14.03.2024 Views

PRIMAVERA 03 - 2024 LR

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FIETSHERSTELZUILEN

GEPLAATST AAN LAAKDALSE

PICKNICKHUTTEN

Het weer leent er zich momenteel niet toe, maar de gemeente Laakdal

en VVV Toerisme Laakdal zijn helemaal klaar voor de start van het

toeristische fietsseizoen. Deze week werd aan elke picknickhut in

de gemeente een fietsherstelzuil geplaatst.

In Laakdal werden deze week 6 fietsherstelzuilen geplaatst. Zo’n

zuil is een constructie waaraan je je fiets kan ophangen om kleine

herstellingen te doen. Het bevat robuust basismateriaal, zoals

steeksleutels, bandenlichters, schroevendraaiers en imbussleutels.

Het materiaal is met zware kabels vastgemaakt aan de zuil zelf.

Lief en Danny van VVV Toerisme zijn alvast blij met het resultaat:

“we kozen voor een felle gele kleur. Zo vallen de fietsherstelzuilen

goed op. Ook hebben we ervoor gekozen dat je fiets niet te laag

hangt aan de zuil, zodat er makkelijk aan gewerkt kan worden.”

“We kozen ervoor om in elke deelgemeente een fietsherstelzuil te

plaatsen, aan de picknickhutten die in elke deelgemeente staan.

We weten dat er in Laakdal veel fietsroutes passeren, dus dit komt

het toerisme in de gemeente ten goede,” aldus Gerda Broeckx,

schepen van Toerisme.

De fietsherstelzuilen worden door VVV Toerisme en door de

gemeente gefinancierd. De plaatsing en het onderhoud gebeuren

door de gemeente.

WANDELING VAN DE MAAND

ZOUTLEEUW, VESTENROUTE OP KNOOPPUNTEN

Start:

Afstand:

Bewegwijzering:

GPS:

Zoutleeuw, de historische groei als stad ... de beleving vandaag.

Deze route is langer dan de originele. Een historisch-archeologische

wandeling langsheen de restanten van de stadsversterkingen en

de Spaanse citadel.

De oudste stadsmuur dateert van omstreeks 1130. Ingevolge de

uitbreiding van de stad bleek in de 14e eeuw een nieuwe omwalling

noodzakelijk. Pas in de 17e en 18e eeuw werd de garnizoenstad van

extra versterkingen voorzien.

De wandelaar volgt afwisselend de verschillende stadsomwallingen

van Zoutleeuw.

JAP

Zoutleeuw Kerk

9,4 km

Knooppunten

Grote Markt, 3440 Zoutleeuw, Vlaanderen, België

Foto: Lief en Danny van V.V.V. Laakdal met schepen van Toerisme Gerda Broeckx

ROUTE

31 32 33 35 36 314 113 112 111

316 315 34 37 38 30 03 31

DE ROUTE

31-32-33-35-36-314-113-112-

111-316-315-34-37-38-30-03-31

UIT DE HAND TE KOOP

TE VORST-LAAKDAL

IDEAAL GELEGEN APPARTEMENT

IN CENTRUM VAN KLEIN-VORST,

LAAKDAL

Geelsebaan 27/1

(tegenover de Carrefour)

- GELIJKVLOERS

- 3 SLAAPKAMERS

+ TUINTJE

+ GARAGE

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

INFO: 0475 96 66 18

JAARLIJKSE EETDAG VOETBALCLUB BRITANIC VORST

ZOUTLEEUW

Vestenroute

3-GANGENMENU

op Knooppunten

Start : Zoutleeuw Kerk

Afstand : 9,4 km

Bewegwijzering : Knooppunten

GPS :Grote Markt, TOMATENSOEP, 3440 Zoutleeuw, Vlaanderen, HOOFDGERECHT België

EN DESSERT

Zoutleeuw, de historische groei als stad ... de beleving

vandaag. Deze route is langer dan de originele

Een historisch-archeologische wandeling langsheen ZONDAG de 24 MAART 2024

restanten van de stadsversterkingen en de Spaanse

citadel.

VRIJE BASISSCHOOL MEERLAAR, KLEIN-VORST

De oudste stadsmuur dateert van omstreeks 1130.

Ingevolge de uitbreiding van de stad bleek in de 14e

eeuw een nieuwe omwalling noodzakelijk. TOMATENSOEP

Pas in de

17e en 18e eeuw werd de garnizoenstad van

HOOFDGERECHT

extra

versterkingen voorzien. VLAAMS

met keuze uit stoofvlees,

BUFFET

vol-au-vent, koude schotel met zalm,

De wandelaar volgt afwisselend de verschillende 3 – halve GANGENMENU kip met champignonsaus : SOEP en + HOOFDGERECHT Volwassenen + DESSERT € 22,00

stadsomwallingen van Zoutleeuw.

voor de kleintjes curryworst.

Kinderen (tot 12jr) € 12,00

(Incl. frieten

JAP

of brood)

à volonté

DESSERT met keuze uit chocomousse, Uren: van 12.00 tot 14.00 u

rijstpap of tiramisu.

of van 16.00 tot 18.00 u

ZONDAG 26 22 MAART 2020 2023

Inschrijven bij voorzitter Danny: GSM 0476 69 42 52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!