29.09.2019 Views

Brochure_Rotary_50jaar_2019_LR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

50 Jaar <strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

Club Aarschot 1


P 2<br />

P 3<br />

P 4<br />

P 5<br />

P 7<br />

P 9<br />

P 10<br />

P 13<br />

P 14<br />

P 15<br />

P 16<br />

P 13<br />

P 22<br />

P 23<br />

#Intro<br />

Voorwoord<br />

#Intro<br />

Inhoudstafel<br />

#Voorstelling<br />

Wat is <strong>Rotary</strong> International?<br />

#Voorstelling<br />

Wat staat <strong>Rotary</strong> voor ?<br />

#Geschiedenis<br />

Oprichting van <strong>Rotary</strong> International<br />

#Geschiedenis<br />

<strong>Rotary</strong> in België<br />

#Over ons<br />

<strong>Rotary</strong> in Aarschot<br />

#Over ons<br />

Stichtende leden<br />

#Over ons<br />

50 jaar, 50 voorzitters<br />

#Over ons<br />

Stichtende leden<br />

#Over ons<br />

Enkele portretten van de club<br />

#Over ons<br />

Enkele projecten van de club<br />

#Over ons<br />

Samenwerken met <strong>Rotary</strong><br />

#Over ons<br />

Huidige leden<br />

COLOFON<br />

Coördinatie: Kris De Keyser | Redactie, opmaak en samenstelling van de tentoonstelling: Ingrid Witvrouwen, Kris De Keyser, Sabine Pitsi,<br />

Pascale Wienk, Bram Meerschaut | Beeldmateriaal: Berten Fotografie (www.berten.be), leden van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot | V.U.: <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot p/a Caroline Meys, Houtvensesteenweg 124, 2230 Ramsel | Met speciale dank aan Evy Valvekens -Meerschaut en Greet Van der Mieren.<br />

© Copyright <strong>2019</strong> <strong>Rotary</strong> Club Aarschot District 1630 | Alle rechten voorbehouden<br />

Bronnen: www.rotarybelux.org | www.rotary.org | www.rotary1630.org | Magazine <strong>Rotary</strong> Contact | leden <strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

2<br />

Club Aarschot


1969<br />

<strong>2019</strong><br />

Club Aarschot<br />

Beste lezer,<br />

50 jaar, een halve eeuw van projecten,<br />

events en vooral verhalen<br />

van mensen bundelen in enkele<br />

bladzijden, hoe begin je er in<br />

godsnaam aan? Natuurlijk zoals<br />

het een Rotariër betaamt: je zet je<br />

schouders eronder.<br />

Deze brochure vertelt het verhaal<br />

van 50 jaar <strong>Rotary</strong> in Aarschot: de projecten die gerealiseerd<br />

werden (én worden), de events, de verhalen<br />

en vooral de portretten van de mensen die <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Een<br />

vaste waarde in de regio. Geapprecieerd, gewaardeerd<br />

en gerespecteerd.<br />

Dit 50-jarig jubileum is de ideale gelegenheid om je een<br />

unieke kijk achter de schermen te geven. Al 50 jaar zetten<br />

de leden van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot zich met al hun<br />

passie, energie en kwaliteiten in voor duurzame regionale,<br />

Belgische én internationale projecten.<br />

Zo stond <strong>Rotary</strong> Club Aarschot aan de wieg van Apojo<br />

(vroeger Huize Eigen Haard). De club steunde de bouw<br />

van de huidige scoutslokalen en schonk een beiaard aan<br />

de Stad Aarschot. Daarnaast financierde ze de opleiding<br />

van blindengeleidehonden voor enkele Aarschottenaren<br />

en de bouw van sommige drinkwaterinstallaties in<br />

Afrika.<br />

Vandaag telt <strong>Rotary</strong> Club Aarschot 20 actieve leden,<br />

tussen 33 tot 89 jaar oud. Stuk voor stuk zijn het<br />

gepassioneerde mensen met verschillende perspectieven,<br />

die elke week samenkomen om ideeën uit te wisselen,<br />

levenslange vriendschappen te smeden en vooral<br />

om actie te ondernemen om de wereld beter leefbaar te<br />

maken. Jaarlijks organiseert de club verschillende evenementen<br />

en acties om voor humanitaire, maatschappelijke<br />

of culturele initiatieven geld in te zamelen.<br />

Elke Rotariër wil bijdragen tot een betere wereld.Zijn of<br />

haar inzet spruit voort uit een sterke overtuiging. Maar<br />

wat is <strong>Rotary</strong> eigenlijk? Waar staat <strong>Rotary</strong> voor? Wat betekent<br />

<strong>Rotary</strong> al 50 jaar voor Aarschot? En wil je weten of<br />

<strong>Rotary</strong> ook bij jou past?<br />

Laat je dan inspireren door deze brochure.<br />

GUST WITVROUWEN<br />

VOORZITTER <strong>2019</strong>-2020<br />

Club Aarschot 3


#Voorstelling<br />

<strong>Rotary</strong> bestaat uit drie delen: onze clubs, <strong>Rotary</strong> International<br />

en The <strong>Rotary</strong> Foundation. Samen werken we aan<br />

duurzame verandering in onze gemeenschappen en over<br />

de hele wereld.<br />

<strong>Rotary</strong> International ondersteunt<br />

<strong>Rotary</strong> clubs door wereldwijde programma’s<br />

en initiatieven te coördineren.<br />

<strong>Rotary</strong> is een netwerk van 1,2 miljoen<br />

leden die zich wereldwijd verenigen<br />

en actie ondernemen om duurzame<br />

verandering te creëren. We hebben<br />

namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid<br />

om actie te ondernemen<br />

tegen de meest hardnekkige problemen.<br />

Daarom werken meer dan 35.000<br />

clubs wereldwijd samen om<br />

• vrede te bevorderen<br />

• tegen ziekten te vechten<br />

• voor schoon water, sanitaire<br />

• voorzieningen en hygiëne te<br />

zorgen<br />

• moeders en kinderen te helpen<br />

• onderwijs te ondersteunen<br />

• lokale economieën te laten<br />

groeien<br />

Het hart van <strong>Rotary</strong> wordt gevormd<br />

door de leden van onze <strong>Rotary</strong> Clubs,<br />

toegewijde mensen die een passie<br />

delen voor gemeenschapsdienst en<br />

vriendschap.<br />

Ze delen ideeën, maken<br />

plannen, horen bij de gemeenschap<br />

en netwerken onder vrienden tijdens<br />

clubprogramma’s.<br />

Alle <strong>Rotary</strong> clubs zijn gegrondvest<br />

op dezelfde waarden. Op clubbijeenkomsten<br />

over de hele wereld komen<br />

onze leden samen om hun banden<br />

met vrienden en buren te versterken<br />

en om hun toewijding ter verbetering<br />

van het leven uit te werken.<br />

Sedert de oprichting zo’n 100 jaar<br />

geleden, heeft <strong>Rotary</strong> Foundation al<br />

meer dan 4 miljard dollar uitgegeven<br />

aan levensveranderende, duurzame<br />

projecten. Zo kunnen we het leven in<br />

de hele wereld én in de lokale<br />

gemeenschap verbeteren.<br />

Welke impact kan één gift hebben?<br />

• Voor slechts 60 cent kan een<br />

kind al beschermd worden tegen<br />

polio.<br />

• € 45 kan al zorgen voor schoon<br />

water en helpt bij het bestrijden<br />

van ziekten die door water<br />

worden overgedragen.<br />

• Met € 450 kan een antipestencampagne<br />

gestart worden en<br />

wordt een veilige omgeving voor<br />

kinderen gecreëerd<br />

4<br />

Club Aarschot


Together, we<br />

Inspire<br />

#Voorstelling<br />

Waar staat <strong>Rotary</strong> voor?<br />

<strong>Rotary</strong> is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers<br />

uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen.<br />

<strong>Rotary</strong> biedt humanitair dienstbetoon, moedigt hoogstaande<br />

ethische normen in het zakelijke en professionele leven<br />

aan en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de<br />

wereld.<br />

<strong>Rotary</strong> wereldwijd<br />

Er zijn 1.220.115 Rotariërs, verspreid over meer dan 200<br />

landen en geografische regio’s.<br />

Het ledenbestand van een <strong>Rotary</strong>club is een doorsnede<br />

van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige<br />

zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal<br />

in de wereld komen de <strong>Rotary</strong> Clubs wekelijks bijeen.<br />

Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.<br />

Onze visie<br />

De voornaamste doelstelling van een <strong>Rotary</strong> Club is<br />

dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de<br />

werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs<br />

werken projecten uit in verband met de dienst aan de<br />

gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen<br />

van dit moment, zoals de gezondheid van de<br />

kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en<br />

geweld.<br />

<strong>Rotary</strong> steunt ook programma’s ten behoeve van de<br />

jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale<br />

uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals.<br />

Daarnaast promoot <strong>Rotary</strong> ook allerlei<br />

beroeps- en carrièremogelijkheden.<br />

Het wereldwijde <strong>Rotary</strong>motto is<br />

‘Serve above self’.<br />

Rotariërs wisselen ideeën uit, maken plannen, horen van<br />

de gemeenschap en praten met vrienden over clubprogramma’s<br />

waarmee ze een verschil willen maken.<br />

Al meer dan 100 jaar vormt deze denkwijze de basis van<br />

onze waarden en traditie. De Four-Way-Test, Object of<br />

<strong>Rotary</strong> en de Avenues of Service zijn een vertaling van de<br />

inzet voor dienstbaarheid voor de gemeenschap, diversiteit,<br />

integriteit en leiderschap.<br />

Sterke fundamenten<br />

Deze principes zijn in de loop der jaren ontwikkeld om<br />

Rotariërs een sterk, gemeenschappelijk doel en richting te<br />

geven. Ze dienen als basis voor de samenwerking tussen<br />

clubs en leden en vormen de basis voor alle acties die<br />

<strong>Rotary</strong> onderneemt.<br />

PRINCIPE 1<br />

De ontwikkeling van kennis is een kans voor dienstverlening<br />

PRINCIPE 2:<br />

Hoge ethische normen in het bedrijfsleven en de vrije<br />

beroepen, de erkenning van de waarde van alle beroepen<br />

de waardigheid van het beroep van elke Rotariër om de<br />

samenleving te dienen.<br />

PRINCIPE 3:<br />

De toepassing van het ideaal van dienstverlening in het<br />

persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven van elke<br />

Rotariër.<br />

PRINCIPE 4:<br />

De bevordering van internationaal begrip, goodwill en<br />

vrede door middel van een wereldwijde gemeenschap<br />

van zaken- en beroepsbeoefenaars verenigd in het ideaal<br />

van dienstbaarheid..<br />

Club Aarschot 5


DE 4 VRAGEN-TEST<br />

Is het waar?<br />

Is het billijk voor alle betrokkenen?<br />

Bevordert het onderling<br />

vertrouwen en vriendschap?<br />

Komt het alle betrokkenen ten goede?<br />

Sedert verscheidene decennia hanteren<br />

<strong>Rotary</strong> Clubs en Rotariërs van over heel de wereld de<br />

4-Vragen-Test.<br />

Deze test wordt gebruikt als middel om respect<br />

en verstandhouding tussen volkeren te ontwikkelen.<br />

Elke Rotariër wordt aangeraden de 4 vragen<br />

uit het hoofd te kennen en vooral de gewoonte te<br />

hebben om gedachten, woorden én daden er telkens<br />

aan te toetsen. De ervaring leert dat door deze<br />

4-Vragen-Test consequent te gebruiken ze je helpt om<br />

gelukkiger en meer succesvol te worden.<br />

De 4-Vragen-Test wordt succesvol gebruikt over<br />

de hele wereld in het zakenleven, de politiek en<br />

scholen als een maatstaf voor gedrag en een gids<br />

voor rechtzinnig denken.<br />

HET VERHAAL VAN DE 4 VRAGEN<br />

Hieronder vertelt Herbert J. Taylor, President, <strong>Rotary</strong> Intemational<br />

