16.11.2020 Views

Covid-19 Snapshots - Nederlands

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wat betekent<br />

<strong>Covid</strong>-<strong>19</strong> voor<br />

kledingarbeid(st)ers?


inhoud<br />

#PayYourWorkers<br />

liveblog statistieken<br />

h&m<br />

primark<br />

nike<br />

ON(DER)betaald IN de pandemie<br />

PANDEMIC<br />

nationale strijd in cambodja<br />

covid-<strong>19</strong> slaat overal toe


#PayYourWorkers<br />

Verstoring van de toeleveringsketens, annuleringen van bestellingen en<br />

overhaast opgelegde lockdowns in landen waar kleding geproduceerd<br />

wordt, hebben een grote impact op de levens van kledingarbeid(st)ers.<br />

Aangezien hongerlonen de norm zijn in de kledingindustrie, moesten<br />

miljoenen kledingarbeidsters sowieso al knokken om te kunnen<br />

overleven. Spaargeld hebben ze niet, schulden wel.<br />

Doordat duizenden fabrieken tijdens de COVID-<strong>19</strong>-pandemie weken of<br />

zelfs maandenlang gesloten waren, ontvingen veel van de arbeiders<br />

slechts een deel van hun reguliere loon, als ze al betaald werden.


#PayYourWorkers<br />

Uit ons in augustus gepubliceerde<br />

onderzoek blijkt dat in sommige landen de kledingarbeiders in april<br />

minder dan 25% van hun normale loon ontvingen en dat ze wereldwijd<br />

tijdens de eerste drie maanden van de pandemie naar schatting tussen<br />

2.7 en 4,9 miljard euro aan inkomsten misliepen.<br />

Kledingmerken en -ketens moeten twee dingen doen om<br />

ervoor te zorgen dat de werknemers die hun kleren maken<br />

tijdens en na deze crisis worden betaald:<br />

1 #PayUp : betaal bestellingen die<br />

voor de pandemie zijn geplaatst volledig.<br />

2. #PayYourWorkers : Zorg ervoor dat alle werknemers<br />

tijdens de pandemie hun normale inkomen krijgen door de<br />

Wage Assurance te publiceren en bij te dragen aan een<br />

ontslaggarantiefonds.


#PayYourWorkers<br />

De #PayUp-campagne heeft ervoor gezorgd dat meer dan twintig<br />

merken toch hun bestellingen betaald hebben die aan het<br />

begin van de pandemie in productie waren. Dat betekent dat de<br />

werknemers ten minste een deel kregen van wat ze te goed hadden.<br />

Het is tijd voor de merken om de volgende stap te zetten. We hebben<br />

het sinds juni vriendelijk gevraagd. Waar wachten ze op?<br />

Werknemers kunnen niet wachten.<br />

H&M, Primark en Nike zijn drie van de merken die het vaakst klant zijn<br />

bij fabrieken waar arbeiders niet betaald werden, of waar ze ontslagen<br />

werden. Kledingarbeiders die loon moesten inleveren noemen ook veel<br />

andere kledingmerken en -ketens, waaronder Bestseller<br />

(Jack & Jones), Next, Arcadia (Topshop) en Inditex (Zara).<br />

Om merken ter verantwoording te roepen, moeten we allemaal laten<br />

zien dat het onaanvaardbaar is dat werknemers<br />

tijdens de pandemie onbetaald blijven. Het is tijd voor actie.


liveblog statistieken<br />

Clean Clothes Campaign heeft via de media en via het netwerk informatie<br />

verzameld over de impact van de pandemie op de kledingarbeid(st)ers<br />

wereldwijd.<br />

De golf van annuleringen van bestellingen vanaf maart, toen de meeste<br />

landen in Europa in een lockdown terechtkwamen, verergerde de al<br />

schrijnende situatie van de kledingmedewerkers.<br />

De liveblog die we sinds 17 maart voortdurend hebben bijgewerkt, toont<br />

momentopnames van de gevolgen van de pandemie en bevat vooral<br />

informatie uit de regio's waar ons netwerk het sterkst is.


