: 054 32 13 09<br />

1,0-5,1 L / 100 KM | 22-118 G / KM (volgens de NEDC-normen) | www.toyota.be Milieu-informatie (K.B.19.03.2004): www.toyota.be<br />

(1)<br />

*Afgebeelde voertuigen met opties. (1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 tot maximum 5 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens<br />

door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt in België en het Groothertogdom Luxemburg. Vanaf het 5e jaar kan via een test van de hybride<br />

batterij ter gelegenheid van een onderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km/jaar) tot<br />

het voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota Verkooppunt in België of in Luxemburg.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 9


Olympische Winterspelen in PyeongChang<br />

Regio duimt voor stuurvrouw An Vannieuwenhuyse<br />

LEDE - Ze had er een groot doel van gemaakt, en na jaren intensief werken is het er ook van gekomen: An Vannieuwenhuyse<br />

gaat met de Belgian Bullets naar de Olympische Winterspelen in PyeongChang. Daar in Zuid-Korea wil ze bij de beste 12 eindigen<br />

in het bobsleeën.<br />

Bobslee-atlete An Vannieuwenhuyse<br />

woont in Lede, maar haar leven speelt<br />

zich voornamelijk af in het buitenland<br />

en op de steile ijspiste, waar ze als pilote<br />

met haar tweemansbob voor opmerkelijke<br />

prestaties zorgt. Atletiek, en meer<br />

in het bijzonder de zevenkamp, korte<br />

horden en sprint, waren als jonge atlete<br />

haar eerste liefde. “Maar ook mijn liefde<br />

voor bobslee was er eentje ‘op het eerste<br />

gezicht’”, onderlijnt An.<br />

Ze behaalde in atletiek diverse titels,<br />

maar toen ze deelnam aan een reeks<br />

bobslee-selectietests kreeg ze de smaak<br />

voor het bobsleeën helemaal te pakken,<br />

en liet die niet meer los. Ze werkte zich op tot bobslee-atlete<br />

bij de Belgian Bullets, waar ze in 2011 als remster (zitje achter de<br />

stuurvrouw) haar intrede maakte. Vervolgens volgde ze met succes<br />

een pilotenopleiding, waardoor ze sinds het seizoen 2013-<br />

2014 fungeert als pilote van haar tweemansbob ‘Spanky’.<br />

Die naam komt niet uit de lucht gevallen. Met de slee Spanky<br />

werden Elfje Willemsen en Hanna Mariën zesde tijdens de Winterspelen<br />

van 2014, en nu willen An Vannieuwenhuyse en remster<br />

Sophie Vercruyssen er hun kans mee wagen in Pyeongchang. Elfje<br />

Willemsen en remster Sara Aerts dalen met bobslee Maximus<br />

– de onoverwinnelijke – de piste af.<br />

Palmares<br />

An Vannieuwenhuyse die de opleiding kinesitherapie volgde,<br />

maakt nu op haar 26ste alvast haar eerste wensdroom waar: deelnemen<br />

aan de Olympische Winterspelen. Dat was haar vier jaar<br />

geleden voor de Spelen in Sochi net niet gelukt. Maar de Leedse<br />

bobslee-atlete liet de armen niet zakken en werkte keihard verder<br />

naar de Spelen in Zuid-Korea toe.<br />

Op haar palmares staan ondertussen genoeg stevige uitslagen<br />

die haar motivatie voor de Spelen kracht bij zetten, met onder<br />

meer een 4de plaats op de wereldbeker in Whistler 2016 en een<br />

4de plaats op de wereldbeker in Altenberg 2017. Daarnaast nog<br />

talrijke top 10 klasseringen in de wereldbekers.<br />

Notaboekje<br />

Vorig jaar kon ze in Pyeongchang al eens van de piste proeven<br />

tijdens de World Cups, waar ze samen met Sophie Vercruyssen<br />

een mooie 8ste plaats behaalde. An houdt strikt een notaboekje<br />

bij waarin ze alle pistes waar ze reed in detail beschrijft. Ook<br />

de piste van Pyeongchang staat er uitvoerig in genoteerd, wat<br />

dat betreft kan ze dus goed inschatten wat haar in Zuid-Korea te<br />

wachten staat.<br />

De bobslee-nummers zijn geprogrammeerd op 20 en 21 <strong>februari</strong>,<br />

op het einde van de Spelen. Ze heeft er goede hoop op dat<br />

de Belgian Bullets kunnen scoren. In Sochi 2014 konden Elfje<br />

Willemsen en Hanna Mariën (thans bondsvoorzitter en in een<br />

vorig leven estafette-atlete) zich met een fraaie 6de plek plaatsen<br />

bij de eerste 8 in de einduitslag. Stuurvrouw Willemsen is er<br />

opnieuw bij en hoopt voor haar derde Winterspelen op een medaille.<br />

Ook pilote An Vannieuwenhuyse is ambitieus en mikt op<br />

een plaats bij de eerste 12. Een medaille ziet ze eerder als is een<br />

langetermijndoelstelling voor Peking 2022.<br />

Lede en de hele regio duimen alvast mee.<br />

(Geert Pieraert)<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 10


BEHANG<br />

Uw binnenhuisdecorateur<br />

BRUNIC<br />

Bezoek onze website<br />

www.brunic.be<br />

De voordeligste decoratiezaak van België<br />

UNIC<br />

IC BRUNIC<br />

BRUNIC BRUN<br />

RUNIC BRUNIC BRUN<br />

NIC BRUNIC BRUNIC BRU<br />

C BRUNIC BRUNIC BRUNIC BRU<br />

BRUNIC BRUNIC BRUNIC BRUNIC B<br />

BRUNIC<br />

NIC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRU<br />

IC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

UNIC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BR<br />

IC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUN<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC BRUNIC<br />

UNIC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

BRUNIC B<br />

IC BRUNIC BRUNIC<br />

BRUNIC BRUN<br />

NIC BRUNIC<br />

BRUNIC BRUNIC<br />

NIC BRUNIC<br />

BRUNIC<br />

UNIC BRUNIC BRU<br />

UNIC BRUNI<br />

RUNIC<br />

RU<br />

www.brunic.be<br />

Elke dag open vanaf 9u<br />

ANNO 1982<br />

<strong>Ninove</strong> (6000 m 2 )<br />

Ring 19<br />

Tel. 054 33 73 52 - Fax 054 300 658<br />

MEGA-DECORATIE BRUNIC<br />

sponsor<br />

KVK<br />

<strong>Ninove</strong><br />

BRUNO INTERIEUR CENTER<br />

Decoratie<br />

GRATIS STERRENFESTIVAL<br />

GRATIS<br />

GORDIJNEN<br />

VERF<br />

GRATIS<br />

VLOER-<br />

BEKLEDING<br />

BIJ AANKOOP VAN 5 ROLLEN (MIN. 50€)<br />

DE NODIGE BEHANGLIJM<br />

GRATIS<br />

RAIL<br />

AFPLAKBAND<br />

GRATIS<br />

LIJM<br />

BIJ AANKOOP<br />

VAN MIN. 50€<br />

BIJ AANKOOP<br />

VAN MIN. 50€<br />

BIJ AANKOOP<br />

VAN MIN. 50€<br />

Open:<br />

Alle dagen van 9u. tot 18u.<br />

Zondag gesloten<br />

Alle dagen doorlopend open<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 11<br />

