22.11.2022 Views

Brochure feesten en partijen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Brochure</strong><br />

Natuurlijk g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> in de boss<strong>en</strong> van de Veluwe!


Inhoudsopgave<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

Voorwoord<br />

High Tea<br />

Lunch buffett<strong>en</strong><br />

Diner buffett<strong>en</strong><br />

Italiaans buffet<br />

Barbecue buffet<br />

Dessert buffet<br />

Hapjes buffet<br />

Slot


DE SMAAK VAN HOENDERLOO<br />

Krimweg 158<br />

7351 TM Ho<strong>en</strong>derloo<br />

055 - 303 49 25<br />

info@desmaakvanho<strong>en</strong>derloo.nl<br />

www.desmaakvanho<strong>en</strong>derloo.nl<br />

Welkom<br />

Ons restaurant is geleg<strong>en</strong> in de prachtige boss<strong>en</strong> van de Veluwe in het zeer<br />

oude plaggestekerdorp Ho<strong>en</strong>derloo die als c<strong>en</strong>traal vertrekpunt kan di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>ningstour van de omgeving. Voor wandelaars, fietsers <strong>en</strong><br />

natuur- <strong>en</strong> kunstliefhebbers e<strong>en</strong> ideale plek om tot rust te kom<strong>en</strong>. U wordt<br />

omringd door natuur, boss<strong>en</strong> <strong>en</strong> u kunt hier in alle stilte het wild e<strong>en</strong>s goed<br />

bekijk<strong>en</strong>.<br />

<br />

Op nog ge<strong>en</strong> 4 km afstand bevindt u zich al bij de ingang van het Nationale<br />

park De Hoge Veluwe. Het Kröller-Müller museum <strong>en</strong> het Jachthuis Sint.<br />

Hubertus zijn zeker het bezoek<strong>en</strong> waard.<br />

<br />

Ons restaurant beschikt over exclusieve fiets- <strong>en</strong> wandelroutes om zo alles<br />

uit uw bezoek bij De Smaak van Ho<strong>en</strong>derloo te kunn<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>.<br />

<br />

Natuurlijk g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> doe je in Ho<strong>en</strong>derloo!


High Tea<br />

- Onbeperkt thee of koffie<br />

- Soepje<br />

- Huisgemaakte Lime pie of - cheesecake<br />

- Scones met clotted cream<br />

- Sandwiches (huisgerookte zalm <strong>en</strong> kaas)<br />

- Koekjes<br />

- Bonbons<br />

- Petit four<br />

- Macarons<br />

- Muffins<br />

- Diverse warme hartige hapjes<br />

- Diverse luxe zoete hapjes


Lunch buffett<strong>en</strong><br />

Voorgerecht:<br />

- Keuze uit de dagsoep of tomat<strong>en</strong>soep<br />

Lunchgerecht<strong>en</strong>:<br />

- Diverse broodsoort<strong>en</strong><br />

- Diverse vleeswar<strong>en</strong><br />

- Diverse kaassoort<strong>en</strong><br />

- Diverse zoetbeleg<br />

- Sla, komkommer <strong>en</strong> tomaat<br />

- Krokett<strong>en</strong><br />

- Koffie, thee, melk <strong>en</strong> jus d’ orange<br />

Voorgerecht:<br />

- Keuze uit de dagsoep of tomat<strong>en</strong>soep<br />

Lunchgerecht<strong>en</strong>:<br />

- Diverse luxe broodsoort<strong>en</strong><br />

(met o.a. croissants <strong>en</strong> chocolade<br />

broodjes)<br />

- Diverse vleeswar<strong>en</strong><br />

- Diverse vissoort<strong>en</strong><br />

- Diverse kaassoort<strong>en</strong><br />

- Diverse zoetbeleg<br />

- Huisgemaakte paté<br />

- Sla, komkommer <strong>en</strong> tomaat<br />

- Roerei<br />

- Uitgebakk<strong>en</strong> spek<br />

- Krokett<strong>en</strong><br />

- Koffie, thee, melk <strong>en</strong> jus d’ orange


Diner buffett<strong>en</strong><br />

Voorgerecht:<br />

- Keuze uit de dagsoep of tomat<strong>en</strong>soep<br />

Koude gerecht<strong>en</strong>:<br />

- Diverse vissoort<strong>en</strong><br />

(met o.a. huisgerookte zalm)<br />

- Huisgemaakte paté<br />

- Verse gro<strong>en</strong>e salade van het seizo<strong>en</strong><br />

- Brood met kruid<strong>en</strong>boter<br />

- Rundvleessalade<br />

- Aardappelsalade<br />

Warme gerecht<strong>en</strong>:<br />

- Oss<strong>en</strong>haaspuntjes met pepersaus<br />

- Gebakk<strong>en</strong> zalm met witte wijnsaus<br />

- Be<strong>en</strong>ham met Madeirasaus<br />

- Aardappelgratin<br />

- Friet<br />

- Verse seizo<strong>en</strong>sgro<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Nagerecht<br />

