14.10.2021 Views

Brand Book Talent Intelligent

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Talent Intelligent - Brand Identity Book

1


Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Welkom! Dit is het Brand Book

van Talent Intelligent. Dit boek vertelt je hoe

wij willen dat ons merk er online en offline uitziet.

Gebruik dit boek daarom als richtlijn voor het

maken van al onze uitingen.

2 3Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Inhoud

‘‘Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt

beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te

klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een

mislukkeling beschouwen.’’ -Albert Einstein

1. Over ons

1.1 Statement

1.2 Merkwaarden

1.3 Tone of voice

2. Logo

3. Typografie

3.1 Onze fonts

3.2 Gebruik

4. Kleur

4.1 Primair

6. Branding

6.1 De rechthoek

6.2 Communicatie

7. Voorbeelden

7.1 Social media

2.1 Achtergronden

4.2 Secundair

7.2 Drukwerk

2.2 Witruimte

7.3 Advertenties

2.3 Beeldmerk

5. Beeld

2.4 Onjuist gebruik

5.1 Beeldrichtlijnen

8. Nawoord

2.5 Minimale grootte

5.2 Juist gebruik

8.1 Contact

5.3 Onjuist gebruik

5.4 Iconografie

4 5Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Over ons

1.1 Statement

1. Over ons

Wij combineren bewezen effectieve coaching voor volwassen met jarenlange

ervaring in het onderwijs. En komen daarmee met een passend product voor

jongeren. Door middel van de talententest en bijbehorende trainingen.

Bij Talent Intelligent draait alles om je natuurlijke talenten.

6

7Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Over ons

1.2 Merkwaarden

Over ons

1.3 Tone of voice

Bij Talent Intelligent hanteren wij een aantal waarden. In alles wat wij doen proberen wij deze

waarden terug te laten komen. Dit zijn onze waarden:

Talent Verbinding Creatief Eigenwijs

Wij spreken altijd van je en jij. Of je nou leerling bent, docent of de directeur, we zijn allemaal

mensen met talent en passies. Wij zien jou graag in al jouw heelheid. We gebruiken korte en

actieve zinnen en spreken de lezer direct aan. Soms geven we inhoudelijke uitleg en soms

juist verhalende voorbeelden. Verder kiezen we in onze uitingen voor een mix van leerstijlen:

plaatjes en korte uitleg voor visuele mensen, verhalen voor auditieve mensen, uitleg voor

kinesthetische mensen en de details voor analytische mensen.

8 9Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Logo

2.1 Achtergronden

1. Logo op wit 2. Logo op donkerblauw

2. Logo

10

11Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

3. Logo op roze 4. Logo op donkerblauw

5. Logo op foto’s*

6. Logo op foto’s*

2. Logo op roze

2. Logo op roze

* Wanneer het logo op een foto wordt gebruikt,

dient de foto in de hoek te staan.

* Wanneer het logo op een foto wordt gebruikt,

dient de foto in de hoek te staan.

12 13Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Logo

2.2 Witruimte

Logo

2.3 Beeldmerk

Zorg ervoor dat er altijd genoeg witruimte om het logo heen staat. Hieronder staat een

universele richtlijn omtrent witruimte waaraan het logo moet voldoen. De witruimte rondom

het logo mag niet minder zijn van 1/3 van de hoogte van het logo

Wanneer er te weinig ruimte is om het complete logo te gebruiken, vervangen wij het logo

door het beeldmerk. Het beeldmerk kan op dezelfde wijze worden gebruik als het logo.

Wij gebruiken het echter niet wannneer het complete logo past*

1/3

y

x

1/3

y

1/3

y

x

1/3

y

y

y

y

y

* Het beeldmerk mag wel gebruikt worden in de

footer van een website of de back van drukwerk.

1/3 1/3

y x

y

1/3 1/3

y x y

14 15Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Logo

2.4. Onjuist gebruik

De volgende voorbeelden illusteren hoe wij het logo en/of het beeldmerk niet dienen te

gebruiken. Deze paragraaf is bedoeld om misverstanden uit te sluiten.

