19.07.2021 Views

2021/4 juli/augustus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BMW

Clubjournaal

20214

Juli - augustus

Puur rijplezier

Verantw. uitg. Guy Timmerman,

Molenbergstraat 8A b3 - 9340 Lede

36 ste jaargang, verschijnt tweemaandelijks

Erkenningsnr. P 908010


CapStrap

Now available

BMW open axle tie-down system

2BMW ClubJournaal 4/2021


SECRETARIAAT Ronny Blomme

Molenbergstraat 8A bus 3

9340 Lede

Tel : 053-80 8158

E-mail :

secretariaat@bmw-mc-vl.be

Clubsite :

www.bmw-mc-vl.be

BTW Nr : BE 0430.423.939

BNParibas Fortis : IBAN : BE 80 0011 9684 2277

BIC :

GEBABEBB

Bestuur :

Voorzitter* Guy Timmerman Tel bureel : 02 521 59 95

E-mail : voorzitter@bmwmcvl.be

Secretaris* Jürgen Vande Velde GSM : 0477 84 03 70

E-mail : secretaris@bmwmcvl.be

Penningmeester* Luc De Wolf GSM : 0479 53 75 13

E-mail : penningmeester@bmwmcvl.be

Clubactiviteiten* Luc Puttaert Tel : 053 66 01 79 of

E-mail : activiteiten@bmwmcvl.be GSM : 0492 74 64 00

Toerisme* Peter Bosmans GSM : 0475 67 79 89

E-mail : toerisme@bmwmcvl.be

Webmaster & IT* Marc De Cock GSM : 0475 34 16 89

E-mail : webmaster@bmwmcvl.be

E-mail : internet@bmwmcvl.be

Onthaal Administratie* Sarah Bogman GSM : 0473 78 71 61

E-mail : onthaal@bmwmcvl.be

Algemene Zaken* Frank De Dobbeleer GSM : 0475 51 39 89

E-mail : frank.de.dobbeleer@bmwmcvl.be

BMW Clubjournaal Philip Van Raemdonck GSM : 0495 64 03 49

Eindredacteur

E-mail : clubjournaal@bmwmcvl.be

Regio- & Eventcoördinator Wim Jacobs GSM : 0474 37 61 78

E-mail : events@bmwmcvl.be

Publiciteit BMW Clubjournaal Paul Grumiau GSM : 0478 46 16 31

E-mail : pub@bmwmcvl.be

Heritage Jo De Paepe GSM : 0475 58 07 97

E-mail : heritage@bmwmcvl.be

GS Crew Marc Thone GSM : 0491 59 46 07

E-mail : gs@bmwmcvl.be

* Lid Raad van Bestuur

BMW CLUBJOURNAAL M.Z. : B-9340 Lede Id.n° BelStBld : 476/86

Verantwoordelijke uitgever : Guy Timmerman. Redactie, realisatie : BMW MOTORCLUB VLAANDEREN, vereniging zonder winstoogmerk.

© Overname van artikels of publicitaire inlassingen uitsluitend mits schriftelijke toestemming. Iedere medewerker is hoofdelijk verantwoordelijk

voor zijn inbreng en BMW MC VLAANDEREN hoeft niet steeds akkoord te gaan met meningen verwoord in de gepubliceerde teksten.

1


https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

In dit nummer

Terzake!

Het woord van onze voorzitter 4

Clubpraat

Guy Timmerman houdt ons op

de hoogte van wat er beweegt

binnen de club 9

2BMW ClubJournaal 4/2021

Clubleven

Nieuwe leden, club team,

ontmoetingsavonden 17

Toerkalenders

Activiteitenkalender,

BMW Club Europa,

BMB kalender, oldtimerritten 20


BMW R 18

Blik over de schouder

Het is bewezen... deel 2 52

Ardennenrit abdijen editie 55

Perssprokkel

DunlopTrail Meridian

& Mutant Crossover 57

M&M Inghelbrecht webshop 58

Spot op

BMW R 18 59

BMW info

Freedom deals BMW Motorrad 65

Fema

Zelfrijdende auto's versus motoren

71

Verkeershoekje

Naar voor rijden 75

Redactioneel

Het BMW Clubjournaal komt tot stand

dankzij de inzendingen van de leden en

de inzet van het redactieteam.

Zend ook jouw teksten & illustraties naar

clubjournaal@bmw-mc-vl.be.

De zoekertjes (Te koop, Gezocht, enz.)

kunnen tevens naar dit adres gestuurd

worden.

Info over clubactiviteiten rechtstreeks

naar Luc Puttaert : activiteiten@bmw-mcvl.be

De redactie behoudt zich het recht voor

teksten aan te passen of te weigeren.

Kaftfoto:

Onze clubleden Stephan Wijns en Tamara

Van Roy

Coördinatie & eindredactie Philip Van Raemdonck

Verantwoordelijke uitgever Guy Timmerman

Volgend BMW Clubjournaal september 2021 - Deadline copy op 25 juli 2021

3


Terzake... !

Intro

Oef, de dagtaak zit erop. Zoals vrijwel alle dagen heb ik er een stressvolle

dag opzitten in Brussel. Dankzij de motor ben ik tijdig klaar. Ik kan me niet

voorstellen hoe ik het zou gedaan hebben zonder mijn BMW. Ik geloof

echt in de mobiliteitsmix. Afhankelijk van wat je wil doen, neem je best

de trein, tram, metro of vliegtuig. Maar in mijn geval is dit dus de motor.

Snel een boodschap doen, even binnenspringen bij een klant, toch even

naar Kontich bij een leverancier. Mm, eigenlijk toch wel een leuke dag

vandaag. En de motor heeft daartoe veel bijgedragen. Al was het maar

dat ik anders twee dagen nodig gehad zou hebben om het werk van één

dag te doen. Maar het blijft werken natuurlijk en de werkdruk ligt hoog.

De rijomstandigheden in en rond Brussel dragen ook niet bij aan een

ontspannend dagje. Oorzaak: ‘de Brusselse chaos’. Sinds 1 januari

mag je in het ganse Brusselse gewest 30 km/u, behalve als er borden

staan van 50 km/u. Hiervoor is er een heel woud borden van 50km/u

neergepoot. Resultaat? Er is niks veranderd. Of toch? Wel, het tricky is

dat zo’n 50/uur bord maar geldt tot het volgend kruispunt. Er zijn tal van

plaatsen waar je visueel geen enkel onderscheid kan maken, het blijft

bijvoorbeeld een 4-vaksweg, maar na een klein zijweggetje staat geen

50-bord. En ja, natuurlijk, ben ik zo al geflitst. Ik reed 40. Een gevolg is,

als je in Brussel rondrijdt, en je bent op plaatsen waar je niet alle dagen

moet zijn, je constant als een radar scant om te weten wat daar nu juist

mag. Persoonlijk vind ik het heel gevaarlijk, want je aandacht ligt niet bij

het drukke verkeer. Daarbovenop is het heel stressvol.

BMW ClubJournaal 2/2021

4

Gelukkig komt de werkdag ten einde en laten we Brussel achter ons.

Oudere leden kunnen zich misschien nog mijn artikel herinneren waarin

ik de weg omschrijf naar huis door het mooie Pajottenland. Een heerlijk

rit van 17 km. Ondertussen is er toch wat veranderd: drie trajectcontroles

en een nestje flitspalen. Stel je voor, je hebt er een werkdag opzitten en

je verlangt naar ontspanning. Wat is beter dan rustig cruisen, genieten

van een open weg met wind in het gezicht. Zo komt een mens tot rust.

Maar dus niet op het normale traject naar huis. Dan moet ik constant

opletten. En dus is mijn nieuwe normale traject 7 km langer. Zonder


trajectcontroles. En neen, dat doe ik

helemaal niet om snel te rijden. Maar

wel om rustig te kunnen cruisen in alle

veiligheid met oog op de weg.

Waarom dit verhaal? Ik merk op dat ik

niet alleen ben. Velen onder ons lopen

er toch wat ongelukkig bij. Thuiswerk is

prima, maar zo geraak je je stress niet

kwijt. Een motorritje helpt. Maar alleen is

maar alleen. We hebben allen nood aan

vrienden en vrijheid.

Ons Vlaanderenland is inmiddels een

quasi openluchtgevangenis waar je nog

heel weinig persoonlijke vrijheden hebt

om je uit te leven. Een vakantie in het

buitenland kan dan ook wonderen doen

voor de persoonlijke moraal. Daarom

zien we dat, ondanks alle hindernissen,

velen toch kiezen om – al is het voor

even – erop uit te trekken.

De vakantie is gekozen. Met een beetje

geluk is dat een motorreis. Het grote

voordeel hiervan is dat het plezier

begint vanaf moment dat de wielen de

eerste meters bollen. Wie solo of met

enkele vrienden op reis gaat, heeft drie

mogelijkheden om naar het vakantiedoel

te rijden. Wie weinig tijd heeft zal wellicht

voor de ‘korte pijn’ kiezen, met name

de snelweg op en kilometers vreten

tot je er bent. Je boekt dan iets op je

bestemming, zoals een glamping (de

nieuwe hype), B&B, hotel en van daaruit

kan je de streek verkennen.

De tweede mogelijkheid: je plant een

toffe route om je reisdoel na enkele

dagen te bereiken. Bij de terugkeer lonkt

meestal de stal, dus wordt dat vrijwel

steeds wat sneller afgelegd. Tot slot heb

je diegenen voor wie het rijden op zich

het reisdoel is. Vaak is er geen precieze

route vastgelegd en wordt er onderweg

bekeken hoe het verder gaat. Je kunt dan

je route dag iedere dag plannen door je

volgende overnachtings-bestemming

te boeken. Via de smartphone / tablet /

laptop en wifi op een plaatselijk terrasje

kan dat een leuke ochtendlijke bezigheid

zijn. Meteen kan je de route plannen

door te zien wat er onderweg allemaal

te beleven is.

We leven nog steeds in speciale tijden.

Vrij reizen is niet mogelijk zonder de

dagelijkse Corona update. En dus heb

je absoluut die internetconnectie nodig.

Reis je door verschillende landen, dan

zal je moeten puzzelen om toch in regel

te zijn. Doch eenmaal je het systeem

door hebt kan je (wellicht) overal heen.

Of dit verstandig is, is een andere zaak.

Grote massa’s zijn nog steeds geen

goed idee.

Heb je nog wat tijd over, of nog geen

reisdoel, dan kan je even rondneuzen in

de kalender van BMW Clubs Europa &

de FIM kalender. Een treffen meepikken

kan een hoogtepunt betekenen tijdens je

reis. Vooral de Italiaanse motortreffens

zijn een belevenis.

Wat je meeneemt op reis hangt een

beetje van jezelf af, maar in regel zou

ik zeggen, hoe minder hoe beter. Een

zaak moet je echter steeds hebben: een

reisverzekering. Velen hebben vorig jaar

hun reisverzekering niet vernieuwd – we

konden toch niet op reis – en nu wordt

er niet aan gedacht. Of tenminste niet

voordat de koffers gepakt worden.

Onze BMW-club biedt nog steeds de

VAB-reisverzekering aan en dat met

een interessante korting (zie website).

Zeker nu, met toch meer onzekerheden

5


BMW ClubJournaal 4/2021

6

en de mogelijkheid om onderweg ziek te

vallen, is een reisverzekering een must.

Met de BMW-servicekaart kom je al

een heel eind bij technische pech, doch

een reisverzekering VAB-stijl biedt nog

talrijke extra waarborgen.

Ook voor de thuisblijvers is er deze zomer

heel wat te beleven in clubverband.

Ik wil beginnen met een tip: waarom

zoek je niet iedere vrijdagavond een

Ontmoetingsavond op? De terrasjes zijn

terug open! Zo kom je heel Vlaanderen

door en maak je wellicht nog nieuwe

vrienden. Ook de zondagen zijn goed

gevuld: vrijwel iedere zondag is er wat te

doen! Dat wordt rijden…

En de toekomst? Door de omstandigheden

was het moeilijk plannen

op langere termijn. Nu kunnen we

voorzichtig beginnen bouwen aan een

‘fysieke’ toekomst. Het bestuur heeft

achter de schermen zijn best gedaan

om de stoom op de ketel te houden

en dankzij ons onthaal en de springers

konden we toch iedere week een rit

aanbieden. Deze werden allemaal voor -

af verkend. Waarvoor van harte dank! Van

de nood een deugd makende, hebben

we de administratie en de digitale

wereld van de club volledig vernieuwd,

klaar voor de toekomst. Hopelijk een

vrije toekomst onder vrienden.

En nu? Er heeft zich een fenomeen

voorgedaan, dat we echt niet verwacht

hadden. De laatste zes maanden

hebben zich honderden nieuwe leden

aangemeld, zodat we nu op het punt

gekomen zijn waarop we nooit eerder

zoveel leden geteld hebben in onze

inmiddels 37-jarige geschiedenis. Dit is

heel goed nieuws voor iedereen, want

dankzij de schaalvergroting wordt de

werkingskost over meer BMW-rijders

verdeeld. Of om het anders te zeggen:

iedereen krijgt meer waar voor zijn/haar

geld. Daarbij staat de BMW-club sterk.

Samen sterk, heet dat!

Maar, wat is het verwachtingspatroon

van onze ‘oude’ en ‘nieuwe’ leden?

Wat verwacht iedereen van zijn club?

En kunnen we hieraan voldoen?

De Coronatijden hebben toch wat

sporen nagelaten. Ok, we hebben

nu een fantastisch digitaal netwerk

en we hebben geleerd om efficiënte

vergaderingen te houden met MS

teams. Prima, we zijn dus een goed

werkend bedrijf. Uh, bedrijf?

Dat is de essentie niet van onze BMWclub.

We hebben als grote BMW-club al

deze hulpmiddelen – want dat zijn het

– echt nodig. Die zijn nodig om ervoor te

zorgen dat wat echt van belang is, kan

bestaan.

Dat brengt me tot de echte essentie van

onze BMW-club: jij, wij, ons. We zijn

een vereniging van motorvrienden die

een passie delen, die elkaar opzoeken

om dingen samen te doen. Daar hebben

we het meeste plezier in. Dat maakt

ook dat we voor en met elkaar samen

prachtige zaken kunnen opbouwen. Zo

is het altijd geweest. En Corona was – of

is – daarvoor toch nefast. Laten we echt

hopen dat de normaliteit terugkeert. Dat

is zelfs belangrijk voor onze geestelijke

gezondheid, want velen lopen rond met

een serieus dipje. De zomer zal helpen,

maar we willen dat ook nadien de sfeer

goed blijft.

Ja, de komende maanden, misschien


7


zelfs jaren, zullen we een uitdaging

kennen. De ervaring leert dat we positief

staan om iets uit te bouwen als we dit

samen met vrienden kunnen doen. Voor

je vrienden doe je wat. Maar daarvoor

moet je ze ook zien. Zo komen dus

de activiteiten van de club tot stand.

Doordat clubvrienden iets willen in

elkaar boksen om samen te beleven.

Het is gewoon leuk! Onze uitdaging is

dus om weer een club te zijn. En dan

komt alles weer goed.

Ja natuurlijk, alle hulp is welkom. Dat is

bij alle clubs het geval. Het grote verschil

in onze BMW-club is dat het echt van

jou afhangt. De eerste insteek, ook

voor onze talrijke nieuwe leden, is je

aanmelden als Springer. Dat betekent

enkel dat je open staat om iets te doen

voor en met je clubvrienden. Maar er is

geen verplichting. En wat win je erbij?

Een toffe vriendengroep, een leuke

activiteit, levensplezier.

Als laatste insteek kan ik nog meegeven

de BMW Motorrad Day er wellicht wél

komt dit jaar, op 5 september. De ‘Day’

zullen onze september trippers niet

kunnen meemaken, want zij genieten

een toffe vakantieweek in de bergen.

Zo, mijn rubriekje zit erop. Het is

vrijdagavond, de zon schijnt nog, de

BMW lonkt, nu even bollen tot in Zelzate,

om de nieuwe Ontmoetingsavond in te

terrassen.

Guy Timmerman

Voorzitter

Centrum Motoropleiding Dirk

- Meer dan 20 jaar ervaring in het geven

van doorgedreven motoropleidingen

- Professioneel team van

gepassioneerde en ervaren

instructeurs

- Uitgebreid aanbod voor beginner en

expert

- Focus op juiste technieken en veilig

motorrijden

- Voor iedere motorrijder een uitdagende

opleiding op maat

- Aangename en ontspannen sfeer

BMW ClubJournaal 4/2021

8

Contacteer ons via:

www.motoropleiding.be

info@motoropleiding.be

0475 73 85 93

en volg ons op Facebook en Instagram

voor al onze updates:

Motoropleiding Dirk

Centrummotoropleidingdirk


Clubpraat

Clubnieuws

1. Coronarichtlijnen

voor deze zomer

Gezien de steeds veranderende omstandigheden

heeft het geen nut om

de informatie te publiceren in dit BMW

Clubjournaal. Voor iedere reis naar

het buitenland kan je best naar volgde

site surfen:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/

Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

Terugkeren uit het buitenland:

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Verbleef je langer dan 48u in het

buitenland of keer je terug met het

vliegtuig of de boot of keer terug je met

de trein of bus vanuit een land buiten de

EU of Schengenzone naar België? Vul

het Passagier Lokalisatie Formulier ten

vroegste 48uur voor je aankomst in

België in.

Let wel: tijdens je reis kunnen de codes

veranderen. Het is daarom noodzakelijk

om steeds toegang te hebben tot

internet.

2. Werking bestuur en

administratie

Van een nood een deugd makende, is

de maandelijkse bestuursvergadering in

ons secretariaat in Lede vervangen door

een online MS Teams vergadering. Dit

blijkt goed te werken en is handig om

snel en zonder kilometers af te leggen

de praktische zaken te regelen. De MS

teams vergaderingen zijn daarom een

blijver. Maar... het echte werk door de

Raad van Bestuur – waarbij veel interactie

nodig is – is niet zo eenvoudig te regelen.