Koffie of thee<br />

Voorgerecht:<br />

- Keuze uit de dagsoep of<br />

tomat<strong>en</strong>soep<br />

Koude gerecht<strong>en</strong>:<br />

- Diverse vissoort<strong>en</strong><br />

(met o.a. huisgerookte zalm)<br />

- Huisgemaakte paté met diverse<br />

gedroogde worstsoort<strong>en</strong><br />

- Verse gro<strong>en</strong>e salade van het seizo<strong>en</strong><br />

- Tomat<strong>en</strong>salade met rode ui<br />

- Salade geit<strong>en</strong>kaas<br />

- Vers gesned<strong>en</strong> carpaccio<br />

- Brood met kruid<strong>en</strong>boter<br />

Warme gerecht<strong>en</strong>:<br />

- Oss<strong>en</strong>haaspuntjes met pepersaus<br />

- Gebakk<strong>en</strong> zalm met witte wijnsaus<br />

- Be<strong>en</strong>ham met Madeirasaus<br />

- Huisgegaarde spareribs<br />

- Aardappelgratin<br />

- Friet<br />

- Verse seizo<strong>en</strong>sgro<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

- Gebakk<strong>en</strong> champignons<br />

Nagerecht:<br />

Dessert van de Chef


Italiaans buffet<br />

Voorgerecht<strong>en</strong>:<br />

- Tomat<strong>en</strong>soep<br />

Hoofdgerecht<strong>en</strong>:<br />

- Salade caprése<br />

- Diverse pastasalades (2 warme <strong>en</strong> 2<br />

koude)<br />

- Diverse pizzapunt<strong>en</strong><br />

- Diverse gedroogde worstsoort<strong>en</strong><br />

- Tomat<strong>en</strong>salade met rode ui<br />

- Parmaham met melo<strong>en</strong><br />

- Vers gesned<strong>en</strong> carpaccio<br />

- Olijv<strong>en</strong><br />

- Brood met kruid<strong>en</strong>boter <strong>en</strong> tap<strong>en</strong>ade<br />

Nagerecht:<br />

- Tiramisu


- Diverse soort<strong>en</strong> vlees<br />

- Garnal<strong>en</strong><br />

- Verse gro<strong>en</strong>e salade van het seizo<strong>en</strong><br />

- Maiskolf op stok<br />

- Salade caprése<br />

- Aardappelsalade<br />

- Pastasalade<br />

- Rauwkostsalade<br />

- Ham met melo<strong>en</strong><br />

- Stokbrood met kruid<strong>en</strong>boter<br />

- Diverse sauz<strong>en</strong> met o.a. satésaus<br />

- Soepje<br />

- Friet<br />

Het basis barbecue buffet


Dessertbuffet “De Smaak”<br />

- Creme Brulee<br />

- Vers fruit<br />

- Slagroomsoesjes<br />

- Diverse soort<strong>en</strong> ijsboll<strong>en</strong><br />

- Slagroom<br />

- Bavarois<br />

- Tiramisu


“De luxe Smaak”<br />

(keuze uit 6 soort<strong>en</strong> hapjes)<br />

- Gevuld eitje<br />

- Spiesje met zongedroogde tomaat & mozzarella<br />

- Stokbroodje met brie, walnoot <strong>en</strong> honing<br />

- Stokbroodje met filet americain<br />

- Stokbroodje met paling<br />

- Wrap met filet americain<strong>en</strong> rucola<br />

- Wrap met americainzalm <strong>en</strong> kruid<strong>en</strong>kaas<br />

- Wrap met oss<strong>en</strong>worst <strong>en</strong> rode ui<br />

- Garnal<strong>en</strong>cocktailtje<br />

- Rogg<strong>en</strong>brood met haring<br />

- Ham met melo<strong>en</strong><br />

- Kaaslolly’s van de Chef<br />

- Drinksoepje<br />

- Crostini’s<br />

- Pizzablokjes<br />

- Flammkuch<strong>en</strong> puntjes<br />

- Bladerdeeghapjes<br />

“De Smaak”<br />

- Bitterball<strong>en</strong><br />

- Bittergarnituur<br />

- Kaasblokjes<br />

- Worst<br />

- Zoutjes <strong>en</strong> nootjes


Faciliteit<strong>en</strong><br />

- Verwarmd buit<strong>en</strong> zwembad<br />

- Multifunctioneel sport- speelveld<br />

- Speeltuin<br />

- Internet<br />

- Hondvri<strong>en</strong>delijk<br />

- Exclusieve fiets- <strong>en</strong> wandelroutes<br />

- Vakantiehuiz<strong>en</strong> verhuur<br />

Cadeaubonn<strong>en</strong><br />

Bij De Smaak van Ho<strong>en</strong>derloo hebb<strong>en</strong><br />

wij nu ook cadeaubonn<strong>en</strong> ze zijn altijd<br />

leuk om te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong>.<br />

Buffett<strong>en</strong><br />

Bij ons is het uiteraard ook mogelijk<br />

om e<strong>en</strong> buffet geheel naar uw w<strong>en</strong>s<br />

sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>. Bespreek sam<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> van onze collega's de<br />

mogelijkhed<strong>en</strong>.


GRAAG TOT<br />

ZIENS!<br />

Natuurlijk g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> doe je in Ho<strong>en</strong>derloo!<br />

ADRES<br />

Krimweg 158<br />

7351 TM<br />

Ho<strong>en</strong>derloo<br />

FACEBOOK<br />

facebook.com/<br />

restaurantvan<br />

ho<strong>en</strong>derloo<br />

INSTAGRAM<br />

instagram.com/<br />

desmaakvanho<strong>en</strong>derloo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!