03.01.2019 Views

2019

Onthaalbrochure 2019

Onthaalbrochure 2019

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BMW Motor Club

Vlaanderen

Officiële BMW club

ONTHAAL

Jij rijdt BMW ? Wij ook !

Onthaal

2019


Woordje van de voorzitter

Jij hebt gekozen voor een BMW-motor. Uiteraard

een uitstekende keuze !

Aangezien iedereen een motor kiest die

bij zijn persoonlijkheid past, zal je bij onze

BMW merkclub vrienden vinden die dezelfde

passie delen. Door de keuze van jouw

motor is het immers erg waarschijnlijk dat

je levensfilosofie aansluit bij deze van onze

BMW club. Net als BMW Motorrad streven

we naar een fris en kwaliteitsgericht

imago. Dankzij deze ambitie, de steeds

uitstekende sfeer en de inzet van de leden, groeiden we naar

bijna 2000 leden. Vrijwel ieder weekend zijn er een of meerdere

activiteiten en onze leden zijn steeds uitstekend geïnformeerd. Ik

kijk er alvast naar uit om je te ontmoeten!

BMW Motor Club Vlaanderen

Vereniging zonder winstoogmerk

www.bmw-mc-vl.be

Secretariaat – Clublokaal

Molenbergstraat 8A bus 3 - 9340 Lede

Tel. 053-80 81 58 (di & do voormiddag)

secretariaat@bmw-mc-vl.be

BTW nr BE0430.423.939

1984 - 2019 / Clubfilosofie

BMW Motor Club Vlaanderen werd opgericht op 21 oktober 1984 als een vzw met als primaire doelstelling

de belangen van de BMW-motorrijders in Vlaanderen te behartigen. Deze doelstelling wordt in

de breedste zin gezien. Onze BMW-club behartigt de belangen van de klanten van BMW Motorrad en

verenigt BMW-enthousiasten die hun passie ten volle willen beleven.

BMW Motor Club Vlaanderen brengt de BMW-motorrijders samen en is daarom in de eerste plaats een

vriendenclub die gaat voor het gezamenlijk beleven en genieten van onze passie. We zetten ons tevens

in om de verkeersveiligheid te bevorderen en organiseren activiteiten binnen de interessesfeer van de

BMW-motorrijders.

Onze onafhankelijke, door BMW erkende club, maakt deel uit van de wereldwijde BMW-cluborganisatie.

Bovendien zijn wij ook lid van de Vlaamse Motorrijdersbond (B.M.B./F.I.M.) en van de BFOV waardoor

we je nog meer diensten kunnen verlenen. Natuurlijk sluit het lidmaatschap bij de BMW-club niet

uit dat je eveneens lid bent van een plaatselijke motorclub.

Dankzij de inzet van de actieve leden wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Alles samen

kent de BMW-club meer dan 100 events op jaarbasis. Heel kenmerkend is de verscheidenheid aan

organisaties. Er is werkelijk voor elk wat wils. De GS-rijders & Heritage, kennen hun eigen organisaties.

Onze club informeert door

middel van het BMW Clubjournaal,

via de website

BMW-MC-VL.BE – met de exclusieve

ledenzone – en met

de e-zines BMWMCVL Info.

BMW-motorrijders vinden elkaar

op de Ontmoetingsavonden,

het BMW-club forum en

de Facebookgroepen Toerisme,

GS-rijders, Heritage.

Alle actieve leden hebben inspraak

in het reilen en zeilen

van de club. De basisfilosofie

is dat ieder binnen de club zijn

passie volgens eigen levenswijze

kan beleven. Zolang we

het veilig kunnen houden, natuurlijk.

BMW Clubs

Europa

-20%

voor BMW

Clubleden

inschrijven kan op

www.vab.be/korting/bmw

Pech? VAB is al onderweg.

BMW Motor Club Vlaanderen maakt deel uit van de wereldwijde

organisatie van BMW clubs.

Onze club is medeoprichter van BMW Clubs Belgium, Deze federatie, waarin

ook de BMW autoclubs zitting hebben, behartigt de BMW-clubbelangen op

nationaal niveau.

bmw-clubs-belgium.be

BMW Clubs Belgium is aangesloten bij BMW Clubs Europa. Deze groepeert

alle Centraal-, Oost- en Zuid-Europese landen.

bmw-clubs-europa.org

De BMW clubs in Noord- & West-Europa worden gegroepeerd in de

‘Federation of European BMW Clubs’.

bcef.eu

De wereldwijde organisatie is de ‘BMW Clubs International Council’, met haar

zetel in München. bmwgroup-classic.com/en/bmw-clubs.html

fb: facebook.com/bmw-clubs-internationaal council

De naam ‘BMW club’ en het ‘BMW logo’ mogen exclusief door de leden van de

International Council of BMW Clubs gebruikt worden. Wij zijn als onafhankelijke club,

die de belangen van de BMW-klanten behartigt, fier op het vertrouwen dat BMW A.G.

in ons stelt. Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 clubleden.

