06.12.2022 Views

De Tram incl kalender 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


MEE GA

hier aan*

meld

geniet van het puzzelen

Ga mee

op

De Tram

in vroeger tijden

Puzzleboekavonturenreis

* - Bj iedere publicatie is er mogelijkheid tot wijziging gegevens en/of afmelding!

* - na aanmelding ontvang je elke 2 maanden de aankondiging van het nieuwste digitale puzzleboek.

*- zie voorwaarden website: timelessgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 1


Colofon:

Copyright © 2022Timelessgift.nl

Speciale uitgave: "De Tram - in vroeger tijden"

Textuele bewerking inhoud: Digim@ri

Bewerking foto's naar Puzzles: Digim@ri

Omslagontwerp: Designrr & Wikipedia

Vormgeving binnenwerk: Designrr

Bron teksten: Digim@ri & Wikipedia

Bron foto's: Wikipedia / Publiek Domein & Kusee

Bron Puzzles: Jigsaw

Alphen ad Rijn

Juni 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of

op welke andere wijze ook zonder voorafgaand schriftelijk overleg met de samensteller

door middel van contact via info@timelessgift.nl

Dit werk valt onder eenCreative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Internationaal-licentie.

LET OP:

Tijdens deze serie bekijken we mooie plaatjes en maken van iedere afb lding n puzzle.

Daarm beleven we iedere afb lding tot in detail.

Bij iedere afb lding is slechts n k te beschrijving om de aandacht niet tev l af te leiden.

e afb ldingen zijn in principe .

Publiek Domein

A

afb ldingen komen mogelijk van n on waarvo n vereist is en dat is dan

licentie

Enkele

duidelijk aangegeven.

Indien en vo zover n licentie van toepassing is, zal dit duidelijk aangegeven zijn en dien je

hier rekening m te houden.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 2


Inhoud:

Algemeen: 4

De puzzle 5

Paardentram 8

Stoomtram in Nederland 14

Motortram 17

Elektrische tram 18

Nederlandse steden met een stadstrambedrijf: 19

Mooie plaatjes 24

Kalender 2023 27

In serie verschijnen ook deze digitale puzzleboeken: 40

«Dam en paardentram te Amsterdam omstreeks 1903»

Met toestemming van eigenaar en maker: Jos Wiersema 28 aug 2007 00:20 (CEST)

CC BY 2.5

.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3260241

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 3


Algem n:

Allereerst dank voor uw interesse in onze website en onze puzzleboeken.

Wij doen ons best u niet teleur te stellen.

Na de zeer enthousiaste ontvangst van onze eerdere puzzelboeken mogen wij u deze wel heel speciale

uitgave "Promo" aanbieden.

Als puzzel (-ster) kan het een welkome aanvulling zijn, om op minder werkplek dan de

eetkamertafel thuis, een puzzel te 'leggen'.

Wij willen hierin voorzien.

Natuurlijk kan het thuis, terwijl je met eten bezig bent, een bezoek aan het kleine huisje of

gewoon een verloren kwartiertje.

Maar ook onderweg in de bus of trein, tijdens de vakantie op de camping.

En met name tijdens de sluimerende Corona-perikelen is iedere a eiding welkom.

Dit puzzelboek bestaat uit een aantal puzzels,

,

welke u op de PC kunt maken.

Klik altijd op de foto voor de puzzel!

CC BY 2.5.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3260241

Er is tevens bij elke puzzel een

link toegevoegd om de puzzel op de telefoon te maken.

Dit boek wordt u aangeboden in de vorm van een zgn ' ipbook'.

In het ipbook zijn de puzzels beschikbaar.

Op de onderste regel heeft u de mogelijkheid om dit ipboek te downloaden in een pdf-bestand naar

uw PC.

Alle links van de puzzels blijven in dit pdf-bestand beschikbaar.

Tot slot wensen wij u veel plezier met dit Thema-puzzelboek en zien wij u graag terug op

timelessgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 4


Als groot voorstander van de traditionele houten- of kartonnen puzzle, bied ik hier toch de digitale

versie aan.

Niet alleen omdat het (mogelijk) duurzaam is maar ook het gemak.

Het spelen van puzzles heeft veel verschillende positieve effecten.

Het is een manier om te ontspannen en plezier te beleven.

Daarnaast zijn er voordelen op cognitief, motivationeel, emotioneel en sociaal gebied.

