06.02.2013 Views

Exclusief vastgoedaanbod in Knokke-Heist De ... - Square magazine

Exclusief vastgoedaanbod in Knokke-Heist De ... - Square magazine

Exclusief vastgoedaanbod in Knokke-Heist De ... - Square magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Niet op de openbare weg gooien.<br />

V a s t g o e d m a g a z i n e v o o r w o n e n e n i m m o b i l i ë n i n K n o k k e - H e i s t • 4 e j a a r g a n g n r 3 • a u g u s t u s 2 0 1 0<br />

<strong>Exclusief</strong> <strong>vastgoedaanbod</strong> <strong>in</strong> <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

<strong>De</strong> vastgoedprijzen per regio te <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

www.vastgoed<strong>in</strong>knokke.be


Chrisma<br />

totaal renovatie<br />

Slechts 1<br />

aanspreekpunt<br />

2 08/2010<br />

LEIDT UW VISIE NAAR REALITEIT<br />

YoUR VISIoN IS oUR mISSIoN<br />

Al uw renovatiewerken van A tot Z<br />

Chrisma | Totaal Renovatie<br />

Zonnebloemstraat 16 | 8301 <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

T. 0475 913 830 | F. 050 511 098 | email: <strong>in</strong>fo@chrisma.be<br />

WWW.CHRISmA.BE


edito<br />

<strong>De</strong> zomer heeft zijn start niet gemist en dat is dan wel het m<strong>in</strong>ste wat we<br />

kunnen zeggen.<br />

Het doet me dan ook groot plezier om zowel bij de lokale handelaars, bewoners<br />

als bij de vele bezoekers van onze prachtige badstad <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

enkel gelukkige gezichten te kunnen waarnemen.<br />

Met groot enthousiasme las ik <strong>in</strong> de vorige editie van dit magaz<strong>in</strong>e het<br />

eerste deel van het vervolgartikel over de prijsevolutie van het vastgoed <strong>in</strong><br />

onze kustgemeente.<br />

ik kijk dan ook uit naar het vervolg ervan waar men dieper <strong>in</strong>gaat op de<br />

evolutie per deelgebied van <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong>.<br />

<strong>in</strong> de hoop dat augustus m<strong>in</strong>stens evenveel zonnige momenten kan brengen<br />

wens ik u allen een aangenaam (vakantie)verblijf <strong>in</strong> <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong>.<br />

Graaf leopold lippens<br />

Burgemeester <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

Colofon<br />

Seizoensgebonden magaz<strong>in</strong>e<br />

Verschijn<strong>in</strong>g: Pasen, Juli, Augustus, Kerst.<br />

4e jaargang, nr. 3 - Augustus 2010<br />

Verantwoordelijke uitgever en advertentieregie<br />

Blancgar<strong>in</strong>straat 26, bus 3.1.<br />

8300 <strong>Knokke</strong><br />

T 0477/44.00.48<br />

T 0476/67.75.89<br />

F 050/53.96.37<br />

www.swmedia.be<br />

<strong>in</strong>fo@swmedia.be<br />

Druk<br />

www.goek<strong>in</strong>t.be<br />

www.SQUARE-magaz<strong>in</strong>e.be<br />

03/10<br />

Chrisma Renovaties cover 2<br />

edito 3<br />

Immo Woestyn 4<br />

Immo Brown 5<br />

oud /nieuw 6<br />

Project Architect 7<br />

Willemyns 8<br />

Willemyns 9<br />

tekst 10<br />

Colpaert <strong>in</strong>terieur/CNC 11<br />

Avantimmo / tekst 12<br />

Elbeko 13<br />

Immo Nano/ emex 14<br />

F<strong>in</strong>al Touch 15<br />

<strong>De</strong>va 16<br />

<strong>De</strong>va 17<br />

tekst 18<br />

Tradiplan 19<br />

Immo New Schmitz 20<br />

Immo New Schmitz 21<br />

tekst 22<br />

Alex <strong>De</strong> Wulf 23<br />

Agimobel 24<br />

Immo Azur 25<br />

tekst 26<br />

Melkert 27<br />

Immo Van Hil/matexi 28<br />

Ivanimmo 29<br />

Jack Fly 30<br />

Peter Van Raemdonck cover 3<br />

Colpaert <strong>in</strong>terieur cover 4<br />

08/2010 3


4 08/2010


TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE ZOUTE<br />

Exclusieve villa met 5 slaapkamers te koop te <strong>Knokke</strong><br />

Zoute gelegen <strong>in</strong> de Magere Schorre op een terre<strong>in</strong> van<br />

1956 m” uitlopend op de Royal Zoute Golf Club.<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE ZOUTE<br />

Prestigieus nieuwbouwproject <strong>in</strong> typische Zoutestijl gelegen<br />

boven Hermes <strong>in</strong> de Kustlaan 207 op enkele passen<br />

van het Albertple<strong>in</strong> hartje Zoute.<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE CENTRUM<br />

Schitterend afgewerkt duplex appartement met 2 slaapkamers<br />

te koop te <strong>Knokke</strong> gelegen <strong>in</strong> de Leopoldlaan<br />

met een groot en zonnig terras.<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP - DAMME<br />

Authentiek landgoed te koop te Damme op een volledig<br />

zuid gericht terre<strong>in</strong> van 18.500 m” omr<strong>in</strong>gd door machtig<br />

oude bomen.<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE ZOUTE<br />

Prachtige koppelvilla met 5 slaapkamers te koop te<br />

<strong>Knokke</strong> <strong>in</strong> een rustig paadje <strong>in</strong> hartje Zoute vlakbij de<br />

m<strong>in</strong>igolf, de Zeedijk en het commerciële centrum. Gesloten<br />

garage voor 2 wagens en 3 autostaanplaatsen.<br />

IMMO BROWN<br />

Patricia Geerebaert-Lemaitre<br />

T 050 620 820 - www.immobrownknokke.be<br />

Dumortierlaan 72 - <strong>Knokke</strong>-Zoute - <strong>in</strong>fo@immobrownknokke.be<br />

BIV 504648<br />

Dumortierlaan 72<br />

T. 050 620 820<br />

gsm 0474 721900<br />

www.immobrownknokke.be<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE POLDERS<br />

Luxueus afgewerkte villa met mooie tu<strong>in</strong>, zwembad en<br />

dubbele garage te koop te <strong>Knokke</strong>.<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP – KNOKKE ZOUTE<br />

Prachtig hoekappartement met 2 slaapkamers te koop<br />

te <strong>Knokke</strong> het Zoute met zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht en een schitterend<br />

open zicht over de M<strong>in</strong>igolf en de villa’s van het<br />

Zoute. Fantastisch terras.<br />

TE KOOP – KNOKKE<br />

Modelappartement<br />

nieuwbouwproject<br />

La Reserve<br />

te bezichtigen op afspraak<br />

Appartement-témo<strong>in</strong><br />

projet neuf La Reserve<br />

à visiter après rendez-vous<br />

08/2010 5


Oud en Nieuw<br />

6 08/2010<br />

Zeedijk- Alberstrand- Meerlaan,<br />

Res. Beau Soleil<br />

Van Bunnenple<strong>in</strong>: Res. Grand Hotel<br />

Boslaan 10, Villa “Le vieux moul<strong>in</strong>”


08/2010 7


TE KooP<br />

ZEGEmEER ID 145308<br />

Laatste 3 duplex appartementen<br />

Grote terrassen en/of tu<strong>in</strong>. Uniek zicht op<br />

het Zegemeer en La Réserve. Garages <strong>in</strong><br />

het gebouw. Vanaf 7.300 €/ m2<br />

TE KooP<br />

mINIGoLF ZoUTE ID 262718<br />

Laatste appartement <strong>in</strong> villa residentie<br />

Duplex penthouse (zuid-west oriëntatie).<br />

Uitzonderlijk grote zonneterrassen op<br />

m<strong>in</strong>igolf. Garages <strong>in</strong> benedenverdiep<strong>in</strong>g<br />

Hogere prijsklasse<br />

8 08/2010<br />

w w w. d i r k w i l l e m y n s . b e<br />

NIEUWBOUW<br />

TE KooP<br />

ooSTHoEKPLEIN<br />

12 luxueuze villas met tu<strong>in</strong> en garage<br />

4 à 5 slpks met aansluitend bad- en/of<br />

douchekamer.<br />

Vanaf € 1.275.000 (dubbele garage <strong>in</strong>begrepen)<br />

TE KooP<br />

ALBERTPLEIN ID 303633<br />

Ruime appartementen met 9,22 m gevelbreedte<br />

Zeezicht en zuidgerichte terrassen! Uiterst<br />

luxueuze afwerk<strong>in</strong>g<br />

Hogere prijsklasse<br />

TE KooP<br />

KUSTLAAN ZoUTE ID 276700<br />

Luxueus afgewerkte appartementen<br />

Zuidgerichte terrassen met open zicht<br />

op de villa’s. Zekere <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g!<br />

Vanaf 9000/m2<br />

TE KooP ZEEDIJK<br />

RUBENSPLEIN ID 298896<br />

Appartementen met zeezicht<br />

3 à 4 slpks. Stijlvolle afwerk<strong>in</strong>g.<br />

7m gevelbreedte. Ruime terrassen.<br />

Vanaf € 1.420.000.<br />

Nieuw ! Surf naar www.dirkwilleymyns.be en bezoek deze panden virtueel via het ID-nr.


