28.01.2022 Views

Binnendijks 2022 03-04

Binnendijks van 28 januari 2022

Binnendijks van 28 januari 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS 3/4 28 januari <strong>2022</strong><br />

Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Aanleg Beemster<br />

Fietsbruggen geeft overlast<br />

Beemster’s Trots<br />

Valentijn pakketten<br />

In navolging op het succes van vorig<br />

jaar, hebben we ook dit jaar weer<br />

voor Valentijnsdag Beemster’s Trots<br />

Valentijn pakketten ontwikkeld. Een<br />

mooie manier om je (stille) liefde te<br />

verrassen of iemand te verwennen die<br />

wat extra aandacht en liefde verdient.<br />

De pakketten zijn gevuld met producten van<br />

onze parels uit De Beemster en worden voorzien<br />

van een persoonlijke boodschap. Dit<br />

jaar is er een naast het Verwen- en Borrelpakket<br />

een nieuw pakket ontwikkeld. Namelijk<br />

het Filmpakket. In dit pakket ontvang je<br />

een voucher code om een Pathé film thuis<br />

met elkaar te kijken, aangevuld met een<br />

aantal Beemster lekkernijen om er een gezellige<br />

avond van te maken.<br />

Borrelpakket € 32,50: Grote fles Burgemeester<br />

bier; Valentijn chocolade mix; Sapje;<br />

Proefflesje Whiskey; Beemster Borrel; Grand<br />

Gru kaasje; Kaartje met persoonlijke boodschap<br />

Aanleg Beemster Fietsbruggen geeft overlast<br />

Vanaf vrijdag 28 januari tot juli dit jaar gaat<br />

BAM op diverse locaties in de Beemster aan<br />

de slag met het aanleggen van 3D-betongeprinte<br />

fietsbruggen. Over de Beemster ringvaart.<br />

Vrouwensloot en Jispersloot langs de<br />

Schermerhornerweg. Tijdens de werkzaamheden<br />

wordt het fietsverkeer omgeleid. Tijdens<br />

werkzaamheden in drie weekenden<br />

worden fiets- en autoverkeer omgeleid.<br />

Omleiding fiets- en autoverkeer 28 tot 31<br />

januari: Schermerhornerweg afgesloten<br />

van de Beemsterringvaart tot de rotonde bij<br />

de Middenweg. Verkeer wordt omgeleid.<br />

Tot juli dit jaar is het fietspad van de Schermerhornerweg<br />

afgesloten. Fietsverkeer<br />

wordt omgeleid.<br />

Werk aan de fietsbruggen: 28 januari 20.00<br />

uur tot en met 31 januari 5.00 uur: Plaatsen<br />

damwanden voor brugfunderingen Jispersloot<br />

en Vrouwensloot. En plaatsen tijdelijke<br />

damwanden Beemsterringvaart.<br />

Werk aan de fietsbruggen:11 februari 20.00<br />

uur tot en met 14 februari 5.00 uur: Sloopwerkzaamheden<br />

en plaatsen damwanden<br />

voor brugfunderingen Beemsterringvaart. Als<br />

de werkzaamheden door omstandigheden<br />

niet door kunnen gaan, is 25 februari tot en<br />

met 28 februari <strong>2022</strong> een reserveweekend.<br />

Volgens huidige planning 6 mei 20.00 uur<br />

tot en met 9 mei 5.00 uur: Inhijsen brugdekken<br />

op de locaties. Als de werkzaamheden<br />

door omstandigheden niet door<br />

kunnen gaan, is 20 mei tot en met 23 mei<br />

<strong>2022</strong> een reserveweekend.<br />

Van 7 februari tot en met eind februari<br />

worden de geprinte brugonderdelen van de<br />

printfabriek naar de zogenoemde voorbouwlocatie<br />

op de Noordervaart 117<br />

gebracht en ter plaatse gemonteerd. Naar<br />

verwachting kunnen fietsers vanaf begin juli<br />

over de bruggen over de Jispersloot, Vrouwensloot<br />

en Beemsterringvaart fietsen.<br />

Info over de Voordijksloot volgt later.<br />

Info voor weggebruikers en omwonenden:<br />

0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail via<br />

servicepunt@noord-holland.nl.<br />

Zie: www.infoN243.nl.<br />

Filmpakket € 32,50: 2 Burgemeester biertjes;<br />

2 Sapjes; Potje honing; Valentijn chocolade<br />

mix. Voucher code van Pathé-film;<br />

Kaartje met persoonlijke boodschap<br />

Verwenpakket € 32,50: Valentijn chocolade<br />

mix; Prosecco; 2 Sapjes; Zeepje; Lippenbalsem.<br />

Kuusi scrub; Kaartje met persoonlijke<br />

boodschap.<br />

Wij zorgen ervoor dat het pakket op Valentijnsdag,<br />

maandag 14 februari, voor slechts<br />

€2,50 op een adres in Beemster of Purmerend<br />

wordt bezorgd. Of je kunt het zondag 13<br />

februari ophalen bij het Bezoekerscentrum<br />

Beemster. De pakketten zijn te bestellen via<br />

de webshop van www.visitbeemster.nl.<br />

Kleine fusietentoonstelling<br />

in stadhuis Purmerend<br />

De afdeling Beemster Erfgoed van het<br />

Historisch Genootschap Beemster en<br />

de Vereniging Historisch Purmerend<br />

hebben meegewerkt aan een<br />

tentoonstelling in het stadhuis van<br />

Purmerend ter gelegenheid van de<br />

fusie per 1 januari <strong>2022</strong>.<br />

Vanuit de Beemster hebben Alie Vis en<br />

