26.07.2013 Views

AAlborg gAlop Derby

AAlborg gAlop Derby

AAlborg gAlop Derby

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Husk<br />

også v75-spil<br />

til sverige<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

19 // lørdag 18. august 2012 // kl. 13.30 // Pris 20 kr.<br />

program<br />

BaNE 07baneNr.<br />

www.aav.dk<br />

<strong>AAlborg</strong> <strong>gAlop</strong> <strong>Derby</strong><br />

(<strong>AAlborg</strong>s store <strong>gAlop</strong>DAg)<br />

oplev 7 flotte <strong>gAlop</strong>løb, Hvor Der k æmpes<br />

om præmier op imoD ½ mio. kr.<br />

• Gratis entrè for hele familien denne daG<br />

• Gratis ponyridninG for alle børnene<br />

• Gratis champaGne til alle Gæster efter 1. løb<br />

• Vi kårer de 3 flotteste oG sjoVeste hatte oG GiVer hVer et<br />

rejseGaVekort på kr. 500,-<br />

• Vind kr. 200.000 i V5 spillet<br />

• Vi sælGer iGen i daG anpartskuponer til V5 spillet<br />

• stor hesteeVent i GiGantium lørdaG d. 8. september – se mere på side 26 oG 27<br />

• cafè pitstop åben fra kl. 11.00 hVer daG året rundt<br />

aalborg • 1


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

velkommen<br />

kære publikum, sponsorer oG alle aktiVe:<br />

2 • aalborg<br />

2 løbsdage på 3 dage er ikke hverdagskost<br />

her på NKI racing arena aalborg,<br />

men det er alligevel anden gang indenfor<br />

de sidste 5 uger vi skal det, og det er<br />

vi meget glade for.<br />

I eftermiddag afvikler vi aalborg galop <strong>Derby</strong>/Store<br />

galopdag, og på mandag afvikler vi Danmarks Mesterskabet<br />

for travjockeys. Tilbage til dagens løb, hvor vi<br />

har den store fornøjelse at kunne byde på 7 på papiret<br />

meget spændende løb, og der er masser af flødeskum<br />

på kagen, i og med rigtig mange gode heste er på startlinien.<br />

På forhånd tegner det til, at løbene er meget åbne, hvilket<br />

betyder at V5 garantien på de kr. 200.000 sagtens<br />

kan komme til udbetaling til en heldig/dygtig spiller. Vi<br />

sælger igen anpartskuponer efter først til mølle princippet,<br />

og qua ovennævnte garanti med kr. 200.000 til<br />

1 række med 5 rigtige, er det værd at spille med i dette<br />

populære spil enten via anpart, via en lynkupon, sammen<br />

med venner/kollegaer eller på egen hånd. Hvis du<br />

har spørgsmål til spillet eller andet, står vores medarbejdere<br />

klar til at hjælpe dig i vores Infomationsbod<br />

eller i den enkelte salgsbod.<br />

Fra banens side sætter vi alle sejl til med en masse aktiviteter<br />

til gavn for publikum og alle aktive. ordet ”gratis”<br />

går igen flere gange i løbet af eftermiddagen. Der<br />

er helt ekstraordinært gratis entrè for hele familien,<br />

gratis ponyridning for børnene, og gratis champagne<br />

til de voksne efter 1. løb. Derudover gøres dagen ekstra<br />

festlig, da vi igen i år har indgået samarbejde med<br />

rejsebureauet Happy Days, hvor vi præmierer de 3 flotteste<br />

hatte hver med et gavekort på kr. 500.-. Vinderne<br />

vil blive hyldet i Nørresundby bank boxen efter 7. løb.<br />

apropos Nørresundby bank boxen afholder vi igen<br />

publikumskonkurrence. Efter eftermiddagens 7. løb<br />

hædres vinderen. For at deltage i konkurrencen skal<br />

du/I aflevere ikke gevinstgivende kuponer i de opstillede<br />

kasser, hvorefter der trækkes lod om 2 billetter til<br />

aalborg Kongres & Kulturcenter.<br />

afslutningsvis ønsker vi at sige tak til alle løbs sponsorerne,<br />

som bidrager til at gøre løbsdagen i dag endnu<br />

mere interessant. Se alle sponsorerne på side 4 og 6-7.<br />

bemærk også at Hippolyt er på plads med en stand,<br />

som bliver placeret ved drive-in parkeringen.<br />

Velkommen til jer alle sammen med masser af oplevelser<br />

og med håbet om en god eftermiddag.<br />

På glædelig gensyn - It`s racing Time.<br />

Med venlig hilsen<br />

Michael Korfitsen<br />

Direktør<br />

løbsDAgeNs tiDer //<br />

TIl NKI raCINg<br />

arENa aalborg<br />

Kl. 11.00 Cafè Pitstop åbner med mulighed for alt spil<br />

Kl. 11.30-14.00 Sildebord i Café Pitstop<br />

Kl. 12.00 Cafeteria/spillehal åbner<br />

restauranten åbner – mad fra kl. 12.30.<br />

Kl. 12.30 Infoboden i cafeteriet/spillehallen åbner<br />

Kl. 13.50 1. løb<br />

uden mad<br />

& drikke<br />

restAurANteN<br />

buffet ................................... kr. 175.-<br />

Husets burger m/pommes . kr. 85.bøfsandwich<br />

m/pommes ... kr. 85.bøfsandwich<br />

......................... kr. 75.-<br />

Pariserbøf .............................. kr. 85.-<br />

Stjerneskud ........................... kr. 85.-<br />

Smørrebrød 3 stk. ................ kr. 65.-<br />

Dagens ret:<br />

Forloren hare med sauce og<br />

kartofler ................................. kr. 85.-<br />

Bordbestilling<br />

tlf. 96 30 37 00/20 91 15 30<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

NiCe to kNoW koNtAkt os<br />

bybusser //<br />

buslinie 13 – ankomst hvert 15 min.<br />

dankort //<br />

Findes v/indgangen til spillehallen.<br />

driVe-in //<br />

gratis entré<br />

multiHuset<br />

Der sælges øl og vand.<br />

stAlDgrilleN<br />

lun sandwich ........................ kr. 30,-<br />

lun stort stjerneskud .......... kr. 50,-<br />

Hjemmelavet bøfsandwich<br />

med sovs ................................ kr. 45.-<br />

Div. pølser, øl, vand is og slik.<br />

proGramændrinGer //<br />

Findes på www.aav.dk<br />

under tips og ændringer.<br />

infoboden i cafeteriet/<br />

spillehallen //<br />

Åbner kl. 12.30<br />

aav.dk //<br />

Tjek seneste nyheder og tilbud på<br />

www.aav.dk<br />

CAfé pitstop<br />

Dagens ret:<br />

Forloren hare med sauce og<br />

kartofler ................................. kr. 65.-<br />

Sildebord fra kl. 11.30 til<br />

kl. 14.00 til kun ..................... kr. 20.-<br />

Smørrebrød 1 stk ................. kr. 18.-<br />

Smørrebrød 3 stk ................. kr. 50.-<br />

i bAreN i CAfeteriA/<br />

spilleHAlleN<br />

Sælges øl, vand, kaffe, slush ice,<br />

stegte pølser m/brød, frankfurter<br />

m/brød, is og kage.<br />

Det sker Der i NørresuNDby<br />

bANk boxeN:<br />

lige efter 7. løb:<br />

2 billetter til aalborg Kongres &<br />

Kulturcenter<br />

aalborG Væddeløbsbane<br />

Skydebanevej 25<br />

9000 aalborg<br />

E: -info@aav.dk<br />

T:-96 30 37 00<br />

baneforvalter tlf. 25 32 25 12<br />

aalborg • 3


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

2012<br />

4 • aalborg<br />

MØD OS PÅ STORE GALOP DAG<br />

St. Hippolyt forhandlere Ulla og Peter Johansen<br />

Vi står klar med vores stand - fyldt med gode tilbud!<br />

NaturMüsli - Det økonomiske alternativ<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

Staldbesøg<br />

Foderplan<br />

Forhandler:<br />

Ulla & Peter Johansen<br />

Vestbjergkærvej 16 · 9380 Vestbjerg<br />

Tlf. 2016 6029 · 4062 6115<br />

mail@danielsminde.dk<br />

Fra kun kr.<br />

6 50*<br />

pr. dag<br />

Telefonrådgivning<br />

Kom og mød vores konsulent<br />

Marianne Sønderkjær<br />

- ta’ en snak om din hest/heste i din stald<br />

www.facebook.com/rytterietvielskerheste<br />

www.hippolyt.dk · tel. +45 7020 5344<br />

*500 kg hest i middel træning (700 g pr. dag). Prisen er ved køb af 1/1 palle, inkl. fragt og moms<br />

i eksperttips<br />

eksperttips frA reNé lArseN<br />

1. løb: 4-2-1<br />

2. løb: 7-3-9 outs. 8<br />

3. løb: 11-2-1 outs. 7<br />

4. løb: 7-6-9 outs. 2<br />

5. løb: 5-11-2 outs. 1<br />

6. løb: 8-6-1 outs. 9<br />

7. løb: 3-5-8 outs. 2/9<br />

amatørrytter<br />

rikke munk sørensen<br />

58 point<br />

rENÉ larSEN<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

DagENS rYTTEr // marcos robaldo<br />

DagENS SIKrE VINDEr // 1.løb nr. 4 smartinblack<br />

amatørtræner<br />

jytte løGtVed<br />

58 point<br />

hesteejer<br />

morten nielsen<br />

46 point<br />

1. løb 4 - 2 - 1 4 - 2 - 1 4 - 2 - 1<br />

2. løb 7 - 3 - 9 outs 4 1 - 9 - 3 outs 5 7 - 8 - 3 outs 6<br />

3. løb 2 - 7 - 4 outs 6 7 - 4 - 2 outs 11 2 - 7 - 6 outs 3<br />

4. løb 6 - 7 - 3 outs 5 6 - 7 - 10 outs 4 7 - 3 - 6 outs 5<br />

5. løb 5 - 2 - 1 outs 11 5 - 11 - 6 outs 4 11 - 5 - 1 outs 10<br />

6. løb 9 - 8 - 10 outs 3 1 - 8 - 9 outs 10 8 - 9 - 7 outs 1<br />

7. løb 3 - 7 - 5 outs 4 7 - 2 - 5 outs 10 3 - 5 - 1 outs 7<br />

i<br />

top 3<br />

1 killiney - 51 point<br />

2 mollie Jo - 46 point<br />

3 Cut imperial - 26 point<br />

i kAmpeN om titleN som<br />

“årets Hest på Nki AreNA 2012”:<br />

til salg<br />

filippa (ire)<br />

starter i Aalborg<br />

2 års gp og med<br />

engagement i<br />

flere storløb.<br />

Henv.<br />

galoptræner<br />

søren Jensen,<br />

tlf. 4053 0419<br />

aalborg • 5


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

i<br />

6 • aalborg<br />

DAgeNs spoNsorer<br />

HELLE OG FINN ANDERSEN<br />

SPONSORERER El Salvadors Sommersprint<br />

HIppOLyt<br />

Sponsorerer<br />

Aalborg 2 årings Grand Prix<br />

Dronninglund TV Center<br />

sponsorerer<br />

Campuslang Handicap<br />

I 1976 startede asaa TV Center i små<br />

lokaler i asaa. Efter nogle år, var det blevet<br />

nødvendigt med mere plads og derfor byggede<br />

vi ny forretning på Skippergade i asaa.<br />

I 1993 besluttede vi at starte forretning i<br />

Dronninglund, da mange af vores kunder<br />

var fra byen og omegnen. I 3 år drev vi butik<br />

i både asaa og Dronninglund, indtil vi i 1996<br />

byggede vores 400 m2 store nye butik i<br />

Dronninglund. grunden var pladsmangel og<br />

vores ønske om at tilbyde den bedste service<br />

for vores kunder. Vores mål er klart, vi<br />

ønsker tilfredse kunder og det gør vi bedst<br />

ved salg af kvalitetsprodukter samt yde en<br />

god service.<br />

Dronninglund TV Center<br />

Stationsvej 12 a 9330 Dronninglund<br />

Tlf:98841044<br />

www.dronninglund-tv-center.dk<br />

DANSK GALOP<br />

Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme<br />

The Danish Jockey Club<br />

Dansk Galop Sponsorerer<br />

Stars Pride Handicap<br />

Dansk Fuldblodsopdræt har også klaret<br />

sig forrygende i 2012, i konkurrence med<br />

udenlandsk blod. lørdag d 1 september<br />

afholder Dansk galop foreningens årlige<br />

åringsaktion.<br />

auktions kataloger kan afhentes gratis i<br />

banens sekretariat.<br />

Der er webcam udsendelse på hjemmesiden.<br />

NKI KLOAK- &<br />

INDUSTRISERVICE A/S<br />

SPONSORERER<br />

NKI Champions Stakes<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

horsetransport v Grindsted flytteforretning og helle frydensberg<br />

sponsorerer crostini handicap<br />

Hestetransport kørsel i ind-& udland. god plads til 9 heste. ligeledes varetager vi alle former for transport,<br />

& flytning, i ind-&udland. Vi er behjælplig med alt vedr. flytning, ned-udpakning, slutrengøring mm.<br />

Flyttelift op til 25 meter.Vi har opvarmede & aflåste opmagasineringslokaler, på vores bopæl.<br />

Tjek vores hjemmeside: www.grindstedflyt.dk , for flere oplysninger.<br />

Hjallerup Maskinforretning sponsorerer Provinsens 3 års serie<br />

Hjallerup Maskinforretning a/S er en mangesidet virksomhed, med salg og service til Private,<br />