Algemeen

Lidmaatschap

Inschrijvingen

Clubboetiek

bestuur

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 0011 9684 2277

BIC GEBABEBB

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 001236561757

BIC GEBABEBB

Voorzitter

Guy Timmerman*

Tel. bur: 02 521 59 95

GSM: 0475 54 47 53

voorzitt er@bmw-mc-vl.be

Secretaris

JürgenVande Velde*

GSM: 0477 84 03 70

secretaris@bmw-mc-vl.be

Penningmeester

Frank De Dobbeleer*

GSM: 0475 51 39 89

penningmeester@bmw-mc-vl.be

Clubactiviteiten

Luc Puttaert*

Tel: 053 66 01 79

GSM: 0492 74 64 00

activiteiten@bmw-mc-vl.be

Webmaster

Marc De Cock

GSM: 0475 34 16 89

webmaster@bmw-mc-vl.be

internet@bmw-mc-vl.be

Toerisme

Peter Bosmans*

GSM: 0475 67 79 89

toerisme@bmw-mc-vl.be

Bestuurder

Charles Gyselinck*

Tel: 053 70 55 23

charles.gyselinck@bmw-mc-vl.be

BMW Clubboetiek

Nancy Rose

GSM: 0475 31 08 77

clubboetiek@bmw-mc-vl.be

BMW Clubjournaal Eindredacteur

Philip Van Raemdonck

GSM: 0495 64 03 49

clubjournaal@bmw-mc-vl.be

Administratie onthaal

Sarah Bogman

GSM: 0472 76 32 51

onthaal@bmw-mc-vl.be

Regio-Event coördinator

Wim Jacobs

GSM: 0474 37 61 78

events@bmw-mc-vl.be

Heritage - info

Frank Vanderweyen

GSM: 0473 92 49 67

oldtimer@bmw-mc-vl.be

Luc Puttaert*

heritage@bmw-mc-vl.be

Publiciteit BMW Clubjournaal

Paul Grumiau

GSM: 0478 46 16 31

pub@bmw-mc-vl.be

GS crew

Marc Thone

GSM: 0491 59 46 07

gs@bmw-mc-vl.be

* Lid Raad van Bestuur


Toerkalender

2019

Verklaring van de tekens

O = Socio-culturele activiteit

TOP = Topactiviteit

D) = activiteit ingericht

door derde

vb BMW-dealer

C = Cursus, infodag, enz.

T = Toerrit of zoektocht

WK = Weekend

H = speciaal Heritage,

oldtimer, youngtimer

R = Clubreis

GS-T* = GS toerrit,

geen noppenbanden nodig

Zie voor actuele info

en aangevulde kalenders :

