03.11.2023 Views

Binnendijks 2023 43-44

Binnendijks van 3 november 2023

Binnendijks van 3 november 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

71e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong><br />

www.binnendijks.nu<br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 17 november <strong>2023</strong>. Kopij inleveren uiterlijk 10 november vóór 12.00 uur!<br />

Wim de Wit:<br />

enthousiast<br />

brugwachter<br />

Bij toeval treft ik hem: Wim de Wit (54<br />

jaar) uit Zuidoostbeemster. Op de<br />

Beemsterbrug. Het is hartje zomer. Ik fiets<br />

van het Stadje de polder in. Hij staat bij<br />

het brugwachtershuisje. Ik stap af en we<br />

begroeten elkaar. Blijkt ie brugwachter<br />

te zijn geworden. Dat lijkt me een te gek<br />

beroep. We spreken af voor een stukkie<br />

in <strong>Binnendijks</strong>. Drie maanden later, soms<br />

gaan die dingen zo, tref ik hem op afspraak<br />

thuis in Zuidoostbeemster. Bij de koffie<br />

vertelt hij zijn verhaal.<br />

“Ik werk al meer dan een kwart eeuw bij de<br />

Gemeente Purmerend. Veel mensen kennen<br />

me nog van de vuilniswagen en later bij de<br />

milieustraat. Omdat ik steeds meer last van<br />

mijn rug kreeg, ben ik begin dit jaar binnen de<br />

gemeente overgestapt naar ‘de brug’. Officieel<br />

ben ik nu brug- en sluiswachter’.<br />

Omdat het zomerseizoen loopt van 15 april tot 15<br />

oktober, ben ik in een rustige periode gestart.<br />

Nou ja, rustig. Ik moest wel allemaal cursussen<br />

volgen en diploma’s halen. Mijn nautische<br />

papieren, mijn vaarbewijs I, een cursus<br />

brug bedienen op afstand. Noem maar op.<br />

Gelukkig kreeg ik veel steun in de praktijk. Het<br />

zomerseizoen is openstelling van 09.00 tot 19.00<br />

uur. In de winter tot 16.00 uur en dan op afroep.<br />

We hebben vier bruggen onder onze hoede.<br />

Vanaf de Beemster gezien: Beemsterbrug,<br />

Hoornse brug, Kooijmanbrug en<br />

Wheermolenbrug. De Kooijmanbrug wordt<br />

vanaf de Wheermolenbrug bediend. In het<br />

verlengde (richting het IJsselmeer) zijn er<br />

onder meer nog bruggen in Kwadijk en Edam.<br />

Ook daar hebben we contact mee.<br />

De brug bedienen heeft meer voeten in aarde dan<br />

ik vooraf dacht. Je hebt rekening te houden met<br />

uitrukkende hulpdiensten en met het openbaar<br />

vervoer. Daarvan krijgen we melding op een<br />

computerscherm. Het openen gaat volgens een<br />

vast stramien. Eerst de bel, dan de lichten voor het<br />

verkeer, dan de aanrijbomen (rechts) vervolgens<br />

de afrijbomen (links). Boten die stuurboord aan<br />

wal liggen gaan voor. Al heeft de brugwachter<br />

daarin vrijheid van handelen. We moeten alle<br />

boten registeren. Aan de schippers vragen<br />

we wat hun bestemming is. Zodat we weten<br />

of we andere bruggen in de vaarroute ook<br />

moeten bedienen. Zo belt de brugwachter van<br />

de Kwadijkerbrug naar de Wherebrug om te<br />

melden dat er een boot aankomt.<br />

Het hele proces duurt niet langer dan vier a<br />

vijf minuten. Al hebben weggebruikers soms<br />

het idee dat het ‘uren’ duurt. Ook schippers<br />

zullen af en toe moeten wachten. We hebben<br />

bijvoorbeeld bij de wet verplichte rusttijden.<br />

Verder hebben brugwachters de taak om klein<br />

onderhoud te verrichten aan het mechanisch<br />

gedeelte in de ‘kelder’ onder het wachthuisje.<br />

Daar is nog een hele ruimte. Toch is dit werk<br />

veel minder fysiek belastend dan mijn vorige<br />

werk. Het gaat vooral om mentale concentratie.<br />

Want veiligheid staat boven alles.<br />

Het bijzondere van de Beemsterbrug is dat deze<br />

slechts 60 graden open gaat. Daar moeten de<br />

schippers met mast rekening mee houden.<br />

Vroeger werd er ook nog gehengeld met een<br />

klompje maar dat gebeurt niet meer.<br />

Vanaf morgen heb ik weer een nieuwe uitdaging.<br />

Omdat het winterseizoen weer begonnen is, ga<br />

ik ook naar de Jan Blankenbrug. Over het Noord-<br />

Hollands kanaal. Dat is toch weer van een andere<br />

orde. Daarvandaan wordt de Melkbrug en twee<br />

spoorbruggen bediend. Daarom ben ik nu bezig<br />

met een cursus spoorbrug bedienen. Dat is weer<br />

een heel eigen vak. Ik had niet verwacht dat er<br />

zo veel bij zou komen kijken maar ik vind het<br />

prachtig werk”.<br />

Na afloop van het gesprek lopen we naar<br />

twee van ‘zijn’ bruggen: de Beemsterbrug<br />

en de Hoornse brug. Onderweg vertelt Wim<br />

honderduit over zijn vak en de route die we<br />

lopen langs de haven . “Of ik de andere ook<br />

even wil zien”?, nodigt hij me na afloop uit. Die<br />

bewaar ik vriendelijk voor een andere keer.<br />

GEERT<br />

AANKONDIGING:<br />

De Blauwe Morgenster<br />

bestaat alweer 30 jaar<br />

Op 24 november houden (oud)collega's een walking-dinner bij Alles is liefde. Er hebben zich al tegen de<br />

40 (oud)collega's aangemeld voor deze reünie. Mochten er nog (oud) collega's zijn die geen uitnodiging<br />

hebben ontvangen, dan kunnen zij nog contact opnemen met: annelies.vellinga@gmail.com<br />

ANNELIES VELLINGA<br />

Accordeonmuziek en zang<br />

Op zaterdag 18 november a.s. geeft de Beemster Accordeonvereniging haar jaarlijks<br />

concert in de Kerkhaen in Westbeemster.<br />

Ook dit keer weer muziek en zang, waarnaar u luistert en/of meezingt. Kortom voor elk wat wils,<br />

muziek die u vrolijk stemt! Gezien de vele onkosten zijn wij genooodzaakt een klein bedrag aan<br />

entreegeld te vragen. Dit is 5 euro p.p. Daarnaast is er de gebruikelijke verloting met vele mooie<br />

prijzen. Het concert begint om 20.00 uur en staat o.l.v. onze dirigent Aaf Dekker. Na afloop: gezellig<br />

samenzijn! Wij zien u graag op zaterdag 18 november om 20.00 uur in Westbeemster.<br />

Verbouwing of verhuizing?<br />

Bestel een afvalcontainer<br />

bij De Graaf<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

Bel 0299 6<strong>44</strong> 631 of mail info@degraafgroep.nl<br />

Tel: 06 <strong>43</strong>45 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties:<br />

