21.12.2022 Views

Krantje 48-2 Shakespeare Compleet

Uilenspiegel

Uilenspiegel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET KRANTJE

JAARGANG 48 | EDITIE 3 | DECEMBER 2022 | 2-MAANDELIJKS

PB- PP B-04985

BELGIE(N) - BELGIQUE

P004985

Afgiftekantoor Leuven

WWW.UILENSPIEGEL.NU


Horses

Horses

CAMALOT

BELGIUM

Commissaris Neyskenslaan 17 • 3290 Diest

Tel: 013 / 523 801

GSM 0476/ 8 33 852

e-mail: info@demosterdpot.be • www.demosterdpot.be

Horses

Wij zorgen voor jouw paard op rust.

jmrhorses@outlook.com

2


EDITORIAAL

“Elk einde is een nieuw begin, al tikt de tijd

angstvallig verder. ‘t Is niet het tikken van

de tijd, maar de cyclus van de wijzers die

zich telkens weer herhaalt.” Een zin uit

één van mijn favoriete Nederlandstalige

nummers en iets gepaster dan dit moet

nog geschreven worden om dit editoriaal

mee te openen.

Thematisch hebben we in onze vereniging

altijd stof genoeg om filosofische

en andere bedenkingen te declameren.

In dit editoriaal zal u er meer dan één

terugvinden. Beginnen doen we graag

met een verontschuldiging aan u, onze

abonnee. Op maandag 3 oktober startte

de online en telefonische reservatie voor

‘De Klusjesman’ om 19u. Door de massale

belangstelling en enkele technische euvels

die ondertussen van de baan zijn, verviel

het systeem in chaos. Net als u, beleefde

het bestuur en bij uitbreiding iedereen die

bij de vereniging betrokken is, een frustratierijke

avond. We hopen oprecht dat u

zo min mogelijk hinder ondervond van dit

probleem. De techneuten in het bestuur

hebben hun uiterste best gedaan om

potentieel foute reservaties recht te zetten

en aan te passen. Tijdens de voorstellingen

bleken er uiteindelijk geen noemenswaardige

fouten meer te vinden in de reservaties.

OEF! Zeg nooit nooit, zo blijkt, maar

we hebben ons uiterste best gedaan om

ons bij de volgende reservatiestart beter te

wapenen tegen technische problemen.

Daarnaast wensen we u ook te bedanken.

Dank u wel om opnieuw voor KTg

Uilenspiegel te kiezen en een abonnement

aan te schaffen. We beseffen dat het

budgettair gezien

geen evidente tijd

is, dus we wachtten de

abonnementenverkoop met

een bang hart af. Tot onze grote

vreugde bleek die vrees ongegrond:

u koos opnieuw massaal voor ons om

3 of 4 avonden in seizoen 2022-2023 samen

te beleven. Dat vertrouwen willen we

allerminst beschamen door u amateurtheater

van de bovenste plank aan te bieden.

Dat laatste brengt me naadloos terug bij

de eerste zin van dit editoriaal: het einde

van de ene productie luidt symbolisch

het begin van een nieuwe productie in.

Geen tijd om te blijven hangen in melancholie,

geen tijd om al te veel terug te

blikken. Alhoewel… Voor de productie

‘Shakespeare compleet (in 97,5 minuten)’

mogen we wel eens de analen van onze

vereniging induiken. Meer dan 20 jaar

geleden brachten we dit meesterwerk al

een keer op de planken en het werd een

groot succesverhaal. De moeite waard

om al eens iets uit het verleden van onder

het stof te halen. Herman (Degelin) dook

ons archief in, het resultaat hiervan leest

u verderop in dit Krantje. Shakespeare,

niet zoals u het zich voorstelt, maar wel

alle verbeelding tartend. Als de cyclus

van de wijzers zich telkens weer herhaalt,

staat er ons wat ‘Shakespeare compleet’

betreft, een voorspoedige start van 2023

te wachten.

