17.11.2019 Views

Stageverslag

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PERSOONLIJKE INFORMATIE<br />

Suzanne Meijer<br />

Klas OM404<br />

Opleiding Mediavormgever fase 4<br />

Cibap Vakschool voor de verbeelding, Zwolle<br />

STAGEBEDRIJF<br />

Poppodium Metropool<br />

Industrieplein 10<br />

7553 LL Hengelo<br />

STAGEPERIODE<br />

29 Augustus 2016 - 20 Januari 2017<br />

STAGEBEGELEIDER<br />

Steven Hignell<br />

STUDIE COACH<br />

Dian Winkel<br />

BPV begeleider<br />

Anja Pauli


Voorwoord<br />

Voor mijn opleiding media vormgeving<br />

heb ik stage gelopen bij poppodium<br />

Metropool op de afdeling marketing<br />

en publiciteit. In dit stageverslag schrijf<br />

ik over mijn werkzaamheden binnen<br />

Metropool, mijn persoonlijke leerdoelen<br />

en de ervaringen die ik heb opgedaan.<br />

Tijdens mijn stage heb ik een erg leuke<br />

tijd gehad en veel geleerd van mijn<br />

stage begeleider Steven en mijn directe<br />

collega’s Guido en Rick en wil ze daarvoor<br />

graag bedanken!


INHOUD<br />

06 Inleiding<br />

07 Poppodium Metropool<br />

09 Het Metropool team<br />

11 Leerdoelen<br />

13 Onderzoek<br />

15 Artwork<br />

17 BPV Opdracht<br />

21 Maandladder & flyer<br />

23 Nieuwsbrief<br />

25 Adwords<br />

27 Posters<br />

36 Reflectie<br />

38 Slot


5<br />

Onderwerp


Inleiding<br />

6<br />

Inleiding<br />

Drie jaar geleden toen ik mij aanmelde voor de opleiding<br />

mediavormgever, had ik mijzelf als doel gesteld om stage te<br />

gaan lopen bij een poppodium, omdat ik naast vormgeven<br />

graag bezig ben met muziek daarom leek mij een poppodium<br />

een perfecte stageplek, hier zou ik mijn passie voor<br />

vormgeven kunnen toepassen in de muzieksector.<br />

Ik studeer momenteel aan het Cibap in Zwolle, richting media<br />

vormgeving. Ik heb deze periode stage gelopen bij poppodium<br />

Metropool in Hengelo.<br />

Voor de stage heb ik mijzelf verschillende leerdoelen gesteld en<br />

verschillende werkzaamheden uitgevoerd, als eindopdracht van deze<br />

stageperiode heb ik dit stageverslag gemaakt.<br />

In dit stageverslag leg ik uit wat ik heb geleerd tijdens mijn stage, wie Metropool<br />

is en of ik mijn leerdoelen heb behaald.


POPPODIUM<br />

METROPOOL<br />

7<br />

Poppodium Metropool is een sfeervol poppodium waar<br />

wekelijks diverse optredens plaats vinden.<br />

Poppodium Metropool<br />

Bij Metropool worden zowel concerten, feesten als festivals<br />

georganiseerd. Een voorbeeld van een feest wat bij<br />

Metropool wordt georganiseerd is Back to the 90’s wat de<br />

naam al suggereert een jaren 90 feestje.<br />

Daarnaast zijn er ook festivals als Heartland, Beerland en<br />

Whisky & Music.<br />

Poppodium Metropool heeft 2 zalen. De grootste zaal is de<br />

Jupiler Stage en heeft een capaciteit voor 850 bezoekers, de<br />

kleinere zaal ‘het paradijs’ heeft een capaciteit voor 250<br />

bezoekers en daarnaast beschikt Metropool over een<br />

muziekcafé waar ook evenementen plaatsvinden.<br />

De grote led-wall die aan het pand is bevestigd toont<br />

dagelijks de aankomende concerten, filmpjes en<br />

daarnaast hangen er ook grote posters.<br />

Ik loop stage bij het marketing en publiciteit team binnen<br />

Metropool waar wij het promotiemateriaal maken en<br />

bedenken voor Metropool en alle producties binnen<br />

Metropool.