Hobrederweg 29 & Huisartsenpraktijk v. Aken


2 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong> 3<br />

Een moeder en een kind<br />

Onrust op verschillende continenten,<br />

conflicten tussen meerder landen<br />

Onschuldige burgers gevangen tussen het geweld,<br />

niet wetend in welke situatie zij zullen belanden.<br />

De moeder met haar kind aan de hand,<br />

die haar toevlucht zocht in het ziekenhuis,<br />

Ze dacht haar kind te kunnen beschermen tegen raketten,<br />

dat het daar veiliger was dan bij haar thuis.<br />

Zij en haar kind waren van Palestijnse komaf,<br />

in Gaza konden ze nergens heen,<br />

Ze hoopten op steun van de wereld,<br />

maar voelden zich alleen.<br />

De terreur kwam niet door hen,<br />

maar de grens ging wel dicht,<br />

Zij wilde met haar kind naar een veilige plek,<br />

daar was toen de raket die een catastrofe heeft aangericht.<br />

Ze hoefde met haar kind niet meer te vluchten,<br />

de raket maakte het ziekenhuis kapot,<br />

Hun leven hield op te bestaan,<br />

en andere burgers wacht zonder humanitaire steun hetzelfde lot.<br />

WILLEMIJN KÖHNE<br />

VISIT BEEMSTER<br />

Een bijdrage voor<br />

het onderhoud van<br />

“De Nachtegaal”<br />

Zaterdag 28 oktober mochten<br />

onze molenaars Ron Erfmann en<br />

Theo Pauw namens het team van<br />

korenmolen “De Nachtegaal” een<br />

cheque van € 500,- in ontvangst<br />

nemen van mijnheer Landman.<br />

Mijnheer Landman is lid van de<br />

ledenraad van de Rabobank.<br />

Jaarlijks mogen de leden een<br />

cheque aanbieden voor een goed<br />

doel. Zijn keus viel op de molen. Ook<br />

door een suggestie van zijn vrouw,<br />

die regelmatig inkopen doet in de<br />

molenwinkel. Een monumentale<br />

BEEMSTER NIEUWS<br />

korenmolen in de Beemster, die<br />

zeker in stand gehouden moet<br />

worden, aldus mijnheer Landman.<br />

Het bedrag wordt gereserveerd<br />

voor het onderhoud van de molen:<br />

“Een door onze molenaars te<br />

bepalen aankoop of aanpassing<br />

bij het werken of onderhouden van<br />

molen De Nachtegaal”.<br />

Wilt u de molen bezoeken voor<br />

een rondleiding of inkopen:<br />

De openingstijden zijn woensdag<br />

13.00-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00<br />

uur. www.nachtegaalbeemster.nl<br />

Proef de Beemster<br />

Wat hebben we weer mogen genieten van Proef de Beemster. Geopend met een geweldige<br />

32 meter lange borrelplank in de Markthal van Purmerend gevuld met heerlijkheden<br />

uit Beemster en Purmerend. Geweldig om te zien hoeveel verrukkelijke producten hier verbouwd<br />

en gemaakt worden en waar de bezoekers van konden proeven en genieten.<br />

Op zaterdag 7 oktober reden meer dan 300 deelnemers hun tas rijk vullend tijdens de Beemster<br />

Food Tour. De ronde leidde ze naar 15 bekende en onbekende parels in de Beemster, liet<br />

ze vaak meer van de bedrijven zien en de boerderijdieren konden worden geaaid. Mooi om<br />

zo een inkijk bij deze ondernemers te krijgen.<br />

Ondertussen kon iedereen genieten van (extra) Beemster op het menu bij de vele restaurants.<br />

Gelukkig kan dat bijna het hele jaar rond. Dus blijf er ook volop van genieten! Dank<br />

aan iedereen die Proef de Beemster weer mogelijk heeft gemaakt.<br />

Beemster streekproducten route<br />

Heb je niet mee kunnen doen met de Beemster Food Tour of ben je benieuwd waar je al deze<br />

heerlijkheden kunt krijgen, neem dan een kijkje op www.visitbeemster.nl bij de streekproducten.<br />

Daar staat een overzicht met de adressen en een plattegrond. Je kunt hier terecht<br />

als het jou uitkomt.<br />

Geef de Beemster cadeau<br />

De feestdagen staan voor de deur. Hoe leuk is het om dan iets uit de Beemster cadeau te<br />

geven! In ons Bezoekerscentrum Beemster of op www.visitbeemster.nl/shop kun je hiervoor<br />

zeker terecht.<br />

Van mooie Beemster schalen, plattegronden, geurkaarsen of -stokjes of natuurlijk mooie<br />

pakketten gevuld met (h)eerlijkheden uit de Beemster. We kunnen ze geheel op maat<br />

maken. Of een leuk schoencadeautje voor Sinterklaas!<br />

Ons Bezoekerscentrum is in dit seizoen geopend op vrijdag en zaterdag, onze webshop<br />

altijd. Heb je een vraag, dan kun je ons natuurlijk een mails sturen naar info@visitbeemster.nl.<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Verkiezingsbijeenkomst<br />

D66<br />

Zaterdag 4 november<br />

komt D66-Kamerlid<br />

Tjeerd de Groot<br />

naar Purmerend,<br />

in het kader van de<br />

verkiezingscampagne.<br />

Tjeerd is woordvoerder voor D66 op de dossiers<br />

landbouw, natuur, dierenwelzijn en water.<br />

Hij zal vanaf 10:30 uur met de aanwezigen in<br />

gesprek gaan en het met name hebben over<br />

de landbouw, dierenwelzijn, de verhouding<br />

tussen stedelijk en landelijk gebied en de<br />

problematiek die daarbij komt kijken.<br />

Deze problematiek speelde een grote rol<br />

tijdens de provinciale verkiezingen eerder<br />

dit jaar. De BBB werd toen de grootste partij<br />

en veel kiezers vonden hun boodschap<br />

over het platteland aantrekkelijk. Tjeerd zal<br />

uitleggen wat de visie van D66 is als het gaat<br />

om de toekomst van het landelijk gebied, en<br />

uiteraard is er gelegenheid tot discussie.<br />

Iedereen is welkom, tenminste zolang er<br />

plaats is in de zaal.<br />

Wanneer:<br />

zaterdag 4 november van 10.30 uur tot 12.30 uur<br />

Waar:<br />

Brownies & Downies – gebouw Heel Europa,<br />

Genuahaven 48 Purmerend<br />

BEZOEKERSCENTRUM<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Geopend op vrijdag en zaterdag<br />

van 11.00 tot 14.00 uur.<br />

Onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Blijf op de hoogte van alle acties,<br />