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens Ring 19 <strong>Ninove</strong>. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 07/02/<strong>2018</strong> tot 28/02/<strong>2018</strong>


Restaurant China<br />

Elisabethlaan 149 - 9400 <strong>Ninove</strong><br />

T. 054/33 81 44 - F. 054/32 95 24<br />

www.chinaninove.be<br />

Valentijnsmenu<br />

Kirr Royal<br />

Licht gebonden groentensoep<br />

met Chinese garnalen<br />

€36 p.p.<br />

Voorgerechten<br />

Gestoomde coquille met look en rijsvermicelli<br />

Hoofdgerechten<br />

Halve gebraden kip in Chinese stijl<br />

Scampi’s op wijze van de Chef<br />

Gebakken eendenborst in ananas saus<br />

Valentijnsdessert<br />

Koffie of thee<br />

Er is mogelijkheid om deze menu mee te nemen mits volgende<br />

wijzingingen (aperitief “China” - lycee als dessert - zonder koffie/thee)<br />

30€ -20% = 24€ p. p.<br />

Pralines - geschenken - ontbijtmanden - …<br />

EENVOUD, KWALITEIT, SERVICE!!<br />

‘t Flieterhuisje<br />

www.tflieterhuisje.be<br />

Myriam De Neef - Rudy Plasschaert<br />

Ninoofsesteenweg 95 bus 1<br />

1570 Vollezele<br />

054 58 07 16<br />

myriam_de_neef@proximus.be<br />

Di, do, vr: 10u. - 18u.30<br />

Za.: 9u. - 17u.<br />

Valentijn 14 <strong>februari</strong><br />

Onze winkel zal extra open zijn op<br />

woensdag 14 <strong>februari</strong> van 9u. tot 18u.30<br />

GRATIS ACTIE VALENTIJN BIJ AANKOOP<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 12


H U I S<br />

JEANNE<br />

LINGERIE•CORSETTERIE<br />

BADMODE•MEDIMA<br />

ZWANGERSCHAPSLINGERIE<br />

S T E U N K O U S E N<br />

HERENONDERGOED<br />

Oudstrijdersplein 17<br />

9400 <strong>Ninove</strong><br />

054/33 75 51<br />

www.huisjeanne.be<br />

OPEN: 9-12 & 13u15-18u<br />

zaterdag vanaf 9u30<br />

Gesloten op donderdag,<br />

zon- en feestdagen<br />

14 <strong>februari</strong><br />

wees mijn<br />

Valentijn<br />

Leuke nieuwe<br />

collecties in<br />

lingerie, badmode<br />

en nachtkleding<br />

Voor haar en hem<br />

Volg ons op Facebook<br />

Iedere vrijdagavond<br />

Fondue a volonté<br />

• 4 soorten vlees<br />

• 3 soorten groenten<br />

• 3 soorten saus<br />

• Brood & koude<br />

aardappelen<br />

€19,50 p.p.<br />

(min. 2 personen)<br />

Enkel op reservatie!<br />

(tot vrijdagmiddag)<br />

speciale<br />

menu’s voor<br />

groepen vanaf<br />

40 pers.<br />

Oudenberghof<br />

Edingseweg 13 - 9500 Geraardsbergen<br />

Tel 054 41 28 54 - www.oudenberghof.be<br />

reservatie@oudenberghof.be<br />

Alle dagen open vanaf 11.30 uur<br />

Valentijnsmenu<br />

Woensdag 14 <strong>februari</strong> vanaf 18u.<br />

Glaasje bubbels met fijne hapjes<br />

Duo van zalm en doradefilet<br />

in witte wijnsaus<br />

Limousinfilet met wokgroentjes<br />

en pomme duchesse<br />

Chocoladetaart met koffie<br />

Prijs p.p. €42 50<br />

Vier Valentijn<br />

14 <strong>februari</strong><br />

SCHOONHEIDSINSTITUUT I ZONNECENTER I AFSLANKINGSINSTITUUT I DIEETCENTER<br />

ALBERTLAAN 160 I NINOVE I TEL. - 0493 093 093 I WWW.BEAUSTYLE.BE<br />

Doorlopend open van maandag tot donderdag van 9 tot 20u.30 | vrijdag van 9 tot 20u. | zaterdag van 9 tot 17u.<br />

-<br />

-<br />

EXCLUSIEF<br />

IN ONS ZONNECENTER:<br />

DE ERGOLINE PRESTIGE 1600<br />

Het nieuwe topmodel zet met<br />

Beauty Light LED een nieuwe<br />

maatstaf in de bruinings-technologie.<br />

De unieke combinatie van UV en<br />

rood licht maakt een bijzonder<br />

mooie en diepe bruine kleur.<br />

Nieuw is ook de Personal Sunstyle.<br />

Door het indrukken van een<br />

knop ontvangt iedere klant zijn<br />

persoonlijke gewenste kleur. De<br />

complete Wellnessfaciliteiten,<br />

inclusief de gemakkelijk te bedienen<br />

Bluetooth®-verbinding, bieden<br />

luxe op het hoogste niveau.<br />

HEB JE OOIT AL VET WILLEN LATEN WEGNEMEN<br />

OP ZICHTBARE PLAATSEN ZOALS BILLEN, DIJEN EN BUIK?<br />

Tot voor kort was dit enkel mogelijk via dure operaties of plastische chirurgie.<br />