bmw-mc-vl.be

en Facebook: Toerisme -

BMW Motor Club Vlaanderen

Club Events 2019

Een beknop overzicht van de belangrijkste activiteiten

voor 2019. De details worden gepubliceerd in het

BMW Clubjournaal en op ledenzone.bmw-mc-vl.be

JANUARI

5 TOP Club 2019 - Bestuur & onthaal

11 O Nieuwjaarsdrink West Vlaanderen - Onthaal West Vlaanderen

12 O GS Winter BBQ Bellingen - Joost & Chantal & David & Veerle

19-27 D) Motorsalon Heizel - clubonthaal op de BMW-stand

25 O Nieuwjaarsreceptie - Onthaal Antwerpen

FEBRUARI

7 C Basis GPS avond Lede - GPS team

16 O Bezoek Brouwerij Karmeliet met etentje - B. van Der Schueren

17 O Pannenkoekennamiddag - Peter & Nancy + Pannenkoekenteam

21 C Basis GPS avond Snellegem - GPS team

23 O Kaasavond Onthaal Antwerpen - B. Stevens & R. Van Boxelaere

24 O Mountainbikerit Herentals - P. Van den Eynde & M. Thone

28 C Basis GPS avond Hasselt - GPS team

MAART

1 C Bandenherstel cursus - Onthaal West Vlaanderen

1 C Motoropleiding Ready to Ride Advanced

2 C Motoropleiding Ready to Ride Advanced

3 C Motoropleiding Ready to Ride Advanced

7 C Basis GPS avond Edegem - GPS team

10 GS-T* Haal hem van stal rit - Koen Wuyts

10 O Curieuze constructies vliegplein Grimbergen - Luc De Wolf &

Danielle Willems

17 T Openingsrit - Peter Bosmans & Nancy Rose

24 C Motoropleiding Reday to Ride Advanced

25 C Motoropleiding Ready to Ride Advanced

30 C Dag veilig Motorrijden - Marc Van Camp & Ria Van Erwegen

30 O GS rijders ontmoetingsavond Varsenare - Daniël & Ingrid

30-31 *D) Seizoensstart + Dag van de Motorrijder - Verdelers & Onthaal

31 O Hoge Venenwandeling - Luc De Wolf & Danielle Willems

APRIL

2 T Toerke Limburgen - Ivo Ceelen

7 T Kjèrdekjèwere - Yves Polfliet & Couckuyt Veronique

19-22 D)/WK GS Paastreffen Nederland - GS afdeling

22 T Toerke Limburgen - Ivo Ceelen

27 D)/C GS Offroad opleiding (Grondpadman) - David Vander Elst

27- 1/5 R Champagne - Jürgen Vande Velde

28 T Mer du Nord - Johan Verbiest & Sonja Vanneuville

MEI

5 T Back to A’pen - Rudi Van Boxelaere & Bart Stevens

11 O Fietstocht - Ann Van Wesemael & Eric Cools

12 T Rit door Oost en Zeeuws Vlaanderen - Lucien Florkin & Anja

18-26/5 R Cotswolds & Wales - Marc De Cock & Paul Grumiau

19 T De Laars van Henegouwen - Jan Vanhaverbeke & Yves Polfliet

19 GS-T* GS Allroad rit Kempen - Karel Linten

19 O 3rd Ghent Motor Show

26 T Toerrit De Ploate 2019 - Carl Craey

29-/6 TOP BMW Promotietrip Alpine - Luc & Frank & Guy

JUNI

2 T Pajottenland & Zinnik - Marc Ponnet

7-10 WK Romantischer Rhein - Peter Bosmans & Nancy Rose

14-16 WK Motor Weekend De Veurs - E. Verlinden & L. Van den Broeck

15 T De Veurs 2019 - Eric Verlinden & Oscar Vereecken

16 *D) BMW Motorrad Day - BMW Belux

18-24 ETR BMW Club Europa M. “Lago di Garda-Verona” - G. Timmerman

21-23 WK Luxemburg kampeerweekeinde - Segers Roger & Raoul Vehent

23 *T BMW Oldtimerrit - Hans Crabbe

23 T Vroege vogelrit XIII - Hilarius Cabeels & Dieter Vanmarcke

29 O GS-rijders ontmoetingsavond Kasterlee - M. Thone & L. Geerinck

30 T 2e Zeelandrit - Stefan De Saeger & Veronique Buyck

JULI

3-7 TOP 19e BMW Bikermeeting Garmisch - P. Bosmans & N.Rose

6 O BBQ - Ludo De Busscher

7 T Peter’s Toerken - Peter D’Haese & Hugo Mary

13-23 R Summer Engelandreis Lakes en Dales - M. De Cock & P. Grumiau

14 T Rallye de France - Dieter Vanmarcke

20 O Fietstocht Rupelstreek - Michel Vanreusel & Adella Vervynckt

21 T Vlot Ritje Ardennen deel II - Eric Potloot & Kathy Eloot

27 T Ludwigs avondtoerken - Reners Pascal & Cindy Bensley

27 T Het opwarmertje - Louis Deneef

28 T Klein Zwitserland - Louis Deneef

AUGUSTUS

3-4 GS/WK One night tent - Marc Thone

4 T Rondje West en Zeeuws Vlaanderen - Johan Valcke

10-17 R Deutsche Urlaubwoche - Luc & Bianca & Olivier

17 D) Mosselrit - Luc Geerinck & Van de Guchte René

18 T Een Limburgs ritje - Danny Van Laere & Karine Magnus

22-25 R R & R Alsace Wijn 4 daagse - Roger Segers & Raoul Vehent

25 T Notre Dame de Lorette - Hilarius Crabeels & Dieter Vanmarcke

25 *T BMW Classics - Hans Crabbe

31 O GS rijders ontmoetingsavond

31-7/9 R 19e Septembertrip Dolomieten - Peter, Nancy, Steven & Nancy

SEPTEMBER

1 T Pajotrit - Roger Segers & Guy Timmerman

5-8 D)/ETR GS Meeting Persmoen Noorwegen - David Vander Elst

15 T Niet in vogelvlucht - Bart Stevens & Rudi Van Boxelaere

22 T Far West - Jan Vanhaverbeke & Inge Cosaert

29 T Couleurs d’Automne - Luc Degruyter & Caroline Plyson

OKTOBER

5 T Namiddagtoertje - Luc & Bianca

6 T Zondagsritje - Ludo De Busscher

6 GS-T* Allroad omgeving Brugge - Daniël Boussy

19 TOP* Jaarfeest ‘35’ - Bestuur

NOVEMBER

3 T Invriesrit - Roger Segers

10 C Clubraadsvergadering - RvB

10 O Foto- & filmnamiddag - Onthaalteam OVL

11 T Doe hem nog niet op stal rit - Patrick & Marc Thone

24 O Projectkalendervergadering - Luc & Peter

30 O GS Ontmoetingsavond - David Vander Elst & Veerle

Vlasschaert

DECEMBER

8 O Bowling - Guy Timmerman & Wim Jacobs

22 O Winterwandeling - Luc Puttaert & Bianca Martens

27 O Oudejaar in ‘Pajottenland - onthaalteam Pajottenland

JANUARI 2020

Zaterdag 11 TOP Club 2020 - bestuur & onthaalteam

Deze kalender wordt nog verder aangevuld in de loop van het jaar.

De toerritten en andere dagactiviteiten

Zoals bij iedere motorclub vormen de toerritten de steunpilaren van

de clubactiviteiten. Er zijn echter nog heel wat andere events, alsook

een levendige regionale werking. Gratis deelname voor leden.

De clubweekends & -reizen, BMW motortreffens

leder jaar richten onze clubleden onder elkaar een aantal clubreizen

& -weekends in. Er wordt ook in clubverband deelgenomen aan

internationale events. Eigen aan de clubreizen zijn roadbook,

documentatie, reserveringen, begeleiding, enz... en natuurlijk de toffe

groeps- en clubsfeer. We overnachten zowel in hotels als campings,

dus goed de uitnodiging lezen voor je deelneemt ! De club staat

financieel garant bij inschrijving. Daarom kunnen enkel clubleden aan

deze clubactiviteiten deelnemen.

Sociale, sportieve en culturele activiteiten

In Vlaanderen zijn er verschillende vaste ontmoetingsplaatsen waar

clubleden elkaar regelmatig treffen. Daarnaast zijn er sociale en

culturele dagactiviteiten, van foto - over pannenkoekenbak - naar

bowlingnamiddagen. Of interessante seminaries, zoals GPSavonden.

Het belangrijkste wintertreffen is CLUB 2019 op zaterdag 5

januari waar de nieuwe Toerkalender voorgesteld wordt.

Topactiviteiten

Op de volgende pagina’s vind je onze top-activiteiten.

Ben je nog geen lid, dan kan je gerust vrijblijvend je licht eens

opsteken op één van de dagactiviteiten of op een regionale

ontmoetingsavond. Je zal zeker hartelijk onthaald worden !

Internationale toerkalender 2019

FEBRUARI

1-3 D 63. Elefantentreffen – Duitsland

Thurmansbang-Solla / Loh in het Beierse Woud, ongeveer

40 km ten noorden van Pas-sau. Motorrijders zijn hier sinds

1989 welkom.

bvdm.de/aktivitaeten-und-fahrspass/elefantentreffen/

22-24 GB 30 th The Rhino Rally

In Wales. Cae Du Campsite of hotel of B&B. alan.orme@

bmwclubuk.net Waar? Beddge-lert, Gwynedd LL55 4NE

APRIL

10-14 D Techno-Classica (D)

Waar ? MESSE ESSEN, Grootste oldtimerbeurs ter wereld:

130.000 m² verdeeld over 20 hallen.