Industri, landbrug og Hobby. Udover hovedafdelingen i Hjallerup består koncernen af yderligere<br />

4 afdelinger i Nordjylland nemlig brønderslev Maskincenter, Hjørring Maskincenter,<br />

Støvring Maskincenter og aars Maskinforretning med i alt 127 ansatte.<br />

I alle afdelinger findes der en velassorteret butik , reservedelslager, serviceværksted og<br />

salgsafdeling. Det brede sortiment i butikkerne består bl.a af smådyrsafdeling, alt til hest<br />

og rytter, arbejdsbeklædning, have /park redskaber,landbrugsartikler, legetøj , maling osv.<br />

I salgsafdelingen er hovedforhandlingen Massey Ferguson og Fendt traktorer, samt andre<br />

produkter til det moderne landbrug.<br />

aalborg • 7


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

GRAtIS<br />

ponyridning<br />

8 • aalborg<br />

AAlborG<br />

Galop <strong>Derby</strong><br />

Aalborg Galop <strong>Derby</strong> afholdes på NKI Racing<br />

Arena Aalborg, det tidligere Aalborg Væddeløbsbane<br />

med 7 fantastiske galopløb,<br />

som konkurrerer om præmiesummer op<br />

imod kr. 500.000,-<br />

Lørdag d. 18. august kl. 13.30<br />

Kom og gør dagen ekstra festlig<br />

- vi præmierer i samarbejde med Happy Days<br />

de 3 flotteste og sjoveste hatte hver med et<br />

rejsegavekort på kr. 500,-<br />

Sildebord til kun kr. 20.- i vores Cafè Pitstop<br />

fra kl. 11.30 til kl. 14.00.<br />

Bestil bord i vores restaurant på tlf. 20 91 15 30<br />

eller på 96 30 37 00.<br />

Gratis champagne til alle gæster<br />

Husk: Der er travløb igen Mandag d. 20. august kl. 18.15<br />

og onsdag d. 29 .august kl. 15.15.<br />

Skydebanevej 25 · 9000 Aalborg<br />

Tlf. 96 30 37 00 · Se mere på www.aav.dk<br />

Gratis entrè for<br />

hele familien<br />

denne dag<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

sildebord til kun kr. 20.-<br />

hver eneste lørdag fra kl. 11.30-14.00 i<br />

sportscafeèn/pitstoppen på<br />

Nki racing Arena Aalborg<br />

Spis alt hvad du kan af 4 slags sild og leverpostej til kun kr. 20.-<br />

Store fadøl kr. 30.-<br />

grøn Tuborg/Tuborg Classic flaskeøl kr. 15.-<br />

5 slags spiritus: aalborg akvavit, rom, Vodka, gin, bacardi lemon<br />

0.5 ltr. Coca Cola, Squash, Sprite m. fl. Kr. 20.-<br />

Kildevand kr. 12.-<br />

Flot spillehal med automater<br />

Flotte lokaler med hestevæddeløb og forskellige sportsgrene på<br />

storskærm, herunder fodbold, håndbold og ishockey<br />

Der kan spilles på alt slags spil, som Danske Spil udbyder<br />

Social samvær i pæne og rare omgivelser<br />

Pitstoppen åben hver dag<br />

Hverdage 11-22<br />

Weekend 11-19<br />

Skydebanevej 25 - 9000 aalborg - Tlf. 98 12 12 17 - www.aav.dk<br />

aalborg • 9


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

i<br />

10 • aalborg<br />

Nki rACiNg AreNA<br />

<strong>gAlop</strong>stAtistik pr. 17. August<br />

Heste:<br />

Killiney 4 st. 1 – 3 – 0 kr. 38.000<br />

Mollie Jo 4 - 1 – 2 – 1 - 26.800<br />

Cut Imperial 3 - 1 – 0 – 2 - 24.300<br />

Tamarind Hill 3 - 1 – 0 – 2 - 22.500<br />

Watch Chain 3 - 0 – 2 – 1 - 21.500<br />

træNere:<br />

John Nielsen 23 st 3 – 7 – 8 kr.106.000<br />

Tina Mortensen 9 - 3 – 1 - 5 - 60.300<br />

Mette Fruergaard 11 - 2 –0 – 5 - 47.700<br />

Tinna Hovgaard 9 - 2 – 2 –2 - 38.400<br />

Jane grove 15 1 – 0 – 8 - 35.300<br />

ryttere:<br />

Frederick Salvador 15 3 – 7 – 5 kr. 100.500<br />

anders bager 12 3 – 2 – 6 - 74.600<br />

Emilia Hvitved Pedersen 14 2 – 1 - 2 - 47.000<br />

Nicolaj Stott 7 2 – 0 – 3 - 39.100<br />

Sara Slot 8 1 – 2 – 2 - 31.400<br />

oliver Wilson 8 1 – 1 – 5 - 30.700<br />

Marcos robaldo 9 1 – 1 – 0 - 15.500<br />

ann-Charlotte Nielsen 5 1 – 0 – 0 - 18.000<br />

Ditte bundgaard 4 1 – 0 – 0 - 18.000<br />

Pia gram 5 1 – 0 – 0 - 11.000<br />

i proviNs<strong>gAlop</strong>peNs<br />

lADies CHAmpioNsHip 2012<br />

spoNsor:<br />

stormagasin salling, århus<br />

rytterkonkurrence for kvindelige ryttere (uanset licenskategori),<br />

der har deltaget i galopløb på Jydsk Væddeløbsbane,<br />

Fyens Væddeløbsbane og/eller på aalborg Væddeløbsbane i<br />

sæsonen 2012.<br />

Der gives point efter følgende skala:<br />

1. plads = 10 point<br />

2. plads = 7 point<br />

3. plads = 5 point<br />

4. plads = 3 point<br />

5. plads = 1 point<br />

6. plads = 1 point (når 6. pladsen præmieres)<br />

Indløbsrækkefølgen er identisk med totalisator resultatet på<br />

løbsdagen, dog således, at ryttere, der rider heste, der starter<br />

u/totalisatorspillet, registreres for indløbsrækkefølgen.<br />

i<br />

<strong>gAlop</strong>stAtistik<br />

DANmArk pr. 2. August 2011<br />

Heste:<br />

Darcy 4 2 – 0 –2 kr. 446.250<br />

Cantenac 4 2 – 0 – 2 - 269.750<br />

Summertime 4 4 - 1 – 0 - 225.000<br />

Solo 4 3 – 0 – 1 - 175.000<br />

Tertullus 2 2 – 0 – 0 - 175.000<br />

træNere:<br />

bent olsen 120 18 – 24 – 46 kr.1.618.900<br />

Francisco Castro 18 5 – 2 – 4 - 735.750<br />

Søren Jensen 62 10 – 6 - 14 - 430.250<br />

Tina Mortensen 43 9 – 4 – 16 - 355.000<br />

Hanne bechmann 27 4 – 3 – 11 - 308.000<br />

ryttere:<br />

oliver Wilson 84 15 – 9 – 32 kr. 543.000<br />

rafael Schistl 50 15 – 4 – 18 - 1.103.550<br />

anders bager 35 10 – 5 – 14 - 221.450<br />

lennar Hammer 44 9 – 8 – 16 - 528.950<br />

Marc Stott 45 8 – 5 - 17 - 331.850<br />

Manuel Martinez 35 8 – 3 –65 - 640.500<br />

Marcos robaldo 55 7 – 7 –19 - 243.950<br />

Jacob Johansen 51 6 – 14 – 16 - 709.900<br />

Nicolaj Stott 68 6 – 5 – 26 - 252.200<br />

Max W.Friberg 37 5 – 5 – 12 - 173.000<br />

Den rytter, der efter sæsonens slutning har opnået flest point<br />

på ridt på de tre provinsbaner, vil modtage et gavekort til Stormagasin<br />

Salling på 3.000 kr. 2. pladsen giver et tilsvarende<br />

gavekort på 2.000 kr. og 3. pladsen et gavekort på 1.000 kr.<br />

alle deltagende ryttere med minimum 10 starter på de tre<br />

baner og minimum 15 point i alt vil modtage et gavekort på<br />

500 kr.<br />

gavekortene kan indløses i Stormagasin Sallings butikker i<br />

aalborg og Århus og kan ikke omsættes til kontanter. gavekortene<br />

til de tre bedst placerede ryttere vil blive overrakt af<br />

Karin Salling i forbindelse med Trav- & galopsportens galla,<br />

der afholdes i januar 2013 på Hotel Nyborg Strand.<br />

stilling pr. 17. august 2012<br />

Emilia Hvidtved 109 point<br />

lea olsen 102 -<br />

Sara Slot 82 -<br />

amanda Harbjerg 65 -<br />

Pia gram 50 -<br />

i tips<br />

v5 forslAg<br />

1.afd. 1-2-4-7-11<br />

2.afd. 2-4-6-7-9<br />

3.afd. 5-11<br />

4.afd. 8<br />

5.afd. 3-5<br />

i alt 100 kr.<br />

SæSonplan 2012<br />

august<br />

Lørdag 18/8<br />

– Galopdag<br />

Mandag 20/8<br />

Onsdag 29/8<br />

– Nordisk onsdag<br />

September<br />

Lørdag 8/9<br />

– Aalborg Store Pris<br />

Søndag 9/9<br />

– Aalborg Store Pris<br />

Mandag 17/9<br />

Mandag 24/9<br />

oktober<br />

Mandag 1/10<br />

– Grand Circle for 4 årige hopper<br />

Fredag 12/10<br />

Søndag 21/10<br />

– V65-dag<br />

Mandag 29/10<br />

i bANeiNfo<br />

træninGstider<br />

Mandag -8.00 - 13.00<br />

Tirsdag -lukket<br />

onsdag -8.00 - 20.00<br />

Torsdag -8.00 - 13.00<br />

Fredag -8.00 - 13.00<br />

lørdag -8.00 - 13.00<br />

Søndag -lukket<br />

alle ugens dage kan trænes<br />

frit på lille bane og skovstien.<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

november<br />

Søndag 4/11<br />

– Finale Dansk Avlsløb og V65 dag<br />

Mandag 12/11<br />

Mandag 26/11<br />

December<br />

Mandag 10/12<br />

Fredag 28/12<br />

Mandage kl. 18.15 //<br />

Onsdage kl. 15.15 //<br />

Fredag/Lørdag/søndag:<br />

Tidspunkt følger<br />

For at tilgodese flest mulige ændrer vi på flere forhold i 2012, og det<br />

betyder bl.a. følgende:<br />

lystræninG<br />

I perioden 1. november til 31. marts<br />

vil der være lysaften træning hver<br />

onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00.<br />

I møder bare op og træner igennem<br />

– ingen tilmelding, så I også i<br />

vinterperioden kan få trænet jeres<br />

heste, uanset om I er professionel<br />

eller amatør.<br />

aalborg • 11


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

Kl. 13.50<br />

12 • aalborg<br />

Ål-20120818-1 Trio<br />

1Vinder<br />

1<br />

Plads Trio<br />

Trio<br />

Hippolyt præsenterer:<br />

<strong>AAlborg</strong>s 2-års grAND prix 2012<br />

1500<br />

Præmiesum<br />

gr<br />

66.400 kr. (33.200-16.600-10.000-6.600) 4 præmier<br />

HIPPOLYT'S<br />

Distance 1500<br />

2-ÅRS<br />

meter<br />

GRAND PRIX<br />

0 kr<br />

For<br />

0-0-0-0-0-0-0-0<br />

2-årige heste. Åben afdeling. Vægt: 59 kg<br />

Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter.<br />

Rek 1500 gr: Inget rekord finns<br />

ROYAL LANE 57,5 Sara Slot<br />

2, fuks hp Silca Legend-Lois Lane / Academy Award (NVA Racing) Livs: Ej startet.<br />

1 TURKIS; hvide; brun Stald Amigos I/S 2012: Ej startet<br />

Hanne Bechmann Formtal: - 2011: Ej startet<br />

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.08,2 - 57,5 O Wilson gdk<br />

FILIPPA (IRE) 57,5 Rafael Schistl<br />

2<br />

2, sk. hp Verglas-Oblique / Giant's Causeway (Ire Irland)<br />

GRØN,hvid stolpe & logo;hvid Stald Seeland<br />

Livs:<br />

2012:<br />

3 0-0-0<br />

3 0-0-0<br />

0<br />

0<br />

Søren Jensen Formtal: - 2011: Ej startet<br />

Kl 12/ 5-Kv 1100 gr gd Tid: 1.09,4 - 57,5 O Wilson gdk<br />

Kl 7/ 7-1 25.000 av 1200 gr gd 1.10,8 Smartinblack 56 Joaninha 57,5 - 7-16,5 8 57 O Wilson 73<br />

Tæ 28/ 7-3 29.050 av 1150 gr gd 1.10,1 Saving Kenny 59 Palagirl 54,5 - 6-12 10 57,5 O Wilson 141<br />

Kl 5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 6-9 10 57,5 O Wilson 122<br />

CHA CHA AWARD 57,5 Nanna Emilie Hansen<br />

3<br />

2, brun hp Academy Award-Chalet / Singspiel (Morten Nielsen)<br />

LILLA,sorte prikker;lilla Stald Søndervang<br />

Livs:<br />

2012:<br />

Ej startet.<br />

Ej startet<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: - 2011: Ej startet<br />

