31.01.2022 Views

#BE SEXY, BE SAFE - Magazine voor jongeren over veilig sexten (DEF)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#BE SEXY, BE SAFE

MAGAZINE VOOR JONGEREN OVER VEILIG SEXTEN

#SEX*TING* WADISDANUWEER?

blz. 4 en 5

OVER NUDES EN VERTROUWEN

blz. 12

LEUKE SPELLETJES

blz. 15 en 18

TEST JE KENNIS OVER

#GRENSOVERSCHRIJDENDE SEXTING

blz. 22

EXCLUSIEF

JONGEREN AAN

HET WOORD:

WAT VINDEN ZIJ

NU ECHT VAN

SEXTING?

Lees meer blz. 9

MET

UITNEEMBARE

POSTER

...vol gouden tips over veilige sexting!


INHOUD

EDITORIAAL: EVELIEN EN NEL 3

#SEX*TING* WADISDANUWEER? 4

TIPS & TRICKS OVER VEILIGE SEXTING 6

JE HEBT HET RECHT OM TE LEREN OVER SEXTING 8

JONGEREN AAN HET WOORD 9

HET IS COOL OM NUDES TE STUREN ... 10

ONLINE GAME: FRIEND ZONE 11

#DOE DE TEST: OVER NUDES EN VERTROUWEN 12

HALLO CHILD FOCUS? 14

SPELLETJES 15 & 18

POSTER: 5 TIPS OM VEILIG TE SEXTEN 16

WAT ALS HET MISGAAT ONLINE? 19

GRENSOVERSCHRIJDENDE SEXTING 20

#DOE DE TEST: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 22

STOP #CYPBERPESTEN STOP #BODYSHAMING 24

PAS OP VOOR #SEXTORTION! WASDANUVOORIETS? 26

EEN CATFISH? IS DAT OM OP TE ETEN? 27

HULP NODIG? 28

LEZERSRUBRIEK: VRAAG EN ANTWOORD 30

OPLOSSINGEN 31

Dit magazine draagt het WAT WAT-label. Dat wil zeggen dat het voldoet aan 7 principes:

# De informatie is op maat van kinderen en jongeren.

# De informatie is correct en volledig.

# Het is empowerend ofwel: het versterkt kinderen en jongeren.

# De visie en reden van de organisatie zijn duidelijk. De informatie wil niet religieus of politiek overtuigen en zet

niet aan tot het kopen van een bepaald product.

# De informatie bereikt zijn doel.

# Kinderen en jongeren hebben meegewerkt aan dit magazine.

# De organisatie denkt na over de manier waarop de informatie er kwam.

COLOFON

ISBN 978-2-509-04076-3

D/2022/8132/13

Auteurs: Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | www. childfocus.be

vzw PIMENTO |Kipdorp 30 |2000 Antwerpen |www.pimento.be

Foto’s: Layla Aerts

© Uitgeverij Politeia nv

Keizerslaan 34

1000 Brussel

Tel. (02) 289 26 10

Fax (02) 289 26 19

info@politeia.be

www.politeia.be

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


EEN GESPREK MET REDACTEURS

EVELIEN EN NEL

Wat is het verband tussen Pimento,

Child Focus en sexting?

Evelien: Pimento geeft vormingen over sexting aan

jongeren, vooral in klasgroepen. Omdat veel jongeren

dit doen of hiermee in aanraking komen, vinden we het

héél nuttig om hier met hen over te praten.

Nel: Child Focus heeft een hulplijn voor veilig

internetten waar iedereen met problemen terechtkan.

Op die hulplijn horen we heel vaak over problemen

met grensoverschrijdende sexting. Met ons preventieteam

proberen we zulke problemen te voorkomen door

jongeren te leren op een fijne manier met sexting om te

gaan.

“We werken dus voor twee aparte

organisaties. Toch werken onze

organisaties vaak samen, dus het voelt

wel wat als verre collega’s soms. :-)”

Zet dit magazine niet aan om aan sexting

te doen, ook bij degenen die er helemaal

niet aan denken?

Nel: Nee, we zijn ervan overtuigd dat dit magazine net

informatie geeft, zodat kinderen en jongeren op een

meer bewuste manier ervoor kiezen om wel of niet aan

sexting te doen of er al eens over nadenken voor later.

En wat ze ook kiezen, die keuze is helemaal oké!

Waarom de titel #Be sexy, be safe?

Evelien: We weten dat er vaak negatief over sexting

gesproken wordt. Maar in dit magazine willen we graag

ook de fijne kanten ervan belichten, zonder natuurlijk de

mogelijke risico’s te negeren.

Veel leesplezier!

Waarom een magazine? Iedereen kijkt

toch naar filmpjes op YouTube?

Nel: We willen met dit magazine graag heel wat

informatie bundelen die interessant kan zijn voor jullie

leeftijdsgroep. Extra informatie opzoeken online kan

natuurlijk zeker, op YouTube bijvoorbeeld, maar ook op

tal van andere jongereninformatiesites. In dit magazine

ontdekken jullie de voornaamste.

EVELIEN

Oké, maar waarom kan de leerkracht het

dan in de klas gebruiken? En moet ik het

aan mijn ouders laten zien?

Evelien: Je leert veel van je leeftijdsgenoten. Daarom

vonden we het fijn om een magazine te maken om in de

klas te bespreken. Al kan je het natuurlijk ook na school

nog lezen. Je moet het niet per se aan je ouders laten

zien, maar het mag natuurlijk wel. :-) Het kan misschien

zelfs ook een leuk gesprek opleveren?

NEL

3


#SEX*TING*

WADISDANUWEER?

Aan sexting doen, nudes versturen of sexten …

één pot nat. Het gaat eigenlijk om het delen van seksueel

getinte berichtjes, foto’s of video’s.

Dat kan zijn onder de vorm van:

?

# opwindende chatberichtjes uitwisselen, waarbij elkaars seksuele

fantasie geprikkeld wordt via woorden of afbeeldingen

# nudes – naaktfoto’s dus – of sexy filmpjes van jezelf versturen

# videochatten: live een sexy moment met iemand anders delen

!

IS SEXTING EEN SLECHT IDEE?

Online je seksualiteit verkennen met iemand anders kan erg

opwindend en spannend zijn. En daar is ook helemaal niets

mis mee, zolang je natuurlijk een aantal risico’s uitsluit.

In volgende gevallen is sexting sowieso een slecht idee.

Wanneer:

F je daar eigenlijk geen zin in hebt

F de andere je onder druk probeert te zetten

F iemand maar blijft smeken om nudes

F je de ontvanger eigenlijk niet 100% vertrouwt

F je de andere persoon nog nooit offline hebt gezien, en je dus

niet 100% zeker bent dat die wel is wie hij/zij beweert te zijn

?

euh...

Please

Please

4


Je ziet toch aan mijn

profielfoto dat ik te

vertrouwen ben?

SEXTING TOEGELICHT IN

KLANK EN BEELD? BEKIJK DE

UITZENDING VAN KLAAR#

#Het is dus super belangrijk dat je eerst

dit lijstje afgaat vooraleer je eraan begint.

Want wanneer sexting misloopt, loopt

het ernstig mis. Je nudes kunnen zonder

je toestemming verder verspreid worden

met alle ernstige gevolgen van dien.

Daarom is het altijd belangrijk om goed in

te schatten of die andere persoon écht te

vertrouwen valt.

Je wil namelijk niet dat je nudes ooit in

handen komen van mensen waar de

beelden nooit voor bedoeld waren.

Stel je voor …

KORTOM

Sexting, niets mis mee! Maar denk goed

na over met wie je het doet. En ben je

de ontvanger van een sext? Super leuk,

iemand geeft je een intiem cadeau.

HOU HET DUS INTIEM, EN STUUR DIT

NOOIT, NOOIT, NOOIT door.

Hier bestaan dan ook geen excuses voor.

Ook al ben je boos op of gekwetst door

die persoon.

5


EXTRA

TIPS & TRICKS

OVER VEILIGE

SEXTING

6


Check even of jullie dit allebei willen

# Voor je een nude van jezelf doorstuurt, check dan

even of de ander die wel wil ontvangen. Veilig

sexten betekent dat je dit allebei wil en je elkaar

ook toestemming geeft.

# Laat je ook niet onder druk zetten door je partner.

Wil je niet? Dan moet je het niet doen.

# Stuur alleen sexy berichtjes met iemand die je

vertrouwt.

Tip: wanneer je je onder druk gezet voelt of er gewoonweg

geen zin in hebt, dan zeg je best nee! Deze memes

helpen je om dit op een grappige manier te doen:

Bouw het langzaam op

Je hoeft niet meteen naaktfoto's of -filmpjes te

sturen. Begin bijvoorbeeld met sexy berichtjes.

