HØSTProgram 2008 Mennesket vet lite - Vikinger i Vestfold

vikingtid.no

HØSTProgram 2008 Mennesket vet lite - Vikinger i Vestfold

HØSTProgram 2008

Mennesket

vet lite

D

TTE E B U D

10.09.08: Liv og Land omkring skipsgravene i vestfoLd.

08.10.08: et umuLig oppdrag. 30.10.08: mennesket

og mystikken. 19.11.08: voLver i vestfoLd. 31.05.08

- 31.09.08: Levd Liv. 15.11.07 - 15.11.08: odens Öga.


B A R N

A S M I D G A R D

G A L L E

Jan Bill:

liv og land omkring

skipsgravene i Vestfold

- Forskningen omkring oseberg og gokstad

i årene som kommer

I løpet av det siste året har vi fått ny og viktig kunnskap om

skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Ved å studere skjelettene

har forskerne observert at Gokstadmannen ble drept,

og at en av kvinnene fra Oseberg døde av kreft. Forskerne

ønsker nå å ta i bruk helt nye metoder for å kunne få ny

kunnskap om deres liv. Gjennom ulike analyser av isotoper

som strontium, oksygen, karbon og nitrogen vil forskerne

kunne finne ut hvor de levde og hva de har spist. Sporstoffanalyser

vil også kunne brukes på tregjenstandene og tekstilene

for å finne ut hvor disse ble laget. Også jerngjenstandene

fra Oseberg og Gokstad gir en ”kjemisk signatur”

som på sikt kan fortelle oss hvor slike gjenstander ble laget.

I sitt foredrag vil Jan Bill fortelle om hvilke nye forskningsprosjekter

i årene som kommer: Nye analysemetoder, bygging

av ny kopi av Osebergskipet og landskapsanalyse for å

finne bygner ved Gokstadhaugen. Han vil også presentere

ferske og oppsiktvekkende analyseresultater om skjelettmaterialet

i Osebergfunnet. Jan Bill er samlingsansvarlig

for Vikingskipshuset ved Kulturhistorisk museum, Universitetet

i Oslo.

Entré kr 100

R I M I D G A R D

onsdag 10 september kL 19.00

M I M E S

G J E S T E B U D


andErS andrén:

Ett umulig oppdrag?

Å studere nordisk førkristen religion

Nordisk førkristen religion er først og fremst kjent gjennom

den velkjente islandske litteraturen, men det finnes

flere problemer med dette utgangspunktet. Eddaene og

sagaene er middelalderske kristne tekster, og derfor er

spørsmålet hvordan ”hedenske” de egentlig er. Dessuten

gjengis fremfor alt de mytologiske fortellingene i de islandske

tekstene, til tross for at den førkristne religionen i sin

samtid ble beskrevet som ”forn seid”, det vil si ”den gamle

levemåten”. Arkeologien kan derfor være en viktig inngang

til å studere den førkristne religionen, ettersom det finnes

materielle spor av hverdagsliv og ritualer fra alle perioder

før kristningen. I foredraget kommer Anders Andrén til å

presentere hvordan forskningsprosjektet ”Vägar till Midgård”

har tatt i bruk arkeologi for å skape et nytt bilde av

vårt hedenske fortid. Anders Andrén er professor i arkeologi

ved Universitetet i Stockholm og er en av Skandinavias

fremste forskere på dette området.