1954-55 zelf hoe hij de 4-Vragen-Test ontwikkelde *<br />

Destijds, in 1932 werd ik belast, door de<br />

schuldeisers van de Club Aluminum Company,<br />

om het faillissement en de sluiting van de firma<br />

te voorkomen. De firma was verdeler van<br />

kook- en huishoudelijke artikelen. Het bedrijf<br />

had voor 400.000 $ schulden, meer dan de<br />

totale waarde aan activa. Het was bankroet<br />

maar nog operationeel. Dus leenden we 6.100<br />

$ van een bank in Chicago om over een beetje<br />

cash te beschikken.<br />

We hadden een goed product, maar ook onze concurrenten<br />

hadden degelijke producten. Er werkten heel wat goede<br />

werknemers, maar dat was ook zo bij onze concurrenten. Bovendien<br />

waren ze financieel veel gezonder dan wij.<br />

Met zulke enorme hindernissen en handicaps in ons nadeel,<br />

voelden we dat we iets moesten ontwikkelen waarmee we het<br />

verschil konden maken ten opzichte van onze concurrenten.<br />

We besloten dat dit het karakter, de afhankelijkheid en de<br />

ingesteldheid tot dienstbaarheid van ons personeel moest<br />

zijn. We beslisten, ten eerste, zeer voorzichtig te zijn met de<br />

selectie van ons personeel en, ten tweede, hen te helpen om<br />

betere mannen en vrouwen te worden tijdens hun carrière in<br />

ons bedrijf. We geloofden in het spreekwoord “In right there<br />

is might”. We beslisten ons best te doen om altijd rechtvaardig<br />

te zijn. Onze industrie had een ethische code - maar deze<br />

code was lang, bijna onmogelijk om te onthouden, en daarom<br />

onpraktisch. We voelden dat we een eenvoudige ethische<br />

maatstaf nodig hadden die iedereen in de firma snel zou kunnen<br />

onthouden. We geloofden ook dat de voorgestelde test<br />

onze mensen niet moest zeggen wat ze moesten doen, maar<br />

dat ze enkel vragen moest stellen die het hen mogelijk zou<br />

maken om zelf te bepalen of hun plannen, beleid, verklaringen<br />

en daden juist of verkeerd waren.<br />

In de beschikbare literatuur gingen we op zoek naar dergelijke<br />

een korte ethische maatstaf maar er was niets geschikts te<br />

vinden. Op een dag in juli 1932, besloot ik om ervoor te bidden.<br />

Die ochtend leunde ik op mijn bureau en vroeg God om ons<br />

een eenvoudige richtlijn te geven om ons te helpen denken,<br />

spreken en doen wat juist was. Onmiddellijk nam ik een wit<br />

blad en schreef de 4-Vragen-Test over de dingen die we denken,<br />

zeggen of doen, op als volgt:<br />

• Is het waar?<br />

• Is het billijk voor alle betrokkenen?<br />

• Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?<br />

• Komt het alle betrokkenen ten goede?<br />

Ik plaatste deze korte test onder het glazen blad van mijn<br />

bureau en besloot een paar dagen te wachten vooraleer<br />

erover te spreken met iemand anders in het bedrijf. Ik had<br />

een zeer ontmoedigende ervaring. Ik gooide het zelf bijna in<br />

de vuilnisbak toen ik het de eerste dag gebruikte om al wat<br />

over mijn bureel kwam te toetsen aan de eerste vraag “Is het<br />

waar?”. Ik had me nooit gerealiseerd hoe ver ik dikwijls van de<br />

waarheid af was en hoeveel onwaarheden er stonden in de<br />

teksten, brieven en advertenties van ons bedrijf.<br />

Na ongeveer 60 dagen volgehouden inspanning van mijn kant<br />

om te leven volgens de 4-Vragen-Test, was ik helemaal overtuigd<br />

van zijn grote waarde en terzelfdertijd was ik erg nederig en<br />

met momenten zelfs ontmoedigd over mijn eigen prestatie als<br />

voorzitter van het bedrijf. Ik had nochtans voldoende vooruitgang<br />

gemaakt in het naleven van de 4-Vragen-Test om te voelen<br />

dat ik er met mijn vennoten over mocht spreken. Ik besprak<br />

het met mijn 4 departementshoofden. Het kan je interesseren<br />

de religieuze overtuiging van deze 4 mensen te kennen.<br />

Één was rooms-katholiek, de tweede een “Christian Scientist”,<br />

de derde een orthodoxe Jood en de vierde een Presbyteriaan.<br />

Ik vroeg aan ieder van hen of er iets in de 4-Vragen-Test was<br />

dat tegen de doctrines en idealen van zijn eigen geloof in<br />

ging. Zij bevestigden allemaal dat waarheid, rechtvaardigheid,<br />

vriendschap en behulpzaamheid niet alleen samengingen<br />

met hun religieuze idealen, maar dat deze eigenschappen,<br />

indien ze constant toegepast werden in het zakenleven, zouden<br />

resulteren in groter succes en vooruitgang.<br />

Deze 4 mannen gingen akkoord om de 4-Vragen-Test te gebruiken<br />

bij het nakijken van de voorgestelde plannen, beleid,<br />

verklaringen en advertenties van het bedrijf. Later hebben<br />

we aan alle werknemers gevraagd om de 4-Vragen-Test van<br />

buiten te leren en te gebruiken in hun relaties met anderen.<br />

Het nakijken van de ontwerp-advertenties met de 4-Vragen<br />

-Test resulteerde in het elimineren van verklaringen waarvan<br />

de waarheid niet kon worden bewezen. Alle superlatieven<br />

zoals beter, best, grootst en fijnst verdwenen uit onze advertenties.<br />

Als gevolg daarvan kreeg het publiek geleidelijk aan<br />

meer vertrouwen in wat we zegden in onze advertenties en<br />

het kocht meer van onze producten.<br />

Het constant toepassen van de 4-Vragen-Test verplichtte ons<br />

ertoe om ons beleid met betrekking tot onze concurrenten te<br />

veranderen. Wij elimineerden alle vijandige of vernietigende<br />

commentaren over de producten van onze concurrenten uit<br />

onze advertenties en berichtgeving. Wanneer we een kans zagen<br />

om goed over onze concurrenten te zeggen dan deden<br />

we dat. Op die manier wonnen we het vertrouwen en de<br />

vriendschap van onze concurrenten.<br />

6<br />

Club Aarschot<br />

*vertaling Jan Stevens, <strong>Rotary</strong> Club Antwerpen


Together, we<br />

Transform<br />

#Geschiedenis<br />

<strong>Rotary</strong> International<br />

Vier vrienden wilden de vriendschap en de onderlinge<br />

hulp die ze in hun kleine geboortesteden hadden<br />

meegemaakt, ook in de grootstad doen opleven.<br />

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een<br />

jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker,<br />

een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen<br />

in een klein bureau in Chicago.<br />

Het doel van de eerste <strong>Rotary</strong>club was<br />

zeer eenvoudig: vriendschap en uitwisseling<br />

van beroepservaring onder zakenlui.<br />

De nieuwe club verwierf snel bekendheid<br />

en spoedig traden ook andere<br />

zakenlieden toe.<br />

De naam “<strong>Rotary</strong>” werd gekozen tijdens een van de<br />

eerste vergaderingen omdat namelijk de leden volgens<br />

een beurtrol samenkwamen op elkaars werkplaats.<br />

Einde 1905 telde RC Chicago 30 leden. Drie jaar later<br />

werd in San Francisco (Californië) een tweede club<br />

opgericht. Het jaar daarop ontstonden drie nieuwe<br />

clubs aan de Westkust van de VS en nog één in New-<br />

York. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn.<br />

Naarmate <strong>Rotary</strong> vooruitgaat, evolueert haar doel<br />

van professionele onderlinge hulpverlening naar<br />

maatschappelijke dienstverlening. Een van de eerste<br />

projecten was het bouwen van openbare toiletten<br />

nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van<br />

voedselpakketten aan behoeftigen.<br />

In 1913 zamelden de 50 toen bestaande <strong>Rotary</strong>clubs<br />

25.000 USD in voor de slachtoffers van een overstromingsramp<br />

in 2 staten uit het midden-westen van de<br />

VS.<br />

<strong>Rotary</strong> krijgt internationaal karakter<br />

Het eerste <strong>Rotary</strong>congres vond plaats in augustus<br />

1910 in het Congresshotel in Chicago. De Nationale<br />

Vereniging van <strong>Rotary</strong>clubs (16 clubs) werd toen opgericht<br />

onder het voorzitterschap van Paul Harris. In<br />

1912 werd hij erevoorzitter van <strong>Rotary</strong>. In 1912 kreeg<br />

<strong>Rotary</strong> een internationaal karakter met de oprichting<br />

van een Canadese club in Winnipeg en een club in<br />

het Verenigd Koninkrijk. De naam “<strong>Rotary</strong> International”<br />

werd in 1922 aangenomen.<br />

Na 10 jaar was <strong>Rotary</strong> zo groot geworden (200 clubs<br />

en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten<br />

zich opdrong. Tijdens het 2de <strong>Rotary</strong>decennium<br />

ontstonden zowat overal ter wereld <strong>Rotary</strong>clubs:<br />

in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa,<br />

de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in<br />

Zuid-Afrika.<br />

<strong>Rotary</strong> tijdens de twee wereldoorlogen<br />

De geest van dienstverlening groeide mee met de<br />

uitbreiding van <strong>Rotary</strong>. Tijdens WOI nam die hulp<br />

Club Aarschot 7


verlening andere vormen aan: in de VS onder de<br />

vorm van oorlogshulp en geldinzamelingen, elders<br />

onder de vorm van noodhulp. Na WOII kwamen heel<br />

wat clubs, die zich als gevolg van de oorlog hadden<br />

moeten ontbinden, opnieuw tot leven. <strong>Rotary</strong>clubs<br />

in Zwitserland en elders kwamen de vluchtelingen<br />

en de slachtoffers ter hulp. Het ijveren voor de<br />

vrede bracht 49 Rotariërs ertoe deel te nemen aan de<br />

VN-bijeenkomst van 1945 in San Francisco, die het<br />

Handvest van de VN opstelde.<br />

Oprichting van <strong>Rotary</strong> Foundation<br />

De <strong>Rotary</strong> Foundation financiert de meeste<br />

<strong>Rotary</strong>hulp-acties voor betere opvoeding, betere<br />

internationale verstandhouding en meer vrede.<br />