Of stuur eerst een foto in je mooiste ondergoed.

Dat kan zelfs opwindender zijn dan een naaktfoto.

Maak afspraken

# Spreek af om foto’s en berichtjes niet door te

sturen en ze meteen te verwijderen. Wil je ze

toch graag opslaan, dan doe je dit best in een

veilige map. Je krijgt enkel toegang tot zo’n map

met een wachtwoord of code. Zo kan er niemand

onverwacht door je foto’s snuisteren. Heeft je

smartphone geen veilige map, dan kan je deze

eenvoudig downloaden via de App Store of Play

Store.

# Bespreek ook zeker met elkaar wat je met de

foto’s doet als jullie relatie stopt.

Kom niet herkenbaar in beeld

# Ook al vertrouw je die persoon waarmee je

stuurt, het kan altijd dat iemand anders zijn of

haar gsm in handen krijgt.

# Zorg dus dat je niet herkenbaar op foto's of

filmpjes staat.

# Neem foto’s zonder je hoofd, littekens, tattoos of

moedervlekken.

# Let ook op de achtergrond. Is je kamer

herkenbaar? Even wazig maken dan.

Check check check!

Kijk zeker na of je je foto naar de juiste persoon

stuurt! Je wil je moeder immers niet verrassen met

je nieuwe lingeriesetje, gênant!

Hou nudes voor jezelf!

Krijg je een sext? Stuur die dan niet door. Je krijgt

zo’n foto in vertrouwen. Schaad dat vertrouwen

niet.

Gebruik een veilige app

Er zijn heel wat gratis apps voor

veilige sexting, als je dat graag

zou willen doen. Die kan je

terugvinden via deze QR-code:

#

WIL JE EEN EIGEN MEME

MAKEN? DAT KAN OP

WWW.MEMEGENERATOR.NET

Wees voorzichtig met je gsm

Laat je gsm niet overal rondslingeren en zet er een

wachtwoord op.

7


JE HEBT

HET RECHT OM

TE LEREN OVER

SEXTING

Soms vinden volwassenen dat je jongeren niet te

veel moet informeren over seksualiteit. Alsof ze

daar te jong voor zijn … Maar dat is helemaal niet

waar! Iedereen, jong en oud, heeft recht op goede

informatie over seksualiteit. Jij dus ook.

Naast het recht op goede informatie, heb je nog heel

wat andere rechten:

# Je mag zelf kiezen of je kinderen wil, en wanneer

je kinderen wil.

# Je mag zelf kiezen met wie je een relatie wil

hebben of met wie je wil trouwen.

# Je mag zelf kiezen om wel of niet seksueel actief

te zijn.

# Je hebt het recht om beschermd te worden

tegen mensen die je seksueel pijn willen doen.

# Je hebt het recht op een goede gezondheidszorg,

bv. betaalbare anticonceptie.

Je hebt dus het recht om zelf keuzes te maken over

wat je wel of niet wil doen. Daarbij moet je natuurlijk

zelf wel rekening houden met de rechten van anderen:

zo mag jij ook niemand kwetsen door een sexy foto te

verspreiden.

Maar om goede keuzes te kunnen maken, heb je goede

informatie nodig. Dus de volgende keer dat iemand

zegt dat je te jong bent om je te informeren over seks,

seksualiteit of sexting, antwoord dan gerust: “Dat zal ik

zelf wel bepalen. Leg het me gewoon uit op een manier

waarop ik het begrijp.”

Wist je trouwens dat je school zelfs de opdracht heeft

om je informatie te geven over hoe je op een veilige

en verantwoorde manier je smartphone en je computer

gebruikt?

Kortom: je hebt het recht om te leren over sexting,

en leerkrachten zijn ook verplicht om er met jou

over in gesprek te gaan. Want zo kan je erover

leren en krijg jij de handvaten om zelf keuzes te

maken.

Dit artikel is geschreven door Sensoa, het Vlaams

expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

8


JONGEREN AAN HET WOORD

WAT VINDEN ZIJ NU ECHT VAN SEXTING?

Misschien heeft iemand je al eens om een sexy foto gevraagd.

Of zag je al eens gemene commentaren onder een Intagramfoto

staan. Geen paniek, je bent niet alleen! Ook Dokter Bea maakte

dit mee. Wil je weten hoe zij reageerde? Bekijk De dokter Bea

show door de QR-code te scannen.

In deze aflevering vertellen enkele jongeren aan

elkaar wat ze vinden van 'dickpics' en 'nudes':

“Toen ik in het eerste middelbaar Snapchat had, stuurde

iemand mij. Ik zei ‘Hallo, ken ik u?’, en meteen erna

stuurde die mij een dickpic, en ik zo ‘Dude, da moet ik

ni.’. Ik heb hem dan verwijderd. Ik begreep niet waarom

die dat stuurde, ik was nog maar 11.” – Alia, 15 jaar.

“Ik heb wel foto’s van mezelf getrokken, maar nooit doorgestuurd.

Ik stuur soms wel grappige foto’s van op de

WC naar mijn beste vrienden, in een privé groepschat.”

– Dide, 15 jaar

# Maak jij wel eens grappige foto’s die je naar je

vrienden stuurt?

Hallo, ken ik u?

# En stuur je die dan soms ook via privé

groepschat? Waarom?

“Ik denk dat als iemand een naaktfoto stuurt naar een

persoon, dat die die persoon vertrouwt. En als die

persoon dat dan gaat doorsturen, dan denk ik echt dat

dat een leven kapot kan maken.” – Zoë, 16 jaar.

Dude,

da moet ik ni.

# Waarom denk je dat mensen naaktfoto’s van

iemand anders doorsturen?

# Denk je dat het oké is om naaktfoto’s van

iemand anders te verspreiden?

“Ik krijg eigenlijk redelijk vaak dickpics op Snapchat

toegestuurd. En dat vind ik dan zelf persoonlijk ook wel

vies. Maar dat zijn dan meestal jongens met een fake

naam op Snapchat, dus je weet niet wie dat zijn...” – Zoë,

16 jaar.

“Waarom zou ge dat doen, iemand z’n naaktfoto doorsturen?

Da’s naar u toevertrouwd. Als je koppels hebt, en

je stuurt naaktfoto’s naar elkaar, dat begrijp ik superhard.

Maar als’t dan uit is, en die jongen of meisje verspreidt

die, da’s toch verschrikkelijk?!” – Alia, 15 jaar.

# Heb jij al eens een naaktfoto gekregen zonder

dat je het wilde?

# Hoe voelde je je daarbij?

#Onthou: intieme foto’s zijn een intiem cadeau.

Hou ze dus intiem. :-)

9


HET IS COOL OM NUDES TE STUREN …

HET IS COOL OM NUDES TE STUREN…

REDENEN OM

AAN SEXTING

TE DOEN?

Doe jij aan sexting omdat

je dat leuk of spannend

vindt? Omdat je je onzeker

voelt en graag bevestiging

wilt krijgen? Omdat je bang

bent je lief kwijt te raken?

Er zijn heel wat -goede en

minder goede- redenen om

aan sexting te doen. Wat

vind jij goede redenen? Pak

een groen kleurpotlood of

groene fluostift en duid ze

aan in de woordzoeker.

# AFSTAND

# GERUSSTELLING

# LEUK

# ONZEKERHEID

# PARTNER

# TONEN

# VOORSPEL

# DRUK

# INTERESSE

# LIEFDE

# OPWINDING

# SPANNEND

# UITDAGING

# ZOEKEN

# FLIRTEN

# KWIJTRAKEN

# NIET

# OVERBRUGGEN

# STATUS

# VERVELING

Zie jij het verschil tussen de twee prenten? Duid het op de tekening aan.Welke

situatie voelt voor jou het meest veilig aan? Denk eraan, wil je graag een naaktfoto

sturen, zorg er dan voor dat je onherkenbaar bent en dat ook de omgeving

die mee op de foto staat onherkenbaar is. Wil je meer informatie over hoe je

veilig sext? Ga dan naar pagina 4.

T L T Z L U I T D A G I N G J L D X

A S P A N N E N D H E I J H H Y I O

G N W J X H G W G Y Z N U I F G E P

N O E I O M U A R K F E L R G N H R

I V S G S Y S Y U K L K E Z N I R L

L N J U G G W R C A I A P O I L E I

L U E I T U D M R K R R S E D E K E

E Y S N X A R L A U T T R K N V E F

T B Z F O B T B I E E J O E I R Z D

S R V E E T N S R L N I O N W E N E

T H K S L D G E D E T W V K P V O P

S U S S P T E I N X V K C U O H P A

U C J E B V K I T Z U O W B X H F T

R R P R G M X M P A R T N E R S U N

E Q E E I M P D V L N F J J T C C W

G I O T Y M X K V F M B W A G F R X

X Q V N T U K W X P Z J N Z F F S E

Q J Q I E L T L S M D D E R F T H H

TENZIJ JE EEN MEISJE BENT.

