SAFE+ Opslag- en lamineerinstructies

agcstore

AGC SAFE+ FOLIE

OPSLAG- EN LAMINEERINSTRUCTIES

VERSIE 1.0 – MAART 2018

AGC SAFE+ FOLIE – OPSLAG- EN LAMINERINGSINSTRUCTIES

Deze versie vervangt alle eerdere versies.

Op www.agc-store.com vindt u altijd de actuele versie.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


INHOUDSOPGAVE

1. AANBEVELINGEN VOOR DE OPSLAG VAN SAFE+ FOLIE OM

TE VOORKOMEN DAT DE ROLLEN BESCHADIGD RAKEN .................. 2

1.1 Vochtigheid ............................................................................................................................ 3

1.2 Temperatuur .......................................................................................................................... 4

1.3 Stapeling ................................................................................................................................ 5

2. LAMINEEERINSTRUCTIES SAFE+ FOLIE ......................................... 7

2.1 Handmatig (zonder lamineersmachine) ............................................................................ 7

2.2 Semi-automatisch lamineren ............................................................................................ 10

3. INSTRUCTIES VÓÓR INSTALLATIE ................................................. 13

1. AANBEVELINGEN VOOR DE OPSLAG VAN

SAFE+ FOLIE OM TE VOORKOMEN DAT DE

ROLLEN BESCHADIGD RAKEN

AGC presenteert SAFE+, een eigen merk veiligheidsfolie en een optimale oplossing voor uw

projecten. De SAFE+ folie is compatibel met alle op de rugzijde gelakte beglazingen van AGC

(Mirox, Lacobel en Matelac) en de FIX-IN producten zoals omschreven in de FIX-IN installatiegids,

beschikbaar op https://www.agc-store.com/technical-guides.html.

Om aan de Europese norm EN12600 te voldoen, moet de klant een eigen certificaat verkrijgen.

Dat gebeurt automatisch als u kant-en-klaar, op de rugzijde gelakt glas met SAFE+ folie koopt.

Deze instructies begeleiden u bij de opslag en bij het handmatige en semi-automatisch

lamineerproces; verder bevatten ze tips voor een succesvolle installatie van het product.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


1.1 Vochtigheid

Rollen SAFE+ folie mogen niet worden opgeslagen in vochtige omstandigheden, want als zij

langere tijd aan vocht worden blootgesteld, zal de lijm en/of de kartonnen koker vocht absorberen.

NIET CONFORM voorschrift

Direct of indirect contact met

regen, bijvoorbeeld door een

openstaande deur.

In de buurt van vocht

Regen

MOGELIJKE GEvolgen

Te nauwe koker

Minder hechting

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


1.2 Temperatuur

Rollen SAFE+ folie zijn buitengewoon gevoelig voor plotselinge temperatuurschommelingen.

Thermische schokken kunnen verschillende, ernstige gevolgen hebben.

Daarom moeten rollen SAFE+ folie worden opgeslagen in een ruimte met een gereguleerde

temperatuur (tussen 15°C en 30°C) en uit het directe zonlicht.

NIET CONFORM voorschrift

Directe blootstelling aan

zonlicht, binnen of buiten

Thermische schok Te koude opslag Blootstelling aan zonlicht

MOGELIJKE gevolgen

Te nauwe koker Telescoopvorming Rimpelvorming Breedtevariaties

Daarnaast zijn bepaalde producten gevoelig voor UV-licht. Blootstelling leidt dan tot

beschadigingen.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


1.3 Stapeling

Indien pallets met SAFE+ folie zonder houten vlonder worden opgestapeld, mag het

maximumgewicht dat door de onderste rollen wordt gedragen niet hoger zijn dan 1.650 kg.

Bovendien moeten de gestapelde paletten alle van dezelfde afmetingen zijn, zodat de kracht

evenredig verdeeld wordt over de rollen.