De puzzle

- aandacht en geheugen verbeteren en onderhouden.

Puzzels verbeteren het concentratievermogen en het geheugen van kinderen en volwassenen.

Met name de visuele selectieve aandacht verbetert. Dat is het kunnen focussen op een taak, en

a eidingen of onbelangrijke prikkels kunnen weerstaan.

- logica vergroten

Door met puzzels te spelen, ontwikkelen kinderen hun logisch denken en vindingrijkheid.

D.w.z., ze leren hoe ze problemen kunnen analyseren en oplossen.

Bovendien vereisen puzzels logische kennis om dingen te redeneren, te plannen en uit te zoeken.

Deze vaardigheid is belangrijk om wetenschap, technologie en wiskunde onder de knie te krijgen

en in het dagelijks leven te kunnen functioneren.

- gevoel van eigenwaarde versterken

Spelen met puzzels gaat om het overwinnen van een complexe uitdaging.

Dit helpt om zelfrespect te versterken door te leren dat we de doelen die we stellen kunnen

bereiken.

- motiverend

Puzzles werken sterk motiverend.

Er zitten eigenschappen in een puzzle die je aanzetten om door te blijven gaan.

Dat zijn eigenschappen zoals ow, duidelijke doelen, beloningen en directe feedback, en een stijgende

moeilijkheidsgraad.

De moeilijkheidsgraad is aan te passen door het aantal stukjes en de vorm van de stukjes.

Hierdoor is er een optimale balans tussen uitdagingen en frustratie aan de ene kant en voldoende

ervaring van succes en beloningen aan de andere kant.

Je ervaart snel goed in iets te worden, en krijgt daar waardering voor.

Hierdoor verhoogt het zelfvertrouwen, ervaar je meer competentie en leer je sneller nieuwe

vaardigheden aan.

Je leert omgaan met falen, uitdagingen en succes.

Dit versterkt het doorzettingsvermogen.

De overtuiging dat je ondanks faalervaringen met oefening beter in iets kunt worden, kan positieve

effecten hebben op andere gebieden in het leven, zoals op school en op werk.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 5


- emoties

Een belangrijk voordeel van puzzlen is dat het plezier geeft en positieve emoties kan verhogen. Zo

blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat het spelen van een korte puzzle de stemming kan verbeteren,

ontspanning kan brengen en stress kan verlagen. Hier dragen verschillende eigenschappen aan bij,

zoals beloning en feedback en de sociale interactie met anderen. Vaak ervaar je een intense trots na

het behalen van een overwinning. Daarnaast is ow een positieve emotionele ervaring. Het ervaren

van ow wordt in onderzoek geassocieerd met meer betrokkenheid en prestaties op school, meer

zelfvertrouwen en minder angst.

Naast positieve emoties lok je natuurlijk ook negatieve emoties uit, zoals frustratie, boosheid, angst

en verdriet. Zo leer je ef ciënter en exibeler omgaan met hun emoties. Zo heb je meer kans om een

level te halen met de gedachte ‘iedereen verliest wel eens’, dan met de overtuiging ‘het heeft geen zin,

het gaat me nooit lukken’. In puzzles worden effectieve emotieregulatie strategieën beloond, zoals

acceptatie, probleem oplossen, en anders naar de situatie kunnen kijken (herwaardering). Er zijn

telkens nieuwe uitdagingen.

- sociaal contact

Puzzlen is een makkelijke manier om in contact te komen met mensen van allerlei leeftijden en uit

verschillende delen van de wereld. Puzzles kun je spelen met of tegen elkaar, of ine of online. Zo

worden nieuwe vriendschappen gevormd of bestaande vriendschappen versterkt en maak je deel uit

van een online community. Hierin versterk je sociale vaardigheden en prosociaal gedrag. Hierbij kun je

bijvoorbeeld denken aan samenwerken, kennis uitwisselen, elkaar helpen, communiceren, Engelse

taalvaardigheid en de leiding nemen.

Dit zijn maar enkele van de voordelen van een legpuzzle, al dan niet digitaal.

Een aantal goede redenen om de uitdaging eens aan te gaan!

CC BY 2.5

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 6


MEE GA

hier aan*

meld

geniet van het puzzelen

Ga mee

op

De Tram

Puzzleboekavonturenreis

* - Bj iedere publicatie is er mogelijkheid tot wijziging gegevens en/of afmelding!