Zij ontstond in 1917 en draait volledig op giften.<br />

In 1928 kreeg zij de naam “<strong>Rotary</strong> Foundation”.<br />

In 1947, na de dood van Paul Harris, nam zij een hoge<br />

vlucht door de vele giften van Rotariërs van overal ter<br />

wereld ter nagedachtenis van de oprichter van hun<br />

beweging.<br />

Jaarlijks verblijven zo’n 1.100 studenten in het<br />

buitenland met de steun van <strong>Rotary</strong> Foundation.<br />

In 1947 zond de Foundation 18 studenten uit naar 11<br />

landen. Het was de eerste stap binnen het kader van<br />

het programma “Beurzen van de <strong>Rotary</strong> Foundation<br />

voor Hogere Studies”.<br />

Het grootste <strong>Rotary</strong>project ooit : PolioPlus<br />

Het project om polio de wereld uit te helpen, werd<br />

gelanceerd in 1985.<br />

Toen <strong>Rotary</strong> en haar partners meer dan drie decennia<br />

geleden het Global Polio Eradication Initiative<br />

lanceerden, verlamde polio elke dag 1.000 kinderen.<br />

Sindsdien hebben we grote vooruitgang geboekt<br />

in de strijd tegen de ziekte. Het aantal gevallen van<br />

polio is met 99,9 % gedaald, van 350.000 gevallen<br />

in 1988 in 125 landen tot 33 gevallen van het wilde<br />

poliovirus in 2018 in slechts twee landen: Afghanistan<br />

en Pakistan. En we blijven ons inzetten tot het einde.<br />

Nu polio bijna uitgeroeid is, moeten <strong>Rotary</strong> en zijn<br />

partners deze vooruitgang voortzetten en elk kind<br />

met het poliovaccin blijven bereiken.<br />

Zonder volledige financiering en politieke inzet van<br />

<strong>Rotary</strong> en haar partners zou deze verlammende<br />

ziekte terug kunnen keren naar poliovrije landen,<br />

waardoor kinderen opnieuw overal gevaar lopen.<br />

<strong>Rotary</strong> heeft zich ertoe verbonden elk jaar 50<br />

miljoen dollar op te halen om de wereldwijde<br />

inspanningen om polio uit te roeien te ondersteunen.<br />

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft<br />

beloofd om die 2 tegen 1 te evenaren, voor een<br />

totale jaarlijkse bijdrage van 150 miljoen dollar.<br />

945-EN—(417)<br />

TOP 5<br />

REASONS TO<br />

ERADICATE<br />

POLIO<br />

1<br />

3<br />

5<br />

To improve lives.<br />

16 million people are walking today who would have otherwise<br />

been paralyzed.<br />

To invest in the future.<br />

If polio isn’t eradicated, within 10 years, as many as 200,000<br />

children could be paralyzed by it each year. A polio-free world<br />

will be a safer world for children everywhere.<br />

To improve child health.<br />

Polio surveillance networks and vaccination campaigns also monitor<br />

children for other health problems like vitamin deficiency and<br />

measles, so they can be addressed sooner.<br />

To save money.<br />

A polio-free world will save the global economy $40-$50<br />

billion in health costs within the next 20 years.<br />

To make history.<br />

Polio eradication would be one of history’s greatest public health<br />

achievements, with polio following smallpox to become only the<br />

second human disease eliminated from the world.<br />

endpolio.org<br />

Donate Now<br />

2<br />

4<br />

<strong>Rotary</strong> heeft sinds 1985 meer dan 1,9 miljard<br />

dollar bijgedragen aan de beëindiging van polio,<br />

waartoe ook <strong>Rotary</strong> Club Aarschot een mooie som<br />

geld heeft bijgedragen.<br />

8<br />

Club Aarschot


#Geschiedenis<br />

<strong>Rotary</strong> in België<br />

John Bauwens, een visserijreder<br />

uit Oostende, lag aan de<br />

basis van de eerste <strong>Rotary</strong> club<br />

in België.<br />

In het voorjaar van 1923<br />

bezoekt Warren Teele, <strong>Rotary</strong>vertegenwoordiger<br />

in Zürich,<br />

België. Oostende en Brussel<br />

staan prioritair in zijn<br />

agenda. Hij weet John te<br />

overtuigen om een <strong>Rotary</strong>club op te starten, samen<br />

met bankier Washington Serruys, die de<br />

eerste voorzitter zal worden. In hetzelfde jaar wordt<br />

ook RC Bruxelles opgericht.<br />

John stelt <strong>Rotary</strong> International voor om in Oostende<br />

een internationale conventie te organiseren. Dat lukt<br />

in 1927. Meer dan 7000 Rotariërs uit meer dan 40<br />

landen komen naar ons land. Ook Koning Albert tekent<br />

present. In hetzelfde jaar wordt James Ensor lid<br />

en componeert hij uit erkentelijkheid de ‘Marche des<br />

Rotariens Ostendais’.<br />

Hierdoor kreeg <strong>Rotary</strong> in België de reputatie om een<br />

volksvreemde eliteclub te zijn, een misvatting die tot<br />

op vandaag onterecht hier en daar nog verderleeft.<br />

<strong>Rotary</strong> creëert twee districten in België en<br />

Luxemburg<br />

Bij de oprichting van de eerste clubs in België<br />

werden deze ondergebracht in een buitenlands<br />

district ,maar vanaf 1929 ontstond een eigen<br />

Belgisch district met nummer D 61 dat verandert in<br />

D 68 in 1950.<br />

Omdat het aantal clubs op wereldvlak bleef stijgen<br />

en twee cijfers onvoldoende waren om een district<br />

te onderscheiden is de naam in 1957 veranderd<br />

in D162. Het zal zo blijven tot in het jaar 1968. Dan<br />

wordt dit ene district gesplitst in twee districten namelijk<br />

162 in het westen van België en 163 in het oosten<br />

samen met het Groothertogdom Luxemburg.<br />

Er waren toen twee voorstellen namelijk twee eentalige<br />

districten met een oost-west scheidingsgrens<br />

(ongeveer de huidige taalgrens) of twee taalkundig<br />

gemengde districten met een zuid-noord scheidingsgrens<br />

doorheen het huidig hoofdstedelijk gebied. De<br />

clubs werden pro-forma geraadpleegd.<br />

Sedert 1989 mogen ook vrouwen lid worden van<br />

<strong>Rotary</strong>. In <strong>2019</strong> zijn er België 283 <strong>Rotary</strong> Clubs,<br />

met 23 897 leden vanwie het merendeel nog altijd<br />

mannen zijn.<br />

Interbellum en de impact van WOII<br />

Nog voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden clubs<br />

in Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Tienen en<br />

Leuven. Al deze clubs waren wel Franstalig.<br />

Bij het begin van de oorlog in 1940 werden de clubs<br />

verboden. Omdat <strong>Rotary</strong> opgericht was in de Verenigde<br />

Staten, werden sommige leden tijdens de oorlog<br />

zelfs vervolgd. Na het einde van de oorlog namen de<br />

clubs een nieuwe start. In 1947 waren er in Vlaanderen<br />

nog 7 clubs, in Wallonië 9 en in Brussel 1.<br />

In jaren 60 ontstonden heel wat nieuwe clubs.<br />

In 1965 was het aantal in Vlaanderen gestegen tot 28,<br />

in Wallonië tot 31 en in Brussel tot 5. Wel waren toen<br />

nog bijna al de clubs in Vlaanderen nog Franstalig.<br />

Ostende, Anvers, Gand, Tirlemont, Courtrai, Vilvorde,<br />

Tongres, Gand Maritime, <strong>Rotary</strong> Club de Hasselt....de<br />

wimpels of fanions uit die tijd spreken voor zich.<br />

Het district 1630 waartoe<br />

ook <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot behoort, telt<br />

in september <strong>2019</strong><br />

3.766 Rotariers in<br />

92 clubs.<br />

De oudste club is <strong>Rotary</strong> Club Liège (1926).<br />

Nadien volgde <strong>Rotary</strong> Club Tienen (1929) en<br />

<strong>Rotary</strong> Club Luxembourg (1929). Vandaag<br />

worden er 4 talen gesproken, verspreid over 3<br />

landen. Het district telt de provincies Limburg,<br />

Luik, Luxemburg en een deel van de provincies<br />

Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals<br />

Brabant, Namen, een kanton van het Département<br />

de la Meuse (Montmédy) in Frankrijk<br />

en het Groot-Hertogdom Luxemburg. In <strong>2019</strong>-<br />

2020 is Thierry Reip, gouverneur van het district.<br />

Club Aarschot 9


Together, we<br />

Connect<br />

Tijdens het Interbellum kende <strong>Rotary</strong> een<br />

sterke internationale groei. Vanuit de Verenigde<br />

Staten werden ook in Europa overal clubs<br />

opgericht. Na de eerste Belgische <strong>Rotary</strong>club<br />

in Oostende volgde in onze regio al snel de<br />

oprichting van <strong>Rotary</strong> Leuven in 1935. Dan<br />

was het wachten tot na WOII met de oprichting<br />

van <strong>Rotary</strong> Diest in 1965. Op 9 september<br />

1969 werd <strong>Rotary</strong> Aarschot opgericht als<br />

81ste club in België.<br />

Het prille begin van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

Burgemeester Jan Van Nuffelen en René Vermaelen,<br />

die beiden lid waren in <strong>Rotary</strong> Club Diest, werden<br />

door de voorzitter van hun club uitgestuurd om een<br />

<strong>Rotary</strong> Club op te richten in Aarschot.<br />

In ‘t Wit Toreke werd door Leon Verlinden en Willy<br />

De Gent een toelichtingsvergadering georganiseerd.<br />

Hier waren zo’n 35 geïnteresseerden aanwezig. 32<br />

gingen akkoord met het voorstel, 3 twijfelden. Een<br />

week later werd er opnieuw vergaderd en werd<br />

beslist dat Jan Van Nuffelen de eerste voorzitter zou<br />

worden. We zijn dan 9 september 1969.<br />

Bij de oprichting werd besloten dat Aarschot later<br />

ook in Heist-op-den-Berg een club zou oprichten.<br />

Vandaar dat er van bij de start zowel mensen uit regio<br />

Aarschot als regio Heist-op-den-Berg verzocht<br />

werden lid te worden.<br />

Hierbij werd ook afgesproken dat ook de voorzitter<br />

afwisselend een Aarschottenaar of een Heistenaar<br />

zou worden. Bovendien is in de eerste fanion van<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot zowel het wapenschild van de<br />