Het is duidelijk dat er een dimensie

van het werk ontbreekt. We kijken er

daarom naar uit om deze type vergaderingen

opnieuw fysiek te laten plaatsvinden.

Daarbij kunnen we op de fysieke

vergaderingen gasten uitnodigen, wat

de kwaliteit van het werk bevordert.

3. Nieuw software platform

online – nieuwe werking

op tal van gebieden

• Sinds einde april werken we in 'the

cloud'

Na jaren van voorbereiding zijn we dus

overgestapt naar een administratie die

volledig in the cloud werkt. Voor het

‘modale’ lid is dit een ver van mijn bed

show, maar voor allen die actief bezig

9


zijn met hun club is het de nieuwe

wereld. Iemand schrijft in op jouw

activiteit: van om het even waar ter

wereld kan je onmiddellijk online zien

wie ingeschreven heeft. Leden kunnen

met hun smartphone alle info bekomen,

zich aanmelden en zelfs betalen. Ook

de website wordt via het systeem

aangestuurd en de nieuwsbrieven

gebruiken de database uit the cloud.

Is alles nu af en perfect? Bijlange niet.

Het wordt een never ending story. Voor

dit jaar zijn er nog talrijke wijzigingen en

toevoegingen gepland. Dit op basis van

de feedback van onze gebruikers.

Het system moet steeds slimmer

worden. Dus: werkt het nog niet zoals

gewenst? Heb even geduld. Er wordt

aan gewerkt (geprogrammeerd).

• Werking administratie

Het spreekt voor zich dat heel wat werk

nu van thuis uit kan gebeuren. Het grote

winpunt is daar dat iemand snel even

kan inloggen. De fysieke aanwezigheid

in het secretariaat is niet vereist. Je

zou er dan kunnen van uitgaan dat het

secretariaat in Lede overbodig zou zijn.

Dat blijkt niet waar.

Het secretariaat blijft het centraal punt –

het knooppunt – waar alles samenkomt.

De clubwerking blijft teamwerking, waar

fysieke taken blijven bestaan. Daarbij

kan op die manier door verschillende

mensen aan een project gewerkt worden,

zodat niet alle stilvalt als iemand

bvb. op reis is. Of iemand afhaakt en andere

moeten ingewerkt worden.

Het secretariaat beschikt, naast de secretariaatsruimte

zelf, ook over een

vergaderzaal (max 30 personen), een

stockruimte en de clubarchieven.

4. De BMW Clubboetiek

Sinds de oprichting van onze BMW-club

verkopen we – vnl. aan leden – artikels

die gepersonaliseerd zijn met o.a. ons

clublogo. Onze leden zijn fier op hun club

en de clubboetiek biedt een belangrijke

mogelijkheid om dit te tonen. Daarbij

zijn de artikels nuttig en bieden ze een

goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Sinds de opstart van ons nieuw

softwareplatform beschikken we

over een volwaardige webshop. Daar

kan je niet alleen artikelen uit de

clubboetiek kopen, maar bijvoorbeeld

je ook inschrijven voor een clubactiviteit.

Omdat alles nu aan elkaar gekoppeld

is, wordt – wanneer je je inschrijft

op een activiteit of bvb. een clubpolo

koopt - alles automatisch bijgewerkt in

de boekhouding. Er is dus een geheel

nieuwe manier van werking.

En dat brengt mij op het volgende: na

vele jaren behartigd geweest te zijn door

Nancy Rose – met de hulp van haar man

Bosse – is de BMW-clubboetiek stock

verhuisd naar het secretariaat in Lede,

waar nu alle fysieke administratie van de

club gecentraliseerd is. Onder andere,

lidkaarten, clubjournaals en nu ook alle

artikels uit de clubboetiek worden van

daaruit verstuurd. Het is ook mogelijk

om de clubboetiekbestelling te komen

ophalen: iedere woensdagmorgen

is het team aanwezig (op ander

momenten ook, maar woensdag is het

vast afspraakmoment). Wel eerst een

afspraak maken aub.

Het spreekt voor zich dat we Nancy

van harte danken voor deze jarenlange

inzet. Alhoewel het een logische beslissing

was – Nancy en Peter hebben

onlangs een bedrijf overgenomen dat


inmiddels op volle toeren draait en alle

aandacht en tijd opeist – weten we allen

dat dit emotioneel toch even moeilijk

geweest zal zijn. Het was immers meer

dan alleen een pakje opsturen. Vaak

kwamen leden even langs om op te halen

en soms werd er zelfs gepast. Dus:

bedankt Nancy & Peter!

5. De zomer dient zich aan

en we willen op reis

Iedereen heeft wel een of andere

vorm van ‘kotmoeheid’ en ondanks

alle hinderpalen is de wens om er op

uit te trekken groot. Vliegtuigen en

ander openbaar vervoer zijn nu minder

populair en daarom is het eigen voertuig

terug van weggeweest voor velen. De

auto en voor ons de motor is dan ook

het ideale verplaatsingsmiddel voor een

fijne vakantie. Voor velen onder ons is de

motor als lange afstandsvoertuig terug

van weggeweest.

Er zijn verschillende opties: je kan er met

pak en zak, zoals dat heet, met de BMW

op uit trekken. Voor alle duidelijkheid:

daarvoor is hij gemaakt! Anderen kiezen

ervoor om de lange afstand met auto

en aanhangwagen te rijden en dan ter

plaatse de streek te verkennen met de

motor.

Concreet ligt de afstand die we rijden

tot bestemming op maximaal een 1500

km. Een dagrit ligt gemiddeld op 800

km. Dus tot zover weg van huis, zal het

druk zijn. Want je bent natuurlijk niet

alleen! Het zijn zomermaanden en

dat betekent dat je noodzakelijkerwijze

op voorhand moet reserveren. Daarbij

kiezen we een bestemming weg van de

drukte! Na de opsluitingsstress er terug

op uit trekken, zal deugd doen. Vertrek

je met de BMW van thuis uit, dan begint

de echte vakantie al bij het oprijden van

de openbare weg.

Heden ten dage is een goede voorbereiding

cruciaal en als een internettoegang

onderweg. Het he de Covid informatie

op zak (en de nodige bewijzen…), dan

kan je ook wat hebben aan de normale

info:

Hierbij enkele landen waar we door

rijden en wat ‘klassieke’ info:

Duitsland

Tussen file rijden niet toegestaan, ondanks

vele protesten door Duitse motorrijdersverenigingen.

Wordt soms getolereerd

– Op snelwegen mag je ‘op

eigen risico’ meer dan 130 km/uur. Let

wel: bij ongeluk kan de verantwoordelijkheid

dan bij jou gelegd worden – GPS

flitspaalwaarschuwing moet uitgeschakeld

zijn. – Verschillende leuke routes

zijn verboden voor motoren tijdens het

weekend – Toegang tot sommige kleinere

steden verboden voor motoren op

bepaalde tijdstippen (toegang tot hotel

wordt soms getolereerd).

Frankrijk

Snelheid = het is complex: 50/uur in de

bebouwde kom, buiten bebouwde kom

80 km/uur tenzij het zicht minder is dan

50 m. In dat geval ook 50 km/uur. 130 of

110 km per uur op snelwegen, tenzij anders

aangegeven of bij regenweer, dan

100 km/uur…- Talrijke flitscontroles, ook

in ‘the middle of nowhere’.Tussen de file

rijden is niet toegestaan, maar iedereen

doet het. - Helm moet reflecterend zijn,

of voorzien van reflecterende stickers

11


BMW ClubJournaal 4/2021

12

(eigenlijk alleen voor Fransen, maar om

discussie te vermijden) Lage emissie

zones = Vignette Crit’Air Er zijn stickers

in zes categorieën: 0 (groen), 1 (paars),

2 (geel), 3 (oranje), 4 (rood) en 5 (grijs).

De categorie wordt bepaald door het

type voertuig (auto, motor, bromfiets, ..

de mate van CO2-uitstoot (Euronorm)

en de leeftijd van het voertuig. De ‘vignette’

kan alleen online besteld worden

= ttps://certificat-air.gouv.fr/ Reken tot 3

weken leveringstijd. Kostprijs : 5 Euro.

Moet altijd op je moto geplakt zijn als

je LEZ stad binnenrijdt (alle grotere steden).

Italië

Motoren mogen de busstrook gebruiken.

Veiligheidshesje verplicht bij pech – GPS

flitspaalwaarschuwing toegestaan. Milieucodes

in veel steden: een bezoek aan

Italië moet grondig voorbereid worden! –

Lokale motorrijders zijn ALTIJD sneller in

de bergen, probeer niet te volgen.

Luxemburg

Veiligheidshesje verplicht bij pech – GPS

flitspaalwaarschuwingen toegestaan –

Gebruik dash camera verboden – O ja,

en je tankt nog altijd iets goedkoper.

Nederland

Tussen file rijden is nu toegestaan –

Flits paalwaarschuwing is toegestaan

– Lage emissiezones gelden niet voor

motor fiets – Strikte snelheidscontroles,

maar lagere boetes dan België.

Oostenrijk

Tussen de file doorrijden mag enkel bij

stilstaande file – Verbandtrommel &

reservebril verplicht – Auto bahnvignet

verplicht. Kan online aan gekocht worden

op vignetoostenrijk.be

Ook beschikbaar in tankstations. Een

overzicht van de trajecten die tolvrij

zijn: • A1 Westautobahn: tussen de

grens bij Walserberg en knooppunt

Salzburg Nord. • A7 : tussen knooppunt

Hafenstraße en knooppunt Urfahr

bij Linz • A12 Inntalautobahn: tussen

de grens bij Kufstein en knooppunt

Kufstein-Süd • A14 Rheintal/Walgau-

Autobahn • A26 Linzer Autobahn, Sinds

vorig jaar is er naast het zelfklevend

vignet nu ook het digitale vignet, maar

let op dit is pas na 18 dagen geldig!

De deelstaatregering van Tirol in Oostenrijk

heeft een aantal wegen afgesloten

voor “luide motorfietsen”, ook al zijn

deze voorzien van standaard uitlaten en

als zodanig wettelijk volledig goedgekeurd

en Europees gehomologeerd. Het

gaat over motoren die een stationair geluid

van meer dan 95 dB (A) produceren.

Bvb. de BMW S1000RR is te luid.

De afsluiting betreft meerdere, veelal

toeristische wegen in de regio Imst /

Reutte. De Fernpass en de verbinding

van Reutte naar Imst vallen niet onder

het verbod. – L 21 Berwang-Namloser

Straße van Bichlbach naar Stanzach – L

72 Hahntennjochstraße 2. Teil van Pfafflar

naar Imst (Passhöhe) – B 198 Lechtalstraße

van Steeg (Vorarlberg grenspost)

naar Weißenbach am Lech – B 199

Tannheimerstraße van Weißenbach am

Lech naar Schattwald (Grens met Duitsland)

– L 246 Hahntennjochstraße 1e

deel van Imst (Hahntennjoch pas) naar

Imst Vogelhändlerweg - L 266 Bschlaber

Straße van Elmen naar Pfafflar.


Groot-Brittannië

Je moet links rijden. Moeilijker is het

aan een rotonde, waar je ook naar links

moet, terwijl het verkeer van rechts komt.

– Tussen file rijden is toegestaan – GPS

met flitspaalwaarschuwing toegestaan

– Koplamp! Er wordt niet vaak op

gecontroleerd, maar als er een ongeval

hebt wordt het wel meegenomen. Onze

koplamp schijnt rechts naar boven, wat

een tegenligger kan verblinden. Om

wettelijk in orde te zijn moet het tipje dat

naar boven schijnt afgeplakt worden.

Zwitserland

Snelwegvignet = jaarvignet. Opgelet

er zijn ‘booby traps’. Vaak worden

stukjes oprit, tunnels, enz ook als

snelweg gecatalogiseerd en niet op

voorhand aangeduid. Je kan dan geen

kant meer op en dat weet de politie.

– Snelheidsovertreding is heel duur –

Aanduiding flitspalen op GPS verboden

(ook als die niet aanstaat, politie

controleert op software).

De checklist

De gouden raad: neem zo weinig

mogelijk mee! Het is dus helemaal niet

de bedoeling dat je het volledige lijstje

hieronder meeneemt. Maar om toch

niets te vergeten:

• Persoonlijk artikelen :

Identiteitskaart, paspoort, rijbewijs,

internationaal rijbewijs, groene verzekeringskaart,

gelijkvormigheidsattest,

grijze kaart (inschrijvingsbewijs),

kopie aankoopfactuur motor, camping

carnet, lidkaarten, reisverzekeringdocument,

tandverzorging, ziekenfondsformulieren,

pasfoto, adresboekje,

schrijfmateriaal, geldzaken: cash geld,

bankkaarten, huissleutel, reislectuur,

CD/DVD/geheugenstick.

• Verzorging:

Handdoek, washandje, kam, scheerapparaat,

nagelknipper, WC-papier,

maandverband, papieren zakdoeken,

zeep, shampoo, tandpasta, tandenstokers,

tandenborstel, make-up,

spiegeltje, naaigerief, zonnebrandcreme,

anti-muggenmiddel, vuil-linnenzak.

• Reisapotheek:

Aspirine, koortswerend middel,

koortsthermometer, veiligheidsspelden,

schaartje & pincet, zalf tegen

brandwonden, ontsmettingsmiddel,

verband, pleisters, kiemvrij gaas, watten,

middel tegen insectenbeten, voorbehoedsmiddel,

lippen zonnestick,

middel tegen diarree en maagstoornissen,

eigen medicatie.

• Kledij:

Sokken, onderbroeken, T-shirts, hemd,

pullover, nekwarmer, pet, lange broek,

short, zwembroek, regenvest, bikini,

blouse, rok, kleed, beha, panty’s,

schoenen. De tip : neem nooit meer

warme kledij mee dan wat je boven

elkaar kan dragen.

• Klein materiaal:

Drinkbeker, waterfles, afwasmiddel,

handdoek, flesopener, bestek.

• Foto- & filmmateriaal

Fototoestel /camera, geheugenstick,

flits, filters, reinigingsdoekjes, extra

batterijen.

13


BMW ClubJournaal 4/2021

14

6. Motorsport Vlaanderen –

Vlaams kampioenschap

2020-2021

Daar er in 2020 amper 5 treffens

hebben plaats gevonden ten gevolge

van de COVID-pandemie en er in

2021 maar een aantal treffen zullen

doorgaan vanaf de maand juli werd

er beslist dat de behaalde punten van

2020 en 2021 worden samengeteld. De

rangschikking die uit deze samentelling

ontstaat zal de eindrangschikking zijn

voor de prijsuitreiking 2022. Met andere

woorden we krijgen kampioenen en

laureaten voor het seizoen 2020-2021!

7. Schluss

De BMW Classic Group heeft besloten

om einde juni de online shop voor classic

onderdelen en gadgets te sluiten. De

reden: de wereldwijde verkopen bleven

ver onder de verwachtingen. Een

brainstorming bracht aan het licht dat de

administratie bij export vaak te complex

was voor de klant. Als clublid had je een

korting in deze webshop. Daarom wordt

nu gewerkt aan lokale oplossingen voor

de bestellingen door onze clubleden.

Wordt vervolgd.

8. Ontmoetingsavonden

De Ontmoetingsavonden komen stilaan

weer op gang. Het is voor velen een

blij weerzien, vaak na een jaar van

‘afzondering’. De Covid crisis heeft wel

wat sporen nagelaten, die toch voelbaar

zijn. Ons eerste doel is een warm

welkom te bieden aan de talrijke nieuwe

leden!

We moeten het tijdelijk stellen zonder

Ontmoetingsavond in Hasselt. De

prachtige locatie bij vvv is na 20 uur

niet meer open. Als we geen overeenkomst

kunnen sluiten met de

uitbaters, moeten we op zoek naar een

nieuwe locatie. We zoeken ook nieuwe

Onthaalmedewerkers & Springers in

Limburg om een extra schwung te

geven aan de regio! Onze BMW-club zal

vanuit het bestuur hulp en inzet bieden.

Het goede nieuws komt uit Zelzate.

Dankzij het initiatief van o.a. onze

onthaalmedewerker Stephan wordt een

nieuwe onthaallocatie opgestart.

9. Veel verkopen

FEBIAC ziet hiervoor 2 verklaringen.

Enerzijds zien velen hun buitenlandse

vakantie in het water vallen door Corona.

Dat maakte bij een aantal gezinnen

budget vrij voor ontspanning en andere

dromen of wensen. Voor de ene was dat

een zwembad of een tuinkamer, voor

de ander een motorfiets of scooter…

Anderzijds hield de pandemie velen

onder ons voor het werk in onze eigen

cocon, terwijl diegene die wel op de

werkplek werd verwacht, opteerde

voor een eigen vervoermiddel eerder

dan een collectieve vervoerswijze.

Misschien kunnen we dat laatste effect

wel aflezen uit het succes van de 125ccmodellen.

Die laten het grootste aantal

inschrijvingen noteren met 29% van

alle nieuw ingeschreven motorfietsen

en scooters. Het grote aandeel van

dit segment is toe te schrijven aan het

feit dat je met deze gemotoriseerde

tweewielers nog altijd met een rijbewijs

B mag rijden (indien je het rijbewijs B

na 2011 hebt gehaald, kan je 2 jaar na

het behalen ervan nog 4 uur opleiding

volgen om met een 125cc te mogen

rijden; haalde je je B-rijbewijs vóór 2011

dan is die opleiding niet vereist).

(Bron: Febiac - moto.be)


10. ‘Europees kampioen’ in

het niet naleven van het

verkeersreglement

(bron: VIAS)

84% van de Belgische bestuurders leeft

het verkeersreglement wel eens niet na.