* - na aanmelding ontvang je elke 2 maanden de aankondiging van het nieuwste digitale puzzleboek.

*- zie voorwaarden website: timelessgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 7


Een paardentram is een tram die wordt voortgetrokken door een trekdier, vrijwel altijd een paard. Het

gebruik van muildieren kwam ook voor.

In uitzonderingsgevallen werden ook ossen gebruikt.

De paardentram was in veel landen van grofweg 1870 tot 1929 een populair vervoermiddel in veel

steden en op het platteland.

De paardentram is voortgekomen uit de paardenspoorweg en de omnibus.

De paardentram zorgde voor een, voor die tijd, comfortabele en goedkope vorm van vervoer.

De paardentram is in het begin van de 20e eeuw vrijwel overal verdrongen door andere vormen van

openbaar vervoer.

Paardentram

Een paardenspoorweg is een spoorlijn waardoor met

paarden wagens worden voortgetrokken. Het ging

daarbij bijna altijd om het vervoer van grondstoffen,

zoals steenkool, kalksteen en hout, maar bijvoorbeeld

ook zout. In enkele gevallen werden ook passagiers

vervoerd, er was dan sprake van openbaar vervoer.

Een paardenspoorweg is niet de oudste vorm van

vervoer over rails. Vóór het gebruik van paarden,

werden mensen gebruikt om de wagens te duwen of

te trekken. Het gebruik van paardenspoorwegen voor

openbaar vervoer kwam later bekend te staan als de

paardentram. Voordat het woord paardentram

gebruikelijk werd, werden alle spoorwegen waarop

met paarden of andere dieren wagens werden

voortgetrokken, aangeduid met paardenspoorweg.

Text: Wikipedia.

CC BY 3.0

De paardenbus was een transportmiddel dat vooral in

de 19de eeuw veel gebruikt werd. De eerste

paardenbussen reden al tussen 1662 en 1677 in de

omgeving van Parijs. De eerste paardenbus in

Engeland reed in 1829 in Londen. In veel gevallen

werden ze tegen het einde van de eeuw door

paardentrams vervangen. Een paardentram, op rails,

loopt lichter en comfortabeler en kan dus met minder

paarden toe dan een omnibus. Hiertegenover stond

wel de dure aanleg van de rails. De paardenbus werd

tot in het begin van de 20e eeuw gebruikt, waarna hij

(ook) werd vervangen door de door een motor

aangedreven autobus, een samentrekking van auto en

omnibus. Eigenlijk is een autobus ook een omnibus,

maar deze wordt nu meestal autobus of bus genoemd.

De paardenbus werd meestal door twee paarden

getrokken, als het gehele traject vlak was. Als er een

helling in het traject was van meer dan 7 graden, dan

werd er een derde paard toegevoegd.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 8


Paardentrams op het stadsnetwerk van Amsterdam,

periode 1895-1900

- Palace on the Dam, between 1890 and 1900

"Photographs in this collection were published before 1923 and are therefore in the public domain."

Het personeel van de paardentram op de tramlijn Utrecht - Vreeswijk poseert voor de foto.

Gezicht op het wachtpaviljoen van de Tram- en Bargedienst Vereeniging (T.B.V.) bij de Koninginnesluis

te Vreeswijk, met voor de ingang paviljoenbeheerder Piet Smith en bij de paardentram conducteur

Piet Kaptein en een koetsier.

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 9


Paardentram in de Gravenstraat (Den Haag) in 1902

No restrictions

Paardentram in Amsterdam met een reclamebord op het dak voor Van Houten Cacao.

De inkomsten uit reclame zijn nog steeds belangrijk voor openbaar-vervoerbedrijven.

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 10


Paardentram met een gesloten rijtuig in Zürich.

Het paard zit los in de leidsels

Das letzte Rösslitram in Zürich am 5. August 1900 vor dem Restaurant 'Friedensburg' im Seefeld.

Publiek domein

Brusselse paardentram in 1874

Photograph of the rst type of horse drawn tram used in Brussels near the tram depot of Ter

Kamerenbos/Bois de la Cambre. The Compagnie des voies ferrées belges ("Morris & Sheldon") was

created in 1868 and ceased functioning in 1880. Most of these "Chevaline" type trams were modi ed

within 10 years of being put into service.

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 11


Dubbel bespannen paardentram met twee open rijtuigen.

De banken staan in vis-à-vis-opstelling.