stad Aarschot als dat van de stad Heist-op-den-Berg<br />

terug te vinden.<br />

#Over ons<br />

<strong>Rotary</strong> in Aarschot<br />

Op 4 april 1970 ontvangt de vervangend voorzitter<br />

René Vermaelen het officiële charter uit handen<br />

van Gouverneur Tilman. De eerste voorzitter Jan<br />

Van Nuffelen moet die avond verstek geven wegens<br />

ziekte. Via een speciaal aangelegde telefoonlijn kan<br />

hij deze feestzitting toch volgen.<br />

Op 25 juni 1983 wordt dochterclub <strong>Rotary</strong> Heistop-den-Berg<br />

opgericht met een academische zitting<br />

op de schaatsbaan. Leuk om te weten is dat er<br />

tijdens deze zitting zowel Nederlands, Frans als Duits<br />

gesproken werd.<br />

Hugo Vetters, stichtend lid vertelt :<br />

“In 1967 hoorde ik de eerste keer van mijn boekhouder<br />

dat er sprake was van het oprichten van een <strong>Rotary</strong><br />

Club. Florent Gorris uit Heist-op-den-Berg en Leon<br />

Verlinden uit Aarschot gingen op stap om mensen<br />

warm te maken voor <strong>Rotary</strong> in Heist-op-den-Berg.<br />

Elk moesten ze minium 10 geïnteresseerde mensen<br />

samen brengen. Om een <strong>Rotary</strong>club te starten heb je<br />

namelijk minimum 25 mensen nodig voordat je mag<br />

10<br />

Club Aarschot


<strong>2019</strong> - Jos Scheunis en Hugo Vetters<br />

starten. “Ikzelf ben lid geworden omdat mijn boekhouder,<br />

Gorris, mij uitnodigd heeft. Ik was erbij van<br />

de eerste vergadering. En 50 jaar later probeer ik nog<br />

elke week aanwezig te zijn op de vergaderingen. Wie<br />

had dat ooit gedacht.” zegt Hugo.<br />

Op de eerste vergaderingen, welke plaatsvonden in<br />

‘t Brouwershuis (Valvekens) aan de Amerstraat,<br />

waren zo’n 30 tot 40 mensen aanwezig. Na een jaar<br />

intensief vergaderen werd er beslist om <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot officiëel op te richten.<br />

Jos Scheunis, stichtend lid, vult aan:<br />

“Dus hebben we gedurende een jaar met verschillende<br />

mensen regelmatig vergaderd. Dan is er in<br />

1969 beslist onze vergadering officiëel te maken met<br />

32 vaste leden. In september 1969 zijn we gestart en<br />

in april 1970 hebben we onze charter gekregen. De<br />

afgifte van de charter vond plaats in het Bloemenhof<br />

in Aarschot.<br />

We zijn gestart met 35 mensen, maar al snel vielen<br />

er terug enkele mensen af. Voor bijvoorbeeld de huisarts<br />

of andere mensen met een veeleisend beroep<br />

bleek het toch niet zo makkelijk altijd aanwezig te<br />

zijn. En officieel begon de vergadering om 8 uur ‘s<br />

avonds en ze duurde tot 10 uur. Maar we begonnen<br />

nooit om 8 uur . Meestal werd het 9 uur. Natuurlijk<br />

werd er dan doorvergaderd tot in de late -of vroegeuurtjes.<br />

Na een half jaar werking waren er soms slechts 15<br />

mensen aanwezig tijdens de vergaderingen. Het<br />

werk en andere verplichtingen gingen soms voor.<br />

Daarom hebben we altijd de vergadermomenten<br />

afgewisseld: ‘s middags of ‘s avonds. Zo krijgt iedereen<br />

de kans om de vergaderingen in te plannen in de<br />

agenda.”<br />

“Sommigen van ons maakten er een sport van om<br />

aan zoveel mogelijk vergaderingen deel te nemen.<br />

We gingen zelfs compenseren (red.: op bezoek gaan<br />

bij andere clubs). Echt soms ver weg, want toen waren<br />

er nog niet zo veel clubs hier in de regio als vandaag.<br />

Gewoon om zo meer dan 100 procent te halen.<br />

We deden dat om de eer.” lacht Hugo. “We reden met<br />

de auto naar Diest, Mechelen en Herentals.”<br />

Jos Scheunis: “Je moet weten: om een club op<br />

te richten moet je het akkoord hebben van de omliggende<br />

clubs om ‘grondgebied’ af te staan. De<br />

omliggende clubs moeten hier allemaal mee<br />

akkoord gaan. Dus bij de oprichting van <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot moesten zowel de clubs van Mechelen als<br />

Diest akkoord gaan. Burgemeester Jan Van Nuffelen,<br />

lid in Diest is dan overgekomen naar <strong>Rotary</strong> Aarschot.<br />

Van Mechelen zijn er geen leden overgekomen. Jan<br />

werd onze eerste voorzitter. Nadien is René Vermaelen,<br />

burgemeester van Schriek en zaakvoerder van<br />

de borstelfabriek, voorzitter geworden. Ook hij was<br />

eerst lid in Diest.”<br />

Hugo Vetters valt in: “Na anderhalf jaar vergaderen<br />

in de Amerstraat moesten we verhuizen. Het restaurant<br />

sloot de deuren. Dus moesten we op zoek naar<br />

een nieuwe locatie in de streek. Zo zijn we dan in<br />

Westmeerbeek terechtgekomen in ‘t Heidehof. Van<br />

1971 tot 1975 hebben we daar vergaderd. Dan zijn<br />

we naar ‘t Wit Toreke gekomen. Bij den ‘Turre’. We<br />

vergaderden boven. Op het menu stond er dikwijls<br />

vis, ‘ijsvis’. Eigenlijk gewoon diepvriesvis. Na de vergadering<br />

ging we dan nog het naastliggende café<br />

binnen om een ‘danske te placeren’.”<br />

Begin jaren ‘90 werd het ‘t Wit Toreke overgenomen<br />

door Van Vlasselaer en zijn er werken begonnen. Zo<br />

zijn we voorlopig verhuisd naar ‘t Capucientje, aan<br />

de kerk van Aarschot. Vanaf 1992 was de Schuttersveste<br />

in Rillaar onze vaste vergaderplek. Daar zijn we<br />

altijd goed ontvangen door Conny. Tot einde 2018.<br />

Door onvoorziene omstandigheden zijn we moeten<br />

verhuizen en zo zijn we vandaag opnieuw welkom in<br />

‘t Wit Toreke.<br />

Zusterclubs<br />

“<strong>Rotary</strong> Club Aarschot heeft ook samengewerkt<br />

met zusterclubs of ‘twin clubs’ uit Nederland en<br />

Groot-Brittanië. Tweelingclubs, of zusterclubs, zijn<br />

2 clubs uit verschillende landen die samenwerken<br />

om bv. serviceprojecten uit te werken in hun gemeenschap.<br />

Zo was <strong>Rotary</strong> Club Aarschot onder<br />

Bezoek van <strong>Rotary</strong> Aarschot aan zusterclub DEREHAM (UK) op 26 maart<br />

1982. De verplaatsing gebeurde met een privé-straalvliegtuig.<br />

Boven van links naar rechts: Arthur Van den Bergh, Edmond Nolmans, Réne Vermaelen,<br />

Alfons Bruynseels, Hugo Raets, Florent Gorris, Michel Janssens, Marcel<br />

Van De Vonder, Marcel Rijmenants, Hugo Vetters, Emiel De Boes, Emiel Haverhals<br />

| Onder van links naar rechts: voorzitter van club Dereham en Jozef Scheunis (voorzitter<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot)<br />

Club Aarschot 11


mijn voorzitterschap in 1982 zusterclub met <strong>Rotary</strong><br />

Club Dereham uit Groot-Brittanië. Voordien was er<br />

al een nauw band met Zevenbergen en Oranjewoud<br />

uit Nederland. Vandaag is er een samenwerking met<br />

<strong>Rotary</strong> Club Breda Zuid.” vervolgt Jos Scheunis.<br />

Projecten<br />

In de voorbij 50 jaar zijn talloze projecten opgestart<br />

en financiëel gesteund door <strong>Rotary</strong> Club Aarschot. In<br />

deze brochure is geen plaats om ze allemaal aan bod<br />

te laten komen. We lichten er dan ook slechts enkele<br />

uit.<br />

In 1972 financieert <strong>Rotary</strong> Club Aarschot de aankoop<br />

van het eerste woonhuis van ‘Huize Eigen Haard’ aan<br />

de Gasthuisstraat. Dit is het begin van wat vandaag<br />

‘Apojo’ is. Onder implus van Rotariër Leon Verlinden<br />

groeit Huize Eigen Haard en biedt de organisatie tot<br />

op vandaag een thuis of een houvast aan tal van volwassenen<br />

met een beperkingen uit onze hele regio.<br />

In de jaren 90 organiseerde <strong>Rotary</strong> Club Aarschot,<br />

onder de bezieling van Fons Van den Bergh, jaarlijks<br />

het zeer gesmaakte kerstconcert in de<br />

O-L-Vrouwekerk van Aarschot. De opbrengsten hiervan<br />

gingen o.a. naar het Kinderkankerfonds, Kom-<br />

Maar-Af,...en talloze andere projecten. Bij enkele<br />

van deze concerten waren soms tot 1000 mensen<br />

aanwezig. De grote kerk was te klein. Voor veel Aarschottenaars<br />

betekenden deze concerten het echte<br />

begin van de kersttijd.<br />

In 2000 wordt het startschot gegeven van het eerste<br />

Motortreffen op de Bonenwijk. Met de opbrengst<br />

hiervan werd de opleiding van enkele blindengeleidehonden<br />

betaald. In 2017 werd de laatste rit<br />

gereden.<br />

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van<br />

<strong>Rotary</strong> International in 2005 wordt elke club<br />

gevraagd iets bijzonders te schenken aan de ‘thuisstad’.<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot schenkt een stadsbeiaard<br />