Daarmee presteren we het slechtst van

11 Europese landen die in de nieuwe

Europese barometer van de Fondation

Vinci bevraagd werden. Meer dan 6 op

de 10 Belgen stoppen niet helemaal

wanneer dat moet of ‘vergeten’ te

vertragen aan wegenwerken. 1 op de 6

Belgen zegt ook ‘niet dezelfde persoon

te zijn wanneer ze achter het stuur zitten’.

Dat is ook het hoogste percentage in

Europa. Er is dus nog veel werk om de

Belgische bestuurders te sensibiliseren

over het nut van de verkeersregels en de

noodzaak om de andere weggebruikers

te respecteren.

‘Fondation Vinci Autoroutes’ bevraagt

elk jaar in heel Europa weggebruikers

over hun gedrag. Dit jaar werd de

bevraging bij een representatieve

steekproef van de bevolking gehouden

in 11 Europese landen. Dit zijn de

belangrijkste resultaten voor België.

Wegcode volgen? Dat doen we om

geen boete te krijgen.

84% van de Belgische bestuurders

wijkt wel eens af van de bestaande

verkeersregels. Nergens elders in

Europa ligt dat percentage zo hoog.

Van de Belgen die de regels niet volgen

doet 60% dat omdat ze de regels niet

altijd aangepast vinden aan de situatie.

Ook dat is het hoogste percentage van

alle Europese landen. 30% vindt dat

sommige regels er enkel zijn om geld

op te leveren door het uitschrijven van

boetes.

Welke reden beschrijft het best, waarom je niet altijd de verkeersregels volgt?

België

De regels zijn niet altijd coherent 60% 52%

Sommige regels zijn er enkel om boetes te geven 30% 29%

Ik mag er van afwijken, ik ben bijzonder voorzichtig 20% 22%

Het is mijn vrijheid 8% 10%

Ik mag ervan afwijken, ik ben een ervaren bestuurder 8% 9%

Europees

gemiddelde

1 op de 5 van de Belgische bestuurders

(20%) geeft als hoofdreden om de

wegcode te volgen dat ze geen boete

willen krijgen. Daarmee scoort België

het hoogst van alle landen. Europees

ligt het gemiddelde op 11%. Geld is dus

nergens anders dan in België zo een

intrinsieke motivatie om de regels te

respecteren.

2 op de 3 Belgen vergeet te vertragen

bij wegenwerken

Dat we het niet zo nauw nemen met de

verkeersregels leidt onvermijdelijk tot

gevaarlijke situaties waarbij doden en

gewonden kunnen vallen. Zo geeft 2 op

3 de Belgische bestuurders (67%) aan

dat ze wel eens vergeten te vertragen

in de buurt van wegenwerken. Ook daar

15


zijn we de weinig benijdenswaardige

Europese kampioen. Het gemiddelde

in de andere landen bedraagt 51%. In

2019 kwamen er nog 23 mensen om

het leven in een ongeval in de buurt van

wegenwerken. Dat is het hoogste aantal

van de afgelopen 5 jaar.

61% van de Belgische bestuurders stopt

trouwens niet waar ze echt tot stilstand

moeten komen, maar vertraagt enkel.

Prevalentie voor risicogedrag

België

Vergeten te vertragen in de buurt van wegenwerken 67% 51%

Op de autosnelweg op de middenstrook rijden terwijl

de rechterrijstrook vrij is 49% 50%

Al rijdend navigatiesysteem instellen 55% 43%

Niet volledig stoppen wanneer het moet 61% 43%

Een volle witte lijn oversteken om een voertuig in te

halen of om rechtsomkeer te maken 35% 37%

Voorbij een verkeerslicht rijden wanneer het oranje is

en rood gaat worden 62% 62%

Parkeren of stoppen op een fietspad of busbaan 23% 18%

Al rijdend kijken naar film op smartphone of tablet 6% 7%

Europees

gemiddelde

BMW ClubJournaal 4/2021

16

Conclusie

Het verkeersreglement is een set

van afspraken die gemaakt zijn om

ervoor te zorgen dat jezelf en alle

andere weggebruikers veilig op hun

bestemming geraken. De Belgische

bestuurders geven al te vaak een eigen

interpretatie aan die regels. Voor 1 op

de 5 bestuurders blijkt de hoofdreden

om zich aan het verkeersreglement te

houden van financiële aard. Ze willen

vooral geen boete krijgen. Nergens

anders in Europa ligt dat percentage

zo hoog. Om dat verkeersveiligheid

in ons land te verbeteren, moeten we

echter streven naar andere intrinsieke

motivatiefactoren. We moeten blijven

inzetten op het geven van inzicht in de

mogelijke gevolgen van foutief rijgedrag.

Het verkeer ben je immers nooit alleen,

maar zijn wij allemaal samen.

Persoonlijk commentaar

1 op 5 houdt zich aan de regels uit

financiële overwegingen. Dat betekent

ook dat 80 % van de bestuurders

‘goede huisvaders’ zijn die voorzichtig

rijden. En het is waar, er zijn talrijke

omstandigheden waar de verkeersregels

niet stroken met de situatie ter plaatse.

Maar nog, dat de overheid zorgt voor een

gevaarlijke omstandigheid. Op sommige

gebieden is de studie niet volledig. De

oplossing lijkt me dan ook, naast de

‘opvoeding’ van de bestuurders, een

logischer gebruik van de verkeersregels

en beter aangelegde wegen.

GT


Deel 1

Clubleven

Wij heten volgende nieuwe leden van harte welkom !

Chris Bakelandt

Roeselare

Tony Van den Bergh Stabroek R1200GSA

Sabine Van der Linden

Hoevenen

Jean-Pierre Permentier

Denderleeuw

Joris De Poortere Oud-Turnhout G450X

Agata Dudek

Oud-Turnhout

Ivo Engelen Oostkamp R1250GSA

Katrien Browaeys

Oudenaarde

Filip Verlie Erpe S 1000 XR

Davy Grammens Sint Laureins R1250GSA

Delphine Van Landschoot

Sint Laureins

Lucas De Vos Ternat R1250GS

Kristof De Bruyn Liedekerke R1250GSA

Jan Van de Walle Boechout R1200GSA

Brigitte Verschelden Gent F800GS

Chris Berthouil Tienen R1200RT

Brenda Mans

Tienen

Tom De Ganck Sint Laureins R60/5

Henrik Kjøller

Sint Genesius Rode

Marco Tudts Kaprijke R1250GS

Pieter Lewyllie

Menen

Hans Vandamme Mol R1200GS

Vincent Verbiest Mechelen K100RT

Danny Huys

Oostkamp

Linda Wauters

Kalmthout

Elie Regnard Kalmthout C 400 GT

17


BMW ClubJournaal 4/2021

Gerrit Van den Neste Lede S 1000 XR

Caroline Thibaut

Lede

echtgenote Laurent Deprez

Kruibeke

Els Buytaert

Nieuwkerken-Waas

Jurgen Roose Bredene R1200GS

Alex De Clerck Relegem R1250GSA

Karin Beeckman

Relegem

Dries Meersman Temse S 1000 XR

Mario Vandenbossche Sint-Andries R1250GSA

Patrick Pieters Evergem R1200GS

Robert Bielen Heusden-Zolder R1250GSA

Patrick Van den Broeck

Kalmthout

Tom Van den Bossche Sint-Niklaas GS

Geert Torfs Mortsel C 400 GT

Jawad Ahdour Temse R1250GS

Peter Truyen Leuven R1250GS

Barbara Defever

Leuven

Jurgen Coppens Roeselare R1200GSA

Raf Breuls Maasmechelen R1200GS

Erwin De Cremer Welle R1200GS

Hugo Servranckx Boortmeerbeek R1250GSA

Wendy Van der Auwera Boortmeerbeek F700GS

Dirk Piessens Malderen R1250GS

Sabine Lauwers Malderen Vstrom 650

Patrick Leroy Londerzeel R1200RT

Sander Allert Destelbergen F850GS

Benoit Waerlop Hooglede R1200GSA

Eddy Clincke Aalter F850GSA

Kathy Steenbeke

Aalter

Jacques Du Tre Sint-Niklaas F850GS

Geert Puype Bredene K1600GTL

Roland Bier Wijnegem R1200RT

18

Thierry Combes Edingen R1250RT

Laurent Lotoi Boezinge K1600B

Kathy Van Raemdonck

Boezinge

Pieter Tanghe Heule S 1000 XR


Ontmoetingsavonden

Zowat overal in Vlaanderen gaan, steeds op een vrijdag of zaterdag, onze Ontmoetingsavonden

door. Aanvang rond 19u.30. Iedereen welkom !

Voor de meest actuele informatie en eventueel wijzigingen van locatie, zie Toerisme –

BMW Motor Club Vlaanderen @ Facebook en onze website.

Elke eerste vrijdag

Meeting Point Hasselt Alle suggesties voor nieuwe locatie welkom !

Rest.-tearoom ’t Oosthof

Elke tweede vrijdag

Brasserie Rubbens

Café Melchior

Elke derde vrijdag

Taverne De Fabels

Brasserie Het Elzenhof

Elke vierde vrijdag

Brasserie De Witte Molen

Café Bij Schaekels

Ontmoetingsavond

GS rijders

Oostmoerstraat 1, 8490 Snellegem - Jabbeke

Bohemen 101, 9260 Wichelen

Dorp 35, 3920 Lommel

Grote Markt 66, 9060 Zelzate (vervangt Westdorpe)

Kerkplein 3, 2650 Edegem

Gladiolenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas

Nellekenstraat 42, 1750 Lennik

op een wisselende locatie en wisselend tijdstip.

Zie Facebook GS Rijders BMW Motor Club Vlaanderen

De leden kunnen eveneens voor INFORMATIE op het SECRETARIAAT te Lede

terecht iedere woensdagvoormiddag : tel 053-80 81 58.

Nieuwe locatie

gezocht!

Meeting Point Hasselt

Elke eerste vrijdag

Rest.- tearoom ’t Oosthof

Oostmoerstraat 1

8490 Snellegem - Jabbeke

Elke eerste vrijdag

Brasserie Rubbens

Bohemen 101

9260 Wichelen

Elke tweede vrijdag

Café Melchior

Dorp 35

3920 Lommel

Elke tweede vrijdag

Brasserie Het Elzenhof

Kerkplein 3

2650 Edegem

Elke derde vrijdag

Taverne De Fabels

Grote Markt 66,

9060 Zelzate

Elke derde vrijdag

Brasserie De Witte Molen

Gladiolenstraat 2

9100 Sint-Niklaas

Elke vierde vrijdag

Café Bij Schaekels

Nellekenstraat 42

1750 Lennik

Elke vierde vrijdag

19


Toerkalender

1

2

Opendeuravonden in het clublokaal,

data regionale ontmoetingsavonden,

onthaalmedewerkers, nieuwe leden

Je vindt hier uitgebreid alle trips

en belangrijke activiteiten die plaatshebben

in de komende drie maanden

Clubleven

Actuele kalender

17

21

3

Activiteiten later op het jaar die

‘TOP’ zijn of die een voorinschrijving

vereisen

Projectkalender 46

4

BMW Club Europakalender biedt je

alle informatie waarover wij beschikken

op internationaal gebied

BMW Club Europa

48

5

In de BMB-kalender geven we alle

BMB, FIM motorconcentraties

op een rijtje

BMB kalender

50

BMW

MOTORRAD

BMW ClubJournaal 4/2021

20

RIDE SAFE, FEEL FREE.

CHECK OUR BMW MOTORRAD INSURANCE!

MAKE LIFE A RIDE


Deel 2

Actuele kalender 2021

(Alles onder voorbehoud Covid-19 maatregelen)

Verklaring van de tekens

C = Cursus, infodag, enz. D) = Activiteit door derden, bv BMW-dealer

O = Socio-culturele activiteit TOP = Topactiviteit

T = Toerrit of zoektocht R = Clubreis

WK = Weekend ET = Europees treffen met groepsdeelname

CRV = Clubraadsvergadering E&D = Eten & drinken

ALV = Actieve ledenvergadering ? = Project (al dan niet verder uit te werken)

TH = Toerrit Heritage * = activiteit met wijziging van datum mogelijk

GS-O = Ontmoetingsavond GS T-H = toerrit Heritage

GS-T* = GS toerrit voor alle GSsen - geen noppenbanden nodig

GS-T** = GS toerrit GSsen - met voorkeur noppenbanden

GS-T*** = GS toerrit Off road - noppenbanden vereist

juli

2-4 WK (D) BMW Motorrad Days Berlin BMW Motorrad GEANNULEERD

3 T Rit Peter Works - Marc Thone

4 T 4e Zeelandrit - Stefan De Saegher & Véronique Buyck

10 T Lage landenrit 2021 ism Meeusen - Rudi Van Boxelare & Bart Stevens &

Patrick Van der Eynde & Louis De Neef

17 O Fietstocht Rupelstreek - Michel Van Reusel & Adella Vervynckt

17-27 R Noorwegen - Marc De Cock & Paul Grumiau GEANNULEERD

18 T Rallye de France - Dieter Van Marcke & Celien Coppens & Olivier

Verfaillie & Bert Dauw & Berdien Roelands

25 T Westhoekrit - Luc D’hondt

31 T Ludwigs toerken 2021- Pascal Reners & Cindy Bensly

31 GS-O GS Ontmoetingsavond - GS Rijders

augustus

1 T Rondje West- en Zeeuws-Vlaanderen - Johan Valcke

1 T Manneken Pis toer i.s m. Motorsport Vaandere

Wim Jacobs, Michel Van Den Borre en Gisèle Stevens

7-8 WK One Night’s Tent - GS rijders

8 T In de voetsporen van Napoleon Bonaparte - Guy Janssens

21


15-22 R In und herum Harz - Luc & Bianca

19-22 WK BMW R&R Alsace wijn 4-daagse - Raoul & Sigert Vehent

21 GS-T* Mysterie op zijn Koentjes - Koen Wuyts

22 T De vallei van de Hoge Somme - Hilarius Crabeels & Anne Marie Bonte

& Dieter Vanmarcke

29 TH* BMW Classic Tour - Hans Crabbe

september

4-11 R Septemberreis - Peter & Nancy + Steven & Nancy

5 D) BMW Motorrad Day - BMW Motorrad Belux & club

12 TH* BMW K1-K100-K1100-K75 Toer - Hans Crabbe

12 T Niet in vogelvlucht - Rudi Van Boxelare, Bart Stevens

Patrick Van der Eynde & Louis De Neef

18-19 GS-T** 2-daagse Offroadrit - Hendrik Cosemans

19 T Zondagsritje XII - Ludo De Busscher

25 GS-T* All roadrit - Karel Linten

26 T Far West rit 2021 - Jan Vanhaverbeke & Inge Cosaert

BMW ClubJournaal 4/2021

NIEUW

NIEUW

BIJ BIKE DESIGN

BIJ BIKE DESIGN

22

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA VAN KAPPA MOTO OP WWW.BIKE-DESIGN.COM

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA VAN KAPPA MOTO OP WWW.BIKE-DESIGN.COM


3 juli

zaterdag

Rit Peter Motor

Works Genk

Peter Motor Works

(nieuwe concessie)

Henri Fordlaan 30,

3600 Genk

GS Rijders BMW Motor Club Vlaanderen organiseert i.s.m.

Peter Motor Works Genk een baanritvoor alle BMW rijders.

Samenkomst

Vanaf 8u; vertrek vanaf 9u30.

Programma

Zaterdag 3 juli worden we vanaf 08u verwelkomd met een

koffie & koffiekoek in de nieuwe concessie van Peter Motor

Works.We proberen om 9u30 allen aan de rit begonnen

te zijn.

De rit loopt ± 320km over kleine bochtige wegen via

Blegny, Spa, Vielsalm, Parc Naturel Des Hautes Fagnes,

Monschau, Simmerath, Vaals terug naar Genk (Peter

Motor Works) waar we opnieuw ontvangen worden, er

zullen staantafels en een foodtruck voorzien zijn vanaf 17u

tot 20u waar we nog effe kunnen napraten en iets nuttigen

aan democratische prijzen. Onderweg zijn er verschillende

mogenlijkhedenom iets te eten tijdens de middag.

De GPS track krijgen jullie de dag voordien via de ledenzone

(voor leden) of wordt jullie doorgestuurd.

Om het iets te vergemakkelijken ivm het aantal

koffiekoeken gelieve een seintje te geven van je deelname.

aan Marc Thone per e-mail of via messenger: Nicky

Staskowiak (PMW): info@fotopk.be

Info

Marc Thone

E-mail: gs@bmwmcvl.be

GSM: 0491/59 46 07

T toerrit

23


4 juli

zondag

4 de Zeelandrit

Kerkplein 61, Zuiddijk 4

4421 AB Kapelle,

Nederland

Samenkomst

Vanaf 9u30; vertrek vanaf 10u.

Programma

Deze keer trekken we tot in de Nederlandse

provincie Zuid-Holland. We starten deze editie aan Café

De Oude Herberg in Kapelle.

Langs rustige wegen en pittoreske dorpen rijden we

richting de vestingstad Willemstad. Via de Haringvlietbrug

rijden we verder naar Hellevoetsluis het

zuidelijke punt in de provincie Zuid-Holland.

Om zo via de Haringvlietdam de oversteek te doen naar

Stellendam, zodat we via Nieuwe-Tonge onze gekende

Wijnhoeve De Kleine Schorre niet links laten liggen.

En vandaar op naar ons nieuw clublokaal Café De

Fabels in Zelzate, waar je bij aankomst kan genieten

van een lekker hapje en drankje, op het terras, hopelijk

genietend van de zomerse zon.

GPS daags voordien op ledenzone.

Eindstop Café De Fabels, Markt 66 Zelzate

Afstand 245 km

Info

Stefan De Saegher en Véronique Buyck

GSM: 0497/45 92 01

BMW ClubJournaal 4/2021

24

T toerrit


BMW

BMW MOTORRAD

MOTORRAD

WE’VE GOT YOU COVERED.