Stationsplein Utrecht, 1908

CC BY 0.0

Een paardentram met een paard in draf. Utrecht, 1907

Gezicht op de oostzijde van de Oudegracht Weerdzijde te Utrecht met paardentram.

Links op de achtergrond de Viebrug en de St.-Augustinuskerk (Oudegracht 69) en rechts de panden

van de Rijksmunt. Op de achtergrond is de bovenleiding van de elektrische tram te zien, die spoedig

het werk van de paardentram over zal nemen.

CC BY 0.0

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 12


Een van de laatste paardentrams in New York in 1917

"Just before the last of these vehicles was banished from the streets of New York City, the

photographer snapped one of them as it passed alongside a 'Modern Electric Car' powered by the

conduit between the rails. This photo was shot on Broadway just north of the intersection with

Broome Street. The car is headed southbound."

Public Domain

Laatste rit van de Arnhemse paardentram.

De elektrische tram staat klaar om de taken over te nemen.

Velp, 13 juni 1912

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 13


Stoomtram in Nederland

Op 23 april 1878 reed de eerste stoomtram locomotief in Nederland op de Badhuisweg proefritten op

de paardentram lijn tot de Wittebrug.

Op 1 juli 1879 reden er voor het eerst stoomtrams in Nederland over het vijf kilometer lange traject

tussen Den Haag-Rhijnspoorstation (nu Den Haag Centraal) en Scheveningen.

Het werd een groot succes.

Binnen de kortste keren werden tienduizend reizigers naar de badplaats in opkomst vervoerd.

De paardentram had daarmee afgedaan, hoewel dit fenomeen nog een halve eeuw in het Nederlandse

straatbeeld zou blijven bestaan.

Perron van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij in 1866 te Utrecht,

later Station Utrecht Centraal

Publiek domein

De Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) was een Nederlandse

spoorwegmaatschappij.

De NRS is opgericht op 3 juli 1845 in Utrecht en is de rechtsopvolger van de Rijn Spoorweg (RS), die de

Rhijnspoorweg (Amsterdam – Utrecht – Arnhem) heeft aangelegd (geopend tussen 1843 en 1845).

Ook de eerste Nederlandse stoomtramlijn, van Den Haag Rhijnspoorstation (het latere

Staatsspoorstation) naar Scheveningen is in 1879 door de NRS geopend.

In 1890 is de NRS overgenomen door de Staat der Nederlanden, die de exploitatie in handen gaf van

de Staatsspoorwegen (SS).

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 14


Na Den Haag – Scheveningen, geëxploiteerd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij,

volgden de Zuider Stoomtram met de lijn Breda – Oosterhout, de Gooische Stoomtram en talrijke

andere verbindingen.

In 1922, op het hoogtepunt van de stoomtram-ontwikkeling, telde Nederland 47 particuliere

trambedrijven die gezamenlijk ruim 2500 kilometer tramnet exploiteerden.

Er waren toen ruim 580 stoomlocs aanwezig, en een handvol motorwagens.

Want wie de slag met de eerste autobussen niet wilde verliezen, moest investeren in nieuwe

vervoerssystemen.

Reproductie van Ansichtkaart uit 1906 van het station van de

"Dedemsvaartsche_Stoomtramweg-Maatschappij" te Coevorden.

Naast het station staat een tram met de locomotief nr 6 "Coevorden".

Maker van de ansichtkaart is onbekend.

Een reproductie is een niet creatieve herproductie en daarom kan deze afbeelding tot publiek domein gerekend worden vanwege de

leeftijd

Publiek Domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 15


Het tramstation te Naarden-Bussum, gezien in

de richting van het stationsgebouw van

Naarden-Bussum, vanaf het eerste perron, met

stoomloc nr. 16 van de Gooise Tram met een

rijtuig van de serie 50-59 (ca. 1940) wegens

ouderdom

Publiek domein

In de volksmond werd de tram

'De Gooische Moordenaar'

genoemd, wegens de vele ongevallen, die in totaal aan

117 mensen het leven kostten.

Belangrijkste oorzaak was het steeds drukker

wordende wegverkeer, waardoor confrontaties met

de tram toenamen.

Het communistische weekblad De Tribune weet de

ongevallen aan

"rationalisatie en opjaagmaatregelen der directie, die

met elke veiligheid spotten."

Text: Wikipedia.