Vincent Falger hieraan hun bijdrage geleverd.<br />

Vanuit Purmerend Gerard Schotsman<br />

en Thom Schreuder. Samen met ambtelijke<br />

ondersteuning. De tentoongestelde<br />

voorwerpen vanuit het HGB zijn voor drie<br />

maanden in bruikleen afgestaan. Hoofdthema<br />

was ‘verbinding’. Aan de wanden en<br />

in twee vitrines zijn objecten te zien die deze<br />

samenhang ook belichamen: de stoomtram,<br />

de Beemster brug en de fotoportretten van<br />

de Beemster burgemeesters en Don Bijl. Bijzonder<br />

zijn de zogenaamde bodebussen, een<br />

soort identificatie insignes van het polderschap<br />

en de stad Purmerend uit de 18e eeuw.<br />

Ook de oude ambtsketen van Beemster is daar<br />

te zien, samen met foto’s van de moderne<br />

ambtsketens van beide burgemeesters.<br />

Boeken, affiches, folders en niet te vergeten<br />

de gemeentevlaggen van beide gemeenten.<br />

Oud Nieuws<br />

De tentoonstelling werd geopend na afloop<br />

van de laatste gezamenlijke vergadering van<br />

beide gemeentebesturen. In verband met de<br />

geldende Coronamaatregelen is het raadzaam<br />

vooraf te informeren of de expositie<br />

voor publiek te bewonderen is: 452452.<br />

GEERT<br />

(bron: site Historisch Genootschap<br />

Beemster; foto: Geert)<br />

In verband met het schrijven van een artikel bereikte ons van buiten de polder de<br />

vraag waarom in 1962 (Beemster 350 jaar) gekozen is voor het laten dragen van de<br />

bolhoed (heren) en matelot (dames). Zat hier een diepere gedachte achter? Wellicht<br />

heeft u in uw privé fotoarchief nog wel een foto van iemand die goed zichtbaar<br />

een matelot draagt. Wij houden ons aanbevolen om een afschrift van deze foto te<br />

ontvangen. Voor ons eigen archief en mede voor illustratie bij het artikel.<br />

FOTOWERKGROEP HISTORISCH GENOOTSCHAP BEEMSTER<br />

REACTIES: INFO@HISTORISCHGENOOTSCHAPBEEMSTER.NL<br />

Provinciaal geld<br />

voor ‘groene projecten’<br />

De Provincie stelt dit jaar wederom<br />

€ 101.500,=beschikbaar voor groene<br />

projecten.<br />

Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie<br />

versterken én zoveel mogelijk doelgroepen<br />

en partners betrekken, komen voor<br />

een financiële bijdrage uit het ’Betrekken bij<br />

Groen Fonds’ in aanmerking. Vanaf 1 februari<br />

tot en met 1 maart <strong>2022</strong> kan elke vrijwilligersgroep<br />

met een goed groen idee een aanvraag<br />

indienen.<br />

Waar moet een aanvraag aan voldoen?<br />

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen<br />

van de biodiversiteit, het beschermen<br />

van een plant- of diersoort of participatie<br />

bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder<br />

het (veilig en effectief) organiseren, coördineren,<br />

faciliteren, continueren, stimuleren of<br />

innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk<br />

richt zich daarbij op soortenbeheer,<br />

natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer,<br />

natuureducatie of natuurinrichting. Meer<br />

informatie over de voorwaarden en aanmelding<br />

staan op de website van Landschap<br />

Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds.<br />

Inspirerende voorbeelden van<br />

aanvragen<br />

Vorig jaar dienden 88 organisaties en<br />

vrijwilligers(groepen) een aanvraag in.<br />

Daarvan werden 41 initiatieven gehonoreerd.<br />

Deze initiatieven varieerden van het<br />

aanleggen van een bijenleerpad of kruidentuin,<br />

tot het realiseren van een ijsvogelwand<br />

of een vlinderoase, de monitoring van dassen<br />

en vleermuizen en het ‘vergroenen’ van<br />

buurten en schoolpleinen. Het Fonds laat zien<br />

dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit<br />

een impuls te geven en om de Noord-<br />

Hollanders te betrekken bij hun groene<br />

leefomgeving.<br />

Dien je aanvraag in voor 1 maart<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Project ‘Kunstwerk<br />

van de Week’<br />

Boek 13e jaargang 2021<br />

Elke week publiceert beeldend<br />

kunstenaar Ruud Streefkerk een<br />

‘Kunstwerk van de Week’ met<br />

een informatieve begeleidende<br />

tekst, een project dat inmiddels al<br />

weer 13 jaar loopt. De foto’s die hij<br />

overal in Europa, van de Noordkaap<br />

tot de rots van Gibraltar<br />

maakt, vormen de basis voor zijn<br />

digitale kunstwerken.<br />

Streefkerk is gefascineerd door landschappen<br />

waar de natuur nog ongerept<br />

is en de invloed van de mens<br />

minimaal, waar het ontstaan van<br />

het landschap en de geheimen van<br />

de natuur zich in detail of in monumentale geologische structuren openbaren.<br />

