11.08.2022 Views

Binnendijks 2022 31-32

Binnendijks van 12 augustus 2022

Binnendijks van 12 augustus 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BEEMSTER VERTOEVING PAKT NA DE<br />

VAKANTIE NOG EEN PAAR KEER UIT<br />

DAARNA GAAN WE MINIMAAL 8 MAANDEN<br />

DICHT VOOR DE RESTAURATIE EN HERBOUW<br />

HET PROGRAMMA<br />

21-augustus. Muziek aan de Middenweg<br />

Houdt onze agenda www.beemstervertoeving.nl/agenda/ in de gaten<br />

Door de overweldigende hoeveelheid reacties op het overlijden<br />

van Cees de Waal willen we u langs deze weg hartelijk bedanken<br />

voor de getoonde belangstelling in welke vorm dan ook.<br />

Het is een grote steun en doet ons enorm goed.<br />

Betsy de Waal-Meinsma,<br />

kinderen, kleinkinderen en<br />

achterkleinkinderen<br />

BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12 augustus <strong>2022</strong> 3<br />

In gesprek met… Anneke Goede<br />

Beste mensen, Wij zoeken voor de collecteweek<br />

van de KWF nog meerdere enthousiaste collectanten voor Middenbeemster en<br />

Zuidoostbeemster. Heb je in de week van 5 tot en met 10 september 2 tot 3 uurtjes vrij of<br />

kun je die vrij maken, meld je dan nu aan. Wij zijn heel blij met je hulp, je krijgt zoveel mogelijk<br />

een collectegebied in je eigen buurt. Aanmelden kan via mailadres c.sas1462@gmail.com of<br />

bel 0299683962. Met z'n allen kunnen we meer geld inzamelen voor onderzoek.<br />

ALVAST HARTELIJK DANK!<br />

Afsluiting zomervakantie<br />

6 september. Maal&Verhaal<br />

Iedereen is welkom! Aanmelden als u voor de eerste keer mee wilt eten:<br />

corrielaros@hotmail.com - Tel: 0227-570596<br />

11 september. The Cat’s back show<br />

Op zondagmiddag is er van drie tot vijf spektakel in de vermaning.<br />

Dit wordt voorlopig de laatste theatervoorstelling van dit jaar. Een ideale<br />