CC BY 3.0

Stoomtram te Noordwijk aan Zee,

foto genomen door J. Braakman, 1901

Publiek domein

Tijdens de Bezetting steeg de vervoersvraag

spectaculair door schaarste aan benzine. In

september 1944 kwam er echter een einde aan het

tramvervoer. Een maand later werd de Jan

Zwanenbrug, de trambrug over de Maandagsche

Wetering halverwege Rijnsburg en Noordwijk,

opgeblazen.

Na de hervatting van de tramdienst in augustus 1945

reed de meestal zeer drukke tram uit Leiden tot dit

punt, waarna de reizigers via een noodbrug de

wetering moesten oversteken. Aan de overkant stond

één bus gereed, maar aangezien deze niet alle

reizigers kon meenemen, vonden er rond de Jan

Zwanenbrug regelmatig duw- en trekpartijen plaats,

waarbij diverse gewonden zijn gevallen.

Vanaf mei 1946 reden de trams weer door naar

Noordwijk.

De lijn ontkwam niet aan het lot van vrijwel alle

streektramlijnen: ophef ng.

Op 7 oktober 1960 reed de kusttram voor het laatst.

Oorspronkelijk zou de ophef ng op 8 oktober

plaatsvinden, maar werd in het geheim een dag naar

voren gehaald, omdat men vreesde, gezien de eerdere

rumoerige ophef ng van de lijn naar Zandvoort, voor

rellen en vandalisme van souvenirjagers. De lijn werd

vervangen door NZH-bus 40.

In de gehele wereld is er nog één stoomtrambedrijf min of meer als vanouds in bedrijf.

Dat is de Chiemsee-Bahn (de:Chiemsee-Bahn) in Zuid-Duitsland.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 16


tram

Een motortram, in Nederlandstalig België een spoorauto genoemd, is een tram die wordt

voortbewogen door een verbrandingsmotor.

In de beginperiode van de motortram, eind negentiende eeuw werden gasmotoren toegepast.

Later in de jaren twintig, was dit meestal een benzinemotor, maar vanaf de jaren dertig reden

motortrams meestal met een dieselmotor.

Ook waren er dieselelektrische motortrams, waarbij de dieselmotor de stroom leverde voor de

elektromotoren.

Veelal werden bestaande stoomtramrijtuigen als aanhangrijtuigen getrokken.

Vergelijkbare voertuigen voor de spoorwegen worden railbus of motorrijtuig genoemd.

Mot

the Victorian Railways AEC railmotor at Mornington

railway station, Melbourne pre 1950.

Publiek domein

Nederlands dieselelektrisch motorrijtuig

type DE 1

Publiek domein

Bij motortrams zijn twee varianten mogelijk.

De eerste mogelijkheid was dat een auto met benzine- of dieselmotor een aanhanger op rails

voorttrok: de zogenaamde tractortram.

Deze aanhangers waren meestal eerder in gebruik als paardentram.

Deze variant heeft enkele jaren onder andere in Alkmaar, in Amsterdam en tussen Groningen - Eelde

gereden.

De andere mogelijkheid was een tram met

ingebouwde motor op gas, diesel of benzine.

Van 1894 tot 1901 heeft in Dessau een trambedrijf

(de Gasmotorbahn) gehad met motorwagens op gas.

Van de benzinevariant heeft zelfs een gelede variant

van bestaan: tram 501/502 van de RETM.

Deze heeft slechts kort gereden: van 1924 tot 1928.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 17


Elektrische tram

bron Text Wikipedia

In Nederland reed de eerste elektrische tram in de zomer van 1882 te Zandvoort.

Het was geen succes.

In 1890 gingen er accu-trams rijden tussen Den Haag en Scheveningen.

Dit duurde tot op 6 augustus 1904 de eerste elektrische tram met bovenleiding in Den Haag ging

rijden.

De eerste trams met bovenleiding in Nederland reden op de tramlijn Aken - Vaals in 1895.

In 1899 gevolgd door de lijn tussen Haarlem en Zandvoort.

Een jaar later, in 1900, reed de eerste elektrische stadstram in Amsterdam.

De bijzondere accutram tussen Den Haag en Scheveningen die vanaf 1890 reed, werd in 1904

vervangen door een beugeltram met bovenleiding.

In Rotterdam kwam de elektrische tram in 1905 in gebruik en andere steden volgden.