8<br />

Onderwerp


Metropool team<br />

L<br />

9<br />

Metropool team<br />

Bij Metropool zijn meer dan 170 vrijwilligers<br />

werkzaam, 6 stagiares en er zijn 11<br />

vaste werknemers.<br />

Binnen metropool zijn er verschillende<br />

afdelingen Marketing & Publiciteit, Programmering,<br />

Productie, Facilitair, Techniek<br />

en Hospitality.<br />

Het team waarin ik stageloop is het marketing<br />

& publiciteit. Mijn stagebegeleider<br />

is Steven Hignell en is grafischvormgever<br />

en houdt zich bezig met marketing. Wij<br />

zorgen voor alle communicatie rondom<br />

alles wat zich binnen Metropool en<br />

daarbuiten afspeelt.<br />

De teksten voor het materiaal krijgen wij<br />

aangeleverd van Rick Escher en hij zorgt<br />

voor de copywriting.<br />

Guido de Jong is de manager van marketing<br />

& publiciteit, ik krijg zo nu en dan<br />

opdrachten en hij controleerd het werk<br />

o.a. de maandladder en flyers.<br />

Zie het onderstaande organogram met<br />

de structuur binnen Metropool.<br />

l


eerdoelen, leerdoeen,<br />

leerdoelen, leerdoelen,<br />

leerdoelen,<br />

leerdoelen, leerdoelen,<br />

leerdoelen, leerdoelen,<br />

leerdoelen,<br />

leerdoelen, leerdoe-<br />

10<br />

Onderwerp


Leerdoelen<br />

1 Photoshop vrijstaand<br />

Ik kan over een half jaar objecten/personen netter vrijstaand maken. Dit ga ik<br />

doen door tutorials te bekijken en veel te oefenen.<br />

11<br />

Voor het promotiemateriaal heb ik veel objecten en personen vrijstaand moeten<br />

maken, doordat ik deze handeling vaak heb moeten toepassen gaat dit nu een<br />

stuk beter, het ziet er kwalitatief veel beter uit en het gaat ook een stuk sneller dan<br />

voorheen. Voor het vrijstaand maken, maak ik gebruik van verschillende tools als de<br />

pen, snelle selectie, brush en gum. Door deze verschillende tools te gebruiken zie je<br />

niet dat er een persoon of object vrijstaand is gemaakt.<br />

Leerdoelen<br />

2 Illustrator & Photoshop<br />

Ik kan over een half jaar beter werken met de pentool binnen Illustrator en<br />

Photoshop. Ik ga dit doen door veel te oefenen en mensen om tips en tricks te<br />

vragen.<br />

Ik heb veel gebruik gemaakt van de Pentool binnen Photoshop om objecten en<br />

personen vrij te maken, dit gaat goed ik heb de pentool alleen niet binnen Illustrator<br />

verbeterd aangezien dit een programma’s is die ik bij Metropool bijna nooit heb<br />

gebruikt. Voor de toekomst zou ik dit binnen Illustrator nog beter willen leren.<br />

3 Photoshop bewerkingen<br />

Ik kan over een half jaar foto’s beter en netter bewerken d.m.v aanpassingen<br />

(helderheid/contrast, niveaus etc). Dit ga ik doen door tutorials te bekijken,<br />

mensen met deze kennis om tips vragen en veel te oefenen.<br />

Dit gaat goed bij veel promotiemateriaal heb ik gebruik gemaakt van aanpassingen<br />

in het contrast en o.a. helderheid om tot een gewenst resultaat te komen Door<br />

bij posters de kleur te veranderen heb ik de poster een hele andere uitstraling kunnen<br />

geven. Door dit veel te doen ben ik ook beter gaan zien hoe je een afbeelding<br />

het beste kunt bewerken.