År 9/ 8-Kv 0950 gr gd Tid: 1.02,6 - 59 N Hansen gdk<br />

SMARTINBLACK (IRE) 59 Marcos Robaldo<br />

4<br />

2, brun h Footstepsinthesand-Terri's Charmer / Silver Charm (Ire Irland)<br />

BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

3 2-1-0<br />

3 2-1-0<br />

72.350<br />

72.350<br />

Bent Olsen Formtal: - 2011: Ej startet<br />

Kl 26/ 5-Kv 1100 gr lt Tid: 1.06,4 - 59 M Robaldo gdk<br />

Kl 9/ 6-1 25.000 av 1100 gr gd 1.04,3 Harmonia 57,5 Smartinblack 59 - 2-hls 8 59 J Johansen *15<br />

Kl 7/ 7-1 25.000 av 1200 gr gd 1.10,8 Smartinblack 56 Joaninha 57,5 - 1-13 8 56 M Robaldo *16<br />

Tæ 28/ 7-1 37.350 av 1150 gr gd 1.11,0 Smartinblac 56,5 Up Up Euphori 58 - 1-11,5 5 56,5 M Robaldo 25<br />

Ål-20120818-2 Trio<br />

i ANpArtskupoN til v5<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

2200 gr<br />

2<br />

Trio CROSTINI HANDICAP<br />

vi lAver igeN i eftermiDDAg 22.000 kr eN 11.000-5.500-2.600-1.700-1.200-0-0-0<br />

ANpArtskupoN i v5 spillet, som sælges efter først til mølle priNCippet.<br />

Husk v5-gArANti på 200.000 kr.<br />

Rek 2200 gr: Inget rekord finns<br />

MISS MONTANA (FR) 59 Rikke Munk Sørensen (61)<br />

1<br />

7, fuks hp Garuda-Montana Rosa / Funambule (Fr Frankrig)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

38 3-5-4<br />

4 0-1-0<br />

122.202<br />

5.500<br />

John Nielsen (a) Formtal: 55 2011: 11 2-2-2 74.658<br />

Ø 24/ 5-7 21.120 h4 1980 gr gd 2.08,3 Intricate Tal 65 Fendi 57 55 9-15,5 14 60 F Salvador 292<br />

Ål 22/ 6-9 11.000 h5 2000 gr bl 2.11,1 River Boat 56 Miss Montana 59 55 2-0,5 9 59 F Salvador 52<br />

Ø 28/ 6-8 22.080 h5 2160 gr lt 2.21,2 Rambo'S Cinde 57 Surfer 73 55 8-15 14 63 T Butenko 140<br />

Ø 11/ 7-7 21.120 h5 1730 gr tg 1.56,5 Cabriolet 57 Totte 50 55 7-11,5 15 63 T Langvad 211<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 55 Udeblevet fra start -<br />

NIELS JUNIOR 55 Danny Patil (52)<br />

2<br />

3, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove)<br />

PINK,sort firkant;pink;sort/pink Trine Johansen O Kasper Pedersen • Totalentreprise<br />

Jane Grove<br />

Livs:<br />

2012:<br />

Formtal: 50 2011:<br />

3 0-0-0<br />

3 0-0-0<br />

Ej startet<br />

0<br />

0<br />

• Hovedintreprise<br />

År 19/ 5-Kv 0950 gr gd Tid: 58,6 - 59 D Patil gdk<br />

Kl 26/ 5-1 20.000 av 1600 gr lt 1.36,9 Gallant File 59<br />

År 6/ 7-7 • 8.800 Industribyggeri<br />

av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67<br />

Clauses Andor 57<br />

Fars Ferrari 58<br />

Prime Grey 59<br />

- 6-20<br />

- 6-14<br />

52 7-7<br />

7 59<br />

7 57<br />

9 53<br />

D Patil<br />

N Stott<br />

C Weilby<br />

160<br />

104<br />

126<br />

WELLMIND • Boligbyggeri (IRE)<br />

• Landbrugsbyggeri<br />

S 63 Frederick Salvador<br />

3<br />

4, brun hp Ransom O'war-Wellvita / Vettori (Swe Sverige)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

8 0-1-0<br />

2 0-0-0<br />

15.308<br />

0<br />

John Nielsen (a) Formtal: 57 2011: 5 0-1-0 12.041<br />

Ø 07/ 11-6 20.068 av 1980 gr gd 2.08,9 Severio 58,5 Lord Rossmo 60 62 5-2,5 12 54 C Lopez 78<br />

Gø 07/ 11-3 18.704 h4 2400 gr gd 2.33,0 Qickilai 55 Holma Indi Lo 56 61 8-11 14 56,5 J Neuroth 108<br />

Ø 8/ 9-8 20.068 av 2400 dt gd 2.39,4 Maraboux Ja 56,5 Wellmind 55 59 2-6 9 B 55 F Johansson 79<br />

Gø 3/ 6-2 16.600 h5 2400 gr lt 2.33,4 Bridge The Ga 52 Mahogny Man 53 60 11-18 14 B 62 F Salvador 65<br />

Gø 29/ 7-4 16.600 h5 2200 gr gd 2.21,2 Mohikan 56 Galdessa 64 59 10-16 13 60 F Salvador 451<br />

CARNET APACHE (SWE) 53 Dayverson De Barros (52/46)<br />

4<br />

11, mkbr. hp Caerwent-Simone Apache / National Zenith (Swe Sverige)<br />

MKBLÅ,hvid sømmer;mrkblå;mblå/hvi Stall Camino<br />

Livs: 115 10-9-13<br />

2012: 5 0-0-0<br />

249.218<br />

2.500<br />

Lena Natt Och Dag, Sverige (a) Formtal: 40 2011: 12 0-1-0 10.584<br />

Kl 28/ 4-1 10.000 h5 2200 gr bl 2.31,4 Sand Rose 65 Kirlia 53 40 6-m 6 52 M Martinez 150<br />

Kl 20/ 5-1 a 10.000 h5 1600 gr gd 1.38,3 Indian Pale 60 Feuer Claus 54 40 4-8,5 7 54 H Mårtensson 159<br />

Kl 26/ 5-2 10.000 h5 2200 gr lt 2.14,3 Irish Lad 57 De Luca 58 40 5-9,5 7 53 A Hollstenius 112<br />

Ø 7/ 6-6 21.120 h5 1730 gr gd 1.51,0 Naja 59 Rambo'S Cinde 58 40 8-12 12 48 H Rosen 496<br />

Ø 28/ 6-8 22.080 h5 2160 gr lt 2.21,2 Rambo'S Cinde 57 Surfer 73 40 11-19,5 14 57 D Heggum 255<br />

BYGGEFIRMA<br />

ANDY CAPP 54 Emilia Hvitved Pedersen<br />

(52/50) Arne Andersen Vrå A/S · Nordre Ringvej 7-9 · 9760 Vrå · Tlf. 98 98 19 64 · www.arne-andersen.dk<br />

5<br />

7, fuks v Coneybury-Amber Night / Starry Night (Gunnar Vestergaard)<br />

GRØN m.hvid stolpe; hvid hue Ditte Bundgård O Rune Vad<br />

Livs:<br />

2012:<br />

39 2-2-4<br />

4 0-0-0<br />

92.553<br />

2.700<br />

Ditte Bundgård (a) Formtal: 46 2011: 4 0-0-0 1.500<br />

Ø 27/ 10-5 21.023 h4 1100 dt gd 1.09,0 Requested 71 Aylar 65 48 7-8 9 60 R Sørensen 221<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 47 5-9,5 7 53 L Møller 50<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 47 6-6 7 54 E Hvitved Peders 69<br />

Ål 22/ 6-9 11.000 h5 2000 gr bl 2.11,1 River Boat 56 Miss Montana 59 47 4-2,5 9 54 E Hvitved Peders 78<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 47 6-7 9 53 N Hansen 150<br />

MAY GIRL 49 Francis Waweru (52/46)<br />

i DAgeNs tips<br />

Totalentreprenør<br />

ved renoveringer i<br />

Boligforeningen P.M.<br />

6<br />

5, brun hp Mind Games-Seashore / Prince Sabo (Olav Kirkegaard Olesen)<br />

BLÅ,gul sol;grøn;gul. Olav Kirkegaard Olesen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

13 1-0-0<br />

3 0-0-0<br />

13.900<br />

1.500<br />

Line Juhl Nielsen Formtal: 43 2011: 4 1-0-0 10.000<br />

Kl 22/ 10-1 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Nobel Penan 57,5 The Mate 65 48 7-6,5 10 59 L Nielsen 146<br />

År 6/ 11-12 9.000 h4 1550 gr gd 1.36,7 Acquaviva 65 Sir Alexander 54<br />

Od 20/ 4 4-2 smartinblack 10.000 h4 – 1650 2 filippa gr lt 1.45,8 // outs. Joe Rich 1 royal 66 lane Golden Penny 65<br />

46 8-7,5<br />

46 4-3,5<br />

9 52<br />

7 52<br />

L Nielsen<br />

L Nielsen<br />

163<br />

69<br />

Kl 5/ 5-8 10.000 h5 1600 gr lt 1.38,1 Lille Tuc 63 Bossa Nova 64 46 8-10 10 55 C Weilby 177<br />

År 19/ 5-4 7.700 h5 1550 gr gd 1.35,3 Kat Malou 61 Holmgaards Fi 58 45 9-10,5 10 52 L Nielsen 217<br />

hippolyts LASERLINE 2 års Grand prix<br />

62 3 Anders sejre i karrieren. Bager (65) 2 Filippa har prøvet at starte og har<br />

3, brun hp Dexterity-Mamonia / Final Appearance (Berner Olsen)<br />

Kun 4 heste har valgt at dyste i årets 2 års grand prix her i<br />

Livs: 11 1-0-0 22.822<br />

3 starter bag sig, dog uden at få noget ud af dette, men<br />

aalborg. Lone Bager Jeg tror at sejren ender ved 4 Smartinblack, som Formtal: den 63 har 2011: trods rutinen. 6 0-0-0 Var 8.322 slået med mange længder af<br />

hidtil i karrieren har startet 3 gange som har bragt 2 sejre Smartinblack den 7/7. outsider bliver Hanne bechmanns<br />

og 1 andenplads og jeg tror at den efter dagens start har 1 royal lane.<br />

7 HVID,sort chevron;sort/hvid Lone Bager 2012: 5 1-0-0 14.500<br />

Kl 28/ 4-1 10.000 h5 2200 gr bl 2.31,4 Sand Rose 65 Kirlia 53 62 5-18,5 6 58 A Bager 91<br />

Kl 26/ 5-3 18.000 av 2200 gr lt 2.19,4 The Black Bal 59 Curtain Patch 58 61 5-11 7 57,5 A Bager 309<br />

Ø 7/ 6-6 21.120 h5 1730 gr gd 1.51,0 Naja 59 Rambo'S Cinde 58 63 7-10,5 12 60,5 A Bager 300<br />

Od 5/ 7-8 10.000 h5 1650 gr lt 1.42,4 Laserline 62,5 Mexican Outba 54 62 1- 9 62,5 A Bager 119<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 63 4-6 9 61 A Bager 54<br />

HALF EAGLE B 62 Ann-Charlotte Nielsen<br />

8<br />

3, brun h Academy Award-Cut So Sharp / Final Appearance (Stutteri Skovmarken)<br />

BORDEAUX m.gult skærf; bor/gul ærm o h Stald Ibæk O Stald Søndervang<br />

Livs:<br />

2012:<br />

7 0-1-1<br />

4 0-1-0<br />

19.478<br />

10.500<br />

aalborg • 13


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

ilson gdk<br />

0<br />

0<br />

ilson gdk<br />

ilson 73<br />

ilson 141<br />

ilson 122<br />

n<br />

ansen gdk<br />

72.350<br />

72.350<br />

obaldo gdk<br />

hansen *15<br />

obaldo *16<br />

obaldo 25<br />

14 • aalborg<br />

Ål-20120818-2 Trio<br />

2Vinder<br />

2<br />

Plads<br />

Trio<br />

Trio<br />

Horsetransport v. grindsted flytteforretning<br />

og Helle frydensbergs ærespræmie<br />

2200 Præmiesum gr<br />

22.000 kr. (11.000-5.500-2.600-1.700-1.200)<br />

CROSTINI Distance HANDICAP<br />

2200 meter<br />

22.000 Handicap kr 11.000-5.500-2.600-1.700-1.200-0-0-0<br />

for 3-årige og ældre heste<br />

Vægt: 3-årige plus 2 kg, ældre plus 6 kg<br />

Ærespræmie til vindende hests ejer<br />

Rek 2200 gr: Inget rekord finns<br />

MISS MONTANA (FR) 59 Rikke Munk Sørensen (61)<br />

1<br />

7, fuks hp Garuda-Montana Rosa / Funambule (Fr Frankrig)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

38 3-5-4<br />

4 0-1-0<br />

122.202<br />

5.500<br />

John Nielsen (a) Formtal: 55 2011: 11 2-2-2 74.658<br />

Ø 24/ 5-7 21.120 h4 1980 gr gd 2.08,3 Intricate Tal 65 Fendi 57 55 9-15,5 14 60 F Salvador 292<br />

Ål 22/ 6-9 11.000 h5 2000 gr bl 2.11,1 River Boat 56 Miss Montana 59 55 2-0,5 9 59 F Salvador 52<br />

Ø 28/ 6-8 22.080 h5 2160 gr lt 2.21,2 Rambo'S Cinde 57 Surfer 73 55 8-15 14 63 T Butenko 140<br />

Ø 11/ 7-7 21.120 h5 1730 gr tg 1.56,5 Cabriolet 57 Totte 50 55 7-11,5 15 63 T Langvad 211<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 55 Udeblevet fra start -<br />

