27.05.2020 Views

Eyes Solutions_2020_zomerfolder_NL_Optiekpunt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

z o m e r 2 0 2 0 | n i e u w s t e t r e n d s | o p t i e k p u n t<br />

z o m e r-<br />

t r e n d s


Celine<br />

cov e r<br />

Laurence d’Ari<br />

Cartier<br />

d é<br />

t r e n d s<br />

Cartier<br />

CARTIER,<br />

NIEUW MERK<br />

IN ONS<br />

GAMMA!<br />

vo o r<br />

d e z e<br />

z o m e r<br />

KOM UIT JE KOT, MET DE JUISTE BRIL!<br />

Na weken van afzondering en thuisblijven,<br />

snak je ongetwijfeld naar het buitenleven.<br />

De dag plukken, tafelen, uitstapjes, …<br />

Ook wij kijken ernaar uit. Toch hebben we<br />

niet stilgezeten. We stoomden kersverse<br />

collecties klaar en haalden nieuwe<br />

technologieën in huis. Nu popelen we om<br />

jou met open armen te ontvangen.<br />

Tijd om je ogen te testen?<br />

Dat treft: we hebben een leuke deal op<br />

uni- of multifocale brillen, inclusief gratis<br />

oogtest. Zonnekloppers profiteren van onze<br />

actie rond zonneglazen op sterkte.<br />

Wij wensen jou een fantastische zomer.<br />

En hopen dat je nu – meer dan ooit –<br />

Belgisch koopt en je lokale handelaar<br />

steunt.<br />

<strong>Optiekpunt</strong><br />

— 3


Komono<br />

Nathalie Blanc<br />

s w e e t<br />

a s<br />

c a n dy<br />

Fijne monturen en zachte<br />

pastels. Daarmee zie je het<br />

leven rooskleurig in. En oog je<br />

stralend en opgewekt.<br />

Nathalie Blanc<br />

4 — — 5


Dior<br />

i n a<br />

c o l o r f u l<br />

wo r l d<br />

Tom Ford<br />

Hoe beken jij kleur deze zomer?<br />

Met stijlvolle transparantie,<br />

of donkere glazen voor een<br />

contrastrijk zicht in het zonnetje?<br />

Garrett Leight<br />

Etnia Barcelona<br />

— 7


Chanel<br />

d e z e zo m e r graag<br />

zo n in de hemel,<br />

m aa r niet in je ogen!<br />

50%<br />

ko r t i n g op de<br />

zonneglazen<br />

op sterkte<br />

a wo m a n needs pearls<br />

Chanel<br />

z o n n e g l a sac t i e = 1 g l a s grat i s *<br />

Bij aankoop van een zonnebril op sterkte, krijg je 50% korting op je<br />

zonneglazen, kortom: 1 glas gratis! Deze actie geldt op uni- en<br />

De brillenketting à la Chanel is terug. En hoe!<br />

Het summum van elegantie en nog handig ook.<br />

multifocale zonneglazen, ook voor de vervanging van glazen in je huidige zonnebril.<br />

*check info en voorwaarden in de winkel<br />

8 —


Chloé<br />

1.<br />

l i f e<br />

i s a<br />

j u n g l e<br />

Zin in zuiderse flair? Ga voor een<br />

klassevolle zonnebril die past bij<br />

jouw gezichtsvorm. En die mooi<br />

staat bij al je zomerse outfits,<br />

inclusief de kleurrijkste.<br />

2.<br />

1. Tom Ford<br />

2. Etnia Barcelona<br />

— 11


het stuur van uw auto? een led scherm? stralen van de zon? zou zijn met 2 brillen?<br />

* Actie niet cumuleerbaar - zie voorwaarden in de winkel.<br />

Waarde van het gratis montuur kleiner of gelijk aan het gekochte montuur,<br />

max. 180€ voor een unifocale bril en 250€ voor een progressive bril.<br />

JE ZICHT<br />

KAN NOG<br />

ZOVEEL<br />

BETER<br />

1.<br />

2.<br />

va n a f<br />

€399,-<br />

Voor een paar<br />

PROGRESSIEVE GLAZEN<br />

VAN VARILUX.<br />

Een allroundtalent<br />

op élke afstand!<br />

h a p py<br />

3.<br />

VARILUX IS HET<br />

NUMMER 1 MERK<br />

days<br />

VAN MULTIFOCALE<br />

BRILLENGLAZEN<br />

WERELDWIJD<br />

Laat je ogen spreken met een montuur dat opvalt. Ga voor een eigenzinnige vorm<br />

of contrasterende kleuren. Wedden dat alle ogen op jou gericht zijn?<br />

1. Ray Ban / 2. Garrett Leight / 3. Tom Ford<br />

— 13


Ray Ban<br />

Bestel uw contactlenzen online<br />

via onze webshop :<br />

optiekpunt.lensolutions.be<br />

s u n i n<br />

m y e y e s<br />

Zeg volop ja tegen de zon met een<br />

kwaliteitsvolle zonnebril die je ogen maximaal<br />

beschermt en er super classy uitziet.<br />

14 —


Voor een persoonlijk onderhoud,<br />

gelieve aan afspraak te maken.<br />

* Actie niet cumuleerbaar.<br />

Zie voorwaarden in de winkel.<br />

ZOMER<br />

VAN HET<br />

ZIEN!<br />

TOT 29/08/<strong>2020</strong><br />

GR ATIS<br />

o o g m e t i n g*<br />

€10 0 korting<br />

op een<br />

unifocale bril<br />

met Eyezen glazen*<br />

Chloé<br />

€15 0 korting<br />

op een<br />

multifocale<br />

bril<br />

Jan Mahieustraat 28A, 8800 Roeselare - T: 051 25 37 25 - info@optiekpunt.be<br />

Ma : Op afspraak Di - Vr : 9:30 - 12:00 | 13:30 - 18:30<br />

Za : 9:30 - 18:00 (doorlopend open)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!