Het grootste interlokale elektrische trambedrijf werd de Blauwe Tram van de NZH, die in Noord- en

Zuid-Holland een uitgebreid net van tramlijnen exploiteerde.

Tramlijn 1 met motorwagen 89 in de begindagen op

de pas gedempte Overtoom; 1904.

Publiek domein

De oudste bestaande elektrische tram in Nederland

(NZH A37) ging in 1899 in dienst bij de ENET tussen

Haarlem en Zandvoort.

CC BY-SA 4.0

Laatste dag van de tram van Den Haag naar Leiden, in de

Breestraat te Leiden; 9 november 1961.

De Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de trams die tussen

1881 en 1961 reden in de Nederlandse provincies Noord- en

Zuid-Holland tussen Scheveningen, Den Haag, Leiden, Katwijk,

Noordwijk, Haarlem, Zandvoort, Amsterdam, Purmerend,

Edam en Volendam en vanaf 1924 een donkerblauwe kleur

hadden.

Harry Pot / Anefo - http://proxy.handle.net/10648/a9eb7998-d0b4-102d-bcf8-

003048976d84

cco

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 18


De Amsterdamse tram is een tramnet in Amsterdam, Nederland.

Het dateert uit 1875 en wordt sinds 1943 geëxploiteerd door gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf

Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB), dat ook de Amsterdamse metro en de stadsbus- en veerdiensten

exploiteert.

Amsterdam heeft het grootste tramnetwerk van Nederland en een van de grootste van Europa.

Nederlandse steden met

n stadstrambedrijf:

BronText Wikipedia

Motorwagen 89 op tramlijn

1; circa 1904. Overtoom,

route Amstelveensche weg -

Leidscheplein -

Rembrandtplein in

Amsterdam.

Publiek Domein

Damrak en Centraal-

Station, Amsterdam

Publiek Domein

Tramlijn met tramwagens 77

en 67 op de Nieuwmarkt.

Publiek Domein

Publiek Domein

.

binnenkant van de GVB 586

(type 2G) van de Elektrische

Museumtramlijn

Amsterdam tijdens een

toeristische rondrit door

Amsterdam.

Cc0

binnenkant van de GVB 586

(type 2G) van de Elektrische

Museumtramlijn

Amsterdam tijdens een

toeristische rondrit door

Amsterdam.

Cc0

buitenkant van de GVB 586

(type 2G) van de Elektrische

Museumtramlijn

Amsterdam tijdens een

toeristische rondrit door

Amsterdam.

Cc0

een tram voor het N.S.-

station Amsterdam C.S. te

Amsterdam.1965

Co0

.

Licentie Co0

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 19


Tweerichtingwagen 902 op lijn 5 nog

met de oorspronkelijke lijn- en

richting lms, aan het eindpunt

Binnenhof in Amstelveen; 2005.

Serie 11G gebouwd door BN

1990–2021

of cieel met pensioen op 14 juni 2021

Publiek domein

Gereviseerd interieur van een 12Gtram;

2009.

Serie 12G gebouwd door BN

1991–2021

met pensioen op 2 januari 2021

Publiek domein

GVB 2050 te Amsterdam,

Marnixstraat, ter hoogte van het

busstation.

Serie 13G Siemens Combino

2002-heden

Publiek domein

Bij speciale ritten voor het 75-jarige jubileum van de NVBS op

11 juni 2006 werden twee Combino's in treinschakeling

ingezet. In de normale dienst vindt dit bijna nooit plaats.

Serie 14G Siemens Combino 2002-heden

Publiek domein

Combino's op het Spui.

Trams van lijn 1 in Amsterdam op het Spui.

Serie 14G Siemens Combino 2002-heden

Publiek domein

15G-tram op Tramlijn 19 op het

Carrascoplein / Station Sloterdijk;

april 2021.

Door Eriksw - Eigen werk,

CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=106493789

Licentie CC BY-SA 4.0

15G-tram, in de uitvoering met blauwe

streep langs de dakrand en blauwe

deuren, bij het Concertgebouw;

september 2021.

Door Rob Dammers - Amsterdam

Concertgebouw GVB 3048 lijn 5 Jordaan,

CC BY 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=110118297

Tramlijn 5 met 15G-tram en een

Combino in de Paulus Potterstraat;

april 2021.

Door Eriksw - Eigen werk,

CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=106436378

Licentie CC BY 20.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 20


De Haagse tram wordt sinds 2002 geëxploiteerd door HTM Personenvervoer N.V.