Geniet van het eindejaar, kruip dicht tegen

elkaar, het mag terug, en vergeet vanaf 2

januari 2023 niet te reserveren voor ons

eerste wapenfeit van dat nieuwe jaar.

Ellen Van Gelder

3


SHAKESPEARE COMPLEET

20, 21, 27 en 28 JANUARI & 2 en 3 FEBRUARI 2023

VAN:

REGIE:

PRODUCTIE:

MET:

Adam Long, Daniel Singer,

Jess Winfield,

nederlandse vertaling door

Martin Desloovere

Bart Huygens

Lief Theyskens & Frans

Vanhentenrijk

Gert Mertens, Peter

Mertens, Daniël Van Dael

en Alexander Vandebeek

BAND:

Felix Fraters, David Garcia,

Rudi Reyners en Glen

Vanderheyden

KORTE INHOUD

In dik anderhalf uur maak je kennis met

het volledig oeuvre (ongeveer toch) van de

Bard (zoals William Shakespeare 1564-1616

weleens genoemd wordt): moord, doodslag,

poëzie, geesten, heksen, koningen en

Reserveren?

vanaf maandag 2 januari 19u

voor abonnees

vanaf woensdag 4 januari 19u voor

niet-abonnees

koninginnen, veldslagen, voetbalmatchen, slachtpartijen en theater-in-het-theater … de

toeschouwers krijgen het allemaal – én nog veel meer! Dat dit een stoutmoedige onderneming

is, daarvan hoeven we u niet te overtuigen. Dit is een sprankelende en spitante, pittige

en parodiërende, snelle en snode, grappige en gracieuze, ludieke en levendige, knettergekke

en knallende “korte samenvatting” van Shakespeares werk.

Shakespeare zal hierna niet meer synoniem staan voor “ernstig en saai”, maar voor boeiend

en interessant. Komt dat zien!

4


inhoudstafel

Shakespeare Compleet >> p 6 - 11

Collage De Klusjesman >> p 12-13

Toneelateljee >> p 20-21

JANUARI

20, 21, 27 & 28

Shakespeare Compleet

FEBRUARI

2 & 3

Shakespeare Compleet

APRIL

28, 29 & 30

Frankenstein (Toneelateljee)

MEI

5, 6, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 27 & 28

Tejaterkaffee (25ste editie!)

kalender

MAART

10, 11, 17, 18, 23 & 24

De Schoonzusters

JUNI

1, 2 & 3

Tejaterkaffee

parkeren

Om u op voorhand wat te helpen, willen we benadrukken dat we nog steeds dankbaar gebruik

mogen maken van de speelplaatsen van KSD in de Mariëndaalstraat. Wanneer u ons

theater voorbij rijdt en mee volgt naar rechts en dan dadelijk links, dan kan u hier makkelijk

de eerste speelplaats/parking binnenrijden. De tweede pavrking ligt een klein beetje verderop

in diezelfde straat.

Op de Graanmarkt, het Verstappenplein, de Veemarkt, het Sint-Jansveld en de Omer

Vanaudenhovenlaan is er publieke parking.

5


SHAKESPEARE COMPLEET

VANAF 20 JANUARI 2023 .

Bart Huygens, sympathieke kempenzoon

én regisseur van ‘Shakespeare

Compleet’ vervoegt ons weer nadat hij

enkele jaren geleden “Een fantastisch

trouwfeest” op onze planken zette.

De kornuiten die Bart dit keer onder

zijn vleugels kreeg, zijn Gert en Peter

Mertens, Daniël Van Dael en Alexander

Vandebeek. Wij hadden de eer en het

genoegen om dit viertal te ondervragen over het toneelstuk dat ze vanaf

20 januari zullen spelen voor u.

Dag mannen, het is een kleine cast, hoe

verlopen de repetities tot dusver?

Alexander: Het is een spektakelstuk dat veel

bewegingsregie nodig heeft, dus we hebben

soms voor drie pagina’s een hele repetitie

nodig.

