Conceptboek: "Zeeën van tijd bij Zeeman."

rosamillymugabe

In een steeds veranderende wereld en tijdgeest is het van groot belang om te innoveren.
Door te innoveren kun je je onderscheiden van concurrenten en merkwaarde opbouwen.
In dit Conceptboek wordt het toekomstig concept: “Zeeën van tijd bij Zeeman” in woord en beeld gepresenteerd. Innovatie binnen dit concept is niet technologische vernieuwingen, de kansen voor Zeeman liggen bij niet-technologische innovatie zodat het simpel, eenvoudig en zuinig blijft en dichtbij Zeeman. Wij innoveren door iets op een nieuwe manier te bekijken en aan te passen om zo meerwaarde te creëren voor Zeeman. Dit concept zorgt ervoor dat Zeeman relevant blijft in 2031 en gespot wordt door een nieuwe steeds groeiende doelgroep, die een centrale rol heeft in 2031. Het boek kan als tool gebruikt worden voor
succesvolle innovatie. Inspelend op de behoeftes van de stadse werkende student, in de roaring 2030’s, met het doel meer betekenis creëren voor dat waar Zeeman al die jaren al voor staat.
Eenvoud.

“Zeeën van tijd bij

Zeeman.”

Conceptboek

1


Inhoudsopgave

Introductie 4

Het merk: Zeeman 6

Toekomst scenario: Roaring 2030s 8

Doelgroep 10

Change to lead 14

Concept 15

Visie 16

Missie 17

Waarden 18

Product 22

Geloofwaardigheid 24

Innovatiestrategie 26

Positionering 27

Business plan 28

2 3Introductie

In een steeds veranderende wereld en tijdgeest is

het van groot belang om te innoveren.

Door te innoveren kun je je onderscheiden van

concurrenten en merkwaarde opbouwen.

In dit Conceptboek wordt het toekomstig concept:

“Zeeën van tijd bij Zeeman” in woord en beeld

gepresenteerd. Innovatie binnen dit concept is niet

technologische vernieuwingen, de kansen voor

Zeeman liggen bij niet-technologische innovatie

zodat het simpel, eenvoudig en zuinig blijft en

dichtbij Zeeman. Wij innoveren door iets op een

nieuwe manier te bekijken en aan te passen om zo

meerwaarde te creëren voor Zeeman. Dit concept

zorgt ervoor dat Zeeman relevant blijft in 2031 en

gespot wordt door een nieuwe steeds groeiende

doelgroep, die een centrale rol heeft in 2031. Het

boek kan als tool gebruikt worden voor

succesvolle innovatie. Inspelend op de behoeftes

van de stadse werkende student, in de roaring

2030’s, met het doel meer betekenis creëren voor

dat waar Zeeman al die jaren al voor staat.

Eenvoud.

Door Rosa-Milly Mugabe

4 5Het merk - Zeeman

De formule van Zeeman is eenvoud.

Zeeman gelooft dat dingen beter worden als je ze

eenvoudig maakt.

Eenvoudig & Oprecht

Het lijkt misschien gemakkelijk, maar het is het

moeilijkste wat er is: de dingen eenvoudig houden.

Wat daar bij hoort is een oprechte manier van

werken. Duidelijk zijn en doen wat je belooft.

Zorgvuldig & betrokken.

Zeeman is een familiebedrijf en werkt als een

team. Dat doen ze met respect voor mensen,

mensenrechten en voor het milieu.

Zuinig & Kostenbewust

Zeeman staat al sinds 1967 voor de laagste prijs.

Dat veranderen ze niet. Het bedrijf is daar

helemaal op afgestemd. Van inkoop tot en met

vervoer en van winkelinrichting tot en met onze

bedrijfskleding. De lage prijs blijft de kern van de

formule.

Doelgroep

De doelgroep van Zeeman is breed. Zeeman is er

voor de klant die noodzakelijkerwijs moet

opletten, maar ook voor de klant die wil

opletten. Dat Zeeman voorheen vaak een

goedkoop imago had is zeker niet meer het geval.

Zeeman heeft zich niet alleen als populaire

goedkope retailer in de markt gezet, maar ook als

een hip merk dat gezien mag worden. Het op de

markt brengen van geel-blauwe sneakers en een

duur model, de trouwjurk, en de zeeman parfum.

In alle lanceringen en producten laten ze zien hoe

eenvoudig en goedkoop het kan zijn. Deze weg

willen wij op gaan.