liveblog statistieken<br />

COVID-<strong>19</strong><br />

gerelateerde<br />

schendingen van<br />

arbeidsrechten<br />

in de kledingindustrie<br />

De in onze liveblog gerapporteerde overtredingen zijn maar het topje<br />

van de ijsberg: veel gevallen hebben ons niet bereikt - omdat de<br />

werknemers bang waren om zich uit te spreken, niet wisten<br />

wie ze moesten aanspreken, of omdat de media hun zaak niet oppikten.<br />

In de eerste zes maanden van de pandemie - we namen een steekproef<br />

van 17 maart tot 5 september – noteerden we <strong>19</strong>3 gevallen van<br />

schendingen van de rechten van werknemers.


liveblog statistieken<br />

De niet-betaling van lonen was het vaakst gemelde probleem: in 72<br />

gevallen. H&M, C&A, Next, Arcadia (Topshop), PVH (Calvin Klein, Tommy<br />

Hilfiger) en Primark werden daarin het vaakst genoemd.<br />

De verantwoordelijkheid van de merken gaat dus verder dan louter<br />

bestellingen betalen: drie van deze merken - H&M, PVH en Next -<br />

hebben al in maart en april aangegeven dat ze alle bestellingen<br />

zouden betalen ondanks hun eerdere annuleringen. Toch vielen de<br />

werknemers in hun toeleveringsketens tijdens de pandemie zonder<br />

inkomen.<br />

De merken zijn de machtigste schakel in de toeleveringsketen. Zij<br />

moeten ervoor zorgen dat werknemers betaald worden.


liveblog statistieken<br />

Soms behouden werknemers die niet betaald worden nog wel hun job,<br />

maar in veel gevallen worden ze gewoon massaal ontslagen. Ofwel<br />

omdat fabrieken failliet zijn, omdat ze geen verplichte bonussen<br />

willen betalen, of om zich te ontdoen van “lastige” werknemers, zoals<br />

vakbondsleden. In landen waar werkloosheidsverzekeringen of andere<br />

vormen van sociale bescherming ontbreken, betekent ontslag vaak<br />

honger.


liveblog statistieken<br />

Aantal gevallen van "loonroof"<br />

tijdens de pandemie zoals<br />

vermeld in de liveblog, per<br />

internationale keten<br />

De liveblog geeft waardevolle informatie over de schendingen die<br />

tijdens de pandemie enorm zijn toegenomen:<br />

niet-betaling van lonen, massaontslagen, geen rekening houden met de<br />

gezondheid van werknemers, schending van vakbondsvrijheid. H&M en<br />

Primark komen vaak terug. Werknemers in de toeleveringsketen van<br />

Nike lieten van zich horen omdat ze massaal werden getroffen.


liveblog statistieken<br />

De grote meerderheid van de ontslagen werknemers krijgt niet de<br />

ontslagvergoedingen waar ze wettelijk recht op hebben.<br />

Ontslagvergoedingen worden betaald door de werkgever, maar die<br />

krijgen meer en meer financiële problemen. De overheid<br />

controleert ook niet of ontslagvergoedingen betaald worden.<br />

In de gevallen van collectief ontslag en niet-betaling van de<br />

ontslagvergoeding, werden H&M, Inditex (Zara), Bestseller (Vero<br />

Moda), Mango, C&A en PVH het vaakst genoemd.


h&m<br />

Het merk dat het vaakst genoemd wordt bij gevallen van nietbetaling<br />

van loon of massaontslag tijdens de pandemie, is H&M:<br />

één van de grootste fast fashion merken ter wereld. H&M betaalde<br />

in een vroeg stadium al z’n bestellingen, maar dat is niet genoeg<br />

om ervoor te zorgen dat werknemers tijdens de pandemie hun<br />

volledige normale loon ontvangen.