De spoorwijdte is normaalspoor (1435 millimeter), de bovenleidingspanning is 600 volt gelijkstroom

en het netwerk is geschikt voor eenrichtingstrams, met keerlussen aan de eindpunten.

De lijnen waar de RegioCitadis en de Avenio rijden, zijn geschikt voor tweerichtingtrams; deze lijnen

kennen naast keerlussen ook of alleen kopeindpunten.

BronText Wikipedia

Trammotorwagen nr. 1 uit de serie 1-20,

gefotografeerd in de periode 1907-

1912 voor het station Den Haag

Staatsspoor.

Publiek domein

Vierassige motorwagen 200 uit 1908 bij

de fabriek van Werkspoor te

Amsterdam. Werkspoor N.V. -

Publiek domein

Tramstaking in juli 1914. Op het Plein in

Den Haag wordt een stakingsleider

aangehouden. Demonstranten gooien

stenen naar de politie.

Publiek domein

Grote tramdrukte, waarbij passagiers

ook aan de buitenkant van de tram

meerijden; circa 1945.

Publiek domein

Elektrische motorwagen 2 als replica

teruggebracht in de uitvoering van

1904 in het Haags Openbaar Vervoer

Museum.

Publiek domein

Motorwagen 810 (serie 801-815)

teruggebracht in oorspronkelijke

uitvoering van 1927.

Publiek domein

Motorwagen 215 (serie 201-216)

teruggebracht in de oorspronkelijke

uitvoering van 1948.

Publiek domein

PCC 1304 uit de serie 1300, in gele kleur

van de jaren zeventig, als museumtram

bij het HOVM; 2007.

Publiek domein

Beide uitvoeringen van de GTL bijeen

aan het eindpunt Leidschendam Noord,

jaren negentig.

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 21


HTM 3122 (type GTL8) op lijn 11 te Scheveningen Haven.

publieke domein

GTL 3145 in de Rijnstraat onderweg naar Wateringse Veld.

Publiek domein

Moderne pekeltram verbouwd uit GTL 3044 tijdens de optocht van 5 juli 2014.

Bij HTM Railmaterieel werden eind 2011 vier GTL trams omgebouwd tot pekeltrams. De wagens bleven dubbelgeleed en in iedere

wagenbak werden twee pekeltanks geplaatst. In totaal kan een GTL pekeltram 10.000 liter pekel meenemen.

De deuren bleven aanwezig, maar de niet benodigde deurpartijen werden vergrendeld.

Ze zullen ook geschikt gemaakt worden om als instructietram te dienen, zodat ze het hele jaar door kunnen rijden.

Door FaceMePLS from The Hague, The Netherlands - 150 jaar HTM, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33793194

HTM 6016 (type TW6000) op de Tramlijn Houten -

Houten Castellum te Houten.

publieke domein

Station Grote Markt in de tramtunnel.

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 22


Het tramnetwerk in en rondom Rotterdam telt negen lijnen die dagelijks rijden en twee die bij

speciale gelegenheden rijden.

Het tramnetwerk wordt geëxploiteerd door de Rotterdamse Elektrische Tram (RET).

De spoorwijdte is 1435 millimeter (normaalspoor), de bovenleidingspanning is 600 volt en het

tramnet is geschikt voor eenrichtingtrams.

Het tramnet bedient vier gemeenten en heeft drie tramlijnen die ook buiten de Rotterdamse

gemeentegrens rijden.

Bron text Wikipedia

Stuurcabine Maurits90 -

In het Nederlands Openluchtmuseum in

Arnhem bestaat sinds 1996 een

elektrisch trambedrijf.

CC0

Interieur van een Rotterdamse Düwagtram

Maurits90 -

Publiek domein

Voormalige Rotterdamse tram 1601 in

Brăila.

Publiek domein

Zesassige motorwagen RET 714

(bouwjaar 1982).

Publiek domein

Twee Rotterdamse Citadis te

Barendrecht Carnisselande.

Citadis uit de 2100-serie.

Publiek domein

Citadis in Rotterdam (Schiedam)

Publiek domein

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 23


Mooie plaatjes

Het is a erminst de bedoeling om

n totaaloverzicht te geven van "De Tram".

Het gaat in dit puzzleboek vo al om de puzzles met daarbij n klein b tje relevante

inf

matie.