Sparrendreef 73<br />

8300 <strong>Knokke</strong>-Zoute<br />

T 050 60 99 01<br />

TE KooP: ZEEDIJK KNoKKE ID 307531<br />

Uniek duplex-appartement<br />

(275 m²) met 12m<br />

gevelbreedte en prachtige<br />

terrassen (156m²)<br />

met zeezicht en zicht<br />

op de zuidkant.<br />

Ruime woonkamer- en<br />

eetplaats met zicht zee, keuken eveneens met zeezicht,<br />

4 slaapkamers, 2 badkamers, 2 douchekamers, apart toegankelijke<br />

studio, 4 kelders, 1 gesloten garagebox voor 4<br />

wagens.<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 313906<br />

Recent appartement gelegen <strong>in</strong><br />

een stand<strong>in</strong>gvolle residentie<br />

aan de zeedijk van het zoute en<br />

de m<strong>in</strong>igolf.<br />

Woon- en eetkamer (parket) met<br />

een prachtig zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht.<br />

Moderne open keuken. 3 slaapkamers,<br />

1 badkamer en 1 douchekamer.<br />

Fietsenberg<strong>in</strong>g. Privékelder.<br />

TE KooP: ZEEDIJK ZoUTE ID 308043<br />

Schitterend gerenoveerdhoekappartement<br />

(220 m2) (noordwest)<br />

gelegen op de<br />

zesde verdiep<strong>in</strong>g op de<br />

zeedijk van het Zoute,<br />

dichtbij het Albertple<strong>in</strong>.<br />

Grote woonkamer met panoramisch vergezicht op het<br />

strand en de zee. Terras. Prachtige moderne open keuken.<br />

4 slaapkamers. 2 badkamers. 2 privé autostaanplaatsen en<br />

eigen kelder <strong>in</strong> de residentie.<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 1414<br />

Prachtige nieuwe villa,<br />

luxueus afgewerkt met<br />

zwembad, zéér rustig<br />

gelegen <strong>in</strong> het hartje<br />

van het Zoute, omgeven<br />

door groen, vlakbij<br />

de Royal Zoute Tennis<br />

Club en de zee.<br />

Salon en eetplaats met openhaard en grote ramen uitgevend<br />

op overdekt , zuidgericht terras. 7 slaapkamers. 6 badkamers.<br />

Volledig afgewerkte tu<strong>in</strong> met zwembad. Alarmbeveilig<strong>in</strong>g.<br />

Garage voor twee wagens.<br />

Zeedijk-Albertstrand 533<br />

8300 <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

T 050 60 44 10<br />

TE KooP: WANDELDIJK HET ZoUTE ID 1442<br />

Gelijkvloers appartement<br />

<strong>in</strong> duplex<br />

(162m 2 ) uitzonderlijk<br />

mooi gelegen <strong>in</strong> een<br />

stand<strong>in</strong>gvolle residentie<br />

op de wandeldijk van<br />

het Zoute. Ruime woonkamer<br />

uitgevend op een<br />

zonnig terras met aangelegde, zuidgerichte tu<strong>in</strong>.<br />

Ingerichte keuken. 3 slaapkamers waarvan 2 met ruim zuidgericht<br />

terras. 3 badkamers. Ruime berg<strong>in</strong>g. Autostaanpaats<br />

<strong>in</strong> de benedenverdiep<strong>in</strong>g van de residentie. Privatieve<br />

kelder. Fietsenberg<strong>in</strong>g.<br />

TE KooP: DUINBERGEN ID 314626<br />

Luxueus nieuwbouwappartement<br />

gelegen<br />

op zeer korte afstand<br />

van het commerciële<br />

centrum van Du<strong>in</strong>bergen,<br />

het strand en de<br />

zee.<br />

Aangename woonkamer (parket) met deurvensters openend<br />

op een groot zuidgericht terras. Eetkamer met open<br />

haard. 2 slaapkamers. 2 badkamers. 4 garages <strong>in</strong> de souterra<strong>in</strong>verdiep<strong>in</strong>g.<br />

Eigen kelder en gemeenschappelijk fietsenlokaal.<br />

Videofoon.<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 1412<br />

<strong>De</strong>gelijke, alleenstaande<br />

villa verscholen <strong>in</strong><br />

het groen van een wandelpaadje<br />

op slechts<br />

een sw<strong>in</strong>g van het<br />

strand en het Dom<strong>in</strong>icanenkerkje,<br />

de tennisbanen<br />

en de m<strong>in</strong>igolf.<br />

Gezellige woonkamer met o.h., eetplaats, keuken, berg<strong>in</strong>g,<br />

8 slaapkamers en 2 badkamers. Zuidgericht terras en tu<strong>in</strong>.<br />

Dubbele garage, outdoor park<strong>in</strong>g. Kelder. Eersterangsligg<strong>in</strong>g!<br />

TE KooP: WANDELDIJK ZoUTE ID 313331<br />

Prestigieus hoekappartement<br />

<strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>e<br />

residentie op de wandeldijk<br />

van het zoute.<br />

Ruime liv<strong>in</strong>g en eetkamer<br />

met panoramisch<br />

vergezicht op de zee.<br />

Ruim terras. Keuken. 1 slaapkamer met aansluitende badkamer,<br />

dress<strong>in</strong>g en zonneterras. Bureau. 2 rustige slaapkamers<br />

met toegang tot de tu<strong>in</strong>. Badkamer. Eigen kelder en 2 garages<br />

<strong>in</strong> de souterra<strong>in</strong>verdiep<strong>in</strong>g. Huisbewaarster.<br />

Verkocht IN <strong>De</strong> maaND JULI 2010<br />

Zeedijk Zoute 792<br />

8300 <strong>Knokke</strong>-Zoute<br />

T 050 60 22 81<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 1420<br />

Ruim appartement <strong>in</strong><br />

een stand<strong>in</strong>gvolle residentie<br />

van het zoute,<br />

vlak aan de Kustlaan en<br />

met uitzicht op zee.<br />

Woon- en eetkamer met<br />

open haard. Keuken. 3<br />

slaapkamers, 1 badkamer, 1 douchekamer. Privékelder en<br />

autostaanplaats <strong>in</strong> de<br />

residentie.<br />

TE KooP: ZEEDIJK ZoUTE ID 292208<br />

Schitterend hoekappartement,<br />

4 hoog, op<br />

de zeedijk <strong>in</strong> het hartje<br />

van het zoute. <strong>De</strong> m<strong>in</strong>igolf<br />

en het w<strong>in</strong>kelcentrum<br />

van de Kustlaan<br />

op slechts 50m.<br />

Ruime, gezellige zit- en eetkamer met zeezicht en terras.<br />

Keuken. 4 slaapkamers, 1 badkamer, 1 douchekamer. Standplaats<br />

voor 1 wagen <strong>in</strong> een dichtbijgelegen residentie.<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 1407<br />

Uitzonderlijke penthouse<br />

<strong>in</strong> het exclusieve<br />

dome<strong>in</strong> “Tennis Gardens”,<br />

op slechts enkele<br />

passen van het strand en<br />

de m<strong>in</strong>igolf met zicht op<br />

de zee.<br />

Woon- en eetkamer uitgevend op zeer ruime terrassen. Keuken.<br />

3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 douchekamer. Twee<br />

garages, kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g.<br />

TE KooP: HET ZoUTE ID 309065<br />

Villa <strong>in</strong> Vlaamse stijl<br />

ideaal gelegen op een<br />

voorname laan <strong>in</strong> het<br />

Zoute, op slechts enkele<br />

passen van de “Royal<br />

Tennis Club”.<br />

Gezellige woon- en zitkamer.<br />

Eetkamer. Ruime keuken met bijkeuken. Bar + zitruimte.<br />

7 slaapkamers en 3 badkamers. Garage voor golfcart<br />

& fietsen. Outdoor park<strong>in</strong>g. Prachtige tu<strong>in</strong> met zwembad.<br />

Nieuw ! Surf ! Surf naar www.dirkwilleymyns.be en en bezoek deze panden virtueel via via het het ID-nr.<br />

08/2010 9


<strong>Knokke</strong><br />

InleIdIng<br />

In onze SQUARE editie van augustus 2010 verdiepen we<br />

ons op de verschillende regio’s die <strong>Knokke</strong> telt.We bekijken<br />

per regio de huidige prijzen, de beste plaatsjes en de prijsverschillen<br />

tussen huizen, appartementen,...<br />

Het Zoute : algemeen<br />

Het zoute is en blijft de duurste regio <strong>in</strong> <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong>.<br />

dit geldt zowel voor huizen, villa’s en appartementen.<br />

gekenmerkt door zijn charmante paadjes met villa’s,<br />

de mooie lanen met statige résidenties, dicht bij de de<br />

mooie w<strong>in</strong>kelstraten en de zeedijk,vlakbij de golf,tennis<br />

en” Het Zw<strong>in</strong> “blijft dit een exclusieve plaats voor zowel<br />

eerste als tweede verblijven.<br />

Het Zoute : appartementen.<br />

de duurdere appartementen <strong>in</strong> deze regio zijn terug<br />

te v<strong>in</strong>den op de wandeldijk. doordat de vraag steeds<br />

aanhoudt en de aanbod traditioneel zeer kle<strong>in</strong> blijft, is<br />

het prijsniveau op de wandeldijk de afgelopen 5 jaar<br />

bijna verdubbeld.<br />

enkele jaren geleden werd het exclusiefste project<br />

op de wandeldijk voorsteld; “F<strong>in</strong>is terrae”. de media<br />

10 08/2010<br />

sprongen hier op als de duurste prijs de m2, namelijk<br />

12.500euro/m2. Vandaag worden hier nieuwbouw-<br />

en recent gerenoveerde appartementen verkocht aan<br />

20.000euro/m2.<br />

Kopers <strong>in</strong> deze buurt prefereren het eerste gedeelte<br />

van de wandeldijk, nabij het centrum te residentiëren,<br />

wegens de centrale ligg<strong>in</strong>g en de bereikbaarheid van<br />

het centrum. andere eigennaars verkiezen de rust en<br />

zoeken veeleer de tweede helft van de wandeldijk, nabij<br />

het Zw<strong>in</strong>. ongeacht die ligg<strong>in</strong>g verkiest iedereen een<br />

zonnig terras dat bij voorkeur westelijk georienteerd is.<br />

Zonnebaden blijft een favoriete prioriteit.<br />

op de zeedijk <strong>in</strong> het Zoute, vlakbij de wandeldijk,gaat<br />

het prijsniveau een ietsje naar beneden. Hier worden<br />

nieuwbouw- of recent gerenoveerde appartementen<br />

aangeboden, die gemiddeld 20% lager liggen dan op de<br />

wandeldijk.<br />

Éénmaal we juist achter de zeedijk gaan kijken, zien<br />

we dat de prijzen hier een kle<strong>in</strong>e duik nemen en ongeveer<br />

halveren . Hier primeert de ligg<strong>in</strong>g (hoe dichter<br />

bij de zee, hoe beter), het open zicht over de villa’s (bv.


