09.04.2024 Views

HAWA Concepta III_BB_nl

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INDRAAISCHUIFDEURBESLAG<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 25 PUSH/PULL<br />

Beslag voor indraaischuifdeuren tot 25 kg.<br />

Meer info<br />

Configurator<br />

Eenvoudige installatie dankzij<br />

voormontage met intuïtieve aanpassing.<br />

Ergonomische bewegingsondersteuning<br />

voor gelijkmatig soepele beweging.<br />

6-25 kg.<br />

1200-2200 mm<br />

440-750 mm<br />

18-26 mm<br />

8<br />

Kastontwerpen met of zonder handgreep<br />

- de technologie blijft onzichtbaar.<br />

Een volledig CONCEPTA <strong>III</strong> beslag bestaat uit een basisgarnituur<br />

+ een push of pull garnituur en een scharnierprofiel<br />

PUSH<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30994<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30998<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30995<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30999<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

PULL<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30994<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31000<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30995<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31001<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

3x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 25 - EXTRA TE BESTELLEN<br />

OMSCHRIJVING<br />

Scharnierprofiel 1990 mm voor deurhoogte 1200-2200 mm.<br />

AFWERKING<br />

alu geanodiseerd<br />

CODE<br />

HW-30778<br />

8.5.2<br />

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


INDRAAISCHUIFDEURBESLAG<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 35 PUSH/PULL<br />

Beslag voor indraaischuifdeuren tot 35 kg.<br />

Meer info<br />

Configurator<br />

Eenvoudige installatie dankzij<br />

voormontage met intuïtieve aanpassing.<br />

Ergonomische bewegingsondersteuning<br />

voor gelijkmatig soepele beweging.<br />

10-35 kg.<br />

1900-2700 mm<br />

440-750 mm<br />

18-26 mm<br />

Kastontwerpen met of zonder handgreep<br />

- de technologie blijft onzichtbaar.<br />

Een volledig CONCEPTA <strong>III</strong> beslag bestaat uit een basisgarnituur<br />

+ een push of pull garnituur en een scharnierprofiel<br />

8<br />

PUSH<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30996<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30998<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30997<br />

+<br />

Pushgarnituur<br />

Code HW-30999<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

1x<br />

PULL<br />

Garnituur voor 1 deur, linksdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30996<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31000<br />

Garnituur voor 1 deur, rechtsdraaiend<br />

Basisgarnituur<br />

Code HW-30997<br />

+<br />

Pullgarnituur<br />

Code HW-31001<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

4x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

2x<br />

1x<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 35 - EXTRA TE BESTELLEN<br />

OMSCHRIJVING<br />

Scharnierprofiel 2474 mm voor deurhoogte 1900-2700 mm.<br />

AFWERKING<br />

alu geanodiseerd<br />

CODE<br />

HW-30771<br />

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.<br />

8.5.3


INDRAAISCHUIFDEURBESLAG<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 25/35 GARNITUREN<br />

Berekeningen voor gewicht en deurafmetingen. Het maximale gewicht moet worden aangepast afhankelijk van<br />

de afmeting van de deur.<br />

<strong>HAWA</strong>-<strong>Concepta</strong> <strong>III</strong> 25 <strong>HAWA</strong>-<strong>Concepta</strong> <strong>III</strong> 35<br />

TB<br />

TB<br />

TH<br />

TH<br />

8<br />

Deurgewicht in Kg / TB = Deurbreedte in mm /<br />

TH = Deurhoogte in mm<br />

Deurgewicht in Kg / TB = Deurbreedte in mm /<br />

TH = Deurhoogte in mm<br />

!!GEWICHT VOLGENS AFMETING VAN DE DEUR!!<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA <strong>III</strong> 25/35 MET CONNECTOR<br />

De connector is een compleet modulair systeem om 1 of 2 deuren te verbinden. Gemakkelijk te bevestigen boven- en<br />

onderaan de kast<br />

OMSCHRIJVING<br />

LENGTE<br />

UITV.<br />

CODE<br />

Connector set 55 mm<br />

560 mm<br />

alu<br />

HW-31005<br />

2 stuks<br />

Connector boven 55 mm<br />

560 mm<br />

alu<br />

HW-31430<br />

1 stuk<br />

Connector boven 110 mm<br />

500 mm<br />

alu<br />

HW-31006<br />

1 stuk<br />

Connector onder 110 mm<br />

500 mm<br />

alu<br />

HW-31246<br />

1 stuk<br />

Connector 110 mm<br />

Voor montage met een vaste sokkel.<br />

26 mm alu<br />

HW-31007<br />

<strong>HAWA</strong>-CONCEPTA 25/30/40/50 - TOEBEHOREN<br />

OMSCHRIJVING<br />

Geleider voor 2 draaideuren.<br />

UITV.<br />

alu<br />

CODE<br />

HW-25680<br />

8.5.4<br />

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!