Views
7 months ago

Motie SPDH en CDA over coffeeshop zuidstraat (2)

Motie SPDH en CDA over coffeeshop zuidstraat

Motie vreemd aan de orde van de dag over verplaatsing coffeeshops De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 12 februari 2018, van mening zijnde dat: 1. wij als gemeente te maken hebben met een softdrugs gedoogbeleid dat zijn oorsprong vond rond 1970, geen keuze vanuit de gemeente zelf; 2. elke nieuw aan te wijzen coffeeshoplocatie weerstand zal oproepen vanuit de bewoners; 3. de bewoners van de Zuidstraat zelf niet gevraagd hebben en niet staan te trappelen om een coffeeshop in hun buurt te krijgen; 4. coffeeshops en coffeeshopgebruikers geen overlast mogen veroorzaken in de buurt; 5. het afgeven van een omgevingsvergunning zonder draagvlak in de buurt vragen is om moeilijkheden; 6. er onvoldoende met de bewoners rond de eventuele vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat is gesproken over onder welke voorwaarden zij wel willen overwegen om mee te werken; 7. Er veel aandacht moet zijn voor de leefbaarheid in de omgeving (Zuidstraat), overwegende dat: 1. uit het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat 2014 naar voren is gekomen dat de concentratie van coffeeshops moet worden doorbroken; 2. raadsbreed de wens leeft om opvolging te geven aan de conclusies van dit leefbaarheidsonderzoek; 3. het leefbaarheidsonderzoek criteria heeft gesteld aan een andere locatie,

Bijlage 2 Stedenbouwkundige studie Sportlaan ... - Gemeente Katwijk
BIJLAGEN - Jaarverslag gemeenteraad 2012 - Gemeente Schiedam
Onderzoek spreidingsbeleid coffeeshops - Rekenkamer Maastricht
Motie CDA: oproep tot onderzoek naar Caparis NV + verslag van ...
Coffeeshops Wallen - CDA
09-06-09 Motie CDA PvdA VVD IJsselsprong.pdf
Bijlage bij factsheet Coffeeshop in de buurt - Dordt Veilig
afhandeling van de motie windmolens Houtribdijk - Provinciale ...
Openstaande toezeggingen en motie - Gemeente Breda
Afdoening motie monitoring klimaatprogramma - Gemeente Arnhem
Geachte Voorzitter, In antwoord op de motie van de leden Van Gent ...
Motie Overgangsrecht Spuitzone (13GR0165) - Gemeente Houten
uitwerking motie Wmo prestatievelden - raadbergen-nh.nl
Uit de gemeenteraad van 11 november 2010 - CDA
Ondersteuning motie Renswoude provinciale ... - Provincie Utrecht
Verzoek om motie van gelijke strekking aan te nemen n.a.v. ...
Geachte Voorzitter, In antwoord op de motie van de leden Van Gent ...
Bespreken motie IH'82 over bedrijfs - Gemeente Helden
Bijlage: motie VNG congres 2010014045.pdf - Gemeenteraad van ...
motie snacks op scholen_ondebouwing weren van ongezond voedsel rond scholen
Motie 3.0.1 ingetrokken, stoppen subsidiëren van topsalarissen
Coffeeshops in Nederland 2007 - WODC
Basisnota drugsbeleid gD 2009 - Bestuurlijke informatie van de ...
Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 - CDA
1 Evaluatie (soft)drugsbeleid Deventer 2008 1. Aanleiding
Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium ... - Tweede Kamer
Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid - Gemeente Spijkenisse
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid - Gemeente Spijkenisse