29.11.2021 Views

ON THE ROAD 20211024

Art inspiration book, by Marja Bouman, Linda Jenkin, Marcel van Nieuwenhuijsen, Erik van Vugt. Common source of inspiration is the artist and friend Nico Bakker (1957-2012). This book is intended as a stepping stone to a group exhibition.

Art inspiration book, by Marja Bouman, Linda Jenkin, Marcel van Nieuwenhuijsen, Erik van Vugt. Common source of inspiration is the artist and friend Nico Bakker (1957-2012). This book is intended as a stepping stone to a group exhibition.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.“ B i j e l k a a r g e b r a c h t d o o r o n z e v r i e n d s c h a p m e t N i c o , o n d e r z o e k e n

w i j o n z e i n s p i r a t i e b r o n n e n e n v e r b i n d i n g m e t d e k u n s t e n a a r . ”


Marja Bouman – Mixed Media / bij planeten kun je jaren verdwalen / grijze

bewolking, dan gebeurt er helemaal niks / herfst, dan wordt de wereld kleiner /

FIETS / zonnewagen / chocolademelk / kip / herrie / tomaten / elektrische

vliegenmepper / zo groot mogelijk tiny house / lichtblauw / gevonden

voorwerpen en kaarsvet / het kunstwerk dat je vandaag maakt / een-minuten

films / weg / assepoester / Poseidon / strand / hoe beter je oogt, hoe meer

je ziet // martedi2000@gmail.com www.marjabouman.nl

Erik van Vugt – Beeldende Kunst / rotsen&steen / zon / al het grote was

een olifant / steen leeft, maar heel traag / FIETS / broccoli en

slagersbiefstuk / poes kan zo lekker spinnen / Acropolis en piramides /

leegte / marmer / klassiek tot techno / Monty Python / Mount Everest

beklimmen / Aladin, Olie B. Bommel / Socrates / bergen / Grand Canyon /

Siddharta / vreedzaam leven / Go with the flow // erikvanvugt@gmx.de

www.erikvanvugt.nl

Marcel van Nieuwenhuijsen – Beeldende Kunst / vuurpaard / Saturnus /

mistig / FIETS / thee / spinazie / muziek / consuminderen / Sacre Coeur

/ koningsblauw / minimalisme / steen / hout / the cook, the thief, his wife

& her lover / wereldvrede / het jongetje uit de kleren van de keizer / Pluto

/ bergen / alles is mooi, lelijk is waar je nog geen contact mee hebt gemaakt

/ Just do it! // nicoexpo@marcelvannieuwenhuijsen.com

www.marcelvannieuwenhuijsen.com

Linda Jenkin – Fotografie / kracht&sterk / de invloed van de maan / regen,

dan weet je dat je leeft / FIETS / spruitjes / Taj Mahal / turquoise en teal /

hout / akoestische muziek / Marina Abramovic en Adelheid Rosen /

praktisch en fysiek / Pippi Langkous, Popeye, Obelix / avontuur / respect

voor de mening van een ander / Sapere Aude / Seize the day / leven

vergaat, kunst blijft // laj@aalbes.nl www.aalbes.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!