05.04.2024 Views

Binnendijks 2024 13-14

Binnendijks van 5 april 2024

Binnendijks van 5 april 2024

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

72e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 5 april <strong>2024</strong><br />

www.binnendijks.nu<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 19 april <strong>2024</strong>. Kopij inleveren uiterlijk 12 april <strong>2024</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Aftrap toeristisch seizoen<br />

Beemster<br />

VISIT Beemster heeft vrijdagmiddag<br />

22 maart de<br />

aftrap gegeven voor een<br />

nieuw toeristisch seizoen.<br />

Officieel start deze op 1 april<br />

maar door het Paasweekend<br />

was de opening een week vervroegd.<br />

Een extra feestelijk jaar want op 1 december<br />

heeft de droogmakerij een kwart eeuw de<br />

status van Werelderfgoed. Reden om elke<br />

maand een evenement te organiseren. Danielle<br />

Woudstra, voorzitter van VISIT Beemster, lanceerde<br />

tijdens deze bijeenkomst onder meer<br />

de audioguide om de beklimming van de Keysertoren<br />

nog aangenamer en educatiever te<br />

maken. Verder overhandigde zij wethouder<br />

Mario Hegger het eerste exemplaar van het<br />

compacte, informatieve en kleurrijke ‘Beemsterboekje’.<br />

Honderd pagina’s om de polder<br />

te ontdekken, te proeven en er vooral ook een<br />

nachtje te blijven. Hoewel volgende week<br />

zondag pas de officiële ‘doop’ is, kon predikant<br />

Nico Schroevers het niet nalaten om het<br />

gehoor in zijn kerk alvast een glimp te gunnen<br />

op de ‘Keyserglossy’. Als afronding van de feestelijkheden<br />

rond vier eeuwen Keyserkerk.<br />

De hoofdact deze middag werd verzorgd door<br />

de voormalig burgemeester van de Beemster,<br />

Harry Brinkman. Hij nam zijn publiek mee in de<br />

achtergronden van de status van Werelderfgoed.<br />

In het bijzonder die van de droogmakerij.<br />

Geboren uit noodzaak om agrarische gronden<br />

voor met name het uitdijend Amsterdam te<br />

realiseren. Met een bijzondere geometrische<br />

infrastructuur van sloten en wegen. Op basis<br />

van de klassieke drie-eenheid ‘hechtheid, nut<br />

en schoonheid’ in 1999 uitgeroepen tot Unesco<br />

Cultureel Erfgoed. “De grondlegger en hoofdfinancier<br />

van onze droogmakerij, de uit Vlaanderen<br />

gevluchte Amsterdamse koopman Dirck<br />

van Os, verdient meer credits voor deze enorme<br />

opgave”, aldus Brinkman.<br />

Wie een bezoekje overweegt aan de Beemster<br />

kan een voorproefje krijgen op de site www.<br />

visitbeemster.nl.<br />

GEERT<br />

(Foto: overhandiging Beemster boekje aan wethouder<br />

Mario Hegger, samen met vormgever<br />

Cynthia Schipper (AD68 design) en voorzitter<br />

VISIT Beemster Danielle Woudstra. Gemaakt<br />

door Els Broers)<br />

DANK DANK DANK...<br />

Na zoveel jaren met plezier in de winkel gewerkt te hebben.........en dan zoveel waardering en lieve<br />

woorden van zoveel mensen!!! Iedereen heel erg bedankt voor alle bloemen, kaarten en lekkere<br />

dingen! We komen elkaar vast nog wel eens tegen, in het dorp of daarbuiten.<br />

Bedankt lieve mensen!!!<br />

ANNEKE EN TREES, DROGISTERIJ JONKER<br />

100 jaar Brandweer Beemster<br />

Met het uitreiken van het Purmerender<br />

“Koetje” heeft burgemeester Ellen van Selm<br />

namens de gemeente haar waardering uitgesproken<br />

aan de brandweer Beemster<br />

voor hun inzet. Het “Koetje” werd vrijdag<br />

29 maart tijdens de korpsavond Brandmeester<br />

<strong>2024</strong> uitgereikt aan Guus Wilcke,<br />

met 32 dienstjaren de langst actief dienende<br />

brandweerman. De uitreiking vond<br />

plaats ter gelegenheid van de viering 100<br />

jaar brandweer Beemster.<br />

Het “Koetje” is een blijk van waardering voor<br />

mensen, instanties en organisaties die zich<br />

hebben ingezet voor de Gemeente Purmerend.<br />

De korpsavond werd gehouden in de voormalige<br />

brandweerkazerne aan de Middenweg<br />

in Middenbeemster, nu bekend als cultureel<br />

centrum Onder de Linden. De avond werd<br />

geopend door Jeroen Keyser, postcoördinator<br />

Beemster met een overzicht van de inzet afgelopen<br />

jaar. Dat varieerde van huisbranden,<br />

schapen uit de sloot halen en diverse inzetten<br />

bij andere gemeenten. Oud-burgemeester<br />

Harry Brinkman hield een lezing hield over<br />

zijn ervaringen met de brandweer Beemster.<br />

Daarna werden diploma’s en certificaten uitgereikt<br />

en werd er stilgestaan bij de jubilarissen<br />

en brandweermannen die de posten Middenbeemster<br />

en Zuidoostbeemster verlaten<br />

hadden. Een mooie gelegenheid om allerlei<br />

anekdotes, foto’s en filmpjes te laten zien. Dat<br />

bracht de nodige hilariteit met zich mee. Oud<br />

brandweerman Jaap Dik sloot de lezingen af<br />

met een terugblik op 100 jaar brandweer Beemster.<br />

Verhalen en foto’s die vertelden hoe de<br />

brandweer in de Beemster zich ontwikkelde<br />

van een stoomspuit die door 36 man bediend<br />

moest worden (met opkomstplicht voor alle<br />

mannelijke inwoners) tot de aankoop van een<br />

Chevrolet ladderwagen. Met de overhandiging<br />

van een boekje met de historie van de brandweer<br />

aan burgemeester van Selm werd het<br />

formele gedeelte afgesloten en was er gelegenheid<br />

voor een samenzijn met alle collega’s.<br />

REMCO<br />

Fotobijschrift: Burgemeester van Selm reikt het<br />

“Koetje” uit aan Guus Wilcke. De langst actief dienende<br />

brandweerman van brandweer Beemster.<br />

Verbouwing of verhuizing?<br />

Bestel een afvalcontainer<br />

bij De Graaf<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

Bel 0299 644 631 of mail info@degraafgroep.nl<br />

KIJK OOK OP www.binnendijks.nu<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties:<br />