.

Wereldkampioen in basistextiel.

Dat is hun doel, dat willen ze bereiken door op een

gebalanceerde manier te groeien binnen de

grenzen van hun eigen mogelijkheden. De

verschillende onderdelen in hun bedrijf

ontwikkelen ze altijd in samenhang.

6 7Toekomst scenario - Roaring 2030’s

De roaring 2030’s is een roerige periode na

verschillende crisissituaties. Regels en

beperkingen zijn opgeheven en

overheidsinvloeden verminderd waardoor men een

vrijer leven leidt. Door de falende gezondheidszorg

en pandemieën wordt de geestelijke en

lichamelijke gezondheid van de mens op de proef

gesteld en daalt levensduur. Het wordt ook wel de

renaissance van de ‘Carpe diem’ genoemd, want

mensen leven meer in het moment, plukken de

dag en hebben actieve sociale levens. Het is ook

een periode van (economische) wederopbouw, de

economie draait volle toeren. 50% van de

werkende mensen is ondernemer.

Belangrijkste veranderingen

- Jongere bevolking door de kortere levensduur en

oversterfte.

“Wat als de economie groeit,

maar de levensduur daalt?”

- Weinig regels en beperkingen, wat zorgt voor

vrijheid, maar ook chaos en hectiek.

- Economische groei, doordat de economie weer

aan het draaien is en mensen meer werken en

kopen dan ooit.

- Merken zijn naast machthebbers, communities

en veilige havens en vervangen steeds meer

religieuze en overheidsinstellingen.

8 9Doelgroep - De stadse werkende student

Jongvolwassenen die op diverse plekken moeten

presteren en altijd ‘aan’ staan. Ze hebben een

groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn

ondernemend. Ze willen alles meemaken en hun

continue FOMO (fear of missing out) geeft ze vaak

stress en angsten. Vermaak en entertainment is

belangrijk voor ze. De onzekerheden waarmee ze

zijn opgegroeid met de ene crisis na de andere

zoals terrorisme, pandemieën, klimaat-, en

economische crisis hebben invloed op hun

geestelijke gezondheid en mentaliteit. Geestelijke

en lichamelijke spanningsklachten zijn elke dag

aan de orde. De bekende term “it is what it is’

bepalen hun levenswijze. Maar de roerige tijden

waarin ze leven, belemmeren niet hun motivatie

om iets van de toekomst te maken. Hoe die

toekomst eruit ziet en welke richting ze op

moeten gaan weten ze vaak nog niet en ze

vinden het lastig om keuzes te maken. Zoekend

naar betekenis en een goed gevoel op deze

onvoorspelbare aardbol. Ze willen een steentje

bijdragen waar dat kan om de planeet te redden.

Daarbij ondervragen ze alles en denken ze niet in

hokjes vakjes, maar in oneindige grenzeloze

mogelijkheden.

Bewust

Prestatiegericht

Stressgevoelig

Gehaast

10 11Doelgroep - Persona’s

leeftijd: 20

Woonplaats: Groningen

Studie: Rechten

Baan: Eigen online accessoire business.

“Woont nog bij haar ouders buiten de stad, maakt haar

eigen accessoires en verkoopt ze online. In haar vrije

tijd is ze veel te vinden op haar dansschool, waar ze

ook les geeft. Ze worstelt met op tijd komen en haar

online business combineren met haar veel vragende

studie.

leeftijd: 23

Woonplaats: Amsterdam

Studie: Media Informatie & Communicatie

Baan: Personal assistant

“Woont op kamers is 4 avonden in de week te vinden

in de sportschool en 3 avonden in de week in een bar

of club. Worstelt met zijn plan na z’n studie en heeft

stress door zijn hoge studieschuld. Hij overweegt een

tussenjaar te nemen.

“Het voornaamste wat ik tekort kom in mijn

dagelijks leven is tijd.”

“Soms word ik gestresst van alle dingen

waar ik aan moet denken.”

