Views
3 months ago

FORE 2010 nr 3

ZWART-WIT

Golfclub Meerssen Bestuur: Voorzitter Vice-Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Commissies: Baan Clubhuis Jeugdgolf Marshalls Opl. Regel & HCP Publiciteit Sponsor Wedstrijd Piet Joosten Gerard Stijnen Paul Rietveldt Cees v. d. Waerden Jacques Bours Henri Creemers Frans van Velzen Peter Faessen Henk Ramakers Jean-Pierre Latour Jack Houbiers Denis Lintzen Jacques Bours Ledenadministratie: Mientje Gielen 043-364 2185 ledenadministratie@golfclubmeerssen.nl Golflessen: Mike Mulder 043-363 7295 of 06-55 17 36 26 Secretariaat / Penningmeester: Postbus 45, 6240 AA Bunde Bank: Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954 Golfbaan: Heiveld 4, 6241 EK Bunde Heiveldcomplex; 9 holes E-mail: info@golfclubmeerssen.nl Internet: www.golfclubmeerssen.nl Telefoon Clubhuis: 043-365 2756 Redactie “FORE”: Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel, Frank Smeets en Stefanie Joosten. P/a Pr. Christinalaan 6, 6241 EP Bunde Tel: 06-20 74 78 35 / 043-358 1937 E-mail: fore@golfclubmeerssen.nl Vormgeving “FORE”: Redactie “FORE” Druk “FORE”: Drukkerij Maenen b.v., Meerssen Van het Bestuur Een van de aardige eigenschappen van ouder worden, is dat je je eigen beperkingen steeds beter leert kennen. En vooral ook leert accepteren! Mijn acceptatiegraad groeit nog steeds. Milder, heet dat dan. Milder, ook voor jezelf. In dit ondermaanse raak je verzeild in tal van situaties, verwacht en onverwacht. Je kent je beperkingen en bent je bewust van je kwaliteiten. En je handelt er vanuit overtuiging naar. Naar eer en geweten dus. Op de golfbaan is dat normaal gesproken niet anders. Course management is één van de fundamentals van onze sport. Graag wijd ik u in in de 5 stappen van slim course management. Achtereenvolgens: kennis van de baan, kennis van je spel, het nemen van een beslissing, handelen met overtuiging, doorlopen. Na deze lange aanloop wil ik even stilstaan bij de eerste twee stappen: Kennis van de baan en kennis van je spel. Stelt u zich nu voor dat u enthousiast bent aangekomen bij hole 8 van onze prachtige baan. U staat op de tee en ziet nog een stukje green links boven richting A2. Het net daarachter van 6 meter hoog en 40 meter breed valt nauwelijks op. En u weet dat het ook u normaal gesproken niet gegeven is de green met één slag te bereiken.... Dus…? Er zijn leden die in deze situatie overmoedig raken. Inmiddels kennen ook zij de baan, maar hebben ze meer moeite met 17e jaargang nr. 3, september 2010 3

Baan 8 - nr. 3 - november 2006 - AVKA
Musis maart 2010 nr. 3 - Gemeente Schiedam
nr. 3. 28 januari 2008 Koninklijke HFC - DSS 3-0. Wesley ...
Golfbongerd 3 2011.pdf - Golfvereniging De Batouwe
Npforum nr 3 2010 - Nieuwspoort
Seizoen 2010/2011 nummer 3 - Rondom Voetbal
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
nr. 6. 12 oktober 2010 - Koninklijke HFC
De Tuinfluiter nr. 3 herfst 2012 - Zwn Volkstuinen
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
nr. 3. 21 september 2010 - Koninklijke HFC
Download Schakel nr. 3 van 10 oktober 2012 - AFC, Amsterdam
Clubblad Maart 2010 - Kollum
Golfbongerd 3-2012 - Golfvereniging De Batouwe
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010