Hobrederweg 29 & Huisartsenpraktijk v. Aken


ZATERDAG 6 APRIL, <strong>14</strong>.30 UUR<br />

KINDERVOORSTELLING 4+<br />

KATIUSCIA PRINCIPATO<br />

GONNIE EN GIJSJE<br />

SAMEN OP STAP<br />

ZONDAG 7 APRIL, 11.00 UUR<br />

HERA QUARTET<br />

KOFFIECONCERT IN SAMENWERKING MET<br />

HET CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM<br />

VRIJDAG 12 APRIL, 20.30 UUR<br />

CULTUURSALON<br />

ZATERDAG <strong>13</strong> APRIL, 20.30 UUR<br />

STEFAN HENDRIKX<br />

CABARET: WHO’S THE MAN.<br />

Meer info en kaartjes kopen:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein),<br />

Middenbeemster<br />

VISIT BEEMSTER<br />

OPEN PODIUM<br />

ZATERDAG 20 APRIL, 20.30 UUR<br />

JONGERENPODIUM<br />

ZONDAG 21 APRIL, 15.00 UUR<br />

THE CC PROJECT<br />

HOLD ON, CAUSE WE’RE COMING!<br />

In <strong>2024</strong> vieren we dat 25 jaar geleden Droogmakerij de Beemster een<br />

UNESCO werelderfgoed is geworden.<br />

Dat doen we dan met leuke activiteiten en evenementen. Houd hiervoor<br />

visitbeemster.nl en Facebook & Instagram in de gaten.<br />

We vinden het daarnaast ook belangrijk om te laten zien waarom onze<br />

polder zo’n unieke plek op de wereld is. Vandaar dat we maandelijks<br />

middels een puzzel dit proberen mee te geven. Het leuke is dat je er<br />

ook nog eens prijzen mee kunt winnen!<br />

De oplossing van de maandpuzzel in maart was: voorstelling.<br />

Uit alle inzendingen is Ilja de Ridder als winnaar uit de bus gekomen en<br />

heeft een ‘From Beemster with love’ tas gewonnen.<br />

Puzzel april – ‘Puur & Natuur’<br />

Zoek alle woorden op en streep deze door.<br />

De overgebleven letters vormen een zin dat te maken heeft met<br />

‘Puur & Natuur’.<br />

Mail je antwoord voor 1 mei naar info@visitbeemster.nl met naam<br />

en telefoonnummer. Wie weet ben jij een van de maandwinnaars!<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Kortebaan Middenbeemster<br />

Kortebaan Middenbeemster zondag 9 juni, terug op de gouwe ouwe plek. Het bestuur van de Stichting<br />

Beemster Gemeenschap organiseert de kortebaandraverij dit jaar op zondag 9 juni op de vertrouwde<br />

centrumlocatie aan de Rijperweg. Als kers op de taart treedt Wolter Kroes op. Tot 9 juni!<br />

MAANDPUZZEL APRIL<br />

BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 5 april <strong>2024</strong> 3<br />