TENZIJ JE EEN MEISJE BENT.

SERIEUS?!?!

SERIOUSLY?!?!

Een meisje stuurt een naaktfoto

naar haar vriend en de foto's belanden

op TikTok en Instagram.

Iedereen lacht haar uit: “ze verdiende

het tenslotte”. Een jongen

stuurt naaktfoto's van zichzelf

en krijgt er ook van meisjes.

Iedereen vindt hem stoer …

Een meisje stuurt een naaktfoto

naar haar vriend en de foto's belanden

op TikTok en Instagram.

Iedereen lacht haar uit: “ze verdiende

het tenslotte”. Een jongen

stuurt naaktfoto's van zichzelf en

krijgt er ook van meisjes. Iedereen

vindt hem stoer…

Meisjes worden weleens anders

behandeld dan jongens als het

om sexting gaat. Hoe komt dat?

Waarom maken we zo’n verschil

tussen een meisje en een jongen?

Want ze doen toch gewoon

hetzelfde: een naaktfoto van zichzelf

delen met iemand die ze

vertrouwen.

Meisjes worden weleens anders

behandeld dan jongens als het

om sexting gaat. Hoe komt dat?

Waarom maken we zo’n verschil

tussen een meisje en een jongen?

Want ze doen toch gewoon

hetzelfde: een naaktfoto van

zichzelf delen met iemand die ze

vertrouwen.

Waar ligt het dan aan?

Waar ligt het dan aan?

Vaak komt dat omdat we andere

ideeën van hebben van hoe een

jongen en hoe een meisje “hoort” te

zijn. Dat krijgen we vaak mee door

de omgeving waarin we opgroeien.

Jongens zien we vaak als stoer,

meisjes als aardig, lief en zorgend.

Vaak komt dat omdat we andere

ideeën hebben van hoe een

jongen en een meisje ‘horen’ te

zijn. Dat krijgen we vaak mee door

de omgeving waarin we opgroeien.

Jongens zien we vaak als stoer,

meisjes als aardig, lief en zorgend.

Van jongens vinden we mannelijk

of viriel gedrag vaak normaal,

van meisjes verwachten we meer

onschuldig gedrag. Een meid die

er bewust voor kiest om een sexy

selfie te sturen komt niet meteen

overeen met dat idee en wordt dan

snel negatief beoordeeld. Maar ze

Van jongens vinden we mannelijk

of viriel gedrag vaak normaal,

van meisjes verwachten we meer

onschuldig gedrag. Een meid die

er bewust voor kiest om een sexy

selfie te sturen komt niet meteen

overeen met dat idee en wordt dan

snel negatief beoordeeld. Maar ze

Dus als je nog eens geconfronteerd

wordt met een sext, doe dan eens

de ‘Wat als?-oefening’.

is verliefd, doet dit uit vrije wil en

vertrouwt haar lief 100%, dus is het

helemaal oké dat ze dit doet. Net

zoals het oké is als een jongen dit

zou doen.

Het is makkelijk. Draai het geslacht

van de betrokken persoon om.

Wat als?

Stel,

Dus als je nog eens geconfronteerd

wordt met een sext, doe dan eens

de "Wat als?-oefening”.

een meisje stuurt een naaktfoto naar

haar vriend en die begint te circuleren

op TikTok. Hoe vind je dat? Wat

als het een naaktfoto van een jongen

zou zijn? Hoe zou jij dan reageren?

Het is makkelijk. Draai het geslacht

van de betrokken persoon om.

Bijvoorbeeld: "Wat als het een

jongen is die een naaktfoto naar

zijn vriendin stuurt en de naaktfoto

begint te circuleren op Tiktok?”

Hoe zou jij dan reageren?

Stel,

een jongen stuurt een sexy foto van

zichzelf om de aandacht van de

klasgenoten te trekken. Hoe vind je

dat? Hoe beoordeel je hem? Wat als

het een meisje zou zijn dat dit deed?

Zou je op dezelfde manier reageren?

ZOEK DE

7

VERSCHILLEN

is verliefd, doet dit uit vrije wil en

vertrouwt haar lief 100%, dus is het

helemaal oké dat ze dit doet. Net

zoals het oké is als een jongen dit

doet.

Hoe dan ook,

zie je de sext van iemand

anders circuleren, rapporteer

dan de foto en verwittig

de betrokken persoon. Of

het nu om een jongen gaat

of om een meisje. Foto’s

die zonder toestemming

verspreid worden, zijn niet

aanvaardbaar.

10


FRIEND ZONE WERPT

EEN ANDERE BLIK OP SEXTING

SPEEL HET ONLINE SPEL MET JE KLAS

“You have been hacked!”. In het

online spel Friend Zone word je

gehackt en ga je op zoek naar de

dader.

In je zoektocht kom je Sara tegen.

Sara werd het slachtoffer van

grensoverschrijdende sexting.

Maar wat er precies aan de hand

is, moet je als speler zelf uitzoeken.

Door puzzels op te lossen krijg je

toegang tot geheime locaties en

bestanden. Je leerkracht krijgt ook

tips om daarna het gesprek aan te

gaan in je klas. Over sexting, maar

ook over online privacy en cyber

security.

Zit je in de eerste graad van het

secundair onderwijs? Vraag dan

zeker aan een leerkracht om samen

het spel te spelen.

Deze leerlingen speelden het spel al. Dit vinden zij

van sexting en van Friend Zone:

Maya

“Met mijn klas uit het Koninklijk Atheneum in Antwerpen

speelden we Friend Zone. Ik vond het wel een leuk spel en

leerzaam voor sommige jongeren. Het is interessant voor

mensen die foto’s of video’s plaatsen of verspreiden. Zelf doe

ik niet aan sexting. Ik vind het niet echt iets voor mij. Ik ben

heel slim met wat ik deel en plaats op het internet.”

Liam

“Wij hebben Friend Zone gespeeld in onze klas van PROVIL in

Lommel. Het was leuk bedacht, al mocht het iets langer duren.

Ik heb vooral van het spel onthouden dat je niet zomaar informatie

mag sturen naar elke persoon. Voor ik het spel speelde,

stond ik daar niet zo bij stil. Aan sexting doe ik sowieso niet. Ik

ben er helemaal niet voor.”

Aïcha

“Wij speelden Friend Zone in de tweede graad deeltijds

onderwijs in Don Bosco in Wilrijk. Het gaat over selfies

versturen. Ik vind dat je dat wel mag doen, maar dan moet je

de ander heel goed vertrouwen. Het spel heeft mijn mening

niet echt veranderd. Want zo dacht ik er eerst ook al over.”

Friend Zone is een spel van Technopolis en werd

ontwikkeld samen met Child Focus, IBM en Luca

School of Arts. Je leerkracht kan het spel en het

educatief pakket gratis aanvragen op technopolis.be

of via deze QR-code.

11


#DOE DE

TEST!

OVER NUDES EN

VERTROUWEN

Beantwoord de vragen en bekijk je resultaat om te weten

hoe betrouwbaar jij bent als het op sexting aankomt

1. Je ontvangt een nude van een onbekende, wat doe je?

F Ik bekijk hem en stuur hem nadien door naar mijn vrienden want

dat is spannend. (C)

F Ik bekijk hem niet en verwijder hem meteen, ik ken de persoon

immers niet. (A)

F Ik bekijk hem eerst en verwijder hem nadien, want ik ben

nieuwsgierig. (B)

2. Je bent aan het chatten met je nieuw lief en hij/zij vraagt

om een nude te sturen. Zelf wil je dit eigenlijk niet.

F Ik ben zo verliefd dus trek toch een foto. (C)

F Ik stuur een sexy tekstberichtje maar geen naaktfoto. (B)

F Ik doe het niet en stuur in de plaats daarvan een grappige

meme omdat ik m’n lief niet wil kwetsen. (A)

3. Je krijgt een nude doorgestuurd waar een van je klasgenoten

op staat. Wat doe je?

F Ik bekijk hem, schrik en vertel aan een vriend(in) wat er is

gebeurd. (B)

F Ik bekijk hem, stuur hem door naar een andere vriend(in)

en vertel dat ik deze foto net heb ontvangen. (C)

F Ik kijk naar de foto en ga naar mijn klasgenoot om te

vertellen dat zijn/haar foto wordt doorgestuurd. Ik vraag

of ik ergens mee kan helpen. (A)

12


4. Je bent al een paar weken aan het flirten met de

knapste persoon van de klas, en je besluit om

je flirtniveau een stapje hoger te tillen en een

naaktfoto van jezelf door te sturen.