2<br />

NIELS JUNIOR 55<br />

3, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove)<br />

PINK,sort firkant;pink;sort/pink Trine Johansen O Kasper Pedersen<br />

Danny Patil (52)<br />

Livs: 3 0-0-0<br />

2012: 3 0-0-0<br />

0<br />

0<br />

Jane Grove Formtal: 50 2011: Ej startet<br />

År 19/ 5-Kv 0950 gr gd Tid: 58,6 - 59 D Patil gdk<br />

Kl 26/ 5-1 20.000 av 1600 gr lt 1.36,9 Gallant File 59 Clauses Andor 57 - 6-20 7 59 D Patil 160<br />

År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 - 6-14 7 57 N Stott 104<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 52 7-7 9 53 C Weilby 126<br />

WELLMIND (IRE) S 63 Frederick Salvador<br />

3<br />

4, brun hp Ransom O'war-Wellvita / Vettori (Swe Sverige)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

8 0-1-0<br />

2 0-0-0<br />

15.308<br />

0<br />

John Nielsen (a) Formtal: 57 2011: 5 0-1-0 12.041<br />

Ø 07/ 11-6 20.068 av 1980 gr gd 2.08,9 Severio 58,5 Lord Rossmo 60 62 5-2,5 12 54 C Lopez 78<br />

Gø 07/ 11-3 18.704 h4 2400 gr gd 2.33,0 Qickilai 55 Holma Indi Lo 56 61 8-11 14 56,5 J Neuroth 108<br />

Ø 8/ 9-8 20.068 av 2400 dt gd 2.39,4 Maraboux Ja 56,5 Wellmind 55 59 2-6 9 B 55 F Johansson 79<br />

Gø 3/ 6-2 16.600 h5 2400 gr lt 2.33,4 Bridge The Ga 52 Mahogny Man 53 60 11-18 14 B 62 F Salvador 65<br />

Gø 29/ 7-4 16.600 h5 2200 gr gd 2.21,2 Mohikan 56 Galdessa 64 59 10-16 13 60 F Salvador 451<br />

CARNET APACHE (SWE) 53 Dayverson De Barros (52/46)<br />

4<br />

11, mkbr. hp Caerwent-Simone Apache / National Zenith (Swe Sverige)<br />

MKBLÅ,hvid sømmer;mrkblå;mblå/hvi Stall Camino<br />

Livs: 115 10-9-13<br />

2012: 5 0-0-0<br />

249.218<br />

2.500<br />

Lena Natt Och Dag, Sverige (a) Formtal: 40 2011: 12 0-1-0 10.584<br />

Kl 28/ 4-1 10.000 h5 2200 gr bl 2.31,4 Sand Rose 65 Kirlia 53 40 6-m 6 52 M Martinez 150<br />

Kl 20/ 5-1 a 10.000 h5 1600 gr gd 1.38,3 Indian Pale 60 Feuer Claus 54 40 4-8,5 7 54 H Mårtensson 159<br />

Kl 26/ 5-2 10.000 h5 2200 gr lt 2.14,3 Irish Lad 57 De Luca 58 40 5-9,5 7 53 A Hollstenius 112<br />

Ø 7/ 6-6 21.120 h5 1730 gr gd 1.51,0 Naja 59 Rambo'S Cinde 58 40 8-12 12 48 H Rosen 496<br />

Ø 28/ 6-8 22.080 h5 2160 gr lt 2.21,2 Rambo'S Cinde 57 Surfer 73 40 11-19,5 14 57 D Heggum 255<br />

ANDY CAPP<br />

(52/50)<br />

54 Emilia Hvitved Pedersen<br />

5<br />

7, fuks v Coneybury-Amber Night / Starry Night (Gunnar Vestergaard)<br />

GRØN m.hvid stolpe; hvid hue Ditte Bundgård O Rune Vad<br />

Livs:<br />

2012:<br />

39 2-2-4<br />

4 0-0-0<br />

92.553<br />

2.700<br />

Ditte Bundgård (a) Formtal: 46 2011: 4 0-0-0 1.500<br />

Ø 27/ 10-5 21.023 h4 1100 dt gd 1.09,0 Requested 71 Aylar 65 48 7-8 9 60 R Sørensen 221<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 47 5-9,5 7 53 L Møller 50<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 47 6-6 7 54 E Hvitved Peders 69<br />

Ål 22/ 6-9 11.000 h5 2000 gr bl 2.11,1 River Boat 56 Miss Montana 59 47 4-2,5 9 54 E Hvitved Peders 78<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 47 6-7 9 53 N Hansen 150<br />

6<br />

MAY GIRL 49<br />

5, brun hp Mind Games-Seashore / Prince Sabo (Olav Kirkegaard Olesen)<br />

BLÅ,gul sol;grøn;gul. Olav Kirkegaard Olesen<br />

Francis Waweru (52/46)<br />

Livs: 13 1-0-0 13.900<br />

2012: 3 0-0-0 1.500<br />

Line Juhl Nielsen Formtal: 43 2011: 4 1-0-0 10.000<br />

Kl 22/ 10-1 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Nobel Penan 57,5 The Mate 65 48 7-6,5 10 59 L Nielsen 146<br />

År 6/ 11-12 9.000 h4 1550 gr gd 1.36,7 Acquaviva 65 Sir Alexander 54 46 8-7,5 9 52 L Nielsen 163<br />

Od 20/ 4-2 10.000 h4 1650 gr lt 1.45,8 Joe Rich 66 Golden Penny 65 46 4-3,5 7 52 L Nielsen 69<br />

Kl 5/ 5-8 10.000 h5 1600 gr lt 1.38,1 Lille Tuc 63 Bossa Nova 64 46 8-10 10 55 C Weilby 177<br />

År 19/ 5-4 7.700 h5 1550 gr gd 1.35,3 Kat Malou 61 Holmgaards Fi 58 45 9-10,5 10 52 L Nielsen 217<br />

LASERLINE 62 Anders Bager (65)<br />

7<br />

3, brun hp Dexterity-Mamonia / Final Appearance (Berner Olsen)<br />

HVID,sort chevron;sort/hvid Lone Bager<br />

Livs:<br />

2012:<br />

11 1-0-0<br />

5 1-0-0<br />

22.822<br />

14.500<br />

Lone Bager Formtal: 63 2011: 6 0-0-0 8.322<br />

Kl 28/ 4-1 10.000 h5 2200 gr bl 2.31,4 Sand Rose 65 Kirlia 53 62 5-18,5 6 58 A Bager 91<br />

Kl 26/ 5-3 18.000 av 2200 gr lt 2.19,4 The Black Bal 59 Curtain Patch 58 61 5-11 7 57,5 A Bager 309<br />

Ø 7/ 6-6 21.120 h5 1730 gr gd 1.51,0 Naja 59 Rambo'S Cinde 58 63 7-10,5 12 60,5 A Bager 300<br />

Od 5/ 7-8 10.000 h5 1650 gr lt 1.42,4 Laserline 62,5 Mexican Outba 54 62 1- 9 62,5 A Bager 119<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 63 4-6 9 61 A Bager 54<br />

HALF EAGLE B 62 Ann-Charlotte Nielsen<br />

8<br />

3, brun h Academy Award-Cut So Sharp / Final Appearance (Stutteri Skovmarken)<br />

BORDEAUX m.gult skærf; bor/gul ærm o h Stald Ibæk O Stald Søndervang<br />

Livs:<br />

2012:<br />

7 0-1-1<br />

4 0-1-0<br />

19.478<br />

10.500<br />

MAY GIRL 49 Francis Waweru (52/46)<br />

6<br />

5, brun hp Mind Games-Seashore / Prince Sabo (Olav Kirkegaard Olesen) lørDAG Den 18. AuGust Livs: 2012 13 // 1-0-0 nKI rAcInG ArenA 13.900 AAlborG<br />

BLÅ,gul sol;grøn;gul. Olav Kirkegaard Olesen 2012: 3 0-0-0 1.500<br />

Line Juhl Nielsen Formtal: 43 2011: 4 1-0-0 10.000<br />

Kl 22/ 10-1 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Nobel Penan 57,5 The Mate 65 48 7-6,5 10 59 L Nielsen 146<br />

År 6/ 11-12 9.000 h4 1550 gr gd 1.36,7 Acquaviva 65 Sir Alexander 54 46 8-7,5 9 52 L Nielsen 163<br />

Od 20/ 4-2 10.000 h4 1650 gr lt 1.45,8 Joe Rich 66 Golden Penny 65 46 4-3,5 7 52 L Nielsen 69<br />

Kl 5/ 5-8 10.000 h5 1600 gr lt 1.38,1 Lille Tuc 63 Bossa Nova 64 46 8-10 10 55 C Weilby 177<br />

År 19/ 5-4 7.700 h5 1550 gr gd 1.35,3 Kat Malou 61 Holmgaards Fi 58 45 9-10,5 10 52 L Nielsen 217<br />

Vores forretningsområde ”Cafè Pitstop” er være åben hver eneste dag året rundt. Hverdage fra kl. 11.00 til kl. 22.00 og i weekenderne<br />

fra kl. 11.00 LASERLINE til kl. 19.00. Mulighederne i Cafè Pitstop er mangeartede. 62 Der Anders vil være Bager frisk fadøl (65) i hanerne og diverse<br />

3, brun hp Dexterity-Mamonia / Final Appearance (Berner Olsen) Livs: 11 1-0-0 22.822<br />

drikkevarer, 7 gode HVID,sort lette madanretninger, chevron;sort/hvid forskellig Lone Bager slags sport på storskærme herunder hestevæddeløb 2012: 5 1-0-0 fra diverse 14.500 baner, fodbold-<br />

og håndboldkampe Lone Bager fra ind- og udland, og hvad der ellers byder sig til. Derudover Formtal: vil 63 der 2011: være et 6 miljø 0-0-0 med spilleautomater,<br />

8.322<br />

Kl 28/ 4-1 10.000 h5 2200 gr bl 2.31,4 Sand Rose 65 Kirlia 53 62 5-18,5 6 58 A Bager 91<br />

og sidst men Kl 26/ ikke 5-3 mindst 18.000 kan av der 2200 spilles gr lt på alt 2.19,4 slags The spil, Black herunder Bal 59 liveodds, Curtain Patch den 58 lange, 61 lotto 5-11 mm. 7 57,5 A Bager 309<br />

Ø 7/ 6-6 21.120 h5 1730 gr gd 1.51,0 Naja 59 Rambo'S Cinde 58 63 7-10,5 12 60,5 A Bager 300<br />

Od 5/ 7-8 10.000 h5 1650 gr lt 1.42,4 Laserline 62,5 Mexican Outba 54 62 1- 9 62,5 A Bager 119<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 63 4-6 9 61 A Bager 54<br />

HALF EAGLE B 62 Ann-Charlotte Nielsen<br />

8<br />

3, brun h Academy Award-Cut So Sharp / Final Appearance (Stutteri Skovmarken)<br />

BORDEAUX m.gult skærf; bor/gul ærm o h Stald Ibæk O Stald Søndervang<br />

Livs:<br />

2012:<br />

7 0-1-1<br />

4 0-1-0<br />

19.478<br />

10.500<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 60 2011: 3 0-0-1 8.978<br />

Kl 21/ 8-6 50.000 av 1300 gr gd 1.21,5 Solo 55,5 The Kicker 58,5 - 12-m 12 B 58,5 L Santos 70<br />

År 19/ 5-6 8.800 av 2000 gr gd 2.10,4 Golden Rock 66,5 Loxton Lad 58 55 4-16,5 7 60 L Møller 110<br />

År 2/ 6-5 25.900 av 2000 gr gd 2.06,4 Back In Bus 57,5 Half Eagle 59 55 2-2 5 59 N Stott 61<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 63 9-7,5 10 58 M Aslam 74<br />

Jæ 15/ 7-3 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,5 Unique Case 54 Hawkleaf Flie 53 62 14-m 14 57,5 E Hvitved Peders 101<br />

GINGER ATTITUDE 64 Marc Stott<br />

9<br />

5, fuks hp Itsabrahma-Lime Line / Basiluzzo (Pia Neltoft)<br />

Lilla, Røde Ærmer, Hvid Hue Lilla bomb Karen Frost<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 2-0-4<br />

4 0-0-1<br />

39.800<br />

3.600<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 58 2011: 6 1-0-2 21.200<br />

Od 20/ 4-2 10.000 h4 1650 gr lt 1.45,8 Joe Rich 66 Golden Penny 65 61 5-3,5 7 64 N Stott *26<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5 1800 gr gd 1.55,1 Killiney 65 Mexican Outba 54 61 6-6 9 65 M Stott *41<br />

Kl 26/ 5-8 25.000 h4 1600 gr lt 1.34,1 Harley 61 Plotting 61 60 6-4,5 7 58 N Stott 120<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 58 3-5,5 9 62 A Harbjerg 112<br />

Kl 11/ 8-8 h4 2200 gr 58 - 59 E Chaves<br />

i CAfé pitstop<br />

i DAgeNs tips<br />

7 laserline – 3 Wellmind – 9 ginger Attitude // outs. 8 Half eagle<br />

crostini handicap<br />

7 laserline har gået godt i de seneste par starter og virker<br />

som en hest i fremgang og med god form. Den har<br />

prøvet dagens distance flere gange og falder ikke igennem<br />

der. 3 Wellmind er en stærk hest, som i de seneste<br />

starter har været prøvet på de lidt længere distancer og<br />

har været forsøgt i hård konkurrence. 9 ginger attitude<br />

LANDINSPEKTØRFIRMAET<br />

SØREN LANGE<br />

SLOTSGADE 31 - 9000 AALBORG<br />

TLF: 98 12 06 11 - MOB: 26 22 11 20 WWW.S-LANGE.DK<br />

startede den 11/8 og det resultat skal følges. Har ikke<br />

nået helt frem blandt de forreste i år, men burde kunne<br />

være med her. 8 Half Eagle mødte hård modstand senest<br />

og kunne ikke være med der. gik godt i Århus den 2/6 og<br />

går den et lignende løb skal den regnes.<br />

aalborg • 15


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

16 • aalborg<br />

Ål-20120818-3 V5-1 Trio<br />

3v5-1<br />

Vinder<br />

3<br />

Plads V5-1<br />

Trio Trio<br />

Helle og finn Andersen præsenterer:<br />

el salvadors sommersprint. Handicap. klasse 3<br />

Præmiesum 48.400 kr. (24.200-12.100-5.800-3.900-2.400)<br />

1500 Distance gr 1500 meter. Handicap for 3-årige og ældre heste<br />

EL SALVADORS Vægt: 3-årige minus SOMMERSPRINT<br />

10,5, ældre minus 8 kg.<br />

0 kr Ærespræmie 0-0-0-0-0-0-0-0 til ejer, træner og rytter af sejrende hest<br />