h&m - WINDY<br />

Kledingarbeid(st)ers van de Windy Group, die aan H&M en Zara levert,<br />

hebben een symbolische hongerstaking gehouden en riepen op om<br />

ontslagen werknemers opnieuw aan te nemen. In drie fabrieken van de<br />

Windy Group zijn drieduizend arbeiders ontslagen. Toen de werknemers<br />

van Saybolt Tex Ltd een vakbond probeerden op te starten, werden alle<br />

1600 werknemers door het management op straat gezet. Bij Windy Wet<br />

& Dry Process Ltd. werden 200 werknemers ontslagen nadat ze een<br />

aanvraag hadden ingediend voor de erkenning van een vakbond bij het<br />

Ministerie van Arbeid. Bij Tanaz Fashion Ltd. werden 1200 werknemers


h&m - WINDY<br />

Deze werknemers kregen ook niet het loon en de ontslagvergoeding<br />

waar ze recht op hadden. In Saybold Tex kregen de arbeiders 60% van<br />

hun loon voor april uit een overheidsfonds, maar aangezien fabrieken<br />

wettelijk geen recht hebben op een overheidsstimulans als ze<br />

werknemers ontslaan zijn er sindsdien geen volledige lonen meer<br />

uitbetaald. De ontslagen werknemers hebben ook niet de vergoeding<br />

ontvangen waar ze recht op hadden. In Tanaz Fashion kregen de<br />

arbeiders maar 60% van hun salaris voor mei en kregen ze geen<br />

volledige ontslagvergoeding.


h&m - WINDY<br />

“WINDY groep, leverancier van H&M en Zara, zette<br />

3000 kledingwerkers op straat bij een illegale<br />

fabriekssluiting en inkrimping tijdens deze<br />

Coronacrisis. Ze betaalden zelfs niet de wettelijke<br />

vergoeding. Deze 3000 werknemers zijn nu<br />

werkloos, ze zullen moeite hebben om een nieuwe<br />

baan te vinden en lijden honger."<br />

Amirul Haque Amin, voorzitter van de National Garment Worker<br />

Federation


H&M:<br />

"Als gevolg van de lockdown in Bangladesh en de daling van de<br />

consumentenvraag als gevolg van COVID-<strong>19</strong>, heeft de leverancier<br />

waarnaar u verwijst twee eenheden die onder andere voor de H&M<br />

Group produceren, gedeeltelijk gesloten. Alle werknemers die<br />

getroffen zijn door de ontslagen hebben vergoedingen gekregen in<br />

overeenstemming met de nationale wetgeving en de akkoorden met<br />

de vakbonden".<br />

We willen weten van H&M - Wat doen jullie om deze werknemers<br />

te geven waar ze recht op hebben?<br />

Fazlur Rahman, 35 jaar.<br />

Tanaz Fashion.<br />

Ontslagen.<br />

Hij leent geld van<br />

collega's die nog een job<br />

hebben om zijn gezin met twee<br />

kinderen te onderhouden.<br />

WIE IS ER GETROFFEN?<br />

h&m - WINDY


h&m - WINDY<br />

WIE IS GETROFFEN?<br />

Taslima Begum, 25 jaar.<br />

Saybolt Tex.<br />

Ontslagen.<br />

Ze werkte vroeger tot<br />

<strong>19</strong> uur per dag om haar loon<br />

van 8000 BDT ($94) te<br />

verhogen tot 14.500 BDT<br />

($171) per maand om haar<br />

moeder en zoon op het<br />

platteland te onderhouden.<br />

via Dagens Nyheter


primark<br />

Primark probeerde z’n verantwoordelijkheid voor het betalen van<br />

bestellingen te ontlopen door een loonfonds te beloven. Enkele<br />

maanden later heeft het bedrijf dan toch beloofd om de leveranciers<br />

volledig te betalen. Maar kan Primark bewijzen dat de werknemers<br />

die hun kleren naaien echt hun volledige loon hebben gekregen toen<br />

fabrieken dicht gingen?


primark - MASSALE PROTESTEN<br />

in bangladesh<br />

Arbeiders blokkeren een<br />

snelweg op 13 april 2020<br />

tijdens een loonprotest.<br />

Dit zijn niet dezelfde arbeiders<br />

als hieronder vermeld.<br />

Shutterstock/Sk Hasan Ali.<br />

In april en mei gingen arbeiders in Bangladesh de straat op en<br />

blokkeerden snelwegen om te protesteren tegen het besluit van de<br />

regering dat fabrieken slechts 60-65% van hun loon<br />

zouden moeten betalen.<br />

Op 9 en 10 mei blokkeerden zo'n 4.000 arbeiders van Primarkleveranciers<br />

Doreen Apparels Ltd en Doreen Garments Ltd een snelweg<br />

en eisten hun volledige loon voor de maand april. De arbeiders drongen<br />

erop aan dat de fabrieken zouden heropenen zodat ze terug<br />

hun volledige loon zouden kunnen verdienen. De arbeiders trokken<br />

zich terug toen het management verzekerde dat de fabrieken spoedig<br />

zouden heropenen.