Welnu, Hypoxi is vandaag het beste alternatief: de resultaten zijn volledig natuurlijk,<br />

snel zichtbaar maar vooral ook duurzaam.<br />

HYPOXI is de nieuwste, revolutionaire innovatie op het vlak van bodystyling<br />

en afslanken, die wereldwijd zijn doeltreffendheid heeft bewezen.<br />

NIEUW BIJ BEAU STYLE NINOVE - UNIEK IN DE REGIO<br />

LPG CELLU M6 ENDERMOLOGIE NIEUWSTE GENERATIE<br />

ZICHTBARE RESULTATEN VANAF DE 3 e SESSIE<br />

71% stevigheid | -5,2 cm | 67% cellulitis gladgestreken<br />

-<br />

AKTIE:<br />

NU EXTRA GRATIS BEURTEN<br />

bij start van een kuur<br />

ZEER RUIM ASSORTIMENT PROTEÏNE VOEDING<br />

Nieuw: ONLINE WEBSHOP<br />

-30%<br />

fat loss<br />

-10%<br />

fat loss<br />

VETTEN AFBREKEN<br />

CELLULITIS GLADSTRIJKEN<br />

HUID VERSTEVIGEN<br />

TERUG LICHTERE BENEN<br />

ALLE LICHAAMSBEHANDELINGEN<br />

GELAATSBEHANDELINGEN<br />

Maak snel uw afspraak<br />

BEHANDELINGEN SCHOONHEIDSINSTITUUT<br />

Alle gelaatsverzorgingen<br />

Intraceuticals verjongingskuur<br />

Wimperextensions 3D & one by one<br />

Nagels - manicure & pedicure<br />

Alle ontharingen wax & suiker<br />

Make-up<br />

-60%<br />

fat loss<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 13


Bel uw<br />

vakman!<br />

WIJ ZOEKEN VOOR ONZE KLANTEN<br />

Appartementen - kleine en grote woningen - villa’s<br />

bouwgronden - oude hoeves - boerderijtjes<br />

wij verkopen uw eigendom zonder zorgen<br />

<strong>Ninove</strong> - 0495 54 65 50<br />

Gratis schatten - 40 jaar ervaring<br />

Meer dan € 2.000<br />

voor Haïti<br />

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST<br />

DE VLEMINCK JAN<br />

Philippe - Danny<br />

Wij zijn 24/24 beschikbaar &<br />

7/7 tot uw dienst!<br />

b<br />

v<br />

b<br />

a<br />

ASPELARE – Het is al een mooie traditie geworden, de benefietactie<br />

die Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog uit Aspelare tijdens<br />

de eindejaarsperiode opzetten ten voordele van Haïti. De actie zamelde<br />

geld in om de situatie van kinderen daar te verbeteren door<br />

onder meer schoolgerief en eten te kopen. De actie van Dirk en Sandra<br />

(en Lobke) leverde de mooie som van 2.036 euro op, met dank<br />

aan iedereen die langskwam in de gezellige bar voor een drink, en<br />

zo een bijdrage leverde aan de benefietactie. In aanwezigheid van<br />

burgemeester Tania De Jonge en de schepenen Marc Torrekens en<br />

Alain Triest werd de cheque aan Valerie Monbaliu van VZW Beneftiet<br />

Haïti overhandigd. (GP)<br />

• Ledigen & reinigen van septische putten,<br />

regenwaterputten en waterputten<br />

• Ontstoppen van leidingen onder hoge<br />

druk of met veer<br />

• Camera-onderzoek, op vraag van de<br />

klant met opname op USB stick<br />

• Opsporen putten, leidingen en breuken<br />

met sonar<br />

• Ledigen en reinigen van vetputten,<br />

olie- & benzineafscheiders, carwashslib,<br />

alle met verwerkingsattest<br />

• Ledigen en reinigen van riolen,vijvers<br />

en fonteinen<br />

• Geurdetectie<br />

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE<br />

054/32 18 75 • 0479/84 02 83<br />

info@devleminckjan.be<br />

www.devleminckjan.be<br />

GELD NODIG ?<br />

de oplossing ligt bij<br />

NV KREDIETGROEP GOESSENS<br />

NV KREDIETGROEP<br />

GOESSENS<br />

Brakelsesteenweg 53<br />

9400 <strong>Ninove</strong><br />

T 054 33 17 72<br />

KREDIETMAKELAARS<br />

FSMA 010574 A-cB<br />

www.kredietgroep.be<br />

LENINGEN OP AFBETALING<br />

• alle doeleinden<br />

• superlage autofinanciering<br />

HYPOTHEKEN<br />

• aankoop woning • bouwgrond<br />

verbouwing<br />

• overname lopende dure<br />

hypotheekleningen<br />

• ZEER VOORDELIGE TARIEVEN<br />

LET OP: GELD LENEN KOST OOK GELD<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 14


FEEST- & CARNAVALSHOP<br />

BART GEES<br />

Driehoekstraat 33<br />

9451 Haaltert - Kerksken<br />

053 83 26 75<br />

www.bartgees.be<br />

KOSTUUMS VERHUUR & VERKOOP<br />

PRUIKEN, SCHMINKEN, HOEDEN, CONFETTI’S,<br />

SERPENTINES. ALLE ACCESSOIRES<br />

Alle dagen open van 14 tot 18 uur<br />

Zondag 11/02 & 18/02 open van 10 tot 14 u.<br />

Vanaf 21 <strong>februari</strong> open op woensdag, vrijdag & zaterdag van 14 tot 18u.<br />

Bekijk deze en vorige edities<br />

ook online op<br />

www.aktueel.org<br />

Brevetuitreiking Eerst hulp<br />

en Helper Rode Kruis<br />

HAALTERT-DENDERLEEUW - Bij het Rode Kruis Denderleeuw-Haaltert<br />

werden in bijzijn van de afdelingsverantwoordelijke<br />

Vorming, de lesgever en een afvaardiging van<br />

het Schepencollege van Haaltert een tiental EHBO-brevetten<br />

uitgereikt aan de cursisten die de voorbije weken een cursus<br />

Eerste hulp en Helper volgden.<br />

Valbusko bvba<br />

Verbouwingen en aanpassingen<br />

van A tot Z<br />

Algemene schrijnwerken<br />

Totaalprojecten<br />

Renovaties<br />

100 % Belgisch familiebedrijf<br />

sinds 1959 (3 e generatie)<br />

Toonzaal en werkplaats<br />

Terlicht 25<br />

9451 Kerksken<br />

(baan Aalst-Geraardsbergen)<br />

053/83 00 34<br />

www.valbusko.be<br />

info@valbusko.be<br />

Met deze brevetuitreiking heeft de Rode Kruis-afdeling Denderleeuw<br />

het jaar 2017 afgesloten en start de voorbereiding voor<br />

<strong>2018</strong>. De eerste cursus Eerste Hulp en Helper start op maandag<br />

19 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong>. Dit is een basiscursus eerste hulp voor iedereen<br />

vanaf 16 jaar.<br />

Cursus<br />

De cursus gaat gedurende 6 weken door op maandag- en donderdagavond<br />

van 19.30 tot 21.45 uur in het Rode Kruis-lokaal te<br />

Denderleeuw. De cursus is gratis en er is mogelijkheid tot aankoop<br />

van het handboek 'Help!' Eerste hulp voor iedereen. Meer<br />

info en inschrijven via: voorzitter@denderleeuw.rodekruis.be.<br />

Boardgames in ‘t Kouterken<br />

NINOVE - Maak kennis met boardgames, sociale games<br />

en occasionele partygames tijdens de maandelijkse<br />

spelavonden in buurthuis ’t Kouterken aan de Kouterbaan<br />

in <strong>Ninove</strong>.<br />

De spelavond vangt aan om 20 uur en gaat door tot<br />

het laatste spel is uitgespeeld. Telkens zijn er genoeg<br />

speluitleggers aanwezig om het spel in goede banen<br />

te leiden. Een gevarieerde bordspelcollectie waar zowel<br />

klassiekers als de laatste nieuwe releases inzitten, is<br />

aanwezig. De eerstvolgende speelavond is op 3 maart.<br />

(GP)<br />

1 e eetfestijn<br />

Nathan Van Herreweghe<br />

25 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong><br />

11u.30 - 19u.30<br />

Voetbalkantine De Paling<br />

Geraardsbergsesteenweg 279 - Aspelare<br />

Steak of kipfilet met proveençaalse / champignon / pepersaus<br />

of Zalmfilet met bearnaisesaus<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 15