Info: www.siha.de/

13 GB National AGM - The BMW Club GB

Waar? Dunchurch Patk Hotel, Info: http://www.thebmwclub.org.uk/

28 NL Stoelenrit BMW Club Oirschot

www.bmwcluboirschot.nl/kalender/

MEI

16-19 GB International Rally from the BMW Historic Motorclub

Waar? In Cheshire UK

Info / uitnodiging: cfwebb@talk21.com

30- 2/06 D 43. Jahrestreffen des BMW Club Mobile Classic e.V. Bremen

Het internationaal veteranentreffen voor BMW auto’s en

motoren deelnemers

www.bmw-club-mobile-classic.de/

JUNI

1-2 F Coupe Moto Légendes à Dijon

Snelle oudjes (de motoren, meestal niet de piloten) op

circuit. www.coupes-moto-legende.fr/

13-15 US 47 th BMW Motorcycle Owners of America Rally

Waar? Lebanon, Tennessee https://www.bmwmoa.org/

‘s werelds grootste BMW motortreffen. Interesse? Contacteer

Guy Timmerman (voorzitter).

20-23 I BMW Clubs Europameeting regio Gardameer.

Org: BMW Clubs Italia. Info: GT voorzitter@bmw-mc-vl.be

21-24/06 I FIM Motocamp

Voor de kampeerders onder ons. 38e editie van de F.I.M.

Motocamp in Nestorio / Grie-kenland, op het strand

van de Aliakmon-rivier in de regio West-Macedonië in

Griekenland. . http://www.motoe.gr/ekdiloseis/anakoinoseis/95-38-fim-motocamp-2018

JULI

5-7/07 D BMW Motorrad Days – Garmisch Partenkirchen

Meer dan 40.000 BMW bikers maken er een feestje van.

Waar? Am Hausberg, Garmisch, Duitsland.

www.brand.bmw-motorrad.com/en/experience/events/

bmd-2019.html#/section-the-event-2018

31-2/08 DK 75 ste FIM Rally in Roskilde / Dyrskueplads

De meest internationale motorrally ter wereld, https://

fim-rally2019.com/en/

Meer info: mi-chel.vandenborre1@gmail.com

AUGUSTUS

16-18/08 GB Ullapool in august

GB Scottish Section, Broomfield Campsite IV26 2UT

billy@thebmwclubscottish.com

SEPTEMBER

27-29 GB Camping at Invercoe

GB Scottish section Waar? Invercoe

Dit is slechts een selectie, de volledige kalender vind je in BMW ClubJournaal.


TOPACTIVITEITEN

J aarfeest

oktober 2019

BMW GS-rijders

Wie kiest voor een GS, kiest ook voor een levensstijl. GS-rijders houden van de natuur. Ze houden

van actief motorrijden, liefst op plaatsen met een verre horizont. Geen andere BMW-motor leent

zich zo goed als deze om verre en nabije streken te verkennen. Het leven mag best een avontuur

zijn! Met een GS ben je altijd een beetje op vakantie.

Ook in 2019 valt er voor de GS-rijders heel wat te beleven.

Daar zorgt de GS-crew voor! Vrijwel maandelijks is er een

typische GS-activiteit, waarbij het wel eens durft gebeuren

dat de BMW niet helemaal proper blijft.

GS-rijders delen een passie. Overigens, een passie

waar jij ook deel kan van uitmaken.

Bezoek de GS-rijders op Facebook.

Contact: Marc 0491-59 46 07 - gs@bmw-mc-vl.be

Evenementen 2019

Zat 12 januari Winter BBQ O.C Ter Loo Bellingen Joost & Chantal, David & Veerle

Zon 24 februari Mountainbike rit Herentals Patrick Van den Eynde & Marc

Zon 10 maart All-road rit Beringen Koen Wuyts

Zat 30 maart Ontmoetingsavond GS rijders De oude statie Varsenare Daniël & Ingrid

19 tot 22 april, Paastreffen GS Club Nederland

Zat 27 apri offroad opleiding door Grondpadman 20 pers max David

Zon 19 mei All-road rit Kempen (Geel en omstreken) Karel Linten

Zat 29 juni Ontmoetingsavond De Valk Kasterlee Marc & Luc

Zat 3 augustus One Night Tent Marc

Zat 17 augustus Mosselrit is wel organisatie van boxerpower, maar Luc verricht er wel mooi werk !!

Zat 31 augustus Ontmoetingsavond ????????

5 - 8 september GS meeting Noorwegen te Persmoen

Meer info via FB GS Meeting Norway.

Zon 6 oktober All-road rit omgeving Brugge Daniël (Den Boesten)

Ma 11 november Doe Hem Nog Niet Op Stal Patrick & Marc

Zat 30 november Ontmoetingsavond Schaekels

David & Veerle

HERITAGE BMW

BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN

Met een BMW-geschiedenis die meer dan 100 jaar terug gaat, is

‘Heritage’ het woord dat de noemer het beste dekt. We kennen

natuurlijk de echte old-timers. En we hebben ook de young-timers.

Wat er ook van zij, dit zijn de BMW Heritage rijders. Een groot verschil

met andere classic & old timer clubs is dat een bezemwagen

niet nodig is. Onze BMW-motoren zijn, mits goed onderhouden, altijd betrouwbaar gebleken.

We leggen de lat op 15 jaar. Zo oud moet je BMW-motor zijn om toe te treden tot deze groep. We

sluiten voor jou - op wens - een gratis lidmaatschap af bij de BFOV – de old-timer federatie – en

je wordt uitgenodigd op de Facebook groep ‘

Heritage – BMW Motor Club Vlaanderen’, waar

je je ervaringen kan delen.

Contact: heritage@bmw-mc-vl.be

Het Jaarfeest staat exclusief open voor de leden en hun genodigden. We

sluiten traditioneel een mooi motorseizoen af. Lekker eten, feesten, goede

muziek en een gezellige BMW-club avond, dat moet kunnen.

Onze leden ontvangen ook hun getrouwheidspin voor 5, 10, 15, 20, 25, 30

en voor het eerst… 35 jaar lidmaatschap.