primark - massale protesten<br />

"De baas zei: “De fabriek kan je niet houden<br />

wegens gebrek aan de orders. Dus, we moeten<br />

niet-permanente werknemers zoals jullie<br />

ontslaan.” ... We hebben ze gevraagd hoe we<br />

moeten overleven als we onze baan kwijt zijn, wat<br />

we moeten eten, hoe we de huishuur zullen<br />

betalen? Maar de baas antwoordde dat ze niets<br />

kunnen doen, dat ze het zich niet meer kunnen<br />

veroorloven om ons aan het werk te houden. ... De<br />

directie gaf me 11.453 BDT [€113] in totaal, en zei<br />

me niet meer terug te komen."<br />

Een kledingarbeider van een fabriek in<br />

Bangladesh die voor Primark produceert.


Beeld: Arbeiders blokkeren een<br />

snelweg op 15 april 2020 tijdens een<br />

loonprotest. Dit zijn niet dezelfde<br />

arbeiders als hieronder vermeld.<br />

Shutterstock/Sk Hasan Ali.<br />

primark - massale protesten<br />

in bangladesh<br />

Andere werknemers uit Primark's toeleveringsketen gingen die dagen<br />

ook de straat op. Werknemers van Rose Intimates Ltd, die ook aan<br />

andere grote merken zoals Bestseller, Matalan en Peacocks levert,<br />

sloten zich aan bij protesten en eisten hun volledige loon en de<br />

mogelijkheid om weer aan het werk te gaan. Korte tijd later werden<br />

meer dan 300 werknemers ontslagen - een derde van het<br />

personeel. Ze kregen maar een deel van de vergoeding<br />

waar ze recht op hadden.


primark - massale protesten<br />

"Ik leef van dag tot dag. Mijn inkomen en uitgaven zijn<br />

altijd bijna gelijk. Ik bespaar op mijn maaltijden om<br />

meer geld naar mijn dochter en mijn moeder te<br />

kunnen sturen. Ik kan niet minder spenderen dan ik<br />

nu doe. ... Wanneer mijn buren naar hun fabrieken<br />

vertrekken, kijk ik naar hen. Ik kan niet stoppen met<br />

huilen ... Van wie zou ik geld kunnen lenen? Ik ben een<br />

wees, mijn vader is overleden toen ik kind was en mijn<br />

ooms zijn ook erg arme dagloners."<br />

Een kledingarbeider van een fabriek in<br />

Bangladesh die voor Primark produceert.


Beeld: Arbeiders blokkeren<br />

een snelweg op 13 april 2020<br />

tijdens een loonprotest. Dit<br />

zijn niet dezelfde arbeiders<br />

als hieronder vermeld.<br />

Shutterstock/Sk Hasan Ali.<br />

primark - massale<br />

protesten in bangladesh<br />

Werknemers van Fakir Knitwears Ltd. die aan Primark en H&M leveren,<br />

voerden actie om een voorschot van 50% van hun loon voor de maand<br />

mei en hun bonus voor het Suikerfeest.<br />

Het fabrieksmanagement beloofde de lonen op tijd te betalen, maar<br />

diende in plaats daarvan valse aanklachten in wegens vandalisme tegen<br />

100 tot 150 arbeiders van de fabriek. Daarop arresteerde de politie<br />

twee arbeiders. In juni bleven de arbeiders daarom protesteren tegen<br />

de arrestatie van hun collega's en eisten ze dat ze opnieuw zouden<br />

worden aangesteld.