F Ik trek een sexy foto van mezelf en stuur hem

direct naar mijn crush. (B)

F Ik vraag aan mijn crush of hij/zij graag zo’n foto

van me wil krijgen. Ook al zegt hij/zij neen,

ik stuur het toch door. (C)

F Ik vraag aan mijn crush of hij/zij graag zo’n foto

van me wil krijgen en zo ja, dan stuur ik mijn

foto door. (A)

5. Je lief is voor een maand op vakantie en mist

je. Jullie hebben afgesproken om te videobellen

en hij/zij vraagt of je je wil uitkleden voor de

camera.

F Ik vertrouw het internet niet zo, wat als mijn

computer wordt gehackt? Ik vertrouw mijn lief

wel, we zijn ondertussen toch al 2 jaar samen.

Ik stuur hem een sexy foto, maar let erop dat er

niets herkenbaars op staat. (A)

F Yess, let’s do this, lekker spannend! (C)

F Dat durf ik niet, ik denk dat ik toch eerder wil

wachten tot we elkaar zien. Maar wat als mijn

lief zolang niet kan wachten? Ik zal een foto

maken in mijn ondergoed, dat zal mijn lief ook

wel leuk vinden, niet? (B)

6. Je krijgt op Instagram, Snapchat of TikTok

een berichtje van iemand die je niet kent.

Die persoon is heel lief, geeft je regelmatig

complimentjes en na een aantal dagen vraagt

hij/zij of je misschien eens een foto wil sturen.

F Stiekem vind ik het wel fijn om al die

complimentjes te krijgen. Misschien vindt die

persoon mijn lichaam ook wel mooi? Ik voel

me er wat onzeker over, dus het lijkt me wel

een goed idee om de foto te sturen. (C)

F Uhm, waarom vraagt hij/zij dat? Ik ga niet meer

met deze persoon sturen. Wie weet wie er

achter dit profiel zit. Wie weet zet die persoon

mijn foto’s daarna wel online … Dat ga ik niet

riskeren. (A)

F Hm, wat moet ik hiermee? Ik kan misschien

wel gewoon een neutrale selfie sturen. Kan

geen kwaad, het is echt wel een lief persoon,

zo kan hij/zij mij ook beter leren kennen. (B)

Resultaat

Heb je voornamelijk A, dan ga je heel

bewust om met sexting. Je kent er de

plezieren van maar schat tegelijk de risico’s

goed in. Je surft op de good vibes. Doe zo

voort en geef ze door aan je vrienden.

Heb je overwegend B, dan ben je

eerder het twijfelende type. Soms ga

je heel bewust om met sociale media, maar

soms ook niet. Laat je niet beïnvloeden en

volg je gezond verstand. Voelt iets oncomfortabel

aan? Doe het dan niet. Twijfel je over een

situatie? Stel je dan de vraag hoe jij je er zelf

bij zou voelen of vraag raad aan iemand die

je vertrouwt.

Heb je voornamelijk C, dan ben je

eerder het roekeloze type. Denk goed

na voor je iets stuurt en naar wie je het stuurt.

Voel je je er echt helemaal goed bij? Voel je

je niet onder druk gezet? Kan je de ontvanger

voldoende vertrouwen? Stuur nooit een

foto van iemand anders door, dat is grensoverschrijdend

gedrag. Je kan hiermee het

slachtoffer veel kwaad berokkenen en diep

kwetsen. Hoe zou je reageren mocht het

jouw nude zijn die rondgestuurd wordt zonder

dat je dat wil?

13


“HALLO CHILD

FOCUS,

MIJN NUDE IS

RONDGESTUURD,

WAT NU?”

Als je naar Child Focus belt op het gratis nummer

116 000 om een probleem te bespreken,

kom je bij Femke of een van haar collega’s

terecht. Met dit soort vragen of zorgen weet

Femke alvast raad:

Hallo Child Focus, mijn nude is

rondgestuurd op school.

Wat moet ik doen?

Heel goed dat je aan Child Focus denkt! Weet eerst en

vooral dat ons gesprek vertrouwelijk is. Wat je tegen mij

vertelt, blijft tussen ons. Het is misschien niet zo makkelijk

om over dit onderwerp te praten, maar weet dat je je

niet hoeft te schamen en dat ik nooit over je zal oordelen.

Het is enorm dapper dat je belt. Ik zal je enkele

vragen stellen om de situatie goed te begrijpen zodat ik

je het beste kan helpen.

Moet ik vertellen wie ik ben als ik je bel?

Neen, dat hoeft niet, maar het mag wel. Als je dat liever

wil, kunnen we je situatie of probleem zeker anoniem

bespreken. En weet dat ik je naam en verhaal ook nooit

zal delen met anderen. Ik zal ook zeker niet achter je

rug je ouders opbellen. ;-)

Sta ik er helemaal alleen voor? Is er

iemand op wie ik kan rekenen?

Het is al heel goed dat je me hebt gecontacteerd! In

zo’n situatie, waarin je het soms even allemaal niet

meer weet, is het goed om er met iemand over te

praten. Heb je al gedacht aan een Max? Een volwassen

vertrouwenspersoon aan wie je alles kan vertellen en

alles kan vragen? Ga op zoek naar die persoon in je

omgeving en nodig die uit om je Max te zijn via

www.iedereeneenmax.be.

Kan je helpen om mijn nude van het

internet te halen?

In sommige gevallen kan ik je helpen om de verspreiding

van de foto in te perken en een duidelijk signaal

te sturen naar de verspreider. Zo kan ik ongepaste

beelden melden bij Facebook, Instagram of Snapchat.

De meldingen die van bij ons komen, krijgen voorrang

op andere. Ik kan ervoor zorgen dat profielen die de

regels van deze sociale media platformen schenden,

verwijderd worden.

Moet mijn probleem niet al heel erg zijn

voor ik je kan bellen?

Helemaal niet! Als iets voor jou belangrijk is, is het voor

mij ook belangrijk. Ik sta altijd klaar om je te ondersteunen

en wegwijs te maken in de stappen die je kan

ondernemen.

Nu je Femke beter kent,

aarzel zeker niet meer om haar of een van haar

collega’s gratis en anoniem 24u/24 en 7d/7 te

bellen op 116 000

14


SPELLETJES

Benieuwd naar de oplossingen? Kijk op bladzijde 31.

ZOEK DE 9 GOUDEN TIPS ROND SEXTING!

HORIZONTAAL

2. Vraag even of de andere dit ook wil, dus

vraag …

1.

3. Als je iets liever niet doet, kan je …

zeggen.

2.

5. Denk na over wat er achteraf zou kunnen

gebeuren, mogelijke … .

3.

7. Maak … met je sextingpartner waar jullie

allebei mee akkoord gaan.

4.

8. Je mag niemand dwingen om iets van

sexting te doen, zet niemand onder … .

5.

9. Doe dit enkel als je er zelf … in hebt.

6.

7.

8.

Wil je graag aan sexting doen, of wil je

graag advies geven aan een vriend(in) die

aan sexting wil doen, denk dan aan deze

gouden tips.

# Doe dit enkel wanneer je er zelf zin

in hebt, doe het nooit onder druk. Je

mag nee zeggen.

VERTICAAL

9.

1. Zorg dat je de persoon kent, of dat dit een … van

jou is, ook in de offline wereld.

4. Je mag een naaktfoto niet zomaar verzenden/...

naar iemand anders.

6. Zorg dat je niet herkenbaar op de foto staat, doe

het … .

# Vraag toestemming voordat je een foto

stuurt en doe dit enkel met mensen die

je kent in de offline wereld.

# Denk vooraf aan de risico’s. Wat zou

er kunnen gebeuren met mijn foto als

ik hem naar die persoon stuur?

# Stuur nooit zomaar naaktfoto’s van

iemand door.

# Maak afspraken met je sextingpartner

voordat je begint, zodat jullie je er

allebei zeker goed bij voelen en je

elkaar kan vertrouwen.

# Zorg dat jij of je omgeving niet

herkenbaar op de foto staat.

15




REDENEN OM

AAN SEXTING

TE DOEN?

Doe jij aan sexting omdat je

dat leuk of spannend vindt?

Omdat je je onzeker voelt

en graag bevestiging wil

krijgen? Omdat je bang bent

je lief kwijt te raken? Er zijn

heel wat – goede en minder

goede – redenen om aan

sexting te doen. Wat vind

jij goede redenen? Pak een

stift en duid ze aan in de

woordzoeker.