08/2010 11


12 08/2010<br />

Uiterst smaakvol gerenoveerde won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het oude <strong>Knokke</strong>,<br />

ruime <strong>in</strong>komhall, garage, TV- hoek, luxe leefkeuken,<br />

salon met natuursteen uitgevend op een mooi terras en<br />

een zonnige tu<strong>in</strong>, 4 slaapkamers, 3 badkamers.<br />

Mooie nieuwbouwresidentie met topligg<strong>in</strong>g op enkele<br />

passen van het strand, nog appartementen te koop met 2<br />

slpk en nog slechts 1 duplex met 3 slpk.<br />

Niet te missen aanbod!<br />

!!! OPENDEURDAG<br />

14 AUGUSTUS TSS 14U EN 17U!!!<br />

Charmante won<strong>in</strong>g aan het Oosthoekple<strong>in</strong>,<br />

<strong>in</strong> een goede staat en <strong>in</strong>stapklaar,<br />

3 ruime slaapkamers waarvan 1 met een<br />

zonnig terras, bureel, dress<strong>in</strong>g 2 afzonderlijke<br />

garages<br />

T 050/60.60.78<br />

Zeedijk 776, <strong>Knokke</strong> - Zoute<br />

www.immonano.be<br />

Mooie en ruime villa met een uitgestrekt<br />

polderzicht en een zonnige tu<strong>in</strong>, ruime<br />

woonkamer met parket en open haard,<br />

eetplaats, open luxekeuken, 4 slaapkamers,<br />

bad-en douchekamer, aparte<br />

studio, saunaruimte en jacuzzi, dubbele<br />

garage en park<strong>in</strong>g voor 4 wagens.<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

Nog 2 appartementen te koop <strong>in</strong> deze bijna afgewerkte<br />

nieuwbouwresidentie, 2 slpk terras voor en achteraan, een<br />

gezonde <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g en een mooi tweede verblijf<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

Te renoveren won<strong>in</strong>g op een goede ligg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het Oude <strong>Knokke</strong>, zonnige tu<strong>in</strong> met<br />

garage, 3 slpk, vanaf de eerste verdiep<strong>in</strong>g<br />

beschikt de won<strong>in</strong>g over een uitgestrekt<br />

polderzicht.<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

Natiënlaan 201 - 8300 <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

Tel. 050/62 29 19 - Fax 050/62 29 21<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@emex.be - website: www.emex.be<br />

NATUURSTEEN - KERAMISCHE TEGELS - TRAPPEN -<br />

PARKET - INBOUWHAARDEN<br />

MAATWERK & GEVELBEKLEDING<br />

ma-vrij 10-12u & 14-18u. • zat 10-12u & 14-17u<br />

Gesloten op zon- en feestdagen<br />

INBOUWHAARDEN<br />

HOUT, GAS EN BIO<br />

www.emex.be


Lippenslaan 116 - 8300 <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

T: 050/62 50 55 - F: 050 61 39 20<br />

e-mail: <strong>in</strong>fo@avantimmo.be<br />

BIV 203336 - BTW BE 519-662-058<br />

www.avantimmo.be<br />

14 08/2010<br />

<strong>Knokke</strong><br />

Prachtige nieuwbouw residentie <strong>in</strong> de vernieuwde<br />

Paul Parmentierlaan : nog slechts<br />

enkele ruime appartementen met 2 of 3<br />

slaapkamer te koop.<br />

Vraagprijs van 300.000€ tot 350.000€<br />

garage met parkeersysteem : 45.000€<br />

Du<strong>in</strong>bergen<br />

zeer mooi nieuwbouw gelijkvloers appartement<br />

<strong>in</strong> deze kle<strong>in</strong>e residentie<br />

en met <strong>in</strong>kom, toilet, woonkamer, <strong>in</strong>gerichte<br />

keuken, badkamer, berg<strong>in</strong>g, 2<br />

slaapkamers, ruim terras.<br />

Vraagprijs : 220.000€<br />

grote garagebox 40.000€<br />

<strong>Knokke</strong><br />

Piers de Raveschootlaan : op te frissen<br />

appartement met open zicht,<br />

<strong>in</strong>kom, toilet, woonkamer, keuken,<br />

badkamer, 2 slaapkamers, terras<br />

achteraan, kelder.<br />

Vraagprijs : 259.000€<br />

<strong>Knokke</strong><br />

Op 300m van de zeedijk en met zicht<br />

op de Lippenslaan : verzorgd appartement<br />

100m2 met ruime <strong>in</strong>komhall<br />

en vestiaire, woonkamer met zonnig<br />

terrras, afzonderlijke keuken, badkamer,<br />

2 slaapkamers<br />

Vraagprijs 299.000 euro<br />

<strong>Knokke</strong> centrum<br />

zeer goed gelegen prachtig gerenoveerde<br />

rijwon<strong>in</strong>g met zonneterras, <strong>in</strong>kom, mooie<br />

woonkamer, volledig <strong>in</strong>gerichte keuken,<br />

badkamer met ligbad en douche, 3 slaapkamers<br />

Vraagprijs : 450.000€<br />

<strong>Knokke</strong><br />

Leopoldlaan – op 400m van zee :<br />

verzorgd appartement 130m2 met<br />

2 terrassen, zongericht woonkamer,<br />

afzonderlijke keuken, , 3 slaapkamers,<br />

2 badkamers.<br />

Vraagprijs : 515.000€<br />

de zonnekant van de Kustlaan) en de situer<strong>in</strong>g van de<br />

zon (zongerichte terrassen van villa- appartementen).<br />

ook de aanwezigheid van garages <strong>in</strong> de nabije omgev<strong>in</strong>g<br />

is een belangrijke factor. als voorbeeld citeren we<br />

de Kustlaan waar veel gebouwen geen garages hebben.<br />

Het Zoute : VIlla’S<br />

Het zoute is één van de meest unieke plaatsjes van belgië<br />

waar prachtige nieuwbouwvilla’s afgewisseld worden<br />

met charmant gerenoveerde huizen, gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met de groene omgev<strong>in</strong>g.<br />

Hier telt vooral de ligg<strong>in</strong>g van deze panden. Het belangrijkste<br />

is de situer<strong>in</strong>g nabij de zeedijk, de nabijheid<br />

van de royal Zoute golf Club of royal Zoute tennis<br />

Club of de rustige ligg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> één van de paadjes.<br />

privacy wordt eveneens ten zeerste gewaardeerd., situer<strong>in</strong>g<br />

van de zon <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met prachtige parels<br />

van verzorgde tu<strong>in</strong>en.<br />

Voor toppanden <strong>in</strong> deze regio schommelt de vraagprijs<br />

rond 2000euro/m2 grondwaarde (exclusief het bouwen<br />

of verbouwen van de villa ). Hier variëren vraagprijzen<br />

rond de 5 à 6 miljoen euro (voor de grotere percelen)<br />

en 2,5 tot 4,5 voor de gemiddelde stukken grond( 1000<br />

tot 1500 m²). doordat vele won<strong>in</strong>gen voor hun uitstral<strong>in</strong>g<br />

of unieke ligg<strong>in</strong>g worden geklasseerd of opgenomen<br />

worden <strong>in</strong> het S<strong>in</strong>t-lucasarchief, zijn vele kopers<br />

verplicht om te renoveren <strong>in</strong> plaats van afbreken en<br />

nieuw te bouwen.


F I N A L T O U C H<br />

Kustlaan 315-317 8300 KnoKKe-<strong>Heist</strong><br />

tel - 050 62 26 44 FaX - 050 62 02 76<br />

<strong>in</strong>Fo@F<strong>in</strong>altouCH.Be WWW.F<strong>in</strong>altouCH.Be


TE KOOP: Res. CAMBRIDGE<br />

Uniek en zonnig<br />

project op de<br />

hoek van de<br />

Zeedijk/Van<br />

Bunnenple<strong>in</strong><br />

met een prachtig<br />

zeezicht en<br />

mooie terrassen.<br />

Nog 3 appartementen<br />

met 2 of<br />

3 slaapkamers en<br />

1 duplex dakappartement.<br />

met 3<br />

slaapkamers<br />

TE KOOP: Res. LIVINGSTONE<br />

Prachtig nieuwbouwproject zonnig en centraal gelegen<br />

op de hoek Bayauxlaan/Parmentierlaan. Appartementen<br />

en duplexen met 1 tot 3 slaapkamers. Mogelijkheid<br />

tot garages <strong>in</strong> het gebouw.<br />

TE KOOP: Villa Zoute<br />

Karaktervolle villa <strong>in</strong> hartje Zoute met 6 slaapkamers<br />

gelegen op een grond van 1000m² op een boogscheut<br />

van de “Royal Tennis Club”.<br />

TE KOOP: Triplex dakappartement<br />

Recent en zeer ruim appartement gelegen <strong>in</strong> de Dumortierlaan<br />

met 3 slaapkamers (135 m²). Terras voor- en<br />

achteraan.<br />

TE KOOP: Res. SYLT<br />

12 exclusieve won<strong>in</strong>gen met 4 of 5 slaapkamers met<br />

mogelijkheid tot lift<strong>in</strong>stallatie, private tu<strong>in</strong> en garages<br />

gelegen aan het pittoreske Oosthoekple<strong>in</strong>.<br />

TE KOOP: Res. CAPUCINE<br />

Stand<strong>in</strong>gvol project, centraal gelegen op de hoek van<br />

de Dumortierlaan/Du<strong>in</strong>viooltjesst. Appartementen met<br />

1 tot 4 slaapkamers. Handelsgelijkvloers van 550m².<br />

Garages <strong>in</strong> het gebouw.<br />

TE KOOP: Villa Zoute<br />

Prachtig gelegen villa met 5 slaapkamers <strong>in</strong> hartje Zoute<br />

op slechts enkele stappen van het Domenikanenkerkje,<br />

op een grond van 1.230m² met een zonovergoten tu<strong>in</strong>.<br />

TE KOOP: Res. LONG BEACH<br />

-Prachtig en luxueus afgewerkt duplex dak appartement<br />

met 3 slaapkamers en dubbele garage.<br />

-Rustig gelegen hoekappartement met zicht op de villa’s<br />

en 2 slaapkamers en garage.<br />

TE KOOP: Res. MONTICELLO<br />

Zeer zonnige appartementen<br />

op<br />

50m van het Van<br />

Bunnenple<strong>in</strong> met<br />

2 en 3 slaapkamers,<br />

duplex<br />

dakappartement<br />

met 2 en slpk.,<br />

bel-étage met 2<br />

slpk. en groot terras.<br />

Garages <strong>in</strong> het<br />

gebouw<br />

TE KOOP: Res. CIBOULETTE<br />

en SAUMON d’OR<br />

Twee exclusieve nieuwbouwprojecten gelegen op<br />

het driehoeksple<strong>in</strong> met open zicht en garages <strong>in</strong> het<br />