Beeld: Werknemers blokkeren<br />

een snelweg in mei 2020 in<br />

Dhaka tijdens een loonprotest.<br />

Dit zijn niet dezelfde arbeiders<br />

als hierboven genoemd.<br />

Shutterstock/Sk Hasan Ali.<br />

primark - massale<br />

protesten in bangladesh<br />

We hebben voor het laatst van deze werknemers gehoord in mei en juni<br />

en we willen nu weten van Primark: Wat is er sindsdien gebeurd?<br />

Hebben ze het loon ontvangen waarop ze recht hadden?


nike<br />

Werknemers vertellen ons dat ze onderbetaald en zelfs ontslagen<br />

werden zonder wettelijk verplichte compensatie in fabrieken die voor<br />

Nike produceren.<br />

We steunen hun strijd en vragen Nike: “Je hebt betaald voor<br />

bestellingen, maar hoe zit het met de lonen waarop de werknemers<br />

recht hebben? Wat ga je daaraan doen?”


nike - pt victory ching luh<br />

De Victory Ching Luh fabriek in Indonesië begon arbeiders te ontslaan<br />

toen de eerste gevolgen van de pandemie voelbaar werden.<br />

De eerste keer moesten ongeveer 500 ‘arbeiders in opleiding’ gaan. In<br />

de volgende ontslaggolf werden bijna 5.000 werknemers ontslagen. De<br />

vakbonden werden niet geraadpleegd. Vakbondsvertegenwoordigers<br />

zeggen dat de ontslagen werden veroorzaakt doordat Nike bestellingen<br />

introk.


nike - pt victory ching luh<br />

Maar de fabriek bespaarde ook op de 17.000 resterende<br />

werknemers. De vakbonden melden dat zij zich sinds juli verzetten<br />

tegen bezuinigingen op werkdagen en lonen. De fabriek dreigt nog<br />

eens duizenden werknemers op straat te zetten als de vakbonden<br />

de loonsverlagingen niet accepteren.


nike - pt victory ching luh<br />

vakbondsleider zegt:<br />

"We vroegen het<br />

management om uren en<br />

overuren te schrappen in<br />

plaats van werknemers, maar<br />

ze zeiden dat de ontslagen<br />

onvermijdelijk waren."<br />

Meneer Suwandi Hekkindo, hoofd van<br />

de GSBI vakbond<br />

"De fabrieken<br />

gebruiken COVID-<strong>19</strong> als<br />

excuus om arbeiders te<br />

ontslaan en ergens<br />

goedkoper opnieuw<br />

op te starten."<br />

Mr Ramidi, secretatisgeneraal<br />

van SPN<br />

"De schorsingsdagen zijn niet wat de werknemers<br />

willen, maar dat is de beslissing van het bedrijf.<br />

Dus het loonverlies moet worden gecompenseerd."<br />

Emelia Yanti Siahaan, secretaris-generaal van GSBI


nike - pt victory ching luh<br />

jemirah, operator en vakbondsleider<br />

bij victory ching luh<br />

"Nike, wij maken jullie schoenen<br />

met onze handen. We maken ze<br />

zoals jullie gevraagd hebben.<br />

Daardoor hebben jullie winst<br />

gemaakt. Enorme winst. Waarom<br />

zwijgen jullie als jullie leverancier<br />

ons loon verlaagt? Neem jullie<br />

verantwoordelijkheid. Tijdens<br />

een pandemie zijn jullie de eersten<br />

die meer aandacht aan ons moeten<br />

besteden. Werknemers zijn kapitaal.<br />

Wat is het nut van de materialen<br />

als niemand ze vormgeeft? Van de<br />

machines als er niemand is<br />

om ze te bedienen?"


nike - pt victory ching luh<br />

“"Leg de last van de<br />

gevolgen van COVID-<strong>19</strong> niet<br />

alleen op de schouders van<br />

de werknemers."<br />

via The Jakarta Post<br />

Emelia Yanti Siahaan,<br />

secretaris-generaal van GSBI


On(der)betaald in de<br />

pandemie<br />

Het rapport “On(der)betaald in de pandemie” berekende het<br />

loonverlies van ongeveer 13 miljoen werknemers<br />

in zeven landen.<br />

De loonkloof is weliswaar gebaseerd op ruwe schattingen,<br />

maar geeft aan hoeveel geld er nodig is<br />

voor de volledige lonen van kledingarbeid(st)ers.<br />

De berekeningen van de lonen zijn gebaseerd op het<br />

minimummaandloon voor de kledingsector in elk van de<br />

onderzochte landen. Veel werknemers vullen het minimumloon<br />

echter aan met regelmatige overuren, bonussen<br />

en andere vergoedingen.<br />

In werkelijkheid is de kloof dus nog groter.