activiteiten en evenementen door je<br />

aan te melden op onze nieuwsbrief.<br />

Zie hiervoor www.visitbeemster.nl.<br />

Volg VISIT Beemster op:<br />

Buurthuis Zuidoost<br />

Proef de herfst bij de bockbierproeverij<br />

met sixtiesband De Stoel in Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

+ sfeerimpressie STAGE23<br />

Ondanks dat de herfst zich dit jaar wat later<br />

liet zien, zitten we er inmiddels zeker wel in.<br />

De bladeren vallen, de dagen worden korter en<br />

de temperaturen dalen. De ingrediënten voor<br />

jaarlijkse bockbierproeverij in Buurthuis Zuidoostbeemster!<br />

Op zondag 5 november vanaf<br />

14:30 zwaaien onze deuren open om jou en je<br />

vrienden/familie/buren te ontvangen om te<br />

genieten van allerlei speciaal geselecteerde<br />

Bockbieren. Ontdek de diepe smaken en aroma’s<br />

van de herfstbieren terwijl dit muzikaal<br />

wordt omlijst door sixtiesband “De Stoel”. Of je<br />

een doorgewinterde bierkenner bent of simpelweg<br />

op zoek naar een gezellige middag,<br />

iedereen is welkom en entree is gratis.<br />

Graag willen we iedereen (bezoekers,<br />

vrijwilligers, DJ Bart, zanger Joost, en Queen<br />

must go on) bedanken die in september<br />

aanwezig was bij STAGE23, we hebben er een<br />

onvergetelijke avond van gemaakt!<br />

Het spookt in de<br />

Nachtegaalstraat/Uilenhoeve<br />

De straten Nachtegaal en Uilenhoeve in<br />

Middenbeemster waren voor één avond<br />

omgetoverd in een reuzen spookdorp.<br />

Nagenoeg alle bewoners hadden gehoor<br />

gegeven om hun domein om te toveren in<br />

Halloweensfeer. Geweldig.<br />

De meiden van fitenfunfactory@gmail.com en<br />

alle andere vrijwilligers hadden eer van hun vele<br />

werk. Ruim tweehonderd kinderen, allemaal<br />

verkleed in het thema, deden mee aan levend<br />

Cluedo. Op verschillende plekken in de wijk<br />

kregen ze aanwijzingen om tot de juiste oplossing<br />

van het mysterie te komen. Deze straten hebben<br />

hun reputatie andermaal eer aangedaan. Sint<br />

Maarten kan zijn borst nat maken.<br />

GEERT<br />

Gisteren - Vandaag - Morgen<br />

Dit is het thema van het Allerzielenconcert<br />

dat al een aantal jaren wordt<br />

georganiseerd. Een bijeenkomst die het<br />

mogelijk maakt uw familielid of vriend(in)<br />

die overleden is nogmaals te gedenken.<br />

En of dat overlijden kort of lang geleden<br />

is, herdenken kan altijd. Dat gedenken<br />

wordt dan in het Allerzielenconcert<br />

speciaal omlijst door mooie muziek, mooie<br />

gedichten en passende woorden. Voor alle<br />

gezindten en culturele achtergronden.<br />

Gisteren was het mooie verleden met uw<br />

dierbare, vandaag is een moment van stil staan<br />

bij, en morgen gaat het leven verder, maar met<br />

mooie herinneringen. Die elementen zijn te<br />

horen in de muziek, te lezen in de gedichten en<br />

te verstaan in de uitgesproken woorden.<br />

Concert<br />

Op zondagmiddag 5 november zal in de<br />

Taborkerk in Purmerend dit Allerzielenconcert<br />

worden gehouden. Het concert start om 16.00<br />

uur met een inloop vanaf 15.30 uur, Het concert<br />

zal zo rond 17.00 uur afgelopen zijn.<br />

Samenwerking<br />

Het concert is een samenwerking tussen<br />

Popkoor Prestige uit Hoorn, Stedelijk Orkest<br />

Purmerend, Dichterskring Waterland en<br />

de organisaties Humanistisch Verbond en<br />

Protestantse Gemeente. De toegang is gratis<br />

dankzij sponsoring door de Associatie Goede<br />

Doelen Fonds en PC Uitvaartorganisatie.<br />

Deelnemen<br />

Wilt u graag dat er voor uw dierbare een kaars<br />

wordt aangestoken en dat zijn of haar naam<br />

wordt genoemd dan kunt u dit opgeven via<br />

allerzielenconcertpurmerend@gmail.com.<br />

Men kan natuurlijk ook komen zonder het van<br />

te voren op te geven, een naam kan dan echter<br />

niet meer worden genoemd.<br />

Meer informatie is ook te vinden op de<br />

facebookpagina allerzielenconcertpurmerend.<br />

15 jaar café “De Oude Munt”<br />

met Henneke & Bas<br />

Het begon 15 jaar geleden als een geintje. Bas zei tegen Henneke: “Het café in de Middenbeemster<br />

staat te koop, zullen wij het kopen?” Bas had toen nog een drogisterij in het oosten<br />

van het land en Henneke had het druk met haar handel in grenen meubelen. Maar ze dachten<br />

er wel over om samen een bedrijf te beginnen. De grap werd al snel een serieuze optie en op 3<br />

november 2008 werden Bas en Henneke de trotse eigenaren van “De Oude Munt”.<br />

Een echt dorpscafé in de dorpskern<br />

“De Oude Munt” is een echt dorpscafé voor de<br />

Beemsterling. Jong en oud komt er en het café<br />

heeft veel vaste stamgasten. De Beemster<br />

biljartclubs hebben in “De Oude Munt” hun<br />

vaste stek gevonden. Op woensdagmiddag<br />

komt de steenwerpclub er bij elkaar om te<br />

oefenen. Als u volgend jaar met de kermis<br />

eens echt goed voor de dag wilt komen bij het<br />

steenwerpen; nieuwe leden zijn welkom, dus<br />

kom een keer oefenen. Ook de biljartclubs, met<br />

name de vrouwenclub op woensdagavond,<br />

hebben nog ruimte voor nieuwe leden.<br />

Beemster Feestweek<br />

Door de jaren heen hebben Henneke en Bas<br />

veel geleerd en veel meegemaakt in hun café.<br />

Veel mooie dingen maar ook minder mooie,<br />

met de Coronaperiode als dieptepunt.<br />

Het organiseren van hun feestprogramma<br />

voor de Beemster Feestweek vinden ze toch<br />

wel het leukste wat er is. Het is heel veel werk<br />

en het vergt veel organisatietalent, maar hun<br />

programmering is dan ook inmiddels fameus.<br />

Party time!<br />

Bas en Henneke laten het 15-jarig bestaan<br />

natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het hele<br />

weekend van 3 tot en met 5 november wordt<br />

het gevierd met een fantastisch programma:<br />

3 november, vanaf 20.00 uur: de bekende<br />

Nederlandse DJ en remixer Ben Liebrand,<br />

kaarten aan de deur verkrijgbaar voor € 10, ==<br />

4 november, vanaf 20.00 uur: Halloween party<br />

met DJ Thijs. Kom vooral verkleed in Halloween<br />

stijl naar De Oude Munt, want de bezoeker met<br />

de griezeligste outfit wint een prijs!<br />

5 november vanaf 15.00 uur: live muziek<br />

LIESBETH<br />

LEZERSVOORDEEL:<br />

Lezers van “De <strong>Binnendijks</strong>” hebben – op<br />

vertoon van dit artikel - vrij entree bij Ben<br />

Liebrand op 3 november.<br />

DE CABARETPOEL: VIER AANSTORMENDE CABARETTALENTEN<br />

Zaterdag 11 november treden er vier Cabarettalenten op in Onder de Linden. Zij spelen elk een<br />

voorstelling van ongeveer 25 minuten. Deze Cabaretpoel is een nieuw initiatief voor aanstormend<br />

talent. Het wordt een afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Het is een ware<br />

belevenis, een mini cabaretfestival. VIER KEER LEUK! Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van<br />

één, met voor elk wat wils! De avond begint om 20.30 uur, entree is € 14,50.Kijk voor meer info en het<br />

bestellen van kaarten op www.onderdelindenbeemster.nl. Tot ziens in Theater Onder de Linden.<br />

Middenweg 150 (naast de Keyzerkerk) in Middenbeemster.<br />

JAZZ CLASSICS<br />

Vrijdagavond 17 november speelt het Nana Kruger Kwartet Jazz Classics in Onder de Linden. Nana Kruger<br />

is een geboren en getogen Amsterdamse en opgegroeid tussen de muziek. Met een jazzdrummer als<br />

vader en liedjesschrijfster als moeder, werd Nana al op een zeer jonge leeftijd beïnvloed. Jazz, soul, drum<br />

