Views
10 months ago

henriskrant-2018-1

Voorwoord Beste

Voorwoord Beste Bewoners, familieleden, Beste vrienden, vrijwilligers, Beste personeelsleden, Beste lezers, In naam van alle medewerkers en de Raad van Bestuur van SOLIDUM vzw, wil ik U een gelukkig en gezond nieuw jaar 2018 toewensen. Wanneer een nieuw jaar start, betekent dit dat er een jaar voorbij is, waarbij we dankbaar terugblikken naar 2017. Er werden heel wat positieve zaken gedaan in 2017. Zowel op wereldniveau als hier in ons eigen land, maar ook in het woonzorgcentrum, zoals onze actie gedurende het volledige jaar voor “Kom om tegen Kanker“. Wij merken op dat mensen aan mensen helpen, dat mensen steunen mensen, dat mensen zorgen voor mensen,… . Wij zorgen voor U. Zo ook willen wij er in 2018 zijn voor U. Wij zijn dankbaar voor uw blije gezicht, uw vragende blik, uw dankende en steunende woorden, en gewoon, voor wat ook U voor ons betekent. In 2018 willen wij onze zorg en onze activiteiten nog meer op U toespitsen. wij noemen dit “vraaggestuurde zorg” of een “vraaggestuurde activiteit”. U zal ondervinden dat de medewerkers in 2018 meer en meer, steeds opnieuw, aan U zullen vragen: “ Wat wilt U dat ik voor U doe vandaag?” “Wat wilt U morgen op Uw boterham ’s avonds?” “Aan welke activiteit wilt U zeker deelnemen?” “Wat zou U graag hebben dat wij eens organiseren?” Ik hoop oprecht dat U het zal opmerken, en ondervinden dat de medewerkers dit veel meer vragen dan vorig jaar. Ons doel is om zoveel mogelijk aan Uw persoonlijke wensen te kunnen beantwoorden, zodat U hier gelukkig kan zijn. Wat is er mooier dan liefdevolle en gelukkige mensen bij elkaar, de dingen kunnen doen die U graag doet en nog kan doen. p.2 Voorwoord

Samen “gelukkig zijn, samen verder “leven” ook hier in ons woonzorgcentrum.” Volgende tekst wil ik hierbij aan U meegeven: “Zorg is zoveel meer dan zorgen voor… Zorg is liefde, hoop, betrokkenheid. Zorg is welzijn willen borgen met kracht, respect, geduld en tederheid.” en “Heb dan de moed om je hart hierbij te volgen.” Zo willen wij met hart en ziel voor jullie zorgen, er zijn voor jullie en samen “leven” met jullie. Wij investeren niet alleen in dit menselijke aspect, maar we zorgen er ook voor dat de nodige materialen aanwezig zijn om uw algemeen welzijn te bevorderen. Bijvoorbeeld: In 2017 werden reeds matrassen en kussens aangekocht, voor een deel van de kamers. In 2018 gaan we dit herhalen, zodat we overal, op alle bedden, de matrassen en de kussens vernieuwd hebben. Daarnaast zullen er in 2018 ook enkele nieuwe zetels aangekocht worden. In 2017 werden er nieuwe TV- toestellen geplaatst in de kamers. Vanaf dit jaar zullen wij hier bepaalde programma’s op kunnen afspelen. Het menu en activiteiten zal U kunnen zien op uw TV - toestel. Een algemene microfoon zal geplaatst worden, zodat we de activiteiten kunnen afroepen. Er werden camera’s geplaatst aan de inkom van het onthaal en aan de cafetaria. Woensdag 24 januari zijn de werken gestart voor het heraanleggen van de inrit, het onthaal, de parking en het wandelpad. In 2018 zullen wij ook starten met een nieuwbouw, waarvan de bouwvergunning verkregen werd in 2017. Laat ons het nieuwe jaar met veel moed ingaan, en hopen dat het een mooi en gelukkig 2018 mag worden voor jullie allen! Gezondheid aan iedereen! Van harte, Vanwege, Mevr. Gribbe Sylvia Algemeen Directeur p.3

2018
Infokrant februari - maart 2012 (bis) voor website.pdf
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
m éérdan 9-to-5 m éérdan 9-to-5 - Sodico
ECHO 711 - maart - NSPV