loonkloof - BANGLADESH<br />

258 fabrieken<br />

107 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

424 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


CAMBODJA - LOONKLOOF<br />

32 fabrieken<br />

22 fabrieken<br />

12 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

105 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


loonkloof - INDIA<br />

220 fabrieken<br />

145 fabrieken<br />

7 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

220 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


loonkloof - INDONESIE<br />

ë<br />

78 fabrieken<br />

38 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

343 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


loonkloof - MYANMAR<br />

48 fabrieken<br />

12 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

54,5 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


PAKISTAN - LOONKLOOF<br />

32 fabrieken<br />

23 fabrieken<br />

6 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

272 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


loonkloof - SRI LANKA<br />

20 fabrieken<br />

10 fabrieken<br />

6 fabrieken<br />

loonkloof<br />

maart-mei:<br />

20,5 miljoen<br />

euro<br />

Deze schattingen worden<br />

toegelicht in het rapport<br />

On(der)betaald in de pandemie<br />

door Clean Clothes Campaign


de nationale strijd in cambodja<br />

Werknemers, hun vakbonden en<br />

activisten in Cambodja accepteren<br />

de loonkloof die door de pandemie<br />

is ontstaan niet. Tijdens de<br />

lockdown werden fabrieken<br />

wettelijk verplicht om maar 40%<br />

van het loon te betalen. De<br />

regering beloofde om nog eens<br />

20% bij te dragen, waardoor de<br />

arbeiders maar 60% overhielden,<br />

en vaak minder omdat de<br />

betalingen van de overheid niet<br />

doorkwamen.<br />

In juni kondigde de regering aan dat de tweejaarlijkse<br />

anciënniteitsvergoedingen een jaar zouden worden uitgesteld, terwijl<br />

veel werknemers op dit geld rekenden na maanden van onvolledige lonen.


nationale strijd in cambodja<br />

Cambodjaanse vakbonden en ngo’s hebben berekend dat de kloof €64<br />

per maand bedraagt voor de periode van verlaagde lonen. Ze vragen de<br />

regering en merken met productie in Cambodja om ervoor te zorgen dat<br />

werknemers zonder uitstel hun bonussen ontvangen, de loonkloof<br />

wordt gedicht en alle ontslagen werknemers hun volledige<br />

ontslagvergoeding krijgen.<br />

Internationale solidariteit<br />

voor hun campagne om<br />

merken verantwoordelijk<br />

te houden voor het<br />

inkomen van de<br />

werknemers in hun<br />

toeleveringsketen is hard<br />

nodig.<br />

Hun campagne voor hogere lonen heeft geleid tot een povere verhoging<br />

van €1,7 per maand bovenop het huidige loon van €160.


nationale strijd in cambodja<br />

H&M, Primark en Nike laten produceren in Cambodja<br />

33 fabrieken<br />

22 fabrieken<br />

12 fabrieken<br />

Cambodjaans minimumloon 2020: 160 euro per maand


covid-<strong>19</strong> slaat overal toe<br />

De reacties van merken en ketens op de pandemie hebben wereldwijd<br />

gevolgen voor werknemers: in de toeleveringsketens van H&M,<br />

Primark en Nike in heel Azië, maar net zo goed in andere<br />

toeleveringsketens en op andere continenten, zoals Afrika, Europa en<br />

het Amerikaanse continent.<br />

marokko<br />

In Marokko, in de toeleveringsketen van Inditex - eigenaar<br />

van Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear - ontvingen<br />

arbeiders enkele maanden hun loon met vertraging, daarna<br />

kregen ze helemaal geen loon meer en werd hun fabriek<br />

volledig gesloten. De arbeiders van Le Grand Maghreb<br />

Industrie verloren op één nacht hun job en kregen geen<br />

enkele vorm van compensatie.


