13.03.2023 Views

Brochure NLP

Informatie betreffende NLP opleidingen die jou verder helpen ontwikkelen op persoonlijk en zakelijk vlak.

Informatie betreffende NLP opleidingen die jou verder helpen ontwikkelen op persoonlijk en zakelijk vlak.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Training | Coaching | Opleiding

WAT IS NLP EN WAT

HEB JE ERAAN?

Meer inzicht in je eigen

gedrag met NLP | Blz. 3

HET BESTE VAN TWEE

WERELDEN

Een unieke combi van NLP

en paardencoaching | Blz. 5

ERNA GING HAAR

DROOM ACHTERNA

'Dankzij NLP nam het vertrouwen in mijzelf en

mijn kwaliteiten enorm toe'

Blz. 4

WAT IS JOUW

SUPERPOWER?

NLP voor teams of individuen | Blz. 6

ONTDEK JE

INNERLIJKE KRACHT

EN VOLG JOUW EIGEN PAD


INHOUD

Over InnerQi 2

Over NLP 3

Het succesverhaal van Erna 4

NLP opleiding tot paardencoach 5

Op zoek naar jouw superpower:

individueel of voor teams

6

Foto: Ferdinand Aukes - oprichter InnerQi


Over InnerQi

Anderen in hun kracht zetten, daar draait het

om bij InnerQi. Wij vinden het onze grote taak

op deze wereld om eraan bij te dragen dat

iedereen de beste versie van zichzelf kan

zijn. Dat komt in alles wat we doen terug: het

is wat we cursisten meegeven, het kenmerkt

hoe wij anderen behandelen, maar het

typeert ook hoe wij in het team met elkaar

omgaan. Alles doen wij met het doel om

onze medemens in zijn kracht te zetten,

iemands kwaliteiten naar boven te halen en

te laten floreren én dromen uit te laten

komen.

Innerlijke kracht

Met deze missie is InnerQi – wat letterlijk

innerlijke kracht betekent - 15 jaar geleden

opgericht. En nog steeds is het de kern van

ons bestaan, nog steeds is het datgeen waar

we het allemaal voor doen en waar ons hart

sneller van gaat kloppen. Omdat wij erin

geloven dat elk individu een innerlijke kracht

heeft. Die willen wij aanboren, aanwakkeren,

stimuleren en laten bloeien. Want als je doet

waar je passie ligt en waar je plezier uithaalt,

word je niet alleen een gelukkiger mens,

maar inspireer je de mensen om je heen.

NLP

Dat doen wij door op te leiden, te coachen,

te trainen en samen te werken. De rode

draad hierin is het Neuro Linguïstisch

Programmeren (NLP), waarmee je

vastgeroeste patronen - die door de tijd

onbewust ontwikkeld zijn - in kaart kunt

brengen én kan veranderen. Met behulp van

concrete technieken en praktische

oefeningen krijg je inzicht in je drijfveren, je

eigen rol en je referentiekader en leer je

oordeelloos naar je omgeving te kijken. Een

persoonlijk inzicht dat de start voor

verandering symboliseert. Het resultaat? Een

betere verstandhouding met de wereld om

je heen ontwikkelen en meer geluk.

Ben jij er klaar voor om je eigen kracht te

ontdekken? Om erachter te komen waar jij

nu écht gelukkig van wordt? En eindelijk

die diepgewortelde droom waar te maken?

Wij nemen je graag mee op

ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht!

'Wacht niet op veranderingen,

veroorzaak ze zelf'

I N N E R Q I

www.innerqi.nl | 2


WAT IS NLP?

De opleiding NLP Practitioner is een reflectie op je eigen persoon in gedrag, communicatie,

overtuigingen en houding. Het laat zien wie je nu bent en hoe je op anderen over komt. Het geeft je

inzicht in hoe anderen op je reageren en welk effect jij hebt met jouw manier van communiceren. Het is

van groot belang te weten hoe je overkomt als je discussieert, adviseert, instrueert, leiding geeft,

coacht of je emoties uit. De reactie van anderen is de beste manier om te ontdekken hoe je

communiceert.

Wat levert NLP je op?

Tijdens de NLP opleidingen leer je je

eigen gedragspatronen kennen en

herkennen, een voorwaarde om er

succesvol aan te kunnen werken.

Vervolgens leer je het verband te zien

tussen je manier van communiceren en

de directe gevolgen ervan bij anderen

en de wereld om je heen. NLP reikt je

een aantal krachtige technieken aan

om opnieuw te leren kijken naar jezelf

en dat van anderen. Met als uiteindelijk

resultaat: een betere kwaliteit van

communiceren in de breedste zin van

het woord.

