06.02.2024 Views

Lireina Magazine Editie 3

Dit jaar plaatsen we Céline in de spotlight, die al 3 jaar onvermoeibaar haar optiek- en juwelenzaak Eye-C runt in hartje Zedelgem. En wat een plezier was het om mer Céline aan dit magazine te werken. Ik zeg het je: deze queen weet van aanpakken en is een absolute business bestie voor mij geworden.Ons magazine is het levende bewijs dat het ook anders kan. Krachtige vrouwen uit de streek die de handen in elkaar slaan om samen te groeien en te leren van elkaar. Zonder jaloezie en met de intentie elkaar écht te helpen. #loveitEn nu, neem er een thee of wijntje – we don't judge :) – bij en nestel je op je favoriete plekje. Ons Lireina Magazine is er om jou te laten glimlachen, je te inspireren en je kennis te laten maken met deze topmadammen die hun zaak elke dag runnen vol passie.Sit back, relax & enjoy queen! Xoxo Lindsay

Dit jaar plaatsen we Céline in de spotlight, die al 3 jaar onvermoeibaar haar optiek- en juwelenzaak Eye-C runt in hartje Zedelgem. En wat een plezier was het om mer Céline aan dit magazine te werken. Ik zeg het je: deze queen weet van aanpakken en is een absolute business bestie voor mij geworden.Ons magazine is het levende bewijs dat het ook anders kan. Krachtige vrouwen uit de streek die de handen in elkaar slaan om samen te groeien en te leren van elkaar. Zonder jaloezie en met de intentie elkaar écht te helpen. #loveitEn nu, neem er een thee of wijntje – we don't judge :) – bij en nestel je op je favoriete plekje. Ons Lireina Magazine is er om jou te laten glimlachen, je te inspireren en je kennis te laten maken met deze topmadammen die hun zaak elke dag runnen vol passie.Sit back, relax & enjoy queen! Xoxo Lindsay

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!