covid-<strong>19</strong> slaat overal toe<br />

roemenie<br />

In Roemenië kregen veel<br />

werknemers van de Tanex-fabriek,<br />

die een aantal grote internationale<br />

merken bevoorraadt, slechts de<br />

helft van hun loon voor maart en<br />

april [140 EUR], hoewel ze voltijds<br />

voor de Tanex-fabriek werkten. De<br />

enige vrouw die zich in het<br />

openbaar over dit onrecht durfde<br />

uit te spreken, Angelica, werd<br />

lastiggevallen en ontslagen.<br />

Publieke druk op het management, de klanten van Tanex (o.a.<br />

Inditex) en de Roemeense regering zorgde ervoor dat de werknemers<br />

hun achterstallige loon gekregen hebben. Angelica en drie andere<br />

onstlagen arbeiders kregen hun volledige ontslagvergoeding.<br />

Ook de vakbonden krijgen nu toegang tot de fabriek.


covid-<strong>19</strong> slaat overal toe<br />

Aida, 20 jaar, werkte voor een<br />

fabriek die kleding maakt voor<br />

The Children's Place. Haar loon<br />

was sinds maart verlaagd van<br />

€22 naar €8,5 per maand. Ze zei<br />

dat haar werkgever de<br />

werknemers had verteld dat het<br />

bedrijf misschien failliet zou<br />

gaan omdat The Children's Place<br />

de bestellingen had geannuleerd.<br />

ethiopiË<br />

"Ik ben bang dat ik door de crisis mijn baan ga verliezen en uit<br />

mijn huis word gezet als ik mijn huur niet kan betalen...<br />

Er zijn steeds meer dagen waarop ik maaltijden oversla ... Vroeger<br />

at ik groenten, nu eet ik meestal alleen nog maar<br />

maaltijden van maïsmeel."<br />

Foto: Kledingarbeid(st)ers in Ethiopië voor de pandemie. Shutterstock/Pinar Alver


covid-<strong>19</strong> slaat over toe<br />

In een fabriek in Yangon,<br />

Myanmar, naaien 439 vrouwen<br />

en 61 mannen jassen en broeken<br />

voor Mango, Zara, Kiabi, New<br />

Locker en Bestseller. De fabriek<br />

sloot plots in maart nadat de<br />

eigenaar het land was ontvlucht.<br />

Dat gebeurde op de maandelijkse<br />

betaaldag, en de werknemers<br />

kregen geen loon of compensatie<br />

voor het verlies van hun baan.<br />

Volgens de eigenaar was het<br />

faillissement het gevolg van de<br />

COVID-<strong>19</strong> crisis, waardoor er<br />

geen grondstoffen<br />

meer binnenkwamen uit China.<br />

myanmar<br />

De werknemers hebben recht<br />

op 300 miljoen Kyat (bijna<br />

200.000 EUR). Ze<br />

protesteerden bij het Yangon<br />

District Office om de veiling<br />

van de activa, de betaling van<br />

hun achterstallige lonen,<br />

ontslagvergoedingen en sociale<br />

zekerheidsuitkeringen te eisen.<br />

De merken moeten ervoor<br />

zorgen dat de arbeiders hun<br />

loon en uitkeringen ontvangen<br />

(incl. loon voor februari,<br />

ontslagvergoeding en<br />

opzegvergoeding).


tijd voor actie!<br />

Vraag merken over de hele wereld, maar vooral<br />

H&M, Nike en Primark : Do you #PayYourWorkers?<br />

Door de COVID-<strong>19</strong> pandemie en de reacties van<br />

de merken daarop zijn we nóg verder verwijderd<br />

van het ultieme doel: een leefbaar loon voor élke<br />

kledingarbeid(st)er. In het FashionChecker<br />

project hebben we onderzocht hoe ver<br />

kledingmerken van dát doel verwijderd zijn en<br />

hoe transparant ze zijn over hun keten en over<br />

de lonen die er betaald worden. Want<br />

kledingmerken zeggen soms dat zij zich<br />

inzetten voor een leefbaar loon voor de kledingarbeid(st)ers in hun<br />

keten, maar uit ons onderzoek blijkt dat ze nog ver van dat doel<br />

verwijderd zijn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!