aan de Stad Aarschot. Raymond Maes, Fons<br />

Bruynseels en Michel Janssens zorgen ervoor dat<br />

deze hypermoderne beiaard wordt geïnstalleerd op<br />

de Sint-Rochustoren.<br />

2018 was een ‘annus horribilis’. Meningsverschillen<br />

wogen zwaar op de club met als gevolg dat er een<br />

tweede <strong>Rotary</strong> Club werd opgericht in Aarschot. <strong>Rotary</strong><br />

Club Aarschot hield stand en kent intussen een<br />

stevige opmars. 50 jaar van (h)echte vriendschap<br />

haalt immers niemand onderuit.<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot leeft<br />

<strong>2019</strong> is opnieuw een sleuteljaar voor <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot want voor het eerst worden ook vrouwen<br />

lid. Deze eer valt te beurt aan Caroline Meys. <strong>Rotary</strong><br />

Club Aarschot telt vandaag een 20-tal actieve leden<br />

en bruist van plannen. Deze tentoonstelling is daar<br />

het eerste initiatief van.<br />

Fons Van Den Bergh<br />

Wekelijks vindt de vergadering (achter gesloten deuren<br />

en enkel op persoonlijke uitnodiging) plaats in ‘t<br />

Wit Toreke. Er worden er heel wat plannen gemaakt<br />

om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat <strong>Rotary</strong><br />

Club Aarschot een verschil maakt voor de hele<br />

gemeenschap.<br />

Het verhaal van een vaandel<br />

Het fanion van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot - Heist-op-den-Berg is getooid met het dubbele wapenschild<br />

van de beide gemeenten. Links het wapenschild van Aarschot “van zilver met<br />

een lelie van sabel met afgesneden voet”; rechts het wapenschild van Heist-op-den-Berg<br />

“van azuur met zilveren zwaan geplaatst op een rijzende grond van sinopel”. Het dubbele<br />

wapenschild is getopt door een adelaar met gespreide vleugels. Het betreft een variant<br />

van de adelaar die normaal het Aarschotse schild draagt en met zijn vleugels beschermt.<br />

De oorsprong van beide wapens is de volgende:<br />

Het geslacht van de Graven van Aarschot was reeds gekend in de vroege Middeleeuwen<br />

en speelde een grote rol tijdens de kruistochten. Dit adelijke geslacht en de huizen die<br />

eruit voortspruiten, dragen allemaal het schild met de lelies van sabel (vb Hertogen van<br />

Arenberg). De stad Aarschot heeft slechts één lelie in haar schild weerhouden.<br />

Het wapenschild van Heist-op-den-Berg werd overgenomen van het schepenzegel waarmee<br />

de “Schepenen van het Land en de Vryheid van Heist” zegelden op het einde van de<br />

17de eeuw. Dit schild werd in 1846 bij koninklijk besluit bekrachtigd.<br />

12<br />

Club Aarschot


#Over ons<br />

Stichtende leden<br />

Al onze stichtende leden hebben de beweging in gang gezet. Zij zijn voorzitter geweest, ondervoorzitter,<br />

secretaris, penningmeester of verantwoordelijk voor één van de commissies. Zij<br />

hebben de band gesmeed van vriendschap en samenwerking voor één ideaal, de weg gewezen<br />

voor dienstverlening.<br />

Stilaan zijn de meesten weggevallen: door ouderdom, door ziekte, door andere wegen in te slaan.<br />

Zij hebben echter ook gezorgd voor nieuw bloed, nieuwe leden en nieuwe vrienden. Wie jong<br />

toetrad, zag het komen en gaan in de club. Want zo’n club is bewegen, veranderen, groeien,<br />

vriendschappen smeden, maar ook loslaten.<br />

Vandaag zijn Jos Scheunis en Hugo Vetters nog steeds actief lid. Hiervoor kregen ze in juni <strong>2019</strong><br />