Entré kr 100

M I M E S G J E S T E B B

onSdag 8 okToBEr kl 19.00

U D

M I M E S

I

onSdag 19 noVEmBEr kl 19.00

lEna FaHrE

Volver i Vestfold

I utstillingen Odens öga på Midgard finnes det to gjenstander

fra Birka som antagelig er volvestaver. Også i Vestfolds

gravmateriale ser vi noen sjeldne, men svært spennende

volvegraver fra vikingtid. På Kaupang i Vestfold består den

rikeste graven av helt spesielt funn med 2 kvinner, en mann

og et spedbarn. Kan hende at mannen, kvinnen og spedbarnet

i forstevnen er en sosialt fremstående liten familie,

mens den eldre kvinnen er en trollkvinne som har stått i et

spesielt forhold til det døde ekteparet? Det er ikke vanskelig

å kjenne igjen en del av elementene fra det arkeologiske

materialet i sagaens beskrivelse av volver: Staven, pungen

med “trollredskap” og det spesielle kostymet kvinnene bar

på sin reise inn i dødsriket. Den mest kjent vikingtidsgraven

i Europa er Oseberg. Graven inneholdt skjelettene av

to kvinner, en ung og en eldre. I den rikt utstyrte graven

fantes også en stav – i dette tilfellet av tre. Har en av disse

kvinnene vært en volve? I foredraget vil Lena Fahre, som er

arkeolog og informasjonsleder på Midgard, fortelle om de

sjeldne arkeologiske sporene etter volver i Vestfolds forhistorie.

Etter foredraget vil publikum få møte en av nåtidens volver-

en klarsynt spåkone….

Entré kr 100

G J E S T E B U D


31. mai - 31. september 2008

Midgard historisk senter er det første museet som viser utstillingen

Levd liv, og dette er en enestående mulighet til å

se verdens mest berømte skjeletter fra vikingtiden.

Forskere og arkeologer var lenge bekymret for bevaringsforholdene

i Oseberg- og Gokstadhaugen. Kulturhistorisk

museum og Vestfold fylkeskommune etablerte derfor et

samarbeidsprosjekt, og i september 2007 ble det gjennomført

sikringsgravinger i gravhaugene. De to kistene

ble hentet ut av haugen og fraktet til Vikingskipshuset

på Bygdøy for videre undersøkelser. Det viste seg at vannet

hadde trengt inn i steinsarkofagene. Det var bare

et tidsspørsmål før vannet hadde ødelagt skjelettene,

og utgravningene ble gjennomført i grevens tid.

Skjelettene har vært gjenstand for intensiv forskning siden

september 2007. Forskere fra USA, Danmark, Korea og Norge

har vært tilknyttet prosjektet. Resultatene har vakt internasjonal

oppsikt, og har gitt oss ny og spennende viten

om de tre individenes liv. Det har forbløffet forskerne hvor

mange spor av levd liv som faktisk kan observeres i dette

R D

G A L L E R I M I D G G A A

fragmentariske skjelettmaterialet.

I utstillingen formidles helt ny kunnskap om tre spesielle

personer fra Vestfolds vikingtid. Vi har kommet nær

deres levde liv og fått kunnskap om hvordan de har hatt

det. Gokstadmannen ble drept i 40-års alderen, og sporene

etter sverdhugg synes tydelig på skjelettet. I tillegg

hadde han diagnosen akromegali, en sykdom som gir unormal

vekst og utseende. Analyser av skjelettene fra Oseberg

gir også mye informasjon. Den yngste vet vi minst om, men

hun har antagelig ikke vært en trell. Hennes kosthold domineres

av animalsk føde, noe som tilhører overklassen. Den

eldste av kvinnene har dødd av kreft, dette er det eldste

kjente tilfelle av kreft i Norge. Hun har også hatt Morgagnisyndrom.

Utstillingen Levd liv beskriver også vitenskaplige

metoder som Røntgen, CT, DNA, ulike isotop-analyser og

osteologi. Her kan publikum lære mye om hvordan vi kan få

informasjon om mennesker både i dag og i fortiden.

Kunnskapen om de tre vikingenes skjebne skaper undring, ettertanke

og refleksjon. Dialogen mellom guiden og publikum

blir et møte mellom mennesker med universelle spørsmål.


25. november 07-15.november. 2008

odens Öga

– mellan människor och

makter i det förkristna norden

Utstillingen odens öga handler om religionsskiftet fra

hedendom til kristendom i yngre jernalder. odens öga er

produsert av dunkers kulturhus i Helsingborg, og den ble

også vist på Statens historiska museer i Stockholm. dette

er den mest betydningsfulle enkeltsatsingen midgard har

gjort av temporære utstillinger, og vi er det eneste museet

i norge som viser denne utstillingen.