4 HTML / CSS<br />

Ik kan over een half jaar beter overweg met HTLM / CSS. Ik ga dit doen door<br />

tutorials te bekijken en mensen met deze kennis om tips en tricks te vragen.<br />

Binnen mijn stageperiode ben ik bezig geweest met het maken van nieuwsbrieven<br />

dit is gedaan met HTML in het programma Dreamweaver. De eerste keer heb ik bij<br />

Steven mee gekeken, de tweede keer heb ik het zelf gedaan en heeft Steven bij mij<br />

mee geken en vanaf de 3de keer heb ik hem zelf gemaakt en wordt de nieuwsbrief<br />

alleen voor het versturen nog even nagekeken Het maken van een nieuwsbrief<br />

binnen HTML gaat mij goed af en ik kan als er iets niet werkt dit zelf oplossen in de<br />

code. Daarnaast heb ik op de site van Metropool ook aanpassing doorgevoerd bij<br />

o.a. de foto’s en de tekst. Met CSS ben ik niet in aanraking gekomen omdat ik geen<br />

stijlpagina’s heb aangemaakt.<br />

5 Bewegend beeld<br />

Ik kan over een half jaar beter werken met bewegend beeld hierbij kan je<br />

denken aan aankondigingen op een tv scherm. Ik ga dit doen door tutorials te<br />

bekijken en te vragen om uitleg.<br />

12<br />

Leerdoelen<br />

Aangezien er bij Metropool door de grafisch stagiair niet zoveel wordt ontworpen op<br />

het gebied van bewegend beeld heb ik aangeven of het een idee was dat ik een<br />

aankondiging film wil gaan maken voor op Facebook. Dit vonden ze een goed idee.<br />

Ik ben begonnen met het maken van een korte animatie van het Metropool logo,<br />

vanuit daar een template met de naam van de act, de datum en een herkenbare<br />

youtube clip. En tot slot heb ik in premiere er een film van gemaakt van maximaal<br />

30 seconde. Daarnaast heb ik ook adwords Banners gemaakt dit zijn afbeeldingen<br />

met een bewegende ticketlink dit heb ik gemaakt in Photoshop. Het maken van<br />

bewegend beeld gaat goed in zowel Photoshop, Premiere als in After Effects.<br />

