Views
1 week ago

Verkoop te renoveren woning in Monnikenhofstraat 8 in Berendrecht

AG VESPA verkoopt een te renoveren woning met charmante gevel in een rustige woonstraat nabij het centrum van Berendrecht. Perceeloppervlakte: 70 m² | Gevelbreedte: 5,4 m | EPC: 514 kWh/m² | Verkoop via biedingen onder gesloten omslag | Minimum biedingprijs: € 86.000 (exclusief verkooprechten en aktekosten) | De biedingen sluiten af op woensdag 9 mei 2018 om 13 uur in de kantoren van AG VESPA of om 14 uur in het districtshuis van Berendrecht. Contact: 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

Bijzondere

Bijzondere verkoopvoorwaarden In afwijking van of in aanvulling aan de voormelde algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden gebeurt de verkoop van het eigendom verder mits volgende bijkomende bijzondere voorwaarden: 1. De verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratiebelasting; 2. Behoudens in het geval van afbraak en onmiddellijke wederopbouw, is de renovatie- en restauratieverplichting zoals voorzien in artikel 3.1 van de algemene verkoopvoorwaarden op het eigendom van toepassing. Bij afbraak van het eigendom is de bebouwingsverplichting zoals voorzien in artikel 4.1 van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Zowel bij behoud als bij afbraak van het pand verbindt de koper zich ertoe de werken binnen de 18 maanden na het verlijden van de authentieke akte te starten en deze uiterlijk binnen 3 jaar na het verlijden van de authentieke akte te voltooien en het pand in gebruik te nemen. Deze bepalingen zijn essentiële voorwaarden zonder dewelke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze worden opgelegd aan de kandidaat-koper en al zijn rechtsopvolgers. Bij niet-naleving van deze verplichtingen zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.Deze bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden.

Overzicht verkoop AG VESPA verkoopt te renoveren woning Eenheid Perceeloppervlakte Minimum biedingprijs* Afsluit biedingen Monnikenhofstraat 8 70 m² 86.000,00 euro 09/05/2018 om • 13 uur bij AG VESPA (Paradeplein 25, 2018 Antwerpen) • 14u in het districtshuis (Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht) * De minimumbiedingprijzen zijn exclusief verkooprechten en aktekosten. Bezichtiging en informatie Het eigendom is tijdens de week te bezoeken op afspraak Contactpersoon Eefje Du Bois tel. 03 259 28 43 eefje.dubois@vespa.antwerpen.be Stedenbouwkundige gegevens • Gelegen in woongebied • Geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd • Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld • Geen dagvaardingen uitgebracht • Recht van voorkoop • Geen verkavelingsvergunning afgeleverd • Geen voorkeur-/projectbesluit Het gebouw is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed (ID 301893) (Zie: Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Dorpswoningen met magazijn [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301893 (geraadpleegd op 29 januari 2018.). De inventaris en de rechtsgevolgen van opname in de inventaris zijn raadpleegbaar op de website www.onroerenderfgoed.be. Voor meer informatie contact opnemen met de dienst monumentenzorg. Voor meer informatie over de stedenbouwkundige mogelijkheden dient de kandidaat-koper op eigen initiatief en verantwoordelijkheid contact op te nemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen op het nummer 03 338 66 66. DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be