WE’VE GOT YOU COVERED.

BMW MOTORRAD INSURANCE.

BMW MOTORRAD INSURANCE.

Goed nieuws: BMW Motorrad Insurance verzekert nu ook

Goed particulieren. nieuws: Geniet BMW Motorrad van geoptimaliseerde Insurance verzekert basisgaranties, nu ook

particulieren. flexibele omniumwaarborgen Geniet van geoptimaliseerde en unieke basisgaranties,

formule ‘Full

flexibele Replacement’ omniumwaarborgen bij totaal verlies en of diefstal. de unieke Ben formule je hoofdbestuurder

‘Full

Replacement’ van een wagen? bij In totaal geval verlies van bijkomend of diefstal. gebruik Ben je krijg hoofdbestuurder

je tot 75%

van korting een op wagen? de dekking In geval Burgerlijke van bijkomend Aansprakelijkheid. gebruik krijg je Schade tot 75%

korting aan je motokledij op de dekking en helm? Burgerlijke Gratis meeverzekerd Aansprakelijkheid. tot € 2.000 Schade bij

aan omnium! je motokledij Kortom, en een helm? slimme Gratis keuze. meeverzekerd tot € 2.000 bij

omnium! Kortom, een slimme keuze.

Wil je meer weten, ga langs bij je BMW Motorrad

Wil concessiehouder je meer weten, of ga check langs op bij bmw-motorrad.be.

je BMW Motorrad

concessiehouder of check op bmw-motorrad.be.

MAKE LIFE A RIDE

MAKE LIFE A RIDE


10 juli

zaterdag

Lage Landen Rit

2021

Meeusen Motoren

Antwerpen

Vosveld 11a, Wijnegem

Tel.: 03/600 52 90

Samenkomst

Vanaf 9u; vertrek 10u.

Programma

Daar wij door Corona niet in Nederland mogen rijden

zal deze rit volledig doorgaan op Belgisch grondgebied

volgens de geldende COVID-19 regels.

Vertrekkende vanuit Wijnegem bij BMW Meeusen

Motoren Antwerpen, rijden we via Boom richting Doel.

Daarna doorkruisen we de Haven van Antwerpen om te

eindigen in Zandvliet.

Afstand

± 200km

Eindpunt

De Leeuw van Vlaanderen,

Antwerpsebaan 413, 2040 Zandvliet

Info

E-mail: bmwmcvl.antwerpen@gmail.com

wijnegem@meeusenmotoren.net.bmw.be

Rudi: GSM: 0473/84 39 32 Tel: 03/600 52 90

Bart: GSM: 0494/69 54 79

Louis: GSM: 0498/90 60 27

Patrick: GSM: 0475/59 62 64

BMW ClubJournaal 4/2021

26

T toerrit


17 juli

zaterdag

Fietsroute

Rupelstreek

Café De Koophandel

(voormalige Steenbakkerij

Lauwers)

Noeveren 6, Boom

Samenkomst Vanaf 10u; vertrek 10u30.

Programma

Een ontspannen fietsroute die zich door het Vaartland

slingert. Mooie natuurgebieden ’t Broek Blaasveld en

provinciaal domein Broek De Naeyer in Willebroek. Naar

water hoef je op het traject nooit lang te zoeken.

We volgen een tijdje het zeekanaal Brussel -Schelde

en de Rupeldijk, fietsen langs watersportcentrum

Hazewinkel en passeren het Zennegat, waar Dijle, Zenne

en het kanaal samenkomen. Verder botsen we op het

monument Brug der zuchten in Willebroek.

Middagmaal

Middagmaal in een plaatselijke taverne of picknick.

Eindpunt Idem vertrek.

O socio-cultureel

Afstand

± 40 km.

Info Michel Van Reusel GSM 0475/59 49 47

Adella Vervynckt GSM 0472/40 28 38

17 - 26 juli

Geannuleerd

Noorwegen 2021

DÉ VLAAMSE SPECIALIST

IN MOTORREIZEN

27


18 juli

zondag

Rallye de France

Marktcafé Les Halles

Grote Markt, 8900 Ieper

Samenkomst

9u30; vertrek 10u.

Programma

Rallye de France is ondertussen toe aan zijn 8 ste editie.

Hierbij gaan we opnieuw de kleinere verkeersluwe

wegen in Frankrijk opzoeken, waar genoten kan worden

van de uitgestrekte landschappen. We vertrekken zoals

gewoonlijk vanuit Marktcafé Les Halles te Ieper waarna

we al meteen de banden opwarmen richting Frankrijk.

Het einde van de rit is voorzien te Wervik, waar de rallye

hopelijk nog nabesproken kan worden ;-) Tot dan, en

hou het veilig!

Rit enkel op GPS via de ledenzone op zaterdag.

Middagmaal

vrij naar keuze.

Eindstop

Hoeve Geluwebroek, Geluwebroekstraat 8, 8940 Geluwe.

Afstand

± 280km.

BMW ClubJournaal 4/2021

28

T toerrit

Info

Dieter Vanmarcke & Celien Coppens

GSM: 0483/67 91 55

E-mail: dieter.vanmarcke@hotmail.com

Olivier Verfaillie

GSM: 0487/62 26 29

E-mail: olivier.verfaillie@hotmail.com

Bert Dauw & Berdien Roelands

GSM: 0474/72 74 90

E-mail: bert.dauw@hotmail.com


25 juli

zondag

Westhoek-rit

Manège Ruitershof

Sluizenstraat 133

Bredene

Samenkomst

Vanaf 8u30. Aangeraden vertrek voor wie veel wil stoppen

en bezoeken uiterlijk 9u.

Programma

Dodengang en Ijzertoren Diksmuide, Sint-Pieterskerk

van Lo met aan buitengevel standbeeld van 3 in Lo

geboren bisschoppen, na

107 km Hof van Commerce

bij cafébazin Iris Crampe

(uit Geubels en de Belgen)

mogelijkheid voor

Breugelmaaltijd à volonté,

panorama op de Casselberg, Monts des Cats (abdij),

Zwarte Berg, Rode Berg, Commandobunker Kemmelberg,

Pool of Peace (Spanbroekmolen: krater = mijnkrater

WO I, pas op want je rijdt hier zó voorbij) en Lone Tree

Cemetery recht er tegenover gelegen tussen de koeien,

bezoekerscentrum Lijssenthoek Military Cemetery

(10.784 graven), Abdij van West-Vleteren, héél klein

stukje TET (± 1 km maar makkelijk te omzeilen voor wie

dit niet wil), Frezenberg Ridge Scottish Memorial, Tyne

Cot Cemetery in Passendale (12.000 graven en 35.000

namen vermiste soldaten).

GPS route vanaf dag voordien.

Afstand

± 286 km.

Eindstop

Oosthof Snellegem (Jabbeke)

T toerrit

Info

Luc D’hondt

E-mail: luc_dhondt6@telenet.be

GSM: 0496/40 73 55

29


31 juli

zaterdag

Ludwigs

zaterdags

toerken

Ludwig Motors

Gentse baan 68,

9100 Sint-Niklaas

Samenkomst

Vanaf 13u; vertrek 13u30.

Programma

Bochtige zaterdagrit doorheen het Waas- en Scheldeland

met vooral kleine, verkeersluwe wegen.

Traditiegetrouw vertrekken we bij Ludwig Motors. Net

zoals vorig jaar kan de rit opnieuw naar keuze vanaf 13u

tot 16u aangevat worden.

Na vertrek verlaten we zo snel mogelijk het drukke Sint-

Niklaas richting Temse-Velle en Haasdonk. Net voor

Hoboken wijzigen we onze koers richting Temse waar

we de Schelde oversteken. Even pikken we het mooie

Weert mee om via Steenhuffel en Breendonk te rijden.

Van hieruit gaat het terug richting Temse om opnieuw de

Schelde over te steken.

Vanuit Temse is het dan nog slechts een steenworp tot

in Sombeke.

Met Corona in het achterhoofd zullen we ons aan de op

dat moment geldende maatregelen moet aanpassen.

Vandaar werd met een aantal scenario’s rekening

gehouden.

Naast de gespreide start hebben we ook voor het einde

een alternatief bedacht.

Is de horeca open dan stopt de rit zoals voorzien in

Sombeke. In het geval de horeca op dat moment opnieuw

dicht is, rijden we door naar Ludwig Motors.

Afstand

140km

Einde

Café De Welkom

Sombeke

BMW ClubJournaal 4/2021

30

T toerrit

Info

Pascal Reners

GSM: 0473/24 75 24

Cindy Bensly

GSM: 0476/24 72 13


1 augustus

zondag

Rondje West- en

Zeeuws-

Vlaanderen

Café De Zevende Hemel

Stationsplein, 5

8730 Beernem

GPS: N51 07 661 O 003 19 769

Samenkomst

Vanaf 9u.; vertrek 10u.

Programma

Zoals reeds enige jaren op rij vertrekken we ook

nu opnieuw aan café De Zevende Hemel op het

Stationsplein in Beernem. Na 35 kilometer steken we

de grens met Nederland over. Langs vlotte baantjes

bereiken we via Hoek het recreatiedomein De

Braakman. De Westerschelde volgend komen we aan

in Breskens, een van de best bekende visserijhavens

van Zeeuws-Vlaanderen. Een stop met bezoek aan

het visserijmuseum (Kaai 1) en/of een wandeling door

de haven is zeker het overwegen waard. Via Oostburg

belanden we in Middelburg waar we opnieuw de

landsgrens oversteken.

In een grote lus rond Brugge maken we via kleine

polderdorpjes kennis met de West-Vlaamse polders.

Na 220 km. komen we opnieuw aan op het punt van

vertrek. Daar kan in de Zevende Hemel met een lekkere

koffie nog wat nagekaart worden over de belevenissen

van de dag. Ook om een opspelende maag weer tot rust

te brengen is men bij Rikse aan het juiste adres.

Rit enkel op gps. Bestand daags voordien via ledenzone.

Eindpunt

Idem vertrek: Café De Zevende Hemel,

Stationsplein 5 in Beernem

Afstand ± 220 km.

T toerrit

Info Johan Valcke Tel. 050/78 80 24

GSM: 0476/341146

E-mail: valcke.vanhaver@skynet.be

31


1 augustus

zondag

Manneke Pis

Toer

Cafe Feestzaal KUDA

Zarlardingestraat 100

9500 Geraardsbergen

Deze rit staat open voor alle motorrijders. Onze BMWclub

nodigt de motorrijders van Motorsport Vlaanderen

/ B.M.B van harte uit!

Programma

Gezien de organisatie omstandigheden kunnen wijzigen,

wordt de gedetailleerde informatie gepubliceerd op onze

website www.bmw-mc-vl.be. Deze info kan aangepast

worden! We organiseren(Coronaproof) volgens de

geldende regels van 1 augustus.

Inschrijven op onze website www.bmw-mc-vl.be.

Na aanmelding kan je de route downloaden vanaf

zaterdag 14 uur.

We starten in Geraardsbergen en rijden richting

Vloesberg, alwaar we de taalgrens overgaan. Van

hieruit kan het tempo iets omhoog naar een normale

rijsnelheid. We rijden in een grote boog rond Mons en

haar randgemeenten tot net voor de Franse grens. Deze

grens volgen we een tijdje tot waar onze staatsgrens

naar het zuiden duikt. We gaan tussen het Lac de la

Plate Taille en het Lac de l’eau d’Heure en rijden dan

terug noordwaarts In een boog rond Charleroi in de

richting van Tubeke waar we terug in Vlaanderen komen.

Over Herne komen we terug aan onze startplaats in

Geraardsbergen, Zarlardingestraat 100. Alwaar de

plaatselijke horeca open is.

Rondrit : Lengte rit ± 270 km

Info

Michel Van den Borre 0497/221.758

Wim Jacobs 0474/37.61.78

BMW ClubJournaal 4/2021

32

T toerrit


7-8

augustus

One Night’s Tent

Camping De Marcourt,

Pont de Marcourt 8,

6987 Marcourt

R clubreis

Programma

Traditiegetrouw, tentje opbouwen, s’avonds BBQ

en straffe verhalen, 's morgens met kleine ogen tent

opruimen, ontbijt en richting huiswaarts.

Er zal een heen- en terugrit voorzien worden voor zij die

in groep willen rijden.

Meer info hierover op de FB pagina GS Rijders en de

website van de club, waar ook de inschrijving moet

plaatsvinden.

Inschrijvingen mogelijk van 1 - 31 juli.

Inschrijven via activiteiten

website BMW MC VL

Info

Marc Thone

GSM:

0491/59 46 07

E-mail:

gs@bmwmcvl.be

8 augustus

zondag

In de voetsporen

van Napoleon

Bonaparte

Q8 Tankstation,

Ch aussée de Philippeville 213,

6280 Gerpinnes

Samenkomst

tussen 9u en 9u30.

Programma

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte

stierf. Hij is nog altijd de beroemdste machthebber die

Frankrijk en het Europa van toen ooit had. Wist je dat hij

nog steeds van grote invloed is op ons leven, door het

bedenken van: achternamen, maten, burgerlijk wetboek,

blikvoedsel… enz.

Zijn laatste veldslag was in 1815, hij trok met zijn legers van

Parijs richting het noorden naar Brussel, maar zover is hij

niet geraakt en hij werd definitief verslagen te Waterloo.

33


Wij rijden via de Franse Ardennen een stukje van zijn reis

die hij ondernam, over berg en door dal. Wijde vergezichten

en mooie natuur, omringd met kastelen en burchten.

Honderden bochten en een heel afwisselend parcours,

om vingers af te likken. Pittoreske dorpjes, de vele drinken

eetgelegenheden maken het af.

Gelieve tijdig te vertrekken en geniet met volle teugen!

Rit dag voordien op te laden van de ledenzone.

Eindpunt

Butte du Lion, Waterloo (rond 16u30-17u)

Afstand ± 320 km.

T toerrit

Info

Guy Janssens

GSM: 0475/999060

E-mail: guy.jans999@gmail.com

15-22

augustus

In und herum

Harz

R clubreis

Volgeboekt !

Info

Luc Puttaert & Bianca Martens

GSM: 0492/74 64 00 E-mail: activiteiten@bmw-mc-vl.be

Voor de eventuele vrijgekomen plaatsen door

annulatie, gelieve de reisleiding te contacteren.

BMW ClubJournaal 4/2021

19 - 22

Volgeboekt !

augustus

4 dagen – 3 nachten op basis van halfpension

Info:

R & R Alsace Raoul &

Sigert Vehent

wijn 4-daagse

E-mail:

coorao@gmail.com

A l’Arbre Vert **

2, rue de Soultzmatt

F-68570 Wintzfelden

(Alsace)

R clubreis

34


21 augustus

zaterdag

Mysterie

op z’n Koentjes -

GS Only!

Meeusen Motoren

Kempen,

Vosveld 11,

2110 Wijnegem

Samenkomst

Vanaf 8u.

Programma

Koffie en koffiekoek ons aangeboden door Meeusen

Motoren.

Mixt rit met enkele onverharde stroken,

90% baan, ± 345km. Best lunchpakket meenemen.

Aankomst Heverlee

GST* gs-toerrit

Info

Koen Wuyts GSM: 0497/358554

E-mail: wuyts.koen@gmail.com

22 augustus

zondag

De vallei van de

Hoge Somme

Grand Place

7500 Doornik

Samenkomst

9u; vertrek 9u30.

Programma

“De magische rust van de talloze meertjes op een

steenworp afstand van de aangrijpende sporen van de

Eerste Wereldoorlog.” zo omschrijft een toeristische

brochure de Vallei van de Hoge Somme. Kom met eigen

ogen het hierboven beschrevene vast stellen.

35


Naast het toergenot op de Frans-Vlaamse wegen en

wegjes staat er eveneens de bezichtiging van een aantal

indrukwekkende oorlogsmonumenten op het programma.

De GPS-route is daags voordien op de Ledenzone te

downloaden en een summiere uitleg betreffende de

bezienswaardigheden is bij de start te verkrijgen.

Middagstop

Is vrij en wordt in Albert, waar diverse eetgelegenheden

zijn, gehouden.

Eindstop

K_FEE SULTAN St. Maartensplein, 8940 Wervik

Afstand ± 260 km.

T toerrit

Info

Hilarius Crabeels & Anne-Marie Bonte

GSM: 0496/239818

E-mail: hilarius.crabeels@telenet.be

Dieter Vanmarcke & Celien Coppens

GSM: 0483/679155

E-mail: dietervm@telenet.be

29 augustus

zondag

BMW Classic

Tour

Verzamelen zie:

www.bmwclassictour.be

12u30;

vertrek 13u.

BMW ClubJournaal 4/2021

36

Samenkomst

TH*

heritage toer

Programma

De BMW Classic Tour is dé hoogdag voor de BMW’s uit de

jaren 70 en de latere 2-kleppers. Een namiddagje langs

Belgische stuurweggetjes met nostalgische motoren die

de benzine door de carburatoren laat vloeien.

Info

Hans Crabbe

E-mail: bakkerij.crabbe@telenet.be


4 - 11

september

Volgeboekt !

Septembertrip

Hermagor

Karintië

Oostenrijk

Van zaterdag 4 tot

zaterdag 11 september

(8 dagen – 7 nachten)

Coördinatieteam Peter Bosmans

Nancy Rose

GSM: 0475/67 79 89

E-mail: toerisme@bmwmcvl.be

Assistentieteam Steven Van Ostade – Nancy Verbist

R clubreis

5 september

Programma

zondag

D) derden

BMW Motorrad

Day

Noteer deze datum

alvast in jullie agenda!

Save the date !

Bij de publicatie van dit BMW Clubjournaal zitten we in

de laatste rechte lijn naar de organisatie van de BMW

Motorrad Day 2021. We zijn positief. Als alle cijfers

zo voorspoedig blijven, gaat de organisatie door op 5

september. Alle updates op www.bmw-mc-vl.be.