12 13Change to lead

Concept

Midden in de chaos van de roaring 2030’s leeft de

stadse werkende student. Wegens de oversterfte,

laag geboortecijfer en dalende levensduur is hun

leeftijdsklasse een van de grootste

bevolkingsgroepen van de tijd en hebben ze een

centrale functie in de maatschappij. Ze hebben

een aantal taken, de wereld redden, economie

wederopbouwen, ambities waarmaken en niet te

vergeten een bruisend privé leven leiden. De lat

wordt hoog gelegd en ze moeten op diverse

plekken presteren en hebben altijd tijd tekort en

stress te veel. De voortdurende stress zorgt voor

lichamelijke en geestelijke spanningen. Het leven

van de stadse werkende student moet

vereenvoudigd worden. En dat kan kan Zeeman

doen. In roerige onzekere tijden verlangen mensen

naar comfort, veiligheid en afleiding. Zeeman kan

deze behoeftes vervullen. Men wil geen nonsens,

maar iets waar ze echt wat aan hebben en waar ze

bij willen horen. Dit is de kans voor Zeeman om de

de rol te nemen van een betekenisvol,

missiegedreven merk dat een positieve impact

maakt op mens en milieu.

Uitgangspunt: overvloed aan keuzes

Op een dag maak je zo’n 35.000 beslissingen. De

roaring 2030’s met al haar hectiek dilemma’s

vergroot het aantal beslissingen die je moet

maken. Je wordt continu geprikkeld en

aangewakkerd. Voor de stadse werkende

studenten die op diverse plekken moeten

presteren en de wereld moeten wederopbouwen,

is het daardoor des te lastiger door de bomen het

bos nog te zien.

Zeeën van tijd bij zeeman

Dit concept heroverweegt eenvoud. We bestrijden

complexiteit en chaos op een nieuwe manier.

We vereenvoudigen het leven door keuzes te

beperken en grenzen te vervagen zo heb je:

“Zeeën van tijd bij zeeman”

Door eenvoud te heroverwegen stimuleert Zeeman

een geestelijk en lichamelijk vrij en ongedwongen

leven met zekerheid, regelmaat en rust. Zo kunnen

de stade werkende studenten de beste versie van

henzelf zijn, daarbij valt geen tijd verliezen.

14 15Concept - Visie

Concept - Missie

“Wij geloven dat je het leven vereenvoudigd

door keuzes te beperken en grenzen te

vervagen”

“De stadse werkende student een eenvoudig,

comfortabel en productief leven bieden op

elk moment.”

16 17Concept - Waarden

Efficiënt

Net als de stadse werkende student, willen we

meer bereiken met minder moeite. Daarom werken

we slim, een belangrijke waarde voor

productiviteit om geen tijd te verspillen. Dit zorgt

voor minder stress en meer tijd. Dit doen we door

regelmaat te bieden en doelmatig en gericht

effectief te werken. Op een no-nonsense manier

veel waarde creëren voor relatief weinig geld. Met

respect voor mens en milieu.

Behulpzaam

Wij willen mens en milieu helpen. Door het leven

te vereenvoudigen en complexiteit van keuzes te

bestrijden, want onze keuzes hebben invloed op

het milieu. Als rol van helper willen wij onze

missie vervullen. Met zeeman is het mogelijk. Wij

zijn missiegedreven en willen een positieve

impact maken. We zetten alle zeilen bij.

18 19Concept - Waarden

Saamhorig

Wat ons verenigd is groter dan dat wat ons

onderscheid. We willen mensen dichter bij elkaar

brengen, minder individualisme meer

collectivisme, want alleen samen kunnen we de

wereld aan. We hebben hetzelfde doel als onze

doelgroep en dat verbindt. Zo bouwen we aan een

community met een positieve stimulerende sfeer.

We zijn een veilige haven.

Betrouwbaar

We zijn geloofwaardig en betrouwbaar door onze

eerlijkheid en transparantie. We onderbouwen

onze keuzes en geven er betekenis aan. We zijn

altijd duidelijk en open over het proces. Onze

consistentie en stabiliteit maakt ons herkenbaar en

daar kan je op bouwen. We zijn recht door zee.

20 21Product - Pak.

Het concept en de filosofie achter; ‘Zeeën van

tijd bij Zeeman’ kun je als richtlijn gebruiken voor

diverse producten, diensten of campagnes. Zo

kun je door innovatie oplossingen creëren voor

toekomstige problemen en toekomstige behoeftes

vervullen. Ter illustratie van een mogelijke

uitwerking van dit concept; Pak.

Pak

Het 7-dagen per week pak om complexiteit van

keuzes maken te vereenvoudigen, door een optie

te bieden waar de stadse werkende student de

hele week op kan bouwen.