# LEUK

# FLIRTEN

# LIEFDE

# SPANNEND

# OPWINDING

# VOORSPEL

# VERVELING

# ONZEKERHEID

# DRUK

# STATUS

# UITDAGING

# GERUST-

STELLING

# INTERESSE

# AFSTAND

# PARTNER

T L T Z L U I T D A G I N G J L D X

A S P A N N E N D H E I J H H Y I O

G N W J X H G W G Y Z N U I F G E P

N O E I O M U A R K F E L R G N H R

I V S G S Y S Y U K L K E Z N I R L

L N J U G G W R C A I A P O I L E I

L U E I T U D M R K R R S E D E K E

E Y S N X A R L A U T T R K N V E F

T B Z F O B T B I E E J O E I R Z D

S R V E E T N S R L N I O N W E N E

T H K S L D G E D E T W V K P V O P

S U S S P T E I N X V K C U O H P A

U C J E B V K I T Z U O W B X H F T

R R P R G M X M P A R T N E R S U N

E Q E E I M P D V L N F J J T C C W

G I O T Y M X K V F M B W A G F R X

X Q V N T U K W X P Z J N Z F F S E

Q J Q I E L T L S M D D E R F T H H

Zie jij het verschil tussen de twee prenten? Duid het op de tekening aan.

Welke situatie voelt voor jou het meest veilig aan? Denk eraan, wil je graag

een naaktfoto sturen, zorg er dan voor dat je onherkenbaar bent en dat ook

de omgeving die mee op de foto staat onherkenbaar is. Wil je meer informatie

over hoe je veilig sext? Ga dan naar bladzijde 7.

77

ZOEK ZOEK DE DE

VERSCHILLEN

VERSCHILLEN

18


WAT ALS HET

MISGAAT ONLINE?

Wanneer zaken online mislopen kan het plots

lijken alsof je de hoofdrol speelt in een horrorfilm.

Je had nooit durven denken dat het jou zou

overkomen, maar toch is het gebeurd. Wanneer

zaken online mislopen, zoals bijvoorbeeld een

foto van jou die verspreid wordt, of een gesprek

dat de verkeerde kant opgaat en je weet niet wat

te doen … even ademen.

Ook al lijkt het nu even het einde van de wereld, het

is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen!

Maar, besef dat jij het slachtoffer bent en je je dus

absoluut niet schuldig hoeft te voelen. Jij hebt ook niets

fout gedaan!

Geen paniek!

Dit kan je doen:

Zoek steun en hou het discreet

Enkel en alleen door erover te praten met iemand die je

vertrouwt ga je er iets aan kunnen veranderen en voorkom

je dat nog meer personen je foto gaan opzoeken.

Aan wie denk je? Een leerkracht? Een CLB-medewerker?

Je ouders? Een leidster in de jeugdbeweging?

Ook Child Focus staat dag en nacht voor je klaar via

de hulplijn 116 000 of via cybersquad.be, de website

waar je steun van andere jongeren kan vinden. We zijn

er voor je en zullen nooit zonder jouw medeweten met

je ouders contact opnemen.

Je kan eventueel ook naar de politie stappen. Zij

brengen dan wel je ouders op de hoogte.

Haal de beelden zoveel mogelijk offline

Neem contact op met de persoon die je lastigvalt of aan

wie je de foto stuurde en vraag om de beelden te verwijderen.

Is dat te moeilijk voor je? Dan kan je dat ook door

iemand anders laten vragen. Ken je de verspreider niet?

Contacteer dan de site of het platform waarop het beeld

staat.

Als je merkt dat je beelden ook bij andere klas-, schoolof

sportgenoten terechtkwamen, kan je hen vragen om

met de verdere verspreiding te stoppen en je op die

manier te steunen.

Pas je instellingen aan

Het kan ook dat iemand inbrak in je profiel of telefoon

en dat op die manier je foto’s gelekt zijn. Win je controle

terug door alle wachtwoorden van je sociale mediaaccounts

en e-mail te veranderen!

Rapporteren kan je leren

Alle sociale media bieden de mogelijkheid om foto’s die

jij kwetsend of beledigend vindt, te rapporteren en zo

te laten verwijderen. Blijf dus niet alleen zitten met je

probleem. Praat erover, vraag hulp. Bel naar Child Focus

via de hulplijn 116 000 of chat met ons via cybersquad.be.

Wij kunnen ervoor zorgen dat de foto’s sneller offline

worden gehaald. Je kan met ons ook praten over wat er

gebeurd is. Of informeer je Max.

www.iedereeneenmax.be

Praat erover

met je MAX, je

vertrouwenspersoon.

19


#GRENSOVERSCHRIJDENDE SEXTING

HOE HERKEN JE DAT?

Berichtjes sturen en berichtjes krijgen, iedereen doet het de hele dag door. Soms kunnen berichten ook

seksueel getint zijn. Het is niet altijd even makkelijk om in te schatten of een bericht wel of niet oké is.

Ook wat de ontvanger ermee doet kan oké of niet oké zijn. Als iets niet oké is, dan is er sprake van een

grensoverschrijdende situatie.

Je kan inschatten of een situatie grensoverschrijdend is of niet aan de hand van zes criteria*.

TOESTEMMING

Als je allebei duidelijk

laat merken dat je ermee

akkoord gaat om iets

te doen, dan geef je

toestemming.

ZO IS OKÉ:

ZO IS NIET OKÉ:

Twee jongens van 12 jaar zijn verliefd. Een van de

twee stuurt een dickpic naar de andere. De jongens

zijn alleen en onherkenbaar op de foto.

Een meisje van 11 jaar ontvangt een naaktfoto van

een jongen. Ze toont deze aan haar vriendinnen.

Pas op: het is niet omdat je instemt om een foto te sturen dat je toestemming geeft dat je foto

ook aan anderen wordt getoond.

ZO IS OKÉ:

ZO IS NIET OKÉ:

VRIJWILLIGHEID

Je doet iets omdat jullie

het allebei echt willen.

De een zet de ander niet

onder druk en er hangt

geen beloning of straf

aan vast.

Een meisje van 13 jaar stuurt een foto van haar

borsten door naar een vriend. Ze doet dit omdat ze

dit graag wil. Ze vroeg op voorhand aan die vriend of

hij het oké vond. Hij vond dit ook leuk. Ze spraken af

dat hij de foto zou verwijderen, nadat hij die bekeken

had.

Een meisje van 15 jaar dreigt het uit te maken met

haar lief als hij geen naaktfoto van zichzelf stuurt.

* De zes criteria werden bepaald door Sensoa, die zich aan jou voorstelt op blz. 8

20


GELIJK-

WAARDIGHEID

A"eelding gelijkwaardigheid (ok)

Tekst: Tijdens de leswissel kust een jongen

van 16 jaar zijn vriendinnetje van 15 jaar.

Jullie zijn allebei ongeveer

even oud, sterk, slim en

gelijk in positie.

ZO IS OKÉ:

A"eelding gelijkwaardigheid (niet ok)

Tekst: een man van 27 jaar zoekt via een

daAngsite voor homo’s contact met

puberjongens. Hij vraagt een jongen van

11 jaar om een naakGoto van zichzelf op

te sturen.

ZO IS NIET OKÉ:

Tijdens de leswissel kust een jongen van 16 jaar zijn

vriendinnetje van 15 jaar.

Een man van 27 jaar zoekt via een datingsite voor

homo’s contact met puberjongens. Hij vraagt een

jongen van 11 jaar om een naaktfoto van zichzelf te

sturen.

A"eelding leeIijd (ok)

LEEFTIJD

Tekst: in de kleedkamer staat een jongen

van 5 op een bankje en zwiert met zijn

piemel. Iedereen lacht.

ZO IS OKÉ:

A"eelding leeIijd (niet ok)

Tekst: een koppel van 11 en 12 jaar

hebben seks met elkaar.

ZO IS NIET OKÉ:

Het gedrag dat je stelt

past bij je leeftijd, je bent

er dus niet te jong of te

oud voor.

In de kleedkamer staat een jongen van 5 jaar op een

bankje en zwiert met zijn piemel. Iedereen lacht.

Een koppel van 11 en 12 jaar heeft seks.

A"eelding context (ok)

Tekst: twee meisjes van 13 jaar logeren bij

elkaar. Ze ziNen op hun slaapkamer met

de deur toe, en strelen elkaar over en

tussen de benen. Ze vinden het fijn.

CONTEXT

Je stelt gedrag dat

volgens de

maatschappij oké is.

Een voorbeeld hiervan

is dat je geen seksuele

handelingen mag stellen

in het openbaar, dat kan

anderen storen.

ZO IS OKÉ:

A"eelding context (niet ok)

Tekst: Twee jongeren hebben seks met

elkaar in de bosjes. Twee jongens die in

het bos aan het spelen zijn, zien dit.