gebouw.<br />

TE KOOP: Villa Du<strong>in</strong>bergen<br />

Vernieuwde, modern <strong>in</strong>gerichte koppelvilla met 4<br />

slaapkamers gelegen op een du<strong>in</strong> op wandelafstand<br />

van de zeedijk.<br />

TE KOOP: Zeedijk Zoute<br />

Te renoveren appartement met twee slaapkamers gelegen<br />

vlakbij het Driehoeksple<strong>in</strong>.<br />

T 16 050 61 08/2010 08/201018<br />

30 | www.deva.be I Dumortierlaan 107 B


Johan <strong>De</strong>roo – BIV 203243<br />

Cél<strong>in</strong>e Vande Velde – BIV 203328<br />

Mathieu <strong>De</strong>roo – BIV 505920<br />

“Immobiliën <strong>in</strong> vertrouwen”<br />

Immo <strong>De</strong>va verhuist <strong>in</strong> december<br />

naar Driehoeksple<strong>in</strong> 1<br />

T 050 61 18 30 | www.deva.be | <strong>in</strong>fo@deva.be<br />

08/2010 17


door de goede verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gswegen naar het b<strong>in</strong>nenland,<br />

stellen wij een opvallende tendens vast; meer en meer<br />

eigendommen worden <strong>in</strong> gebruik genomen als eerste<br />

verblijfplaats en er wordt gependeld naar het b<strong>in</strong>nenland.<br />

een opvallend stukje Zoute is terug te v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> de<br />

oosthoek. deze buurt was vroeger een volkse buurt<br />

waar veel vissers woonden. deze is de laatste decennia<br />

geëvolueerd naar een trendy buurt, waar veel tweede<br />

verblijvers hun gad<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>den. naar gelang de afwerk<strong>in</strong>g<br />

van de won<strong>in</strong>gen, liggen de prijzen hier rond<br />

750.000euro- 1.000.000euro.<br />

KnoKKe Centrum : algemeen<br />

deze regio staat garant voor uren shopp<strong>in</strong>g- plezier en<br />

genieten van de gezellige drukte. deze regio staat dan<br />

18 08/2010<br />

ook gekend als één van de grootste uithangborden van<br />

onze kuststad.<br />

KnoKKe Centrum : appartementen<br />

appartementen <strong>in</strong> het centrum van <strong>Knokke</strong> worden<br />

nog steeds gekenmerkt door hun centrale ligg<strong>in</strong>g nabij<br />

de w<strong>in</strong>kels en de zeedijk. de gemiddelde verkoopprijzen<br />

(nieuwbouw) schommelen hier ronde de 5000euro/<br />

m² voor een centraal gelegen appartement. populaire<br />

straten hier zijn de lippenslaan en dumortierlaan voor<br />

hun centrale ligg<strong>in</strong>g en straten zoals Kon<strong>in</strong>gslaan voor<br />

hun open zicht en zongerichtheid. Indien we naar de<br />

zeedijk <strong>in</strong> deze regio gaan kijken, ligt de gemiddelde<br />

prijs voor een gerenoveerd of nieuw appartement rond<br />

de 10.000euro/ m2. de regel is hier ook : hoe dichter<br />

bij de zeedijk, hoe duurder.


08/2010 19


“Hof ter Smisse” – <strong>Knokke</strong><br />

Prestigieus woonerf<br />

<strong>in</strong> het charmante<br />

oude <strong>Knokke</strong>, gelegen<br />

op een boogscheut<br />

van het centrum.<br />

<strong>De</strong> cottage<br />

won<strong>in</strong>gen worden<br />

opgetrokken <strong>in</strong> een<br />

typische Zoutestijl,<br />

smaakvol afgewerkt<br />

met luxueuze en<br />

duurzame materialen.<br />

<strong>De</strong>ze hoogstaande<br />

afwerk<strong>in</strong>g, met accenten zoals de rieten dakkapelletjes en het houten<br />

buitenschrijnwerk, maakt het woonerf uniek <strong>in</strong> zijn soort en absoluut de<br />

moeite waard. <strong>De</strong> comb<strong>in</strong>atie van gezellig wooncomfort en aantrekkelijke<br />

ligg<strong>in</strong>g maken het project geschikt voor zowel residenten als tweede<br />

verblijvers.<br />

Investeren <strong>in</strong> “Hof Ter Smisse” is verstandig beleggen <strong>in</strong> traditioneel vastgoed,<br />

en biedt bovendien de waardevolle garantie van een exclusieve<br />

bouwstijl.<br />

LAATSTE WONING TE KOOP!<br />

Nog 1 prachtige halfopen won<strong>in</strong>g te koop met ruime woonkamer, halfopen<br />

keuken, 4 slaapkamers, dress<strong>in</strong>gs, bad- en douchekamers, zongerichte<br />

tu<strong>in</strong>!<br />

20 08/2010<br />

“Suze” <strong>Knokke</strong><br />

Prachtig nieuwbouw<br />

appartement <strong>in</strong> het centrum<br />

van <strong>Knokke</strong>.<br />

Ideaal gelegen nabij de<br />

zeedijk en de w<strong>in</strong>kelstraten.<br />

Ruime woonkamer met<br />

plaats voor zit- en eethoek,<br />

die uitgeeft op een mooi<br />

terrasje vooraan.<br />

Halfopen keuken, voorzien<br />

van alle toestellen.<br />

2 volwaardige slaapkamers.<br />

1 badkamer – 1<br />

douchekamer<br />

Kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g<br />

voorzien op het gelijkvloers.<br />

Garages mogelijk <strong>in</strong> de<br />

buurt.<br />

Immo New Schmitz<br />

T 050/60.50.00 - F 050/62.37.54<br />

Zeedijk Albertstrand 488, <strong>Knokke</strong><br />

www.newschmitz.be<br />

<strong>in</strong>fo@newschmitz.be<br />

“Chantal & Sunny Beach”- Du<strong>in</strong>bergen<br />

<strong>De</strong>ze residenties maken van wonen<br />

aan de zee een heerlijke ervar<strong>in</strong>g. Beide<br />

residenties grenzen aan elkaar. Hun<br />

ligg<strong>in</strong>g is hoogst uitzonderlijk. <strong>De</strong> residenties<br />

verb<strong>in</strong>den de aantrekkelijkheid<br />

van Du<strong>in</strong>bergen met de charmes van<br />

de naburige villawijk. <strong>De</strong> gebouwen<br />

liggen parallel met de zeedijk en zijn<br />

beide naar het zuiden georiënteerd. In<br />

de leefruimte geniet u zomer en w<strong>in</strong>ter<br />

van een weldoende licht<strong>in</strong>val. <strong>De</strong> hogere<br />

appartementen kijken uit over de<br />

polder en de villawijken van Du<strong>in</strong>bergen.<br />

Nog 1 grote (152m2- 3 slaapkamers)<br />

en 1 kle<strong>in</strong>ere (103m2 – 2 slaapkamers) duplex te koop<br />

Meer <strong>in</strong>fo op kantoor. Werfbezoek steeds mogelijk!<br />

TE KOOP<br />

Paola<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

“Paola” is een moderne nieuwbouw residentie uitzonderlijk gelegen op het Rubensple<strong>in</strong> te<br />

<strong>Knokke</strong>. <strong>De</strong> comb<strong>in</strong>atie van de tijdloze architectuur en de ideale ligg<strong>in</strong>g zorgen dat deze appartementen<br />

dé ideale verblijfplaats aan zee zijn. <strong>De</strong> appartementen worden opgetrokken met oog<br />

voor detail, architectuur, duurzaamheid, en topkwaliteit qua materiaalkeuze. Dankzij de grote<br />

raampartijen en de gevelbreedte van de appartementen geniet u van een prachtig zicht over<br />

de zee, het strand en het bruisende Rubensple<strong>in</strong>. <strong>De</strong> nabijheid van het strand, de w<strong>in</strong>kelstraten<br />

en het k<strong>in</strong>dvriendelijk karakter van het Rubensple<strong>in</strong>, garanderen u een onbezorgd verblijf met<br />

de gehele familie.<br />

Type- appartementen (125m2) met grote woonkamer (7m gevelbreedte), keuken, 3- 4 slaapkamers,<br />

bad- en douchekamers.Unieke duplex van 190m2 met grote terrassen, woonkamer,<br />

keuken, 3-4 slaapkamers, bad- en douchekamers.<br />

Neuilly- Alberstrand<br />

Uniek nieuwbouwproject op de zeedijk- Alberstrand.<br />

Ideaal gelegen tussen <strong>Knokke</strong>- Centrum,<br />

Rubensple<strong>in</strong> en Du<strong>in</strong>bergen. Prachtige gevelbreedte<br />

van 8m per appartement!<br />

Ruime type- appartementen (150m2) met grote<br />

woonkamer met terras,keuken, 4 slaapkamers,<br />

bad- en douchekamers.<br />

Unieke mezzan<strong>in</strong>e appartementen (240m2) met<br />

hoge raampartijen, woon- en eetkamer, keuken,<br />

4 slaapkamers, bad- en douchekamers.<br />

Zonnige duplexen met ruime terrassen, spacieuze<br />

leefruimte, keuken, 4 slaapkamers, bad- en<br />

douchekamers.<br />

Ruime garageboxen <strong>in</strong> het gebouw mogelijk!<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP


ALBERTSTRAND<br />

Charmante, gerenoveerde villa gelegen <strong>in</strong> Du<strong>in</strong>bergen. Ideaal gelegen<br />

tussen van Park 58 en de zeedijk. Ruime woonkamer <strong>in</strong> parket<br />

met plaats voor zit- en eethoek. Halfopen keuken, voorzien van alle<br />

toestellen en bar- element. 3 slaapkamers. 1 badkamer met ligbad<br />

met douche- element, dubbele wastafel, toilet en <strong>in</strong>stapdouche.<br />