Dit is inderdaad een jubileumjaar en dat moet extra gevierd worden!

Zoals ieder jaar gaat er een

uitgebreide (gratis) ledentombola

door, met talrijke

BMW-prijzen. Naar 5-jaarlijkse

traditie is de hoofdprijs

dit jaar een fonkelnieuwe

BMW-motor. Ieder lid,

aanwezig tijdens de trekking

kan deze BMW winnen!

(reglement: zie BMW Clubjournaal

2019/4 of de website)

Hoofdprijs : R310GS

HERITAGE

BMW

Club 2020

Lede, zaal De Bron,

Kerkevijverstraat

11 januari 2020

Met meer dan 400 BMW-clubleden

brengen we een drink op het nieuw

jaar. We wensen elkaar veel motorplezier!

Het avondvullend programma start

om 19 uur. We voorzien een hartige

hap en een tof liveoptreden, kwestie

om het jaar goed te starten.

Het belangrijkste programmapunt

is de voorstelling van de toerismeactiviteiten

van het seizoen 2020!

De reizen, zoals de BMW Promotietrip,

de BMW Motorrad Days, de

Engelandvaarders en andere worden

er voorgesteld.

29 mei - 3 juni

CLUBREIS

HEMELVAART

6 DAGEN

T O T O PP

BMW

Al

Het basisconcept blijft ongewijzigd:

- Een lang weekend in de lente = Hemelvaart

- Heerlijk motorrijden in een aantrekkelijke motorregio

Alpen

- Klasse hotels aan een zacht prijsje, dankzij het grote

deelnemers

- Full option = reisbegeleiding, assistentie, bezoeken, r

maaltijden, ... all-in.

- De unieke BMW-club sfeer!

Dit jaar gaan we terug naar de roots en waar het echt om d

heerlijk genieten van BMW motorrijden, prachtige s

ontdekken en genieten van het leven. Het Hemelvaartwe

valt laat dit jaar, zodat we het hogerop kunnen zoeke

Alpen blijven ons geliefd speelterrein. We halen dus on

op in de bergen, waarbij passen nemen onze belang

hobby is.

Programma-overzicht

Dag 1 Woensdag 29 mei

Na het ontbijtje in Orval gaat het linea recta naar de Vog

die we van Noord naar Zuid ‘nemen’ om aan het einde v

rit te overnachten in Lorrach.

Dag 2 Donderdag 30 mei

Via de Rhein en een vleugje Jura bereiken we Villars-sur-

Een der mooiste en levendigste Zwitserse dorpen.

Dag 3 & 4 Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni

We plannen een vrij intense rit naar het stuwdamdistrict

de 2 hoogste stuwdammen van Europa terug te vinde

De tweede rit gaat via de Grote Sint-Bernardpas naar

Wanneer de sneeuwhoogte dit niet toelaat, verkennen

Haute Savoie, via prachtige pasjes.

Alternatief: bergwandeling.

Dag 5 Zondag 2 juni

We dwarsen Zwitserland. In Affoltern am Emmental ontd

we hoe Zwitserse kaas met gaatjes gemaakt wordt.

Dag 6 Maandag 3 juni

We genieten nog van het Zwarte Woud. Daarna rijden

Rijn over tot de snelweg die ons naar België, naar huis, b

Ontmoetingsavonde

Zowat overal in Vlaanderen gaan, op een vrijdag of za

onze Ontmoetingsavonden door. Aanvang rond 19.30

Voor de meest actuele informatie en eventueel wijzigin

zie Toerisme – BMW Motor Club Vlaanderen @ Faceb

Meeting Point Hasselt

V.V.W. Hasselt,

Simpernelstraat 2, 3511 Kuringen

Elke eerste vrijdag

Eet- & praatcafé De Oase

Hundelgemsesteenweg 1050

9820 Merelbeke

Elke derde vrijdag

Rest.- tearoom ’t Oostho

Oostmoerstraat 1

8490 Snellegem - Jabbek

Elke eerste vrijdag

Plaza Central

Grote Markt 62

9100 Sint-Niklaas

Elke vierde vrijdag


n

A C T I V I T E I A C T I V I T E I T T

PROMOTIETRIP

pine 2019

= de

aantal

outes,

raait:

treken

ekend

n: de

s hart

rijkste

ezen,

an de

Ollon.

, waar

n zijn.

Italië.

we de

ekken

we de

rengt.

terdag,

. Iedereen welkom !

gen van locatie,

ook en onze website.

f

e

De hotels

1 ste nacht Hotel Steigenberger**** Stadt Lorrach

www.hotel-stadt-loerrach.de

2 de , 3 de en 4 de nacht Hotel Victoria **** Villars-sur-Ollon

www.eurotel-victoria.ch

5 de nacht Schwarzwald Parkhotel*** Königsfeld

www.swph.de/

Alle hotels op basis van half-pension. Verschillende extra

maaltijden en bezoeken inbegrepen.

Inschrijven

• Inschrijven voor 31 maart Volgens beschikbaarheid

• Net zoals voorgaande jaren is volgende inbegrepen:

drink vooraf - organisatiesticker – documentatie – roadbook

/ GPS - ontbijtje bij vertrek - overnachtingen in HP, incl. alle

plaatselijke hoteltaksen - verschillende bezoeken - eindstop

maaltijd - reisbegeleiding & technische assistentie.

• Coördinatie:

Guy Timmerman

0475/54 47 53 E-mail: voorzitter@bmw-mc-vl.be

Luc Puttaert

0492/74 64 00 E-mail: activiteiten@bmw-mc-vl.be

Frank De Dobbeleer

0475/51.39.89 E-mail: penningmeester@bmw-mc-vl.be

Lidmaatschap: Zoals alle reizen, voorbehouden aan leden

van BMW Motor Club Vlaanderen.