Vandrepokal og ærespræmier udsat af Helle og Finn andersen<br />

Rek 1500 gr: Inget rekord finns<br />

BORDERLINE 56,5 Marcos Robaldo (58,5)<br />

1<br />

3, brun v Primatico-Il-X / Fanaan (Berner Olsen)<br />

SORT m.hvidt logo; sort; hvid Rasmus Olsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

13 1-1-5<br />

8 1-0-3<br />

61.678<br />

36.678<br />

Bent Olsen Formtal: 70 2011: 5 0-1-2 25.000<br />

Kl 16/ 6-3 10.000 av 1400 gr gd 1.25,6 Borderline 59 Pyrus 59 68 1-1 10 59 R Schistl *32<br />

Kl 24/ 6-6 50.000 av 2400 gr bl 2.34,1 One Direction 59 Imagine 57,5 68 6-20 13 59 M Robaldo 221<br />

Tæ 10/ 7-10 41.500 av 1600 gr gd 1.39,7 Don'T Lose 59 Race Ace 59 68 3-8 9 59 R Schistl 63<br />

Tæ 28/ 7-8 33.200 av 1150 gr gd 1.10,8 Musical Conte 58 Royal Purse 53,5 70 3-3 7 56,5 M Robaldo 84<br />

Kl 5/ 8-5 25.000 av 1200 gr lt 1.08,7 Art Law 58 Haseen 56 70 3-2 6 54,5 M Robaldo 141<br />

VALEO SI VALES (IRE) B 61 Anders Bager (64)<br />

2<br />

4, brun v Oratorio-Eurostorm / Storm Bird (Ire Irland)<br />

SORT,gult V; sort Jørn O Torben Wedel Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

15 1-0-5<br />

3 1-0-0<br />

43.928<br />

33.200<br />

Torben Wedel Nielsen (a) Formtal: 72 2011: 9 0-0-5 10.728<br />

GB 14/ 10-8 13.577 h 1400 aw gd 1.29,7 Kristollini 56 Shaws Diamond 57 - 6-2 10 B 59,5 F Sweeney 70<br />

GB 27/ 10-7 14.002 h 1200 aw gd 1.12,3 Mambo Spiri 58,5 Belinsky 57,5 - 3-3,5 9 B 57,5 F Sweeney 75<br />

Gø 8/ 7-3 20.750 h4 1200 gr lt 1.12,1 Time For Fun 57 Like A Charm 56 70 4-5,5 13 B 64 A Bager 48<br />

Gø 22/ 7-6 24.900 h3 1200 gr lt 1.10,7 Valeo Si Vale 55 Berry 62 70 1-huv 11 B 55 M Robaldo 51<br />

Gø 29/ 7-8 31.125 av 1300 gr gd 1.20,0 Eshoog 59 Lady Strombol 55 72 4-4 11 B 55 M Robaldo 60<br />

SO SURREAL (IRE) B 55 Emilia Hvitved Pedersen (57)<br />

3<br />

5, brun hp Avonbridge-Secret Circle / Magic Ring (Ire Irland)<br />

GRØN/HVID/RØD logo;hvid;hvi/rø/gr Familien Fruergård<br />

Livs:<br />

2012:<br />

34 4-3-4<br />

7 1-1-1<br />

101.963<br />

24.800<br />

Mette Fruergård (a) Formtal: 65 2011: 9 0-2-1 18.700<br />

Gø 3/ 6-4 20.750 h4 1300 gr lt 1.16,9 Berry 62 Moorland Boy 60 67 9-9,5 15 B 58 O Wilson 62<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 67 1- 11 B 57 E Hvitved Peders 149<br />

Gø 8/ 7-4 24.900 h3 1400 gr lt 1.26,7 Lucky Lucioni 52 Swedish Strea 63 69 12-15 15 B 59 E Hvitved Peders 289<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4 1800 gr gd 1.55,0 Victoria Nguy 59 Mollie Jo 58 67 9-14 9 B 64 M Robaldo 138<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 66 8-4,5 10 B 59 A Bager 100<br />

SAPPHIRE ROSE (GB) 60 Juan Pinto<br />

4<br />

6, brun hp Tobougg-Pearly River / Elegant Air (Gb England)<br />

HVID-LILLA striber;hvid;hvid Charlotte Jensen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

23 2-4-1<br />

4 0-3-0<br />

74.518<br />

25.600<br />

Charlotte Jensen (a) Formtal: 68 2011: 4 0-1-0 9.800<br />

År 08/ 11-6 19.800 h3 1550 gr gd 1.30,5 Temple Queen 58 Sapphire Rose 56 66 2-1 10 56 J Pinto 318<br />

År 19/ 5-3 11.000 h4 1550 gr gd 1.34,0 New Caladonia 66 Air Force Ele 63 66 4-5,5 7 62 M Stott 80<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 66 2-0,5 11 58 S Slot 224<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 66 2-huv 9 55 M Robaldo 84<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 67 2-0,5 7 57 S Slot 77<br />

NEW CALADONIA (USA) 60 Tinna Hovgaard (62)<br />

5<br />

13, fuks v Trempolino-Tea Cozzy / Irish River (U S A)<br />

BLÅ,gul/grønne ruder;grøn Tinna Hovgaard<br />

Livs:<br />

2012:<br />

97 16-10-11<br />

6 1-0-1<br />

295.050<br />

16.200<br />

Tinna Hovgaard (a) Formtal: 70 2011: 9 3-1-0 53.500<br />

År 19/ 5-3 11.000 h4 1550 gr gd 1.34,0 New Caladonia 66 Air Force Ele 63 70 1-3 7 66 L Olsen 43<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 73 11-7,5 11 65 L Olsen 69<br />

År 30/ 6-2 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,4 Acquaviva 65 Thakeham 61 73 3-1,5 9 69 L Olsen 80<br />

Kl 7/ 7-4 15.000 h3 1300 gr gd 1.17,8 Plotting 56 Chattan Clan 62 72 9-13,5 11 59 N Hansen 132<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 71 4-3,5 10 67 L Olsen 102<br />

6<br />

ON OFFER (IRE)<br />

6, brun hp Clodovil-Camassina / Taufan (Ire Irland)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

B 63 Frederick Salvador<br />

Livs: 27 3-3-4<br />

2012: 5 0-0-1<br />

150.307<br />

5.990<br />

John Nielsen (a) Formtal: 71 2011: 8 2-2-1 73.550<br />

Ø 24/ 5-3 24.960 h3 1170 gr gd 1.11,8 Montgomery 59 Velldone 56 75 3-2 14 B 65 F Salvador 135<br />

Gø 3/ 6-3 31.125 h2 1400 gr lt 1.23,3 Forward Plann 61 Mossgorda 58 75 12-11 15 B 57 F Salvador 389<br />

Ø 28/ 6-6 24.960 h2 1370 gr lt 1.22,1 Moorland Boy 53 Zaphir 57 74 10-5 15 B 59 F Salvador 121<br />

Ø 11/ 7-3 55.200 h3 1170 gr tg 1.14,2 Moorland Boy 60 Aaron'S Way 58 73 6-5,5 14 B 63 T Langvad 251<br />

Gø 22/ 7-5 53.950 h3 1300 gr lt 1.16,4 Senorita Bloo 55 Forward Plann 60 72 7-3,5 8 B 50 N Mortensen 260<br />

TAMARIND HILL (IRE) B 63 Danny Patil<br />

7<br />

5, brun v Shamardal-Amandian / Indian Ridge (Ire Irland)<br />

HVID m.røde sømme og hestesko; hvid Per Frydensberg<br />

Livs:<br />

2012:<br />

44 5-3-8<br />

4 2-0-0<br />

135.764<br />

37.900<br />

Helle Frydensberg (a) Formtal: 71 2011: 5 0-0-0 2.500<br />

Ål 19/ 9-2 12.500 h4 1800 gr bl 1.57,9 Sangreal 58 Morning Sun 52 69 11-11,5 11 B 64 L Søndergaard 215<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57 Watch Chain 60 67 1- 9 B 57 D Bundgård 487<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 69 4-1 11 B 61 D Patil 58<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 69 1-huv 9 B 61 D Patil 124<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 72 5-4 7 B 62 D Patil 58<br />

8<br />

CATABOUND (USA) S 53<br />

9, mkbr. v Black Minnaloushe-Castellina / Danzig Connection (U S A)<br />

HVID m.røde sømme og hestesko; hvid Per Frydensberg<br />

Nanna Emilie Hansen (56)<br />

Livs: 36 5-2-2 93.650<br />

2012: 3 0-0-0 2.400<br />

Helle Frydensberg (a) Formtal: 64 2011: 3 0-1-0 6.200<br />

ON OFFER (IRE)<br />

Ål-20120818-4 V5-2 Trio<br />

B 63 Frederick Salvador<br />

6<br />

6, brun hp Clodovil-Camassina / Taufan (Ire Irland)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

lørDAG Den 18. AuGust Livs: 2012 27 // 3-3-4 nKI rAcInG 150.307 ArenA AAlborG<br />

2012: 5 0-0-1 5.990<br />

John Nielsen (a) Formtal: 71 2011: 8 2-2-1 73.550<br />

Ø 24/ 5-3<br />

Gø 3/ 6-3<br />

24.960 h3<br />

31.125 h2<br />

1170 gr gd 1.11,8 Montgomery 59<br />

1400 gr lt 1.23,3 Forward Plann 61<br />

Velldone 56<br />

Mossgorda IgEN PÅ 58<br />

75 3-2<br />

75 12-11<br />

14 B 65<br />

15 B 57<br />

F Salvador<br />

F Salvador<br />

135<br />

389<br />

Ø 28/ 6-6<br />

Ø 11/ 7-3<br />

24.960 h2<br />

55.200 h3<br />

1370 gr lt 1.22,1 Moorland Boy 53<br />

1170 gr tg 1.14,2 Moorland Boy 60<br />

Zaphir 57 74 10-5 15 B 59 F Salvador<br />

Aaron'S NKI raCINg Way 58 arENa 73 6-5,5 aalborg:<br />

14 B 63 T Langvad<br />

121<br />

251<br />

Gø 22/ 7-5 53.950 h3 1300 gr lt 1.16,4 Senorita Bloo 55 Forward Plann 60 72 7-3,5 8 B 50 N Mortensen 260<br />

i it`s rACiNg time<br />

Mandag d. 20. august TAMARIND kl. 2000 18.15 gr–<br />

DM for HILL travjockeys (IRE) lørdag d. 8. B september 63 kl. 13.00 Danny – NKI Patil aalborg Store Pris for hopper<br />

4onsdag d. 29. V5-2 august 5, DRONNINGLUND brun v Shamardal-Amandian TV / Indian CENTERS Ridge (Ire Irland) ÆRESPRÆMIE<br />

Livs: 44 5-3-8 135.764<br />

Trio 7 kl. 15.15 – nordisk onsdag lørdag d. 8. september kl. 18.30 – hesteauktion i gigantium<br />

HVID 0 kr m.røde 0-0-0-0-0-0-0-0<br />

sømme og hestesko; hvid Per Frydensberg 2012: 4 2-0-0 37.900<br />

lørdag d. 8. september Helle kl. Frydensberg 10.00 – messe (a) i gigantium Søndag d. 9. september Formtal: kl. 13.00 71 – 2011: NKI aalborg 5 0-0-0 Store Pris<br />

2.500<br />

Ål 19/ 9-2 12.500 h4 1800 gr bl 1.57,9 Sangreal 58 Morning Sun 52 69 11-11,5 11 B 64 L Søndergaard 215<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57 Watch Chain 60 67 1- 9 B 57 D Bundgård 487<br />

Ål 22/ 6-2 Rek 2000 18.000 gr: h3 Inget 1500 rekord gr bl 1.31,3 finnsSo<br />

Surreal 57 Sapphire Rose 58 69 4-1 11 B 61 D Patil 58<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 69 1-huv 9 B 61 D Patil 124<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 72 5-4 7 B 62 D Patil 58<br />

ARAMID (IRE) CATABOUND (USA) S 58 Anders S 53 Bager (61) Nanna Emilie Hansen (56)<br />

1<br />

4, brun v Aussie Rules-Bollicena 9, mkbr. / Woodman v Black Minnaloushe-Castellina (Ire Irland) / Danzig Connection (U S Livs: A)<br />

HVID m sølv striber 8 o gul HVID midt m.røde str;gul Jens sømme Sørensen og hestesko; hvid Per Frydensberg 2012:<br />

17 1-4-4<br />

6 1-0-2<br />

83.650 Livs:<br />

37.050 2012:<br />

36 5-2-2<br />

3 0-0-0<br />

93.650<br />

2.400<br />

Torben Christensen Helle Frydensberg (a) Formtal: 69 2011: 7 Formtal: 0-4-2 64 46.600 2011: 3 0-1-0 6.200<br />