Geïsoleerde zolder, die kan gebruikt worden als bergruimte. Mooie,<br />

zongerichte tu<strong>in</strong> met terrasje rondom de villa.<br />

Garage voor 2 wagens en 1 staanplaats buiten.<br />

ALBERTSTRAND<br />

Gezellig en charmant gerenoveerd appartement op de zeedijk- Albertstrand.<br />

Ideaal gelegen op de zeedijk tussen de Meerlaan en de<br />

Zeerobbenlaan.<br />

Ruime woonkamer <strong>in</strong> parket met plaats voor zit- en eethoek. Halfopen<br />

keuken, voorzien van alle toestellen. 3 slaapkamers. 1 badkamer.<br />

1 douchekamer. Kelder, fietsenberg<strong>in</strong>g en conciërge <strong>in</strong> het<br />

gebouw. Dubbele autostaanplaats (tandem) <strong>in</strong> het gebouw naast<br />

deze residentie <strong>in</strong>begrepen.<br />

ALBERTSTRAND<br />

<strong>De</strong>els op te frissen appartement op de zeedijk- Albertstrand. Ideaal<br />

gelegen, op enkele passen van het Rubensple<strong>in</strong>. Mooie, grote<br />

woonkamer <strong>in</strong> met zit- en eethoek. <strong>De</strong> woonkamer en voorste<br />

slaapkamer geven uit op een prachtig terras met plaats voor tafel<br />

en 4 stoelen en met zicht op zee. Aparte keuken, voorzien van alle<br />

toestellen. 3 slaapkamers. 1 badkamer. Fietsenberg<strong>in</strong>g en kelder <strong>in</strong><br />

het gebouw. Het gebouw werd volledig gerenoveerd.<br />

ALBERTSTRAND<br />

Recente, zongerichte duplex op enkele passen van de zeedijk. Perfect<br />

gelegen <strong>in</strong> de Nellenslaan aan de zuidkant, tussen het Cas<strong>in</strong>o<br />

en de zeilclub. Ruime woonkamer met aparte zit- en eethoek, die<br />

beiden uitgeven op grote, zongerichte terrassen. Halfopen keuken,<br />

voorzien van alle toestellen. Twee slaapkamers. 1 badkamer. Kelder<br />

en praktische fietsenberg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebouw. Mogelijkheid tot aankoop<br />

garagebox <strong>in</strong> het gebouw.<br />

ZoUTE<br />

Gerenoveerde villa, gelegen op een toplocatie <strong>in</strong> het Zoute, nabij de wandeldijk. Ideaal en rustig gelegen<br />

tussen de wandeldijk en de Royal Zoute Tennis Club. Ruime, zuidgerichte woonkamer <strong>in</strong> parket<br />

met plaats voor zit- en eethoek. Vanuit de woonkamer is er toegang tot de zuidgerichte tu<strong>in</strong> met terras.<br />

Aparte keuken, voorzien van alle toestellen en ontbijthoek. Op het eerste verdiep zijn er drie grote<br />

slaapkamers. Aansluitend is er 1 badkamer met ligbad, <strong>in</strong>stapdouche, dubbele wastafel en toilet. 2<br />

douchekamers met <strong>in</strong>stapdouche en wastafel. Op het tweede verdiep is er nog een vierde slaapkamer<br />

met bijhorende badkamer met ligbad met douche- element, wastafels en toilet. Ondergronds is er<br />

een garage met 3 staanplaatsen. Daarnaast is er nog een utilitaire ruimte en een extra berg<strong>in</strong>g.<br />

KNoKKE<br />

Te renoveren won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het centrum van <strong>Knokke</strong>. Rustig gelegen<br />

tussen de Lippenslaan en het Zegemeer. Inkomhal met bergruimte.<br />

Mooie woonkamer met plaats voor zit- en eethoek.Aparte keuken,<br />

voorzien van alle toestellen en bijkeuken. Achteraan is er een mooi,<br />

zongericht koertje. 4 slaapkamers, met <strong>in</strong> iedere kamer plaats voor<br />

een dubbel bed en <strong>in</strong>gemaakte kasten. 1 badkamer met ligbad met<br />

douche- element, dubbele wastafel en toilet. Garage mogelijk <strong>in</strong><br />

de buurt.<br />

KNoKKE<br />

Mooi appartement <strong>in</strong> een charmante nieuwbouwresidentie. Ideaal<br />

gelegen <strong>in</strong> het centrum van <strong>Knokke</strong>, nabij de w<strong>in</strong>kelstraten en op<br />

wandelafstand van de zeedijk. Aangename leefruimte <strong>in</strong> parket met<br />

zit- en eethoek, die uitgeven op een zongericht terrasje. Halfopen<br />

moderne keuken, voorzien van alle toestellen. Bijkeuken/ berg<strong>in</strong>g<br />

met aansluit<strong>in</strong>g voor was- en droogmach<strong>in</strong>e. 2 slaapkamers. 1<br />

badkamer. Fietsenberg<strong>in</strong>g voorzien <strong>in</strong> het gebouw. Autostaanplaats<br />

mogelijk <strong>in</strong> het gebouw.<br />

TE HUUR- WANDELDIJK<br />

Prachtig villa- appartement met unieke gevelbreedte op de wandeldijk<br />

<strong>in</strong> het Zoute. Inkomhal met apart toilet en vestiaire. Zeer grote<br />

woonkamer <strong>in</strong> parket met plaats voor zithoek, die uitgeeft op verschillende<br />

terrassen met zeezicht. Halfopen keuken, voorzien van<br />

alle toestellen en aparte eethoek.<br />

4 ruime slaapkamers, met <strong>in</strong> iedere kamer plaats voor een dubbel<br />

bed. 2 badkamers met ligbad met douche- element, toilet en wastafel.<br />

Dubbele autostaanplaats <strong>in</strong>begrepen <strong>in</strong> het gebouw.<br />

TE KOOP<br />

TE HUUR OP JAARBASIS<br />

Immo New Schmitz<br />

T 050/60.50.00 - F 050/62.37.54<br />

Zeedijk Albertstrand 488, <strong>Knokke</strong><br />

www.newschmitz.be<br />

<strong>in</strong>fo@newschmitz.be<br />

ALBERTSTRAND<br />

Recent, ruim hoekappartement met open zicht over de villa’s van het<br />

Albertstrand. Ideaal gelegen tussen het Cas<strong>in</strong>o en de Meerlaan, op<br />

enkele passen van de zeedijk. Grote leefruimte op de hoek, <strong>in</strong> parket<br />

met plaats voor zit- en eethoek. <strong>De</strong> zithoek geeft uit op een zuidgericht<br />

terras met open zicht. Halfopen keuken met bar- element,<br />

voorzien van alle toestellen en bijkeuken. 3 ruime slaapkamers. 1<br />

badkamer- 1 douchekamer. Kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebouw.<br />

ALBERTSTRAND<br />

Prachtig gerenoveerde studio met zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht. Ideaal gelegen op<br />

enkele passen van de zeedijk, tussen het Cas<strong>in</strong>o en het Rubensple<strong>in</strong>,<br />

nabij de w<strong>in</strong>kelstraten en het centrum. Ruime woonkamer <strong>in</strong> parket<br />

met open haard en plaats voor zit- en eethoek. Moderne, open keuken,<br />

voorzien van alle toestellen. Prachtige badkamer met dubbele wastafel,<br />

<strong>in</strong>stapdouche en toilet. Kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebouw. In het<br />

gebouw werden reeds enkele zaken vernieuwd, zoals de ramen, lift,<br />

rolluiken en het schilderwerk van de gemeenschappelijke delen.<br />

ALBERTSTRAND<br />

Recent en luxueus afgewerkt appartement met open zicht over de<br />

Nellenslaan. Rustig gelegen nabij de zeedijk, tussen het Cas<strong>in</strong>o en<br />

de zeilclub. Ruime woonkamer <strong>in</strong> natuursteen met plaats voor zit en<br />

eethoek. <strong>De</strong> zithoek geeft uit op een mooi, ruim, zongericht terras.<br />

Halfopen keuken met barelement, voorzien van alle toestellen.<br />

3 ruime slaapkamers. 1 badkamer- 1 douchekamer. Kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het gebouw. Mogelijkheid tot aankoop van een ruime<br />

garagebox <strong>in</strong> het gebouw.<br />

ZoUTE<br />

Prachtig, nieuw villa-appartement op een toplocatie <strong>in</strong> het Zoute.<br />

Rustig gelegen tussen de tennis en de wandeldijk, op enkele passen<br />

van het centrum van het Zoute. Ruime woonkamer op de hoek met<br />

plaats voor zit- en eethoek. Aparte keuken, voorzien van alle toestellen.<br />

4 slaapkamers. 1 douchekamer- 2 badkamers. Op het eerste<br />

verdiep is er een nog een bibliotheekruimte, die zich ook perfect<br />

leent tot bureau of 5de slaapkamer. Dubbele garagebox en kelder<br />

<strong>in</strong> het gebouw.<br />

DUINBERGEN<br />

Recentelijk, mooi gerenoveerd appartement op de zeedijk van Du<strong>in</strong>bergen.<br />

Ideaal gelegen tussen de zeilclub van Du<strong>in</strong>bergen en het<br />

Stübbenpark. Ruime woonkamer <strong>in</strong> parket met plaats voor zit- en<br />

eethoek met uigestrekt zeezicht. Halfopen keuken met bar- element,<br />

voorzien van alle toestellen en bijkeuken. 2 slaapkamers. 1<br />

badkamer- 1 douchekamer. Kelder en fietsenberg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Garage mogelijk <strong>in</strong> de buurt.<br />

ALBERTSTRAND<br />

Appartement, gelegen <strong>in</strong> een nieuw opbouwproject langs de zeedijk-<br />