Gert: Er is nog redelijk wat werk de komende

tijd om klaar te zijn tegen de première. De

repetities verlopen heel fijn, het is inderdaad

een kleine groep, maar wel een fijne groep.

Daniël: Tijdens de repetities gaat er ook veel

tijd naar de kledijbespreking en afspraken

met de decorploeg. We voelen heel veel betrokkenheid

binnen verschillende onderdelen

van Uilenspiegel en dat is heel aangenaam.

Het gaat vooruit.

Peter: We zijn met drie “ouwe” en we hebben

er één jong manneke bij gepakt, maar hij

moet luisteren. (lacht)

Wat moeten we verwachten bij Shakespeare

compleet in 97,5 minuten?

Peter: Amusement, komedie en kolder van

het hoogste niveau.

Alexander: In één woord: spektakel.

Daniël: Zeker niks serieus.

Gert: Van het begin tot het einde is het een

parodie, lachen, spektakel. Mét een live band,

er zit vanalles in.

Peter: Het leuke is ook dat de toeschouwers

op een ongedwongen manier, een ludieke

manier kunnen kennismaken met de toneelstukken

van Shakespeare. Maar langs de

andere kant hoef je ook geen voorkennis

te hebben over Shakespeare om te kunnen

volgen.

Gert: De verschillende stukken van

Shakespeare die we aanraken zijn steeds in

een andere vorm. Dan in een dansje tot zelfs

6


een voetbalmatch, altijd ludiek aangebracht

met telkens een andere tint erin.

Daniël: Het is ook heel fysiek, het is afzien

tijdens de repetities. Daarnet repetitie gehad,

vandaar dat ik nog even op adem wil komen

momenteel. (lacht)

Als we spreken over àlle toneelstukken van

Shakespeare, dan komen hier toch heel wat

metamorfoses aan te pas. Hoe gaan jullie

dat flikken?

Gert: We veranderen constant van kledij en

er komen héél veel attributen aan te pas.

Alexander: Veel pruiken, veel kostuums en

veel overgeven… Maar voor dat laatste moet

je zeker komen kijken.

Daniël: We verwachten ook veel van onze

toneelmeesters, zij zullen ons in een strak

tempo moeten helpen met de overgangen.

Een kleine 20 jaar geleden bracht

Uilenspiegel dit stuk al een keer. Peter en

Daniël, jullie waren er toen ook bij: is er een

verschil met de productie die jullie nu aan

het voorbereiden zijn en de

productie in 2003?

Daniël: Een andere regisseur,

dus dat is al anders.

Bart steekt er nu meer

eigen ideeën in dan Luk 20

jaar geleden. Toen was dit

stuk ongezien en een groot

succes door hoe de regisseur

het stuk gezet heeft. Nu zal

het hopelijk ook een succes

zijn, maar het zal toch anders zijn omdat Bart

heel wat andere opvattingen en ideeën erin

brengt. Dat is wel boeiend.

Peter: Een echt verschil is dat we nu met

vier acteurs spelen en toen met drie acteurs

en een toneelmeester die als vierde acteur

zonder tekst gold. Daarnaast is er ook een

“De lat om de

vorige editie te

evenaren ligt wel

redelijk hoog.”

DE CAST: DANIËL, ALEXANDER, GERT

EN PETER

Peter.

live band en de muziek is

nieuw t.o.v. 20 jaar geleden.

Gert zocht vier erg goede

muzikanten bij elkaar die

toch voor dat extraatje zullen

zorgen.

Alexander: Absoluut, er

zitten veel meer dansjes en

liedjes in die echt uitgeschreven

zijn, denk ik. Maar het

is wel geen musical geworden, vooraleer we

hier mensen afschrikken. (lacht)

Peter: We hebben toen voor heel veel volk

gespeeld omdat de mond-tot-mond-reclame

heel wat geïnteresseerden naar de zaal heeft

getrokken. De lat om dit te evenaren ligt dus

wel redelijk hoog.