NIET CONFORM voorschrift

Te hoog stapellen

Stapellen van pallets met

verschillende afmetingen

MOGELIJKE gevolgen

Beschadigde koker Te nauwe koker Gebogen rol Beschadigde folie

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Volgens voorschrift

Pallets met dezelfde afmetingen

Correct gestapeld en max. 2 niveaus

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


2. LAMINEERINSTRUCTIES SAFE+ FOLIE

Voor een optimale hechting moet de SAFE+ veiligheidsfolie met het juiste gereedschap op de

rugzijde van het Mirox, Lacobel of Matelac glas worden aangebracht, zodat rimpels en bubbels

worden vermeden. Voor een goede hechting is het uiterst belangrijk om bij het aanbrengen druk

uit te oefenen.

De met SAFE+ folie te bedekken oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van stof,

polymethylmethacrylaat-poeder (PMMA) en olie.

Houdbaarheid SAFE+ folie: zie de veiligheidsinformatiefiche.

NIET CONFORM voorschrift

Bubbels

Rimpels

2.1 Handmatig (zonder lamineermachine)

Vereisten:

- een vlak werkblad

- persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, enz.)

Rol SAFE+ folie

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Messen

Trekker

Altijd twee personen:

Plaats het Mirox, Lacobel of Matelac glas

op het werkblad, met de lakzijde naar

boven.

Wikkel de SAFE+ folie af over de

lakzijde.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Snijd de SAFE+ folie af in de lengte van

de te beschermen bladen Mirox, Lacobel

of Matelac glas.

Druk de SAFE+ folie met een trekker

tegen het Mirox, Lacobel of Matelac glas,

van het midden naar de randen toe, om

eventuele bubbels en rimpels te

verwijderen.

Gebruik het mes om de SAFE+ folie op

maat te snijden.

Met een simpele lamineermachine is het een stuk gemakkelijker om de SAFE+ folie af te

wikkelen en tegen het glasoppervlak te drukken. Het snijden moet echter wel met de hand

gebeuren.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Of nog beter, gebruik een semi-automatische lamineermachine:

2.2 Semi-automatisch lamineren

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Zet de rol SAFE+ folie op de speciale stang.

Bij het afwikkelen moet de plakzijde naar boven

gericht zijn.

Til de applicatierol op

Wikkel de SAFE+ folie af langs de verschillende

rollen en zorg ervoor dat de plakzijde van de SAFE+

folie niet met één van de rollen in contact komt.

Voer het Mirox, Lacobel of Matelac glas in en druk de

applicatierol omlaag.

Zet de machine stil als alle Mirox, Lacobel of Matelac

glasbladen bedekt zijn.

Snijd de SAFE+ folie af zonder in de rollen te snijden.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


Gebruik het mes om de SAFE+ folie op maat te

snijden.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018


3. INSTRUCTIES VÓÓR INSTALLATIE

Zie erop toe dat u altijd FIX-IN SA oppervlakte-activator gebruikt bij glas dat op de rugzijde een

AGC SAFE+ folie bevat. FIX-IN SA zorgt voor de juiste oppervlaktespanning (met het oog op een

optimale hechting van de folie). Om de oppervlaktespanning te checken, kan een speciale testpen

Quicktest38 ® worden gebruikt. FIX-IN SA oppervlakte-activator en Quicktest38 ® testpennen

kunnen worden gekocht op www.agc-store.com.

FIX-IN

SA

oppervlakte-activator

Quicktest38 ®

Eén streek met de Quicktest38 ® testpen laat een ononderbroken lijn

achter op elk materiaal met een oppervlakte-energie van ca. 38

mN/m of meer, wat zeker het geval is als FIX-IN SA is aangebracht.

Als de oppervlakte-energie van het materiaal lager is dan ca.

38mN/m, zal de vloeistof in de pen kleine druppeltjes op het

oppervlak achterlaten. Bewerkte oppervlakken zijn klaar voor

installatie volgens de FIX-IN Installation Gids beschikbaar op

https://www.agc-store.com/technical-guides.html.

AGC // SAFE+ folie – Opslag- en lamineerinstructies – versie 1.0 – maart 2018

More magazines by this user