Views
11 months ago

henriskrant-2018-1

Stagiairs Technische

Stagiairs Technische dienst Carine Van Cottom: vanaf februari zal Carine op maandag- en woensdagvoormiddag een hand toesteken in de technische dienst. Zij was hier reeds eerder aan de slag als vrijwilliger. Poets & Cafetaria Sinds 17 oktober loopt Christoph Koeks stage in de poets en in de cafetaria. Hij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag! Zorg Sinds vrijdag 19 januari lopen 2 leerlingen van het 5de jaar zorg van SIGO Lennik stage in het woonzorgcentrum. Chelsea Van Campenhout op de afdeling Ruiten, en Leslie Jonckers op de afdeling Schoppen. Zij zijn telkens aanwezig op dinsdagvoormiddag, en op vrijdag afwisselend een hele of halve dag. Vanaf woensdag 7 februari lopen 2 leerlingen van het KTA, Noor Faveyts en Rany Deweerdt, stage in het woonzorgcentrum. Zij zijn wekelijks op donderdag aanwezig in de zorg, en tweewekelijks op woensdagvoormiddag in de keuken. Wij wensen hen allen een boeiende en leerrijke stage toe! p.12 Personeelsnieuws

Eerbetoon aan Roger Defrijn Tussen Kerst en Nieuw overleed onze aalmoezenier, Eh. Roger Defrijn. Dit maakte héél veel emoties bij ons los… Omdat hij eraan hield bij zijn voornaam genoemd te worden in plaats van met ingewikkelde aanspreektitels, zullen we het in dit eerbetoon aan hem ook zo doen. Hij wou hiermee immers beklemtonen dat iedereen evenwaardig en even belangrijk is. Roger was een intelligent, innemend én uniek mens, die op zijn eigen manier de pastorale ondersteuning in ons huis binnenbracht. En ook toeliet dat wij als leken bepaalde pastorale taken gingen uitvoeren, ons hierin ondersteuning bood en ons de kans gaf hierin te groeien. Hij had de gave om mensen mens te laten zijn, kende dan ook ieders naam, zowel van bewoners als van personeel. Voor de aanvang van iedere misviering bracht hij steevast een bezoekje aan de verschillende afdelingen om er op deze manier voor één ieder te zijn en te luisteren naar wat mensen bezighield. We zijn Roger bijzonder dankbaar voor de aandacht die hij gaf aan de mens an sich, ongeacht iemands achtergrond. Doorheen gans zijn leven (als jongeman- priester en aalmoezenier) zagen we hem dan ook in de voetsporen treden van Cardijn, stichter en bezieler van de Kajotters. En als volgeling van Don Bosco voelde Roger zich meer en meer bewogen om vooral het lot van de gewone mens tot zich te maken en zich te bekommeren om zijn medemens. Hemzelf citerend: “Mensen leren ontdekken, mensen leren zien waar het Christelijke eigenlijk ligt is een formidabel werk…” We hopen dat hij in de liefde is omgeven en dat hij van hierboven de mantel der liefde verder over ons zal uitspreiden. En we dit formidabel werk kunnen verder zetten zijn accentlijnen indachtig. Bedankt Roger in ieders naam. Pastoraal nieuws p.13

Binnenblad februari 2018
De vakantiekrant van Zwitserland winter '06-'07 - Clarezia
Volvo Trucks Magazine, editie 1 van 2018
Stad