År 4/ 5-8 15.400 h3 Ål 1550 07/ 11-2 gr gd 18.000 1.33,4 h3 Playboy 1500 63 gr gd 1.31,7 Temple On Queen Offer 59 64 70 Divine 3-2 Spirit 7 58 57 N Hansen 69 7-10,5 8 *33 61 M Stott *35<br />

Kl 20/ 5-6 10.000 av Ål 2200 08/ 11-2 gr gd 12.500 2.20,9 h4 Rayna 1500 62,5 gr gd 1.30,5 Specific Baggins Hill 57 65 70 Master 7-18 Piece 10 62 O Wilson 68 9-14 11 50 68 L Olsen 128<br />

År 2/ 6-6 27.500 h4 Ål 2000 22/ 6-1 gr gd 12.500 2.03,2 h4 Aramid 1800 61 gr bl 1.54,3 Prime Mollie Grey Jo 53 57 69 Galdessa 1-1 12 59 61 A Bager 66 5-5 10 141 66 D Patil 81<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 År 2000 6/ 7-7 gr bl 2.07,0 8.800 av Hendersyde 1550 gr 62 gd 1.33,8 Killiney Lady 56 Mary 62,5 71 Fars 4-7,5 Ferrari 10 58 57 A Bager 66 4-8,5 7 57 63 D Patil 58<br />

År 6/ 7-4 17.600 h2 Ål 2000 20/ 7-1 gr gd 12.500 2.07,2 h4 Be My 1800 Conscie gr gd 61 1.55,0 Hendersyde Victoria Nguy 61 59 70 Mollie 8-9,5 Jo 9 58 53 N Hansen 65 6-6,5 9 99 65 D Patil 90<br />

BONEFISH SILVER SHINE (IRE) 59 Emilia 65 Hvitved Pedersen Louise Møller (61)<br />

2<br />

6, brun v Philidor-Pink Cadillac 4, sk. / Celtic v Verglas-Dream Swing (Aktieselskabet Time / Rainbow Knud Quest Hjorth) (Ire Irland)<br />

BLÅ,rød/hvid tern;rød 9 Knud SORT Hjorth m.hvidt/grønt A/S V;sort/hvid/grøn Bente Østergaard<br />

Livs:<br />

2012:<br />

30 4-4-5<br />

1 0-0-0<br />

175.381 Livs:<br />

2012: 0<br />

17 2-1-4<br />

1 0-0-0<br />

101.419<br />

0<br />

Knud Hjorth (a) Bente Østergaard (a) Formtal: 69 2011: 10 Formtal: 1-2-3 73 52.085 2011: 11 2-1-3 93.950<br />

År 9/ 9-10 25.300 h3 Ål 2000 20/ 8-7 gr gd 38.000 2.13,0 av Lady 1800 Sarah gr 59 gd 1.50,6 Bonefish Dispol 55 Snappe 62 67 The 2-0,5 Oboist 9 52,5 55 L Møller 76 3-3,5 5 278 60 J Johansen 45<br />

År 23/ 9-8 17.600 h3 År 1550 23/ 9-4 gr gd 40.700 1.36,3 av Temple 2000 Queen gr gd 61 2.13,6 Azincourt Fabinho 61 62 67 Jetset 3-1,5 54 7 57 L Møller 75 5-5 7 81 60 M Stott *36<br />

År 8/ 10-4 17.600 h3 År 1550 8/ 10-5 gr gd 23.700 1.34,5 h2 Crafty 2000 Cleane gr 61 gd 2.11,4 Acquaviva Azincourt 61 58 67 Fabinho 3-1,5 60 9 62 M 73 Stott 3-1 6 44 58 M Stott 48<br />

Ål 17/ 10-8 22.000 h3 År 2000 6/ 7-6 gr bl 15.400 2.10,8 h3 Bonefish 1550 53 gr gd 1.32,2 Bistagno Tamarind 58 Hill 61 67 Sapphire 1-1 9 Rose 53 55 E Hvitved 73 9-12,5 Peders 9 49 65 S Slot 197<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 Ål 2150 20/ 7-2 gr gd 18.000 2.15,6 h3 Cavewarrior 1500 gr 60 gd 1.31,0 Be My Temple Conscie Queen 65 59 69 Sapphire 6-7 8 Rose 57 57 E Hvitved 73 Slettet Peders (Hoste) 70 -<br />

CAVEWARRIOR (GB) 65 Sara Slot<br />

9, brun v Arkadian Hero-Lyna CRAFTY / Slip Anchor (Gb CLEANER England) (IRE) 60 Livs: 52 9-4-3 Rafael 459.990 Schistl<br />

3 SORT m.hvidt/grønt V;sort/hvid/grøn 6, brun v Daggers Bente Drawn-Motocross Østergaard / Cape Cross (Ire Irland)<br />

Bente Østergaard (a) 10 Sort M.Gul Stjerne,sort/gul Hue Lone O Finn Pedersen Formtal: 73<br />

2012:<br />

2011:<br />

4 1-0-0<br />

6 0-0-0<br />

17.600 Livs:<br />

7.000 2012:<br />

36 5-1-1<br />

2 0-0-0<br />

131.796<br />

0<br />

Ål 19/ 9-8 20.000 h2 1800 Lone gr bl Pedersen 1.56,2 Gilbertian (a) 65 Parbold Hill 57 75 8-m 8 Formtal: 62 N Stott 68 2011: 11 671-1-1<br />

36.200<br />

År 2/ 6-4 58.900 h2 År 2100 8/ 10-4 gr gd 17.600 2.09,0 h3 Cambuslang 1550 gr 53 gd 1.34,5 Fabiola Crafty 52 Cleane 61 74 Acquaviva 8-7,5 10 61 53,5 E Hvitved 66 1- Peders 9 545 B 61 A Nielsen 136<br />

Od 15/ 6-8 17.500 h3 Ål 2300 17/ 10-2 gr lt 12.500 2.22,7 h4 Cheitha 1500 59 gr bl 1.33,5 Harley Stars 55 Pride 63 73 Crafty 6-10 Cleane 7 63 69 L Møller 66 2-1 11 B 96 69 A Nielsen 64<br />

År 6/ 7-4 17.600 h2 År 2000 6/ 11-12 gr gd 2.07,2 9.000 h4 Be My 1550 Conscie gr gd 61 1.36,7 Hendersyde Acquaviva 61 65 71 Sir 7-6,5 Alexander 9 55 54 E Hvitved 69 9-10 Peders 9 310 B 69 A Nielsen 33<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 Ål 2150 20/ 7-2 gr gd 18.000 2.15,6 h3 Cavewarrior 1500 gr 60 gd 1.31,0 Be My Temple Conscie Queen 65 59 70 Sapphire 1-2,5 8 Rose 60 57 S Slot 69 7-10 7 359 59 C Weilby 92<br />

År 3/ 8-5 11.000 h4<br />

KEY OF DANZIG STYRT (IRE)<br />

0950 gr gd 0.53,7 Shamsiin 56,5 Pineau 59<br />

56 Danny Patil<br />

68 - 5 66,5 C Weilby 56<br />

6, brun v Key Of Luck-Elegant Bloom / Be My Guest (Ire Irland) Livs: 35 4-4-5 354.980<br />

4 HVID m.grøn/rød krydsband;rød LADY armr;hvi MARY Hans Peter O Nikki Mathiesen 59 2012: 2 0-0-1 Nicolaj 1.800 Stott<br />

Jane Grove 6, brun hp Cajun Cadet-Cut Memory / Dunphy (Stutteri Formtal: Hjortebo) 64 2011: 12 0-0-1 11.890 Livs: 34 5-5-2<br />

Ål 20/ 8-8 26.000 h3 11 2000 CERISE,blå gr gd 2.05,7 seler;cerise;blå Cinnamon'S Mme Pr 65 Fernande Gentle Beat 62 65 11-19,5 11 B 56 D Da Silva 2012: 5 184 2-1-0<br />

228.000<br />

28.800<br />

År 8/ 10-6 27.000 h4 2000 Johnny gr gd 2.12,0 Reimer King'S Dancer 71 Stars Pride 65 63 3-4 12 Formtal: 61 A Harbjerg 67 2011: 9 2810-2-0<br />

22.500<br />

Kl 29/ 10-5 10.000 h4 Od 1600 18/ 5-2 gr gd 17.500 1.43,2 h3 Van Ruymbeke 1650 gr 61 1.39,9 Vivaldi Gold 71 Diamond 55 63 Lady 5-8 Mary 8 56,5 60 N Stott 66 2-huv 9 68 56,5 M Aslam 342<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 År 2000 2/ 6-6 gr bl 27.500 2.07,0 h4 Hendersyde 2000 gr 62 gd 2.03,2 Killiney Aramid 56 61 62 10- Prime Grey 10 53 50 P Gram 67 8-7,5 12 202 63 R Schistl 153<br />

År 3/ 8-3 8.800 av Od 2000 15/ 6-2 gr gd 10.000 2.05,6 h4 Aladdin'S 1800 Lam gr lt 63 1.50,7 Loxton Wide Lad Ranging 62 62 62 Black 3-7 Angel 10 59 65 L Olsen 66 4-3,5 6 212 62 A Bager *25<br />

5<br />

År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58<br />

RED JUNIOR Od 27/ (GB) 7-8 10.000 h4 1650 gr lt 1.38,6 62 Lady Mary 61 Rafael Gainsboroughs Schistl 59<br />

6, brun h Red Ransom-Island Reservordning: Destiny / Kris 11-1-7-4-2-10-5-9-3-6-8<br />

(Gb England) Livs: 28 4-3-2<br />

Sort M.Gul Stjerne,sort/gul Hue Lone O Finn Pedersen 2012: 1 0-0-0<br />

65 1-0,5<br />

65 1-1,5<br />

237.980<br />

1.800<br />

7 62,5 O Wilson<br />

6 61 O Wilson<br />

*25<br />

*22<br />

Lone Pedersen (a) Formtal: 70 2011: 4 0-0-1 4.500<br />

Ål 07/ 11-8 18.000 h3 1800 gr gd 1.52,6 Dispol Snappe 59 Salute 53 73 3-3 10 63 K Jensen 204<br />

Ål 08/ 11-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.04,3 Whisperinglin 59 Fire And Ston 56 73 6-5 8 57 K Jensen 65<br />

Ål 20/ 8-8 26.000 h3 2000 gr gd 2.05,7 Cinnamon'S Pr 65 Gentle Beat 62 72 7-3,5 11 64 L Søndergaard 145<br />

Ål 19/ 9-8 20.000 h2 1800 gr bl 1.56,2 Gilbertian 65 Parbold Hill 57 71 6-9 8 54 K Jensen 97<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 70 5-4,5 10 60 C Weilby 231<br />

i DAgeNs tips<br />

CUT IMPERIAL B 65 Nicolaj Stott<br />

11 lady mary – 2 valeo si vales – 1 borderline // outs. 7 tamarind Hill<br />

6<br />

5, brun v Academy Award-Half Row / Saville Row (Stutteri Skovmarken)<br />

KOBOLTBLÅ,hvid vinkel;mørkblå Lise Og Jørn Mortensen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 4-1-4<br />

7 1-0-3<br />

105.009<br />

31.400<br />

Tina Mortensen Formtal: 73 2011: 8 3-1-1 71.359<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3 1650 gr 1.39,9 Gold Diamond 55 Lady Mary 56,5 72 3-1 9 B 60 E Hvitved Peders 104<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57<br />

Ål 22/ el 6-2 salVadors 18.000 h3 sommersprint<br />

1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57<br />

Watch Chain 60<br />

Sapphire Rose 58<br />

72 5-5,5 9 B 62<br />

71 3-huv 11 B 61<br />

M Stott<br />

O Wilson<br />

*34<br />

66<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 11 lady Mary har virkelig fundet formen i år med 2 sejre<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57<br />

71 3-1<br />

71 1-1<br />

9 B 63<br />

10 B 61<br />

N Stott<br />

N Stott<br />

37<br />

*47<br />

line kommer fra Nordens mest vindende stald ved bent<br />

olsen. bent tager ikke turen til aalborg med borderline<br />

allerede og der er mulighed for nummer 3 her. rides i dag for at den ikke er blandt dem som skal kæmpe med om<br />

KILLINEY (FR) 59 Frederick Salvador<br />

af 5, Nicolaj fuks hp Domedriver-Killgra Stott men han / Grand kender Lodge hesten (Fr Frankrig) fra tidligere og sejren. Livs: 7 Tamarind 22 3-5-2 Hill har 91.302 også fundet formen i år og er<br />

vil John gøre Nielsen alt for (a) at Karin Salling får en sejr her. 2 Valeo Si Formtal: en hest 67 2011: som rækker 8 2-1-2 i de fleste 34.990 selskaber og også her. der<br />

Vales er ny her i aalborg og bliver spændende at følge ny blev ikke plads til Sapphire rose, hvilket kan være en stor<br />

importen i dens DK debut. Har gjort det rigtig godt i det fejl, da den løber med frem hver gang.<br />

svenske og er blandt sejrskandidaterne her. 1 border-<br />

7 RØD,hvid stjerne;rød;rød/hvid Anne Marie O John Nielsen 2012: 5 1-3-0 40.300<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5 1800 gr gd 1.55,1 Killiney 65 Mexican Outba 54 61 1-3,5 9 65 F Salvador *41<br />

Ål 14/ 5-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.08,4 The Professor 59 Killiney 57 65 2-1,5 9 57 F Salvador *29<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 65 2-huv 10 56 F Salvador 43<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 67 2-1 10 57 F Salvador 49<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 67 4-3 8 57 F Salvador 60<br />