3. Andere gradients

4. Schaduweffecten

1. Andere kleur logo

2. Logo_Ti_DIAP-KLEUR op verloop

2. Logo op roze

16 17Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Logo

2.5 Minimale grootte

5. Satijn en/of reliëf

6. Draaien, transformeren of bewerken

Het logo en beeldmerk mogen niet kleiner worden weergeven

dan de onderstaande waarden.

Digitaal

35 px hoog

Digitaal

35 px hoog

Drukwerk

1 cm hoog

Drukwerk

1 cm hoog

18 19Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

‘‘Elk kind wordt geboren als een kunstenaar

en het is heel moeilijk om dat tijdens onze

opvoeding te blijven.’’ -Pablo Picasso

20

21Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Typografie

3.1 Onze fonts

3. Typografie

Bij Talent Intelligent gebruiken wij één font. De font is te downloaden via Google Fonts.

Poppins SemiBold voor headings en Poppins Regular voor bodytekst.

Poppins (Headings en bodytekst)

Ab

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

22

23Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Typografie

3.2 Gebruik

H2 Titel

Poppins SemiBold

Font-size: 24pt/px

Contactinformatie

Hieronder staan richtlijnen voor het gebruik van headings en kleinere teksten.

Voor zowel digitaal als drukwerk.

H3 Titel

Poppins SemiBold

Font-size: 16 of 18pt/px

Over ons

Headline

Poppins SemiBold

Font-size: 44pt/px

Talent

Body tekst

Poppins Regular

Font-size: 12 of 16pt/px

Vul je e-mailadres in en we sturen je een mail als een nieuw

bericht is geplaatst.

H1 Titel

Poppins SemiBold

Font-size: 32pt/px

Nieuwe generaties

Legal

Poppins Regular/Light

Font-size: 10pt/px

Het delen/verspreiden van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Tint: 70%

24 25Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Kleur

4.1 Primair

4. Kleur

De primaire kleur van Talent Intelligent is donkerblauw. Deze kleur kan in verschillende tint

percentages worden gebruikt, zolang de tint een tiental is van de volledige kleur

(dus 10%, 20%, 30%, etc.).

#1a4c62

Donkerblauw

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

RGB

26.76.98

CMYK

100.29.27.45

26 27Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Kleur

4.2 Secundair

Donkerroze en lichtroze zijn de secundaire kleuren. Wij beperken ons echter tot het gebruik

van deze kleuren. Deze mogen nooit in grotere mate aanwezig zijn dan donkerblauw.

Kleurwijze zijn op dezelfde wijze te gebruiken als de primaire kleur.

#f02c53

Candy

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

RGB

240.44.83

CMYK

0.84.56.0

100%

90%

80%

RGB

201.29.101

Locatie

65%

#c91d65

Vriendelijk roze

70%

60%

50%

40%

CMYK

0.100.45.11

Secundair verloop

Kleuren

Vriendelijk roze en candy

30%

20%

10%

28 29Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Kleuren van de energieën

#fcee21

Geel

RGB

252.238.33

CMYK

0.10.100.0

#ff931e

Oranje

RGB

255.147.30

CMYK

0.60.100.0

#8cc63f

Groen

RGB

140.198.63

CMYK

45.0.100.0

#2db4aa

Turquoise

RGB

45.180.170

CMYK

85.0.38.0

5. Beeld

#c1272d

Rood

RGB

193.39.45

CMYK

0.100.100.20

#c91d65

Roze

RGB

201.29.101

CMYK

0.100.45.11

#3fa9f5

Blauw

RGB

63.169.245

CMYK

75.0.0.0

#754c24

Bruin

RGB

117.76.36

CMYK

36.51.76.28

30

31Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Beeld

5.1 Beeldrichtlijnen

Beeld

5.2 Juist gebruik

Om ervoor te zorgen dat onze uitstraling, het gevoel en de beleving altijd hetzelfde is bij

Talent Intelligent, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die wij gebruiken in communicatie-

en media-uitingen.

De onderstaande beelden zijn voorbeelden van juist gebruik. Dit betekent niet dat andere

beelden niet mogelijk zijn. Deze afbeeldingen fungeren als inspiratie.