Twee meisjes van 13 jaar logeren bij elkaar. Ze zitten

op hun slaapkamer met de deur toe, en strelen

elkaar over en tussen de benen. Ze vinden het fijn.

ZO IS NIET OKÉ:

Twee jongeren hebben seks met elkaar in de bosjes.

Twee jongens die in het bos aan het spelen zijn,

zien dit.

Impact (ok)

IMPACT

Tekst: een 14-jarige tongzoent met een

13-jarig meisje op een fuif van de

jeugdbeweging.

Wat je doet mag geen

schade opleveren aan

jezelf of aan anderen,

zoals fysieke pijn (bv.

verwondingen) of

emotionele pijn (bv.

jezelf of een ander

vernederen).

ZO IS OKÉ:

Impact (niet ok)

Tekst: twee jongens van 16 dwingen een

meisje van 14 jaar tot seksuele spelletjes.

Een 14-jarige tongzoent met een 13-jarig meisje op

een fuif van de jeugdbeweging.

ZO IS NIET OKÉ:

Twee jongens van 16 jaar dwingen een meisje van

14 jaar tot seksuele spelletjes.

21


Herken je zelf

grensoverschrijdend gedrag?

#DOE DE

TEST!

Je ziet een aantal WhatsAppberichten staan. Overloop per Whats-

Appbericht de 6 criteria en ontdek of het bericht oké of niet oké is.

Omcirkel per criterium of het gerespecteerd is of niet. Van zodra er

één niet oké is, dan is de situatie grensoverschrijdend. Natuurlijk zijn

sommige meer grensoverschrijdend dan andere wanneer er bijvoorbeeld

drie of vier criteria niet oké zijn.

2. Soumaya (15) en Lorenzo (16)

zijn 3 maanden samen.

Soumaya zet Lorenzo onder

druk om foto's te sturen.

3. Daan (17) en Louis (17)

kennen elkaar van school en

flirten stiekem via Snapchat

en WhatsApp, intussen al een

tijdje.

1. Eline (13) krijgt de vraag om

naaktfoto’s te sturen in ruil

voor geld. Het is niet duidelijk

wie haar de vraag stelt.

1

Toestemming

✔ ✘

2 3

Toestemming

✔ ✘

Toestemming

✔ ✘

Vrijwilligheid

✔ ✘

Vrijwilligheid

✔ ✘

Vrijwilligheid

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

✔ ✘

Leeftijd

✔ ✘

Leeftijd

✔ ✘

Leeftijd

✔ ✘

Context

✔ ✘

Context

✔ ✘

Context

✔ ✘

Impact

✔ ✘

Impact

✔ ✘

Impact

✔ ✘

22


6. Thomas (16) en Meriam

(15) zijn een koppel. Ze

flirten kort met elkaar

waarna Meriam vraagt of

hij een naaktfoto van haar

wil. Thomas stemt toe.

4. Gilles (14) stuurt een dickpic

naar een meisje dat hij niet zo

goed kent.

5. Sara (12) voelt zich onzeker

over haar tepels na pesterijen

van haar zus. Ze vraagt haar

vriendin (12) om een foto van

haar tepels om te vergelijken.

Is dit echte vriendschap of

een grens die aangegeven

mag worden?

4

Toestemming

✔ ✘

Vrijwilligheid

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

✔ ✘

Leeftijd

✔ ✘

Context

✔ ✘

Impact

✔ ✘

6

Toestemming

✔ ✘

Vrijwilligheid

✔ ✘

5

Toestemming

Vrijwilligheid

✔ ✘

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

Leeftijd

Context

Impact

✔ ✘

✔ ✘

✔ ✘

✔ ✘

Gelijkwaardigheid

✔ ✘

Leeftijd

✔ ✘

Context

Impact

✔ ✘

✔ ✘

Benieuwd naar het resultaat?

Kijk snel naar de oplossingen op

blz. 31.

23


STOP #CYBERPESTEN

Soms gaat een naaktfoto rond of worden

jongeren aangevallen omdat ze aan sexting

doen of omdat ze zich hebben laten meeslepen

door een vals online profiel. Dan kan sexting

overgaan in cyberpesten en dat is helaas geen

uitzondering.

Word je online regelmatig beledigd, bedreigd,

uitgelachen of uitgesloten uit bepaalde groepen? Dan

spreken we over cyberpesten. Een aantal onder jullie

krijgt ermee te maken en wie online gepest wordt, kan

last krijgen van angst, stress en depressie.

Omdat het altijd en overal kan en de cyberpester soms

anoniem blijft, kunnen de pesterijen heel bedreigend

en kwetsend zijn. Vaak veel erger nog dan wanneer

je face-to-face bent met de pester. Dat komt omdat

de cyberpester je directe reactie niet kan zien. Hij ziet

niet aan je gezicht of lichaamstaal hoe hard het bij je

binnenkomt. En doet dus vaak maar gewoon door …

MAAR WAT KAN JE DOEN

ALS JE SLACHTOFFER BENT

VAN CYBERPESTEN?

# Negeer de berichten. Als je niet reageert, is de lol er

voor de pester snel af. Dat betekent natuurlijk niet dat

je niet voor jezelf mag opkomen, maar als je merkt

dat de pester toch niet oprecht luistert, dan antwoord

je best niet meer.

# Verzamel bewijs door screenshots van de gemene

posts te maken.

# Blokkeer de afzender van de pestberichten.

# Meld ongepaste commentaren of berichten op

sociale media aan de beheerders. Op Facebook en

Instagram kan je foto’s en berichten rapporteren en

laten verwijderen.

Jij bent echt

een slet!

Niemand mag

je!

Wacht maar, we

gaan je pakken.

Val maar gewoon

dood, we zullen je

niet missen.

# Vat scheldpartijen niet persoonlijk op. In commentaren

van een foto of artikel kan het er nogal hard

aan toe gaan. Het is verleidelijk om daar helemaal

in op te gaan en dan kan je al eens gekwetst

worden. Probeer kwetsende commentaren die daar

verschijnen niet persoonlijk op te vatten. Het vertelt

meer over het gedrag van degene die ze post dan

over het jouwe.

# Praat erover met iemand die vertrouwt, je vertrouwenspersoon,

je Max of chat erover met andere

jongeren op cybersquad.be. Blijft het

cyberpesten aanhouden of gaat het echt te

ver? Weet dat je bij de politie een klacht kan

indienen of bel Child Focus op 116 000 die

je hierin kan begeleiden.

Poedel!

24


STOP #BODYSHAMING

Amai, hoe ziet die

er nu uit op die

foto?!

Je hebt te weinig

spieren om een

‘echte’ man te zijn

Dat is natuurlijk niet de commentaar die je

wil krijgen als je een leuke foto van jezelf

naar iemand stuurt of online zet. We noemen

dit ook wel bodyshamen. Euhm, body-wat?

Bodyshamen is het geven van negatieve

commentaar op je eigen lichaam of dat van

iemand anders. Niet enkel opmerkingen over

je gewicht, maar ook uitspraken over je lengte,

je gezicht, je haarkleur of je kledingstijl horen

daarbij. Dit gebeurt niet alleen offline, maar ook

online.

Je polsen passen

2 keer in de mijne

Amai die is plat,

precies een plank!

Puistenkop

Bodyshaming komt vaak voor in onze samenleving.

Je hebt het waarschijnlijk zelf al eens gedaan. Soms

doen we dat zonder erbij stil te staan, maar ook dat

is eigenlijk niet oké. Negatieve opmerkingen over het

uiterlijk kunnen namelijk best wat gevolgen hebben. Zo

kan het zorgen voor een lager zelfbeeld, onzekerheden

over hoe je eruitziet, angsten, (cyber)pesten …

KAN JE ZELF IETS DOEN OM BODYSHAMEN TEGEN

TE GAAN? HEEL WAT, GELUKKIG!

# Kijk eerst even naar jezelf. Waarom heb je soms

negatieve gedachten over andermans uiterlijk? Heeft

dit te maken met je eigen onzekerheden? Wees

eerlijk met jezelf.

# Probeer je meer te focussen op het innerlijke in

plaats van op het uiterlijke. Wil je graag een leuke

opmerking over iemand maken? Geef dan eens een

compliment dat niet over het uiterlijk gaat. Ook bij

goedbedoelde complimenten blijft de focus op het

uiterlijk liggen, terwijl je zo veel meer waard bent dan

dat alleen! Voorbeelden van leuke complimenten

die niet over het uiterlijke gaan zijn: ‘Je ziet er zo

gelukkig uit op die foto’, ‘De liefde spat ervan af!, ‘Ik

vind je leuk’ …

# Doe er niet aan mee. Wanneer je merkt dat anderen

aan het bodyshamen zijn, geef dan een opmerking

dat je dit niet oké vindt of probeer het onderwerp te

veranderen.