Rotary sluit aan<br />

bij boekenweek<br />

Het is Boekenweek en dus staat het boek<br />

en lezen centraal. Maar waarom lezen we<br />

en waarom moeten we lezen? Daar gaat de<br />

vierde lezing van Rotary Purmerend-Waterland<br />

over.<br />

De Lezende Mens<br />

Lezen gaat over communicatie met anderen.<br />

Lezen brengt ontspanning. Lezen brengt veranderingen<br />

teweeg. Lezen is een middel om<br />

onszelf te verbeteren en te vormen. Lezen heeft<br />

onze huidige democratie gevormd.<br />

Lezen kun je op elke leeftijd leren. Maar het<br />

kost wel moeite. Hoe lastig het is om de letters<br />

van het alfabet om te zetten tot begrijpelijke<br />

woorden, dat ervaren alle kinderen wanneer<br />

ze leren lezen en schrijven. Ouderen die niet<br />

zo taalvaardig zijn hebben het nog moeilijker,<br />

het meedoen in een lezende samenleving, in<br />

een taalvaardige maatschappij kost dan bloed,<br />

zweet en tranen.<br />

Boeken lezen<br />

‘Boeken lezen – het bewijs dat je op twee<br />

plekken tegelijk kunt zijn’ (citaat Loesje).<br />

Lezen is een belangrijke bron van verhalen,<br />

van kennis, maar ook van verbeelding. Door<br />

te lezen verplaatsen we ons ook in levens die<br />

we hadden kunnen leven, of naar levens van<br />

vroeger. Spanning, romantiek, waargebeurde<br />

verhalen, korte verhalen, lange verhalen, de<br />

verbeelding kan met de lezer aan de haal gaan.<br />

Hoe mooi is dat?<br />

Schermlezen verovert de wereld<br />

Op schermen kunnen we teksten lezen, maar<br />

schermen kunnen ook de functies van film,<br />

radio, tv, muziek, spelletjes etc. vervullen. De<br />

afleiding is dus groot. De digitale media maken<br />

lezen en tekst bepaald niet overbodig. Integendeel,<br />

het goed kunnen lezen en daarmee de<br />

betekenis goed kunnen begrijpen van tekst is<br />

belangrijker dan ooit.<br />

Leesvaardigheid<br />

De leesvaardigheid gaat – vooral bij jongeren –<br />

steeds verder achteruit. De korte social media<br />

teksten zijn onvoldoende om de leesvaardigheid<br />

te onderhouden of te verbeteren. Uiteindelijk<br />

heeft dat invloed op hun functioneren,<br />

en daarmee ook op het functioneren van de<br />

samenleving als geheel.<br />

Meer weten?<br />

Op 10 april organiseert Rotary Purmerend-<br />

Waterland een lezing over dit onderwerp: De<br />

Lezende Mens. Een vierde lezing in de serie<br />

Rotary lezingen.<br />

Adriaan van der Weel (emeritus bijzonder<br />

hoogleraar) en Ruud Hisgen (docent en auteur)<br />

komen naar Purmerend om hun bevindingen<br />

en hun inzichten met ons te delen. Zij hebben<br />

het boek De Lezende Mens geschreven en zijn<br />

dus na veel onderzoek tot een belangrijke conclusie<br />

gekomen: De betekenis van het boek<br />

voor ons bestaan.<br />

Deze lezing is weer gratis toegankelijk, en zal<br />

plaats vinden op 10 april om 20.00 uur bij Restaurant<br />

Spijkerman, inloop vanaf 19.45 uur. Als<br />

u belangstelling heeft om te komen, graag<br />

opgeven via: rcpurmerendwaterland@gmail.<br />

com onder vermelding van aantal personen.<br />

Kom jij ons team versterken?<br />

In de vorige <strong>Binnendijks</strong> stond deze foto ook<br />

afgebeeld. De nieuwe buurtbus is een aanzienlijke<br />

verbetering in luxe en reisgenot<br />

voor de passagiers, maar ook voor de chauffeurs.<br />

Het is elke week weer een soort uitje<br />

als je met de bus op stap gaat.<br />

De chauffeurs zijn bijzonder gemotiveerde<br />

vrijwilligers die graag hun tijd voor de maatschappij<br />

inzetten. Helaas is er een belangrijke<br />

reden om daarmee te stoppen: hun leeftijd. In<br />

overleg is de leeftijd van de chauffeurs al opgetrokken<br />

tot en met 80 jaar. Om die reden zijn er<br />

het afgelopen jaar enkele gestopt. Daarom is er<br />

weer nieuwe aanwas nodig. Zowel dames als<br />

heren zijn welkom!<br />

Enkele chauffeurs rijden al vanaf het eerste<br />

moment op de buurtbus, nu al meer dan 17<br />

jaar. Tot een paar jaar geleden was er geen te<br />

kort aan vrijwilligers, maar door het leeftijden<br />

spook, zijn we nu weer in afwachting van<br />

nieuwe collega’s. Twee maal 4 uur per 4 weken<br />

is het uitgangspunt. Je hoeft niet met pensioen<br />

te zijn om te komen rijden, maar het is wel een<br />

gezellige club én je doet het voor je medemens!!!<br />

Aanmelden kunt u via buurtbusbeemster@outlook.com.<br />

We zien u graag komen.<br />

NAMENS DE COLLEGA’S VAN<br />

DE BUURTBUS BEEMSTER,<br />

PETER LEEK<br />

Afscheid Rietje Tol van het museum<br />

Rietje Tol is als ‘goede buur’ al decennialang<br />

betrokken bij het Betje Wolff Museum.<br />

Al was het maar omdat haar man, veelzijdig<br />

kunstenaar Henk Tol, als ‘cultureel ambtenaar’<br />

nauw betrokken was bij de dagelijkse<br />

gang van zaken. Het museum was zeker in<br />

die tijd hun tweede huis.<br />

Henk organiseerde tal van spraakmakende<br />

activiteiten. Ook Rietje was daarbij nauw<br />

betrokken. Aan het eind van de vorige eeuw<br />

wordt ze officieel opgenomen op de ‘vrijwilligerslijst’.<br />

Met anderen heeft ze veel tijd<br />

Singer-songwriters<br />

starten Zondagmiddag Live!<br />

Met het optreden van drie singer-songwriters<br />

is zondag 17 maart een nieuwe editie<br />

van Zondagmiddag Live! Van start gegaan.<br />

Patrick Oxsener uit Purmerend, Niek Roeleveld<br />

uit Ilpendam en Dick Kwakman uit<br />

Volendam speelden en zongen in Onder de<br />

Linden hun zelfgeschreven songs voor een<br />

enthousiast publiek. Met alleen hun eigen<br />

gitaar als begeleiding volgde er een mix van<br />

ballads, Nederpop en rustige sfeervolle nummers<br />

die in de huiskamer-achtige setting van<br />

Onder de Linden goed tot hun recht kwamen.<br />

Drie songwriters<br />

Drie verschillende songwriters met elk hun<br />

eigen stijl. Patrick Oxsener opende de middag<br />

met zijn sfeervolle liedjes. Volgens zijn zeggen<br />

is hij “obsessief bezig om iedere 6 à 7 weken<br />

een liedje op Spotify te krijgen. Zijn nummers<br />

schrijft, mixt en produceert hij zelf. Grote voorbeelden<br />

van hem zijn o.a. singer-songwriter<br />

Elliot Smith, de Beatles en R.E.M. Patrick gaat<br />

niet uit van de standaard gitaarakkoorden maar<br />

hij probeert ingewikkelde liedjes te maken die<br />

makkelijk in het gehoor liggen. Doordat hij zijn<br />

nummers klein en sfeervol speelt en zingt past<br />

gestoken in het op orde brengen van de bibliotheek<br />

in Kipperust. Het schrijverskamertje van<br />

Betje. Daarnaast werd ze regelmatig ingezet<br />

tijdens de openstelling. Nu stopt ze daarmee,<br />

al wil ze graag als ‘goede buur’ wel betrokken<br />

blijven. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van<br />

het museum op donderdag 21 maart ontving<br />

Rietje een toepasselijk cadeau.<br />

Deze ochtend werd ook afscheid genomen van<br />

Cor Wagenaar. Hij stopt na ongeveer vijf jaar. Hij<br />

was deze ochtend verhinderd.<br />

GEERT<br />

het repertoire uitstekend in de kleine zaal van<br />

Onder de Linden. Na een kort pauze was het de<br />

beurt aan Niek om zijn Nederlandstalige liedjes<br />

te laten horen. Hij vertaalt zijn gedachten en<br />

gevoelens en verder alles wat hem bezighoudt<br />

in liedjes. Ook thema’s zoals “Wat zou ik doen<br />

als het oorlog is, en “Boerenkool met worst”<br />

leveren grappige nummers op waarbij ook het<br />

publiek meezong. Zijn manier van gitaarspelen<br />

en zingen geven zijn nummers een bepaalde<br />

scherpte, het klinkt als een wake-up call:” Hallo<br />

ik ben Niek en ik heb een verhaal te vertellen”.<br />

Maar het blijft wel leuk om naar te luisteren.<br />

Dick Kwakman sloot deze editie van de singersongwriters<br />

af. Begonnen als zanger in de band<br />

One Clueless Friend besloot hij back to basics te<br />

gaan en alleen met zijn gitaar op te treden en zijn<br />

zelfgeschreven nummers uit te voeren met af en<br />

toe een cover van o.a. Damian Rice. Zijn manier<br />

van gitaarspelen had iets weg van “fluisteren<br />

met je gitaar”. Sfeervolle ballads waarbij men<br />

vaak ademloos en stil naar zat te luisteren. De<br />

serieuze toon van zijn optreden wist hij te doorbreken<br />

met humor tussen de nummers door.<br />

Nieuwe editie<br />

Sylvette Ernsting van Onder de Linden was na<br />

afloop razend enthousiast en vertelde dat wat<br />

haar betreft deze uitvoering van een singersongwriter<br />

editie zeker voor herhaling vatbaar<br />

is. De sfeer en de entourage van Onder de<br />

Linden hebben mede een belangrijke bijdrage<br />

geleverd aan deze eerste editie en er mogen<br />

absoluut nog vele edities volgen.<br />

REMCO<br />

(Op de foto: Patrick Osener)