Brasserie Rubbens

Bohemen 101

9260 Wichelen

Elke tweede vrijdag

Café Bij Schaekels

Nellekenstraat 42

1750 Lennik

Elke vierde vrijdag

De leden kunnen eveneens voor

informatie iedere dinsdag- en

donderdag-voormiddag terecht

op het SECRETARIAAT te LEDE,

tel 053-80 81 58.

Café Melchior

Dorp 35

3920 Lommel

Elke tweede vrijdag

Brasserie Het Elzenhof

Kerkplein 3

2650 Edegem

Elke vierde vrijdag

MEETING

2 0 1 9

Het BMW Club Europatreffen heeft een rijke traditie.

Wanneer men hier de Italiaanse flair en de mooi omgeving aan toevoegt,

bekomt met de ideale Italiaanse mix.

Het programma omvat de klassiekers: prachtige ritten, diners, concours d’elegance

en veel meer: zie website. Alle info: http://bcemeeting2019.com/

Gezien de prachtige locatie vermoeden we een snelle volboeking.

Clubreis “Italia - Lago di Garda“ Europameeting 18 tot 24 juni - 1 week

Optioneel: de heen & de terugrit in telkens 2 dagen.

Inbegrepen bij groepsdeelname: Overnachtingen, route, BCE Europameeting.

Neem je graag deel in groep: wacht aub met inschrijven tot je groen licht hebt, na

contact met de coördinator.

Coördinatie Guy Timmerman voorzitter@bmw-mc-vl.be 0475/54 47 53

19 e GARMISCH

Van woensdag 3 juli tot zondag 7 juli 2019 (4 nachten – 5 dagen)

De Bikermeeting te Garmisch-Partenkirchen, een prachtige omgeving en de kennis

van de streek en de vorige edities vormen de basis voor deze topactiviteit.

We verblijven in clubverband voor de 18 de keer in “Hotel Edelweiss****, Lermoos-Tirol.

Dit is op een 20 km van Garmisch. Een ideale plaats om deel te nemen aan tal van

activiteiten op de BMW Motorrad Days.

Programma

Voor de reis ontvang je alle nodige informatie. Het programma, de GPS-routes en

nuttige tips. Ieder rijdt voor zich het traject naar Lermoos. Tijdens de dag hebben we

verschillende activiteiten, maar ook de avonden zijn steeds een gezellige partij. Op

vrijdagavond gaan we met de bus naar de Biker-party in Garmisch. Zo hoef je het

lekkere Duitse bier niet te weerstaan. We bezoeken de BMW Motorrad Days met zijn

talrijke activiteiten en interessante standen van alle mogelijke toeleveranciers voor je

BMW motorfiets. Zondagmorgen rijden we spijtig genoeg huiswaarts. Of nu je toch in

de Alpen bent, kun je je reis verderzetten?

Tip

Deelnemers die graag iets vroeger komen of langer blijven kunnen dit aan een zeer

voordelig tarief. Neem hiervoor contact op.

Voordelen van inschrijven

Drink, GPS-routes, bustransport op vrijdag naar en van de “BMW Biker Party”, reisbegeleiding,

garage voor de motorfiets, gebruik van het overdekt zwemparadijs, sauna

en whirlpool. De reis op basis van halfpension, met keuze uit 4 hoofdschotels.

Info

Peter Bosmans, Nancy Rose

toerisme@bmw-mc-vl.be - GSM: 0475-67 79 89

ANDERE REIZEN

BMW Clubs Europa Meeting 2019

LAGO DI GARDA - VERONA

van 18 tot 24 juni

19/4- 22/4 WK NL GS-treffen Nederland GS Crew

27/4 - 1/5 R F Champagne Jürgen & Marnix

18/5 -25/5 R GB Wales Marc DC & Paul G

7/6-11/6 WK D Pinsterweekend Peter & Nancy

14/6-16/6 WK B De Veurs 2019 Eric & Oscar

13/7-23/7 R GB Cotsworld & Lake District Marc DC & Paul G

10/8-17/8 R D Deutsche Urlaubwoche Luc & Bianca & Olivier

31/8-4/9 R I 19 de septembertrip Peter & Steven & Nancy

5/9- 8/9 R N GS Meeting Norge GS Crew


Onze onthaalmedewerkers

Woordje over de algemene werking

Linda Baeyens

0499/43 58 70

Gijzegem

Cindy Bensly

0476/24 72 13

Puurs

Johan Bockstaele

0473/92 52 41

Zottegem

Veronique Buyck

0476/29 65 63

Zelzate

Stefan De Saeger

0497/45 92 01

Zelzate

Stephan Joris

0471/58 02 09

Schendelbeke

Oost-Vlaanderen

Gerard Sorgeloose

0479/91 00 48

Oostakker

Gisèle Stevens

0495/13 11 16

Geraardsbergen

Michel Van Den Borre

0497/22 17 58

Geraardsbergen

Bart Van Der Schueren

0475/29 99 60

Gijzegem

Niels Vanvyve

0495/14 75 44

Zomergem

Eli Vermeulen

0496/83 05 87

Sint-Niklaas

Vlaams-Brabant

Bart De Soete

0486/63 30 17

Diegem

Harald Huygens

0477-32 77 33

Opwijk

Roger Segers

02/582.44.68

Wambeek

Johan Van den Steen

0472/763251

Strombeek-Bever

David Vander Elst

0475/39 93 27

Roosdaal

Luc De Wolf

0479/53 75 13

Vilvoorde

Limburg

Steven Callaars

0479/39 12 29

Linkhout

Jannie Inpanis

0478/42 36 25

Heusden-Zolder

Michel Mykytiuk

0477/505718

Hasselt

Marc Reynders

marc.bmw.mc.vl@gmail.com

Tongeren

Johny Van Loffelt

0473/23 13 87

Stevoort

Antwerpen

Rudi Van Boxelaere

0473/84 39 32

Wilrijk

Bart Stevens

0494 69 54 79

Boom

Louis De Neef

0498/90 60 27

Mechelen

Onthaal

West-Vlaanderen

Petra Demaeght

0485/76 78 25

De Haan

Steven Maertens

0471/22 22 07

Brugge

Rik Stevens

0495/89 50 26

Sint-Kruis (Brugge)

Rik Willems

0485/88 71 02

De Haan

onthaal@bmw-mc-vl.be

Onthaaladministratie

Sarah Bogman

0472/76 32 51

Dendermonde

Tip !