een speciale erkenning van <strong>Rotary</strong> International.<br />

Joseph Daems<br />

Rijksmiddelbaar onderwijs<br />

Willy De Gent<br />

Technisch onderwijs<br />

Roger Depré<br />

Algemeen geneeskunde<br />

François Deridder<br />

Financiën<br />

Joris Geens<br />

Fysiotherapie<br />

Albert Gillis<br />

Notaris<br />

Florent Gorris<br />

Fiscaal raadgever<br />

Jean Jansen<br />

Notaris<br />

Michel Janssens<br />

Tuinbouwmachines<br />

Leo Kempenaers<br />

Algemeen aannemer<br />

Willy Maes<br />

Tandarts<br />

Gaston Matthijs<br />

Financiën<br />

Felix Milan<br />

Confectie dames<br />

Achiel Pelgrims<br />

Alcoholische dranken<br />

Amedé Percy<br />

Zetelfabriek<br />

Armand Recko<br />

Industriële automatie<br />

Marcel Rijmenants<br />

Groothandel in zoetwaren<br />

Tony Roosen<br />

Betononderneming<br />

Joseph Scheunis<br />

Juwelier<br />

Willy Servranckx<br />

Verwerkt metaal<br />

Jaak Troukens<br />

Grootwarenhuizen Unic<br />

Robert Van Calster<br />

Zakenkantoor<br />

Arthur Vanden Bergh<br />

Huishoudapparaten<br />

Pierre Van Gool<br />

Financiën<br />

Désiré Vanhentenrijck<br />

Inwendige ziekten<br />

Jan Van Nuffelen<br />

Verzekeringen<br />

Alfons Verbiest<br />

Advocaat<br />

Leon Verlinden<br />

Chemische wasserij<br />

René Vermaelen<br />

Borstelfabriek<br />

Lode Verstraelen<br />

Architect<br />

Hugo Vetters<br />

Fabrikatie isolatiematerialen<br />

Norbert Vits<br />

Fabrikatie herenconfectie<br />

Club Aarschot 13


#Over ons<br />

50 jaar, 50 voorzitters<br />

Rotariër word je op vrijwillige basis,<br />

Rotariër zijn is echter niet vrijblijvend.<br />

De voorzitters van de afgelopen 50 jaar hebben deze slogan<br />

steeds ter harte genomen en vorm gegeven in hun programma.<br />

1969-1971 Jan Van Nuffelen †<br />

1971-1972 René Vermaelen<br />

1972-1973 Jean Janssen †<br />

1973-1974 Leon Verlinden<br />

1974-1975 Willy De Gent<br />

1975-1976 Marcel Rijmenants †<br />

1976-1977 Tony Roosen<br />

1977-1978 Lode Verstraelen †<br />

1978-1979 Michel Janssens<br />

1979-1980 Florent Gorris<br />

1980-1981 Hilmer Beckers<br />

1981-1982 Joseph Scheunis<br />

1982-1983 Hilmer Beckers<br />

1983-1984 Alfons Bruynseels<br />

1984-1985 Marcel Van Den Vonder<br />

1985-1986 Emiel Deboes<br />

1986-1987 Gaston Matthijs<br />

1987-1988 Willy Servranckx<br />

1988-1989 Albert Gilis<br />

1989-1990 Jos Siffert<br />

1990-1991 Egide Van Dingenen<br />

1991-1992 Eric Halsband<br />

1992-1993 Hugo Vetters<br />

1993-1994 Jean Van Meerbeek<br />

1994-1995 Michel Janssens<br />

1995-1996 Jef Naulaerts<br />

1996-1997 Bert Vandervelde<br />

1997-1998 Noël Journee<br />

1998-1999 René Kortleven<br />

1999-2000 Egide Van Dingenen<br />

2000-2001 Marcel Goossens<br />

2001-2002 Alfons Van Den Bergh<br />

2002-2003 Rudy Pieters<br />

2003-2004 Jan Claes<br />

2004-2005 Jan Claes<br />

2005-2006 Alfons Bruynseels<br />

2006-2007 Eric Halsband<br />

2007-2008 Harry Beckx<br />

2008-2009 Maurice Slootmaekers<br />

2009-2010 Rudy Goossens<br />

2010-2011 Egide Van Dingenen<br />

2011-2012 Wim Deboutte<br />

2012-2013 Gustaaf Witvrouwen<br />

2013-2014 Kris De Keyser<br />

2014-2015 Jan Claes<br />

2015-2016 Geert Dons<br />

2016-2017 Raf Verheyden<br />

2017-2018 Wim Van Malcot<br />

2018-<strong>2019</strong> Theo Peeters<br />

<strong>2019</strong>-2020 Gustaaf Witvrouwen<br />

14<br />

Club Aarschot


Jean Janssen,<br />

Gouverneur van District 163<br />

Jean Janssen (+2003), notaris in<br />

Heist-op-den-Berg, was een van de<br />

stichtende leden van <strong>Rotary</strong> Club<br />

Aarschot.<br />

Van 1980-1981 was hij gouverneur van<br />

het district 163. Een hele eer voor<br />

Mr. Janssen en ook voor de club.<br />

Tijdens zijn gouverneurschap werd<br />

dan ook de districtvergadering in Aarschot<br />

georganiseerd.<br />

Twee serviceclubs met een nauw band met <strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

Probus<br />

Association of retired PROfessional and BUSiness-people<br />

– werd in 1965 in Groot-Brittannië<br />

opgericht door een lid van <strong>Rotary</strong> Club Caterham :<br />

Harold Blanchard.<br />

Probus is een multidisciplinaire vereniging van<br />

personen die een academische graad hebben en/of<br />

een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven<br />

hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben<br />

bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies<br />

grotendeels achter zich hebben gelaten.<br />

Wereldwijd telt PROBUS 5000 clubs en meer dan<br />

425 000 leden.<br />

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven<br />

ondervonden hoe broos de vriendschap is en<br />

hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat<br />

in vergetelheid. In België werd de eerste Probusclub<br />

opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid<br />

van <strong>Rotary</strong> Club Antwerpen-Ring. In België zijn er op<br />

dit ogenblik 118 clubs met 4 184 leden.<br />

Inner Wheel<br />

Inner Wheel is actief in meer dan 104 landen met<br />

meer dan 108 000 leden in 3 895 Clubs.<br />

Mrs. Margarette Golding, verpleegster, en echtgenote<br />

van een Rotariër startte Inner Wheel in 1924. De<br />

dames van Rotariërs hielpen hun echtgenoten in het<br />

verwezenlijken van hun sociaal engagement. Het<br />

idee om een club van echtgenotes van Rotariërs op<br />

te richten ging uit van de <strong>Rotary</strong> club van Manchester.<br />

In juni <strong>2019</strong> telt IW Belgium-Luxembourg ongeveer<br />

2010 leden verdeelt over 3 districten en 77 clubs.<br />

Op 23 maart 1985 wordt Inner Wheel Aarschot opgericht.<br />

www.innerwheel.be/nl/club/aarschot<br />

Probus Club Aarschot werd gesticht op 17 november<br />

1990 met als peter-club <strong>Rotary</strong> Club Aarschot.<br />

www.probusclub-aarschot.be<br />

Club Aarschot 15


#Over ons<br />

Enkele portretten van de club<br />

Het is niet gelukt om alle foto’s van alle bestuurswissel-vergaderingen te verzamelen. Heel wat foto’s zijn<br />

verloren gegaan of in de vergetelheid geraakt. Als er na de uitgifte van deze brochure nog ‘schatten op zolder’<br />

gevonden worden, zullen we deze zeker publiceren op de website www.rotaryclub-aarschot.be.<br />

1969 - Voorzitter Jan Van Nuffelen 1970 - Voorzitter Jan Van Nuffelen<br />

(Bron: De Streekkrant)<br />

1977 - Voorzitter Tony Roosen 1993 - Voorzitter Hugo Vetters<br />

16<br />

Club Aarschot


2008 - Voorzitter Harry Beckx<br />

2011 - Voorzitter Egide Van Dingenen<br />

2009 - Voorzitter Maurice Slootmaekers<br />

2014 - Voorzitter Kris De Keyser<br />

2010 - Voorzitter Rudy Goossens<br />

2015 - Voorzitter Jan Claes<br />

<strong>2019</strong> - Voorzitter Gust Witvrouwen<br />

Club Aarschot 17


Het bestuur<br />

Elk jaar wordt er een nieuwe voorzitter gekozen door alle<br />

leden van de club. De voorzitter stelt zelf zijn/haar bestuur<br />

samen uit volgende vaste leden:<br />

• Voorzitter (in <strong>Rotary</strong>-jaar x)<br />

• Inkomende voorzitter (voorzitter in <strong>Rotary</strong>-jaar x + 1)<br />

• Uittredend voorzitter (voorzitter in <strong>Rotary</strong>-jaar x - 1)<br />

• Secretaris<br />

• Penningmeester<br />

• Clubmeester<br />

• Voorzitter commissie <strong>Rotary</strong> Foundation<br />

De voorzitter kiest voor zijn/haar bestuur de voorzitters van<br />

de niet-permanente commissies en duidt tevens de webmaster<br />

aan. Elk clublid komt hiervoor in aanmerking mits<br />

het lid akkoord gaat met de aanduiding. Het bestuur komt<br />

ongeveer 8 keer per jaar samen, telkens bij een van zijn bestuursleden<br />

thuis.<br />

1984 - Voorzitter Fons Bruynseels<br />

Statutaire vergaderingen<br />

Onze club heeft statutaire vergaderingen beurtelings op dinsdagmiddag<br />

om 12.15 u en op dinsdagavond om 19.30 u. Indien<br />

er vijf dinsdagen in een maand zijn is die dinsdagavond een<br />

Ladies Night.<br />

Tijdens de statutaire vergaderingen komt iemand spreken over<br />

een doel dat de club wenst te steunen, komt een bekende Vlaming<br />

of bekende Belg een uiteenzetting geven, hebben we vergaderingen<br />

in commissies, praatvergaderingen,…<br />

Meestal vinden deze vergaderingen plaats in ons clublokaal in<br />

‘t Wit Toreke, maar soms gaan we ook op verplaatsing. We bezoeken<br />

dan een bedrijf, een school, een instelling,…<br />

Naast het informatieve aspect en/of het werk dat we verzetten,<br />

komt tijdens deze vergaderingen voornamelijk de vriendschap<br />

op de eerste plaats.<br />

18<br />

Club Aarschot


Jeugduitwisselingen YEP<br />

(Youth Exchange Program)<br />

Elk jaar sponsoren de <strong>Rotary</strong>-clubs en districten meer dan 7000 leerlingen uit het<br />

middelbaar onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een<br />

andere regio van de wereld te ontdekken.<br />

De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien<br />

1 schooljaar, hoewel sommige <strong>Rotary</strong>-clubs en districten<br />

ook korte termijnuitwisselingen steunen van enkele<br />

weken of maanden.<br />

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren<br />

vanaf 16 jaar, al dan niet kinderen van Rotariërs.<br />

Onze club heeft een lange traditie in het ontvangen van<br />

“inbounds” uit alle windstreken.<br />

Meer weten: yeo@rotaryclub-aarschot.be<br />

Dochterclub <strong>Rotary</strong> Club Heist-op-den-Berg<br />

Naast de internationale contacten met clubs uit Dereham,<br />

Zevenbergen, Oranjeburg en Breda Zuid bestaat er ook een<br />

speciale band met dochterclub Heist-op-den-Berg.<br />

Zo wordt er jaarlijks een bowlingtornooi georganiseerd<br />

waarbij er een gezonde, speelse rivaliteit bestaat tussen<br />

de twee clubs. Er wordt gespeeld om een wisselbeker, die<br />

in <strong>2019</strong> in handen is van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot. Benieuwd<br />

welke club hem in 2020 mee naar huis zal nemen.<br />

International Fellowship of Flying Rotarians<br />

(IFFR Benelux)<br />

Deze organisatie is wereldwijd actief en verenigt piloten<br />

en andere liefhebbers van luchtvaart. Ben je piloot van een<br />

passagiersvliegtuig, sportvliegtuig, helicopter of luchtballon?<br />

Of je werk als vliegtuigtechnicus, luchtverkeersleider?<br />

Of heb je gewoonweg een passie voor luchtvaart én ben je<br />

lid van <strong>Rotary</strong>, dan kan je ook lid worden van IFFR.<br />

Een hechte band met <strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

In <strong>2019</strong> zijn drie van de zes bestuursleden van IFFR<br />

Benelux lid van <strong>Rotary</strong> Club Aarschot nl. Egide Van Dingenen,<br />