G A L LL E R I M I D G G

A R D

Odens öga består av montre med et audioguidesystem,

hvor publikum får inngående kunnskap om vikingenes religionsutøvelse,

deres tanker om verdens skapelse og hvilke

krefter som styrer menneskenes skjebne. Vi viser også Maja

Hagermanns film om Skapelsen, 3 portretter av personer

som alle har et nært forhold til ulike aspekter ved norrøn

mytologi. I utstillingen inngår også kunstverk av Maria

Weger, og hun henter inspirasjon fra Odin som mytisk og

religiøs person.

Gjenstandene som stilles ut er lånt inn fra ulike institusjoner

fra Skandinavia, blant annet Statens historiska museer

i Stockholm, Lunds Universitets Historiska museum, Kulturen

i Lund, Nordiska museet og Kulturhistorisk museum i

Oslo. Originalene er av en meget spesiell og sjelden format;

blant annet romerske solidi (gullmynter) fra 300-tallet, Vevlodd

fra Karstorp, ringbrynje fra Vendel, spydspisser, spillebrikke

og volvestaver fra Birka i Sverige. Av sjeldne kopier

kan nevnes kopi av damasksmidd sverd, gullhalskragen fra

Möne, silkebroderi og dyrestolpe fra Oseberfunnet .

Midgard historisk senter tilpasser guidetjenestene etter

publikums behov og ønsker. Vi tar ofte i bruk vårt pedagogiske

rom hvor vi har en vikinghall med klær, våpen og

utstyr. Her blir vi plassert etter rang, og husfrua forteller

spennende historier fra vikingenes hverdag og fest. Utstillingsmontrene

i denne delen av Odens öga er tilpasset

barn og unge. Gjenstandene som vises er forteller om gull,

rikdom, brettspill og militærstrategi.

Odens öga vil gir deg mulighet til økt kunnskap og et innblikk

i vikingenes verdensbilde.


M I M E S

G J E S T E B U D

TorSdag 13. noVEmBEr kl 23.00

mennesket og mystikken

Når det er torsdag, fullmåne og midnatt kan man høre

mystisk musikk fra en av Borreparkens gravhauger… Bli

med på en vandring under fullmånen med en spesiell guide.

Kanskje byr denne natten på et av dine mest spennende

øyeblikk denne høsten?

Oppmøte på Midgard historisk senter. Salg av vikingsuppe.

Entré kr 100

Åpningstider: se oppdaterte tider på vår hjemmeside:

www.midgardsenteret.no

du finner oss rett ved Borre Kirke, 5 km fra Horten havn.

gode parkeringsmuligheter!


midgard - et spennende

møte- og konferanselokale

Er du kommet til en erkjennelse om at mange kurs- og

konferansesteder begynner å likne mye på hverandre? da

er du kanskje mottakelig for noe nytt og litt annerledes?

Midgard er et meget spenstig arkitektonisk perle ved Oslofjorden,

en times kjøring fra Oslo Midgard ligger ved

Borrehaugene i Vestfold. Stedet er historisk og viden kjent.

Vikingtid er stikkordet. Det er en merkelapp som også de

fleste utlendinger forbinder Skandinavia med. Har dere

salgs- eller forhandlingsmøter, trenger dere et vakkert sted

å presentere prosjekter? Omgivelsene teller og virker på beslutningstakere!

Vi tilrettelegger konferanser, kurs og festlige anledninger

med historisk tilsnitt. Det finnes knapt vakrere selskapslokale

i Vestfold enn Midgard.

ForespørsLer og biLLettbestiLLing:

tlf. 33 07 18 50 mellom 08:00 - 15:30

Faks 33 07 08 07

epost: info@ midgardsenteret.no

Similar magazines