Spreek eens af met

een onthaalmedewerker

op een ontmoetingsavond

in

je buurt. Zo leer je

meteen de BMW

club beter kennen

en heb je een fijne

avond.

Eventcoördinataor

Wim Jacobs

0474/37 61 78

Lede

Er woont vast een medewerker

van het Club Team in jouw buurt.

BMW Motor Club Vlaanderen is een v.z.w. en

kent een uniek democratisch systeem. Zo zijn

alle leden steeds welkom op alle (bestuurs-)

vergaderingen en hebben ze op vraag inzicht

in alle materies. Openheid is heel belangrijk!

De Raad van Bestuur moet alle belangrijke

beleidsbeslissingen voorleggen aan de

Clubraad, waar alle actieve leden automatisch

deel van uitmaken. Of anders gezegd: wie iets

doet voor de club, heeft inspraak in de club.

De Stafmedewerkers zijn elk actief op een bepaald

terrein: GS-rijders, BMW Clubboetiek,

Public Relations, Publiciteit, Publicaties, Beurzen,

Webmaster, Onthaal...

De dagelijkse werking van de club is gebaseerd

op samenwerken in teamverband. De

clubteams realiseren zo de talrijke activiteiten

en houden de club in stand. In samenspraak

met het bestuur kunnen leden een clubteam

volgens eigen interesse oprichten. Dankzij

deze grotere en kleinere teams hebben we

een levendige en toffe club. Deel uitmaken van

een team verrijkt je beleving van het clubleven.

BMW Motor Club Vlaanderen beschikt over

een Sharepoint Site. Dankzij deze site kunnen

onze bestuursleden, onthaalmedewerkers,

stafmedewerkers en redactie op een moderne

en efficiënte manier samenwerken over het

internet.

Enkele teams

- Het Toerisme-team

Dit is het grootste team van onze club, want

samen motortochten ondernemen is de

belangrijkste activiteit van onze club. Binnen

dit team zijn talrijke kleine teams actief met

hun activiteit.

- Het Publicatie-team

Dit team zorgt voor de informatiestroom voor

en tussen onze leden.

- Het GS-team

De GS-Rijders vormen een specifieke groep

binnen onze club en kennen eigen activiteiten

en Facebookgroep.

- Het Onthaal-team

Zij zijn de ambassadeurs van onze club

en vertegenwoordigen de club regionaal.

Je kan bij hen terecht met al je vragen. Ze

helpen je graag verder. Onze club kent ook

een actieve regionale werking. Het zijn de

Onthaalmedewerkers die hier de drijvende

kracht achter zijn.

Brugge

Gent

Antwerpen

Pascal Reners

0473/24 75 24

Puurs

Kortrijk

Brussel

Hasselt


De BMW Club

Hét ultieme motoraccessoire

• Dé club van BMW motorrijders in Vlaanderen

Wij zijn als erkende BMW club voor Vlaanderen de officiële

gesprekpartner van BMW Motorrad Belux NV en behartigen de

belangen van de BMW-motorrijders. Met bijna 2000 leden staan

we sterk !

• Initiatieven worden gesteund

Onze BMW-club steunt zijn leden & groepen die een project uitwerken

op administratief en financieel gebied.

• De talrijke clubactiviteiten

Zowel in binnen- en buitenland. De meeste activiteiten zijn

gratis of staan exclusief voor leden open. De club sluit een

persoonsverzekering af voor jou die geldig is tijdens alle

clubactiviteiten en de heen- en terugreis. Ten bate van de

organiserende leden wordt een BA-verzekering afgesloten voor

iedere clubactiviteit. Alle clubreizen genieten een financiële garantie.

• Cursussen

GPS correct gebruiken

Het correct importeren van de routes blijkt voor velen nog steeds

een uitdaging te zijn.

Motoropleidingen

Een BMW-motor goed beheersen is niet alleen veiliger, maar

biedt ook meer rijplezier.

Wij zien dit als een belangrijk onderdeel van het doel van de BMWclub,

daarom hebben we besloten om tussen te komen in de financiële

kost van de motoropleiding. Onze partner = Centrum voor Motorbeheersing

uit Brussegem / Asse

In samenspraak met CMD hebben we gekozen voor de cursus ‘Ready

to Ride Advanced’, die aangepast wordt aan het type motor en deelnemers.

Financieel Na subsidie door de Vlaamse overheid en de BMW-club

neem je aan bijzondere voorwaarden deel.

Voor alle info, zie BMW-mc-vl.be

bpost

PB-PP|B-00071

BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor MassPost

9300 Aalst

Verantw. uitg. Guy Timmerman,

Molenbergstraat 8A b3 - 9340 Lede

34 ste jaargang,

verschijn tweemaandelijks

Erkenningsnr. P 908010

BMW Motor Club

• Communicatie en informatie

Abonnement op het BMW-club magazine. Het BMW Clubjournaal

is uitgegroeid tot dé informatiebron bij uitstek van de BMW-rijder.

Abonnement: 6 edities/ jaar. Ook digitaal.

• De internationale club kaart

Meer dan 300.000 clubleden zijn lid van de wereldwijde BMW cluborgnisatie.

Je kan dan ook fier zijn op deze prachtige lidkaart. De

lidkaart biedt wereldwijd kortingen en voordelen.

• Info online of over internet @ de ledenzone

De exclusieve e-nieuwsbrief BMW MCVL, het BMW Club Forum.