& bass, motown, Brazil -electro, alles kwam voorbij. Ze studeert momenteel jazz aan het conservatorium<br />

van Amsterdam en heeft al op verschillende grote podia gestaan zoals het North Sea Jazz, Paradiso<br />

Noord en DWDD. Nu is haar warme sound te beluisteren in Onder de Linden, samen met Jelte Noordveld<br />

op piano, Veerle van der Wal op contrabas en Teunis Loot op drums.<br />

Tickets: €10,- Aanvang concert: 20:00 uur, zaal open op 19:30 uur<br />

Adres: Theater Onder de Linden. Middenweg 150, 1462 HL Middenbeemster (naast de Keyzerkerk).<br />

Voor meer info en tickets: www.onderdelindenbeemster.nl


4 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong> 5<br />

Rouwcoaching<br />

Bedrijf in de Kijker:<br />

NKT presenteert spetterende<br />

nieuwe kerstvoorstelling<br />

‘Assepoes Anders’<br />

Vrijwilliger(s) in<br />

de spotlight<br />

We krijgen er helaas allemaal een keertje<br />

mee te maken: afscheid nemen van een<br />

dierbare. Maar hoe doe je dat als je zelf nog<br />

heel jong bent?<br />

Tijdens een interview sprak ik met Benthe van<br />

Bree. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden<br />

van jongeren bij rouw. Als 26-jarige heeft zij, na<br />

meerdere verlieservaringen, haar persoonlijke<br />

en professionele kennis uit de GGZ gebundeld<br />

om professionals, leerkrachten en naasten te<br />

ondersteunen bij het begeleiden van jongeren<br />

in rouw. Zij heeft onlangs een onlinecursus<br />

gelanceerd. Benthe heeft een missie. Gezien<br />

het groeiende aantal suïcides onder jongeren,<br />

is het essentieel om dit thema te belichten en<br />

het stigma rondom rouw te doorbreken. Een<br />

open gesprek over rouw is van grote waarde.<br />

Ik stelde Benthe de volgende vragen:<br />

Welke tips heb jij voor jongeren t.a.v. rouw?<br />

Volg je eigen rouwproces, laat je niet te veel<br />

beïnvloeden door hoe anderen rouwen. Doe<br />

het op jouw manier.<br />

Alle emoties en gevoelens die je ervaart, zijn<br />

oké. Niks is fout.<br />

Zeg nee als je ergens geen behoefte aan hebt;<br />

geef jezelf de ruimte om grenzen aan te geven.<br />

Vermijd het gevoel dat je iets 'moet' doen;<br />

rouwen heeft zijn eigen tempo.<br />

Ga verantwoord om met bijvoorbeeld alcohol.<br />

Kaarsenactie voor<br />

licht in Oekraïne<br />

De doorlopende kaarseninzamelactie voor<br />

licht in Oekraïne gaat onverminderd door.<br />

De kaarsenresteninzamelactie voor het<br />

bakfietsenproject met vervoer van en naar<br />

Breidablick is gestopt.<br />

De kaarsenmakerij van Breidablick is gesloten<br />

en de toekomst van het kaarsen maken is te<br />

Wat maakt rouw zo ingewikkeld?<br />

Rouw is complex omdat het gepaard gaat met<br />

het verlies van de mogelijkheid om fysieke<br />

liefde te uiten aan iets of iemand waar je van<br />

houdt. Dit veroorzaakt pijn. Echter zijn mensen<br />

snel geneigd om rouw als iets negatiefs te zien,<br />

omdat het gepaard gaat met pijn en verdriet.<br />

Mensen zeggen bijvoorbeeld snel: “Ik hoop<br />

dat je je snel beter voelt” of “Wat goed dat je zo<br />

sterk bent”, wanneer je niet huilt. Het is voor de<br />

omgeving niet gemakkelijk om een dierbare<br />

verdriet te zien hebben, terwijl het juist goed<br />

is, wanneer die geuit wordt tijdens een verlieservaring.<br />

Dit maakt het enorm ingewikkeld.<br />

Rouwen doe je ook niet alleen bij overlijden,<br />

maar ook bij scheiding, ziekte, verhuizing of<br />

bijvoorbeeld verlies van baan. Er zijn veel verschillende<br />

soorten verlies waar niet iedereen<br />

bij stilstaat.<br />

Wat maakt jou uniek als hulpverlener?<br />

Mijn affiniteit met jongeren, doordat ik zelf 26<br />

ben, stelt me in staat om dicht bij deze doelgroep<br />

te staan en hun ervaringen te begrijpen.<br />

Mijn eigen verlieservaringen maken me een<br />

ervaringsdeskundige, wat essentieel is voor<br />

effectieve begeleiding. Ik geloof dat leren van<br />

een ervaringsdeskundige krachtiger is dan uit<br />

een boek.<br />

Welke puzzelstukjes bedoel jij in het proces<br />

van rouw?<br />

Ik heb mij heel erg lang geschaamd voor hoe ik<br />

mij voelde en wat ik dacht. Ik voelde, en soms<br />

nog steeds, mij heel lang jaloers naar bijvoorbeeld<br />

mensen in mijn omgeving waarvan de<br />

ouders nog bij elkaar zijn of waarvan de vader<br />

nog leeft. Daarnaast heb ik mij zo lang angstig<br />

gevoeld voor de dood van mijn vader dat eraan<br />

zat te komen, dat toen het moment daar was er<br />

ergens ook opluchting was. Ik schaamde mij<br />

daar enorm voor. Ook wilde ik ‘snel’ rouwen. Ik<br />

wilde van de pijn af zijn. Ik weet nu door mijn<br />

studie en werk dat dit heel normaal is. Ik ken de<br />

rouwfases nu en snap waar je doorheen gaat.<br />

Ik kan mijn emoties en gevoelens nu plaatsen<br />

en weet dat ik mij daar niet meer voor hoef te<br />

schamen, maar dat ze er mogen zijn.<br />

Wat kun je als ouders/naasten doen (of juist<br />

beter laten) bij een kind in rouw?<br />

Kinderen en jongeren die een verlieservaring<br />

meemaken, snappen niet waar ze doorheen<br />

gaan. Er zijn enorm veel emoties die zich<br />

opstapelen wanneer ze die niet uiten. Het is<br />

als naasten heel belangrijk om het voorbeeld<br />

te geven en te laten blijken dat emoties er<br />

mogen zijn. Door niet je eigen verdriet binnen<br />

onzeker om mensen te laten doneren. Dus bij<br />

“Bij moeders” e.a. kunnen kaarsen gebracht<br />

blijven worden, maar kaarsenresten kunnen<br />

niet meer gebracht worden.<br />

Dank voor de inzet van velen voor “van kaarsvet<br />

tot licht in Oekraïne”. Velen lichtpuntjes zijn<br />

hierdoor ontstaan.<br />

DANIELLA<br />