HTML / CSS beheersen<br />

Bewegend beeld maken<br />

Pakket kennis verbeteren


Onderzoek<br />

13<br />

Onderwerp<br />

Bij mijn stagebedrijf Metropool maak ik<br />

promotiemateriaal voor concerten en<br />

evenementen. Ook maak ik voor Metropool<br />

eigen promotiemateriaal.<br />

De start van het maken van het promotiemateriaal<br />

is dat ik van mijn stagebegeleider<br />

Steven en Guido de Jongh<br />

(manager programma & marketing)<br />

een aankondigingsmail krijg, hierin staat<br />

wat er is bevestigd met de klant en de<br />

daar bij horende informatie (dit bestaat<br />

vaak uit informatie over de artiest en<br />

artwork wat wij dan moeten gebruiken).<br />

Dan zorg ik ervoor dat er op de server<br />

een map wordt aangemaakt waar<br />

deze info/materiaal in komt te staan.<br />

Na dit te hebben gedaan maak ik<br />

een web header, deze web header<br />

is meestal een afbeelding van de<br />

artiest en is onbewerkt, hierbij is het<br />

wel belangrijk dat ik goed oplet op<br />

het formaat in pixels. De web header<br />

komt dan op de metropool website te<br />

staan.<br />

Vanuit de web header maak ik een<br />

Facebook aankondiging waar vaak<br />

dezelfde afbeelding voor wordt<br />

gebruikt, bij deze aankondiging is het<br />

belangrijk dat ik oplet op het formaat<br />

in pixels, de datum goed is en de


naam foutloos erop staat.<br />

Als deze twee onderdelen zijn gemaakt<br />

ga ik bezig met het ontwerpen van de<br />

poster, hierbij doe ik onderzoek naar de<br />

artiest door naar zijn/haar muziek te<br />

luisteren, hun Facebook te bekijken, eerder<br />

artwork op te zoeken, het genre na<br />

te gaan en hun cd hoezen te bekijken.<br />

Op de poster probeer ik hun stijl terug<br />

te laten komen in de huisstijl van Metropool.<br />

Als de poster af is stuur ik hem rond<br />

via de mail naar mijn collega’s en als ze<br />

opmerkingen hebben pas ik het aan tot<br />

hij door iedereen is goedgekeurd.<br />

Na de goedkeuring ga ik bezig met de<br />

ontwerpen maken voor de schermen<br />

binnen Metropool en het scherm wat<br />

buiten het gebouw hangt. De binnen-schermen<br />

(plasma) zijn afgeleid<br />

van het poster ontwerp, hierbij is het<br />

belangrijk dat het artwork van de poster<br />

terug komt met de naam en de datum<br />

duidelijk zichtbaar. Bij het scherm buiten<br />

(ledwall) let ik goed op het contrast en<br />

zorg ik dat de naam beeldvullend is, ook<br />

is het erg belangrijk dat de tekst goed<br />

zichtbaar is. Door mijn collega wordt er<br />

een facebook evenement aangemaakt<br />

en ik maak hiervoor een header die<br />

op de pagina komt te staan, bij deze<br />

header moet ik goed opletten op het<br />

formaat en wat er zichtbaar is, aangezien<br />

er randen afgesneden worden in<br />

de voorvertoning.<br />

Tot slot ontwerp ik Facebook afbeeldingen<br />

ter promotie van het concert /<br />

evenement. Bij deze afbeeldingen kun je<br />

denken aan bijvoorbeeld winacties en<br />

hier wordt dan het ontwerp op aangepast.<br />

14<br />

Onderwerp


Artwork<br />

15<br />

Artwork<br />

Voor elk concert dat in Metropool plaats<br />

vindt, moet promotiemateriaal gemaakt<br />

worden.<br />

Vaak wordt er door het management<br />

artwork meegeleverd, als dit zo is ben ik<br />

verplicht om dit te gebruiken. Af en toe<br />

ben ik ook vrij om zelf een ontwerp te<br />

maken.<br />

Van de aangeleverde foto maak ik dan<br />

een webheader en een Facebook aankondiging.<br />

Als dit klaar is maak ik een<br />

aankondiging film waarin een herkenbare<br />

clip wordt afgespeeld in het template<br />

van Metropool.<br />

Als dit klaar staat begin ik met het<br />

ontwerpen van de poster, voordat ik<br />

hiermee begin onderzoek ik eerst wie<br />

de artiest is en welke muziek diegene<br />

maakt, welke genre het is, welke doelgroep<br />

er naar luistert, kijk naar hun<br />

social media en kijk naar het artwork<br />

van oude albums. Vanuit daar begin<br />

ik met het ontwerp van de poster, de<br />

aangeleverder foto moet er meestal wel<br />

in (m.u.v. bepaalde shows ben ik hier<br />

helemaar vrij in) maar verder ben ik<br />

helemaal vrij om een ontwerp te maken.<br />

Ik ga kijken welke stijl ik naar voren wil<br />

laten komen, welk font ik wil gebruiken<br />

en welke doelgroep de poster moet<br />

aanspreken.<br />

Als ik tevreden ben met de poster stuur<br />

ik deze via de mail door naar Steven,<br />

Guido, Rick en Frank. Als zij hem goedkeuren<br />

ga ik verder met het ontwerpen<br />

van de schermen binnen pand en de<br />

ledwall die buiten hangt. Voor Facebook<br />

ontwerp ik een header en maak afbeeldingen<br />

voor Ticketmaster en dit is allemaal<br />

in de stijl van de poster.