Het vervaagd grenzen en is voor elke locatie en

gelegenheid geschikt. Comfortabel en

prestatiegericht door slimme textiel. Een steuntje

in de rug zodat deze groep jongeren, die een

centrale functie hebben in de maatschappij de

beste versie van henzelf kunnen zijn op al die

plekken waar ze moeten presteren. Zo kunnen

ze zonder lichamelijk en geestelijk ongemak de

wereld aan. Daarbij valt geen tijd te verliezen. Het

ondersteunt, corrigeert, stimuleert en biedt

regelmaat. Dat alles in ultieme comfort.

studentensteden ruimen we de winkels leeg en

vullen het slechts alleen met het Pak.

Gedurende een week zolang de voorraad strekt.

Op deze manier willen wij onze visie; “wij geloven

dat je het leven vereenvoudigd door keuzes te

beperken en grenzen te vervagen.” En de slogan

“Zeeën van tijd bij Zeeman” realiseren en

communiceren in de winkel.

Comfortabel

Gender neutraal

Uniform

Rekbaar

Locatie neutraal

Tijdloos & duurzaam

Vrouw

Man

PAK.

Communicatie & Lancering

Door Middel van een Guerrilla marketing

lancering willen wij met een bescheiden budget

grote impact maken. Met een retail stunt wordt

het pak gelanceerd op de markt. We zoeken de

doelgroep op en gaan gericht te werk. In de 12

grootste

Prestatiegericht

Vocht & geur

afvoerend

22 23Geloofwaardigheid

Verlangen naar comfort, veiligheid en afleiding.

In roerige tijden verlangen mensen naar comfort,

veiligheid en afleiding. De behoefte naar comfort

en veiligheid vervullen wij met het concept en de

bijbehorende producten & diensten. Het verlangen

naar afleiding vervullen we met de guerrilla

marketing retail stunt. Het is effectiever en

kostenbewust om in de bestaande winkels een

verrassende lancering te doen wat resulteert in

veel gratis pr en media aandacht. De kracht van

social media is beperkt. Het lijkt misschien de

manier om de doelgroep te bereiken, maar zonder

een advertentiebudget bereik je via Facebook nog

maar een klein deel van je connecties. Daarnaast

bevindt de doelgroep zich in 2031 ook minder

online, doordat ze bewust zijn van de schade en

stress dat social media met zich meebrengt.

saamhorigheid te vergroten, door bijvoorbeeld

mensen een hart onder de riem te steken. Dat

doen wij met dit concept. Wij willen die rust,

houvast en betekenis zijn in de chaotische

complexe wereld. Dit resulteert in een hogere

maatschappelijke relevantie en verdieping van de

merkpositionering. Zeeman neemt de rol aan van

een helper, een betekenisvol merk die

missiegedreven is. “Wij willen de stadse werkende

student een eenvoudig, comfortabel en productief

leven bieden op elk moment.”

Eenvoud in een roerige wereld vol chaos.

Door de continue hectiek in de roaring 2030’s

raken mensen overprikkeld. Men verlangt naar rust

en eenvoud tijdens de enorme hoeveelheid aan

berichten die op hen afkomen en dilemma’s waar

ze voor staan. Naast voortdurende

betekeniseconomie is er in 2031 een opkomende

no-nonsense-economie, waarin een groot deel van

de bevolking vraagt om no-nonsense producten,

die op een no-nonsense manier worden verkocht.

Een heldere, recht-toe-recht-aan-benadering van

bedrijven richting consumenten wordt

gewaardeerd. Merken die hun product strippen

van alle overbodige marketing poespas zullen aan

terrein winnen. Maatschappelijke

verantwoordelijkheid zal niet meer als bijzonder

worden beschouwd, maar als vanzelfsprekend.

Tijd is kostbaar.

Met de dalende levensduur is tijd kostbaar en

moet stadse werkende student zich focussen

op wat echt belangrijk is. Door de economische

wederopbouw in 2031 en de steeds oprukkende

prestatiesamenleving, leggen mensen de lat ook

hoger. De stadse werkende student moet op

diverse plekken presteren en heeft altijd tijd tekort

en stress te veel. Wij willen ze tijd besparen door

keuzes te vereenvoudigen, zodat ze meer tijd

hebben om te genieten van het hier en nu,

carrière te maken en de wereld te redden. Er valt

geen tijd te verliezen en niets zou je in de weg

mogen staan. Ook textiel niet. Het pakt stimuleert,

corrigeert, ondersteunt en biedt regelmaat. Het is

een tool voor een eenvoudiger, vrijer leven.