7


De toneelstukken van

Shakespeare ervaart men

vaak als zwaar en donker en

toch is dit stuk een knotsgekke

komedie. Wat zorgt

hiervoor?

Alexander: Dat is niet

helemaal waar. Shakespeare

was de eerste die romantische

komedies schreef, dat

deden zelfs de Grieken en

de Romeinen niet. Hij heeft zeker zware

stukken geschreven en daar wordt hij vaak

mee vereenzelvigd, maar laat die perceptie

net een extra reden zijn om te komen kijken,

dan zal je verrast zijn dat Shakespeare veel

veelzijdiger was dan ‘Hamlet’, ‘King Lear’ en

‘Risjaar den derde’. Steengoede stukken, maar

zware tekst.

Peter: Wij halen de serieux die rond die

figuur hangt er een beetje door.

“Het is zo één van

die stukken waarbij

de hele vereniging

op scherp

gezet wordt.”

Alexander .

Jullie spelen elk zeer veel

personages ooit door

Shakespeare bedacht, heb

je dan ondertussen ook

een lievelingspersonage?

Of besteed je vooral veel

aandacht aan de rol die al

die personages tot leven

probeert te brengen?

Daniël: In de koningskwestie

spelen we elk 7 personages

op 3 minuten. Moeilijk om op te antwoorden,

want er passeren er zoveel.

Gert: Als we naar onze “rollen” kijken in het

stuk, dan kunnen we Daniël als de timekeeper

omschrijven, bij Alexander loopt alles

mis, Peter wil alles in goeie banen leiden en

ik ben een beetje de professor. Dus die rollen

zijn ook echt wel karakters.

Alexander: Peter zijn personage wil

Shakespeare echt spelen, maar door de

andere rollen lukt het niet om dat op een

klassieke manier te doen.

Peter: Ik zie mij meer als de

presentator of de showman.

DE BAND: FELIX FRATERS, GLEN VANDERHEYDEN,

DAVID GARCIA EN RUDI REYNERS

Jullie delen het podium met

ander schoon volk. Vertel

eens!

Alexander: Ah ja, er zit een

dinosaurus in! (lacht)

Gert: Ik denk dat de band

bedoeld wordt en de toneelmeesters.

De kledijwissels

moeten enorm snel gaan,

dus krijgen de toneelmeesters

een belangrijke rol op

het podium, al dan niet in het

zicht van de toeschouwers.

Met die wissels staat of valt

het stuk.

8


DE CAST IN ENKELE VAN DE VELE KOSTUUMS

Alexander: Het is zo een van die stukken

waarbij de hele vereniging op scherp gezet

wordt. Er zijn gigantisch veel kostuums en

pruiken nodig, er moet technisch vanalles

gebeuren met een ingenieus decor en

technische hoogstandjes, er komen muzikanten

bij en onze toneelmeesters zijn van

levensbelang.

Peter: Theater als ploegsport komt hier volledig

naar voor.

Gert: Inderdaad, het zijn niet de acteurs

alleen die ervoor zullen zorgen dat dit (hopelijk)

een geweldig stuk wordt om te bekijken.

Als al die andere mensen er niet waren, konden

we dit stuk niet spelen, punt.

Wat wordt het moeilijkste aspect als acteur

tijdens de voorstelling? Tekst? Plaatsing?

Lach inhouden?

Peter: Dat allemaal!

Alexander: Uithoudingsvermogen!

Gert: Ik vind persoonlijk de

kledingwissels, het fysieke

en ik heb schrik voor mezelf

wat de tekst betreft. De

stukken in rijmvorm dat leert

niet makkelijk, daarnaast dat

allemaal geplaatst krijgen

met kledingwissels, etc.

Dat is voor mij de grootste

uitdaging.

Alexander: Voor mij is dit

het moeilijkste dat ik al heb

moeten doen in Uilenspiegel.

Het vraagt heel veel van u

als acteur, maar het is wel

prachtig om te kunnen doen.