Alberstrand. Ideaal gelegen tussen het Rubensple<strong>in</strong> en de<br />

Meerlaan. Ruime woonkamer (7m gevel) <strong>in</strong> parket met plaats voor<br />

zit- en eethoek met prachtig uitzicht over de zee.<br />

Halfopen keuken, voorzien van alle toestellen. 3 ruime kamers met<br />

plaats voor kasten en dubbele bedden. 1 badkamer en 1 douchekamer.<br />

Zuidgericht terras achteraan met open zicht over de villa’s van<br />

het Albertstrand.<br />

KNoKKE<br />

Modern gerenoveerd appartement <strong>in</strong> het centrum van <strong>Knokke</strong>.Ideaal<br />

en rustig gelegen nabij Lippenslaan, Dumortierlaan en de zeedijk.Mooie<br />

woonkamer met plaats voor zit- en eethoek.Halfopen<br />

keuken, voorzien van alle toestellen. 2 ruime slaapkamers, met <strong>in</strong><br />

iedere kamer plaats voor een dubbel bed en kasten. Beide kamers<br />

geven uit op een terras achteraan. 1 badkamer. 1 douchekamer.<br />

Garage mogelijk <strong>in</strong> de buurt.<br />

TE HUUR- KRAGENDIJK<br />

Charmante half – open nieuwbouwwon<strong>in</strong>g , gelegen op een<br />

boogscheut van het centrum. <strong>De</strong>ze won<strong>in</strong>g is luxueus afgewerkt en<br />

wordt compleet <strong>in</strong>gericht en smaakvol gemeubileerd.<br />

Ruime liv<strong>in</strong>g met zonnig terras en mooi aangelegde tu<strong>in</strong> , open<br />

haard , volledig <strong>in</strong>gerichte open keuken , berg<strong>in</strong>g met wasmach<strong>in</strong>e<br />

en droogkast. Vier slaapkamers, dress<strong>in</strong>g , bad en douchekamer.<br />

Garagebox. Instapklaar vanaf 01/08.<br />

08/2010 21


Hier zien we duidelijk dat de grens van knokke wordt<br />

getrokken aan de elizabethlaan. de prijs en de vraag<br />

ligt een stuk hoger voor de kant elizabethlaan- zeedijk<br />

<strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>g metr het stuk tussen het station en de<br />

elizabethlaan.<br />

KnoKKe Centrum : HuIZen.<br />

In dit deel van <strong>Knokke</strong> zijn er opvallend we<strong>in</strong>ig huizen,<br />

zeker <strong>in</strong> het stuk tussen de zeedijk en de elizabethlaan.<br />

reden hiervoor is de grootschalige projectontwikkel<strong>in</strong>g<br />

de laatste jaren.<br />

Het merendeel van de huizen kunnen teruggevonden<br />

worden <strong>in</strong> het stuk tussen de elizabethlaan en het station.<br />

Hier betreft het meestal te renoveren gesloten of<br />

halfopen bebouw<strong>in</strong>gen. de gemiddelde prijs voor een<br />

te renoveren won<strong>in</strong>g ligt hier rond de 275.000euro tot<br />

boven de 550.000euro voor gerenoveerde of nieuwbouwwon<strong>in</strong>gen.<br />

We merken op dat veel kopers voor dat budget een won<strong>in</strong>g<br />

verkiezen <strong>in</strong> het stuk Station- elizabethlaan dan<br />

een appartement <strong>in</strong> het stuk elizabethlaan – zeedijk.<br />

Hier krijgt men voor hetzelfde budget een won<strong>in</strong>g met<br />

tu<strong>in</strong>tje en maakt deze geen deel uit van een mede- eigendom.<br />

albertStrand : algemeen<br />

de regio “alberstrand” gaat reeds vele jaren gekenmerkt<br />

voor zijn familiaal en gezellig karakter, waardoor<br />

veel mensen overtuigd geraken om hier te kopen.<br />

22 08/2010<br />

albertStrand : appartementen<br />

Hier geld dezelfde regel als <strong>in</strong> het cetrum van <strong>Knokke</strong><br />

en wordt een duidelijke lijn getrokken tot aan de elizabethlaan.<br />

populaire straten, cfr de nellenslaan, kan men aan de<br />

zuidkant van de straat genieten van zon en een open<br />

zicht over de villa’s van het alberstrand. Hier komen de<br />

gemiddelde nieuwbouw- appartementen op 5.500euro/<br />

m2.<br />

de zeedijk op dit stuk staat gekend voor zijn brede gevelbreedtes<br />

wat deze appartementen zeer aantrekkelijk<br />

maken.<br />

de zeedijk op dit stuk heeft een gemiddelde waarde


495<br />

08/2010 23


24 08/2010<br />

TE KOOP.................................................................................<br />

Nieuwbouwproject “RES VANHAERENS”<br />

S.Dupuistraat 20- <strong>Knokke</strong><br />

Nog 1appartement van het 2 slk -type-gelijkvloers<br />

Nog 1 riant mezzan<strong>in</strong>e-app met 4 slaapkamers<br />

( 4° verdiep<strong>in</strong>g )<br />

Hoogstaande kwalitatieve afwerk<strong>in</strong>g<br />

Mogelijkheid aankoop garages <strong>in</strong> het gebouw<br />

oplever<strong>in</strong>g : Pasen 2012<br />

TE KOOP ..................................................................<br />

Nieuwbouwproject “ RES SEA DREAm “<br />

S.Dupuisstraat 43/45/47<br />

Appartementen met 1/2 en 3 slaapkamer -type<br />

Twee prachtige duplex-appartementen met 3 slaapkamers<br />

Volledige zuidoriëntatie<br />

Mogelijkheid aankoop park<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> het gebouw<br />

Oplever<strong>in</strong>g / Medio 2011<br />

Uitstekende ligg<strong>in</strong>g nabij Zeedijk, Rubensple<strong>in</strong> en<br />

Lippenslaan<br />

TE KOOP ..................................................<br />

Nieuwbouwproject “RES GULDEN VLIES “<br />

Parmentierlaan 82/84- <strong>Knokke</strong><br />

Laatste 2 hoekappartementen met 3 slk<br />

1° en 2° verdiep<strong>in</strong>g - 109 m 2<br />

Nog 2 appartementen type 1 slk (1° en 2 ° verdiep<strong>in</strong>g)<br />

Normandische stijl -luxueuze afwerk<strong>in</strong>g<br />

Mogelijkheid aankoop garage <strong>in</strong> het gebouw<br />

Bezoek het modelappartement !<br />

Oplever<strong>in</strong>g : e<strong>in</strong>d 2010.<br />

TE KOOP ............................................................................<br />

Nieuwbouwproject “ RES CAPUCINE”<br />

Kant Dumortierlaan - <strong>Knokke</strong><br />

Prachtige 3 slk appartement - opp : 124 m 2<br />

1 uitzonderlijk duplex-appartement 4slk - opp : 162 m 2<br />

Fantastisch gelegen nabij het commerciële centrum en “het<br />

Zoute”<br />

Oplever<strong>in</strong>g : medio 2012<br />

TE KOOP ................................................................................<br />

Blancgar<strong>in</strong>straat - <strong>Knokke</strong><br />

Charmant nieuwbouw duplex-appartement<br />

3 slk - 5° verdiep<strong>in</strong>g<br />

Luxueus afgewerkt - <strong>in</strong>stapklaar<br />

opp : 110 m2<br />

Een uniek kans op een centrale ligg<strong>in</strong>g.<br />

Verkoopprijs : 650.000 €<br />

TE KOOP ........................................<br />

Parmentierlaan - <strong>Knokke</strong><br />

Prachtige penthouse - 3 slaapkamers<br />

. (5° verdiep<strong>in</strong>g )<br />

opp : 120 m2 + 40 m2 terrassen<br />

<strong>De</strong> ideale comb<strong>in</strong>atie.<br />

Zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht én een ruim zonnig<br />

terras.<br />

Mogelijkheid aankoop autostaanplaats<br />

verkoopprijs : 749.000€<br />

Agence<br />

Agimobel<br />

Paul Parmentierlaan 244<br />

8300 <strong>Knokke</strong><br />

T 050/60 32 99<br />

agence@agimobel.be<br />

www.agimobel.be<br />

TE KOOP ...................................................<br />

Parmentierlaan - <strong>Knokke</strong><br />

Stijlvol appartement -2 slaapkamers<br />

opp : 80 m2 -( 2° verdiep<strong>in</strong>g )<br />

zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht<br />

ideaal voor verhuur of 2° verblijf<br />

Mogelijkheid aankoop autostaanplaats <strong>in</strong> het<br />

gebouw<br />

Verkoopprijs : 495.000€<br />

TE KOOP ................................................<br />

S.Dupuisstraat - <strong>Knokke</strong><br />

Aangenaam appartement - 2 slaapkamers<br />

opp : 95 m2 ( 4° verdiep<strong>in</strong>g °<br />

brede licht<strong>in</strong>val - mooi afgewerkt<br />

<strong>in</strong>stapklaar<br />

Verkoopprijs : 475.000€<br />

TE KOOP ..................................................<br />

Parmentierlaan - <strong>Knokke</strong><br />

2 slk - 2° verdiep<strong>in</strong>g<br />

Schitterend vakantie-appartement<br />

Modern en eigentijds<br />

verkoopprijs : 385.000€<br />

TE KOOP ....................................................................<br />

Van Bunnenlaan - <strong>Knokke</strong><br />

App 3 slk - 4° Verdiep<strong>in</strong>g<br />

Volledig gerenoveerd<br />

Opp : 125 m2<br />

Schitterend gelegen nabij het Van Bunnenple<strong>in</strong> en het<br />

Zoute .<br />

Verkoopprijs : 585.000€<br />

TE KOOP ..................................................<br />

J.Sabbelaan - <strong>Knokke</strong><br />

Uitstekend gelegen koppelvilla - 4 slaapkamers<br />

opp grond : 405 m2<br />

Perfect onderhouden<br />

Op 2 stappen van de Zeedijk en de Cas<strong>in</strong>o<br />

Hogere prijsklasse<br />

TE KOOP ........................................<br />

Essendreef- Westkapelle<br />

Prestigieuze villa met 4 slaapkamers<br />

opp : 1800 m2<br />

Voor wie houdt van klassevol wonen<br />

Hogere prijsklasse


AZUR<br />

Als wonen kunst wordt • Quand habiter devient un art<br />

Carlton, Albertple<strong>in</strong><br />

Schitterende nieuwbouw residentie gelegen op het Albertple<strong>in</strong>, Hartje Zoute.<br />

Exclusieve appartementen van het 3 slaapkamertype met panoramisch zicht op<br />

het Albertple<strong>in</strong>, de zeedijk en het strand. Ruime woonkamer met openhaard , gezellige<br />

eetkamer met ontbijthoek. Super hoogstaande afwerk<strong>in</strong>g voorzien.<br />

