12.10.2021 Views

2021_DifferentiatieHandleiding

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2021

Doelgroep

differentiatie

handleiding

1

Druk mij niet onnodig af, alsjeblieft.


Schatkaart

03

Benaming

&Bemanning

04

Stormvormen

06

Totaalplaatje

Kleur

05

2


Benaming

&Bemanning

De bemanning van Stormkop wordt

onderverdeeld in drie groepen, met eigen

naamkaartje. Zo ontstaan er 3 pijlers:

DOK6-12, DOK13-26 en DOK0-99. Alle

activiteiten die Stormkop organiseert zullen

onder een van deze drie pijlers vallen.

Door drie verschillende subgroepen te

hanteren, wordt het mogelijk om de

(toekomstige) matrozen duidelijk aan

te spreken. Ze worden aan de hand van

benaming, kleurgebruik en vormen begeleid

doorheen het programma van Stormkop.

De namen zijn gebaseerd op het gebruik

van de doknummers op een scheepswerf. Zo

wordt het nautisch innerlijk (en uiterlijk) van

Stormkop extra benadrukt.

DOK

6-12

Reisje rond de erfgoedwereld voor

alle kids from the dok.

Ontdek hier onze expedities voor 6 tot

12 jarigen.

_ STILTE VOOR DE STORM KAMPEN

_ STORMKLASDAGEN

_ BRUIST!

_ SMOSKOP

_ VERWILDERKAMPEN

_ ...

DOK

13-26

Ateliers voor en tussen makers,

bouwers, dwalers, activisten,

eenzaten, dansers, verzamelaars,

wokers, ijsklimmers en andere

wereldverbeteraars.

Vind hier alle experimenten voor 12

tot 26 jarigen.

_ BOUWKAMPEN

_ CLOSE-UP KAMPEN

_ COME CLOSER ZOMERSTAGE

_ OPLICHTWEEKEND

_ UNDERDOK.

_ ...

DOK

0-99

Alle ontdekkingen op onze maritieme

speeltuin met kippen. Land in zicht!

_ BRUIST!

_ SMOSKOP

_ VERWILDERKAMPEN

_ DOKRIJK

_ INSTROOM ACADEMY

_ ...

3


Stormvorm

per doelgroep

Aan elke pijler wordt een vorm toegekend,

deze vorm zal op verschillende plaatsen in

de differentiëring terugkomen (beelden,

graphics, website, ...) .

De vormen zijn gebaseerd op het

Stormkop logo. De ovaalvormige Apla zal

in drie gesplitst worden (= Aplatoïde). De

splitsing gebeurt op basis van de golfvorm

, die overal op de site terugkomt. Uit deze

splitsing zullen drie unieke, bruikbare

vormen komen. Samen vormen ze het

Stormkop logo.

Stormkop logo

De Apla vormt

de basis voor de

vormen.

Uit de gesplitste

Apla ontstaan drie

unieke stormvormen.

De Apla wordt

in drie gesplitst.

4


Kleur per

doelgroep

Elke doelgroep zal naast een naam en

vorm ook een eigen kleur krijgen. Hierdoor

vormt elke subgroep een samenhangend

geheel, onder het kraaiennest van

Stormkop.

Galjoen

Geel

Hex

#FFD700

RGB

225, 225, 215

CMYK

1%, 13%, 9%, 0%

Pantone

0 12 C

0 12 U

DOK

6-12

Galjoen geel is een vrolijk en

opgewekte kleur. De kleur

activeert en geeft energie.

Daarnaast is het ook een kleur die

vaak terugkeert op de Stormkop

site.

De gebruikte kleuren zijn kleuren die

allemaal terug te vinden op de site.

De connectie met de locatie wordt

hier dus benadrukt. Offline, op de site

zal de onderverdeling dus ook feilloos

overgenomen kunnen worden.

Oculus

Oranje

Hex

#FA4616

RGB

250, 70, 22

CMYK

0%, 82%, 91%, 0%

Pantone

172 C

2028 U

DOK

13-26

Oculus oranje is een creatieve

kleur. Het staat voor optimisme,

vriendschap en enthousiasme.

Deze tint is ook niet meer weg

te denken in de thuishaven

Stormkop.

Bakeljauw

Blauw

Hex

#0857C3

RGB

8, 87, 195

CMYK

90%, 66%, 0%, 0%

Pantone

2728 C

300 U

DOK

0-99

Bakeljauw blauw doet meteen

denken aan het water, of aan de

grote, blauwe poort bij Stormkop.

De kleur staat voor betrouwbaar,

stabiliteit maar ook voor loyaliteit

en integriteit.

5


Totaalplaatje

DOK

6-12

DOK

6-12

DOK

6-12

DOK

6-12

DOK

13-26

DOK

13-26

DOK

13-26

DOK

13-26

DOK

0-99

DOK

0-99

DOK

0-99

DOK

0-99

6


Doelgroep

differentiatie

handleiding

Voor de matrozen

van Stormkop.

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!