4 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 5 april <strong>2024</strong> BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 5 april <strong>2024</strong> 5<br />

Kinderen (4/7 jaar) ontdekken<br />

de NKT Theaterschool<br />

Na het grote succes in het vorige schooljaar<br />

organiseert de NKT Theaterschool ook<br />

dit voorjaar vijf speciale NKT Ontdeklessen<br />

voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar, die van<br />

dansen, zingen en acteren houden.<br />

Zij kunnen vijf weken komen uitproberen of het<br />

NKT iets voor hen is en of ze echt graag in de<br />

spotlights willen (leren) staan. Van 15 mei t/m<br />

<strong>14</strong> juni <strong>2024</strong> krijgen ze de kans om, onder begeleiding<br />

van professionele docenten, te snuffelen<br />

aan hoe het op de NKT Theaterschool<br />

werkt. De serie wordt afgesloten met een open<br />

les, waarbij ouders/verzorgers te zien krijgen<br />

wat de jonge leerlingen, samen met hun klasgenoten,<br />

allemaal geleerd hebben.<br />

Kleuterlessen (4/5 jaar)<br />

Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen zich<br />

inschrijven voor de kleuterlessen van juf Sacha.<br />

Ze is loeiend goed<br />

Ik kan geen betere koptekst bedenken voor<br />

de 23-jarige fotografe uit de Beemster. Fleur<br />

Maartje heeft haar fotostudio in de boerderij<br />

van haar schoonouders aan de Westdijk,<br />

Noordbeemster. Zij wordt voor het<br />

- perfecte koeien plaatje - ingevlogen om de<br />

mooiste koeien van Europa vast te leggen.<br />

Het siert haar hoe bescheiden zij dit vertelt,<br />

want ondertussen is Fleur Maartje fulltime<br />

fotografe.<br />

Fleur Maartje maakt al vanaf haar 17e jaar commercieel<br />

foto’s, dit was een hobby naast haar<br />

studie Veehouderij. Tijdens een stage werd Fleur<br />

Maartje gevraagd om foto’s te maken tijdens<br />

een koeienkeuring. Daar kwamen twee passies<br />

samen, namelijk fotograferen en koeien. Maar<br />

Fleur Maartje is veelzijdig. Het fotograferen van<br />

Deze duren drie kwartier en vinden plaats op<br />

vrijdagmiddag van 15.15 – 16.30 uur. De lesdata<br />

zijn 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en <strong>14</strong> juni <strong>2024</strong><br />

(open les). Docente Sacha van Blokland geeft<br />

al jaren les op het NKT en is o.a. bekend als Pip<br />

van het illustere duo Pip en Pelle.<br />

Jong NKT (6/7 jaar)<br />

Iedereen van 6 en 7 jaar kan zich inschrijven<br />

voor de Jong NKT-lessen op woensdagmiddag.<br />

Deze lessen duren een uur en worden gegeven<br />

van 15.30 – 16.30 uur. Docenten Luc Klouwer<br />

(spel), Marika Lansen (zang) en Kyra Bosvelt<br />

(dans) wisselen elkaar wekelijks af. De lesdata<br />

zijn 15 mei, 22 mei,29 mei, 5 juni, 12 juni <strong>2024</strong><br />

(open les).<br />

Inschrijven<br />

Inschrijven is mogelijk tot en met 19 april <strong>2024</strong><br />

via www.nkt.nl/ontdeklessen.<br />

bruiloften, families en “agrarische” bedrijven<br />

vindt ze ook erg leuk om te doen.<br />

Zoek je een fotograaf om je bedrijf beeld te<br />

geven of je pasgeboren baby? Een zakelijk<br />

portret, evenement? Neem een kijkje in de<br />

portfolio van Fleur Maartje te vinden op haar<br />

website. Op zaterdag 20 april is zij aanwezig<br />

bij de ‘Tulpenfair naast de Kaasboerderij Groot’<br />

aan de Middenweg in de Middenbeemster. Hier<br />

kun je dan als gezin op de foto in het tulpenveld.<br />

Fotografie met een spontaan karakter en een<br />

agrarische nuchterheid.<br />

www.photosbyfleurmaartje.nl<br />

Instagram: @PhotosbyFleurMaartje<br />

Koeien Instagram: @AgribyFleurMaartje<br />

@ MARIEKE<br />

Appelboom<br />

geplant op<br />

Nationale<br />

Boomfeestdag<br />

De kinderen van Kinderdagverblijf De<br />

Boomhut in Zuidoostbeemster plantten<br />

samen met Nathalie Swart, assistent-clustermanager,<br />

en de pedagogisch medewerkers<br />

een schitterende appelboom op<br />

het plein. Deze appelboom is één van de 5<br />

bomen die op Nationale Boomfeestdag op<br />

20 maart door Forte zijn geplant.<br />

Appelboom voor Kinderdagverblijf De Boomhut<br />

Voor locatie Kinderdagverblijf De Boomhut in<br />

Zuidoostbeemster is gekozen voor een appelboom.<br />

De kinderen trokken hun overalls aan,<br />

hielpen met graven van het gat en het water<br />

geven van de appelboom. De boom zorgt naast<br />

vergroening van het plein in de zomer ook voor<br />

heerlijke schaduwplekken en appels.<br />

Tegel eruit, boom erin<br />

Het uiteindelijke doel van Forte Kinderopvang<br />

is dit jaar om alle Forte speeltuinen natuurlijker<br />

in te richten. Door het planten van fruitbomen,<br />

moestuinen aan te leggen en hierbij kinderen<br />

te leren waar groen en/of fruit vandaan komt.<br />

Maaike Kardinaal, manager groen & duurzaam<br />

van Forte Kinderopvang, licht toe: “Bij<br />

Forte hebben we met elkaar bewust gekozen<br />

voor een groene wereld waarin duurzaamheid<br />

centraal staat. Met het planten van de nieuwe<br />

bomen halen we letterlijk de tegel eruit en de<br />

boom erin. Maar er is meer. Zo speelt nu bij ons<br />

het thema Upcyclen en werken we met recyclebaar<br />

materiaal, komen er op steeds meer<br />

locaties moestuinen en nemen we de kinderen<br />

mee in afvalscheiding”.<br />

Verschillende houten beschoeiingen in<br />

Middenbeemster binnenkort vervangen<br />

De oude houten beschoeiing aan de Molwijk, Spierenburg, Rustenhoven en Broedersbouw in Middenbeemster<br />

is ‘op’ en wordt vervangen door een kunststof variant. Eén houten stuw wordt ook<br />

vervangen voor kunststof, vanwege de langere levensduur. Het vervangen van de beschoeiingen<br />

start rond 22 april en wordt uitgevoerd door de firma Haitsma in opdracht van de gemeente Purmerend.<br />