16<br />

Onderwerp


BPV Opdracht<br />

17<br />

Onderwerp<br />

In deze stageperiode heb ik aan meerdere<br />

grote stageopdrachten gewerkt,<br />

ik heb gekozen voor Back tot the 90’s<br />

omdat ik hier veel onderzoek voor heb<br />

gedaan en keuzes heb moeten maken.<br />

Voor Back tot the 90’s heb ik het promotiemateriaal<br />

gemaakt. Bij het maken van<br />

promotiemateriaal begin ik normaal<br />

gesproken met het maken van een web<br />

header en een facebook aankondiging.<br />

Bij het maken van promotiemateriaal<br />

voor artiesten wordt vaak al het artwork<br />

aangeleverd en ontwerp ik het materiaal<br />

in de stijl van de artiest en de huisstijl<br />

van Metropool. Alleen is dat bij Back to<br />

the 90’s anders gegaan aangezien de<br />

web header en facebook aankondiging<br />

in de stijl van de poster gemaakt moesten<br />

worden. Ik ben daarom gestart met<br />

het maken van de poster, ik had hier ook<br />

geen artwork voor gekregen waardoor ik<br />

redelijk vrij ben gelaten in mijn ontwerp.<br />

Bij de start van de poster heb ik eerst<br />

onderzoek gedaan naar het artwork<br />

van de voorgaande edities, om een<br />

idee te krijgen wat de poster moest<br />

uitstralen. Daarnaast heb ik ook onderzoek<br />

gedaan naar festival posters die de<br />

stijl hebben die ik wil laten terugkeren in<br />

mijn poster. Belangrijk voor de 90’s poster<br />

was dat er één thema is waar elemen-<br />

ten uit de 90’s in terug komen. Ook is het<br />

erg belangrijk dat de poster goed opvalt<br />

en een ‘party’ sfeer uitbeeldt. Daarnaast<br />

heb ik ook samen met mijn stagebegeleider<br />

er over gehad hoe de poster over<br />

moet komen en wat belangrijk is om op<br />

te letten.<br />

Voor het maken van de poster ben ik<br />

opzoek gegaan naar verschillende beelden<br />

die ik vind passen bij het thema<br />

van de poster. Als thema voor Back tot<br />

the 90’s heb ik gekozen voor een winterse,<br />

feestelijke sfeer. Aangezien het<br />

evenement plaats vindt in december.<br />

De achtergrond van de poster heeft een<br />

blauw/groene kleur waar de structuur<br />

van water en ijs wordt afgebeeld. Ik heb<br />

voor deze achtergrond gekozen, omdat<br />

het goed een winterse sfeer geeft en<br />

doordat er ook glans zichtbaar is maakt<br />

het de poster i.p.v. grauw juist wat feestelijker.<br />

Voor het thema wat ik terug wou laten<br />

komen in mijn ontwerp ben ik onderzoek<br />

gaan doen naar posters van festivals<br />

als Mysteryland & Dreamfields. In deze<br />

posters staat ook een thema vast, maar<br />

ook weer niet, beetje abstract. Dit is ook<br />

het idee wat ik met mijn poster wil laten<br />

terugkomen. Uiteindelijk heb ik gekozen<br />

voor een wereldbol waar 90’s elementen


18<br />

BPV Opdracht


19<br />

BPV Opdracht<br />

uit springen. Belangrijk aan de wereldbol<br />

is dat het een winterse wereldbol is<br />

die fris maar neutraal oogt en niet de<br />

eye-catcher in het ontwerp is. De 90’s<br />

elementen zijn de elementen die er uit<br />

moeten springen, die goed moeten<br />

opvallen en gelijk de mensen enthousiast<br />

moeten maken. De wereldbol waar<br />

ik voor heb gekozen is een realistische<br />

wereldbol waar duidelijk de winterse elementen<br />

in terug komen. De wereldbol is<br />

in de kleur van de achtergrond om een<br />