5 / 9 / 2 0 2 1

Organisatie

BMW Motorrad Belux & Het bestuur & Het onthaal

37


BMW ClubJournaal 4/2021

38


39


12 september

zondag

BMW

K1-K100-

K1100-K75 Toer

Place Albert 1er

1400 Nivelles

Samenkomst

12u30; vertrek 13u.

Programma

Een toer met de 3 en 4 cilinders van de vorige generatie.

Even de Waalse zijde van ons landje doorkruisen langs

pittoreske wegen.

T toerrit

Info

Hans Crabbe

E-mail: bakkerij.crabbe@telenet.be

BMW ClubJournaal 4/2021

40


12 september

zondag

Niet

in vogelvlucht

Aero Kievit

Luchtvaartstraat 100

3500 Hasselt

Samenkomst

9u; vertrek tussen 9u30 en 10u.

Programma

Net zoals vorig jaar zullen we niet in vogelvlucht vertrekken

maar deze maal vanuit de Koninklijke vliegclub Aero-Kiewit

waar we naast de vliegers en zweefvliegers nog snel een

drankje kunnen nuttigen.

Vervolgens rijden wij noordwaarts tot aan de Nederlandse

grens in Achel om dan geleidelijk aan tussen de dorpen

door in zuidwestelijke richting naar Edegem af te

zakken. Mooie landelijke wegen, verharde boswegen, en

overdreven grote villa’s zijn er in overvloed te zien, dat

in combinatie met voldoende bochtenwerk. Terrasjes,

picknicktafels, tavernes, alles kom je tegen.

Het Vliegveld Kiewit is gelegen in het gehucht Kiewit van

de stad Hasselt. Het is het oudste bestaande vliegveld van

België en één van de oudste ter wereld. Het kwam amper 6

jaar na de eerste vlucht van de gebroeders Wright in dienst.

Eindpunt

Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem.

Afstand

Totaal ± 215 km.

T toerrit

Info

Rudi Mobiel : 0473/843932

Bart Mobiel : 0494/695479

Louis Mobiel : 0498/906027

Patrick Mobiel : 0475/596264

E-mail: bmwmcvl.antwerpen@gmail.com

41


18-19

september

Samenkomst

9u30; vertrek 10u.

weekend

2-daagse

off-road

Wallonia Ride

Grote Markt, 3290Diest

Programma

Opzet dag 1

18/9 : All-road rit naar Camping Francopole, Stavelot.

Vertrek om 10u stipt. Eerst een straffe koffie en briefing ter

plaatse. Rit mogelijk met soft of harde bagage, geen 2 sterren

moeilijkheidsgraad type van rit. Alles natuurlijk afhankelijk

van de weerscondities. Noppenbanden aangeraden, geen

wegbanden liefst (tenzij het kurkdroog is). We rijden in

systeem D.

Nacht 1 : Camping Francopole, Stavelot www.camping-aubergefrancopole.be/

’s avonds 19h30: BBQ op gezellig binnenplein : kost 20 €/pp.

Op de weide kan je ook kampvuur maken (voor de afterparty). Zo je liever in een bed slaapt,

kan je de camping contacteren voor een privé-kamer (4 stuks aanwezig) Er zijn ook slaapzalen

met bedden. Dit doe je op eigen initiatief aub en regel je bijgevolg zelf.

Camping is gerund door Vlamingen, je kan hen in het NL opbellen. (check url)

Kampeerkost met de tent is 10€/nacht (je slaapt op de weide naast je motor). We slapen

langs de vijver op vlakke grond.

BMW ClubJournaal 4/2021

42

Opzet dag 2

19/9 : All road rond rit, ca . 200 km

geregeld door Forestevent, vertrek vanaf 9u of iets later. www.forestevent.be/offroad/index.

php?event=bto-3-25-10-2020 (enkel in de Franse taal)

Vertrekplaats is aan de camping zelf. Je kan je bakken/bagage veilig hier laten om zo in een

lichte versie de rondrit aan te pakken. Tracks worden ter plaatse geladen in de GPS (voorzie

laadkabels!) of Tripy. Incl. summier ontbijt (croissant, chocobroodje, koffie).

Indien je een royaal uitgebreid ontbijt wenst met spek/eieren/brood/beleg /koffie/appelsiensap,

dan kost dit je 10€. Incl. pechverhelping, organisatie van de rit en controle van

het traject. Keuze tussen Mixte (asfalt + onverhard, geen modder) en Offroad (modder en

grasstroken mogelijk) In 1 groep rijden of meerdere groepjes kunnen we dan bekijken.

Kost rondrit : 50 €/PP

Totaalkost 2-daagse :

80 EUR (code ABC) of 90 EUR (code ABCD), op voorhand in te schrijven via de website en

te betalen aan BMW Motor Club Vlaanderen. Codes van de verdeling van de kosten :

A. Camping 10 € B. Rondrit 50 €

C. AvondBBQ 20 € D. Evt. uitgebreid ontbijt 10 €

Om organisatorische redenen willen we min. 10 participanten en gezien iedereen zijn verlof

aan het plannen is, willen we dit liefst afsluiten tegen 15/8/2021. Inschrijven via de keuze

hier onder en betaling via de shop. De GS Rijders BMW MC VL zullen (rijkelijk, min. 2 alvast !)

pintjes trakteren aan de participanten aan de buitentoog op het binnenplein van de camping,

dus zorg dat je erbij bent. Zo je enkel op zondag kan, voor de rondrit, ook steeds welkom.

(Combinatie BD = 60 € of enkel B = 50 €) Zo je enkel zaterdag kan rijden, ook steeds

welkom. (Gratis of als je mee-eet, code C =20 €). Het is een rit in een prachtige regio, met

zorg samengesteld en de landschappen zijn uniek en betoverend.

GST* gs-toerrit

Inschrijven via activiteiten website BMW MC VL


19 september

zondag

Een zondagsritje

XII

Tea-room ’t Eikenhof,

Brieversweg 22,

8340 Moerkerke

Tel 050/355786

T toerrit

Samenkomst

Vanaf 9u30 tot 10u30, vertrek na een gezellig babbeltje

met al dan niet een koffie.

Programma

Door het grote succes van vorig jaar heb ik toch opnieuw

een ritje van een 190 km in elkaar gehaspeld, ouwe

getrouwen weten ondertussen waarover we praten.

Eten en drinken “on the road”. Vorig jaar hadden we geluk

dat de toen geldende covid maatregelen juist versoepeld

waren, hopelijk is er dit jaar geen sprake meer van

covid maatregelen en kunnen we elkaar een knuffel en/

of elleboog geven.

Als we dan ook nog ne keer het weer van vorig jaar

meehebben kan het niet meer stuk.

GPS route daags voordien downloaden via ledenzone.

Eindstop

Restaurant ’t Oosthof,

Oostmoerstraat 1, 8490 Snellegem - Tel 050/811653

Info

Ludo De Busscher

E-mail: ludo.de.busscher@telenet.be

GSM: 0494/358437

19 september

zondag

All-Road Rit

Karel Linten

Meeusen Motoren

Kempen,

Vosveld 11,

2110 Wijnegem

Samenkomst

8u30; vertrek 9u.

GST* gs-toerrit

Programma

Koffie en Koffiekoek ons aangeboden door Meeusen

Motoren.

Meer info volgt later !!!

43


26 september

zondag

Far West rit

Bockor café,

Lauweplaats 10,

8930 Menen

Samenkomst

9u; vertrek tussen 9u30 en 10u.

Programma

Door het slechte weer en coronatoestanden vorig jaar

staat ongeveer dezelfde rit op het programma.

De bedoeling is om de Franse grens over te steken en te

genieten van de verkeersluwe omgeving , de toffe baantjes

en mooie uitzichten.

GPS bestand daags voordien op de ledenzone.

Middagstop

Vrij naar keuze.

Eindstop

Terug in Lauwe.

T toerrit

Info

Jan Vanhaverbeke GSM: 0496/307628

E-mail: jan.vanhaverbeke@telenet.be

Inge Cosaert GSM: 0479/250029

Fran Vanhaverbeke GSM: 0456/072164

GS Rijders BMW MC Vlaanderen

Agenda 2021

BMW ClubJournaal 4/2021

44

3 juli Rit Voeren, Eifel - Marc Thone - zie actuele kalender.

31 juli Ontmoetingsavond GS Rijders

Samenkomst om 19u in Backtrail, in de loods van

Backtrail. Gaverstraat 35L 9500 Geraardsbergen.

Programma: Gezellige babbel en Tom zal dan ook

een presentatiegeven over de reizen van Backtrail.

Info: Marc Thone: GSM 0491/594607

E-mail: gs@bmwmcvl.be

7-8 aug. One Night’s Tent - zie actuele kalender.

21 aug. Mysterie op zijn Koentjes - Koen Wuyts- zie actuele kalender.

18-19 sept. 2 daagse Off-road rit / Hendrik Cosemans - zie actuele kalender.

25 sept. All-road rit / Karel Linten - zie actuele kalender.

24 okt. Rit /Sarah Bogman / verdere gegevens volgen nog.

30 okt. Ontmoetingsavond GS Rijders / locatie wordt later bekend gemaakt.

11 nov. Doe Hem Nog Niet Op Stal rit / Marc Thone – Wim Jacobs.


DÉ VLAAMSE SPECIALIST IN MOTORREIZEN

2021: HET JAAR VAN DE HOOP

BELEEF JE AMERICAN DREAM

EN MAAK NU DIE ONVERGETELIJKE MOTORREIS

ROCKY

MOUNTAINS

van 2 tot 13/09/2021

ROUTE 66 &

GRAND CANYON

van 29/09 tot 9/10/2021

Vanuit Salt Like City trekken we

de Rocky Mountains in en rijden

naar Yellowstone National Park.

Bossen, bergen en

natuurschoon: op onze reis

ontdek je de mooiste plekken

van de Rockies.

Las Vegas is het startpunt van

deze prachtige motorreis die

ons naar de Grand Canyon,

Monument Valley en een mooi

stuk Route 66 brengt.

Aansluitend 5-daagse

verlenging naar San Francisco

mogelijk in optie.

ALLE INFO:

WWW.NETWORKONWHEELS.BE

45


Deel 3

Projectkalender 2021

Verklaring van de tekens

C = Cursus, infodag, enz. D) = Activiteit door derden, bv BMW-dealer

O = Socio-culturele activiteit TOP = Topactiviteit

T = Toerrit of zoektocht R = Clubreis

WK = Weekend ET = Europees treffen met groepsdeelname

CRV = Clubraadsvergadering E&D = Eten & drinken

ALV = Actieve ledenvergadering ? = Project (al dan niet verder uit te werken)

TH = Toerrit Heritage * = activiteit met wijziging van datum mogelijk

GS-O = Ontmoetingsavond GS T-H = toerrit Heritage

GS-T* = GS toerrit voor alle GSsen - geen noppenbanden nodig

GS-T** = GS toerrit GSsen - met voorkeur noppenbanden

GS-T*** = GS toerrit Off road - noppenbanden vereist

oktober

3 T Couleurs de l’ Automne - Luc Degruyter & Caroline Plyson

10 T* De parking rit 2021 - Rudi Van Boxelare & Bart Stevens & Patrick

Van der Eynde & Louis De Neef

17 of 18 TOP* Planning = Jaarfeestactiviteit - Bestuur

24 GS-T* Rit - Sarah Bogman

30 GS-O GS Ontmoetingsavond - GS Rijders

november

7 T Invriesrit - Roger Segers & Gustaaf Patteaux

11 GS-T* Doe hem nog niet op stal rit - Marc Thone & Wim Jacobs

14 CRV* Clubraadsvergadering - Bestuur

21 ALV* Projectkalendervergadering 2022 - Luc Puttaert & Peter Bosmans

BMW ClubJournaal 4/2021

46

december

12 OV - O* Onthaalvergadering en bowling - Wim Jacobs & Sarah Bogman

januari 2022

8 TOP Club 2022 - Bestuur & Onthaal


3 oktober

zondag

4 e rit Couleurs

d’automne

Aan het tankstation

Aishe-en-Refail

(E411 Brussel-Namen)

Samenkomst

Vanaf 9u; vertrek 9u30.

Programma

Voor de 4 de keer rijden we in het najaar de Couleurs

d'Automne om hopelijk te genieten van de herfstkleuren

en een herfstzonnetje in de onze Ardennen. Gezien het

latere tijdstip in het jaar rijden we vooral op vlottere wegen,

wat zeker de pret niet zal bederven!

Dit rit zal ongeveer een 300 km lang zijn, dus vertrek op

tijd!

Onderweg gelegenheden genoeg voor een koffiestop, een

picknickplaatsje of een

maaltijd.(afhankelijk van de regelgeving ivm corona op

dit tijdstip)

Geen georganiseerde middagstop voorzien.

Rit te downloaden op zaterdag via de ledenzone.

Eindstop

IJssalon Le Mont Blanc, Avenue de Namur 59a Ciney.

Info

Luc Degruyter

E-mail luc.degruyter@telenet.be

GSM 0475/52 59 68

Caroline Plyson E-mail c.plyson@telenet.be

GSM 0475/20 05 49 (enkel 's avonds)

T toerrit

47


Deel 4

Toerkalender 2021

INTERNATIONALE EVENEMENTENKALENDER • KALENDER BMW CLUBS EUROPA

Deze internationale kalender wordt volgens beschikbaarheid van info verder

aangevuld.

16-19 juli Scottish Hotel Weekend – The BMW Club Scottish section

Locatie: Aberfoyle FK83UX info: £ 116 / persoon voor 3 nachten B&B

Info:01877 382245 info@robroyhotel.co.uk Organiser: Judy Lepley social@

thebmwclubscottish.com Op uitnodiging.

5-8 aug. BMW Årsmøte / treff 2021 - Svenka BMW MC Klubben

Waar? De bijeenkomst van dit jaar vindt plaats op Storsand Gård og Camping,

net ten noorden van Trondheim Storsand Gård og Camping heeft modern /

nieuw sanitair en zeer goede hutten waarvan de meeste zijn opgeknapt. We

hebben een groot deel van de camping gereserveerd voor onze bijeenkomst,

maar er zullen ook andere gasten aanwezig zijn tijdens ons verblijf.

13-15 aug. Ullapool In August – BMW Club Scottish section - camping

Organiser : Billy Gregor billy@thebmwclubscottish.com Basic kampeerweekend

met ‘eindeloze koffiepot’ midden in prachtige natuur. Voor camping gewoon

vooraf seintje geven dat je komt. Er zijn B&B’s in de buurt.

11-12 sept. Coupe Moto Légendes à Dijon - circuit de Dijon-Prenois

Snelle oudjes (de motoren, meestal niet de piloten) op circuit. Hartverwarmend

spektakel, met deelname van de BMW moto Club France. Alle info http://

www.coupes-moto-legende.fr/

12-13 sept. Les Coupes Moto Légende – BMW moto Club France

Traditioneel treffen met lekker eten, op uitnodiging. Contacteer de voorzitter.

BMW ClubJournaal 4/2021

48


Internationale FIM kalender 2021

FIM-moto.com

Juli

2- 4 Krumbach 32° Int. Krumbacher Moto camp MSC Krumbach D

www.motorradfreunde-krumbach.de/start.htm

2- 4 Hoting 45:an 2021 Dorotea MC Klubb S www.dmck-fridas.se/

2-4 Monastier di Treviso Motoincontro sulla strada dei vini del Piave MC Monastier I

www.motoclubmonastier.it/

3- 4 Vesoul (70) CFT MC Haut Saonois F www.motoclubhautsaonois-vesoul.fr/

9-11- Alessandria Madonnina di centauri MC MCI Alessandria I www.mcmadonnina.it/index.htm

9- 11 Krems an der Donau 20° Wachauer Marillen treffe, DAMTC Krems A

www.oeamtc-zvkrems.at/veranstaltung

11 Ede 41e Veluwerit MC de Kraats MC de Kraats NL www.mcdekraats.nl

16-18 Falun 49° Koppartraffen The Twin club S www.thetwinclub.se/

16-18 Rosenberg Int. motorradtreffen MC Rosenberg D www.mc-rosenberg.de/

23-25 Faro 39° Concentracao internacional MC Faro P www.motoclubefaro.pt/

23-25 Västerhejde Gutetraffen Gotlands MC klubb S gmck.se/

24-25 Francavilla al Mare Motoraduno Motomagnalongo Ferentum I www.federmoto.it/

28-30 Haligovce 39° MOTOCAMP FIM FIM Event SK fim-motocamp2021.com/

29-1/8 Kuremaa 30° Jogevatreffen MC Jogeva EST www.jogevamc.ee

30-1/8 Minucciano Motoraduno int. dei laghi della Garfagnana The Lake Bikers I

www.lakesbikers.it/

30-1/8 Rio de Couros 16° Concentracao MC Riopirata P www.motardfm.org/

Augustus

6-8 Billesholm Skanetraffen MC Reborn Riders S www.facebook.com/RebornRidersMC/

6-8 Thun 11° Int. Beo Bike Week Beo Biker CH www.beo-bikeweek.ch/

6-8 Zeilern Motorradtreffen MSC Zeilarn D msc-zeilarn-ev.de/

10-15 Petrignano Di Assisi 39° Motor. Intern. Giro dell Umbria MC Jaarno Saarinen I

www.motoclubjarnosaarinen.com/

11-15 Gois 27° Concentracao internacional de Gois Gois Moto Clube P

www.facebook.com/goismotoclube

12-15 Snedsted Thy Traef 2021 Rydbergs MC DK thytraef.dk/

13-15 Rovereto 49° Raduno Intern. Citta di Rovereto MC Pippo Zanini I www.mcpippozanini.it/