Mooie ruime terrassen waar tafelen <strong>in</strong> de zon echt aangenaam zal zijn. Kelders en<br />

fi etsenberg<strong>in</strong>g zijn zeer ruim voorzien.<br />

<strong>De</strong> Carlton biedt u een diversiteit aan van zongeoriënteerde , luxueuze appartementen<br />

waar uw persoonlijke smaak en voorkeur duidelijk aanbod komt.<br />

“Het nooit eerder geziene appartement van <strong>Knokke</strong>.”<br />

Zeedijk, Albertstrand<br />

Prachtig breed appartement <strong>in</strong> een stand<strong>in</strong>gvolle residentie op de zeedijk <strong>in</strong> Hartje<br />

<strong>Knokke</strong>, op slechts enkele passen van het Rubensple<strong>in</strong> en de Zeilclub.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g: Inkom met vestiaire en toilet, zit- en eetkamer met frontaal zeezicht,<br />

brede terrassen zowel vooraan als achteraan, zeer smaakvol <strong>in</strong>gerichte<br />

keuken voorzien van alle mogelijke <strong>in</strong>bouwapparatuur.3 Rustige slaapkamers . 2<br />

<strong>De</strong>sign badkamers. Garagestaanplaats <strong>in</strong> het gebouw zelf.<br />

“Het neusje van de zalm”.<br />

Zeedijk - Albertstrand 516<br />

8300 <strong>Knokke</strong><br />

T 050 61 62 43 - F 050 33 67 46<br />

GSM 0475/84.79.83<br />

azurimmo@skynet.be<br />

Paola,<br />

Rubensple<strong>in</strong><br />

Schitterend nieuwbouwproject<br />

met frontaal zeezicht<br />

gelegen op het alombekende<br />

Rubensple<strong>in</strong>, het<br />

nieuwbouwproject wordt<br />

getypeerd door haar centrale<br />

ligg<strong>in</strong>g op het Rubensple<strong>in</strong> en<br />

haar prachtige m<strong>in</strong>imalistische<br />

en heel unieke architectuur.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g: Alle<br />

appartementen beschikken<br />

over een ruime zit- en<br />

eetkamer met adembenemend<br />

frontaal zeezicht . Aangename<br />

terrassen zowel vooraan<br />

als achteraan.Open keuken<br />

voorzien van alle top<br />

electrische apparaten. 3<br />

à 4 Slaapkamers waarvan<br />

een grote slaapkamer met<br />

aanpalende badkamer voorzien<br />

van ligbad , dubbele lavabo en<br />

toilet. Douchebadkamer met<br />

lavabo.<br />

“Super smaakvol <strong>in</strong>gericht<br />

appartement op Topligg<strong>in</strong>g.”<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

Van Bunnenlaan<br />

Sublieme duplex met zijdel<strong>in</strong>gs<br />

zeezicht <strong>in</strong> een schitterende nieuwe<br />

residentie gelegen <strong>in</strong> volle centrum.<br />

Opp. appartement 200m2<br />

Samenstell<strong>in</strong>g:<br />

Aangename woonkamer<br />

met zicht op zee.<br />

Luxueuse open keuken.<br />

4 goed geproportioneerde<br />

slaapkamers met een<br />

verfi jnde afwerk<strong>in</strong>g.<br />

1 volwaardige badkamer en<br />

2 afzonderlijke douchekamers.<br />

Zuidgericht terras en garage<br />

<strong>in</strong> de buurt.<br />

“Een klasseappartement op een<br />

unieke ligg<strong>in</strong>g”.<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

08/2010 25


van 10.000euro voor een nieuwbouw- appartement.<br />

deze regio staat ook voor enkele verborgen pareltjes,<br />

zoals de zonnekant van het rubensple<strong>in</strong> en de leeuwerikenlaan,<br />

waar een prachtig zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht wordt<br />

gecomb<strong>in</strong>eerd met een zonnige oriëntatie.<br />

ook zeker de moeite en uitzonder<strong>in</strong>g op de gemiddelde<br />

prijs/ m2 is de regio rond het Zegemeer, waar<br />

voor nieuwbouwappartementen tegenwoordig prijzen<br />

gehanteerd worden vanaf 8.000euro/m2 tot boven de<br />

10.000euro/m2<br />

albertStrand : HuIZen.<br />

de huizen nabij de zeedijk zijn tegenwoordig zeer<br />

schaars en de vraagprijzen scheren dan ook hoge toppen.<br />

In deze mate dat te renoveren villa’s te v<strong>in</strong>den zijn<br />

rond de 900.000euro en gerenoveerde of nieuwbouwwon<strong>in</strong>gen<br />

boven de 1.250.000euro.<br />

over de elizabethlaan, richt<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nenland, ligt de<br />

kostprijs reeds wat lager met een gemiddelde prijs per<br />

won<strong>in</strong>g rond de 700.000euro. een uitzonder<strong>in</strong>g op de<br />

regel is weeral de regio rond het zegemeer, waar huizen<br />

gemakkelijk een prijskaartje boven het miljoen euro<br />

vertonen.<br />

duInbergen. : algemeen<br />

de regio staat gekend voor zijn sportief karakter en de<br />

charmante paadjes, met talrijke authentieke villa’s.<br />

26 08/2010<br />

duInbergen : appartementen.<br />

gelijklopend met het alberstrand zijn de straten nabij<br />

de zeedijk en zonnekanten het populairst, zoals<br />

de engelsestraat. In du<strong>in</strong>bergen kunnen we ook een<br />

groot aantal villa- appartementen terugv<strong>in</strong>den, zoals<br />

deze rond het Stübbenpark. de gemiddelde prijs van<br />

dergelijk villa- appartement ligt ronde 7000euro/ m2,<br />

terwijl dat gewone appartementen schommelen rond<br />

de 6000euro. Indien we ons terug naar de zeedijk<br />

gaan oriënteren,schommelen nieuwbouwprijzen rond<br />

8000euro/ m2.<br />

duInbergen : HuIZen<br />

de villa’s die terug te v<strong>in</strong>den zijn <strong>in</strong> de paadjes van<br />

du<strong>in</strong>bergen, nabij de zeedijk, zijn de populairste. de<br />

verkoopprijzen scheren hoge toppen vanaf 900.000<br />

euro voor te renoveren won<strong>in</strong>gen en boven 1.250.000<br />

euro voor gerenoveerde of nieuw gebouwde huizen.<br />

Het aanbod betreft hier veelal kle<strong>in</strong>ere percelen van<br />

ongeveer 300à 400m2. Verwacht hier echter geen kle<strong>in</strong>e<br />

huisjes, want veelal werden deze won<strong>in</strong>gen vroeger<br />

met meerdere verdiepen gebouwd, zodat er een grote<br />

bewoonbare oppervlakte beschikbaar blijft.<br />

de charme en “grandeur” van deze won<strong>in</strong>gen uit de 20 e<br />

eeuw blijft <strong>in</strong> du<strong>in</strong>bergen een zweem van nostalgie bewaren<br />

over één van de charmantste regio’s van <strong>Knokke</strong><br />

–<strong>Heist</strong>.


€ 750.000<br />

ZEEDIJK KNOKKE<br />

Recent appartement gelegen op de<br />

tweede verdiep<strong>in</strong>g ter hoogte van<br />

de hoek van de Zeedijk met de<br />

D’Hooghestraat.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g; liv<strong>in</strong>g, gesloten<br />

keuken, 2 ruime slaapkamers, 2<br />

badkamers, apart toilet. Privatieve<br />

kelder<br />

VERLAAGDE PRIJS !<br />

TE KOOP<br />

HOSTESTRAAT DUPLEX<br />

Modern duplex appartement.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g: hal met vestiaire, apart toilet,<br />

liv<strong>in</strong>g, volledig <strong>in</strong>gerichte open keuken,<br />

groot terras, slaapkamer, douchekamer,<br />

boven: 2 ruime slaapkamers, badkamer en<br />

apart toilet, ruime autostaanplaats.<br />

TE KOOP<br />

ZANDSTRAAT<br />

HANDELSGELIJKVLOERS<br />

Handelsgelijkvloers gelegen tussen<br />

de Zeedijk en de Kustlaan, vlakbij<br />

het Driehoeksple<strong>in</strong>.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g: gelijkvloers 80m²<br />

met toilet, kelder 45m².<br />

TE KOOP<br />

BURG.F.DESMIDTPLEIN<br />

HANDELSGELIJKVLOERS<br />

Zeer centraal en commercieel uiterst<br />

welgelegen handelsgelijkvloers vlakbij de<br />

<strong>in</strong>val naar het Zoute vanuit de Lippenslaan.<br />

Oppervlakte gelijkvloers 140m² met kelder<br />

van 60m². Diverse handelsuitbat<strong>in</strong>gen<br />

mogelijk..<br />

T 050 60 34 71— F 050 62 15 75<br />

Zeedijk <strong>Knokke</strong> 631, 8300 <strong>Knokke</strong><br />

immo.melkert@skynet.be<br />

www.immomelkert.be<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP<br />

TE KOOP TE KOOP<br />

LIPPENSLAAN<br />

Ruim tweeslaapkamerappartement op de<br />

eerste verdiep<strong>in</strong>g op de hoek van de<br />

Kopsdreef met de Lippenslaan. Samenstell<strong>in</strong>g:<br />

<strong>in</strong>komhal, gang, ruime liv<strong>in</strong>g, volledig <strong>in</strong>gerichte<br />

nieuwe keuken, badkamer met ligbad., 2 ruime<br />

slaapkamers. Privatieve kelder. Huurprijs: € 800,- /<br />

maand alg.onkosten <strong>in</strong>cl.<br />

ZEEDIJK KNOKKE<br />

Ruim appartement <strong>in</strong><br />

nieuwbouwresidentie op de Zeedijk<br />

<strong>in</strong> de onmiddellijke nabijheid van het<br />

Rubensple<strong>in</strong>.<br />

- 1ste verdiep<strong>in</strong>g (167m²): liv<strong>in</strong>g met<br />

b<strong>in</strong>nenbreedte van 8,97m, ruime<br />

keuken met doorgeef naar liv<strong>in</strong>g, 3<br />

ruime slaapkamers met terras, 2<br />

badkamers en 1 douchekamer,<br />

14m² terassen. Privatieve kelder en<br />

fietsenberg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Mogelijkheid tot aankoop garagebox<br />

onder het Rubensple<strong>in</strong>.<br />

Inlicht<strong>in</strong>gen enkel op kantoor<br />

BLANCGARINSTRAAT<br />

STUDIO<br />

Prachtig gerenoveerde studio (40m²) op de 4de<br />

verdiep<strong>in</strong>g gelegen op de hoek van de Lippenslaan.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g; <strong>in</strong>kom, leef-en slaapruimte , Amerikaanse<br />

keuken, mooie badkamer met ligbad.<br />

TE KOOP<br />

ZEEDIJK KNOKKE<br />

Prachtig appartement op de eerste verdiep<strong>in</strong>g van een<br />

recente residentie op de hoek van de Zeedijk en de<br />

Parmentierlaan.<br />

Samenstell<strong>in</strong>g:liv<strong>in</strong>g met frontaal zeezicht, luxueus<br />