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de berm en/of water en zullen 6 tot 7 weken duren.<br />

Hulde aan<br />

Gerrit en Janny Hopman<br />

65 jaar lid van Zangvereniging Harmonie!<br />

Dat werd 26 maart jl. gememoreerd op de<br />

jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter<br />

Carla Bleesing sprak de jubilarissen toe:<br />

“Vanaf 1959 lid zijn van een koor, dat is niet niks.<br />

Jullie zijn al 65 jaar trouwe en betrokken leden.<br />

Sinds jaar en dag zet Gerrit elke dinsdagavond<br />

de stoelen klaar voor de koorleden, hij verricht<br />

hand- en spandiensten bij de maandelijkse<br />

Harmonieborrels, is zeer actief betrokken bij<br />

de Gemeenschapsveilingen en spreekt de<br />

voorzitter tijdens vergaderingen steevast toe<br />

met ‘mevrouw de voorzitter’. De lach ontbreekt<br />

ook niet, want een ‘wiets’, een grap heeft Gerrit<br />

altijd paraat. Met Janny aan zijde zijn ze elke<br />

dinsdagavond aanwezig op de koorrepetities.<br />

Janny heeft 25 jaar in het koorbestuur gezeten,<br />

waarvan 20 jaar als penningmeester.” Na afloop<br />

werden ze flink in het zonnetje gezet met een<br />

mooie oorkonde, bloemen, wijn en chocolade.<br />

Hulde aan zoveel trouwe en liefdevolle inzet!<br />

Als klapper op de vuurpijl werden zij nog diezelfde<br />

avond verblijd met het bericht dat hun<br />

tweede kleinkind was geboren: kleindochter<br />

Sanne!<br />

(Foto: Gerard Leenstra)<br />

OVERIGE ARTIKELEN STAAN<br />

OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Beemster Agenda<br />

April <strong>2024</strong><br />

6 april Kindervoorstelling Gonnie en Gijsje Onder de Linden<br />

7 april Opening Roofvogelcentrum Beemster<br />

10 april Lezing Rotary ‘’De lezende mens’’-<br />

11 april Repair Café Middelwijck Middenbeemster<br />

12 april Cultuur Salon Onder de Linden<br />

<strong>14</strong> april dagjebijdeboer.nl Nicolaashoeve Beemster<br />

17 april Jaarvergadering Stichting Beemster Gemeenschap<br />

19 april Boeken bij Betje Benjamin Moser Onder de Linden<br />

19 en 26 april Koningssportdag Spurd–<br />

20 april Beemster Bollentocht<br />

24 april Jaarlijkse benefiet golf event Kavel II<br />

27 april Koningsdag Spelletjes voor kinderen Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

27 april Koningsdag bij Breidablick<br />

28 april Tiebreak toernooi LTC Beemstar<br />

Kijk voor de laatste actualiteit op de websites van de organiserende vereniging!<br />

Jouw evenement op de agenda in <strong>Binnendijks</strong>? Stuur een mailtje naar redactie@binnendijks.nu<br />