verloop te creëren.<br />

Na dit deel van de poster te hebben<br />

ontworpen ben ik gestart met het uitzoeken<br />

van 90’s elementen die ik terug<br />

wilde zien in de poster. Ik heb hiervoor<br />

gezocht naar tv karakters, iconen,<br />

muziek en andere herkenbare 90’s<br />

elementen. Ik vond het belangrijk dat<br />

deze elementen kleurrijk zijn zodat deze<br />

elementen er goed uitspringen. Op de<br />

poster staan verschillende tv-karakters<br />

om het geheel een speelse uitstraling<br />

te geven en dit wordt nogmaals extra<br />

uitgedrukt door de iconen die staan<br />

afgebeeld.<br />

Vanuit de poster ben ik begonnen<br />

met het ontwerpen van de web header,<br />

facebook aankondiging/header,<br />

plasma en de ledwall. Bij deze ontwerpen<br />

komt het artwork van de poster<br />

terug alleen anders geschaald, aangezien<br />

het formaat van elk onderdeel<br />

verschilt.<br />

Nadat dit allemaal is ontworpen is de<br />

basis van het promotiemateriaal klaar,<br />

maar het was ook belangrijk dat we<br />

dit evenement online goed onder de<br />

aandacht brachten. Hiervoor had ik een<br />

facebook afbeelding gemaakt die dan<br />

op facebook als advertentie gebruikt<br />

kon worden, deze facebook afbeelding<br />

is in dezelfde stijl als dat van de poster<br />

dit is voor de herkenbaarheid.<br />

Daarnaast heb ik Adwords Banners<br />

ontworpen dit is een advertentie programma<br />

van Google, waarmee je<br />

reclame kunt maken op de Google<br />

websites en op websites die gebruik<br />

maken van Google AdSense. Je kiest<br />

dan bij welke zoekopdrachten je advertenties<br />

vertoond wordt en daar betaal je<br />

dan voor. Tijdens het ontwerpen van de<br />

Adwords heb ik ervoor gezorgd dat de<br />

stijl overeenkomt met de poster met een<br />

interactieve ticketlink die oplicht waardoor<br />

het voor mensen gelijk duidelijk is<br />

dat ze via die link tickets kunnen aanschaffen.<br />

Tot slot hebben we als extra promotie<br />

voor het evenement het op de programma<br />

ladders gezet en de poster<br />

tijdens soort gelijke evenementen in het<br />

pand opgehangen.


20<br />

Onderwerp


Maandladder en flyer<br />

21<br />

Maandladder en flyer<br />

Elke maand wordt er een nieuwe<br />

maandladder en flyer ontworpen om de<br />

aankomende shows uit te lichten. Voor<br />

de maandladder is het belangrijk dat<br />

een selectie van de grote zaal shows er<br />

groot op komt te staan en daaronder<br />

staan de overige concerten en evenementen.<br />

Voor deze maandladder is het<br />

erg belangrijk dat ik heel secuur te werk<br />

ga zodat ik geen fouten maak.<br />

Voor de flyer zet ik eerst alle acts vanaf<br />

de betreffende maand in de ladder aan<br />

de andere kant van de flyer staan concerten<br />

uitgelicht met een tekstje en evt<br />

een foto. Tot slot ontwerp ik ook elke<br />

maand een voorpagina waar een<br />

opvallende act op staat. Ook voor de<br />

flyer is het erg belangrijk om secuur<br />

te werk te gaan, de datums o.a. goed<br />

na te kijken.<br />

Als de maandladder en flyer zijn<br />

ontworpen bestel ik ze, dit is altijd op<br />

een vaste datum in de maand ivm<br />

levertijd.<br />

De posters en flyers worden daarna<br />

meegeven aan versprijders, worden<br />

inpandig opgehangen en meegegeven<br />

aan bezoekers.