Peter: Ook heel dankbaar als

acteur om dit te mogen doen.

Timing en snelheid, dat zijn

volgens mij nog de grootste moeilijkheden.

Waarom moeten de mensen komen kijken?

Alexander: Het is een avond in de zetel

zitten en het totaalspektakel volledig op u

laten afkomen.

Peter: Ge gaat niet weten wat ge gaat zien!

Gert: Er zit zoveel in en dat maakt het enorm

boeiend, maar ook ontspannend om naar te

komen kijken.

Alexander: Je valt van de ene verrassing in

de andere. Als je niks met Shakespeare hebt,

is het al heel tof als stuk om naar te komen

kijken, heb je wel iets met Shakespeare dan

zal je veel herkenbare dingen terugvinden.

Tekst: Ellen Van Gelder

9


SHAKESPEARE

DE TIJD VAN TOEN

Onlangs bekroop me de akelige gedachte dat mijn leven zich voor het

overgrote deel in de vorige eeuw heeft afgespeeld. Whaw! Wat doet

zo’n plots tijdsbesef met een mens die zelf al eventjes op tram 8 zit en

meer dan waarschijnlijk – in het beste geval – nog heel even mag meelopen

op deze aardbol? Ik moet eerlijk toegeven, ik was er dagen lang niet

goed van. Vorige eeuw! Dat klinkt echt zoals in de geschiedenisles.

Toevallig kreeg ik dan enkele dagen geleden

ook nog de vraag wanneer KTg Uilenspiegel

precies gesticht werd? In de zomer van

1955, ook vorige eeuw dus. We zijn ondertussen

aan het 68ste seizoen bezig, niet

niks! En wil je het geloven of niet Ellen Van

Gelder (redactie ‘t Krantje) vroeg me naar

aanleiding van dit Krantje een en ander op te

zoeken over ‘Shakespeare compleet’.

Uilenspiegel speelde dit

knotsgekke stuk immers

al eens eerder: nl. op

21, 27 en 28 februari

2003. Oef, viel dat even

mee, in deze eeuw dus,

maar toch al weer bijna

twintig jaar geleden.

Bij Uilenspiegel deden

we destijds andermaal

een beroep op huisregisseur

Luk Laermans

die met deze productie

aan zijn 15de regie toe was. Peter Mertens,

Rigo Spaepen en Guy Camps stonden in de

rolverdeling, samen met Daniël Van Dael die

dank zij een erg creatieve ingreep van de regisseur

op een grandioze manier zo maar liefst

51(!) kostuumwissels vlot liet verlopen. Een

soort catwalk, gebouwd over de stoelen in de

benedenzaal, bracht het gebeuren af en toe

zelfs tussen het publiek. De voorstellingen

eindigden telkens met een staande ovatie, wat

in het Uilenspiegeltheater zelden tot nooit

gebeurt. We blijven meestal erg bescheiden,

met beide voeten op de grond en met een

erg kritisch publiek dat telkens erg veel van

ons verwacht. Het succes was zo enorm dat

er nog twee extra voorstellingen en evenveel

schoolvoorstellingen geprogrammeerd werden

bij het begin van het volgende seizoen op

19 en 20 september. We speelden destijds

acht voorstellingen voor bijna 2500 toeschouwers.

‘Shakespeare compleet’ is één van de

vele mijlpalen in de geschiedenis van KTg

Uilenspiegel. En dat met slechts vier acteurs

in de rolverdeling maar wel drieëntwintig

medewerkers in de toenmalige omkadering

(decor, kledij, grime, techniek …).

SHAKESPEARE EN UILENSPIEGEL

De allereerste keer dat ons publiek in de vroegere

Zaal Patria met Shakespeare in contact

kwam, was dank zij twee gastvoorstellingen

van Het Mechels Miniatuurtheater op 8 en 10

maart 1977 met ‘Midzomernacht ‘77’ , een

musical met de veel te vroeg gestorven Ann

Christy, ingehuurd als veelbelovende zangeres.