Gebruik positief beeld

Beeld moet altijd ter ondersteuning zijn

Foto’s moeten realistisch zijn

Gebruik beeld van Talent Intelligent

Gebruik beeld van bewegende mensen

Gebruik nooit onscherpe foto’s

Geen grauwe, donkere foto’s

Gebruik geen texturen als foto

Gebruik positief beeld

Bezig met Talent Intelligent

32 33Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Beeld

5.3 Onjuist gebruik

Foto’s moeten realistisch zijn

Foto’s moeten realistisch zijn

De beelden in deze paragraaf zijn voorbeelden van onjuist gebruik. Deze dienen ter

ondersteuning voor het kiezen van geschikt beeldmateriaal.

Gebruik nooit onscherpe foto’s

Deprimerend beeld

2. Logo op roze

34 35Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Beeld

5.4 Iconografie

Nietszeggende afbeeldingen

Vervaagd (bewerkt) beeld

Onderstaand de iconografie voor Talent Intelligent. Wij onderscheiden hierbij de iconen die

fungeren voor navigatie of interactie en iconen die fungeren voor verduidelijking of iconen

voor de talenten test.

Iconen illustratie

2. Logo op roze

36 37Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Iconen illustratie

UI iconen

Nader in te vullen

Statische iconen

Nader in te vullen

38 39Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Branding

6.1 De rechthoek

6. Branding

Om creativiteit te stimuleren met allerlei uitingen van Talent Intelligent, is er een brand

element bedacht die wij 'de rechthoek' noemen. De enige restrictie van dit element is dat het

een rechthoek moet zijn en de hoeken gedraaid moeten zijn. Zorg ervoor dat de rechthoek

nooit minder dan 10% doorzichtig is. Enkele voorbeelden:

Korting!

Meld je aan en ontvang

een gratis test t.w.v. €75,-

Lees meer

8,8

Gebruik de rechthoek

gelimiteerd. Het element moet

uit het oog springen en niet in

vele mate aanwezig zijn.

40

41Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Branding

6.2 Communicatie

Voor het verzekeren van consistente communicatie hebben wij een aantal regels.

Het gaat hierbij om wat wij zeggen en hoe wij het zeggen. Let op het volgende:

7. Voorbeelden

Wel Talent Intelligent

Wel ......

Wel uitgaan van eigen talent

Wel toevoegen (Intelligent test)

Wel ......

Niet De Talenten Intelligent

Niet klanten/clienten

Niet vergelijken (wij zijn beter dan...)

Niet vervoegen (Intelligen-t-est)

Niet vergelijken (wij zijn beter dan...)

42

43Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Voorbeelden

7.1 Social media

Voorbeelden

7.2 Drukwerk

Om alle uitingen online en offline hetzelfde te houden, zijn er voorbeelden nodig. Zo ook voor

social media. Voor social media berichten hanteren wij de volgende voorbeelden.

Op de volgende pagina's staan uitwerkingen die dienen als uitgangspunt voor het maken

van drukwerk gerelateerde uitingen. Dit zijn voorbeelden die dienen ter inspiratie voor het

maken van echt drukwerk.

Back to school!

Ontdek jouw passie

met de GRATIS

passie test.

Al 92 scholen

maken gebruik van de

Talent Intelligent test!

Weet jij waar jouw

passies liggen?

Doe de gratis

passie test op

www.talentintelligent.nl

44 45Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Nader in te vullen

Nader in te vullen

46 47Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Voorbeelden

7.3 Advertenties

Hieronder een voorbeeld van een advertentie.

8. Nawoord

Jouw passie ontdekken?

Meld je aan voor een GRATIS passietest!

Aanmelden

48

49Talent Intelligent - Brand Identity Book

Talent Intelligent - Brand Identity Book

Nawoord

8.1 Contact

Dit boek is bedoeld om ervoor te zorgen dat er eenheid komt in alle uitingen van Talent

Intelligent. Dit boek zien wij daarom als richtlijn voor het maken van alle ontwerpgerelateerde

zaken/uitingen.

Mocht je vragen hebben over het uitvoeren van de richtlijnen in dit brand book, neem dan

contact met op met Talent Intelligent:

info@talentintelligent.nl

06 42 71 53 87

50

51www.talentintelligent.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!