22<br />

<strong>Stageverslag</strong> van Suzanne


Nieuwsbrief<br />

23<br />

Nieuwsbrief<br />

Aan het begin van de stage heb ik<br />

mijzelf als leerdoel opgesteld dat ik meer<br />

wou leren over HTML. Om dit leerdoel<br />

te behalen ben ik de nieuwsbrief gaan<br />

maken.<br />

Elke donderdag maak ik een nieuwsbrief,<br />

hierin staan de nieuwe aankondigingen,<br />

welke concerten er het weekend<br />

plaatsvinden, welke concerten wat meer<br />

aandacht nodig hebben, het muziekcafé<br />

menu en de aankomende en te<br />

verwachten concerten/evenementen.<br />

De nieuwsbrief maak ik in Dreamweaver,<br />

waar al een template voor de nieuwsbrief<br />

in staat. Ik heb nog niet eerder met<br />

Dreamweaver gewerkt. Het voordeel van<br />

het werken binnen Dreamweaver is dat<br />

je zowel in code werkt als in het ontwerp.<br />

Voordat ik begin met het maken van<br />

de nieuwsbrief maak ik een nieuwe<br />

map aan met de juiste datum waar ik<br />

de afbeeldingen die in de nieuwsbrief<br />

komen opsla in het juiste formaat. Vanuit<br />

hier maak ik een header waarinposters<br />

worden afgebeeld en deze header linkt<br />

naar de website van Metropool.<br />

De tekst krijg ik aangeleverd van Rick<br />

en die verwerk ik in de nieuwsbrief. En<br />

plaats bij de teksten de juiste afbeeldingen<br />

en posters in het goede formaat.<br />

De afbeelding en de titels dienen als link<br />

naar de Metropool website en naar het<br />

evenement. Zelf zet ik de juiste datum,<br />

tijden en prijzen bij het des betreffende<br />

evenement.<br />

In code zet ik het aankomende programma<br />

en de upcoming concerten.<br />

Als de nieuwsbrief klaar staat controleerd<br />

Guido de tekst. En dat zet ik hem<br />

klaar om te versturen.


24<br />

Nieuwsbrief


Adwords<br />

Voor Metropool heb ik veel Adwords Banners<br />

ontworpen. Adwords is een advertentie<br />

programma van Google, waarmee je<br />

reclame kunt maken op de Google websites<br />

en op websites die gebruik maken<br />

van Google AdSense. Je kiest dan bij welke<br />

zoekopdrachten je advertenties vertoond<br />

wordt en daar betaal je dan voor.<br />

25<br />

Adwords<br />

Voor het ontwerpen van de Adwords heb ik<br />

eerst de Adwords lijst erbij gepakt hier staat<br />

op welke formaten er gemaakt moesten<br />

worden. Bij het aanmaken van de Adwords<br />

gaf ik ze de naam van het formaat met<br />

daarvoor de artiest om zo goed overzicht<br />

te houden. Ik heb voor verschillende evenementen<br />

Adwords Banners ontworpen.<br />

Hierbij leveren wij zoekwoorden aan die<br />

aansluiten bij de act en de doelgroep<br />

De adwords heb ik ontworpen binnen<br />

Photoshop en ze zijn in de stijl van de poster<br />

van de artiest gemaakt. In het onwerp van<br />

de Adwords zit een interactieve ticketlink,<br />

zodat mensen gelijk via de link tickets kunnen<br />

bestelen deze ticketlink licht ook op om<br />

zo goed op te vallen.


26<br />

Adwords


Tijdens mijn stage<br />

bij Metropool heb<br />

27<br />

Onderwerp<br />

ik ontzettend veel<br />

posters gemaakt op<br />

de volgende pagina's<br />

een selectie van de<br />

gemaakte posters!