gelegenheid om iets speciaals neer te zetten. Kijk voor meer info op de<br />

agenda www.beemstervertoeving.nl/agenda. Kaarten zijn te bestellen<br />

via www.projectgeestdrift.nl.<br />

20 september. Film C’ MON’ C’ MON’<br />

Zaal open 19.15 uur, aanvang 19.45 uur. Vooraf koffie/thee en halverwege<br />

een pauze met nog een rondje. Kosten 7.50 euro inclusief koffie/thee.<br />

Alle activiteiten vinden plaats op Middenweg 87, 1462 HE Middenbeemster.<br />

Vragen? mail naar info@beemstervertoeving.nl<br />

Op 26 september wordt het terrein bouwrijp gemaakt en vanaf die<br />

datum is de Beemster Vertoeving even een tijdje dicht.<br />

In het kader van de fusie kwam het kunstproject<br />

Ode aan de Beemstervrouw tot stand. Kunstenaar<br />

Jeroen Hermkens portretteerde vrouwen<br />

uit de Beemster. Hij toonde de schoonheid van<br />

de polder via de natuurlijke schoonheid van de<br />

vrouw. Ik spreek op een zonnige ochtend met<br />

initiatiefnemer (en geportretteerde) Anneke<br />

Goede bij Fort Spijkerboor in Westbeemster.<br />

Kleurrijk<br />

In de levensloop van Anneke is kunst een<br />

rode draad: ‘Ik deed ooit de lerarenopleiding<br />

voor de vakken Nederlands en textiele werkvormen.<br />

Het onderwijs is een mooi vak, maar<br />

het was niet voor mij. Als die jongens nou<br />

liever willen voetballen, wie ben ik dan om ze<br />

te leren breien? Ik zocht ander werk en kwam<br />

terecht op de communicatieafdeling bij het ziekenfonds<br />

in Utrecht. Daar ging ik steeds meer<br />

de creatieve kant op. Ik werkte mee aan het<br />

inrichten van etalages, ontfermde me over de<br />

kunstcollectie in de kantine en zorgde ervoor<br />

dat kunst een plek kreeg op kerstkaarten en<br />

relatiegeschenken. Zo kwamen onze collega’s<br />

en relaties in ieder geval in aanraking<br />

met kunst. Kunstenaars leven vanuit passie en<br />

maken het leven kleurrijk en behapbaar. Dat<br />

verdient wat mij betreft een groot publiek.’<br />

Naakt is universeel<br />

De tentoonstelling Ode aan de Beemstervrouw<br />

heeft aardig wat stof doen opwaaien. In deze<br />

tijd van #metoo is een project bestaande uit<br />

naakte vrouwen des te meer een statement.<br />

Anneke vertelt hoe ze omgaat met de commotie:<br />

‘Op een bepaalde manier ben ik daarin<br />

misschien naïef geweest. Kunst is voor mij iets<br />

leuks, iets wat ook mooi mag zijn. En naaktheid<br />

is in de kunst altijd een thema geweest, zoals<br />

dieren of landschappen dat ook zijn. Een naakt<br />

is universeel en niet aan mode onderhevig.<br />

Maar toch ging het project moeilijk van start,<br />

wat volgens mij inderdaad komt door de tijd<br />

waarin we leven. Pas toen ik de tentoonstelling<br />

in de markt zette onder het mom “natuurlijke<br />

schoonheid van de vrouw” in plaats van<br />

het over naakten te hebben, kwam het van de<br />

grond en vond ik een expositieruimte.’<br />

‘Dit ben ik’<br />

Anneke is zelf een van de geportretteerde<br />

Beemstervrouwen, net als haar dochter Anna:<br />

‘Zelf heb ik er nooit aan getwijfeld om mee te<br />

doen en Anna was ook meteen enthousiast, terwijl<br />

mijn andere dochter vroeg of ik wel goed<br />

bij mijn hoofd was. Grappig om te zien, want<br />

ze hebben toch dezelfde opvoeding genoten. Ik<br />

wilde met de expositie laten zien: dit ben ik, en<br />

ik mag er zijn. En dat dat geldt voor al die krachtige<br />

vrouwen. Het perfecte plaatje waar zo veel<br />

vrouwen aan willen voldoen, houden ze denk ik<br />

voor een groot deel zelf in stand. Mannen vinden<br />

het al mooi als een vrouw lacht. Die houden van<br />

natuurlijk schoon.’<br />

Vrijwilliger<br />

Haar jeugd bracht ze door in Kwadijk. Toen<br />

Anneke een man en kinderen kreeg, zocht het<br />

gezin een huis met tuin, dat ze vonden in de<br />

Beemster. Inmiddels is ze voor vele Beemsterlingen<br />

een bekend gezicht. Anneke: ‘Ik ben als<br />

vrijwilliger betrokken bij lokale kunstprojecten<br />