te houden, maar geef het voorbeeld dat emoties<br />

er mogen zijn. Door bijvoorbeeld niet te<br />

zeggen “niet huilen” of “we gaan wel wat leuks<br />

doen” in plaats van het vragen naar gevoelens<br />

en het er te laten zijn. Geef het juiste voorbeeld.<br />

En daarmee zeg ik niet dat dit gemakkelijk is!<br />

Je biedt een onlinecursus aan is dat een<br />

bewuste keuze?<br />

Ja, rouw is een onderwerp waar je niet heel<br />

vaak over hoort of leest. Het kan emoties bij<br />

je oproepen. Daarnaast is het belangrijk dat je<br />

de informatie die ik in de cursus deel, rustig tot<br />

je kan nemen. Ik heb daarom bewust gekozen<br />

voor een onlinecursus zodat je deze op een<br />

plek kunt volgen die voor de cursist veilig is.<br />

Een cursus die je kunt pauzeren en op kunt<br />

pakken, wanneer het voor diegene uitkomt en<br />

terug kunt spoelen, wanneer je iets nog een<br />

keer wilt horen. Daarnaast is de informatie die<br />

ik deel in de cursus ook uitgewerkt, zodat deze<br />

te lezen is. Hierdoor kun je makkelijk teruglezen<br />

wat er wordt gezegd. Dit bij elkaar maakt dat je<br />

de informatie goed tot je kunt nemen en er ook<br />

goed over na kunt denken.<br />

Wie komen daarvoor in aanmerking?<br />

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die om<br />

jongeren heen staat. Dit kunnen leraren, professionals<br />

of naasten zijn die jongeren willen<br />

ondersteunen bij rouw.<br />

Wat zijn de kosten en kun je deze declareren<br />

bij bijv. een zorgverzekeraar?<br />

De cursus is niet te vergoeden bij de zorgverzekeraar.<br />

Wel zijn er cursisten die de cursus<br />

hebben laten vergoeden door hun werkgever.<br />

Waaronder leerkrachten en coaches. Op dit<br />

moment is de cursus €479,-. Daarvoor krijg<br />

je een cursus van 16 lessen aan de hand van<br />

video’s, een E-book, een werkboek en lifetime<br />

toegang. Daarbij kan er uiteraard altijd contact<br />

met mij worden opgenomen voor vragen<br />

wanneer je bij het begeleiden van de jongeren<br />

dingen tegenkomt. Daarnaast krijg je toegang<br />

tot een online community waarbij alle cursisten<br />

met elkaar kunnen sparren.<br />

Heb je al veel aanvragen voor deze manier<br />

van rouwverwerking?<br />

Jazeker, het helpt mensen om op deze toch<br />

laagdrempelige manier kennis te krijgen over<br />

het rouwproces en belangrijke onderwerpen<br />

als het rouwbrein, rouwreacties die optreden<br />

en vormen van gecompliceerde rouw. De<br />

sociale omgeving, de school, het gezin en ook<br />

de ontwikkelingsfasen waarin jongeren zitten,<br />

maakt het niet gemakkelijk om jongeren te<br />

begrijpen. Door de cursus gaan ze anders<br />

naar zowel zichzelf, hun eigen ervaringen,<br />

maar vooral over de benadering naar jongeren<br />

kijken. Iedereen kan met de juiste handvatten<br />

een enorm verschil maken voor jongeren<br />

en daarmee een lastige periode dragelijker<br />

maken. Je gaat leren om jongeren het zelf te<br />

laten doen, maar niet alleen. Dit is van invloed<br />

op de rest van hun leven, en daarbij het mooiste<br />

en grootste geschenk dat je hen kan geven.<br />

Je kunt Benthe bereiken vi:<br />

telefoon 06 3742 4996 of e-mail<br />

info@vanbreerouwcoaching.nl.<br />

Kijk ook eens op haar website:<br />

www.vanbreerouwcoaching.nl<br />

MARIEKE<br />

Heel veel beren voor Oekraïne!<br />

De actie “beren voor Oekraïne” is een groot<br />

succes. Er is heel veel materiaal ingeleverd.<br />

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft<br />

al een groot aantal beren gemaakt.<br />

Begin december zal er een transport vertrekken<br />

naar Oekraïne, zodat de beren op tijd aankomen<br />

voor het Sinterklaasfeest dat in Oekraïne op 19<br />

december wordt gevierd. Materiaal inleveren<br />

en meehelpen kan nog steeds. Meer informatie:<br />

sarahs.mode@gmail.com<br />

En natuurlijk zijn donaties voor de transportkosten<br />

ook nog steeds zeer welkom:<br />

Stichting Caritas Ukraine-Holland, IBAN: NL<br />

07 RABO 0126 2646 35.<br />

www.binnendijks.nu<br />

Kerst vier je samen en kerst is speciaal! De NKT Theaterschool, het Stedelijk Orkest Purmerend<br />

en Theater de Purmaryn presenteren daarom, na het gigantische succes van<br />

‘Kerstman Kwijt!’, in december <strong>2023</strong> opnieuw een speciaal geschreven en gecomponeerde<br />

Purmerendse Kerstmusical voor iedereen vanaf 8 jaar ‘Assepoes Anders’ is op 28, 29 en 30<br />

december in Theater de Purmaryn te zien om 15.00 en 19.30 uur. De kaartverkoop is gestart!<br />

In de bijzondere, sprookjesachtige, grappige,<br />

ontroerende en muzikale voorstelling ‘Assepoes<br />

Anders’ komt het bekende verhaal van Assepoester<br />

tot leven. Maar wel met een twist, want<br />

hoe ging het eigenlijk verder na het schoentje<br />

en het ‘Lang en gelukkig’? Het blijkt dat die ene<br />

spreuk toch niet helemaal goed is gegaan, waardoor<br />

de magie in de loop van de eeuwen langzaam<br />

uit Assepoes’ leven is verdwenen. En dan<br />

moet ze toch echt zelf op zoek naar een nieuwe<br />

vonk. Maar waar moet ze beginnen?<br />

NKT Theaterschool en het Stedelijk Orkest<br />

Purmerend<br />

In ‘Assepoes Anders’ zingen, dansen en acteren<br />

320 leerlingen van de NKT Theaterschool en<br />

enkele Purmerendse gastacteurs. Daarnaast<br />

spelen ruim 40 muzikanten van het Stedelijk<br />

Orkest Purmerend de sterren van de hemel.<br />

Tafeltennis maar dan ff anders!<br />

“Iedereen klaar,…. spelen maar”!!! Dat<br />

klonk 16 X in de sportzaal van het MFC in de<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Dat was het sein om tijdens het Gekke-batjestoernooi<br />