Extra verlichting voor voetgangerstunnel en fietsenstalling<br />

DENDERLEEUW - Om het onveiligheidsgevoel aan het stationsbuurt aan te pakken investeert de gemeente<br />

ruim 100.000 euro in openbare verlichting in de voetgangerstunnel en de fietsenstalling. Dit werd op de<br />

gemeenteraad goedgekeurd. De plaatsing van deze extra verlichting is voorzien voor eind <strong>februari</strong>. (GP)<br />

Bistro De Loft 2.0 verwent met heerlijke gerechten,<br />

pannenkoeken en gebak<br />

ROOSDAAL – Bistro De Loft 2.0 aan de Ninoofsesteenweg 110 in<br />

Roosdaal is een aanrader voor wie graag culinair verwend wordt<br />

met ‘klassiekers’ uit de Vlaamse keuken, en heerlijke gerechten<br />

van Italiaanse en Griekse signatuur.<br />

Chef Geert Buyl staat met zijn Bistro De Loft 2.0 garant voor een correct<br />

prijs-kwaliteit aanbod waarin voor elk wat wils op de kaart staat.<br />

Grote of kleine honger, in het gezellige interieur van Bistro De Loft 2.0<br />

zit je altijd goed. De chef maakt er een erezaak van om de klanten te<br />

verwennen met ambachtelijk bereide gerechten.<br />

Op kaart krijg je een brede waaier van ‘klassiekers’ aangeboden. Naast<br />

de verzorgde dagschotels zijn er garnaal- en kaaskroketten, vol-autvent-,<br />

stoofvlees friet, balletjes in tomatensaus en diverse croques.<br />

Daarnaast roept Bistro De Loft 2.0 ook helemaal ‘grootmoeders’ tijd<br />

op met lekkere stamppotten: prei stamppot met braadworst, wortel<br />

stamppot met chipolate, spinazie stamppot met burger,… heerlijk en<br />

authentiek.<br />

Bistro De Loft 2.0 sluit aan bij meubelzaak De Loft zodat u een bezoekje<br />

aan de meubelzaak kunt combineren met de bistro, die alle<br />

dagen open is vanaf 10 uur. Verenigingen, sportclubs en particulieren<br />

kunnen er in groep (tot 50 personen) ook terecht voor allerhande gelegenheden,<br />

zoals etentjes ter gelegenheid van verjaardagen, recepties,<br />

enz. Chef Geert zal graag met u de mogelijkheden bespreken.<br />

(GP)<br />

INFO<br />

Bistro De Loft 2.0<br />

Ninoofsesteenweg 110 - 1760 Roosdaal<br />

0473/175 751- www.bistrodeloft.be<br />

Jarenlange ervaring<br />

Chef Geert Buyl is een culinaire duizendpoot die ook op het Griekse<br />

eiland Kreta als keukenpiet zijn sporen verdiende. Deze jarenlange ervaring<br />

laat hij ook in zijn gerechten in De Loft tot uiting komen. Greek<br />

Moussaka, Blinchiki, Griekse sla zijn aanraders, net als de pasta’s en<br />

de tagliatelle kip met fijne kruiden, tagliatelle met gerookte zalm en<br />

groene asperges, tagliatelle met scampi diaboliek, spaghetti, lasagne<br />

(ook vegatarisch).<br />

Geert die eveneens een gebrevetteerde barista is, wil zijn zaak laagdrempelig<br />

houden. Wie wil klangskomen voor een geurige koffie of<br />

een fris drankje is welkom, voor de zoetebekken zijn er pannenkoeken<br />

en allerhande gebak.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 16


ONTDEK ONZE<br />

EXCLUSIEVE SALONVOORWAARDEN<br />

De nieuwe T-Roc.<br />

De nieuwe<br />

Tiguan Allspace.<br />

De nieuwe T-Roc zal in het oog springen. En u dus ook. Hij heeft een avant-gardistisch design en<br />

bovendien zijn er heel wat mogelijkheden om hem te personaliseren. Zo straalt hij per definitie<br />

een unieke stijl uit. Maar bij de nieuwe T-Roc draait het ook rond de inhoud: hij zit boordevol<br />

spitstechnologie. Hiermee ervaart u een onovertroffen rijplezier, in alle veiligheid. De nieuwe<br />

T-Roc is uniek, net als u.<br />

5,1 - 6,7 L/100 KM • 117 - 153 G CO2/KM<br />

Het moduleerbare interieur dat plaats biedt tot 7 personen en het klassevolle<br />

design tillen de nieuwe Tiguan Allspace op een hoger niveau. Deze ruime gezinswagen<br />

is praktischer dan ooit en ziet er fantastisch uit. Met zijn heel complete<br />

uitrusting en een onklopbaar rijcomfort verbreedt de nieuwe Tiguan uw horizon.<br />

Kom achter het stuur zitten en ontdek zelf.<br />

4,9 - 7,6 L/100 KM • 129 - 172 G CO2/KM<br />

DE KIMPE NINOVE<br />

Brakelsesteenweg 255 Tel. 054 33.88.62<br />

www.marcdekimpe.be<br />

WELCOME BACK<br />

ADRENALINE<br />

ONTDEK HET X-GAMMA VAN OPEL.<br />

DE MOKKA NIEUWSTE X, CROSSLAND SUV’S VAN X en HET GRANDLAND AUTOSALON. X uit stock leverbaar.<br />

GRANDLAND X 4,0-5,5 L/100 KM 104-127 G/KM • MOKKA X 3,9-7,9 L/100 KM 103-155 G/KM<br />

CROSSLAND X 3,6-5,4 L/100 KM 93-123 G/KM (gemeten volgens NEDC) milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be<br />

CENTRAL NINOVE<br />

Désiré de Bodtkaai 19 • 9400 <strong>Ninove</strong><br />

CENTRAL NINOVE<br />

054/33.22.32 • www.opelcentral.be<br />

Désiré de Bodtkaai 19 - 9400 <strong>Ninove</strong><br />

Tel : 054 33 22 32 - Fax : 054 31 93 53<br />

gcn@opelninove.be - www.opelcentral.be<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 17