en zing al heel lang in een koor. Als je zingt, kun<br />

je geen ruzie maken. Daarnaast heb ik in het<br />

kerkbestuur gezeten. Door aan zulke dingen<br />

mee te doen, geef je kleur aan een samenleving.<br />

Nu de kinderen groot zijn, kan ik lekker<br />

aan de gang met zaken waar ik blij van word.<br />

Ik heb bijvoorbeeld veel kimono’s gemaakt, en<br />

werk graag aan ansichtkaarten. Misschien ga<br />

ik ook weer beeldende kunst maken.’<br />

Over grenzen<br />

De expositie Ode aan de Beemstervrouw was<br />

tot eind juli te zien in Fort Spijkerboor. Ik ben<br />

benieuwd wat er voor Anneke in het verschiet<br />

ligt. Ze vertelt: ‘Ik ben trots en dankbaar dat deze<br />

expositie gerealiseerd is. Ik zou graag een expositieruimte<br />

hebben om mooie werken te kunnen<br />

tonen. We doen ook al mee met de kunstroute<br />

in september, maar het liefst heb ik een vaste<br />

plek. Ik blijf in ieder geval actief in de kunst.<br />

Kunst en cultuur gaan over grenzen heen, dan<br />

maakt het niet uit in welke gemeente je woont.<br />

Mijn dochter heeft net een huis gekocht in Purmerend,<br />

want die wilde juist niet in de Beemster<br />

wonen. Over Purmerend zeggen mensen<br />

soms dat het geen mooie stad is. Natuurlijk zijn<br />

er altijd mooiere plekken op de wereld, maar het<br />

is waar ik vandaan kom. Dan kan het gaan over<br />

mooi of lelijk, maar voor mij is het vooral de plek<br />

waar ik m’n mensen tegenkom.’<br />

Dit was voor mij het laatste gesprek in deze<br />

serie. In september neem ik afscheid als burgemeester<br />

van Purmerend en de Beemster. Ik heb<br />

ervan genoten om te spreken met al die verschillende<br />

mensen de afgelopen jaren. Mensen die<br />

zich met hart en ziel inzetten voor hun gemeenschap<br />

of voor doelen waar zij in geloven, maar<br />

ook de mensen die gewoon hun leven leiden.<br />

We hebben een bijzondere gemeente, waar<br />

stad en land samenkomen. Ik geloof echt dat we<br />

elkaar kunnen versterken en zie ook dat dit op<br />

veel plekken gebeurt. Het maakt me trots dat ik<br />

uw burgemeester mocht zijn.<br />

Als knallende afsluiting van de zomervakantie organiseert SPURD dit jaar de<br />

obstakelrun in Speeltuin de Vreugdegaard op zaterdag 27 augustus van 15.00 -<br />

17.00 uur voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Trek oude kleren aan want je kunt<br />

nat worden tijdens het deelnemen. Aanmelden is niet nodig.<br />

LEZERSFOTO<br />

Hierbij een foto van start ‘P3 popt op festival’ op en in omgeving camping ‘In het<br />

fruit’ in Zuidoostbeemster.<br />

Een absolute aanrader om volgend jaar naar toe te gaan. Een prachtige omgeving met zeer<br />

ruim opgezet festival. Waarbij je kan kamperen tussen oude fruitbomen. Afwisselde muziek<br />

voor jong en wat ouder.<br />

Kluitjes<br />

Het Purmerends Museum organiseert<br />

van 9 september <strong>2022</strong> t/m 5 maart 2023 in<br />

samenwerking met The Gallery Club, platform<br />

voor fotografie, de tentoonstelling<br />

Old Love van fotograaf Milan Gies. Het<br />

werk met foto's van paarden in rust is voor<br />

het eerst te zien voor het publiek.<br />

Kijk! meer’ bij GaleriAle<br />

Bij GaleriAle, gelegen aan de Raadhuisstraat<br />

17 te Oosthuizen, maakt de huidige<br />

expositie ‘Kijk!’ deels plaats voor ander<br />

werk: keramiek wordt ingewisseld door<br />

FOTO’S DIRK ERNSTING<br />

gemengde technieken op doek van beeldend<br />

kunstenaar Sandra Ale. Daarnaast zijn er de<br />

schilderijen van Chantal Borrie te bezichtigen.<br />

Zij is gefascineerd door de kracht en<br />

sierlijkheid van dansers. Cees Sombroek<br />

exposeert aquarellen voortgekomen uit een<br />

vakantie in Normandië.<br />

In verband met de vakantie zijn de openingstijden<br />

van GaleriAle aangepast: zaterdag<br />

en zondag van 11.00-16.00 uur. Bezichtiging<br />

buiten openingstijden op (telefonische)<br />

afspraak (0657003083).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!