VERGEET NIET DAT JE MEER

WAARD BENT DAN JE

UITERLIJK ALLEEN.

OOK OP SOCIAL MEDIA!

25


PAS OP VOOR #SEXTORTION!

WASDANUVOORIETS?

SEXTORTION IS EEN SAMENTREKKING

VAN TWEE ENGELSE WOORDEN: SEXUAL

EXTORTION. HET BETEKENT SEKSUELE

AFPERSING EN GEBEURT VAAK ONLINE.

Hoe werkt het?

# Iemand benadert je online.

# Je denkt dat het een leeftijdgenoot is ... maar in

werkelijkheid gaat het om een afperser.

# Na een tijdje onschuldige gesprekken te voeren,

overhaalt je nieuwe vriend(innet)je je om intieme

beelden van jezelf door te sturen.

# Plots krijg je het bericht dat de beelden zullen

worden verspreid als je niet snel geld betaalt.

Reageer hier niet op!

# Blijf rustig en betaal niet.

# Sextortion is strafbaar, afpersen mag niet.

# Neem screenshots als bewijsmateriaal en stap

ermee naar de politie of je volwassen vertrouwenspersoon,

je Max.

Ik heb je

nudes

100 eur of

ze gaan

online

SEXTORTION VOORKOMEN?

# Pas de 10-minuten regel toe. Voeg enkel mensen

toe op sociale media waarmee je offline al minstens

tien minuten hebt gepraat. Je weet immers nooit of

het echt om de persoon op de profielfoto gaat.

# De like van iemand die je niet kent, is niets waard.

Dus dubbelcheck toch maar snel even die privacyinstellingen

en zet je profielen op privé!

# Gebruik een neutrale gebruikersnaam. Hoe

grappig Kevsterke69 of B00BIES007 ook mogen

zijn voor jou, je trekt er ongewenst heel wat

aandacht mee. Let daarmee op.

# Praat in het spel enkel over het spel. Deel niet

zomaar persoonlijke info met andere gamers die

je niet kent. Je weet immers nooit echt wat de

bedoelingen van anderen zijn. Overleg dus gerust

strategieën en game-tactics, maar praat alleen met

andere gamers over het spel en best enkel via de

chatfunctie van het spel zelf.

# Leer fake profielen herkennen. Vanessa1203949

op Instagram of TikTok is waarschijnlijk niet echt.

# Kies een vertrouwenspersoon. Voel je je ergens

ongemakkelijk bij online? Heb je het gevoel dat

iemand je pusht om beelden te sturen? Blijf er niet

alleen mee zitten, maar praat erover met je Max.

BEKIJK DEZE CLIP

OVER SEXTORTION#

26


EEN

CATFISH?

IS DAT OM OP TE ETEN?

Een catfish is iemand die zich online anders voordoet dan hij/zij in

werkelijkheid is. De persoon gebruikt vaak een volledig fake profiel

op sociale media met een verzonnen naam en foto’s van andere

personen.

WAAROM?

# Uit onzekerheid. Een catfish

kiest foto’s van een knappere

persoon, in de hoop om contact

te leggen met mensen die onbereikbaar

lijken.

# Om anoniem te blijven. Een

catfish wil zijn persoonlijke gegevens

niet delen met sociale

media, dus gebruikt die een

valse foto, valse naam en verzint

ook andere gegevens.

# Om te cyberpersten.

# Om te hacken. Sommige catfishers

maken fake profielen aan op

datingsites en sociale media,

sturen vriendschapsverzoeken

en vragen via een berichtje of je

seksueel getinte foto’s wil zien.

Door op de link te klikken, word

je gehackt.

#

HOE TE HERKENNEN?

# Volg je buikgevoel. Komen

de foto’s niet overeen met

het profiel? Heeft de persoon

alleen perfecte modellenfoto’s?

Alarmbel. Zoek eventueel de

foto’s op via een foto-zoekmachine.

# Kijk kritisch naar het profiel.

Weinig vrienden en weinig

berichten? Alarmbel. Kijk ook

eens naar foto’s waarin iemand

getagd is.

# Er wordt geld gevraagd. Alarmbel.

Geef iemand die je nog

nooit offline hebt ontmoet nooit

je bankgegevens of geld. Ook

geen kleine bedragen.

# De persoon wil alleen via chat

communiceren. Alarmbel. Als je

denkt dat iemand zich voordoet

als iemand anders, vraag dan

om te videobellen. Een catfish

zal allerlei smoesjes uitvinden

om dit niet te doen.

WAT ALS JE

SLACHTOFFER BENT?

# Het is natuurlijk heel erg

verwarrend als alles een leugen

blijkt te zijn, maar je hebt niets

om je voor te schamen.

# Verbreek elk contact met de catfish.

Ben je geld kwijt, dan kan

je best ook contact opnemen

met je Max, de politie en met je

bank.

# Praat erover met een volwassene

die je vertrouwt. Child Focus

is er ook om je te helpen. Bel

ons 24/7 gratis en anoniem via

116 000 of vind steun bij andere

jongeren op cybersquad.be.

27


HULP NODIG?

Heb je een probleem? Zit je met iets? Je staat er niet alleen

voor. Er staat zeker een andere jongere, volwassene of

organisatie klaar om je te helpen. Ontdek hier wat je kan

doen en bij wie je terechtkan met je zorgen en vragen. Of

gewoon voor een goeie babbel. ;-)

Iedereen een Max

Hallo Child Focus?

Child Focus is de Stichting voor Vermiste en Seksueel

Uitgebuite Kinderen.

Als jongere maak je van alles mee. En soms zit je

met persoonlijke vragen.

Daarom is je Max er voor jou. Dat is iemand in je omgeving

bij wie je altijd terechtkan en die altijd voor je

klaarstaat.

Op www.iedereeneenmax.be, ontdek je hoe je je

ideale Max kan vinden.

Eens je een keuze hebt gemaakt, kan je de persoon

via een leuk clipje uitnodigen om je Max te worden. Je

kan samen met Marthe of Michiel een filmpje maken

om naar je Max te sturen.

Werd je naaktfoto ongewild doorgestuurd op school?

Werd je onder druk gezet om je uit te kleden voor

je webcam door een vals profiel op het internet?

Kan je niet meer tegen de ruzies thuis en denk je

aan weglopen? Heb je schrik dat je door een van je

ouders naar het buitenland zou meegenomen worden

om er te wonen? Child Focus staat voor je klaar om

je te helpen. Gespecialiseerde medewerkers luisteren

naar je in alle vertrouwelijkheid en gaan op zoek naar

de beste oplossing voor je situatie.

Bel de hulplijn 116 000 die

7 dagen op 7, 24 uur op 24

voor je klaarstaat.

Probeer het uit, kies je Max en

laat het hem/haar weten!

28


WAT WAT

Awel luistert naar je

Nood aan een babbel, zoek je info, wil je iets vertellen

over je belevenissen of wil je de mening van andere

jongeren op je vraag? Awel luistert naar alle kinderen

en jongeren.

Je kan met Awel bellen, mailen,

chatten of je bericht achterlaten op

het forum. Bel 102 of surf naar:

Leerlingenbegeleiding

op school

De website met no-nonsense info voor jongeren.

WAT WAT is een platform dat antwoorden geeft op

vragen waar jij als jongere mee zit. Je krijgt niet-sturende

info, zodat je zelf je keuzes kan maken. Daarnaast

vind je er ook extra informatie over organisaties en

websites die je kunnen helpen met je vraag.

Sexting.be

Dé place to be voor al je vragen

over sexting! Op deze site vind je

heel wat informatie en allerhande

nuttige tips over veilig sexten en

wat je kan doen als het mis zou

lopen.

Ook op school kan je hulp vinden. Bij een zorgleerkracht,

leerlingenbegeleider en het CLB (Centrum

voor Leerlingenbegeleiding).

Weet je niet wie ze zijn? Spreek een

leerkracht aan, die wijst je wel de

weg. Of neem een kijkje op:

JAC

Het JAC, of ook wel het Jongeren Advies Centrum,

versterkt het welzijn van jongeren. Ze helpen jongeren

met al hun vragen en problemen. Bij de meeste JAC’s

kan je gewoon binnenstappen met je vraag. Soms

moet je een afspraak maken. Je kan ook bellen, mailen

of chatten. Als je dat wil, kan je altijd anoniem contact

met hen opnemen.

Wel Jong

Wel Jong is een organisatie voor en door holebi- en

transgenderjongeren. Ze geeft informatie en heeft een

forum waar je terechtkan met je vragen.

Daarnaast organiseert ze op regelmatige

basis activiteiten voor holebien

transgenderjongeren.