Missie gedreven en betekenisvol.

Onze maatschappij is aan het verharden en

mensen leven in 2031 met een “Het is wat het is”

mentaliteit. Dat komt onder andere door

economische onzekerheid en groeiende

internationale instabiliteit. In zo’n snel

veranderende en onzekere wereld verlangen

mensen steeds meer naar houvast,

gezamenlijkheid en betekenis. Consumenten zien

in dat overheden niet in staat zijn alle problemen

op te lossen. De vingers wijzen daarom in

toenemende mate in de richting van de merken en

bedrijven. Zij hebben immers de macht om invloed

uit te oefenen bij de juiste partijen. Het is dus van

belang dat bedrijven en merken helpen

24 25Innovatiestrategie

Positionering

Merk-denken

De shift van Zeeman een discount retailer, naar

Zeeman het merk, wordt bereikt als Zeeman zich

meer als een een betekenisvol en missiegedreven

merk opstelt. Zo gaat Zeeman zich onderscheiden

op basis van hun merkidentiteit en niet op basis

van producten en diensten. De missie als baken

en kompas voor Zeeman zorgt niet alleen dat

Zeeman onderdeel wordt van een oplossing voor

een maatschappelijk probleem, maar geldt ook als

innovatiekracht van het merk. Doordat Zeeman op

missie is, zorgt het voor meer ruimte om ideeën te

bedenken om de markt te innoveren. Van

product-denken naar merk-denken. Dat betekent

dat je ook samenwerkingspartners aantrekt die

dezelfde missie willen bereiken. Deze mogelijke

toekomstige samenwerkingen zorgen voor meer

innovatie en merkwaarde.

Studenten bereiken

Studenten zijn een groep die in het doelgroepen

plaatje van ‘de oplettende consument’ past, maar

op het moment nog nauwelijks wordt geprikkeld

om bij Zeeman een aankoop te doen. Om deze

groep aan te spreken moet Zeeman hen iets

nieuws bieden dat waarde toevoegt aan hun leven,

studie en/of werk.

produceren word je aantrekkelijker voor je

bestaande doelgroep en ook voor nieuwe

doelgroepen. “Zeeën van tijd bij Zeeman” doet dit

door onze keuzes te beïnvloeden die ook effect

hebben op het milieu. We bestrijden met het Pak

onnodige overconsumptie en maken met het

product en de lancering een duidelijk statement

tegen de fast-fashion industrie.

Slimme textiel

Zeeman heeft het streven om wereldkampioen te

worden in textiel. In 2031 is ‘gewoon’ textiel niet

voldoende om kampioen te worden. Daarom moet

Zeeman gebruik gaan maken van ‘slimme’ textiel.

Geen ingewikkelde technologische functies, maar

stoffen die meer kunnen dan alleen bedekken en

verwarmen. Een stapje verder gaan, door

ondersteunende, transporterende en

absorberende stoffen te gebruiken, om zo door

middel van slimme textiel het dagelijks leven te

vereenvoudigen.

Guerrilla marketing

De guerrilla marketing stunt wordt gekenmerkt

door het onconventionele en verrassende effect.

We bereiken zo met een no-nonesense manier

en relatief weinig inspanning een grote impact.

Het vereist een vernieuwende manier van denken

waarin het, net als bij voorgaande

productlanceringen van Zeeman gaat om de

consument verrassen, een onvergetelijke indruk

maken. Dit creëert een grote hoeveelheid social

Positionering

We zijn missiegedreven, waardoor Zeeman zich

onderscheidt van de huidige concurrenten

zoals de Primark, wibra en Action. We positioneren

ons naar een merk met meer betekenis. Een

betekenisvol merk zorgt voor een

onderscheidende waarde ten opzichte van de

concurrenten. Doordat we een missiegedreven

concept en product hebben, zorgt de missie (en

daarmee de merkidentiteit) voor het

onderscheidend vermogen.

De nieuwe concurrenten zijn bonne suits, Uniqlo

en Adidas. Het concept positioneert zich in het

workleisure segment. We vervagen de grenzen

tussen het kantoor pak en de huispak, door deze

twee te combineren. De concurrenten zijn merken

die evenals dit concept de grenzen vervagen

tussen officewear en loungewear. Wij voegen bij

‘Pak’ door middel van slimme textiel nog

sportieve, psychologische en houding

corrigerende functies toe wat ons onderscheidt.