Kris De Keyser en Gust Witvrouwen.<br />

www.iffrbenelux.online<br />

Club Aarschot 19


#Over ons<br />

Een beperkte selectie uit talloze<br />

projecten en evenementen<br />

1972 | Apojo<br />

(vroeger Huize Eigen Haard)<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot financieert de aankoop<br />

van het eerste huis van ‘Huize Eigen Haard’<br />

aan de Gasthuisstraat. Onder implus van Rotariër<br />

Leon Verlinden groeit Huize Eigen Haard<br />

uit tot wat vandaag ‘APOJO’ heet. De organisatie<br />

heeft de voorbije jaren een thuis of een<br />

houvast geboden aan volwassenenen met een<br />

beperkingen uit onze hele regio.<br />

1980 tot 2000 | Kerstconcerten<br />

Jarenlang organiseert <strong>Rotary</strong> Club Aarschot,<br />

onder de bezieling van Fons Van den Bergh,<br />

kerstconcerten in de O-L-Vrouwekerk van Aarschot.<br />

De opbrengsten hiervan gingen o.a.<br />

naar het Kinderkankerfonds, KomMaarAf,...en<br />

naar talloze andere projecten.<br />

2000-2017 | Motortreffen<br />

Het startschot van het eerste Motortreffen<br />

wordt gegeven in 2000. Met de opbrengst hiervan<br />

werd de opleiding van enkele blindengeleidehonden<br />

betaald. Als je weet dat de kosten<br />

voor opleiding van zo’n hond tot € 20.000 per<br />

hond kunnen oplopen, weet je direct dat alle<br />

financiële steun meer dan welkom is. In 2017<br />

werd de laatste rit gereden.<br />

Pluto, één van de blindengeleidehonden<br />

20<br />

Club Aarschot


2005 | Schenking Stadsbeiaard<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot schenkt een stadsbeiaard aan de<br />

Stad Aarschot. Naar aanleiding van 100-jarig bestaan<br />

van <strong>Rotary</strong> International wordt elke club gevraagd iets bijzonders<br />

te schenken aan de ‘thuisstad’. Raymond Maes,<br />

Fons Bruynseels en Michel Janssens nemen actie. Een<br />

hypermoderne beiaard wordt geïnstalleerd op de<br />

Sint-Rochustoren.<br />

2009 | Ascot Oldtimer Run en<br />

Meeting<br />

Een 140 kilometer lange tocht door het Hageland<br />

en de Zuiderkempen waaraan auto’s<br />

ouder van 25 jaar aan deelnamen. Zo’n 50 oldtimers<br />

werden tentoongesteld aan de Schuttersveste<br />

in Rillaar. De opbrengst was bestemd<br />

voor Het Balanske uit Sint-Joris-Winge, een<br />

gezinsactiviteitencentrum voor personen met<br />

een beperking.<br />

2014 - 2015-2016 | ‘Knal-Concerten’<br />

Met de organisatie van optredens van Nathalia en<br />

tweemaal Clouseau vulde <strong>Rotary</strong> Club Aarschot drie<br />

jaar op een rij de Stadfeestzaal van Aarschot tot in de<br />

nok.<br />

Club Aarschot 21


Together, we<br />

Empower<br />

Samenwerken met<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot vergadert elke week om informatie<br />

door te geven aan zijn leden en om te beslissen<br />

welke acties zij organiseren of steunen. Alle<br />

personen/organisaties die willen samenwerken met<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot vragen we contact op te nemen<br />

met een van de leden van de club.<br />

Vervolgens bepalen de leden of ze het het project of<br />

het kantoor van de organisatie wensen te bezoeken.<br />

Ze stellen voor om een voordracht te houden op een<br />

clubvergadering, documentatie uit te delen aan de<br />

Rotariërs en/of een artikel voor te bereiden voor het<br />

clubblad...<br />

Get Involved<br />

Denk je dat <strong>Rotary</strong> bij je past? Wil je aansluiten<br />

bij de 1,2 miljoen vrienden, leiders en probleemoplossers<br />

die een wereld zien waarin<br />

mensen zich verenigen? Wil je actie ondernemen<br />

om blijvende verandering te creëren<br />

- voor de wereld, voor de gemeenschap van<br />

regio Aarschot en voor jezelf?<br />

Lid worden van een <strong>Rotary</strong> Club kan echter alleen<br />

op uitnodiging. Vertel ons meer over jezelf ,<br />

je passies, motivatie hoe je jezelf ziet passen bij de<br />

waarden en principes van <strong>Rotary</strong>.<br />

Een <strong>Rotary</strong> clublid neemt per e-mail of telefoon<br />

contact op om je interesse in <strong>Rotary</strong> verder te bespreken.<br />

Als dit gesprek positief is, word je uitgenodigd<br />

om de club beter te leren kennen.<br />

<strong>Rotary</strong> Club Aarschot kan je contacteren via het<br />

webformulier op www.rotaryclub-aarschot.be of<br />

via e-mail op één van onderstaande adressen:<br />

• voorzitter@rotaryclub-aarschot.be<br />

• secretaris@rotaryclub-aarschot.be<br />

• penningmeester@rotaryclub-aarschot.be<br />

• Jeugd: yeo@rotaryclub-aarschot.be<br />

22<br />

Club Aarschot


#Over ons<br />

Club Aarschot<br />

HUIDIGE LEDEN<br />

Huidige leden<br />

SCHEUNIS, JOSEPH Paul Harris Fellow - 1 Saffier<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 16-06-1969 / Juwelier-Optieker<br />

VETTERS, HUGO Paul Harris Fellow - 1 Saffier<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1969 / Fabrikage Isolatie<br />

BRUYNSEELS, ALFONS Paul Harris Fellow - Paul Harris Fellow<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1978 / Sanitair<br />

VAN DEN BERGH, ALFONS Paul Harris Fellow - 2 Saffier<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1983 / Kleding<br />

VAN DINGENEN, EGIDE Paul Harris Fellow - 2 Saffier<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1986 / Bedrijfsbeheer<br />

HALSBAND, ERIC Paul Harris Fellow - 2 Saffier<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1988 / Advocaat<br />

VANDERVELDE, BERT Paul Harris Fellow - Paul Harris Fellow<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-01-1992 / Medische verzorging<br />

GOOSSENS, WILLY<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 14-04-1996 / Openbare werken<br />

MARTENS, FRANK<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 04-05-1999 / Cardioloog<br />

WITVROUWEN, GUSTAAF Paul Harris Fellow - Paul Harris Fellow<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 02-05-2000 / Industriemateriaal<br />

DE KEYSER, KRIS Paul Harris Fellow - Paul Harris Fellow<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 03-12-2002 / Autorijschool<br />

SLOOTMAEKERS, MAURICE Paul Harris Fellow - Paul Harris Fellow<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 02-08-2003 / Informatica<br />

GEERINCKX, DANNY<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 29-11-2005 / Notaris<br />

PEETERS, THEO<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 05-05-2015 / Toegepaste Informatica<br />

MEYS, CAROLINE<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 29-01-<strong>2019</strong> / Accountant<br />

MEERSCHAUT, BRAM<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 19-03-<strong>2019</strong> / Luchthaven<br />

PITSI, SABINE<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 02-04-<strong>2019</strong> / Architekt<br />

WIENK, PASCALE<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 09-07-<strong>2019</strong> / Veiligheid<br />

WITVROUWEN, INGRID<br />

in <strong>Rotary</strong> sinds: 01-08-<strong>2019</strong> /<br />

Marketing<br />

Club Aarschot 23


www.rotaryclub-aarschot.be<br />

<strong>Rotary</strong>clubAarschot #<strong>Rotary</strong>Aarschot @rotaryaarschot<br />

24<br />

Club Aarschot

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!