Na de NLP opleiding ben je in staat om

op een open manier goed af te

stemmen op de communicatie van de

ander. Daarnaast leer je op een

praktische manier een gesprek te

onderhouden en te voeren.

Onze werkwijze

Wij gaan uit van het feit dat ieder

individu op zijn eigen individuele niveau

kan worden aangesproken. Aan ons, als

trainers, de taak om dit niveau, samen

met jou en/of samen met je collega’s

op een hoger level te brengen. Dit kan

alleen als je je vrij voelt om te mogen

leren.

In de training werken wij veel met

specifieke (bedrijfs) cases. Naast

theorie vanuit NLP is er veel plaats voor

praktische toepassingen.

Zelfvertrouwen

Objectief waarnemen

Bredere visie op situaties

Krachtigere uitstraling

Leider zijn in gesprekken

Flexibiliteit in gespreksvoering

Angstvrij communiceren

Zeggen wat je wilt zeggen

I N N E R Q I

www.innerqi.nl | 3


H E T

S U C C E S V E R H A A L

V A N E R N A

'De NLP Practitioner

hielp mij zo goed op

weg. Ik kon eindelijk

concreet aan de slag

met mijn lang

gekoesterde droom!'

- Erna van Sinderen

Met NLP je dromen waarmaken en je

doelen behalen. Dat klinkt mooi, en

wij hebben in de loop der jaren zoveel

succesverhalen meegemaakt.

Cursisten die na de NLP Practitioner

een nieuw pad bewandelden en in

hun kracht gingen staan. Eén daarvan

is Erna, die haar eigen sportschool

opzette.

‘Alles begon rond mijn 35e. Ik kwam

toen voor het eerst in aanraking met

fitnesstrainingen. Ik ontdekte mijn

ware passie voor fitness. Het gaf mij

veel voldoening én ontspanning; ik

wilde er heel graag meer over leren.

En veel kennis over de combinatie

van training en voeding was er in die

tijd nog niet. Althans, niet in mijn

omgeving.

Vanaf daar is het eigenlijk snel gegaan:

ik startte mijn eigen bedrijf als

zelfstandig personal trainer, gedreven

door de wens om met mijn kennis

mensen te begeleiden naar een

gezondere levensstijl. Omdat ik zelf

heel goed weet wat het oplevert als je

je fit en energiek voelt. Dat gevoel

gunde ik iedereen! Ik begon als

zelfstandig ondernemer bij een

sportschool, maar naarmate ik erachter

kwam dat ik niet de ruimte had om

training, voedingsbegeleiding en

mentale coaching bijeen te brengen,

voelde ik de drang om een eigen

sportschool op te zetten. Maar iets

hield mij tegen. Ik kan het niet. 'Straks

wijzen ze je ideeën af, Erna. Argh! Dat

vervelende stemmetje.

Ik durfde maar niet te vertrouwen

op mijn eigen kwaliteiten. Onzeker,

omdat ik geen sportopleiding

gevolgd had. Al was ik al vanaf mijn

jeugd sportief, ik kreeg nooit de

kans om te studeren aan het CIOS.

Achteraf waren deze overtuigingen

natuurlijk slechts obstakels. Mijn

gezin heeft mij namelijk altijd

gesteund in mijn doel.

Erna! Dit mag jou absoluut niet in

de weg staan om je doel te

realiseren, dacht ik in mezelf. Ik

wilde hoe dan ook van deze

gedachten af zien te komen. Dit

bracht mij bij de NLP Practitioner

van InnerQi.

De NLP-opleiding heeft mij destijds

zó goed op weg geholpen! Ik kon

eindelijk concreet aan de slag met

het verwezenlijken van mijn lang

gekoesterde droom: het opzetten

van een eigen sportclub genaamd

Lifestyle Gym in Dokkum.

Dankzij NLP heb ik afscheid kunnen

nemen van die belemmerende

overtuigingen. Het vertrouwen in

mijzelf en mijn kwaliteiten is

sindsdien enorm toegenomen. Ik

ervaar meer rust in mijn hoofd en

ben daardoor een stuk

doortastender geworden. Het heeft

mijn leven zeer positief verrijkt!'