Tot slot nog

n aantal "speciale trams", gewoon omdat het leuk is en mooie plaatjes cq puzzles.

ENJOY.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 24


website: timelessgift.nl - puzzel

Page 25


.

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 26


Kalender 2023

Januari

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3

8 9 10

15 16 17

22 23 24

4 5 6 7

11 12 13 14

18 19 20 21

25 26 27 28

29 30 31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzlee

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 27


Fe

uari

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

19 20 21

15 16 17 18

22 23 24 25

26 27 28

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzlee

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 28


Maart

Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

19 20 21

26 27 28

15 16 17 18

22 23 24 25

29 30 31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 29


April

Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1

2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 30


Mei

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2

3 4 5 6

7 8 9

10

11 12 13

14 15 16

21 22 23

28 29 30

17 18 19 20

24 25 26 27

31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 31


Juni

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3

4 5 6

7

8 9 10

11 12 13

19 20 20

25 26 27

14 15 16 17

21 22 23 24

28 29 30

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 32


July

Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

2 3 4

5

6 7 8

1

9 10 11

16 17 18

12 13 14 15

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 33


Augustus

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1

2 3 4 5

6 7 8

9

10 11 12

13 14 15

20 21 22

16 17 18 19

23 24 25 26

27 28 29

30

31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 34


September

Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

3 4 5

6

1 2

7 8 9

10 11 12

17 18 19

13 14 15 16

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 35


Oktober

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11

12 13 14

15 16 17

22 23 24

18 19 20 21

25 26 27 28

29 30 31

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 36


November

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

19 20 21

15 16 17 18

22 23 24 25

26 27 28 29

30

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 37


December

Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

3 4 5

6

1 2

7 8 9

10 11 12

17 18 19

13 14 15 16

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

300 stukjes PC-puzzle

70 stukjes Telefoon/Tablet-puzzle

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 38


MEE GA

hier aan*

meld

Ga mee

op

BYZANTIJNS MOZAÏEK

en meer

Puzzleboekavonturenreis

* - Bj iedere publicatie is er mogelijkheid tot wijziging gegevens en/of afmelding!

* - na aanmelding ontvang je elke 2 maanden de aankondiging van het nieuwste digitale puzzleboek.

*- zie voorwaarden website: timelessgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 39


serie verschijnen ook deze digitale puzzleboeken:

In

Thema Oekraïne

De Byzantijnse kunst stond in dienst van het geloof en werd veel toegepast in de

vroegchristelijke kerken met het aanbrengen van religieuze mozaïeken en later fresco's

en iconen. Kunstenaars beeldden vooral vertellingen af uit het leven van Jezus.

Thema Italie

Als klassieke kunst werd gekenmerkt door de poging om representaties

te creëren, die de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsten, lijkt de

Byzantijnse kunst deze poging te hebben opgegeven ten gunste van

een meer symbolische benadering.

Thema Griekenland

Als klassieke kunst werd gekenmerkt door de poging om representaties te creëren,

die de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsten,

lijkt de Byzantijnse kunst deze poging te hebben opgegeven ten gunste van een meer

symbolische benadering.

Thema Israel/Jordanie

De Byzantijnse kunstwerken moesten voldoen aan strenge regels.

De werken zijn in hoge mate symmetrisch en symbolisch.

Kenmerkend voor de Byzantijnse kunst is een strakke compositie.

Er is een strenge verticale symmetrie toegepast.

Thema Turkye

voorbeelden zijn de goudmozaïeken van de San Marco in Venetië, de mozaïekreeksen

voor de Normandische heersers op Sicilië en Christus Pantocrator en de Keizer

Constantijn IX Monomachus en Keizerin Zoë in de Hagia Sophia in Istanboel.

En natuurlijk zijn alle suggesties welkom!

Wij vinden het bijzonder jn om je ideeën te mogen horen en zullen,

mogelijk in onderling overleg,

zien wat we kunnen realiseren. MIJN SUGGESTIE

Print hier de kalender 2023

website: timelessgift.nl - puzzel

Page 40


Met veel plezier heb ik dit puzzel-boek samengesteld.

Ik hoop dat je er ook plezier aan hebt beleefd.

Het zou mij een waar genoegen zijn

om een volgend puzzelboek samen te stellen

op basis van jouw suggesties en gesprekken.

Uw suggesties en aanwijzigingen kunt u sturen

naar info@timelessgift.nl

Neem altijd eerst contact op via info@timelessgift.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!