<strong>in</strong>gerichte keuken, 3 slaapkamers, badkamer,<br />

douchekamer, apart toilet.<br />

ZEEDIJK APPARTEMENT<br />

Mooi volledig gerenoveerd appartement<br />

(70m²) met één slaapkamer en één<br />

slaapruimte. Moderne Amerikaanse keuken<br />

met toestellen (Miele). Samenstell<strong>in</strong>g: liv<strong>in</strong>g,<br />

keuken, badkamer met ligbad en toilet, 2<br />

slaapkamers, fietsenberg<strong>in</strong>g, privatieve<br />

kelder.<br />

D’HOOGHESTRAAT<br />

Gerenoveerde penthouse studio gelegen op de derde<br />

verdiep<strong>in</strong>g vlakbij de Zeedijk en de Leopoldlaan.<br />

Prachtig ruim terras met<br />

zonnetent. Samenstell<strong>in</strong>g: leefruimte, open keuken,<br />

badkamer met ligbad, berg<strong>in</strong>g.<br />

Huurprijs: € 580,-/maand alg.onkosten <strong>in</strong>cl.<br />

TE HUUR TE HUUR<br />

08/2010 27


Kon<strong>in</strong>gslaan 250,<br />

8300 <strong>Knokke</strong>-<strong>Heist</strong><br />

T 050 62.13.31 - F 050/62 13 32<br />

www.immovanhil.be<br />

<strong>in</strong>fo@immovanhil.be<br />

28 08/2010<br />

TE KOOP<br />

Zeer correcte prijs/kwaliteitsverhoud<strong>in</strong>g.<br />

Vraagprijs tussen € 500.000 – € 600.000<br />

Schitterend, <strong>in</strong>stapklaar appartement met zijdel<strong>in</strong>gs<br />

zeezicht + een prachtig open zicht over <strong>Knokke</strong>.<br />

Gelegen nabij het Rubensple<strong>in</strong>. Uniek met zijn mooi<br />

terras en een grote veranda. Type 4 slaapkamers,<br />

badkamer en 2 douchekamers. Mogelijkheid tot<br />

aankoop van een autostaanplaats <strong>in</strong> de residentie.<br />

Kortom een bezichtig<strong>in</strong>g waard : super ligg<strong>in</strong>g,<br />

terras, luxe afwerk<strong>in</strong>g en ruimte!<br />

Ruim, <strong>in</strong>stapklaar en recent appartement op een<br />

zeer goede ligg<strong>in</strong>g nabij het Rubensple<strong>in</strong>, de w<strong>in</strong>kels<br />

en de Zeedijk. Omvattende : een aangename<br />

woonkamer met terras, open keuken voorzien van de<br />

nodige toestellen, 3 volwaardige slaapkamers, badkamer,<br />

douchekamer, grote berg<strong>in</strong>g en gastentoilet.<br />

Terras van 45 m². Fietsenberg<strong>in</strong>g en zeer gemakkelijke<br />

garagebox <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Prachtig vernieuwd en ruim duplexappartement op<br />

korte wandelafstand van de Zeedijk.<br />

Type 3 volwaardige slaapkamers met elk zijn eigen<br />

sanitair. Groot zuidgericht zonneterras.<br />

<strong>De</strong> afwerk<strong>in</strong>g gebeurde met duurzame kwaliteitsmaterialen.<br />

Mogelijkheid tot aankoop van een autostaanplaats<br />

op het gelijkvloers <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Ideaal als vaste woonst of tweede verblijf. Vraagprijs tussen € 700.000 -<br />

€750.000<br />

Gezellig appartement met open zicht over de villa’s,<br />

gelegen op een boogscheut van het Rubensple<strong>in</strong><br />

en het Albertstrand. Bestaande uit : zonnige woonkamer,<br />

<strong>in</strong>gerichte keuken, gastentoilet, 1 volwaardige<br />

slaapkamer met terras, badkamer met ligbad. Privatieve<br />

kelder beschikbaar.<br />

Ideale pied-à-terre <strong>in</strong> <strong>Knokke</strong>. Vraagprijs tussen €<br />

200.000 - € 300.000<br />

Ruim nieuwbouw duplex appartement, gelegen<br />

nabij het centrum van <strong>Knokke</strong>. Open zicht op de<br />

toekomstige golf. Afwerk<strong>in</strong>g met hoogstaande<br />

kwaliteitsmaterialen (keuken AEG toestellen, design<br />

gashaard, vol eiken parket, <strong>in</strong>bouwspots,…). Type<br />

3 slaapkamers, badkamer en douchekamer. Groot<br />

zonneterras. Fietsenberg<strong>in</strong>g. Gemakkelijke en zeer<br />

ruime garagebox <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Beslist een goede <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g, vraagprijs tussen € 450.000,00 - € 550.000,00<br />

Aangenaam wonen + goede geldbelegg<strong>in</strong>g.<br />

Vraagprijs tussen € 700.000 - € 750.000<br />

Nieuwbouw appartement, centraal gelegen nabij<br />

de Lippenslaan en voorzien van alle comfort.<br />

Type 2 slaapkamers (voorzien van <strong>in</strong>gemaakte<br />

kasten) met aanpalend terras, badkamer en douchekamer.<br />

Mogelijkheid tot aankoop van diverse<br />

autostaanplaatsen <strong>in</strong> het gebouw.<br />

Verzekerde meerwaarde, vraagprijs tussen<br />

350.000 en 380.000 euro<br />

Instapklaar en ruim appartement <strong>in</strong> een stand<strong>in</strong>gvolle<br />

residentie. Gelegen op de Zeedijk tussen<br />

het Van Bunnenple<strong>in</strong> en het Rubensple<strong>in</strong>. Type 2<br />

ruime slaapkamers + mogelijkheid voor een derde<br />

slaapkamer. Verder is er nog een woonkamer met<br />

terrasje en frontaal zeezicht, open keuken, berg<strong>in</strong>g<br />

en 2 badkamers. Privatieve kelder en fi etsenberg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het gebouw.


I VAN<br />

IMMO<br />

TE KOOP KNOKKE<br />

Schitterend gerenoveerd<br />

app, zeezicht, 90 m2,<br />

design <strong>in</strong>terieur, 2 slpk.<br />

ZOUTE<br />

TE KOOP<br />

Nieuwbouwapp 90 m2 -<br />

zijdel<strong>in</strong>gs zeezicht !<br />

bij het bruisende<br />

Rubensple<strong>in</strong> en de zee.<br />

Luxe afwerk<strong>in</strong>g.<br />

www.ivanimmo.be<br />

Du<strong>in</strong>distelstraat 8 • 8300 <strong>Knokke</strong><br />

Tel: 050/60.06.06 • Fax: 050/62.21.93<br />

GSM: 0496/25.33.28<br />

<strong>in</strong>fo@ivanimmo.be<br />

verkoop - verhuur - beheer<br />

TE KOOP<br />

Zeer zonnig appartement<br />

bij het Cas<strong>in</strong>o, 1slpk.,<br />

2 terrassen<br />

€ 325 000,-<br />

TE KOOP<br />

Recente villa <strong>in</strong> Zeeuws<br />

Vlaanderen.<br />

Residentiële ligg<strong>in</strong>g.<br />

Correcte prijszett<strong>in</strong>g.<br />

TE KOOP<br />

Zeedijk bij Rubens.<br />

Gerenoveerd appartement.<br />

2 slpk. Frontaal zeezicht !<br />

€ 499 000,-.<br />

NIEUWBOUW MALI<br />

BIJ HET ZEGEMEER<br />

app type 2 slpk - 2 badkamers - terras<br />

luxe afwerk<strong>in</strong>g<br />

100 m2<br />

- berg<strong>in</strong>g -<br />

� etsenstall<strong>in</strong>g<br />

nog te koop :<br />

2 de verdiep /<br />

duplex appt /<br />

glv met groot<br />

terras<br />

€ 330 000,-<br />

GARAGES TE KOOP / TE HUUR<br />

ruim assortiment<br />

garages voor<br />

wagens groot & kle<strong>in</strong> :<br />

moet je bij<br />

I VAN<br />

IMMO<br />

zijn ...<br />

WEG PARKEERBOETE !!!<br />

TE KOOP<br />

Uniek vastgoed : hier waant<br />

u zich <strong>in</strong> uw uitkijktoren over<br />

de Noordzee ! App met 26 m<br />

gevel én zeezicht vanuit iedere<br />

kamer, garage<br />

- 125 m2 - Albertstrand - HP<br />

INSTAPKLAAR<br />

APPARTEMENT +<br />

GARAGEBOX<br />

uitstekend en centraal<br />

gelegen.<br />

2 slpk + terras + gemeubeld +<br />

alarm + airco € 399 000,-<br />

08/2010 29


Totaal<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g en renovatie van exclusieve <strong>in</strong>terieurs<br />

en keukens, voor villa’s en appartementen.<br />

<strong>Exclusief</strong> <strong>De</strong>aler: Verlicht<strong>in</strong>g Nautic • Homemade Ch<strong>in</strong>e Pieter<br />

Stockmans • Gordijnen • Glaswerk <strong>De</strong>coratie Meubilair Cleybergh<br />

Aménagement complet et rénovation d’<strong>in</strong>térieurs exclusifs et de<br />

cuis<strong>in</strong>es, pour villas et appartements.<br />

Concessionaire Exlcusif: éclairage Nautic • Homemade Ch<strong>in</strong>e Pieter<br />

Stockmans • Rideaux, Verrerie Décoration Meubilair Cleybergh<br />

<strong>in</strong>teRieuRaRCHiteCt<br />

PeteR Van RaeMDonCK<br />

showroom: Zoutelaan 61a • knokke<br />

gsm 0478 97 34 99 • www.petervanraemdonck.be<br />

petervanraemdonck@skynet.be


32 08/2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!