In een klein stationnetje…<br />

Lierde verliest stationsgebouw,<br />

maar krijgt moderne opstapplaats in de plaats<br />

LIERDE – Voor veel Lierdenaren heeft het stationsgebouw<br />

langs de N8 er altijd gestaan, maar<br />

daar is nu drastisch verandering in gekomen.<br />

Het oude gebouw werd gesloopt om plaats te<br />

maken voor extra parkeerplaatsen.<br />

De sloopwerken passen in een totaal vernieuwingsconcept<br />

voor de stationssite. Het<br />

gebouw en de loketten werden al sinds 2013<br />

niet meer gebruikt, waardoor het gebouw zijn<br />

functie verloor. Nu de NMBS en Infrabel hun<br />

vernieuwingsplannen voor het station van<br />

Lierde uitvoeren, was de tijd rijp om het gebouw<br />

te slopen.<br />

Het gebouw was in het midden van de 20ste<br />

eeuw nog grondig gerenoveerd, maar was nu<br />

niet meer aangepast aan de huidige normen.<br />

Tijdens de sloopwerken werd het spoorverkeer<br />

tussen Zottegem en Geraardsbergen gestopt<br />

en werden bussen ingelegd voor de reizigers.<br />

Perrons<br />

Lierde verliest dan wel zijn stationnetje, maar<br />

krijgt er wel een modern uitgeruste stopplaats<br />

voor in de plaats. De perrons worden aangepast<br />

om het in- en uitstappen te vergemakkelijken,<br />

er komen extra schuilhuisjes en ook de parking<br />

wordt uitgebreid. De werken, die ook de omgeving<br />

aanpakken, zijn volop aan de gang en<br />

zullen vermoedelijk tot de zomer duren.<br />

Met de verbeteringswerken aan de stoopplaats<br />

Lierde is een budget van 750.000 euro<br />

gemoeid. (Geert Pieraert)<br />

Het vertrouwde stationsgebouw van Lierde werd in het weekend van 27 en 28 januari<br />

gesloopt.<br />

Op de plaats van het voormalige stationscomplex komen zeven parkeerplaatsen.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 18


IN FEBRUARI<br />

VERLENGDE SALONAANBIEDINGEN<br />

MAAK MAAK EEN EEN KRACHTIG KRACHTIG STATEMENT.<br />

STATEMENT.<br />

Vow<br />

MAAK EEN KRACHTIG STATEMENT.<br />

NEW CITROËN C3 AIRCROSS<br />

COMPACT SUV<br />

Meer Plaats, Ultra Moduleerbaar<br />

#EindelozeMogelijkheden<br />

12 rijhulpsystemen<br />

Panoramisch open dak<br />

Tot 520 liter kofferinhoud<br />

90 personaliseerbare combinaties<br />

4,8 - 5,6 L/100 KM 104 - 126 G CO 2<br />

/KM (NEDC)<br />

C3 Aircross LIVE 1.2 PureTech 82 pk manuele versnellingsbak<br />

Vanaf<br />

13.375 € (1)<br />

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: New CITROËN SUV C3 Aircross Shine (Opties: Metaalkleur, Ink Black dakkleur, Pack Color Orange, Grip<br />

Control & Hill Assist Descent, Panoramisch electrisch schuifdak, City Pack). (1) Prijs «vanaf» BTWi per 1 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong>, voor een CITROËN SUV C3 Aircross LIVE 1.2 PureTech 82 MAN met alle kortingen waaronder<br />

de voorwaardelijke EcoTech-premie (2) . (2) CITROËN biedt u een voorwaardelijke EcoTech-premie aan van 1.750 Y € F BTWi Y bij aankoop van een nieuwe CITROËN SUV C3 aircross (uitgezonderd de Business-versie) voor de<br />

overname en recyclage van uw oud voertuig, niet cumuleerbaar met de overnamepremie. Daar heeft het milieu baat bij dankzij het proces van gescheiden recyclage. Het voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden<br />

ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. Aanbieding enkel geldig voor particulieren van 1 tot 28 <strong>februari</strong>. Info en voorwaarden bij ons of op citroen.be<br />

Verminderd met alle kortingen waaronder de<br />

voorwaardelijke EcoTech-premie (2) van 1.750€.<br />

citroen.be<br />

De Geyndt <strong>Ninove</strong> BVBA<br />

Brakelsesteenweg 220 - 9406 <strong>Ninove</strong><br />

T. 054/33.19.03 - info@garagedegeyndt.be - www.garagedegeyndt.be<br />

Geraard Motor<br />

Astridlaan 173 - 9500 Geraardsbergen<br />

T. 054/41.02.50 - www.autosdesmet.be<br />

MAAK EEN KRACHTIG STA<br />

MAAK EEN KRACHTIG STATEMENT.<br />

NIEUWE FORD ECOSPORT<br />

NIEUWE FORD ECOSPORT<br />

Zijn intelligente interieur, met SYNC 3 met Voice Control en B&O<br />

PLAY Zijn intelligente geluidssysteem, interieur, laat met zich SYNC gewillig 3 met omringen Voice Control door eenen B&O<br />

opvallende, PLAY geluidssysteem, aerodynamische laat zich en stoere gewillig carrosserie. omringen door De nieuwe een<br />

NIEUWE FORD ECOSPORT<br />

EcoSport opvallende, garandeert aerodynamische een indrukwekkende en stoere carrosserie. aanwezigheid De nieuwe op de<br />

Zijn intelligente weg EcoSport en laat interieur, garandeert steevast met SYNC een een blijvende 3 indrukwekkende met Voice Control achter. en aanwezigheid B&O op de<br />

PLAY Meer geluidssysteem, weg informatie? en laat steevast laat Bezoek zich gewillig een beslist blijvende omringen ford.be indruk door een achter.<br />

opvallende, Meer aerodynamische informatie? Bezoek en stoere beslist carrosserie. ford.be De nieuwe<br />

EcoSport garandeert een indrukwekkende aanwezigheid op de<br />

weg en laat steevast een blijvende indruk achter.<br />

Meer informatie? Bezoek beslist ford.be<br />

4,1-5,8 L/100 KM. 107-134 G/KM CO 2<br />

(NEDC).<br />

Å 4,1-5,8 L/100 KM. Æ 107-134 G/KM CO 2<br />

(NEDC).<br />

Å 4,1-5,8 L/100 KM. Æ 107-134 G/KM CO 2<br />

(NEDC).<br />

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO 2<br />

-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons<br />

voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties. Milieu-informatie : www.nl.ford.be/milieu. ford.be<br />

verlengde saloncondities<br />

tot eind <strong>februari</strong><br />

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO 2<br />

-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons<br />

voor Verbruik meer informatie. en uitstoot Voor geldig meer voor inlichtingen, de uitvoering raadpleeg met banden www.nl.ford.be. zoals beschreven De afgebeelde in standaarduitrusting. wagen kan afwijken Optionele van de banden werkelijke kunnen specificaties. een andere Milieu-informatie CO : www.nl.ford.be/milieu. ford.be<br />