Nieuwe manier van duurzaamheid

Om relevant te blijven in 2031 voor een doelgroep

die het klimaat en de economie moet redden,

moet Zeeman investeren en innoveren in

duurzaamheid. Met respect voor mens en milieu. buzz en merkbekendheid.

26 Doordat je nieuwe manieren vindt om duurzaam te

27BUSINESS PLAN

Productie

Bij zeeman gaan goed en goedkoop samen en

proberen ze altijd de kosten zo laag mogelijk

te houden. China is voor Zeeman nog altijd het

belangrijkste productieland: ze laten ruim 42%

van onze collectie hier maken. Van kleding en

schoenen tot speelgoed en huishoudartikelen. Met

sommige fabrikanten werkt Zeeman al meer dan

30 jaar samen. Langdurige relaties opbouwen met

de fabrikanten is belangrijk. Want samen kunnen

we beter werken aan duurzame, innovatieve

collecties en goede en veilige

arbeidsomstandigheden. Zeeman doet zoveel

mogelijk zelf. Een geslaagd ontwerp houden ze

lang in het assortiment. Soms veranderen ze

alleen de kleur of de print. Zo houden ze de kosten

laag. Dit is ook ons doel bij de kosten van het pak.

Het pak is in 1 variant te verkrijgen, wat kosten

scheelt. Pasvorm vanaf XS t/m XL. Het wordt eerst

in een beperkte oplage geproduceerd, alleen als

het slaagt worden er meer gemaakt.

Dat is beter voor het milieu en beter voor de prijs.

De pakken komen in de grootste winkels van de

12 studentensteden te liggen. Per winkel 500 \

pakken, totaal: 6000 pakken.

Marketing

Ook hier houden we het eenvoudig en

kostenbewust. Door Middel van Guerilla marketing

willen wij met een bescheiden budget grote impact

maken. Met een retail stunt wordt het Pak gelanceerd

op de markt In de 12 grootste studentensteden.

We zoeken de doelgroep op en gaan gericht

te werk. We ruimen de winkels leeg en vullen het

slechts alleen met het kameleon pak. Om zo onze

visie en slogan te realiseren en communiceren in

de winkel.

De guerrilla marketing stunt wordt gekenmerkt

door het onconventionele en

verrassende effect. We bereiken zo met relatief

weinig inspanning een grote

impact. het vereist een andere manier van denken

waarin het gaat om de

consument verrassen, een onvergetelijke indruk

maken en grote hoeveelheid social buzz creëren.

Distributie

We willen zonder dat we te veel risico’s nemen

grote aantallen afnemen bij de leveranciers. Dit

zorgt voor een lage prijs. We vervoeren zoveel

mogelijk per boot. Vervoer over water zorgt voor

een lagere CO2-uitstoot dan over de weg.

We zorgen er ook voor dat de pakken zo efficiënt

mogelijk naar onze winkels komen. Er rijdt geen

truck rond zonder lading, want het afval nemen we

zelf mee terug naar het hoofdkantoor.

We gebruiken zo min mogelijk

verpakkingsmateriaal. In de winkels vind je geen

28 producten met overbodige, dure verpakkingen.

29

KostenKosten

Winst

Beschrijving hoeveelheid kosten per unit totaal

Productie, materiaal

Stof 1 (combi katoen polyester

spandex & nanotex)

0,75 5 3,75

Stof 2 0,25 7 1,75

Spandex banden 3 0,50 1,50

Schoudervulling 2 0,20 0,40

Rits 1 0,30

Labels 3 0,08 0,24

Garen 1 1 0,08 0,08

Garen 2 1 0,08 0,08

Verpakking 1 0,01 0,08

Productie, arbeidskosten

Beschrijving

SAM

(standard allowed

minutes)

kosten per

minuut

totaal

Printen 3 0,13 0,39

Behandelen 8 0,13 0,91

Knippen 3 0,13 0,39

Samples 7 0,13 0,91

Naaien 6 0,13 0,78

Distributie

Verpakking 1 0,05 0,05

Vervoer 1 0,80 0,80

Totaal 12,11

Marketing

Product foto’s 8 8,50 68

Prints 12 80 960

Retail 12 1000 12000

Prijs

Productie €11,26

Distributie €0,85

Marketing €2,17

Retail prijs incl 21%

btw V.A.T.