Op 27 januari 1989 was er ‘Weg van waan’,

geïnspireerd op Macbeth en gespeeld voor de

leerlingen uit de middenscholen. Het was een

fantastisch creatieve voorstelling met Studio

Peer waar een jonge Fred Delgauw begon te

timmeren aan een schitterende toneelcarrière.

10


DRIES VERSTRAETEN EN

CAROLINE VAES IN ROMEO

& JULIA 2001

Pas in 2001

waagde

Uilenspiegel

zelf de

sprong. Dirk

Tanghe had

in de KVS

(1988) een

spraakmakende

versie

gemaakt van

‘Romeo en

Julia’. Trudo

Groffi liet

zich hierdoor

inspireren en

bracht jong

(Het Toneelateljee) en oud (Toneelgezelschap

Uilenspiegel, nog niet koninklijk) samen

voor een visueel sterke love story met op

de voorgrond een heuse waterpartij. Met

43 (!) acteurs en actrices op het podium en

met Dries Verstraeten en Caroline Vaes in

de hoofdrollen. Ze speelden tussen 9 en

17 februari zeven voorstellingen voor 2200

toeschouwers!

Datzelfde jaar speelden de jongeren van het

Toneelateljee bovendien nog ‘Macbeth’ in een

bewerking van Guido Lauwaert en in een regie

van Gil Renders die besliste om de hoofdfiguur

door drie acteurs te laten spelen. Willem

Beckers, Dimitri Eynikel en Nick Vanmechelen

klaarden deze moeilijke klus met succes op

12 en 13 oktober 2001 in misschien wel de

donkerste

tragedie die

Shakespeare

ooit geschreven

heeft. Zoals

al eerder vermeld

speelde

Uilenspiegel

‘Shakespeare

compleet’ in

2003.

DE CAST VAN MOETSJADOE

2006

De volgende uitdaging kwam er met het

eigenzinnige ‘Moetsjadoe’ of ‘Much ado about

nothing’ of ‘Veel drukte om niets’ van Jan

De Vuyst, destijds de grote bezieler van het

Leuvense Campus Toneel. De regisseur ging

honderd percent voor ‘wit’. Witte toneeldoeken,

witte vloer, de 16 acteurs en actrices in

volledig witte kledij, de schoenen inbegrepen,

het balkon in Verona als enig zetstuk in het

wit. Guido Bellen en Hilde Vandeweyer zorgden

voor de live muzikale ondersteuning op

17, 18, 24 en 25 februari 2006.

Op 14 en 15 mei 2010 brachten we opnieuw

‘Romeo en Julia’ in de regie van Eric Verhoeven

die het seizoen 2009-2010 het Toneelateljee

had geleid en met die jongeren een nieuwe

versie op de planken bracht. Van de 16 jongeren

in de rolverdeling is Flore Vandelook nog

steeds actief lid van Uilenspiegel.

UIT DE VOORSTELLING “AZEN” IN 2011,

LIESBET BROOS EN DANIËL VAN DAEL

Achter de titel ‘Azen’ zal niemand een stuk

van Shakespeare vermoeden en zeker niet

wanneer Dimitri Leue als auteur vermeld staat.

En toch is dit stuk geïnspireerd op ‘Othello’. In

een regie van Edith VandeSchoor speelden

we vijf voorstellingen tussen 4 en 12 februari

2011 en kwamen in een totaalspektakel met

dans, muziek en woordspelletjes Othello, Jago,

Casio en de beeldschone Desdemona tot

leven.

Shakespeare en Uilenspiegel, het verhaal lijkt

nog niet geschreven. Het is nu erg benieuwd

uitkijken naar een nieuwe, verrassende

‘Shakespeare compleet’, al hoeft het niet onmiddellijk

in precies 97,5 minuten.