2<br />

-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons<br />

voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties. Milieu-informatie : www.nl.ford.be/milieu. ford.be<br />

Aalst Albrechtlaan 72 tel. 053 70 23 15<br />

Zottegem Industrielaan 7a tel. 09 360 63 69<br />

<strong>Ninove</strong> Brakelsesteenweg 233 tel. 054 51 63 69<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 19


Schepen Martine Duwyn:<br />

“We werken aan gedragen klimaatplan om stad energieneutraal te maken”<br />

GERAARDSBERGEN - Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft een klimaatdoelstelling<br />

vooropgesteld door op 27 januari 2017 het burgemeestersconvenant<br />

te ondertekenen. Samen met 12 andere lokale besturen<br />

engageren we ons binnen dit project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”<br />

om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten<br />

opzichte van het referentiejaar 2011.<br />

“We werken via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere<br />

mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie naar een gedragen klimaatplan”,<br />

legt Martine Duwyn, schepen voor duurzaam beleid, milieu, landbouw en<br />

wonen & huisvesting (Open VLD) haar plannen uit.<br />

“In het voorjaar van <strong>2018</strong> zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale<br />

klimaatacties bevat. De acties die Geraardsbergen al onderneemt rond<br />

hernieuwbare energie, om Geraardsbergen Energieneutraal te maken, worden<br />

hier integraal ingepast. Ook de ideeën over duurzame mobiliteit die inwoners<br />

hebben gegeven tijdens het LaMA-project (‘Laboratoria Mobiele Alternatieven),<br />

leven verder in dit verhaal.”<br />

Verkeer<br />

Uit het lokale klimaatonderzoek blijkt al dat het verkeer verantwoordelijk is voor<br />

bijna een derde van de totale CO2-uitstoot in Geraardsbergen. Acties voor een<br />

meer duurzame mobiliteit zullen dus een belangrijk deel uitmaken van het klimaatactieplan.<br />

“De stad is dus volop bezig met het uitstippelen van een beleid<br />

ter zake én, nog belangrijker, met de voorbereiding van concrete maatregelen<br />

en acties”, benadrukt schepen Duwyn. (GP)<br />

Schepen Martine Duwyn: “Verkeer zorgt voor een derde van<br />

de total CO2-uitstoot”.<br />

Aktueel<br />

Windmolenstraat 156 • 9450 Haaltert • 053 83 70 78<br />

14-daags infoblad<br />

www.aktueel.org<br />

Windmolenstraat 156 • 9450 Haaltert • 053 83 70 78<br />

Nederhasselt<br />

Aspelare<br />

Outer<br />

Denderhoutem<br />

Welle<br />

Iddergem<br />

Okegem<br />

Denderleeuw<br />

Liedekerke<br />

<strong>Ninove</strong><br />

Roosdaal<br />

Borchtlombeek<br />

de krant<br />

van hier!<br />

Michelbeke<br />

Voorde<br />

Zegelsem<br />

Ophasselt<br />

Appelterre-Eichem Meerbeke<br />

Elst<br />

O.L.V. Lombeek<br />

Sint-Maria-Lierde<br />

Smeerebbe<br />

Vloerzegem<br />

Pollare<br />

Nederbrakel Lierde Hemelveerdegem<br />

Brakel<br />

Sint-Martens-Lierde<br />

Idegem<br />

Neigem<br />

Denderwindeke<br />

Schendelbeke<br />

Zandbergen<br />

Deftinge<br />

Lieferinge<br />

Opbrakel<br />

Parike<br />

Gooik<br />

Grimminge Nieuwenhove<br />

Leerbeek<br />

Nederboelare<br />

Onkerzele<br />

Geraardsbergen<br />

Waarbeke<br />

Everbeek<br />

Goeferdinge<br />

Zarlardinge Overboelare<br />

Oetingen<br />

Vollezele<br />

Kester<br />

Galmaarden<br />

Moerbeke<br />

Viane<br />

Bever<br />

Tollembeek<br />

St-Pieters<br />

Kapelle<br />

Herne<br />

Herfelingen<br />

<strong>Ninove</strong> - Geraardsbergen - Denderhoutem - Pajottenland - Brakel<br />

78.181 ex.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 20


Ruim, compact en compleet.<br />

Ontdek de verlengde saloncondities<br />

bij je Hyundai verdeler ** .<br />

3,4 - 7,5 L/100KM • 89 - 175 G CO 2<br />

/KM (NEDC)<br />

J<br />

A<br />

A<br />

R<br />

BVBA Stephan Vanbelle<br />

Astridlaan 169-IZ, 9500 Geraardsbergen<br />

Tel. 054 41 64 81 - Fax 054 41 64 82 - www.stephanvanbelle.be<br />

WAARBORG ZONDER<br />

KILOMETERBEPERKING<br />

Afgebeeld voertuig met opties<br />

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende<br />

Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. Adverteerder: Korean Motor Company N.V.<br />

(invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB Niet contractuele<br />

foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be - ** De verlengde saloncondities zijn geldig voor particulieren van 01/02/<strong>2018</strong> t.e.m. 28/02/<strong>2018</strong>.<br />

www.isuzu.be<br />

verlengde<br />

saloncondities<br />

POWERED<br />

FOR LIFE<br />

ISUZU<br />

5JAAR<br />

5JAAR<br />

200.000km<br />

200.000km<br />

garantie<br />

V.U. Olivier Fontaine, Satenrozen 8, Kontich, info@isuzu.be<br />

trekkracht laadvermogen<br />

V.U. Olivier Fontaine, Satenrozen 8, Kontich, info@isuzu.be<br />

trekkracht laadvermogen & garantie assistentie<br />

garantie<br />

BE0866701037, BE25 5523 3153 0082<br />

& assistentie<br />

garantie<br />

Het wedstrijdreglement BE0866701037, is te raadplegen BE25 5523 op www.ISUZU.be<br />