LADY SARAH 56 Marcos Robaldo (58)<br />

8<br />

6, brun hp Richard Of York-La Sall / Cajun Cadet (Stutteri Hjortebo)<br />

CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Livs:<br />

2012:<br />

27 2-5-2<br />

4 0-0-0<br />

131.500<br />

5.600<br />

Johnny Reimer Formtal: 66 2011: 8 1-2-0 43.400<br />

aalborg • 17


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

6, brun hp Clodovil-Camassina / Taufan (Ire Irland)<br />

Ål-20120818-4 6 V5-2 Rød Trio M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

27 3-3-4<br />

5 0-0-1<br />

150.307<br />

5.990<br />

John Nielsen (a) Formtal: 71 2011: 8 2-2-1 73.550<br />

Ø 24/ 5-3 24.960 h3 1170 gr gd 1.11,8 Montgomery 59 Velldone 56 75 3-2 14 B 65 F Salvador 135<br />

Gø 3/ 6-3 31.125 Dronninglund h2 1400 gr lt tv 1.23,3 Centers Forward Plann ærespræmie. 61 Mossgorda 58 klasse 75 312-11<br />

15 B 57 F Salvador 389<br />

Præmiesum 45.300 kr. (22.700-11.300-5.400-3.600-2.300)<br />

4v5-2<br />

Ø 28/ 6-6 24.960 h2 1370 gr lt 1.22,1 Moorland Boy 53 Zaphir 57 74 10-5 15 B 59 F Salvador 121<br />

Ø 11/ 7-3 55.200 h3 1170 gr tg 1.14,2 Moorland Boy 60 Aaron'S Way 58 73 6-5,5 14 B 63 T Langvad 251<br />

Distance 2000 meter<br />

Gø 22/ 7-5 53.950 h3 1300 gr lt 1.16,4 Senorita Bloo 55 Forward Plann 60 72 7-3,5 8 B 50 N Mortensen 260<br />

Vinder 2000 Handicap gr for 3-årige og ældre heste<br />

4<br />

Plads V5-2 TAMARIND DRONNINGLUND Vægt: 3-årige HILL minus TV (IRE) 11,5, CENTERS ældre minus ÆRESPRÆMIE<br />

8 B kg. 63 Danny Patil<br />

5, brun v Shamardal-Amandian / Indian Ridge (Ire Irland) Livs: 44 5-3-8 135.764<br />

Trio Trio 7 HVID 0 kr m.røde Ærespræmie 0-0-0-0-0-0-0-0<br />

sømme og til hestesko; ejer, træner hvid Per og Frydensberg rytter af sejrende hest<br />

2012: 4 2-0-0 37.900<br />

Helle Frydensberg (a) Formtal: 71 2011: 5 0-0-0 2.500<br />

Ål 19/ 9-2 12.500 h4 1800 gr bl 1.57,9 Sangreal 58 Morning Sun 52 69 11-11,5 11 B 64 L Søndergaard 215<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57 Watch Chain 60 67 1- 9 B 57 D Bundgård 487<br />

Ål 22/ 6-2 Rek 2000 18.000 gr: h3 Inget 1500 rekord gr bl 1.31,3 finnsSo<br />

Surreal 57 Sapphire Rose 58 69 4-1 11 B 61 D Patil 58<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 69 1-huv 9 B 61 D Patil 124<br />

,5)<br />

61.678<br />

36.678<br />

25.000<br />

chistl<br />

obaldo<br />

chistl<br />

obaldo<br />

obaldo<br />

*32<br />

221<br />

63<br />

84<br />

141<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 72 5-4 7 B 62 D Patil<br />

ARAMID (IRE) CATABOUND (USA) S 58 Anders S 53 Bager (61) Nanna Emilie Hansen (56)<br />

4, brun v Aussie Rules-Bollicena / Woodman (Ire Irland) Livs: 17 1-4-4 83.650<br />

9, mkbr. v Black Minnaloushe-Castellina / Danzig Connection (U S A) Livs: 36 5-2-2 93.650<br />

1 HVID m sølv striber o gul midt str;gul Jens Sørensen 2012: 6 1-0-2 37.050<br />

8 HVID m.røde sømme og hestesko; hvid Per Frydensberg 2012: 3 0-0-0 2.400<br />

Torben Christensen Formtal: 69 2011: 7 0-4-2 46.600<br />

Helle Frydensberg (a) Formtal: 64 2011: 3 0-1-0 6.200<br />

År 4/ 5-8 15.400 h3 1550 gr gd 1.33,4 Playboy 63 Temple Queen 64 70 3-2 7 57 N Hansen *33<br />

Ål 07/ 11-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,7 On Offer 59 Divine Spirit 58 69 7-10,5 8 61 M Stott<br />

Kl 20/ 5-6 10.000 av 2200 gr gd 2.20,9 Rayna 62,5 Specific Hill 57 70 7-18 10 62 O Wilson 50<br />

Ål 08/ 11-2 12.500 h4 1500 gr gd 1.30,5 Baggins 65 Master Piece 62 68 9-14 11 68 L Olsen<br />

År 2/ 6-6 27.500 h4 2000 gr gd 2.03,2 Aramid 61 Prime Grey 53 69 1-1 12 61 A Bager 141<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 66 5-5 10 66 D Patil<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 71 4-7,5 10 57 A Bager 57<br />

År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 66 4-8,5 7 63 D Patil<br />

År 6/ 7-4 17.600 h2 2000 gr gd 2.07,2 Be My Conscie 61 Hendersyde 61 70 8-9,5 9 53 N Hansen 99<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4 1800 gr gd 1.55,0 Victoria Nguy 59 Mollie Jo 58 65 6-6,5 9 65 D Patil<br />

58<br />

*35<br />

128<br />

81<br />

58<br />

90<br />

43.928<br />

33.200<br />

10.728<br />

weeney 70<br />

weeney 75<br />

ager 48<br />

obaldo 51<br />

obaldo 60<br />

rsen (57)<br />

101.963<br />

24.800<br />

18.700<br />

ilson 62<br />

vitved Peders 149<br />

vitved Peders 289<br />

obaldo 138<br />

ager 100<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 71 4-3,5 10 67 L Olsen 102<br />

ON OFFER (IRE) B 63 Frederick Salvador<br />

BONEFISH SILVER SHINE (IRE) 59 Emilia 65 Hvitved Pedersen Louise Møller (61)<br />

6, brun v Philidor-Pink Cadillac / Celtic Swing (Aktieselskabet Knud Hjorth) Livs: 30 4-4-5 175.381<br />

4, sk. v Verglas-Dream Time / Rainbow Quest (Ire Irland) Livs: 17 2-1-4 101.419<br />

2 BLÅ,rød/hvid tern;rød Knud Hjorth A/S 2012: 1 0-0-0 0<br />

9 SORT m.hvidt/grønt V;sort/hvid/grøn Bente Østergaard 2012: 1 0-0-0 0<br />

Knud Hjorth (a) Formtal: 69 2011: 10 1-2-3 52.085<br />

Bente Østergaard (a) Formtal: 73 2011: 11 2-1-3 93.950<br />

År 9/ 9-10 25.300 h3 2000 gr gd 2.13,0 Lady Sarah 59 Bonefish 55 67 2-0,5 9 55 L Møller 278<br />

Ål 20/ 8-7 38.000 av 1800 gr gd 1.50,6 Dispol Snappe 62 The Oboist 52,5 76 3-3,5 5 60 J Johansen 45<br />

År 23/ 9-8 17.600 h3 1550 gr gd 1.36,3 Temple Queen 61 Azincourt 61 67 3-1,5 7 57 L Møller 81<br />

År 23/ 9-4 40.700 av 2000 gr gd 2.13,6 Fabinho 62 Jetset 54 75 5-5 7 60 M Stott *36<br />

År 8/ 10-4 17.600 h3 1550 gr gd 1.34,5 Crafty Cleane 61 Acquaviva 61 67 3-1,5 9 62 M Stott 44<br />

År 8/ 10-5 23.700 h2 2000 gr gd 2.11,4 Azincourt 58 Fabinho 60 73 3-1 6 58 M Stott 48<br />

Ål 17/ 10-8 22.000 h3 2000 gr bl 2.10,8 Bonefish 53 Bistagno 58 67 1-1 9 53 E Hvitved Peders 49<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 73 9-12,5 9 65 S Slot 197<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 69 6-7 8 57 E Hvitved Peders 70<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 73 Slettet (Hoste) -<br />

CAVEWARRIOR (GB) 65 Sara Slot<br />

9, brun v Arkadian Hero-Lyna / Slip Anchor (Gb England) Livs: 52 9-4-3 459.990<br />

CRAFTY CLEANER (IRE) 60 Rafael Schistl<br />

74.518<br />

25.600<br />

9.800<br />

nto<br />

tott<br />

lot<br />

obaldo<br />

lot<br />

295.050<br />

16.200<br />

53.500<br />

lsen<br />

lsen<br />

lsen<br />

ansen<br />

lsen<br />

318<br />

80<br />

224<br />

84<br />

77<br />

43<br />

69<br />

80<br />

132<br />

102<br />

3 SORT m.hvidt/grønt V;sort/hvid/grøn Bente Østergaard 2012: 4 1-0-0 17.600<br />

6, brun v Daggers Drawn-Motocross / Cape Cross (Ire Irland) Livs: 36 5-1-1 131.796<br />

Bente Østergaard (a) Formtal: 73 2011: 6 0-0-0 7.000<br />

10 Sort M.Gul Stjerne,sort/gul Hue Lone O Finn Pedersen 2012: 2 0-0-0 0<br />

Ål 19/ 9-8 20.000 h2 1800 gr bl 1.56,2 Gilbertian 65 Parbold Hill 57 75 8-m 8 62 N Stott 67<br />

Lone Pedersen (a) Formtal: 68 2011: 11 1-1-1 36.200<br />

År 2/ 6-4 58.900 h2 2100 gr gd 2.09,0 Cambuslang 53 Fabiola 52 74 8-7,5 10 53,5 E Hvitved Peders 545<br />

År 8/ 10-4 17.600 h3 1550 gr gd 1.34,5 Crafty Cleane 61 Acquaviva 61 66 1- 9 B 61 A Nielsen<br />

Od 15/ 6-8 17.500 h3 2300 gr lt 2.22,7 Cheitha 59 Harley 55 73 6-10 7 63 L Møller 96<br />

Ål 17/ 10-2 12.500 h4 1500 gr bl 1.33,5 Stars Pride 63 Crafty Cleane 69 66 2-1 11 B 69 A Nielsen<br />

År 6/ 7-4 17.600 h2 2000 gr gd 2.07,2 Be My Conscie 61 Hendersyde 61 71 7-6,5 9 55 E Hvitved Peders 310<br />

År 6/ 11-12 9.000 h4 1550 gr gd 1.36,7 Acquaviva 65 Sir Alexander 54 69 9-10 9 B 69 A Nielsen<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 70 1-2,5 8 60 S Slot 359<br />

Ål 20/ 7-2 18.000 h3 1500 gr gd 1.31,0 Temple Queen 59 Sapphire Rose 57 69 7-10 7 59 C Weilby<br />

År 3/ 8-5 11.000 h4 0950 gr gd 0.53,7 Shamsiin 56,5 Pineau 59 68 - 5 66,5 C Weilby KEY OF DANZIG (IRE) 56 Danny Patil<br />

STYRT<br />

6, brun v Key Of Luck-Elegant Bloom / Be My Guest (Ire Irland) Livs: 35 4-4-5 354.980<br />

4 HVID m.grøn/rød krydsband;rød LADY armr;hvi MARY Hans Peter O Nikki Mathiesen 59 2012: 2 0-0-1 Nicolaj 1.800 Stott<br />

Jane Grove<br />

6, brun hp Cajun Cadet-Cut Memory / Dunphy (Stutteri<br />

Formtal:<br />

Hjortebo)<br />

64 2011: 12 0-0-1 11.890<br />

Livs: 34 5-5-2 228.000<br />

Ål 20/ 8-8 26.000 h3 2000 gr gd 2.05,7 Cinnamon'S Pr 65 Gentle Beat 62 65 11-19,5 11 B 56 D Da Silva 184<br />

11 CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande 2012: 5 2-1-0 28.800<br />

År 8/ 10-6 27.000 h4 2000 gr gd 2.12,0 King'S Dancer 71 Stars Pride 65 63 3-4 12 61 A Harbjerg 281<br />

Johnny Reimer Formtal: 67 2011: 9 0-2-0 22.500<br />

Kl 29/ 10-5 10.000 h4 1600 gr gd 1.43,2 Van Ruymbeke 61 Vivaldi 71 63 5-8 8 60 N Stott 68<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3 1650 gr 1.39,9 Gold Diamond 55 Lady Mary 56,5 66 2-huv 9 56,5 M Aslam<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 62 10- 10 50 P Gram 202<br />

År 2/ 6-6 27.500 h4 2000 gr gd 2.03,2 Aramid 61 Prime Grey 53 67 8-7,5 12 63 R Schistl<br />

År 3/ 8-3 8.800 av 2000 gr gd 2.05,6 Aladdin'S Lam 63 Loxton Lad 62 62 3-7 10 65 L Olsen 212<br />

Od 15/ 6-2 10.000 h4 1800 gr lt 1.50,7 Wide Ranging 62 Black Angel 59 66 4-3,5 6 62 A Bager<br />

År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 65 1-0,5 7 62,5 O Wilson RED JUNIOR (GB) 62 Rafael Schistl<br />

Od 27/ 7-8 10.000 h4 1650 gr lt 1.38,6 Lady Mary 61 Gainsboroughs 59 65 1-1,5 6 61 O Wilson<br />

