Views
8 months ago

jaarverslag2017_deBibliotheekVenlo

6

6 Inleiding

Als expert op het gebied van kennis en informatie speelt de Bibliotheek Venlo een belangrijke rol in de ontwikkeling van de inwoners van Venlo. Leren en weten maakt sterker en zelfstandiger. Samen met onze landelijke en lokale partners zorgen we ervoor dat iedere inwoner een leven lang kan leren en meetelt in onze samenleving. We doen dit door invulling te geven aan de vijf kernfuncties die in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob, 2015) centraal staan: ➜ Ter beschikking stellen van kennis en informatie Per functie geven we in dit jaarverslag aan wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze ambitie is. Voorop staat dat de inwoners van de gemeente Venlo de deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek Venlo herkennen en waarderen. We zetten onze deskundigheid in om mensen een optimale toegang te geven tot informatie, kennis en cultuur. We maken het verschil in een snel veranderende wereld waarin de Bibliotheek Venlo zich blijft ontwikkelen en steeds opnieuw uitvindt. Zodat zoveel mogelijk Venlonaren kunnen aansluiten bij de digitale maatschappij. ➜ Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie ➜ Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur ➜ Organiseren van ontmoeting en debat 7 ➜ Kennis laten maken met kunst en cultuur