20-22 Salandra Motoraduno Bellezze paesaggistiche Lucane MC Salandra I

www.facebook.com/motoclub.salandra.1

20-22 Silveirinha Pequena 16° Concentracao Motard s Saca Rolhas P

www.facebook.com/osfenomenos.entroncamento/

26-29 San Romano de Garfagnana XVI° Motoradino della Porchetta ASD Villetta 2012 I

www.facebook.com/motoradunodellaporchetta

27-29 Detrichov Motormeeting Vysoke Pole MC Ceska Trebova CZ www.autoklub.cz

28-29 La Rochelle (17) CFT MC Rochelais F www.ffmoto.org/

September

3-5 Zuidbroek 44° Bartje Treffen MC Bartje NL www.mcbartje.nl

3-5 Pula 26° Croatia Bike Week MC Twin Horn HR www.croatiabikeweek.com/index.php/english

3-5 Ploskovice Motormeeting Tornův Mlyn SC Ploskovicetour CZ

Stienlet fornalova.m@seznam.cz

10-12- Les Touches-de-Périgny (17) Rassemblement inter des Amis de la Moto MC Les Anges

gardiens F www.facebook.com/groups/701139060033487/

10-12 Maratea Motoraduno Int. Al Confini tra Terra e Mare MC Gli Angeli I www.federmoto.it

10-12 Gefrees 62° Intern. Motorradfahrer-Treffen MSC Gefrees D www.msc-gefrees.de

10-12 Jönkoping Tandstickstraffen MC Klubb Vatterbygdens S

49


www.facebook.com/groups/1000675506733077

11-12 Riola Sardo Motoraduno della Vernaccia MC Kart Riola I

www.facebook.com/groups/701139060033487

11-12 Martigny 20.000 lieux sur les mers CMM CH www.swissmoto.org

17-19 Kristinehamn Hosttraffen CMCK S www.cmck.se/

18-19 Martigny 100 ans Club Motorise Martigny CMM CH www.swissmoto.org

21-24 Kusadaci 7° MOTOTOUR of Nations FIM FIM Event TR fim-mototour2021.com/

22-26 Schlepzig/Spreewald 5° Int Motorradtreffen des MSC Victoria MSC Victoria D

www.msc-victoria.de

Oktober

2-3 Bayonne (64) Finale CF 2021 BAB et Sud Landes F Stienlet2 www.ffmoto.org/

10 Ruinen 26° Knollenplokkersrit MC 80 NL www.mc80.nl

15-17 Sant Angelo in Vado Motor. Intern. d Eccellenza del Tartufo MC T Benelli I www.federmoto.it

BMB Toerkalender

Motorsport Vlaanderen

NATIONALE KALENDER BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND

Contactpersoon voor VMBB / BMB binnen het Onthaal:

Michel Van den Borre michel.vandenborre1@gmail.com 0497 /22 17 58

www.fmb-bmb.be

Best nagaan of het treffen daadwerkelijk plaatsvindt !

JULI

Deel 5

BMW ClubJournaal 4/2021

50

3-4 MC LOTUS MOTOREN 21 e Euregio Treffen

Waar? Grote Spouwen www.facebook.com/MC-Lotus-Motoren

-562543300509074/?fref=ts

4 R CINEY MC La Cinacienne

Waar? Vertrek Ciney, zaal Saint Luc Info 0496/20.98.47 ca. 200 km

10-11 MC HOESELT 38 e Demervalleitreffen

www.mchoeselt.be/Home_Nl.htm

17-18 KAMSC Leieland Wervik Tabakstreffen

www.amscleielandwervik.be

18 MC ZEBUS Tour de Liège

www.mczebus.be

21 MC MOLIGNARD L'Estivale

www.mcmolignard.be

24-25 MTC VRIJBOS HOUTHULST 16 de megarit

www.mtcvrijbos.be/


31-1/8 MC Chevy Racin Balade de Moircy

www.motorclubchevy.be/

AUGUSTUS

1 BMW Motor Club Vlaanderen Manneken Pis-toer

Geraardsbergen – zie bmw-mc-vl.be

8 KAMC HERENTALS 51° Kempenrit - Olen

www.users.telenet.be/kamc-herentals

14-15 MTC VLAANDEREN 15° Graafschapsrit

www.mtc-vlaanderen.be

14-15 WESTHOEKBIKERS – Veurne 8° Westhoektreffen

www.vmbb.be/club/amc-westhoekbikers

22 RAMC EUPEN Tour du Barrage

www.ramce.be

21-22 MTC REDBONE - Zwevezele 26 ste Redbone Treffen

www.mtcredbone.be Zwevezele

28-29 AMC GIJVERINKHOVE 13° Bachten de Kupetreffen

http://kvamc-gijverinkhove.be

28-29 Tigris Pantera 7 de RIP Presiententreffen

29 MC LES 4 & CO Ronde des 4 & Co

www.mcles4andco.be/#page1

SEPTEMBER

4-5 MTC WELKENRAEDT Lontzen Tour des 3 Frontières

www.facebook.com/mtcbelgien/

5 Royal CINEY MC La Condruzienne

www.fmb-bmb.be/nl/content/next-events

11-12 AMC HOPPELAND POPERINGE 37° Hoppelandtreffen

www.amchoppelandpoperinge.be

12 MC Dinant La Copère

www.dinant-moto-club.be/

18-19 MTC AMIGO’S 5 de Nazomertreffen

https://mtc-amigos.be/

19 LV Ostend Motorsport / W-VL Eikeltreffen

19 VIRONVAIL Motorsport Balade des Ardennes

www.viroinvalmotorsport.be/

26 MC Hoeselt / PA Limburg - Ronde van Limburg

www.mckoersel.be

51


Verhaal 1

Blik over de schouder

Het is bewezen… (2)

BMW ClubJournaal 4/2021

52

Marc Steurtewagen schakelde over van

firmawagen naar een motor voor het

woon/werkverkeer. In samenspraak

met zijn werkgever wordt het een

R1200ST. Hij verhaalt ons hoe deze

motorfiets zich gedraagt gedurende de

eerste 400.000 km...

245.000 km, 1 april 2016, stuntrijder

willen spelen en over een borduurke

willen springen. Niet gelukt en tegen de

vlakte gegaan. Buizen scherm verplooid

en de achterbrug heeft ne flinke klap

mogen opvangen. Ikzelf een paar ribben

gekneusd en terug kwaad op mezelf

omdat ik zo idioot gedaan had.

268.000 km de servopomp van de

remmen blijft haperen. Deze wordt

gerepareerd en houdt nu nog steeds

stand. Een goede reparatie dus!

Op km stand 300.000 zijn de rollagers

van de achterbrug vervangen omdat die

stuk waren, waarschijnlijk door de klap

van 1 april.

Kilometerstand 328.000: er komt een

slepend geluid uit de achterkant van de

motor waar de cardan ingrijpt.

Een rollager van de versnellingsbak zit

stuk. De vier rollagers worden vervangen

en omdat de ze dan toch open ligt

wordt de koppeling ook vervangen.

Deze was nog niet versleten en zou

zonder probleem nog 40 à 50.000 km

kunnen meegegaan zijn. De kostprijs

van de werkuren waren belangrijker

dan de kostprijs van de koppeling, dus

vervangen.

Zomer 2020 op weg naar de Elzas

in Frankrijk met Sven. Een borduurke

gepakt, voorwiel volledig ingedeukt

en laten vervangen bij een plaatselijk

dealer. Achterwiel ook geschonden

maar dat valt nog wel mee.

390.000 km onderhoud en de voorveer

wordt vervangen. De rubber die de

veer beschermt bij volledig indrukken

is volledig geschonden, niet versleten,

maar geschonden. Waarschijnlijk van het

Franse borduurke. De schokdemper op

zich laat zich ook niet volledig indrukken

zoals het hoort. Na het onderhoud heb

ik vastgesteld dat het goed was om de

schokdemper te laten vervangen. Hij

rijdt weer beter.

Op 397.000 km is het slot van de linker

koffer kapot gebroken en vermaakt.

400.000 km laatste onderhoud:

Groot onderhoud met regeling van de

kleppen en vervanging van alle oliën.

Remschijf achteraan vervangen.

De voorste remschijven mogen ook

vervangen worden, dat zal voor het

volgende onderhoud zijn.

De as van de zijsteun is ook vervangen


omdat die niet meer rond was. De as

was ingesleten zodat het uitklappen en

inklappen van de steun met een zekere

kracht moest gebeuren. Lees afstappen

en uitklappen en opstappen op grote

steun met zijsteun ingeklapt.

Rijuitrusting

In totaal ben ik nu bezig aan mijn derde

BMW pak en vierde Schuberth helm.

Ieder pak is een maat te groot gekocht

zodat ik gemakkelijk mijn “civiele” en

“combat” kleren onder mijn motorpak

kan dragen.

Ik ben tevreden van mijn kledij.

In de winter bij echt koud weer gebruik

ik een elektrisch verwarmd jasje en

handschoenen die ik rechtstreeks op de

batterij van de motor kan aansluiten.

In combinatie met de zadelverwarming

heb ik dan geen kou, ook niet aan mijn

tenen die goed beschermd zitten achter

de cilinderkoppen.

Ik gebruik altijd een helmmuts, zeker

in de zomer. De voering van mijn helm

blijft dan proper en als mijn helm op

tafel staat mag het scherm open blijven

staan.

In de zomer stop ik die helmmuts

weleens in het water om een “coole” kop

te blijven houden.

Laarzen waren de Tourings van BMW,

twee paar en nu heb ik een paar Alpine

Stars. Naar draagcomfort ben ik meer

tevreden van de Alpine Stars.

Handschoenen zijn alle van BMW

behalve de elektrisch verwarmde.

Ik gebruik de winter-, de tussenseizoenen

zomerhandschoenen en heb altijd

een reservepaar in de koffers mee.

Sinds een jaar heb ik schrik gekregen,

dat als ik ga vallen, mij “pijn” ga doen.

Vorig jaar had ik dat nog niet, het zit hem

tussen de oren. Om hetgeen dat tussen

mijn oren zit gerust te stellen draag ik

nu een airbagvest van Alpine Star als

veiligheidsuitrusting. Ik hoop dat ik nooit

te weten moet komen of dat ding goed

werkt en doet waarvoor het gemaakt is.

Aankleden is voor mij als een ritueel,

alles moet goed zitten dan voel ik mij ook

goed om op te stappen, te vertrekken en

te rijden. Zo niet dan lukt het niet en heb

ik het gevoel dat ik slecht rij.

Tussen de oren zit “raar dinges” vind ik.

Staat van de motor

De motor zelf is nog nooit open

geweest en dat wil ik zo houden. De

kleppenstelling wordt nagezien om de

40.000 km en dat is voldoende.

Het olieverbruik na 400.000 km is nu 1

liter om de 10.000 km in de zomer met

vakanties erbij. In de winter is dat maar

een halve liter. In de winter wordt iets

rustiger gereden dan in de zomer.

Persoonlijk vind ik de motor het best

ronddraaien bij koud kletsnat regenweer.

Dit houdt niet in dat ik het liefst rij als het

koud en kletsnat weer is. Maar het LC

gevoel is dan wel aanwezig. “waarom

veranderen, ik rij nu met een LC” denk

ik dan.

Het verbruik (nafte)

Het verbruik varieert van 4.2 tot 10.8 liter

per 100 km.

4.2 l op reis, op secundaire wegen, rustig

toeren.

10.8 l op de snelweg aan 120+ met zadelverwarming

en elektrisch verwarmd

jasje en handschoenen aan. Als alles –

zadelverwarming, jasje en handschoenen

– aan staan, draait hij ook op een

hoger stationair toerental. Normaal dat

het verbruik dan ook hoger is.

53


BMW ClubJournaal 4/2021

54

Het gemiddelde verbruik bij woonwerkverkeer

ligt tussen de 4.6 en 5.0l

per 100km.

Op reis met twee en vol beladen is het

verbruik afhankelijk hoe er moet gereden

worden.

Engelandvaarders, Wales 4.6l/100km

Reims, Champagne 4.8l/100km

Promotietrip la Suisse 6.4l/100km

M.a.w. het verbruik is volledig afhankelijk

van hoe men met de rechterpols omgaat.

De snelheidsboetes hangen ook vast

aan die rechterpols…

Het visuele aspect, hij is niet meer nieuw

en draagt de sporen van zout met zich

mee. Rondom rond is hij hier en daar wat

geschonden. Rammelen doet ie niet.

Van zodra er iets aan zou rammelen,

moet dat eruit. De lak bladdert af

van het achterwiel. Het voorwiel is

vervangen en ziet er dus beter uit. De

rubbers zijn zowat overal versleten of

afgesleten en zijn bijgewerkt. Bv. voor de

topkoffer worden de rubbers regelmatig

vervangen of anders staat deze te

rammelen op het draagrek wat voor rek

en koffer schadelijk is op lange termijn.

Voor mij zijn dat de normale bekommernissen

en mankementen die horen

bij zo een kilometerstand.

Het is bewezen

De veiligheidstechniek leert ons, dat

als een machine gebouwd wordt, de

levensduur moet bepaald worden van

deze machine. Voor de bepaling van de

levensduur zijn er twee technieken om

dit te doen. Ofwel door berekeningen,

analyse of deductie ofwel door een

proefondervindelijke test. Voor de

proefondervindelijke test vindt men in

alle reglementeringen terug dat als de

levensduur, sterkte, slijtage, niet kan

aangetoond worden door berekeningen,

analyse; deductie, de machine in kwestie

4 x aan zijn voorziene levensduur, sterkte,

slijtage onderworpen moet worden, om

aan te tonen dat de vooropgestelde

waarde, levensduur, sterkte, slijtage,

behaald wordt.

M.a.w. ik heb bewezen dat een

motorfiets van het merk BMW, type

R1200RT, bouwjaar 2006, 100.000 km

kan meegaan zonder noemenswaardige

problemen.

Deze test is niet gesimuleerd. Er is

geen sjoemel elektronica gemoeid met

de test.

“This was a real life test”.

Besluit

Ik hoop dat ik nog evenveel km kan

rijden als ik nu gereden heb en een

tweede stelling kan bewijzen.

En voor al wie hetzelfde wil betrachten,

één goede raad: zorg dat je een dealer

of garagist vindt die mee in het verhaal

wil stappen en je machine met evenveel

zorg onderhoudt als je je machine zelf

behandelt. Ik heb die gevonden. Dank je

wel daarvoor!

Tot het volgende ‘bewijs’ ;-)

Mark Steurtewagen


Verhaal 2

Ardennenrit - abdijen editie

Zondag 6 juni staat aangeduid op onze

kalender als de te rijden rit van het jaar.

De lovende woorden over de vorige

editie van de Ardennenrit- Kayakrit, die

wij nog steeds niet hebben gereden,

maar het zeker gaan doen dit jaar, doen

ons uitkijken naar deze rit, en zeker

met het mooie weer dat is voorspeld,

spreken we af met enkele vrienden.

Plaats van afspraak is het tankstation

Aire de Aische-en-Refail langsheen de

E411. Bij aankomst blijken we niet alleen

te zijn; het is een blij weerzien met

iedereen. Er zijn zelfs motovrienden die

gaan meerijden met hun beemer op 4

wielen. Ondertussen komt het zonnetje

ook al piepen door het wolkendek. Na

een koffie springen we op de moto en

beginnen we aan de rit. Na een kort

stukje op de E411 ruilen we de snelweg

voor een kleine bochtige wegen. We

rijden door de vallei van de Molignée met

mooie vergezichten, prachtige feeërieke

dorpjes zoals Sosoye en Falaën, om zo

naar de eerste grote abdij te rijden, de

abdij van Maredsous, zijnde een 19de

eeuws gotisch benedictijnenklooster.

Tijd voor koffie, het is nog te vroeg om

al een abdijbiertje te degusteren, en

we blijken niet alleen te zijn, er heerst

een gezellige drukte op het terras. Na

dit intermezzo rijden we verder, steeds

dieper de Ardennen in. Ondertussen is

het zonnetje verdwenen en is er mist

in de plaats gekomen. Zo krijgen de

Ardennen plots iets mysterieus.

We passeren ook enkele steden,

waaronder de stad van Adolphe Sax,

Dinant, en de hoofdplaats van de

Condroz, Ciney. Iets na de middag zijn

55


BMW ClubJournaal 4/2021

56

we in Rochefort, waar we een plekje

zoeken voor de picknick, dat vinden we

aan de rand van een bos. We genieten

van onze pistolet met, het kan ook niet

anders, een lekker stukje abdijkaas.

Na de middagstop passeren we nog

de Baraque de Fraiture, Vielsalm, en

via leuke bochten gaat het naar Trois-

Ponts, Coo en Stavelot. Stavelot ligt in

het hart van de Hoge Ardennen en is

alom gekend van de “Blancs Moussis”,

helemaal in wit geklede figuren met een

lange rode neus, maar ook de abdij,

waar er geen bier of kaas

wordt gemaakt, maar wel

latexverf. Ondertussen is

het wat aan het miezeren,

maar het houdt ons niet

tegen om toch een ijsje te

eten.

Van hier gaat het richting

eindstop. Ondertussen is de

zon ook weer tevoorschijn

gekomen, en we genieten

van de laatste mooie

vergezichten en bochtige

kleine wegeltjes. Bij

aankomst aan de eindstop

in Aire de Waremme is iedereen het

unaniem eens: het was een toprit !

Na een klein uurtje autosnelweg, komen

we veilig thuis, moe maar voldaan, en

we sluiten de dag af met een lekker

abdijbiertje, kwestie van in de sfeer te

blijven.

Bedankt Berdien, Bert en Ollie voor het

in elkaar knutselen van deze mooie rit;

we kijken alvast uit naar de volgende

editie

Birgit & Kristof


Perssprokkel

DUNLOP

Trailmax Meridian

Met de Trailmax Meridian ben je klaar

voor elk avontuur. Het is namelijk de

perfecte band voor de BMW GS-familie

die in alle omstandigheden een goede

grip biedt en veel kilometers aankan.