I N N E R Q I

www.innerqi.nl | 4


NLP OPLEIDING TOT

PAARDENCOACH

Paarden zijn kuddedieren en afhankelijk van elkaar om te overleven. Het zijn ook

prooidieren, waardoor ze ontzettend sterk zijn in non-verbale communicatie. Immers, als er

gevaar dreigt moeten ze in staat zijn om effectief te communiceren - zónder geluid. Bij

paardencoaching zal een paard dus ook op jouw non-verbale gedrag letten en je zo een

spiegel voorhouden. Zonder te oordelen. Dit blijkt een zeer doeltreffende en effieciente

methode te zijn om anderen te coachen. Bij InnerQi hebben wij inmiddels jarenlange

ervaring in het opleiden van paardencoaches.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding tot paardencoach gaan

we dieper in op communicatie en

coachvaardigheden. Je leert over het

natuurlijke gedrag van paarden en de manier

waarop zij communiceren: de paardentaal.

Hoe herken je hun signalen? Hoe geven zij

leiding? En hoe verkrijgen zij hun positie in de

kudde? Je leert hun gedrag te observeren en

te vertalen naar mensentaal.

Daarnaast doe je coachvaardigheden op: je

leert om communicatie te analyseren en er

vanuit een ander perspectief naar te kijken

en hoe je dit kunt benoemen. En je weet hoe

je de deelnemer goed kan ondervragen,

zodat je snel tot de kern van hun

daadwerkelijke vraag komt. Een essentieel

onderdeel als je andere mensen wilt

coachen. Naast didactiek zal ook casuïstiek

een belangrijk onderdeel vormen. Bovendien

ervaar je welke oefeningen impact hebben

op leiderschap, zelfvertrouwen en/of

samenwerking.

Theorie en praktijk

Naast de opleiding verzorg je samen met je

medestudenten intervisie dagen, waar je

gaat oefenen met elkaar. Ook ga je tijdens

de opleiding met echte cliënten werken.

Daarnaast zoek je een stageplek voor een of

twee dagen bij oud cursisten van InnerQi.

Zelf hebben we ook geregeld

bedrijfstrainingen voor teams en voor

leidinggevenden of een individuele sessie.

NLP

Tijdens de NLP Opleiding tot paardencoach

leer je communicatie te analyseren en dit

vanuit een ander perspectief te bekijken en te

benoemen. Een essentieel onderdeel als je

andere mensen wilt coachen. Daarbij

gebruiken we veel technieken uit het NLP

(Meuro Linguïstisch Programmeren)

gecombineerd met onze praktijkervaringen.

I N N E R Q I

www.innerqi.nl | 5


Op zoek naar jouw

superpower!

TEAMTRAININGEN

Samenwerken in een team gaat soms

vanzelf, soms niet. Beloftes worden niet

nagekomen, irritaties niet uitgesproken en

soms loopt alles stroef, zonder dat je er een

vinger achter kun krijgen wat de oorzaak is.

Mopperen helpt niet. Maar je ogen sluiten al

helemaal niet. Een bedrijf staat of valt met

goed functionerende teams, bovendien kom

je individueel ook het verst als je goed kunt

samenwerken met collega's.

Wat kun je met NLP voor teams bereiken?

Doelen behalen

Opgeklaarde lucht

Concrete afspraken

Scherpe focus

Positieve flow

Plezier in samenwerken

Respect voor elkaar

Efficiënt werken

Wil jij ook een superteam?

INDIVIDUELE TRAINING

WIl jij bij je eigen innerlijke kracht

(her)ontdekken en persoonlijke groei

creëren? Wil je meer levensgeluk en plezier

ervaren in het dagelijkse leven?

Of voel jij je regelmatig gefrustreerd en

geïrriteerd? Heb je vaak conflicten? Of voel

je je niet gehoord en begrepen?

Wij helpen je graag, zodat je de beste versie

van jezelf wordt! We ondersteunen je bij het

bereiken van je doelen en stimuleren je om

meer regie te nemen over je leven. Om

sterker in het leven te staan en meer

zelfvertrouwen te krijgen.

Hoe? Wij bieden:

diverse NLP opleidingen

individuele coaching

de opleiding tot paardencoach

I N N E R Q I

www.innerqi.nl | 6


In 7 stappen effectiever

communceren?

Download ons gratis e-

book!

MEER DAN 15 JAAR ERVARING

BEOORDELING VAN 9.3

AL MEER DAN 3000 MENSEN

GETRAIND

PERSOONLIJKE AANPAK

ERKEND DOOR NVNLP & CRKBO

InnerQi - Trainingen, coaching & opleiding in persoonlijke

ontwikkeling en samenwerking

Friesland

Oedsmawei 18A

9001 ZJ Grou

Overijssel

Zutphenseweg 55

7418 AH Deventer

085-7605010

www.innerqi.nl

info@innerqi.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!