Zelfmoordlijn 1813

Dringend nood aan een gesprek? Zit je met donkere gedachten?

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand, dan kan

je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813, of via chat of

mail. Elk gesprek is anoniem en gratis.

29


DE LEZERSRUBRIEK

Hoi lieve lezers, ik ben Nel van de redactie. Dit magazine werd getest bij

jongeren vóór het gedrukt werd. Ze stelden toen ook enkele vragen.

Ik beantwoordde ze hieronder. Ik hoop dat je er wat aan hebt. :-)

Hi, wat is de gemiddelde leeftijd

waarop je aan sexting kan doen?

(Kim)

Lieve Kim, vele jongeren doen eerst aan sexting voor

ze de stap zetten naar echte seks. Dus het hangt

helemaal af van wanneer je er zelf klaar voor bent.

Voor sommigen is dat op 14 jaar, voor anderen pas

op 17 jaar. En dat is allemaal oké. Luister vooral naar

jezelf. Je bent er klaar voor als je er klaar voor bent.

Laat je vooral niet onder druk zetten!

Howdie, moet je aan vrienden

zeggen dat je het wel of niet doet?

(Charlie)

Hallo Charlie. Sexting is best intiem, dus je kiest

helemaal zelf of je erover praat of niet met vrienden.

Je hoeft niet rond te bazuinen dat jij wel into sexting

bent, net zoals je niet iedereen moet overtuigen van

het feit dat je het niet doet. Belangrijk is vooral dat als

iemand je voorstelt om te sexten, je dit alleen maar

doet als je je er oké bij voelt en goede afspraken

maakt. Dus dan is een goed gesprek erover wel

belangrijk.

Hallo, als je ouders ontdekken dat

je aan sexting doet, wat moet je

dan zeggen? (Anoniempje)

Hoi, hoe kan je herkennen dat je

relatie wat scheef zit (en je dus

beter niet aan sexting doet)? (Alex)

Hey Anoniempje. Sexting kan best een gênant

onderwerp zijn om met je ouders te bespreken.

Maar er is niets mis mee, dus je hoeft je er ook niet

voor te schamen. Leg vooral uit waarom je het doet,

wat je er zelf aan hebt. En vertel ook aan je ouders

dat je echt wel weet waar je mee bezig bent. Dat zal

hen geruststellen. Laat hen misschien dit magazine

lezen.

Dag Alex. Sexting gaat over vertrouwen. Je vertrouwt

iemand met erg intieme beelden van jezelf en daar

moet je je dan ook helemaal goed bij voelen. Jij

mag beslissen wat je deelt en wat niet, daar moet je

lief respect voor hebben. Dus voel je je onder druk

gezet, voel je je er zelf niet 100% oké bij of twijfel je

dat je lief je vertrouwen wel helemaal waard is? Dan

is sexting toch niet zo’n goed idee.

Heb je een vraag over sexting?

Stel ze op het forum van CyberSquad, praat erover met je Max of bel Child Focus op 116 000

30


OPLOSSINGEN

Kruiswoordraadsel op blz. 15

1. Zorg dat je de persoon kent of

dat dit een ... van jou is, ook in

de offline wereld. (KENNIS)

2. Vraag even of de andere

dit ook wil, dus vraag ...

(TOESTEMMING)

3. Als je iets liever niet doet, kan je

... zeggen. (NEE)

4. Je mag een naaktfoto niet

zomaar verzenden/... naar

iemand anders. (DOORSTUREN)

5. Denk na over wat er achteraf zou

kunnen gebeuren, mogelijke ...

(RISICO’S)

6. Zorg dat je niet herkenbaar op

de foto staat, doe het ... (VEILIG)

7. Maak ... met je sexting partner

waar jullie allebei akkoord mee

gaan. (AFSPRAKEN)

8. Je mag niemand dwingen

om aan sexting te doen, zet

niemand onder ... (DRUK)

9. Doe dit enkel als je er zelf ... in

hebt. (ZIN)

Zoek de 7 verschillen op blz. 18

Volgende elementen werden

weggelaten om het sexten veiliger

te maken:

# Familiefoto op de pc

# Foto’s van vrienden aan de muur

# De herkenbare omgeving, straat

of gebouwen op de achtergrond

# Naam van het personage

# Gezicht van het personage

# Tatoeage van het personage

# Moedervlek van het personage

Woordzoeker op blz. 18

T L T Z L U I T D A G I N G J L D X

A S P A N N E N D H E I J H H Y I O

G N W J X H G W G Y Z N U I F G E P

N O E I O M U A R K F E L R G N H R

I V S G S Y S Y U K L K E Z N I R L

L N J U G G W R C A I A P O I L E I

L U E I T U D M R K R R S E D E K E

E Y S N X A R L A U T T R K N V E F

T B Z F O B T B I E E J O E I R Z D

S R V E E T N S R L N I O N W E N E

T H K S L D G E D E T W V K P V O P

S U S S P T E I N X V K C U O H P A

U C J E B V K I T Z U O W B X H F T

R R P R G M X M P A R T N E R S U N

E Q E E I M P D V L N F J J T C C W

G I O T Y M X K V F M B W A G F R X

X Q V N T U K W X P Z J N Z F F S E

Q J Q I E L T L S M D D E R F T H H

Grensoverschrijdende sexting

#Doe de test op blz. 22 en 23

1. Bericht van Eline

# Toestemming: ✔

# Vrijwilligheid: ✘ Er hangt

een beloning aan vast.

# Gelijkwaardigheid: ? Je

weet niet met wie ze praat.

# Ontwikkeling: ✘ Het is nooit

oké om voor geld naaktfoto's

door te sturen of te vragen,

maar op deze leeftijd is het

zeker niet oké.

# Context: ✘ Je weet niet wie

de persoon is en wat die met

de foto's van plan is.

# Impact: ✘ Er is sprake

van een negatieve impact

op je zelfbeeld. Het is

niet respectvol voor jezelf

om foto's door te sturen

naar onbekenden, waar je

bovendien geld voor krijgt.

Dit is een vorm van uitbuiting.

2. Bericht van Soumaya

# Toestemming: ✘ Lorenzo

geeft geen toestemming.

# Vrijwilligheid: ✘ Er wordt

druk gezet.

# Gelijkwaardigheid: ✔

# Ontwikkeling: ✔

# Context: ✔

# Impact: ✘ Soumaya kan

haar relatie met Lorenzo

schaden als hij er genoeg

van krijgt.

3. Bericht van Daan

# Toestemming: ✔

# Vrijwilligheid: ✔

# Gelijkwaardigheid: ✔

# Ontwikkeling: ✔

# Context: ✔

# Impact: ✔ De situatie toont

aan dat je zelf grenzen mag

stellen. Kijk daarbij eerst naar

de reactie van de andere

persoon voor je een foto

stuurt. Dit kan je veel vertellen

over de mate waarop hij/zij

je respecteert. Als Louis had

gereageerd met “nee, ik wil

enkel the real thing”, dan is

dat een teken dat Louis Daan

niet respecteert.

4. Bericht van Gilles

# Toestemming: ✘

# Vrijwilligheid: ✔

# Gelijkwaardigheid: ?

Je weet niet hoe oud ze zijn.

# Ontwikkeling: ✔

# Context: ✘ Je mag niet

zomaar seksuele berichten,

foto's, filmpjes enz. sturen

naar mensen die je niet

goed kent en die jou geen

expliciete toestemming

gegeven hebben.

# Impact: ✘ Er is risico op

emotionele schade omdat

Gilles het meisje niet goed

kent. Zij kan dit mogelijk

doorsturen naar anderen.

Maar het meisje kan ook

geschokt zijn door de dickpic

die ze ongewild ontvangt.

5. Bericht van Sara

# Toestemming: ✔ Sofie

heeft zelf nog de kans om wel

of niet te sturen.

# Vrijwilligheid: ✔

# Gelijkwaardigheid: ✔

# Ontwikkeling: ✔

# Context: ✔

# Impact: ✔

6. Bericht van Thomas

# Toestemming: ✔

# Vrijwilligheid: ✔

# Gelijkwaardigheid: ✔

# Ontwikkeling: ✔

# Context: ✔

# Impact: ✔

31


SPREAD THE LOVE! JOIN THE SQUAD!

Heb je een probleem online? Voel je je in de war en ben je op zoek

naar antwoorden? CyberSquad staat voor je klaar. Deel je ervaringen

met andere jongeren op het forum. Je kan op het forum terecht voor

al je vragen maar ook om zelf anderen te helpen. Op cybersquad.be

zijn jullie onder elkaar, jongeren die elkaar helpen of verdedigen bij

jullie probleem, intimidatie of online kritiek. Altijd positief en vol liefde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!