28<br />

Posters


29<br />

Posters


30<br />

Posters


31<br />

Posters


32<br />

Posters


33<br />

Posters


34<br />

Posters


35<br />

Reflectie


Reflectie<br />

Mijn laatste stageperiode binnen de<br />

opleiding media vormgeving is voorbij<br />

gevlogen. Ik heb in mijn stageperiode<br />

bij Metropool erg veel geleerd op het<br />

gebied van ontwerpen en marketing.<br />

Ik heb geleerd hoe ik promotiemateriaal<br />

kan maken waarmee ik een doelgroep<br />

kan aanspreken, hiervoor ben ik veel<br />

onderzoek gaan doen naar de artiest<br />

om goed inzicht te krijgen in de doelgroep<br />

die we willen bereiken. Daarnaast<br />

heb ik ook geleerd dat het promotiemateriaal<br />

niet altijd mooi hoeft te zijn, het<br />

belangrijkste is dat het de doelgroep<br />

aanspreekt.<br />

Het samenwerken met collega’s ging<br />

ook erg goed. Een aantal werkzaamheden<br />

heb ik ook in samenwerking<br />

gedaan, hierbij kan je denken aan de<br />

postering binnen het pand, promotiepakkatten<br />

maken en de partner mailing.<br />

Dit deed ik samen met de andere twee<br />

stagiaires.<br />

Wat een leer punt voor de toekomst is<br />

dat ik wat zekerder over mijn werk mag<br />

zijn en ook meer mijn mening naar<br />

voren mag brengen. Dit vind ik zelf nog<br />

lastig, want ik ben niet snel tevreden en<br />

neem ook snel aan wat collega’s zeggen.<br />

Ik zou mijn eigen werk meer moeten<br />

gaan toelichten zodat ik collega’s<br />

van mijn ontwerp kan gaan overtuigen.<br />

Bij Metropool heb ook met eigen ideeën<br />

mogen uitwerken. Ik miste bij Metropool<br />

een aankondiging filmpje. Dit idee<br />

mocht ik van hun gaan uitwerken en<br />

wordt nu ook gebruikt op hun Facebook.<br />

De stageperiode vond ik een erg interessante<br />

en leerzame periode, door de<br />

stage ben ik gaan realiseren dat ik heel<br />

graag verder wil in deze richting en mij<br />

ook meer wil gaan richten op de marketing<br />

en communicatie.<br />

Tijdens deze stageperiode heb ik<br />

ook een vooropleiding op de AKI in<br />

Enschede gevolgd, om te kijken of die<br />

opleiding bij mij past, of het een mooie<br />

vervolg opleiding is en om sfeer te<br />

proeven. Dit was ook een mooi te combineren<br />

met mijn stage. Aangezien ik het<br />

belangrijk vond om meer Out of the Box<br />

te leren denken. Ik ben door de stage<br />

en de vooropleiding erachter gekomen<br />

dat ik niet naar een kunstacademie<br />

wil, maar meer combinatie opleiding<br />

wil gaan volgen zoals Communicatie<br />

Media Design of meer de marketing<br />

kant op.<br />

36<br />

Reflectie


37<br />

Onderwerp<br />

Bedankt<br />

Metropool voor de<br />

leuke, leerzame en<br />

inspirende stage!


Slot<br />

Tijdens de laatste stageperiode van twintig<br />

weken heb ik veel geleerd op het gebied<br />

van grafisch vormgeving en hoe het in zijn<br />

werk gaat bij de afdeling marketing en<br />

publiciteit binnen poppodium Metropool .<br />

Door deze stage heb ik meer kennis opgedaan<br />

in Photoshop en HTML.<br />

Door de leerdoelen die ik voor mijn stageperiode<br />

had opgesteld, had ik voor mijzelf<br />

ook een goed en duidelijk beeld van wat<br />

ik graag bij Metropool wilde gaan leren. Ik<br />

heb de leerdoelen die ik mijzelf heb opgesteld<br />

behaald, dit komt om de meeste<br />

leerdoelen in Photoshop zaten en ik erg<br />

veel met dit programma heb gewerkt.<br />

38<br />

Slot<br />

Ik ben deze stage periode bezig geweest<br />

met het maken van promotiemateriaal voor<br />

zowel Metropool zelf als voor de producties,<br />

mailings en de postering in het pand.


39<br />

Onderwerp<br />

<strong>Stageverslag</strong> Suzanne Meijer<br />

Cibap Vakschool voor de verbeelding, Media Vormgeving<br />

29 Augustus 2016 - 20 Januari 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!