in 5 minuten zoveel mogelijk punten<br />

te halen. Die punten haalde je niet zomaar want<br />

probeer maar eens een balletje te slaan met<br />

een mini formaat batje of eentje met een gat<br />

erin en als dat al lukte dan stond het netje 50<br />

cm te hoog… Zo waren er 16 handicaps over 8<br />

Speciaal geschreven<br />

Net als de eerste Purmerendse kerstmusical<br />

‘Kerstman Kwijt!’ zijn het script en de liedteksten<br />

van ‘Assepoes Anders’ speciaal voor deze kerst<br />

geschreven door Jeroen Man, artistiek leider<br />

van de NKT Theaterschool. Edwin Paarlberg<br />

componeerde de muziek. Marika Lansen verzorgt<br />

de zangcoaching en Byron Werts de choreografie.<br />

Henk Ummels dirigeert het Stedelijk Orkest<br />

Purmerend tijdens deze voorstellingen.<br />

Reserveren<br />

Kaarten voor ‘Assepoes Anders’ zijn, à €21,- p.p,<br />

verkrijgbaar via www.theaterdepurmaryn.nl,<br />

via de kassa van het theater (di t/m za van 13.00<br />

– 16.00 uur) of telefonisch via 0299 <strong>43</strong>2205 (di<br />

t/m za van 11.00 – 13.00 uur).<br />

FOTOGRAFIE: NKT THEATERSCHOOL<br />

tafels verdeeld, iedereen bespeelde 5 minuten<br />

elke handicap d.m.v. een doorschuif systeem.<br />

Er werd flink gestreden door clubleden en<br />

buitenstaanders, want er viel een flinke<br />

krentenmik te winnen. Yehia was de gelukkige<br />

en Simon ging er met de poedelprijs vandoor.<br />

Eens een gewoon balletje slaan? Kan natuurlijk<br />

ook, op elke donderdagavond om 20.00 uur in<br />

het buurthuis Zuidoostbeemster.<br />

www.ttvbeemster.nl<br />

HARRIE<br />

DE BRANDWEER MIDDENBEEMSTER<br />

IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING<br />

Wil jij jouw bijdrage leveren aan een veilige<br />

samenleving? Ben je 18 jaar? Op zoek<br />

naar afwisseling? Dan kun jij terecht als<br />

brandweervrijwilliger in de Middenbeemster.<br />

Je bent meer dan welkom om eens op een<br />

maandagavond (vanaf 19.30 uur) naar binnen<br />

te lopen voor een kennismaking.<br />

Ik heb vandaag een interview met Mitchell en<br />

Daan in de brandweerkazerne Middenbeemster.<br />

Voor Mitchell en Daan was iets betekenen voor<br />

de maatschappij een reden om bij de brandweer<br />

te gaan werken. Zij vonden daar een tweede<br />

familie, broederschap en eigen identiteit.<br />

Het heeft beide gevormd tot een teamplayer<br />

en doorzetter. Ondertussen zijn ze al ruim<br />

dertien jaar bij de brandweer. Het is technisch,<br />

afwisselend, en je kunt je ontwikkelen in de<br />

diverse specialiteiten binnen de brandweer.<br />

De opleiding tot basisbrandweerman duurt<br />

2 jaar (ruim 600 uren). Je hebt 1 avond<br />

in de week scholing. Vooraf krijg je een<br />

psychologische, engte en een sporttest. Elke<br />

maandagavond wordt er geoefend. Binnen<br />

de Middenbeemster is er plek voor vier nieuwe<br />

brandweervrijwilligers. Het is niet alleen<br />

branden blussen maar ook ondersteuning<br />

bieden bij bijvoorbeeld een auto te water,<br />

een reanimatie, verkeersongelukken. Maar<br />

ook wordt de brandweer wel eens gebeld bij<br />

een kat in de boom, of als er iemand zichzelf<br />

buiten gesloten heeft op een balkon. Voor het<br />

uitrukken van een brandweerauto zijn er altijd<br />

minimaal vier brandweermannen nodig. Het<br />

aantal uitrukken voor post Middenbeemster is<br />

ongeveer 60 keer per jaar. Van een vrijwillige<br />

brandweerman wordt verwacht dat hij binnen<br />

5 minuten in de kazerne is. Je krijgt een pieper<br />

waarop jij kunt aangeven of je wel of niet<br />

beschikbaar bent.<br />

Daan vertelt: ‘Het thuisfront moet er wel achter<br />

staan dat jij bij de brandweer bent’. Er worden<br />

dan ook diverse activiteiten voor de naasten<br />

van de brandweermannen georganiseerd.<br />

Beide hebben in hun carrière al best heftige<br />

dingen meegemaakt. Ze geven aan dat ze hier<br />

altijd goed over kunnen praten binnen de groep<br />

brandweermannen maar er is ook goede opvang<br />

geregeld vanuit de Brandweer. Ze praten vol<br />

passie over hun werk binnen de brandweer.<br />

Mitchell heeft van zijn vrijwillige brandweerfunctie<br />

ondertussen zijn beroep gemaakt.<br />

Brandweerkorps Middenbeemster bestaat<br />

volgend jaar 100 jaar. Willen we allemaal dat<br />

deze kazerne moet blijven bestaan, sluit je dan<br />

aan bij deze groep enthousiaste mannen.<br />

N.B. ook de brandweerpost in Zuidoostbeemster<br />

is op zoek naar vrijwillige brandweermannen/<br />

vrouwen.<br />

MARIEKE<br />

Op de foto: Mitchell (links) en Daan (rechts)<br />

Gratis taxatiedag 8 november<br />

goud, zilver, sieraden, kunst, antiek en<br />

Chinees porselein in het Purmerends Museum<br />

Die oude sieraden in die la, zijn die nog<br />

wat waard? Die 2 oude vaasjes op de kast,<br />

moeten we die niet eens laten taxeren?<br />

Is dat oude zilverwerk interessant voor<br />

verzamelaars of….<br />

Herkenbaar?<br />

U bent niet de enige met vragen over oud goud<br />

of zilver, kunst of antiek. Vaak gekregen van<br />

familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het<br />

ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard?<br />

Om die vraag te beantwoorden, organiseert<br />

het Purmerends Museum in samenwerking<br />

met Heritage Auctions Europe op woensdag 8<br />

november van 11.00 tot 16.00 uur een taxatiedag,<br />

waarbij de deskundige taxaties geheel gratis<br />

zijn. Er wordt gewerkt in vijf blokken van één uur:<br />

11.00-12.00 / 12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00<br />

/ 15.00-16.00 uur. U kunt vanaf nu telefonisch een<br />

nummer bij het museum reserveren in één van<br />

de tijdblokken (0299-472718). Kom langs en wie<br />

weet bezit u een kostbaar stuk! Woensdag 8<br />

november 11.00 -16.00 uur. Purmerends Museum,<br />

Kaasmarkt 20, 1<strong>44</strong>1 BG Purmerend. 0299-472718.<br />

WWW.PURMERENDSMUSEUM.NL


6 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 3 november <strong>2023</strong><br />