Markup

2,8

€39,87

Commercial ticket price €39,99

Omzetberekening

39,99(prijs) x 6000(hoeveelheid) = €239.940,-

Winstberekening

Totaal kosten: 14,24 x 6000 = €85.440,-

Nettowinst: 239.940(brutowinst) - 85.440(kosten) = €154.500,-

Winst over drie jaar

Scenario: Eerste oplage uitverkocht binnen 1 maand? ->2 lanceringen

per jaar.

(per jaar:€154.500 x 2) x 3 = €927.000,-

(3rd party inversteerder krijgt 7% = €64.890 -> €927.000 - €64.890

= €862.110,-

Totaal 13.028 : 6000

(aantal)

2,17

30 Totaal: €14,24

31Bronnen

Alblas, V. (2019, 27 augustus). Ben je klaar voor de no-nonsense-economie? Frankwatching.

https://www.frankwatching.com/archive/2019/06/06/de-no-nonsense-economie/

Bergh, J. V. D. (2020, 7 december). Merken zullen hun relevantie en ‘license to operate’ enkel

verdienen als ze sociale en duurzame acties opzetten die aantonen dat ze weten wat hun klanten

post-corona nodig hebben.

Bloovi. https://www.bloovi.nl/artikels/marketing/2020/merken-zullen-hun-relevantie-en-license-to-operate-enkel-verdienen-als-ze-sociale-en-duurzame-acties-opzetten-die-aantonen-dat-ze-weten-wat-hun-klanten-post-corona-nodig-hebbenBosselaar,

J. (2019, 17 juli).

Purpose is dé marketingkans van nu.

Adformatie. https://www.adformatie.nl/purpose-marketing/purpose-de-marketingkans-van-nuC.

(2019, 14 oktober). De economie groeit, maar de geboortecijfers niet. BabyWereld.

https://www.baby-wereld.nl/de-economie-groeit-maar-de-geboortecijfers-niet/

EenVandaag. (2017, 10 augustus). 1 op 3 studenten heeft spijt van studiekeuze. https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/jijvandaag/uitslagen/item/1-op-3-studenten-heeft-spijt-van-studiekeuze

/F. (2020a, november 24). 5 fantastische voorbeelden van guerrilla-marketing. Creating Heroes.

https://creatingheroes.nl/5-fantastische-voorbeelden-van-guerrilla-marketing/

F. (2020b, november 26). De kracht van een betekenisvol merk (en waarom je vanuit betekenis

moet werken). Creating Heroes. https://creatingheroes.nl/de-kracht-van-een-betekenisvolmerk/

Hoeveel keuzes maak jij op een dag? (2020, 28 augustus). MindStones. https://mindstones.nl/

keuzes-op-een-dag/13940

Horst, F. (2013, 22 februari). Succesvolle innovatie vanuit een “purposeful” merk. Adformatie.

https://www.adformatie.nl/design/succesvolle-innovatie-vanuit-een-purposeful-merk

N. (2020c, juni 17). Paradox of Choice: Is te veel keuze slecht? Natascha Bauwens. https://www.

nataschabauwens.nl/paradox-of-choice-en-online-keuzes/

Sonnevelt, A. (2020, 23 december). Keuzestress een steeds groter probleem onder jongeren.

Brein TV BV. https://psychologievansucces.nl/keuzestress-jongeren/

Universiteit van Amsterdam. (2020, 27 september). Duurzaamheid in het onderwijs. https://

www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/duurzaamheid/duurzaamheid-in-het-onderwijs/

duurzaamheid-in-onderwijs-en-onderzoek.html

Vollebregt, B. (2019, 16 november). Generatie Z droomt niet, maar doet. Ze kookt niet, maar

bestelt. En denkt niet in hokjes. Trouw. https://www.trouw.nl/nieuws/generatie-z-droomt-nietmaar-doet-ze-kookt-niet-maar-bestelt-en-denkt-niet-in-hokjes~bb0233fd/Zeeman

Textielsupers

B.V. (2018). MVO verslag 2018. https://www.zeeman.com/nl/mvo-2018Zeeman Textielsupers

B.V. (2020). Onze werkwijze | Zeeman. https://www.zeeman.com/nl/onze-werkwijze

32 3334

Door: Rosa-Milly Mugabe

More magazines by this user