27.05.2020 Views

Eyes Solutions_2020_zomerfolder_NL_Frits Van Den Bosch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

z o m e r 2 0 2 0 | n i e u w s t e t r e n d s | o p t i e k f r i t s v a n d e n b o s c h<br />

z o m e rt r e n d s


Cartier<br />

cov e r<br />

Chloé<br />

Ray Ban<br />

Cartier<br />

d é<br />

t r e n d s<br />

vo o r<br />

d e z e<br />

Cartier<br />

z o m e r<br />

KOM UIT JE KOT, MET DE JUISTE BRIL!<br />

Na weken van afzondering en thuisblijven,<br />

snak je ongetwijfeld naar het buitenleven.<br />

De dag plukken, tafelen, uitstapjes, …<br />

Ook wij kijken ernaar uit. Toch hebben we<br />

niet stilgezeten. We stoomden kersverse<br />

collecties klaar en haalden nieuwe<br />

technologieën in huis. Nu popelen we om<br />

jou met open armen te ontvangen.<br />

Tijd om je ogen te testen?<br />

Dat treft: we hebben een leuke deal op<br />

uni- of multifocale brillen, inclusief gratis<br />

oogtest. Zonnekloppers profiteren van onze<br />

actie rond zonneglazen op sterkte.<br />

Wij wensen jou een fantastische zomer.<br />

En hopen dat je nu – meer dan ooit –<br />

Belgisch koopt en je lokale handelaar<br />

steunt.<br />

Optiek <strong>Frits</strong> <strong>Van</strong> <strong>Den</strong> <strong>Bosch</strong><br />

— 3


Anne & Valentin<br />

Anne & Valentin<br />

s w e e t<br />

a s<br />

c a n dy<br />

Fijne monturen en zachte<br />

pastels. Daarmee zie je het<br />

leven rooskleurig in. En oog je<br />

stralend en opgewekt.<br />

Lindberg<br />

4 — — 5


Dior<br />

i n a<br />

c o l o r f u l<br />

wo r l d<br />

Face à Face<br />

Hoe beken jij kleur deze zomer?<br />

Met stijlvolle transparantie,<br />

of donkere glazen voor een<br />

contrastrijk zicht in het zonnetje?<br />

Tom Ford<br />

Tom Ford<br />

Tom Ford<br />

— 7


Chanel<br />

d e z e zo m e r graag<br />

zo n in de hemel,<br />

m aa r niet in je ogen!<br />

50%<br />

ko r t i n g op de<br />

zonneglazen<br />

op sterkte<br />

a wo m a n needs pearls<br />

Chanel<br />

z o n n e g l a sac t i e = 1 g l a s grat i s *<br />

Bij aankoop van een zonnebril op sterkte, krijg je 50% korting op je<br />

zonneglazen, kortom: 1 glas gratis! Deze actie geldt op uni- en<br />

De brillenketting à la Chanel is terug. En hoe!<br />

Het summum van elegantie en nog handig ook.<br />

multifocale zonneglazen, ook voor de vervanging van glazen in je huidige zonnebril.<br />

*check info en voorwaarden in de winkel<br />

8 —


Lindberg<br />

1.<br />

l i f e<br />

i s a<br />

j u n g l e<br />

Zin in zuiderse flair? Ga voor een<br />

klassevolle bril die past bij jouw<br />

gezichtsvorm. En die mooi staat<br />

bij al je zomerse outfits, inclusief<br />

de kleurrijkste.<br />

2.<br />

1. Ray-Ban<br />

2. Etnia Barcelona<br />

— 11


SCHERP ZIEN<br />

ZONDER BRIL<br />

OF LENZEN<br />

1.<br />

2.<br />

<strong>NL</strong>Z1918_Nachtlenzen_DirectMail_210x148mm.indd 5 09-04-19 12:02<br />

3.<br />

s u n<br />

Is het comfort van je bril of je zachte lenzen beperkt?<br />

Probeer nachtlenzen en krijg €100 korting!*<br />

i n m y<br />

e y e s<br />

Zeg volop ja tegen de zon met een kwaliteitsvolle zonnebril<br />

die je ogen maximaal beschermt en er super classy uitziet.<br />

* Actie geldig t.e.m. 30/08/<strong>2020</strong>. Voorwaarden in de winkel.<br />

1. Dior / 2. Anne & Valentin / 3. Ray-Ban<br />

— 13


2.<br />

1.<br />

3. 2.<br />

h a p py<br />

days<br />

Bestel uw contactlenzen online<br />

via onze webshop :<br />

www.optiekfritsvdb.lensolutions.be<br />

Laat je ogen spreken met een bril die<br />

opvalt. Ga voor een eigenzinnige vorm of<br />

contrasterende kleuren. Wedden dat alle<br />

ogen op jou gericht zijn?<br />

1. Etnia Barcelona<br />

2. Chloé<br />

3. Etnia Barcelona<br />

14 —


Face à Face<br />

Voor een persoonlijk onderhoud,<br />

gelieve aan afspraak te maken.<br />

ZOMER<br />

VAN HET<br />

ZIEN!<br />

TOT 29/08/<strong>2020</strong><br />

GR ATIS OOGMETING<br />

Unifocale<br />

glazen vanaf<br />

€99*<br />

Zeiss multifocale<br />

glazen vanaf<br />

€399*<br />

* Actie niet cumuleerbaar met andere kortingen<br />

of voordelen. Actie enkel geldig bij aankoop<br />

montuur + glazen.<br />

Turnhoutsebaan 31-35, 2100 Deurne<br />

T: 03 324 91 75 - info@optiekfritsvandenbosch.be<br />

Ma: Gesloten Di - Vr: 09:00 - 12:30 | 13:30 - 19:00 Za: 09:00 - 18:00 Zo: Gesloten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!