met als onderwerp ‘’agenda datum’’.<br />

Roofvogelcentrum Beemster<br />

weer open<br />

Na de winterstop van een aantal maanden<br />

opent het Roofvogelcentrum op 7 april weer<br />

zijn deuren voor publiek. Iedere zondagmiddag<br />

van <strong>13</strong>.00 tot 16.00 uur kunt u de roofvogels en<br />

uilen weer van heel dichtbij bewonderen. Er<br />

wordt een rondleiding met educatieve uitleg<br />

gegeven. U heeft de mogelijkheid om de vogels<br />

te fotograferen en filmen. Hoe leuk is het om<br />

een kerkuil op de hand te nemen? Al met al een<br />

geweldige ervaring voor jong en oud.<br />

Entreeprijs is €2,50 per persoon, contant of via<br />

tikkie. Op zaterdagmiddagen is het Roofvogelcentrum<br />

geopend voor groepen op afspraak<br />

(incl. een ander geldend tarief).<br />

Roofvogelcentrum Beemster, Volgerweg <strong>14</strong>,<br />

<strong>14</strong>62HP Middenbeemster, 0299-681525<br />

(Foto: Carlo Robbé)<br />

Optreden Jeroen Kramer<br />

In de bijna uitverkochte Vertoeving afgelopen<br />

zondagmiddag 17 maart was een fantastisch<br />

leuk optreden van Jeroen Kramer,<br />

die als een moderne troubadour leuke<br />

liedjes zuiver zong en het publiek enthousiasmeerde.<br />

Leerzaam was ook het lied over<br />

de veelheid van benamingen voor het fluitje<br />

of de flamoes. Waarbij de 'sergeant majoor'<br />

het duidelijk won.<br />

Toen hij ons over had gezet over het IJ naar<br />

Amsterdam-Noord, kregen wij zonder veel<br />

oponthoud de kers op de taart: een drietal liederen<br />

waarbij Jeroen begeleid werd door de<br />

bekende bandeonist Carel Kraayenhof. Wij<br />

begrepen hierna waarom Prinses Maxima een<br />

rivier van tranen had moeten laten stromen bij<br />

het horen van zijn magische Astor Piazzola vertolkingen.<br />

Het werd zo een gedenkwaardige middag waarbij<br />

het opgefriste gezicht van de Vermaningskerk in<br />

Beemster Noord wonderwel goed paste.<br />

COR WAGENAAR VAN SPITSBERGEN<br />

Vanuit de schemer naar de schittering<br />

Sfeervol benefietconcert van het Noord-Hollands Blazers Ensemble<br />

Zondagochtend 24 maart om 11.00 uur ging<br />

in Onder de Linden het benefietconcert<br />

van start voor Lex Bak. Tot ieders tevredenheid<br />

was het nagenoeg uitverkocht en nam<br />

Lex Bak het woord om te vertellen over de<br />

achtergrond van diverse niet zo bekende<br />

musici die op het programmaboekje<br />

prijkten. Daar was allereerst een ‘kakelvers’<br />

nummer getiteld Dystopia van Gauthier<br />

Dupertuis, waarin botsende klanken<br />

en dissonanten het drukke stadsverkeer<br />

nabootsen met ook nog de invloed van<br />

Gerswhin.<br />

Daarna werd de sfeer ernstiger bij het Divertimento<br />

van Gideon Klein. Hij was een veelbelovende<br />

componist die op twintigjarige<br />

leeftijd dit interessante en subtiele stuk, dat<br />

zich niet makkelijk prijsgeeft, op papier zette.<br />

Helaas werd hij als Nederlandse Jood tijdens<br />

de oorlogstijd gedeporteerd, eerst naar Theresienstadt<br />

en later naar Auschwitz en daar<br />

vermoord. Heel toevallig vond Lex Bak de partituren<br />

buiten in een bak vol met oude muziek en<br />

kocht dat voor een luttel bedrag. Het is mooi dat<br />

hiermee iets gered is, als een soort eerbetoon<br />

aan een talentvol man. Wat aansluit bij de titel<br />

van het programma dat Lex had bedacht voor<br />

deze ochtend: uit de schemer naar de schittering.<br />

Hierna maakten wij kennis met Suite<br />

Persane van André Caplet. Een tijdgenoot van<br />

Debussy die hem hogelijk prees om zijn welluidende<br />

muziek.<br />

Na de pauze ging de zon op…<br />

Nadat we in de pauze van de taarten voor het<br />

goede doel, beschikbaar gesteld door Nancy<br />

Bakker hadden gegeten. Daardoor konden we<br />

Fototentoonstelling<br />

IN THE PICTURE<br />

Vier fotografen van Kunstcollectief Purmerend<br />

tonen van 6 april tot en met 18 mei hun<br />

fotokunst in Kunsthuis Waterland, Peperstraat<br />

36 in Purmerend.<br />

Karin Kuik, Ronald Boekel, Albert van den Berg<br />

en Rob de Heer beoefenen verschillende genres<br />

en hebben ieder hun eigen stijl. Er is daarom van<br />

alles te zien: van natuur- en portretfotografie tot<br />

collages van fotografische beelden met digitale<br />

effecten die de fantasie prikkelen.<br />

nog wat extra bijdragen aan het geld benodigd<br />

voor de operatie van Lex in het buitenland.<br />

Kregen we zoals door hem beloofd, muziek die<br />

wat toegankelijker was. Zoals de ‘morgenstemming’<br />

van Edvard Grieg, die eenieder wel kent,<br />

maar misschien niet zijn uitspraak over dit<br />

nummer: “Ik zie de zon voor me die in het eerste<br />

orkestrale fort over de wolken heen schijnt.”<br />

Daarna het ‘Inquietus’ van Matthijs Kruik en<br />

als laatste nummer ‘Sept Dances’ van Jean<br />

Françaix. Een stuk oorspronkelijk voor ballet<br />

gemaakt, en dat hoorde je ook wel: ik zag in<br />

mijn fantasieën af en toe de ballerina’s wegzweven,<br />

en de dansers die daarop reageerden<br />

in de geluiden van de fagot en de klarinetten en<br />

dan weer de dwarsfluiten, of de piccolo, allemaal<br />

wel heel bijzonder! Je zag ook de noeste<br />

inspanningen van de musici, hun vakmanschap<br />

en hun plezier in het muziek maken!<br />

Zo waren wij vanuit het halfduister in de zon<br />

gekomen en ontvingen de musici een daverend<br />

applaus en bedankte Lex daarna het<br />

publiek, Onder de Linden en de vrijwilligers die<br />

dat mede hadden ondersteund, en niet te vergeten<br />

de heerlijke taarten van de Kosterij…<br />

Het was wel wat laat geworden, maar niemand<br />

die daarover zeurde. Er werd nog druk<br />

nagepraat; een zeer geslaagd benefietconcert<br />

waarbij er weer een stap is gezet naar het<br />

einddoel, dat is geld genoeg krijgen voor de<br />

operatie (zie: www.lexbak.nl). Dat wensen wij<br />

allemaal wel geloof ik.<br />

Een dankbaar toehoorder en taarteter…<br />

COR WAGENAAR VAN SPITSBERGEN<br />

Opening: zaterdag 6 april om 15:30 uur door<br />

Joyce Gabeler, voorzitter tentoonstellingscommissie<br />

KHW. Inloop vanaf 15:00 uur.<br />

Conny Dijkstra (redactie Weidevenner) introduceert<br />

de kunstenaars. Muziek van Erwin Rengkung<br />

op saxofoon en dr. Klankenstein op gitaar.<br />

De tentoonstelling is te zien op woensdag<br />

tot en met zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. Op<br />

Koningsdag (zaterdag 27 april) en Hemelvaartsdag<br />

(donderdag 9 mei) is Kunsthuis<br />

Waterland gesloten.


6 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 5 april <strong>2024</strong><br />

23 MAART <strong>2024</strong><br />

Running Diner Buurtvereniging<br />

Purmerenderweg<br />

Het was een gezellige drukte op de Purmerenderweg<br />

met veel fietsverkeer om bij<br />

de juiste adressen te komen. De voorgerechten<br />

bij de gastgezinnen waren al met<br />

zorg bereid en de tafels mooi gedekt.<br />

Om 18 uur werden de gasten verwacht en na<br />

eerst een drankje en even bijpraten konden ze<br />

aanschuiven voor het voorgerecht. Het was<br />

bij iedereen heerlijk. Tussen 19.30 en 20 uur<br />

op de fiets gestapt om bij de volgende gastgezinnen<br />

aan tafel te gaan voor het hoofdgerecht.<br />

Ook dit was prima verzorgd en overheerlijk bij<br />

iedereen. Buikje vol en nu op de fiets naar Zuiderhof.<br />

Daar stond de koffie klaar en heerlijke<br />

nagerechten, ook dit was door verschillende<br />

mensen gemaakt en met zorg bereid. Het was<br />

smullen. Iedereen bleef nog lang na kletsen om<br />

daarna moe maar voldaan naar huis te gaan.<br />

Het was een zeer geslaagde running diner.<br />

GERDA BEEKER<br />

Loon- en machineverhuurbedrijf<br />

Brouwer Zijp 15 jaar<br />

Informatierubriek<br />

AED, Secretariaat Stichting Beemster Hartsafe. Ninaberstraat 5, <strong>14</strong>61<br />