ONTMOETINGEN MET SCHRIJVERS<br />

Bert Wagendorp<br />

Datum​: vrijdag 10 november <strong>2023</strong><br />

Gast​: Bert Wagendorp<br />

Tijd​: 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)<br />

Plaats​: Cultureel Centrum Onder de Linden,<br />

Middenweg 150, 1462 HL Middenbeemster<br />

Entree​: 12,- (incl. koffie/thee en Betje bonbon)<br />

Betalen kan aan de kassa met pin of contant.<br />

Reserveren via boekenbijbetje@gmail.com<br />

Bert Wagendorp is een Nederlandse<br />

schrijver, essayist en<br />

journalist. Zijn debuutroman ‘De<br />

proloog’ verscheen in 1995. In 2013<br />

brak hij door met ‘Ventoux’. In 2022 verscheen zijn<br />

roman ‘Phoenix’. Hoofdpersoon is Abel Sikkink,<br />

een migrant uit de Achterhoek in het midden van<br />

de negentiende eeuw in Amerika. Een verhaal<br />

over een jongetje dat een scheepsramp overleeft<br />

en later journalist wordt. Het nieuwste boek<br />

van Bert Wagendorp, uitgekomen in april <strong>2023</strong>,<br />

Zaterdag 4 november staat de muziek-theatervoorstelling<br />

Was ik maar een Katvan<br />

muzikaal genie/componist Joshua Aaron in<br />

De Verbeelding.<br />

“Was ik maar een kat, dan kon ik het zo van<br />

me afschudden.” Met thema’s als loyaliteit<br />

en loslatentoont Joshua een weerspiegeling<br />

van de kat en de mens. Met deze ode aan de<br />

kat neemt Joshua Aaron je met instrumentale<br />

composities en improvisaties mee in zijn belevingswereld.<br />

Ambient-electronictunes met<br />

synthesizers, viool & percussie en neo-klassieke<br />

pianomuziek, ondersteund door visualsen<br />

spoken word vormen samen een aantrekkelijke<br />

voorstelling voor jong en oud.<br />

heet ‘Kalle’, de memoires van Abel Sikkink. Het is<br />

het vervolg op Phoenix. De Amerikaanse burgeroorlog<br />

is losgebarsten en Abel en zijn vriend Kalle<br />

reizen in een fotowagen naar het front en leggen<br />

in krantenartikelen en foto’s de vaak gruwelijke<br />

gebeurtenissen vast. Beide boeken geven een<br />

prachtig beeld van de geschiedenis van Amerika<br />

van bijna 200 jaar geleden. José Ferdinandus gaat<br />

met de schrijver in gesprek. Na afloop is er tijd om<br />

boeken te bekijken en/of te kopen en de schrijver<br />

en José Ferdinandus te spreken.<br />

Joshua Aaron in De Verbeelding<br />

Publieksreacties: “Verrassend, relaxed, meditatief<br />

en het raakt. Ze klinken als een heel orkest,<br />

maar zijnmaar met z’n drietjes.”<br />

Joshua Aaron studeerde cum laude af aan het<br />

Conservatorium Rotterdam en toert sindsdien<br />

door heel Europa in verschillende bands.<br />

De voorstelling is te zien in Theater De Verbeelding<br />

– P3, Purmersteenweg 17-19 t/o het<br />

Stadhuis in Purmerend. Kaarten kosten € 17,50<br />

(Vrienden/CJP € 15,50) inclusief reserveringskosten.<br />

Meer informatie en kaartverkoop: theaterdeverbeelding.nl<br />

of via De Verbeelding<br />

reserveerlijn: T 0299 411234.<br />

FOTOGRAAF: ROMAN KNIE<br />

Wij kijken terug op een enorm geslaagde Griezeltocht op 4 november met 600 deelnemers!<br />

Alle vrijwilligers en sponsoren willen we enorm bedanken, zonder jullie was dit niet mogelijk!<br />

---<br />

Oranjevereniging Zuidoostbeemster<br />

Stichting het Beemster Bomenmuseum<br />

Voor een UITGEBREIDE SORTERING<br />

voetverzorgingsproducten<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

Dappere Dames zwemmen<br />

jaar rond in buitenwater<br />

Wat jaren geleden begon als een min of<br />

meer individuele actie, is uitgegroeid<br />

tot een informele groep vrouwen die het<br />

hele jaar zwemt in de ringvaart bij de Rijp.<br />

Veertien namen telt de appgroep Dappere<br />

Dames. Ondergetekende nam op donderdagochtend<br />

26 oktober een… kijkje.<br />

De waterthermometer bij het trapje wijst<br />

negen graden aan. De oproep om mee te gaan<br />

zwemmen heeft deze ochtend vijf positieve<br />

reacties opgeleverd. Allemaal zestig plussers.<br />

Watje als ik ben, rijd ik met de auto naar de<br />

vaste plek. Een steiger met trappetje. Dat maakt<br />

het in en uitstappen geriefelijker. De sportievelingen<br />

komen allemaal met de fiets. Uit Graft<br />

de Rijp maar ook uit de Beemster. Ze hebben<br />

elkaar gevonden in de kick om zo lang mogelijk<br />

in het buitenwater te gaan zwemmen. Niet<br />

op vaste tijden maar gewoon als het ze uitkomt.<br />

Toegegeven, niet iedereen zwemt het hele jaar<br />

door. Enkele diehards doen dat wel.<br />

Voor de veiligheid zwemmen ze met een boei.<br />

Zo houden ze visueel contact met elkaar en<br />

zijn ook beter zichtbaar voor vaartuigen. Kort<br />

na elkaar stappen ze het water in. Even de overbekende<br />

geluidjes om aan te geven dat het<br />

water koud is. Maar ze moedigen elkaar aan<br />

en binnen enkele seconden zijn ze verenigd<br />

midden in de vaart.<br />

Het is erg mistig deze ochtend. Dat maakt<br />

het nog feeërieker. Hun stemmen zijn duidelijk<br />

hoorbaar. Ze genieten. Van de kick van dat<br />

moment en van de wetenschap straks op het<br />

land de tinteling te voelen. Na ongeveer vijf<br />

minuten druppelen ze (letterlijk en figuurlijk)<br />

weer binnen. Omkleden en op de fiets naar<br />

huis. Voor een weldadige douche of heerlijke<br />

kop warme drank.<br />

Ik kijk met bewondering naar deze druppelende<br />

dappere dames. Negen graden!. En dan<br />

moet de winter nog beginnen. Geweldig. Maar<br />

ik laat deze doop aan me voorbij gaan.<br />

GEERT<br />

Moord in de Stovenkamer<br />

“Moord in de stovenkamer”, alweer het<br />

derde boek van de hand van Peter Leek, is<br />

uit. Min of meer geschreven in de stijl van<br />

de beroemde Baantjerreeks. De lezer krijgt<br />

gaandeweg steeds meer aanwijzingen over<br />

‘wie, wat en waarom’. Maar wordt ook makkelijk<br />

op het verkeerde been gezet. Zo blijft<br />

het tot het eind toe spannend. Een gesprek<br />

met Peter.<br />

Ik ben een autodidact. Heb nooit een cursus<br />

schrijven of zo gevolgd. Als kind was ik al wel<br />

met verhalen vertellen bezig. Het liefst met<br />

mezelf in de hoofdrol. Schrijven is pas twintig<br />

jaar geleden begonnen. Een regisseur wilde<br />

de toen net gerenoveerde kerk in Westbeemster<br />

gebruiken als locatie voor een filmopname.<br />

Maar hij had geen scenario. Dat ben ik<br />

toen gaan schrijven en dit is uitgemond in mijn<br />

eerste boek: ”Wraak uit het verleden”. Niet veel<br />

later gevolgd door “Bert de Quaatsteniet”.<br />

Begin vorig jaar ben ik benaderd door Marie<br />

Schroevers met de vraag of ik in het kader van<br />

vier eeuwen Beemsterkerk een verhaal wilde<br />

schrijven waarin de kerk als locatie een centrale<br />

rol speelt. Ze kwam toen al met de suggestie<br />

voor de titel: ‘Moord in de stovenkamer’.<br />

Die uitdaging ben ik aangegaan.<br />

We zijn nu ruim een jaar verder. Het boek is af.<br />

Vandaag, maandag 23 oktober, de definitieve<br />

tekst naar de drukker gestuurd. Het wordt<br />

onder eigen beheer uitgegeven bij BoekXpress.<br />

De hoofdpersonen uit een vorig boek<br />

komen weer terug: Bert de Quaatsteniet,<br />

Magda Brantjes en Pierre Castricum. Het is weliswaar<br />

een fictief verhaal maar met herkenbare<br />

namen, locaties en gebeurtenissen uit de<br />

Beemster. Het is daarmee ook een mooi tijdsdocument<br />

geworden. Maar laat ik niet te veel<br />

verklappen.<br />

De plot van het boek, ontstaan tijdens mijn vele<br />

wandelingen door de polder, had ik al snel te<br />

pakken. Het proces naar het plot kostte meer<br />

tijd. Schrijven en herschrijven. Schaven en<br />

herlezen. Tot het naar mijn zin was. En dat met<br />

twee vingers op het toetsenbord.<br />

Het ligt in de bedoeling het boek op zondag<br />

19 november na afloop van de dienst ten<br />

doop te houden in, hoe kan het ook anders,<br />

de Keyserin. Ik heb op voorhand reeds vijftig<br />

boeken besteld. De verkoopprijs hiervan is<br />

€ 14,95. Belangstellenden kunnen het boek<br />

(240 pagina’s) bestellen door een mail te<br />

sturen naar pjmleek@gmail.com. Tijdige<br />

overmaking van dit bedrag op banknummer<br />

NL<strong>43</strong>RABO0342306073 garandeert dat het<br />

boek nog voor de feestmaand bij de mensen<br />

thuis ligt. Een origineel cadeau”.<br />

GEERT<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie<br />

van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster. T.<br />

de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988<br />

en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl,<br />

fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11,<br />

1462 MJ Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271,<br />

email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 8207<br />

9510 www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een warme, thuisvervangende<br />

omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Samen met professionele<br />

verpleegkundigen en vrijwilligers bieden wij 24- uur zorg.<br />

Meer informatie tel; 0299-682020 of via e-mail; info@hospiceleeghwater.nl.<br />

Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster. Bezoek ook<br />

eens onze website; www.hospiceleeghwater.nl<br />

V.S.V. Brein<br />

in beweging<br />

Woensdag 25 oktober, een avond met Cindy<br />

Schmidt. Haar thema was: “Brein in beweging”.<br />

Met 36 dames waren we benieuwd, hoe ze<br />

haar boodschap zou brengen.<br />

Een mens bezit anderhalve<br />

kilo aan hersencellen. Wetend,<br />

dat 1 op de 4 mensen een<br />

hersenaandoening heeft als<br />

ADHD, depressie, Parkinson, dementie etc., is het<br />

belangrijk voor ons, deze cellen zo lang mogelijk<br />

in goede staat te behouden. Doormiddel van foto’s<br />

krijgen we uitleg over buiten-en binnenzijde van<br />

de hersenen. Anders dan dieren leven mensen<br />

met een verleden en een toekomst.<br />

We gebruiken honderd procent van onze<br />

hersenen. Om deze gezond te houden, is het<br />

maken van puzzels in allerlei variaties heel goed.<br />

Net als het leggen van puzzels. Maar onderschat<br />

extra beweging niet. Door het maken van<br />

wandelingen en oefeningen raken de hersenen<br />

extra doorbloed. Dit houdt ons niet alleen<br />

lichamelijk maar zeker mentaal in goede conditie.<br />

Doormiddel van verschillende oefeningen werd<br />

het een leerzame avond voor een ieder.<br />

Cindy Schmidt, een enthousiaste verteller,<br />

met voorliefde voor senioren, zoals je zelf<br />

opnoemde, bedankt! Onze volgende avond is op<br />

29 november. Maar op 10 november wordt er nog<br />

gekaart en gekeezt.<br />

BESTUUR VSV<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1<strong>44</strong>1 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, 1<strong>44</strong>0 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie Middenbeemster<br />

tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 06407<strong>43</strong>7<strong>43</strong><br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Te koop gevraagd postzegels, munten en bankbiljetten. Tel. 0299<br />

<strong>43</strong>0000 of 0615695137. Rob Wolf, Nieuwstraat 15, 1<strong>44</strong>1CK Purmerend<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WelzijnWonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning<br />

aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met een beperking<br />

en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers. Kometenstraat 6B,<br />

14<strong>43</strong> BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-<strong>43</strong>461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

klaverjassen<br />

Middelwijck:<br />

20 oktober<br />

1 Annie Schregardus 5820<br />

2 Annie de Haan 5337<br />

3 Wil Schrama 5251<br />

laagste Tiny Bakker 3260<br />

27 oktober<br />

1 Nel Braak 5273<br />

2 Joop Mulder 5248<br />

3 Jan van der Oord 5137<br />

laagste Piet Groot & Trudy de Koning 3677<br />

vrouwen van nu<br />

Uitslag 25 oktober<br />

1 Elly Bakker 5215<br />

2 Tiny v.’t Hof 5187<br />

3 Bep v.d. Berg 5079<br />

4 Fien de Hart 4939<br />

5 Tiny Hooyberg 4891<br />

6 Vera Bijvoet 4866<br />

7 Witha Meijer 4804<br />

8 Rozamarie Langerijs 4691<br />

Poedelprijs Bea Bartels 3681<br />

Sonnet<br />

GAZA. DAARBOVEN ZIE IK VOGELS VLIEGEN,<br />

zich niet bewust van rampspoed en verdriet,<br />

waarvoor de nauwe stad geen uitweg biedt,<br />

noch voor moeders die dode baby’s wiegen.<br />

Ooit is het zo in Bethlehem geweest:<br />

onder een hemel van geduldig bidden<br />

vonden de dood in een moorddadig midden<br />

de kleinsten, vlak na hun geboortefeest.<br />

Weer kleurt de lucht van blauw naar treurig zwart,<br />

slaat het heelal van de wereld aan scherven,<br />

roept bloed om bloed, harten delen hun smart,<br />

vallen er tranen op verwilderd erf - en<br />

hoor ik van Mozarts Requiem een flard<br />

voor allen die niet hadden hoeven sterven.<br />

Jan Duin<br />

colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL<strong>44</strong>RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1<strong>44</strong>6 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

OVERIGE ARTIKELEN<br />

STAAN OOK OP<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) in het<br />

weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 05 NOVEMBER <strong>2023</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

10.00 uur in de “Keyserkerk” Oogstdienst met<br />

Ds. Nico Schroevers, muzikale medewerking van<br />

het Beemster Kinderkoor o.l.v. Stijn Aartsen, Maite<br />

Hes, piano, solozang Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS<br />

10.00 uur Viering met voorganger Mariusz Momot<br />

en met het Gemengdkoor St. Ceciliakoor uit de Rijp<br />

ZONDAG 12 NOVEMBER <strong>2023</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

9.45 uur Gedachtenisdienst met Zr. Corrie Laros<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

10.00 uur in de “Keyserkerk” Oorlog & Vrede<br />

Gedachtenisdienst met Ds Nico Schroevers,<br />

muzikale medewerking van het interkerkelijkkoor<br />

Holy Sound solozang en Femke Leek. solozang<br />

R.K. JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS<br />

Geen Viering<br />

R.K. NICOLAASKERK:<br />

WOENSDAG 01 NOVEMBER (ALLERHEILIGEN)<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha<br />

DONDERDAG 02 NOVEMBER (ALLERZIELEN)<br />

19.30 uur Bijzondere viering, voorganger<br />

Kapelaan Mariusz Momot mmv. het Pauluskoor<br />

ZATERDAG 04 NOVEMBER<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Kapelaan<br />

Mariusz Momot<br />

ZONDAG 05 NOVEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha mmv. Catores<br />

ZATERDAG 11 NOVEMBER<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 12 NOVEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering voorganger Kapelaan<br />

Mariusz Momot mmv. het Pauluskoor<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor, door en met de<br />

Filippijnse Geloofsgemeenschap


Weten wat jouw woning waard is?<br />

Vraag naar de gratis waardebepaling!<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

9,3<br />

Beoordeling:<br />

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar<br />

Aantoonbaar het beste resultaat<br />

Een persoonlijke aanpak<br />

Eerlijk advies<br />

4 vestigingen in Noord-Holland<br />

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland<br />

purmerend@vanoverbeek.nl | 0299 - 42 88 98<br />

Gorslaan 12 | 1<strong>44</strong>1 RG Purmerend<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 68<strong>43</strong>46 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

0299 - 68 39 45 | www.uitvaartpurmerend.nl<br />

Netwerk 126 | 1<strong>44</strong>6 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Nico Koning<br />

Noord-Spierdijkerweg 203<br />

16<strong>43</strong> NN Spierdijk<br />

T: 06 - 107 123 87<br />

E: nico@koningplaagdierenbeheersing.nl<br />

W: www.koningplaagdierenbeheersing.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Wilt u meer informatie? Vraag kosteloos een voorbespreking aan.<br />

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart vanaf € 2.225,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!