3153 0082<br />

Het wedstrijdreglement is te raadplegen op www.ISUZU.be<br />

BVBA Stephan Vanbelle<br />

Astridlaan 169-IZ, 9500 Geraardsbergen<br />

Tel. 054 41 64 81 - Fax 054 41 64 82 - www.stephanvanbelle.be<br />

BL_Isuzu_A4adv_MuscleBeach_DEF.indd 1 06/12/17 18:13<br />

BL_Isuzu_A4adv_MuscleBeach_DEF.indd 1 06/12/17 18:13<br />

Roosdaal is een landelijke Pajotse gemeente, waar het<br />

goed is om te leven en te wonen.<br />

Om dit blijvend te realiseren streeft het gemeentebestuur<br />

van Roosdaal naar een optimale dienstverlening en een<br />

kwaliteitsvolle service aan elke inwoner.<br />

Momenteel zijn we op zoek naar een:<br />

Administratief medewerker burgerzaken<br />

voltijds (38/38) • statutair • C1-C3<br />

Jouw hoofdtaken: je staat mee in voor een klantvriendelijke en<br />

efficiënte dienstverlening van de dienst burgerzaken – je verricht<br />

lokettaken en zorgt voor de administratieve opvolging van dossiers<br />

op vlak van bevolking en burgerlijke stand - je volgt evoluties en<br />

ontwikkelingen op het gebied van wetgeving<br />

Onze belangrijkste voorwaarden: je bent in het bezit van een<br />

diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig, bij voorkeur in een<br />

administratieve richting - je hebt interesse in de werking van een<br />

gemeentelijke administratie en wil je inwerken in de wetgeving<br />

inzake burgerzaken - je bent klantvriendelijk ingesteld<br />

Wij bieden:<br />

- een voltijdse statutaire tewerkstelling<br />

(vaste benoeming na proeftijd van 6 maanden)<br />

- een wervingsreserve van 1 jaar<br />

- bruto maandloon begint bij min. € 1.939,75<br />

(geen ervaring), € 2.281,40 (6 jaar relevante privéervaring)<br />

en wordt verhoogd bij anciënniteit<br />

in de openbare sector<br />

- 35 verlofdagen en 14 feestdagen per jaar<br />

- maaltijdcheques 8,00 euro<br />

- hospitalisatieverzekering<br />

- fietsvergoeding<br />

- flexibele werkuren …<br />

INTERESSE?<br />

Solliciteren kan tot en met vrijdag 16 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong><br />

door het verplichte inschrijvingsformulier met de<br />

gevraagde attesten te sturen naar<br />

het college van burgemeester en schepenen,<br />

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal,<br />

persoonlijk te overhandigen tijdens de openingsuren<br />

bij de personeelsdienst of per e-mail te verzenden<br />

naar personeelsdienst@roosdaal.be<br />

MEER WETEN?<br />

Je kan het inschrijvingsformulier<br />

en de informatiefolder aanvragen via<br />

personeelsdienst@roosdaal.be,<br />

054/89 13 10 of kijk op www.roosdaal.be/vacatures.<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 21


ONDERHOUD<br />

en volledige<br />

opkuis van tuin &<br />

beplanting<br />

• Scheren/toppen<br />

van hagen<br />

• Maaien gras<br />

• Meenemen<br />

(tuin)afval<br />

• Hakselen snoeiafval<br />

& takken<br />

bel vrijblijvend<br />

0474 90 79 79<br />

DRINGEND<br />

GEZOCHT<br />

meubelen<br />

voor export<br />

Aankoop tin<br />

& koper,<br />

Marmeren beelden<br />

Schouwgarnituren<br />

Leegmaken<br />

woningen<br />

0497/11 95 99<br />

054/33 45 91<br />

Dringend gezocht:<br />

Oude camions: DAF,<br />

M.A.N., MERCEDES, enz...<br />

Landbouwtractoren, bulldozers,<br />

personen-, bestelwagens,<br />

bussen: TOYOTA, MAZDA,<br />

NISSAN, MERCEDES, enz...<br />

TEL. 02 378 08 49 (7d/7d)<br />

0475 73 18 59<br />

TE HUUR GERAARDSBERGEN<br />

Visstraat 41<br />

Appartement 1e verdiep.<br />

alle comfort. 1 slpk., verw. gas. 460€<br />

Buizemontstr. 191/6<br />

Gelijkvl. appartement. 2 slpks., alle<br />

comfort., verw. gas. 540€<br />

ONKERZELE - Bosstraat 9A<br />

Huisje, 2 slpks., alle comfort., verw.<br />

gas. 495€<br />

0476 54 52 73<br />

VERZAMELAAR<br />

Ik koop en<br />

verzamel oude<br />

brommers,<br />

onderdelen,<br />

documentatie enz...<br />

Alle merken<br />

0472 37 47 60<br />

GRATIS<br />

ophaling, oud<br />

ijzer, oude auto’s,<br />

autowrakken,<br />

metaalconstructies<br />

0470 51 77 32<br />

TE HUUR<br />

Nieuwe veilige<br />

autostaanplaats<br />

in Dender Express<br />

bij station<br />

Denderleeuw<br />

60,00€<br />

0475 37 26 97<br />

AANKOOP<br />

Oud ijzer<br />

koper, zink,<br />

lood en tin<br />

kabel batterijen,<br />

enz...<br />

Ophaling aan huis.<br />

Ook leegmaken van<br />

huizen<br />

0475 97 05 64<br />

Medische<br />

massagebehandelingen<br />

tegen hoofd,<br />

nek, rugpijn<br />

enz...<br />

massagecmm.be<br />

0485 00 66 58<br />

Ik koop<br />

oude en jonge<br />

(top)wijnen.<br />

Ook volledige<br />

wijnkelders.<br />

Contante<br />

betaling.<br />

T. 032196006<br />

F.032196007<br />

0495530347,<br />

info@cavesdanvers.eu”<br />

ALGEMEEN<br />

TUIN-<br />

ONDERHOUD<br />

0496 26 94 84<br />

TUINAANLEG<br />

onderhoud,<br />

alle snoeiwerken,<br />

uitfrezen<br />

wortels, vellen<br />

van bomen<br />

met eigen<br />

hoogtewerker,<br />

uitrrekken<br />

hagen, plaatsen<br />

afsluitingen<br />

Gratis offerte<br />

054 24 66 81<br />

VURENCENTER.BE - KACHELDISCOUNT<br />

ALLESBRANDERS - HOUTVUREN - GAS - MAZOUT<br />

Steeds 500 nieuwe vuren uit falingen in toonzaal<br />

discountverkoop steeds aan de beste prijs<br />

Topmerken met waarborg - erkende installateurs<br />

glas op maat - onderdelen - plaatsing/onderhoud<br />

KORTINGEN TOT -50%<br />

Lange Kouterstraat 43 - Wetteren<br />

www.vurencenter.be of 0475 67 09 14<br />

Open: donderdag & zaterdag 9-18u.<br />

TE HUUR<br />

Geraardsbergen<br />

App. met alle<br />

comfort, 2 slpks,<br />

verw op gas.<br />

1x gelijkvloers<br />

1x 3e verdiep<br />

(510€)<br />

Deux-Acren<br />

(Lessen)<br />

Ruim luxe<br />

app., 2 slpks,<br />

alle comfort,<br />

gelijkvl. 630€<br />

0476 54 52 73<br />

TE KOOP<br />

(in Geraardsbergen)<br />

Bistrot Carte Blanche<br />

zoekt voor onm.<br />

indiensttreding<br />

KOK + HULPKOK<br />

KELNER M/V<br />

met ervaring<br />

5 dagen/week<br />

Info: 0477 51 33 98<br />

Vuurkruisserstraat 140<br />

<strong>Ninove</strong><br />

Zon- en feestdagen gesloten.<br />

Mooie ruime 2-zit in stof (grijs) - zo goed als nieuw, in perfecte staat<br />

Prijs: 125 euro — 0494/45 29 19<br />

Wij zoeken voor klanten<br />

Oude hoeves, boerderijtjes, villa’s en woningen<br />

Discrete en prof. verkoop. Gratis schatting.<br />

Tel. 0475/328276 tot 22 uur.<br />

www.planner.be<br />

ZOEKERTJESBON<br />

VUL IN MET HOOFDLETTERS AUB (1 spatie = 1 vakje)<br />

Naam ........................................................................................................<br />