Tekst: Herman Degelin


12Swinnen Chris en Brecht

Centrale verwarming & Sanitair

Onderhoud en herstellingen

Citadellaan 62 - 3290 Diest

Diestsestraat 40 - 3270 Scherpenheuvel

Chris: Gsm 0475 44 56 65

Brecht: Gsm 0476 23 94 95

14


contactlenzen • hoorapparaten • oogmeting

Botermarkt 13 - 3290 Diest - Tel. 013 31 10 89 - www.optiekgeyskens.be


IEDEREEN mobiel!

WWW.HEGOMOBILE.BE

Hego Genk

Hasseltweg 152

Hego Rekem

Steenweg 140

Hego Nijlen

Herenthoutsesteenweg 101

Openingsuren:

maandag - vrijdag

10u 00 - 17u00

GENK: Zaterdag: 10u00 - 13u00

info@hegomobile.be

089 61 49 43

Wij zijn ERKEND VERSTREKKER.

Denk je in aanmerking te komen voor een

terugbetaling via jouw zorgkas? Wij helpen jou graag verder met de aanvraag.

Voor meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be


CAMPS STORE

- ALLES VOOR UW INTERIEUR -

KONING ALBERTSTRAAT 8, 3290 DIEST

WWW.CAMPSSTORE.BE - INFO@CAMPSSTORE.BE

ONTDEK ONS OP INSTAGRAM VIA @CAMPSSTOREDIEST

0495/28.25.52

Carlo Leoni

De 2uiderse keuken

info@carloleoni.be

Bvba Carlo Leoni

K.Albertstraat 27

3290 Diest

+32 013 294 288

www.carloleoni.be

Italiaanse delicatessen zaak

Vino -Grappa - Salumi - Formaggi

Traiteur - Osteria

CREASSUR

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSADVIES

westelsebaan.140 3271.Averbode t..013.33.43.53

info@creassur.be www.creassur.be FSMA-nr..18.889.A

17


KBC Bank & Verzekeringen

Koning Albertstraat 48

3290 Diest

Tel aaa35 11 60

Fax 031 35 11 61

E-mail diest@kbc.be

KBC Verzekeringen

DIESTER VERZEKERINGSGROEP bv

Staatsbaan 57, 340 Assent (Bekkevoort)

www.diesterverzekeringsgroep.be

W&V Verzekeringen

Heesstraat 20 – 3560 Meldert – tel 013 31 15 27

Fonteinstraat 43 A B1 – 3545 Halen – tel 013 46 19 70

SEVERIJNS Verzekeringen bvba - Johan Severijns

Hasseltsebaan 112 – 3290 Deurne-Diest – tel 013 66 26 53

0472 35 65 26

18


Enkel op afspraak

Maandag gesloten

Wijngaardstraat 1A - 3290 Diest - Tel. 013 33 64 28

klavertje-vier.net

Vind ons ook op

Diest Kon. Albertstraat 108 +32 (0)13 31 46 59 diest@klavertje-vier.net

Tessenderlo Stationsstr. 35 +32 (0)13 70 00 81 tessenderlo@klavertje-vier.net

ma-vr

za

09.30 - 18.00 u

09.30 - 17.30 u

19


TONEELATELJEE SPEELT:

Onze 16 jongeren van Toneelateljee,

brengen dit theaterseizoen de literatuur

klassieker ‘Frankenstein’ op de

planken. De enthousiaste bende repeteert

elke zaterdagvoormiddag naarstig aan dit

prachtige stuk. De verwachtingen liggen

dan ook hoog gezien we dit jaar de 35ste

verjaardag van Toneelateljee vieren.

Taalvirtuoos Hugo Matthysen ging aan de slag met de roman van de Engelse schrijfster Mary Shelley en

maakte de spetterende adaptatie ‘Frankenstein en het geheim van SMRNTWSK’.

Matthysen creëerde deze bewerking in opdracht van het toenmalige Koninklijk Jeugdtoneel. Het is dus

een stuk geschreven op maat van jongeren. Maar het laat zeker ook een ouder publiek niet in de steek

dat een stevige kluif zal hebben aan de onderliggende thema’s zoals maakbaarheid, identiteit en de

invloed van onderliggende machtsverhoudingen.