De Meridian is voor on-roadgebruik,

maar ook voor licht off-roadgebruik.

Dankzij de naadloze karkasconstructie

(Jointless Belt) geeft de Meridian

stabiliteit en feedback, en zorgt de

variabele karkassterkte (Carcass

Tension Control System) dan weer

voor een uitmuntende handelbaarheid

en verbeterd contact met de weg. Het

gebruik van de laatste nieuwe generatie

silica (Hi Silica) verbetert de grip op

nat wegdek, en de vernieuwde Rayon

Ply Casing biedt dan weer een korte

opwarmtijd en betere warmtecontrole.

Deze laatste twee technologieën

verlengen eveneens de levensduur

van de band. Bovendien presteren de

voor- en achterbanden beter dan de

TrailSmart Max en kunnen zij hetzelfde

aantal kilometers rijden dankzij een

geoptimaliseerde duuzaamheid. Als

gevolg kunnen beide banden dus

tegelijkertijd vervangen worden.

Kortom, voor de avontuurlijke reizigers

die zowel solo of met 2, met bagage

of zonder, sportief of toeristisch willen

rijden is de Trailmax Meridian de meest

voor de hand liggende keuze.

Mutant Crossover-band

Wanneer je niet op zoek bent naar de

allerlaatste kilometers, maar wel naar

een band met sportief rijgedrag en

touringcapaciteiten, dan is er ook de

Mutant.

Ongeacht de weg, ongeacht het weer –

Dunlop Mutant staat voor je klaar. Het

is een unieke band die de voornaamste

prestatievereisten combineert in één,

en een verdere ontwikkeling op de

Sportmax Mutant. Hij herdefinieërt het

sport-touringsegment met elementen

van sportmotoren, supermoto’s en

roadsters om een uitzonderlijk niveau

van veelzijdigheid te bereiken.

57


Hij kan dan ook niet enkel gemonteerd

worden op cross-overmotoren, maar ook

op avontuurlijke motorfietsen, roadsters,

sport-touring modellen, scramblers en

special builds. Daarnaast is de Mutant

Crossover een match met 15 van de 20

best verkochte modellen waaronder de

BMW GS-familie en S 1000 XR. Hij biedt

bovendien stabiliteit en handelbaarheid

voor motoren uitgerust met zijkoffers en

een breed stuur, en uitzonderlijke grip

in natte en koude omstandigheden voor

touring en woon-werkverkeer tijdens

alle seizoenen.

Als technologieën gebruikt de Mutant

onder meer de laatste nieuwe generatie

silica (Hi Silica), vernieuwde Rayon Ply

Casing, en meerdere compounds in het

loopvlak (Multi-Tread technologie). Deze

zorgen er onder andere voor dat de band

heel wat kilometers aankan.

Meer informatie kan u terug vinden op

www.dunlop.eu

INGHELBRECHT

M&M Inghelbrecht Oostende,

de grootste BMW Motorrad Webshop

Voor velen niet onbekend. M&M Inghelbrecht is al meer dan 60 jaar BMW Motorrad

concessie houder aan de Belgische kust.

Wie er al eens een bezoekje heeft gebracht weet dat ze in Oostende altijd heel veel

BMW Motorrad Rider Equipment en Lifestyle producten in huis hebben. Je ontdekt

er altijd wel iets dat je bij de plaatselijke concessiehouder nog nooit hebt gezien…

Omdat M&M Inghelbrecht mee gaat met hun tijd hebben ze sinds begin dit jaar ook

een webshop gestart.

BMW ClubJournaal 4/2021

58

Zeker eens een bezoekje waard! Gratis levering vanaf 49 euro, heel veel voorraad en

altijd veel leuke promoties te scoren.

Ontdek hun webshop op www.bmwmotorradshop.be

Heb je liever persoonlijk contact en deskundig advies? Dan ga je beter eens langs in

de concessie. Men helpt je daar met veel plezier aan de juiste outfit!

Ook altijd interessant, M&M Inghelbrecht organiseert ook een Ride & Testdays

weekend op 3 & 4 juli!


BMW R18

Ik rij dagelijks in en rond Brussel.

De K1300GT wordt dan ook als

professioneel voertuig gebruikt. Voor

al die korte afstandjes heb ik een licht

motorpak en zomerhandschoenen

aan. In combinatie met verwarmde

handgrepen is dit ook in de winter prima

te doen, behalve wanneer het regent. In

dat geval zijn de lederen handschoen

snel ‘zeemvellekes’. Voor het echt koude

werk heb ik dikke winterhandschoenen,

maar in de stad is dat niet prettig

dragen. Tijd voor een paar lichte Goretex

handschoenen, dacht ik. En zo kwam

ik terecht in de BMW-showroom,

waar toeval of niet net een BMW R18

fonkelnieuw stond te stralen met al

zijn chroom. Bij toeval had de dealer

die net klaargezet voor een testrit door

een klant. De klant had net gebeld dat

hij wat later zou zijn. En dus… was ik bij

een der eersten die het boxergeweld van

de R18 mocht proeven

Is de K1300GT een 160 pk sterke

jachtstofzuiger met toerpotentieel, dan

plaatst de R18 zich in het tegenovergestelde

deel van het motor spectrum.

De R18 is een karakter cruiser met

showpotentieel.

Zes jaar geleden bouwden een paar

creatieve geesten in München het eerste

cruiser-prototype, toen nog rond de oude

1200-motor. Dat eenmalige prototype,

die een beetje misplaatst stond naast

een aantal rally- en enduromotoren in

59


BMW ClubJournaal 4/2021

60

de eerbiedwaardige hallen van BMW

Classic aan de Moosacher Strasse, zag

er naar huidige normen vrij klein uit.

Tenminste als je het vergelijkt met het

productiemodel van de R18 dat we nu

kennen.

Inmiddels opende het wolkentapijt zich,

zodat het koele water de wegen kletsnat

maakte. Zoals bekend is er geen slecht

weer, alleen slechte kleding. Dus geen

probleem. Een R 18 heeft goede banden

en een regenmodus, die de gasrespons

soepeler maakt en de prestaties

beperkt. Voor betere rijomstandigheden

zijn de modi roll en rock beschikbaar,

deze laatste is de sportiefste en sterkste

modus. Interessant is dat, afhankelijk

van de modus, de motor zijn vermogen

niet alleen anders levert, maar ook

anders loopt. Bovendien passen de

modi ook de tussenkomst van de

stabiliteits controle (tractiecontrole) aan.

Zover zijn we bijlange nog niet. De R18,

die laag en lang voor me staat moet nog

bestegen worden. Het zadel is laag en

zelfs de minst flexibele persoon kan er

zijn been over slaan. Dus, been erover

en meteen valt alles op zijn plaats.

Althans bij mij, 175 groot. Ik grijp de

beide stuurhelften en stel meteen vast

dat dit een zware kerel is. De 345 kg

laten zich meteen voelen wanneer je de

R18 in evenwicht brengt. Zoals verwacht

was het achteruitduwen van de 345

kilo lastig, doch er was een achteruit

rijhulp aanwezig. Deze rijhulp is enkel

beschikbaar tegen een meerprijs, echter

een grote aanrader!

De noodzaak om bij het starten de

koppeling in te trekken, dwingt je om

beide stuuruiteinden vast te houden en

dat is maar goed ook, want de boxer


schudt zich goed af voordat hij aan

het werk gaat. Je krijgt echt een ruk

naar links die zich trouwens herhaalt

telkens wanneer je gas geeft. Dit ding

heeft karakter en laat zich niet zomaar

temmen. Bij krap manœuvreren op

de parkeerplaats vallen de grote

afmetingen van de cruiser op. Met mijn

lengte van 1,75 meter is de buitenarm

volledig gestrekt in krappe bochten.

Zelfs lange piloten zullen voldoende

ruimte vinden op het bijna 2,5 meter

lange strijdros.

gas geeft, voelt je dat de massa van de

pistons een tik naar links geeft.

Je hebt geen last van het gewicht bij

het rijden, zelfs als je bijna stapvoets

rijdt. Dit zou ook de angst moeten

wegnemen van mensen die sceptisch

staan tegenover een hoog gewicht.

Vanaf het begin is de R18 verrassend

gemoedelijk en harmonieus.

Ik had slechts de tijd voor een ritje in de

omgeving maar ik vermoed dat zelfs na

een hele dag in het zadel, de zitpositie

qua comfort niet te bekritiseren valt.

Tenminste, voor een cruiser. Voor klagers

(en Amerikanen) werkt BMW ook aan

een oplossing met vooruit geplaatste

voetsteunen.

Waarom de R18 een hoog gewicht

heeft (minimaal 40 kilo meer dan een

Harley)? Deze vraag wordt in één woord

beantwoord: kwaliteit. BMW liet zelfs

onderdelen van metaal maken die

tegenwoordig niemand nog van metaal

maakt. Sommige leveranciers moesten

er eerst van overtuigd worden. Alleen

al de motor, met inlaat en transmissie,

weegt 110 kilogram.

In het langzame stadsverkeer in het

centrum van Brussel apprecieerde ik

vooral de balans van de flat twin. De

enorme cilinders zijn niet alleen mooi

om naar te kijken vanaf het zadel, ze zien

er ook machtig uit. Niet te miskennen,

het motorblok is groot. Zelfs als je met

slechts 1500 toeren kruipt, blijven de

cilinders mooi ronddraaien en dankzij

de dikke boomstam voor je voeten is

de balans prima. Wanneer je een beetje

61


De eigenzinnige fishtail-uitlaat zorgde

bij voorbaat voor discussies. Bij het

ontwerpen van de nieuwe cruiser heeft

BMW zich laten inspireren door de

vormen van voorbije tijdperken uit zijn

eigen geschiedenis. De uitlaat werd

geleend van het prototype van de R7 uit

1934, de tank weer van de R5 uit 1935.

Uitlaat copie 1934 (R7)

Tank copie 1935 (R5)

Een breed scala aan accessoires maakt

het mogelijk om in te springen op

persoonlijke smaak. Van de apehanger

tot de drag-bike-stijl, individualisten

kunnen hun eigen visie op een R18

ontwerpen, en andere modelvarianten

zullen binnenkort volgen. BMW heeft

niet alleen zijn eigen geschiedenis

onderzocht, maar ook de cruiser- en

custombike scene om te bekomen

welke “wetten” in acht moeten worden

genomen bij het bouwen van zo'n motor.

Het doel was niet alleen om een reeks

originele accessoires aan te bieden,

maar ook om het voertuig toegankelijk

te maken voor onderdelen van derden of

om zelf te bouwen. De afstand tussen de

stuurbevestigingen en de schroeven van

de remklauwen zijn gestandaardiseerd

zodat er geen speciale oplossingen

nodig zijn. Zelfs de schroefdoppen van

Harley passen in de schroefdraad van

de tank.

Rijden dan weer.

De sweetspot van de 1802 kubieke

motor ligt tussen de 2000 en 4000

toeren, hoewel je vanaf 3500 toeren

bijna het gevoel krijgt van een hoger

toerental. Daaronder schudt de boxer

soms een beetje, bijvoorbeeld als je wil

accelereren aan 50 in vierde, of van 90


in zesde. Dan moet je ondanks bergen

koppel toch best terugschakelen.

Door het slechte weer durfde ik de

acceleratiemogelijkheden niet optimaal

uit te proberen. Dankzij het koppel

kwam ik dicht bij de limiet van wat de

band aan de grond kon brengen. Echt

bochten nemen was er tijdens deze rit

niet bij, maar ik was wel verrast dat je

eigenlijk wel sportief kan rijden met dit

ding. Meer nog, het is een andere manier

van sportief rijden. Dit niet op toeren,

maar door je te laten vooruit zwiepen

op het krachtige koppel. Wel lijkt de

grondspeling klein, maar daarvoor koop

je zo’n cruiser niet. Uiteraard is deze R18

uitermate geschikt om te genieten van

een slingerende weg waar je rustig door

cruiset en geniet van het leven. Mijn

indruk was wel dat hoe dynamischer

je rijdt, gebruikmakend van zijn koppel,

hoe liever dat deze motor het heeft.

Wat is nu het oordeel van een K1300GT

piloot? Dat is een moeilijke. K1300 of

R18. Twee keer fantastisch, maar o zo

verschillend. Ken je het gezegde? Ik zou

er van elk ééntje in mijn garage moeten

hebben. Dan nog een GS en het is

compleet.

Mijn besluit is dat dit echt geen tamme

cruiser is. Je kan perfect genieten van

een rustige rit en je laten meevoeren

door zijn machtig koppel. Maar hij heeft

ook karakter en een eigen wil. Kan je die

temmen?

De kenmerken van de geheel nieuwe

BMW R 18:

• Iconische styling met authentieke

materialen ontmoet moderne technologie.

• Grootste BMW boxermotor ooit met

een inhoud van 1.802 cm 3 .

• Vermogen 67 kW (91 pk) bij 4.750 tpm,

maximum koppel 158 Nm bij 3.000

tpm.

• Meer dan 150 Nm beschikbaar van

2.000 tot aan 4.000 tpm.

• In openlucht draaiende cardanas

zoals bij klassieke modellen.

• Vakkundig gemaakt dubbel wiegframe

van stalen buizen.

• Dubbele swingarm achter van robuust

design.

• Telescopische voorvork met kragen

en cantilever veerunit achter met

progressieve demping.

• Uitgebalanceerde ergonomie voor

relaxte zithouding en optimale controle.

• Schijfremmen voor en achter en

spaak wielen.

• State-of-the-art LED verlichtingstechnologie

in klassieke vorm.

• Adaptieve bochtenverlichting voor

betere verlichting van de weg in

bochten (optioneel).

• Klassiek gevormde ronde tellers met

geïntegreerd display.

• Keyless Ride.

• Standaard drie rijmodi, ASC en MSR.

• Achteruitrijhulp voor gemakkelijk

manoeuvreren en Hill Start Control

(beide optioneel).

• BMW R 18 First Edition: exclusieve

look dankzij zwarte lak met witte

biezen en chromen delen.

• Uitgebreid scala aan extra uitrustingen

en originele BMW Motorrad accessoires

evenals een specifiek voor de R

18 ontworpen Ride & Style Collection.

GT

63


OM UW MOTOREN VEILIG OP EEN

AANHANGWAGEN TE VERVOEREN

Diverse modellen te huur - TEMPO 100 gekeurd

Elke aanhangwagen is voorzien van verstelbare motorsteunen, om 1 tot 6 motoren veilig te plaatsen.

23 (on)geremde aanhangwagens

PROFESSIONEEL TRANSPORT VAN

UW MOTOR EN AUTO

BMW ClubJournaal 4/2021 3/2021

64

Meer info? Contacteer ons: Pascal Verspeek - +32 (0)473 214 900 - Info@VSC.BE

Bij weekverhuur en op vertoon van de lidkaart krijgen leden 10% korting.

WWW.VSC.BE


BMW INFO

DE RUBRIEK MET INFORMATIE OVER HET BMW-PRODUCT

Freedom deals BMW Motorrad

Catch of the Summer !

Het BMW Motorrad X Ride pak (jas + broek) kan aangekocht worden

aan de actieprijs van 999 euro. Deze actie is verlengd tem 31 augustus.

ALGEMEEN

• Geldig vanaf 15/06/2021 tot en met 20/09/2021

• Road Assist 24/7 gratis

Levenslang gratis bijstand bij ongeval of pech voor alle BMW Motorrad

rijders, op voorwaarde dat het onderhoud wordt uitgevoerd binnen de

vooropgestelde onder houds termijnen door een erkend BMW Motorrad

Partner.

ROADSTER

• G 310 R (EU4 model op stock)

premie van € 700,- incl. BTW (klantvoordeel)

65


• G 310 R – New model

Nettoprijs van € 4.999,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 431,- incl. BTW

BMW ClubJournaal 4/2021

66

• F 900 R

Specifieke vermelding van F 900 R Sport Edition(*)

- Black Storm metallic

- Koplamp Pro

Adaptieve koplamp

Dagrijlicht

- Active Pack

Schakelassistent Pro

Riding Modes Pro

- Verwarmde handgrepen

- Motorspoiler Granite Grey (accessoire)

- Zadelafdekking achter

- Klein windscherm

Nettoprijs van € 9.650,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 1.033,16 incl. BTW


• R 1250 R

Touring Pack en zijkoffers

aan een actietarief

Touring Pack bestaat uit deze opties :

- Dynamische ESA

- Keyless ride

- Voorbereiding navigatie

- Cruise control

- Centrale steun

- Kofferhouders

Totaalprijs normaal :

€ 2.676,27 incl. BTW

Actieprijs : € 425,00 incl. BTW

Klantvoordeel van € 2.250,00 incl. BTW

TOUR

• R 1250 RT (EU4 model op stock)

premie van € 2.500,- incl. BTW

(klantvoordeel)

• K 1600 GT (EU4 model op stock)

Premie van € 1.000,- incl. BTW

(klantvoordeel)

ADVENTURE

• G 310 GS (EU4 model op stock)

premie van € 700,- incl. BTW

(klantvoordeel)

• G 310 GS – New model

Nettoprijs van € 5.799,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 431,- incl. BTW

R 1250 RT

67


• F 750 GS (EU4 model op stock)

Klantvoordeel van € 1.250,- incl. BTW

• F 850 GS (EU4 model op stock)

Klantvoordeel van € 1.500,- incl.BTW

• F 850 GS Adventure (EU4 model op

stock)

Klantvoordeel van € 1.750,- inc.BTW

• F 900 XR

Specifieke vermelding van F 900 R

Tour Edition(*)

- Racing Red

- Style Sport Pack

- Comfort Pack

Dynamische ESA

Keyless Ride

Centrale Steun

- Touring Pack

Voorbereiding navi

Cruise control

- Dynamic Pack

Adaptieve koplamp

Dagrijlicht met koplamp Pro

Schakelassistant Pro

- Active Pack

Dynamic Traction Control (DTC)

Riding Modes Pro

Verwarmde handgrepen

ABS Pro

Kofferhouders

- Zijkoffers

- Getint windscherm

Nettoprijs van € 13.850,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 1.422,27 incl. BTW

• R 1250 GS (EU4 Model op stock)

premie van € 2.000,- incl. BTW

(klantvoordeel)

R 1250 GS Adventure (EU4 Model op

stock)

premie van € 2.000,- incl. BTW

(klantvoordeel)

SPORT

S 1000 R (EU4 Model op stock)

premie van € 1.000,- incl. BTW

(klantvoordeel)

BMW ClubJournaal 4/2021

68


R 1250 RS

Touring Pack en

zijkoffers aan een

actietarief

Touring Pack bestaat uit

volgende opties :

- Dynamische ESA

- Keyless ride

- Voorbereiding

navigatie

- Cruise control

- Centrale steun

- Kofferhouders

Totaalprijs normaal :

€ 2.676,27 incl. BTW

Actieprijs : € 425,-

incl. BTW

Klantvoordeel van €

2.250,- incl. BTW

HERITAGE

R nineT, R nineT Pure, R nineT

Scrambler, R nineT Urban G/S (EU4

Model op stock)

premie van € 1.000,- incl. BTW

(klantvoordeel)

R nineT, R nineT Pure, R nineT

Scrambler, R nineT Urban G/S – New

Model

Personalisatie budget in opties

Klantvoordeel van € 750,- incl. BTW

R 18 & R 18 Classic

Achteruitversnelling gratis

Kledijvoucher uit BMW Motorrad

Heritage Collection ter waarde van

€ 700,- incl. BTW

Totaal klantvoordeel € 1.745,- incl. BTW

URBAN MOBILITY

C 400 X (EU4 Model op stock)

Nettoprijs van € 5.999,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 1.000,- inc. BTW

C 400 GT (EU4 Model op stock)

Nettoprijs van € 6.999,- incl. BTW

Klantvoordeel van € 1.000,- incl.BTW

69


VOOR

MINDER.