Straat + nr. ...............................................................................................<br />

Gemeente .................................................................................................<br />

Tel. ............................................................................................................<br />

Ond.nr (indien factuur gewenst . ..............................................................<br />

Fax, mail of stuur je zoekertje op naar<br />

Aktueel, Beekstraat 25, 9451 Kerksken<br />

Fax: 053/83 41 46 - Mail: info@aktueel.org<br />

Wij behouden ons het recht zoekertjes te weigeren.<br />

Enkel betaalde zoekertjes worden geplaatst.<br />

1 inlassing : 10 €<br />

3 inlassingen : 20 €<br />

in kleur: (1) 15 € - (3) 25 €<br />

1 inlassing : 15 €<br />

3 inlassingen : 30 €<br />

in kleur: (1) 20 €- (3) 35 €<br />

<strong>Editie</strong>: Aalst <strong>Ninove</strong>/Geraardsbergen/Pajottenland<br />

Gelieve de juiste editie(s) aan te kruisen !!<br />

Aantal inlassingen: ..............<br />

Ik betaal contant de som van : ........................... €<br />

INFO 053/83 70 78<br />

Aktueel <strong>Ninove</strong>/Geraardsbergen/Pajottenland/<br />

Brakel verschijnt in:<br />

Bever<br />

Brakel<br />

Michelbeke<br />

Elst<br />

Nederbrakel<br />

Opbrakel<br />

Parike<br />

Everbeek<br />

Zegelsem<br />

Denderleeuw<br />

Iddergem<br />

Welle<br />

Denderhoutem<br />

Galmaarden<br />

Tollembeek<br />

Vollezele<br />

Geraardsbergen<br />

Goeferdinge<br />

Grimminge<br />

Idegem<br />

Moerbeke<br />

Nederboelare<br />

Nieuwenhove<br />

Onkerzele<br />

Ophasselt<br />

Overboelare<br />

Schendelbeke<br />

Smeerebbe Vloerzegem<br />

Viane<br />

Waarbeke<br />

Zandbergen<br />

Zarlardinge<br />

Gooik<br />

Kester<br />

Leerbeek<br />

Oetingen<br />

Herne<br />

Herfelingen<br />

St Pieters Kapelle<br />

Liedekerke<br />

Lierde<br />

Deftinge<br />

Hemelveerdegem<br />

St Maria Lierde<br />

St Martens Lierde<br />

<strong>Ninove</strong><br />

Appelterre Eichem<br />

Aspelare<br />

Denderwindeke<br />

Lieferinge<br />

Meerbeke<br />

Nederhasselt<br />

Neigem<br />

Okegem<br />

Outer<br />

Pollare<br />

Voorde<br />

Roosdaal<br />

Borchtlombeek<br />

O.L.V. Lombeek<br />

78.181 ex.<br />

Contact:<br />

Aktueel bvba - Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert<br />

T. 053/83 70 78<br />

info@aktueel.org - www.aktueel.org<br />

<strong>Editie</strong> <strong>Ninove</strong>/Geraardsbergen/Pajottenland:<br />

Publiciteit: Carla Jacobs, 0496/28 10 28<br />

Redactie: Geert Pieraert, geert.pieraert@skynet.be<br />

V.U. Stilten Jozef. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de<br />

inhoud. Nadruk verboden<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 22


Hoe laat u uw<br />

spaargeld renderen??...<br />

Al aan beleggen<br />

gedacht?<br />

U wilt uw spaargeld laten renderen. Maar dat is niet vanzelfsprekend.<br />

Veel van onze klanten beleggen. Of ze overwegen om te<br />

beleggen. We leggen u graag uit hoe het werkt. We geven u<br />

advies op maat van uw persoonlijke doelstellingen. Want als u<br />

vandaag verstandig belegt, kunt u daar later de vruchten van<br />

plukken. Vraag ernaar aan het loket.<br />

26851 cAcB - 0440.058.019<br />

44448 cAcB - 0466.591.081<br />

49315 cAcB - 0474.690.482<br />

<strong>Ninove</strong><br />

Brusselstraat 61<br />

054 33 43 47<br />

Denderleeuw<br />

G. Gezellestraat 82<br />

053 68 30 80<br />

Gooik<br />

Edingsestwg 131A<br />

02 582 71 84<br />

52 % sparen<br />

48 % beleggen<br />

Beleggen?<br />

Laat ons het u uitleggen.<br />

43992 cAcB - 0464.598.524<br />

Voorde<br />

Geraardsbergsestwg 515<br />

054 50 43 90<br />

45180 cAcB - 0464.601.294<br />

Liedekerke<br />

NAAM KANTOOR Tollembeek Denderhoutem<br />

ALLAER-DE BRAECKELEER BVBA<br />

Straat nr – PC Gemeente<br />

GUIDO GEZELLESTRAAT 82 3 - 9470 DENDERLEEUW<br />

Tel<br />

E-mail<br />

053 68 30 80 | allaer.debraekeleer@argenta.be<br />

ON xxxx.xxx.xxx 0466.591.081 Vollezelestraat<br />

| FSMA | FSMA xxxxxcAcB<br />

31 44448 Dorp<br />

| cAcB RPR<br />

40/1<br />

xxx | RPR AALST<br />

054 58 79 44<br />

054 33 33 44<br />

Principaal: Argenta Spaarbank nv nv | Argenta | Argenta Assuranties Assuranties nv nv<br />

Gravenbosstraat 110<br />

053 66 37 68<br />

113128 cAcB - 0843.364.520<br />

49372 cAcB - 0476.010.375<br />

Viane<br />

Trapstraat 76<br />

054 58 85 23<br />

44948 cAcB - 0467.819.815<br />

106875 cAcB - 0820.469.154<br />

Idegem<br />

Ankerstraat 23<br />

054 50 06 84<br />

Uw appeltje voor de de dorst • • www.argenta.be<br />

89 % sp<br />

11% bel<br />

Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 23


Aktueel - 7 <strong>februari</strong> <strong>2018</strong> - 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!