Views
8 months ago

Prestige magazine 2018-1

INHOUD/SOMMAIRE

INHOUD/SOMMAIRE COLOFON/COLOPHON INHOUD/SOMMAIRE Cover: Jewellery - Roos 1835 JEWELS - DIAMONDS - WATCHES 8 ONLINE WINKELEN Belgische consument beschermd bij online aankopen. SHOPPING EN LIGNE Consommateur belge protege en cas d’achats en ligne - TRENDS - EVENTS - NEWS 34 RAYMOND MEEUS Meester-uurwerkmakers. Maîtres-artisans horlogers. Prestige Magazine wordt uitgegeven door • Prestige Magazine est une publication de: Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl Priester Cuypersstraat 3, rue Abbé Cuypers 3, 1040 Brussel - Bruxelles T. +32 (0)499 722 882, E-mail: mail@arsnobilis.be 10 LUXURY Ontdek hoe stijl samenkomt met vakmanschap en zo juwelen een unieke, luxueuze uitstraling geeft. LUXURY Quand le style rencontre l’artisanat, cela donne des bijoux d’un luxe et d’une élégance rares. Prestige Magazine wordt vervaardigd door • Prestige Magazine est réalisé par: INK the image builders Brandekensweg 13, B-2627 Antwerp T. +32 (0)3 289 27 30, E-mail: info@ink-antwerp.com www.ink-antwerp.com 12 WHAT'S NEW? Laat je verleiden door het allernieuwste uit de sieradenwereld. WHAT'S NEW? Laissez-vous séduire par les dernières merveilles de créateurs à l’imagination fertile. 16 INTERVIEW Ari Epstein, CEO Antwerp World Diamond Centre 36 GTIME & CLAUDE BERNARD GTime als terechte distributeur van topper Claude Bernard. GTime est fier de pouvoir distribuer la marque suisse Claude Bernard. ARS NOBILIS 38 Lid worden van / s' Affilier auprès de 42 Up-to-date 46 Aankondigingen / Annonces Redactie • Rédaction: INK the image builders in samenwerking met Ars Nobilis INK the image builders en association avec Ars Nobilis press@inkbvba.com Advertentieverkoop • Vente publicitaire: INK the image builders Christine Stefens (Media & Editorial Advisor Prestige Magazine) M. +32 (0)477 47 90 01, E-mail: christine@inkbvba.com 14 GRAVURESCHOOL Vakmanschap en een rijke geschiedenis maken deze school uniek. ECOLE D’ARMURERIE La maîtrise et une histoire riche rendent cette école unique. 48 NIEUWE TRENDS Tijdloze schoonheid. 50 BELGEN IN VICENZA "Made in Belgium" is in het buitenland een troef. NOUVELLES TENDANCES Beauté intemporelle. LES BELGES A VICENZA « Made in Belgium » est un atout à l’étranger. © Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Prestige Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. 22 ONLY FOR MEN Accessoires voor avontuurlijke mannen met klasse. Accessoires pour des hommes aventureux avec de la classe. 24 54 MUST HAVES Onvermijdelijk aanwezig dit voorjaar. Inévitable ce printemps. 56 BASEL/BÂLE There’s really only one place to be. 62 AGENDA Let the countdown begin. 58 ACHTER DE SCHERMEN ... VAN MANALYS DANS LES COULISSES ... DE MANALYS Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite et/ou rendue publique sans autorisation préalable de l'éditeur. Le Prestige Magazine accorde la plus grande attention à l'exactitude des informations contenues dans le magazine. Des erreurs ne sont toutefois pas totalement exclues. L'éditeur et les auteurs ne sont aucunement responsables des dommages, de quelque nature qu'ils soient, résultant des actions et/ou décisions fondées sur les informations visées. 4 5