BE Zuidoostbeemster, secretariaatbeemsterhartsafe@ziggo.nl.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, <strong>14</strong>61 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Middenweg 186 in<br />

Middenbeemster.. info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie<br />

van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster. T.<br />

de Coenestraat 2, <strong>14</strong>62 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988<br />

en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl,<br />

fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11,<br />

<strong>14</strong>62 MJ Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271,<br />

email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? Samen lukt 't! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer weten? Mail<br />

naar contact@purmerend.schuldhulpmaatje.nl of bel 06 - 8207 9510.<br />

SchuldHulpMaatje Purmerend - Samen lukt 't.<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een warme, thuisvervangende<br />

omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Samen met professionele<br />

verpleegkundigen en vrijwilligers bieden wij 24- uur zorg.<br />

Meer informatie tel; 0299-682020 of via e-mail; info@hospiceleeghwater.nl.<br />

Prins Mauritsstraat 4, <strong>14</strong>62 JJ Middenbeemster. Bezoek ook<br />

eens onze website; www.hospiceleeghwater.nl<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, <strong>14</strong>62 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, <strong>14</strong>41 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, <strong>14</strong>61 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, <strong>14</strong>40 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie Middenbeemster<br />

tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Te koop gevraagd postzegels, munten en bankbiljetten. Tel. 0299<br />

430000 of 0615695<strong>13</strong>7. Rob Wolf, Nieuwstraat 15, <strong>14</strong>41CK Purmerend<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, <strong>14</strong>62 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WelzijnWonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning<br />

aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met een beperking<br />

en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers. Kometenstraat 6B,<br />

<strong>14</strong>43 BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Stoney Peters, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst <strong>14</strong> - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO 0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - <strong>14</strong>46 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar<br />

gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze<br />

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) in het<br />

weekend en op feestdagen 0299 - 3<strong>13</strong> 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Het loon- en machineverhuurbedrijf<br />

Brouwer Zijp uit de Beemster bestaat 15<br />

jaar. Dat werd op zaterdag 30 maart gevierd<br />

met een drukbezochte open dag. Het<br />

machinepark stond deze dag voor belangstellenden<br />

‘te pronk’.<br />

Wie regelmatig door de Beemster rijdt heeft ze<br />

ongetwijfeld gezien. De vaak grote landbouwmachines<br />

die het land bewerken. Bijvoorbeeld<br />

het oogsten van de (snij)mais levert ook op<br />

afstand spectaculaire beelden op. De stengels<br />

worden net boven de grond afgesneden en verhakkeld<br />

tot veevoer. Meerdere rijen gelijktijdig.<br />

Dit specialistische werk wordt uitbesteed<br />

aan loonbedrijven. Zij hebben de benodigde<br />

machines en kunnen het werk klaren binnen<br />

een bepaalde tijd. Al betekent dat soms dat er<br />

dag en nacht doorgewerkt moet worden. Elk<br />

seizoen kent zo zijn eigen werkzaamheden.<br />

In de Beemster zijn meerdere loonbedrijven.<br />

Niet zo vreemd voor een agrarische omgeving.<br />

Marco Brouwer en zijn zwager Nils Zijp zijn vijftien<br />

jaar gelden begonnen door het overnemen<br />

van de agrarische werkzaamheden van een<br />

ander loonbedrijf. Ze maakten daarmee dus<br />

een vliegende start.<br />

Belangstellenden konden tijdens de open dag<br />

binnen en buiten een uitgebreid kijkje nemen<br />

op het machinepark. Het aantal boeren in de<br />

droogmakerij is weliswaar fors afgenomen<br />

maar de huidige bedrijven zijn veel groter.<br />

Omdat de werkzaamheden voor een korte<br />

periode vaak arbeidsintensief en specialistisch<br />

zijn, wordt vaak een loonbedrijf ingezet.<br />

Vroeger gebeurde dit werk door seizoenarbeiders<br />

die zich voor een bepaalde periode<br />

verhuurden. Bijvoorbeeld uit het noorden en<br />

oosten van het land of Zeeland. Maar ook uit<br />

Duitsland: de ‘poepen’. Deze trokken dan van<br />

gebied naar gebied en verhuurden zich vaak in<br />

speciale cafés. Zoals op de Koemarkt in Purmerend<br />

en op de Buurt in de Beemster.<br />

GEERT<br />

Laatste Cultuursalon 12 april<br />

Op 12 april alweer de laatste cultuursalon van<br />

dit cultuurseizoen. We kunnen sowieso terugkijken<br />

op een goed seizoen met voor ieder wat<br />

wils en ook vaak met leuke sfeerbrengende<br />

bands (bijvoorbeeld the Raindogs of the Roninband)<br />

die de soloperformers mooi aanvulden<br />

en voor volle zalen zorgden! Voor deze laatste<br />

keer hebben we weer een gevarieerd en attractief<br />

programma met een keur van artiesten, en<br />

bepaald niet de minsten!<br />

Kijk voor het voorlopig programma op<br />

www.onderdelinden.nl<br />

De entree is vrij, maar bijdrage wordt gewaardeerd!<br />

Als je ook wil optreden mail dan naar: cultuursalon@onderdelindenbeemster.nl.<br />