MEER GRIP

KOOP EEN SET DEELNEMENDE

BANDEN UIT DEZE ACTIE EN KRIJG

€40,-

CASHBACK*

SPECIFIEKE PERIODE

BMW ClubJournaal 4/2021

70

Nieuw seizoen. Nieuwe banden. Van weg tot trail, een nieuwe set Dunlop

banden onder je motor betekent alle vertrouwen en grip die je nodig hebt om

van de spanning van de rit te genieten. En dat allemaal met €40,- cashback.

Bezoek www.dunlop.eu voor meer informatie.

*De actie campagne "MEER GRIP VOOR MINDER" gaat van start op 15 april 2021 en duurt tot 31 mei 2021. Voor

meer informatie, zie onze algemene voorwaarden op www.dunlop.eu of www.dunlopmotorewards.eu

dunlop.eu


FEMA

De missie van FEMA is het promoten van de belangen van motorrijders, het

verdedigen van de rechten van rijders en het beschermen en behouden van

motorrijden in heel Europa en wereldwijd.

We danken FEMA voor volgend artikel

Zullen zelfrijdende auto’s motor fietsen van de weg duwen?

Is er plaats voor motorrijders in een wereld met automatische en gecon necteerde

rijdende auto’s en andere voertuigen?

Geautomatiseerd rijden op motoren is iets waar niemand serieus over wil nadenken. En

wees gerust, ondanks enkele prototypes heeft geen enkele motorfietsfabrikant plannen

in deze richting. Maar is er toch een toekomst voor ons in een geautomatiseerde en

verbonden omgeving? Laten we beginnen met kijken wat er al is en wat we kunnen

verwachten. Auto’s worden meer geautomatiseerd en geconnecteerd. Elke nieuwe auto

heeft een aantal geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) aan boord. Denk aan adaptieve

cruisecontrole (nu ook beschikbaar op de BMW R1250RT!), rijstrookassistent, dodehoekwaarschuwing,

geavanceerd noodremsysteem, et cetera. Over enkele jaren zullen

er zelfs meer systemen zijn.

In 2019 heeft de Europese Unie de Algemene Veiligheidsverordening aangenomen, wat

inhoudt dat vanaf juli 2022 alle nieuwe auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwagens

voorzien moeten zijn van een groot aantal veiligheidsvoorzieningen:

- Geavanceerd noodremsysteem (auto’s, bestelwagens)

- Facilitering van de installatie van een alcoholslot (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens,

bussen)

- Slaperigheid en aandachtsdetectie (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Afleidingsherkenning en -preventie (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Event (ongeval) datarecorder (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Noodstopsignaal (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Crashtest voor detectie van frontale inzittenden over de volledige breedte

- Verbeterde veiligheidsgordels (auto’s en bestelwagens)

- Vergroting van de botszone van het hoofd voor voetgangers en fietsers

- Veiligheidsglas in geval van een botsing (auto’s, bestelwagens)

- Intelligente snelheidsondersteuning (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Lane Keeping Assist (auto’s, bestel wagens)

- Bescherming van de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen (auto’s, bestelwagens)

71


72

- Achteruitrijcamera of detectiesysteem (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Bandenspanningscontrolesysteem (bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Detectie en waarschuwing van kwetsbare verkeersdeelnemers aan de voor- en zijkant

van het voertuig (vrachtwagens en bussen)

Niet al deze apparaten zijn ADAS of automatiseren een deel van het rijden, maar de

meeste zijn kleinere of grotere stappen naar geautomatiseerde voertuigen. Auto’s die

zijn uitgerust met ADAS en veiligheidsvoorzieningen moeten dus andere geconnecteerde

voertuigen kunnen herkennen, maar ook - en misschien nog belangrijker - andere

weggebruikers die niet aangesloten zijn.

Allemaal heel mooi, maar: mensen kunnen kilometers vooruitkijken en reageren op obstakels

op de weg. Ze kunnen de situatie interpreteren. Bvb.: Menselijke chauffeurs zien

een sleepwagen van een pechhulpdienst met waarschuwingslichten lang voordat ze bij

hen in de buurt zijn en kunnen op een gepaste manier reageren door een of meer rijstroken

te verschuiven en de snelheid te verlagen. De huidige camera’s, radar- en lidarsensoren

en hun software kunnen dat nog steeds niet. Dit is meerdere keren geïllustreerd

door ongevallen met Tesla’s die niet reageerden op stilstaande voertuigen langs de weg.

Ook gecompliceerde situaties met verkeerslichten, slechte of zelfs niet bestaande wegmarkeringen,

voetgangers en fietsers, die meestal hun eigen interpretatie geven aan

verkeersregels, zorgen voor een omgeving waar automatische voertuigen niet mee om

kunnen gaan.

- Geavanceerd noodremsysteem (auto’s, bestelwagens)

- Facilitering van de installatie van een alcoholslot (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens,

bussen)

- Slaperigheid en aandachtsdetectie (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Afleidingsherkenning en -preventie (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Event (ongeval) datarecorder (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Noodstopsignaal (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Crashtest voor detectie van frontale inzittenden over de volledige breedte

- Verbeterde veiligheidsgordels (auto’s en bestelwagens)

- Vergroting van de botszone van het hoofd voor voetgangers en fietsers

- Veiligheidsglas in geval van een botsing (auto’s, bestelwagens)

- Intelligente snelheidsondersteuning (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Lane Keeping Assist (auto’s, bestel wagens)

- Bescherming van de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen (auto’s, bestelwagens)

- Achteruitrijcamera of detectiesysteem (auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Bandenspanningscontrolesysteem (bestelwagens, vrachtwagens, bussen)

- Detectie en waarschuwing van kwetsbare verkeersdeelnemers aan de voor- en zijkant

van het voertuig (vrachtwagens en bussen)

Niet al deze apparaten zijn ADAS of automatiseren een deel van het rijden, maar de

meeste zijn kleinere of grotere stappen naar geautomatiseerde voertuigen. Auto’s die zijn

uitgerust met ADAS en veiligheidsvoorzieningen moeten dus andere geconnecteerde

voertuigen kunnen herkennen, maar ook - en misschien nog belangrijker - andere

weggebruikers die niet aangesloten zijn.

Allemaal heel mooi, maar: mensen kunnen kilometers vooruitkijken en reageren op

obstakels op de weg. Ze kunnen de situatie interpreteren. Bvb.: Menselijke chauffeurs

zien een sleepwagen van een pechhulpdienst met waarschuwingslichten lang voordat

ze bij hen in de buurt zijn en kunnen op een gepaste manier reageren door een of

meer rijstroken te verschuiven en de snelheid te verlagen. De huidige camera’s, radar-


EXTRA VOORDELEN*

voor leden

BMW MOTORCLUB

VLAANDEREN

ZOMER SOLDEN 1/7 - 31/7

OPEN ZONDAG 4/7 VAN 10U TOT 17U

BMW ClubJournaal 3/2021

www.eko-motorwear.com

Singel 4c - IZ Blauwesteen - 2550 Kontich

Tel: +32 (0)3 457 11 28

Open: ma-vr 9u - 18u za 10u - 18u

73


BMW ClubJournaal 4/2021

74

en lidarsensoren en hun software kunnen dat nog steeds niet. Dit is meerdere keren

geïllustreerd door ongevallen met Tesla’s die niet reageerden op stilstaande voertuigen

langs de weg. Ook gecompliceerde situaties met verkeerslichten, slechte of zelfs niet

bestaande wegmarkeringen, voetgangers en fietsers, die meestal hun eigen interpretatie

geven aan verkeersregels, zorgen voor een omgeving waar automatische voertuigen

niet mee om kunnen gaan.

Ik woonde een presentatie bij van de Nederlandse

mobiliteitsprofessor Carlo van

de Weijer. Hij liet een videoclip zien van een

typische straat in Amsterdam.

Voetgangers, fietsers, auto’s, een tram allemaal

op straat zwermden, iedereen met

zijn eigen interpretatie van de verkeersregels.

Van de Weijer concludeerde dat in

een situatie als deze “de Google (geautomatiseerde)

auto zichzelf binnen drie minuten

parkeert en gaat huilen”. Nu kunnen

we zien dat projecten om geautomatiseerde

voertuigen te ontwikkelen zijn gestopt,

doelen zijn bijgesteld, budgetten zijn beperkt.

Voorspellingen worden bijgesteld

naar tien tot dertig jaar.

Motorfietsen hoeven nog niet te worden

uitgerust met de bovengenoemde veiligheidsvoorzieningen

en een aantal daarvan

zou waarschijnlijk meer kwaad dan goed

doen. Toch ontwikkelen leveranciers als

Bosch en Continental ARAS (Advanced Rider

Assistance Devices) speciaal voor motorfietsen.

De toestellen van Bosh en Continental

houden rekening met de specifieke

dynamiek van motorfietsen en hoewel hun

functie soms hetzelfde is als bij auto’s,

werken ze anders. Belangrijker is het werk

van het Connected Motorcycle Consortium

(CMC). In deze werken BMW, Honda,

KTM en Yamaha samen met enkele andere

partners samen aan een geharmoniseerde

verbinding van motorfietsen met

andere voertuigen. Ze ontwikkelen nieuwe

toepassingen en stellen normen om motorfietsen,

auto’s en andere weggebruikers

met elkaar te laten communiceren.

Voorbeelden van toepassingen zijn Motorcycle

Approach Warning (MAW), Forward

Collision Warning (FCW), Left Turn Assist

(LTA), Approaching Emergency Vehicle

Warning (AEVW) en Broken-Down Vehicle

Warning (BDVW De motorfabrikanten,

verenigd in de European Motorcycle Industry

Association ACEM, hebben in 2014

afgesproken dat in 2020 elk lid ten minste

één model zou hebben uitgerust met

C-ITS-technologie (Connected Intelligent

Transport Systems). Dat doel is bereikt.

Motorfietsen zijn misschien niet geautomatiseerd,

maar zullen binnenkort worden

aangesloten. Dit is de eerste stap naar een

situatie waarin motorfietsen deel gaan uitmaken

van een omgeving van geautomatiseerde

en geconnecteerde voertuigen

‘Om veilig te rijden in een omgeving met

geautomatiseerde en gecon necteerde voertuigen,

moeten motorfietsen ook verbonden

zijn.’

Ook zien we om redenen van vervuiling

een toenemende weerstand tegen bestelauto’s

en zware bussen in de steden.

Zeker als ze buiten de spits bijna leeg zijn,

dat is ongeveer 90% van de tijd.

Het antwoord op alle vragen: kleine en

lichte voertuigen op twee, drie of vier

wielen zouden ideaal kunnen zijn voor

transport van goederen, personen en

openbaar vervoer.

Voor reizen van transportknooppunten

zoals bus- en treinstations naar huis of

een andere bestemming, voorzien we een

verschuiving van auto’s naar, nogmaals,

kleine elektrische voertuigen van categorie

L. Dat kunnen motorfietsen zijn, maar ook

drie- of vierwielige privévoertuigen of automatische

shuttles.

Besluit

Er is zeker een toekomst voor motoren in

een wereld met geautomatiseerde en geconnecteerde

voertuigen. De toekomst is

voor lichte en kleine voertuigen, zowel in

stedelijke als landelijke gebieden. Ze kunnen

ook worden geautomatiseerd, hoewel

dit niet te verwachten is voor tweewielers.

Het sleutelwoord hier is echter verbinding.

Om veilig te rijden in een omgeving met

geautomatiseerde en geconnecteerde

voertuigen, moeten en zullen motorfietsen

dat zijn.


Verkeershoekje

naar voor rijden

Met het mooie weer dat we de laatste

weken hebben mogen beleven, zien

we ook weer veel meer motorrijders

hun geliefde stalen ros berijden. De

één doet dit al iets vlotter dan de

andere, zo gaat de ene motorrijder de

wegcode nauwgezet naleven en volgt

de andere geen enkele verkeersregel.

Soms bewust, soms uit onwetendheid.

In ons Verkeershoekje trachten we op

onze eigen manier een beetje klaarheid

te brengen in deze soms complexe

verkeersmaterie.

Laten we het nu eens hebben over het

naar voor rijden bij de verkeerslichten.

Mag dit zomaar? Kan dit zomaar?

We doen het allemaal; wanneer de

verkeerslichten op rood staan rijden

we stapvoets tot helemaal vooraan. We

blijven immers niet graag achteraan

de file staan, gewoon omdat het als

motorrijder niet veilig aanvoelt.

We willen voorkomen dat we achteraan

worden aangereden door een voertuig

dat de file te laat opmerkt. Of het nu op

de snelweg of binnen de bebouwde kom

is. Daarom schuiven we graag door naar

voor.

We maken dan gebruik van de aangeleerde

techniek, waarbij we spelen met

de koppeling, de gashendel en de achterrem.

Tot zover gaat alles goed, maar we

mogen niet vergeten dat het de bedoeling

is dat de autobestuurders dewelke stil

staan in de file ons opmerken.

Je mag er niet aan denken dat een

onvoorzichtige bestuurder uit zijn

rijstrook komt op het ogenblik dat je

langs rijdt.

Tijdens dit maneuver moeten we ook

rekening houden met rijstroken die zijn

getrokken door middel van witte lijnen.

Tot zolang deze lijnen onderbroken zijn,

is er geen probleem met doorrijden.

Dan passen we het principe van het file

filteren toe.

Anders is het wanneer deze onderbroken

witte lijnen over gaan naar een

doorlopende witte lijn. Dit wil zeggen

dat de rijbaan verdeeld is in rijstroken en

je dus niet van rijstrook mag veranderen.

Het is immers verboden om een

doorlopende witte lijn te overschrijden.

Het overschrijden van een doorlopende

witte lijn valt onder KB 1/12/’75 art 72.2

75


en betekent een overtreding 3 de graad

wat ons 174€ kan kosten. Het loopt

gelukkig niet altijd zo’n vaart, er is een

gedoogbeleid.

Maar een al te ijverige wetsdienaar kan

je motorrit een zure nasmaak bezorgen.

Wanneer we naar voor rijden om zo dicht

mogelijk bij de verkeerslichten te komen,

moeten we met nog enkele andere

factoren rekening houden.

Let op met vrachtwagens, autobussen

en andere grote voertuigen, deze

hebben namelijk last van een grote

dode hoek.

Wanneer je de bestuurder niet ziet in

zijn achteruitkijkspiegel, ziet hij jou

ook niet en zit je dus in zijn dode hoek.

“levensgevaarlijk”.

Wanneer je door de file naar voor

probeert te raken, kan het ook nog zijn

dat je plots een oversteekplaats voor

voetgangers tegen komt. Weet dat

deze voorrang hebben en dus zwakke

weggebruikers zijn.

Een voetganger die zich reglementair

over een oversteekplaats begeeft valt

onder art. 40.4.2. van het KB 1/12/’75.

Nu we vooraan zijn aangekomen, mag

het duidelijk zijn dat we stoppen bij

het rode verkeerslicht en dus ook de

stopstreep niet overschrijden.

Met deze nieuwe tips in het achterhoofd

rijden we weer wat vlotter en veiliger

deze zomer.

Hou het veilig.

H.

BMW ClubJournaal 4/2021

76


DÉ REFERENTIE IN MOTORVERZEKERINGEN

U hebt een vraag

of u wilt een gratis

offerte?

̌ Bel ons even op: 03 201 26 57

̌ Ga naar: www.motoromnium.be

en krijg onmiddellijk een gratis offerte

̌ Of mail naar: belmij@motoromnium.be

en wij bellen u op om u te helpen

INCLUSIEF DIEFSTAL EN EIGEN SCHADE / MET GRATIS BIJSTAND

MotorOmnium is een product van Materné BV

Straatsburgdok Noordkaai 21 bus 17, 2030 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0876.218.519

77


Wunderlich R 18.

Rocking the Road.

wunderlich-boxerspirit.de

MORE INFO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!