Ledenzone ledenzone.bmw-mc-vl.be

Beveiligde zone voor onze leden met extra informatie zoals

promoties voor leden, het downloaden van de GPS routes van de

georganiseerde clubritten, de webwinkel van de clubboetiek en

nog veel meer algemene informatie.

Facebook

Duizenden BMW-rijders vinden elkaar in onze Facebook groepen

• Toerisme – BMW Motor Club Vlaanderen

• GS Rijders - BMW Motor Club Vlaanderen

• Heritage – BMW Motor Club Vlaanderen

Vlaanderen

januari-februari

2019 • nr 1

Bijkomende voordelen en abonnementen

Vele bedrijven in binnen- en buitenland kennen een korting toe aan

BMW clubleden op vertoon van de lidkaart of met een speciale

code welke enkel door de leden gekend is. Je vindt alle info

hierover in het maartnummer 2019 en in de Ledenzone.

• Lidmaatschap VMBB / BMB

FIM/BMB sport- & toerismelicenties

beschik-baar & abonnement op het

BMB tijdschrift. Je kan deelnemen aan de FIM Rally.

Nota: toerismelicentie kost € 30.

• 20 % korting op VAB

Reisverzekering & lidmaatschap. Je vindt de tarieven

& aanmeldingsformulier op de Ledenzone.

• P&O Ferries

BMW Motor Club Vlaanderen zorgt

ervoor dat je een fikse korting (tot

30%) krijgt op boekingen vooraf (info zie website & ledenzone).

• Lidmaatschap BFOV

De oldtimerfederatie

Dit interessante lidmaatschap wordt gratis – enkel op aanvraag via

de Ledenzone – afgesloten voor onze leden die over

een classic of oldtimer BMW motor beschikken.

Vooral de BA verzekering voor oude voertuigen is

heel interessant.


BMW Clubboetiek

Een service exclusief voor onze leden

De BMW Clubboetiek heeft vele leuke, nuttige gepersonaliseerde accessoires en kledij en is mobiel aanwezig tijdens verschillende topactiviteiten.

Je vindt een overzicht op onze clubsite, waar je on-line in de webshop je bestelling kan plaatsen. Enkele dagen later valt het bestelde in je bus.

1 2 3 4

5

6

BMWMCVL club

fluovest € 45

clubsticker 3D € 1,50

heren plain shirt € 35

sleutelhanger rubber

€ 2

heren vintage T-shirt

clash grey € 20

7 8 9 10

11

12

heren vintage T-shirt

roestbruin € 20

dames vintage T-shirt dames vintage T-shirt

jazzberry € 20 clashgrey € 20 winterbuff € 24 zomerbuff € 15

sticker clublogo

€ 0,50

sticker GS-logo

€ 0,50

De weg naar lidmaatschap

ü Ga naar onze site BMW-MC-VL.BE

ü Klik op de tegel ‘lid worden‘ en vul in / regel het lidgeld

ü Je krijgt een bevestigingsmail met het te betalen bedrag

ü Binnen de 10 dagen na betaling ontvang je het ‘Welkomstpakket’:

lidkaart – BMW Clubjournaal – toegangscode ledenzone – geschenkjes

ü Ga hierna naar de ledenzone en update je profiel

voor bijkomende info en voordelen

Graag bijkomende info?

ü Via onze site

– contacteer het Onthaal

ü Of bel een Onthaalmedewerker

van je streek

Zie vorige pagina

voor de voordelen

van lidmaatschap !

Lid-Nr.

Member-Nr.

Mitglieds-Nr.

BMW Motor Club

Vlaanderen

bmw-mc-vl.be

Partner of

Official BMW Club

Lidkaart

Membership Card

Mitgliedskarte

BMW Clubs

Belgium

bmw-clubs-belgium.be

BMW Clubs

Europa

geldig tot

valid until

gültig bis

1/2020

BMW Motor Club Vlaanderen

BMW Clubs

International Council

bmw-clubs-europa.org bmw-clubs-international.com

Regeling van lidgeld 2019

Piloot

Passagier

Tweede piloot zelfde adres

Jeugd (tot 17 jaar)

Toeslag piloot in buitenland

€ 35/jaar

€ 15/jaar

€ 15/jaar

€ 10/jaar

+ € 10/jaar

ü Je kan op ieder moment van het jaar lid

worden.

ü Een clubjaar start op 1/01 en eindigt op

31/12. Een lidmaatschap is te vernieuwing

voor 15/01 (je krijgt een uitnodiging

tot betaling)

ü Vernieuwen lidmaatschap: je bekomt automatisch

een uitnodiging.

ü Eindejaarsregeling.

Tussen 1/’09 en 30/11/’19 = toeslag van

€ 15 (piloot), € 10 passagier / bijkomende

piloot / jeugd. Je bent dan meteen lid tot

15 januari ’21. Vanaf 1/12/’19 = meteen lid

2020.

A n t w o o r d k a a r t

Persoonlijke gegevens PILOOT Invullen in blokletters a.u.b.

Naam en voornaam :*

Straat en nummer :*

Gemeente en postnr. :*

GSM :* Geboortedatum :*

E-mailadres :*

Type BMW-motor(en) :

BIJKOMENDE PILOOT

PASSAGIER

Naam :*

Naam :*

Voornaam :*

Zodra we de antwoordkaart en je lidgeld ontvangen

hebben sturen wij je binnen de 14 dagen je

lidkaart en een welkomstpakketje. De toegangscode

voor de ledenzone ontvang je kort nadien

via e-mail.

U kan deze antwoordkaart ook vinden op onze

website en jouw lidmaatschap via die weg aangaan.

Alle velden met een sterretje zijn verplicht in te

vullen.

Naam :*

JEUGD TOT 17 JAAR

Voornaam :*

Geboortedatum :*

E-mailadres :*

Geboortedatum :*

Type BMW-motor(en) :

E-mailadres :*

Voornaam :*

Geboortedatum :*

E-mailadres :*

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!