Samen met zijn partner, grafisch kunstenaar Yolanda Eveleens, kiest hij<br />

wekelijks een van deze kunstwerken uit en wordt er een tekst aan toegevoegd<br />

die vaak verrassende achtergrondinformatie biedt. Dit ‘Kunstwerk<br />

van de Week’ wordt via internet verstuurd aan een selecte groep belangstellenden.<br />

Zo werden er ook in het afgelopen jaar door Streefkerk 52 kunstwerken<br />

via internet aan zijn abonnees verstuurd. Daarnaast worden ze<br />

verspreid op de sociale media, met inmiddels zo’n 4000 volgers.<br />

Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een boek verschenen (13e jaargang<br />

2020, A4 formaat met ringband op 250-grams papier), waarin alle<br />

kunstwerken van het afgelopen jaar met tekst in staan. Het boek kan aangeschaft<br />

worden voor een bedrag van € 40,00. Ook van de vorige jaargangen<br />

zijn nog boeken te bestellen.<br />

Voor nadere informatie kunt u de website www.ruudstreefkerk.com<br />

bezoeken of zich direct wenden tot ruudstreefkerk@gmail.com - Tel 06<br />

10915019<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

06161162<strong>03</strong>, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-6832<strong>03</strong><br />

RUUD STREEFKERK<br />

Sonnet<br />

IK LIEP DE POLDER UIT TOT AAN DE BRUG,<br />

de Beemsterbrug, – zoals die altijd heette.<br />

Hoewel, je ziet niets van die brug terug,<br />

ooit door Jan Adriaanszoon uitgemeten.<br />

Hoog boven alles torende ze uit,<br />

bediend door draaiend-stoere mensen handen,<br />

voor koopvaardijschip en voor koeienschuit.<br />

Ze heette Beemsterpoort van stad naar lande.<br />

Haar bogen zijn niet meer. Het hout is weg,<br />

is overgang van asfalt naar het heden.<br />

Maar, is er toekomst zonder een verleden<br />

binnen de dijk door mankracht aangelegd?<br />

Er is een wet van rechten en van reden,<br />

maar blijft: wat harten voelen is pas echt.<br />

Jan Duin<br />

Kluitjes<br />

55 plus wandeltocht 5 km door Weidevenne.<br />

Woensdagochtend 2 februari. Inclusief kennismaking<br />

twee bewegingsactiviteiten.<br />

Start parkeerplaats NS Purmerend (stadhuiskant).<br />

Rustig tempo maar zonder rollator of<br />

(noodzakelijke) wandelstok. Inclusief begeleiding<br />

van Spurd. Start 09.15 uur (eind ongeveer<br />

12.30 uur). Inclusief kopje koffie/thee met<br />

lekkers. €6,= te balen PIN/contant. Aanmelding<br />

verplicht voor 2 februari: info@spurd.nl of<br />

telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen<br />

08.30 uur en 15.30 uur via 0299 - 418100.<br />

Aanmelden kan met vermelding van naam (en<br />

eventuele wandelgenoot) en telefoonnummer.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020 - verspreiding@rodi.nl<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 00<strong>03</strong> 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO<strong>03</strong>56919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4725 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 30 JANUARI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk”, Feestelijke winterdienst met<br />

Ds. Nico Schroevers, koor Ars Musica o.l.v. Marcel Settels.<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

Om 10.00 uur Kerkviering met voorganger M. Rocha en<br />

m.m.v. enkele koorzangers<br />

ZONDAG 06 FEBRUARI<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijke winterdienst met<br />

Ds. Nico Schroevers, met Femke Leek, solozang en Floor Wittink,<br />

vleugel (Toon Tellegen)<br />

RK JOANNES DE DOPER:<br />

Om 10.00 uur Kerkviering met voorganger L. Weel en m.m.v.<br />

enkele koorzangers<br />

NICOLAASKERK<br />

RESERVERING VERPLICHT: DINSDAG TUSSEN<br />

10.00 UUR EN 12.00 UUR: (0299) 423 863.<br />

ZATERDAG 29 JANUARI:<br />

12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;<br />

Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG 30 JANUARI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv Pauluskoor<br />

ZATERDAG 05 FEBRUARI:<br />

12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 06 FEBRUARI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz Momot;<br />

mmv Klein Koor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!