Open om<br />

20 uur, maar beginnend om 20.30 uur! locatie:<br />

Cultureel centrum Onder de Linden, Middenweg<br />

150 Middenbeemster (net voor de Keyserkerk)<br />

COR WAGENAAR EN SYLVETTE ERNSTING<br />

Komt u allen op Koningsdag<br />

naar Breidablick<br />

Dit jaar wordt voor de derde maal een<br />

rommelmarkt gehouden op het terrein<br />

van Breidablick. Wanneer je als verkoper<br />

van spullen hieraan wilt deelnemen, dan<br />

kun je jezelf vóór 20 april aanmelden bij<br />

koningsdag@breidablick.nl.<br />

Behalve de rommelmarkt is er van alles te doen<br />

die ochtend. We starten om 9.00 uur met het<br />

hijsen van de vlag met wimpel en het zingen<br />

Omarm de oranjegekte<br />

bij Buurthuis Zuidoost<br />

De dag dat onze koning 57 kaarsen uit mag<br />

blazen nadert snel! Dit betekent dat Buurthuis<br />

Zuidoost weer alles uit de kast haalt tijdens<br />

dit mooie volksfeest voor jong en oud<br />

op 27 april!<br />

De kids (tot en met 12 jaar) kunnen meedoen<br />

aan een spelletjesmiddag vanaf 12:30, met zoal<br />

cactus XXL, ijspegel vangen maar ook diverse<br />

springkussens en is er wat lekkers! Hiervoor<br />

dien je wel even een kaartje kopen (voorverkoop<br />

€5,-; op de dag zelf €6,-). Verder kun je nog<br />

je geluk beproeven bij het Rad van Fortuin met<br />

toffe prijzen (€3,- per lot), je laten schminken of<br />

smullen van een suikerspin! De volwassenen<br />

kunnen gezellig samenkomen en bijpraten<br />

met elkaar. Aan het avondeten is ook gedacht:<br />

van het Wilhelmus met livemuziek. Voor de kinderen<br />

is er paardjerijden, springkussen en bellenblazen.<br />

Er is gratis koffie, thee en limonade<br />

en er zijn oranje tompoezen, eclairs, warme<br />

wafels, suikerspinnen en poffertjes te koop.<br />

Kortom er wordt alles aan gedaan om er een<br />

feestelijke dag van te maken voor jong en oud.<br />

Breidablick werkt samen met Stichting Speelgelegenheid<br />

Beemster om dit evenement te<br />

realiseren.<br />

je favoriete pizza’s of snacks zullen bij diverse<br />

food trucks zijn. Kortom, verzamel je vrienden<br />

en familie voor dit spetterende buurtfeest op een<br />

dag vol plezier en omlijst met muziek met DJ!<br />

Mee doen of verdere informatie inwinnen?<br />

Check www.buurthuiszob.nl of bel naar 0299-<br />

427661 of mail naar: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

Buurtvereniging<br />

“‘t land van Westerhem”<br />

heeft eerste<br />

chocoladeworkshop<br />

Van pindarotsjes tot verschillende soorten truffels<br />

van chocola. Een buurt verbindende activiteit<br />

voor jong en oud. Om niet alleen je vingers bij<br />

af te likken, maar ook de bekers en het bestek wat<br />

je gebruikt. De zondagmorgen erop smaken ze<br />

goed bij de koffie eb voor diegene die ze cadeau<br />

kregen.<br />

DANIELLA<br />

OVERIGE ARTIKELEN<br />

STAAN OOK OP<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

klaverjassen<br />

Middelwijck:<br />

22 maart:<br />

1. Bets Koning 5784<br />

2. Herman Timmer 5479<br />

3. Fien de Hart 5330<br />

4. Andre Mak 5102<br />

Laagste was Paul Stuijt 3429<br />

29 maart:<br />

1. Joop Mulder 5428<br />

2. Truus Koopman 5389<br />

3. Piet Groot 5381<br />

Laagste was Herman Timmer 3573<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Sonnet<br />

BLACKBIRD GEZIEN, AL IS HET AMPER LENTE.<br />

Hij zat alleen en zielig op een tak<br />

(die ook nog naar de winter teinte)<br />

en voelde zich niet echt op zijn gemak.<br />

Er was geen vrouwtje om al voor te zingen,<br />

veel vrouwtjes hebben vaak een trage start.<br />

Hij kon alleen maar in zijn pootjes wringen<br />

van ongeduld, met vlinders in zijn hart.<br />

Toch kan geen merel lang het zingen laten.<br />

Hij moet, - zoals een knop uitbotten moet.<br />

Het werd wel geen meerstemmige cantate,<br />

maar meer een solotje met minnegloed.<br />

En toen geen vrouwje terug zong op zijn groet,<br />

brak hij zijn lied af vóór de laatste maten.<br />

Jan Duin<br />

Kerkdiensten<br />

Zondag 7 april <strong>2024</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk ” BELOKEN<br />

PASEN met Ds. Nico Schroevers, muzikale<br />

bijdrage van het Projectkoor Beemster o.l.v.<br />

Margreet Drijver, Coen Stoop op de vleugel<br />

en Femke Leek verzorgt de solozang.<br />

RK JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger M.<br />

Momot, samenzang.<br />

Zondag <strong>14</strong> april <strong>2024</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Om 09.45 uur Dienst met Zr. H.G. Wouwenaar<br />

uit Alkmaar.<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk” DOOP-<br />

DIENST met Ds. Nico Schroevers, muzikale<br />

bijdrage van Lisanne Koot, harp en Femke<br />

Leek, solozang.<br />

R.K. JOANNES DE DOPER<br />

Om 10.00 uur Eucharistieviering ter gelegenheid<br />

van het 65-jarig huwelijk van Ton en<br />

Riet Beuker met voorganger Jan Duin, muzikale<br />

medewerking van het Herenkoor.<br />

R.K. NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 6 APRIL<br />

12.00 uur Familieviering met Eucharistie<br />

voorganger Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 7 APRIL<br />

10.00 uur Eucharistieviering voorganger<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZATERDAG <strong>13</strong> APRIL<br />

12.00 uur Familieviering met Eucharistie<br />

voorganger Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG <strong>14</strong> APRIL<br />

10.00 uur Eucharistieviering voorganger<br />

Kapelaan Mariusz Momot<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor, door en<br />

met de Filippijnse Geloofsgemeenschap


Huis verkopen?<br />

Kies voor aantoonbaar succes!<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Kijk op onze website<br />

of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

9,3<br />

Beoordeling:<br />

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar<br />

Persoonlijke aandacht<br />

Eén vaste makelaar<br />

Proactief en maatwerk<br />

Aantoonbaar het beste resultaat<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland<br />

purmerend@vanoverbeek.nl | 0299 - 42 88 98<br />

Gorslaan 12 | <strong>14</strong>41 RG Purmerend<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - <strong>14</strong>62 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

0299 - 68 39 45 | www.uitvaartpurmerend.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Netwerk 126 | <strong>14</strong>46 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Wilt u meer informatie? Vraag kosteloos een voorbespreking aan.<br />

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart vanaf € 2.225,-<br />

Bijna jarig? Vraag<br />

geen kado maar<br />

een donatie.<br />

Kijk op kadoneren.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!