REGIE

De regie is handen van Eva Soenens. Zij genoot een opleiding aan de toneelacademie

van Maastricht en is actief als workshop docent en regisseur in het jongerentheater.

Voor deze bewerking steekt ze Frankenstein in een communistisch jasje. Eva gaat voluit

voor een ware sovjet-look, inclusief een oostblok-blok met strenge en troosteloze

facade.

WACHTLIJST

Ben je trouwens tussen de 14 - 18 jaar en wil je zelf graag toneelspelen? Schrijf je dan in

op onze wachtlijst door een mailtje te sturen naar toneelateljee@uilenspiegel.nu

SPEELDATA

Ben je benieuwd en wil je zelf komen genieten van het eindresultaat? Toneelateljee speelt op:

• VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 APRIL OM 20U30

• ZONDAG 1 MEI OM 15U

Tekst: Alexander Vandebeek

20


AL MEER DAN 50 JAAR, UW BETROUWBARE

PARTNER, ALS HET OP VASTGOED VERKOPEN

AANKOMT

BASILIEKLAAN 77

3270 SCHERPENHEUVEL

TEL. 013 77 51 63

INFO@IMMOLISSENS.BE

21


bar | spel | crea

Simabelle

Katleen Saenen

schoonheidsspecialiste - nagelstyliste - pedicure

Wijnputstraat 32

3271 Zichem

jeentje@gmail.com

0476 73 43 49

Enkel op afspraak

22


Al sinds 2008 dé gespecialiseerde

canyoning webwinkel van de BeNeLux

daniel.buvens@canyonstore.be

Verzekeringen Laleman & Clerckx

Verzekeren aan de kant van de Klant

www.verzekeringendiest.be

VLM BVBA - Eduard Robeynslaan 38 - 3290 Diest

tel. 0032 (0)13 31 12 35 - e-mail: info@verzekeringendiest.be

23


Kaarten bestellen doe je snel en eenvoudig zelf via onze website: www.uilenspiegel.nu/bestel

Tweede abonnementsvoorstelling seizoen 2022-2023:

SHAKESPEARE COMPLEET

DATA: 20, 21, 27 en 28 januari & 2 en 3 februari telkens om 20.30u

PRIJS LOSSE ENTREE: € 14 volw., € 13 EYCA*/+65 en € 9 stud. ≤ 26j.

* EYCA = European Youth Card

Reserveren kan vanaf:

maandag 2 januari om 19u voor abonnees

woensdag 4 januari om 19u voor niet-abonnees

Reserveer bij voorkeur online, dat gaat het snelst.

Telefonisch reserveren is enkel mogelijk op maandag en woensdag uitsluitend

van 19u tot 21u, en dit vanaf de reservatiestart.

Onze voorstellingen zullen verlopen met respect voor de dan geldende

coronamaatregelen.

Onze zaal, de foyer en onze bars zijn voorzien van een modern ventilatiesysteem

om een goede luchtkwaliteit te garanderen.

WIJ AANVAARDEN ALLE PAPIEREN CULTUURCHEQUES!

(volgens de geldigheidsvoorwaarden)

• Leden van Opendoek krijgen korting op vertoon van hun lidkaart.

• Korting voor groepen vanaf 20 personen (te bespreken via info@uilenspiegel.nu)

HET KRANTJE.

Info-blad van KTg. Uilenspiegel, Peetersstraat 30, 3290 Diest

013/31.27.62 • www.uilenspiegel.nu • info@uilenspiegel.nu

REDACTIE:

GAST-BIJDRAGE:

LAY-OUT:

COVER DESIGN:

V.U.:

Filip Vandueren & Ellen Van Gelder

Herman Degelin & Alexander Vandebeek

Filip Vandueren & Ellen Van Gelder

Rune Calewaert & Filip Vandueren

Peter Mertens, Peetersstraat 30 3290 Diest

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!