6, brun h Red Ransom-Island Destiny / Kris (Gb England) Livs: 28 4-3-2 237.980<br />

5 Sort M.Gul Stjerne,sort/gul Reservordning: Hue Lone O 11-1-7-4-2-10-5-9-3-6-8<br />

Finn Pedersen 2012: 1 0-0-0 1.800<br />

Lone Pedersen (a) Formtal: 70 2011: 4 0-0-1 4.500<br />

Ål 07/ 11-8 18.000 h3 1800 gr gd 1.52,6 Dispol Snappe 59 Salute 53 73 3-3 10 63 K Jensen 204<br />

Ål 08/ 11-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.04,3 Whisperinglin 59 Fire And Ston 56 73 6-5 8 57 K Jensen 65<br />

Ål 20/ 8-8 26.000 h3 2000 gr gd 2.05,7 Cinnamon'S Pr 65 Gentle Beat 62 72 7-3,5 11 64 L Søndergaard 145<br />

Ål 19/ 9-8 20.000 h2 1800 gr bl 1.56,2 Gilbertian 65 Parbold Hill 57 71 6-9 8 54 K Jensen 97<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 70 5-4,5 10 60 C Weilby 231<br />

136<br />

64<br />

33<br />

92<br />

56<br />

342<br />

153<br />

*25<br />

*25<br />

*22<br />

150.307<br />

5.990<br />

73.550<br />

alvador<br />

alvador<br />

alvador<br />

ngvad<br />

ortensen<br />

135<br />

389<br />

121<br />

251<br />

260<br />

CUT IMPERIAL B 65 Nicolaj Stott<br />

5, brun v Academy Award-Half Row / Saville Row (Stutteri Skovmarken) Livs: 17 4-1-4 105.009<br />

6 KOBOLTBLÅ,hvid vinkel;mørkblå Lise Og Jørn Mortensen 2012: 7 1-0-3 31.400<br />

Tina Mortensen Formtal: 73 2011: 8 3-1-1 71.359<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3 1650 gr 1.39,9 Gold Diamond 55 Lady Mary 56,5 72 3-1 9 B 60 E Hvitved Peders 104<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57 Watch Chain 60 72 5-5,5 9 B 62 M Stott *34<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 71 3-huv 11 B 61 O Wilson 66<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 71 3-1 9 B 63 N Stott 37<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 71 1-1 10 B 61 N Stott *47<br />

KILLINEY (FR) 59 Frederick Salvador<br />

135.764<br />

37.900<br />

2.500<br />

øndergaard<br />

undgård<br />

atil<br />

atil<br />

atil<br />

215<br />

487<br />

58<br />

124<br />

58<br />

5, fuks hp Domedriver-Killgra / Grand Lodge (Fr Frankrig) Livs: 22 3-5-2 91.302<br />

7 RØD,hvid stjerne;rød;rød/hvid Anne Marie O John Nielsen 2012: 5 1-3-0 40.300<br />

John Nielsen (a) Formtal: 67 2011: 8 2-1-2 34.990<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5 1800 gr gd 1.55,1 Killiney 65 Mexican Outba 54 61 1-3,5 9 65 F Salvador<br />

Ål 14/ 5-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.08,4 The Professor 59 Killiney 57 65 2-1,5 9 57 F Salvador<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 65 2-huv 10 56 F Salvador<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 67 2-1 10 57 F Salvador<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 67 4-3 8 57 F Salvador<br />

*41<br />

*29<br />

43<br />

49<br />

60<br />

n (56)<br />

93.650 18 • aalborg<br />

2.400 8<br />

LADY SARAH 56<br />

6, brun hp Richard Of York-La Sall / Cajun Cadet (Stutteri Hjortebo)<br />

CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Johnny Reimer<br />

Marcos Robaldo (58)<br />

Livs: 27 2-5-2 131.500<br />

2012: 4 0-0-0 5.600<br />

Formtal: 66 2011: 8 1-2-0 43.400<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 70 5-4,5 10 60 C Weilby 231<br />

CUT IMPERIAL B 65 Nicolaj Stott<br />

6<br />

5, brun v Academy Award-Half Row / Saville Row (Stutteri Skovmarken) lørDAG Den 18. AuGust Livs: 2012 17 // nKI 4-1-4 rAcInG ArenA 105.009 AAlborG<br />

KOBOLTBLÅ,hvid vinkel;mørkblå Lise Og Jørn Mortensen 2012: 7 1-0-3 31.400<br />

Tina Mortensen Formtal: 73 2011: 8 3-1-1 71.359<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3 1650 gr 1.39,9 Gold Diamond 55 Lady Mary 56,5 72 3-1 9 B 60 E Hvitved Peders 104<br />

Ål 28/ 5-8 18.000 h3 1500 gr gd 1.29,7 Tamarind Hill 57 Watch Chain 60 72 5-5,5 9 B 62 M Stott *34<br />

Ål 22/ 6-2 18.000 h3 1500 gr bl 1.31,3 So Surreal 57 Sapphire Rose 58 71 3-huv 11 B 61 O Wilson 66<br />

År 6/ 7-6 15.400 h3 1550 gr gd 1.32,2 Tamarind Hill 61 Sapphire Rose 55 71 3-1 9 B 63 N Stott 37<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 71 1-1 10 B 61 N Stott *47<br />

i Nye gæster<br />

besøg infoboden KILLINEY i Spillehallen, (FR) her kan du købe program samt 59 få oplysninger Frederick om spil Salvador og om banen.<br />

7<br />

5, fuks hp Domedriver-Killgra / Grand Lodge (Fr Frankrig)<br />

RØD,hvid stjerne;rød;rød/hvid Anne Marie O John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

22 3-5-2<br />

5 1-3-0<br />

91.302<br />

40.300<br />

John Nielsen (a) Formtal: 67 2011: 8 2-1-2 34.990<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5 1800 gr gd 1.55,1 Killiney 65 Mexican Outba 54 61 1-3,5 9 65 F Salvador *41<br />

Ål 14/ 5-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.08,4 The Professor 59 Killiney 57 65 2-1,5 9 57 F Salvador *29<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 65 2-huv 10 56 F Salvador 43<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 67 2-1 10 57 F Salvador 49<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 67 4-3 8 57 F Salvador 60<br />

8<br />

LADY SARAH 56<br />

6, brun hp Richard Of York-La Sall / Cajun Cadet (Stutteri Hjortebo)<br />

CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Marcos Robaldo (58)<br />

Livs: 27 2-5-2 131.500<br />

2012: 4 0-0-0 5.600<br />

Johnny Reimer Formtal: 66 2011: 8 1-2-0 43.400<br />

År 8/ 10-7 27.500 h2 2150 gr gd 2.17,7 Alnitak 69 Dispol Snappe 63 71 6-12,5 9 57 C Weilby 175<br />

År 19/ 5-7 17.600 h2 2100 gr gd 2.14,3 Be My Conscie 58 Somerville 62 70 5-5 8 53,5 E Hvitved Peders 298<br />

Od 15/ 6-8 17.500 h3 2300 gr lt 2.22,7 Cheitha 59 Harley 55 70 5-6,5 7 57 A Bager 105<br />

Kl 24/ 6-11 20.000 h3 1600 gr bl 1.40,9 Royal Games 60 Golden Rock 59 70 11-14,5 12 55 E Hvitved Peders 254<br />

Od 27/ 7-1 17.500 h2 1650 gr lt 1.38,4 Mary Boyle 54 Hongkong Lege 67 67 5-5 8 54 D Patil 119<br />

9<br />

MORNING SUN S 57<br />

5, brun h Mandrake El Mago-La Libre / Dashing Blade (Jens Kvist)<br />

RØD,hvid bombe;blå;blå Pia Gram<br />

Pia Gram (59)<br />

Livs: 16 5-2-1<br />

2012: 3 2-0-0<br />

62.900<br />

22.000<br />

Jane Grove Formtal: 67 2011: 10 3-2-1 40.200<br />

Ål 17/ 10-2 12.500 h4 1500 gr bl 1.33,5 Stars Pride 63 Crafty Cleane 69 56 6-5 11 57 P Gram 87<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 60 1-4 7 S 58 P Gram *36<br />

År 4/ 5-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,9 Morning Sun 62 Polemic 66 64 1-1,5 7 S 62 P Gram *22<br />

År 2/ 6-6 27.500 h4 2000 gr gd 2.03,2 Aramid 61 Prime Grey 53 67 10-12,5 12 S 61 P Gram 71<br />

År 3/ 8-3 8.800 av 2000 gr gd 2.05,6 Aladdin'S Lam 63 Loxton Lad 62 67 Slettet (Virus) -<br />

THE PROFESSOR 59 Nanna Emilie Hansen (62)<br />

8, brun h Primatico-Medinova / Mas Media (Keld Chr. Karlsen) Livs: 34 4-0-3 103.100<br />

10 RØD,blå ruder;blå Keld Chr. Karlsen 2012: 5 1-0-2 26.000<br />

Keld Chr. Karlsen Formtal: 70 2011: 8 0-0-1 15.000<br />

Ål 14/ 5-8 18.000 h3 2000 gr gd 2.08,4 The Professor 59 Killiney 57 69 1-1,5 9 59 E Hvitved Peders 137<br />

Od 15/ 6-8 17.500 h3 2300 gr lt 2.22,7 Cheitha 59 Harley 55 72 3-3 7 60 E Hvitved Peders 47<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 72 7-12 10 60 E Hvitved Peders 84<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 71 7-8 10 59 E Hvitved Peders 94<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 70 3-3 8 60 C Weilby 175<br />

Reservordning: 7-9-2-6-10-1-3-4-8-5<br />

i DAgeNs tips<br />

7 killiney – 6 Cut imperial – 9 morning sun // outs. 2 bonefish<br />

dronninGlund tV centers ærespræmie<br />

Ikke en løbsdag her i aalborg hvor John Nielsens heste<br />

ikke deltager og skal regnes blandt de sejrsaktuelle. Jeg<br />

tror at John Nielsen har en god mulighed for at blande<br />

sig i kampen om sejren i dette løb med 7 Killiney som<br />

er en herlig stabil hest, der altid yder sit bedste og som<br />

er let placere i løbene. Den må have en god chance her.<br />

6 Cut Imperial kommer med en fin sejr i seneste start,<br />

hvor den bl.a. slog Killiney, men Cut Imperial har fået lidt<br />

mere vægt på sig og hvordan tackler den det? 9 Morning<br />

Sun har før vundet her i aalborg. Har været slettet i en tiltænkt<br />

start pga. virus, så hvordan er formen? 2 bonefish<br />

har fået en start i kroppen i år og det har vel hjulpet på<br />

formen, som den er vel skarpere i dag.<br />

aalborg • 19


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

20 • aalborg<br />

Ål-20120818-5 V5-3 Trio<br />

5v5-3<br />

Vinder<br />

5<br />

Plads V5-3<br />

Trio Trio<br />

Hjallerup maskinforretning præsenterer:<br />

proviNseNs 3-års serie 2012. 3. Afd.<br />

Præmiesum 108.000 kr. (54.000-27.000-13.000-8.600-5.400)<br />

1800 Distance gr 1800 meter<br />

HJALLERUP For 3-årige MASKINFABRIKS heste. Vægt: 57 kg +/- 3-ÅRSSERIE<br />

div. Tillæg og lettelser.<br />

0 kr Æresdækken 0-0-0-0-0-0-0-0 og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter.<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

ALE ALEJANDRO (IRE) B 62 Marcos Robaldo<br />

1<br />

3, fuks v Captain Rio-Matetsi / Wagon Limit (Ire Irland)<br />

BLÅ/SORT diag-delt, sort/hvid; orange Akinita Group Ab Sameliste 03 Invest<br />

Livs:<br />

2012:<br />

13 2-1-2<br />

9 2-1-2<br />

110.073<br />

96.440<br />

Bent Olsen Formtal: 76 2011: 4 0-0-0 13.633<br />

Kl 28/ 4-2 20.000 av 1600 gr bl 1.43,7 The Kicker 60 Ale Alejandro 59 70 2-2 5 B 59 J Johansen 58<br />

Kl 20/ 5-9 42.000 h3 1400 gr gd 1.22,8 Fortunens Bos 61 Zaphir 58 74 12-19 13 B 56 J Johansen 50<br />

Kl 9/ 6-7 20.000 av 1600 gr gd 1.37,7 Solo 58 Phoebe 56,5 74 3-0,5 7 B 58 E Ski 117<br />

År 6/ 7-5 39.600 av 1550 gr gd 1.32,8 Ale Alejandro 60 Releasethecra 62 75 1-huv 6 B 60 M Robaldo 53<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 76 3-2 9 B 62 M Robaldo 49<br />

IMAGINENOWAR 55,5 Danny Patil<br />

2<br />

3, sk. hp Pistachio-Phoenix Phantom / Charnwood Forest (Bechmann Racing)<br />

SORT,sølv logo;sølv;sølv Lsc Stable, S Nielsen O L Stewart<br />

Livs:<br />

2012:<br />

4 1-1-0<br />

4 1-1-0<br />

29.000<br />

29.000<br />

Hanne Bechmann Formtal: 74 2011: Ej startet<br />

Kl 14/ 4-Kv 1200 gr bl Tid: 1.21,7 - 57,5 O Wilson gdk<br />

Kl 21/ 4-4 20.000 av 1600 gr gd 1.39,9 Blue Saphire 57 Curtain Pat 57,5 - 7-5 9 57,5 R Schistl 152<br />

Kl 12/ 5-6 20.000 av 1600 gr gd 1.38,6 Fillip Stark 59 Riverdance 57 - 4-4 12 57,5 L Hammer 66<br />

Kl 7/ 7-6 10.000 av 1600 gr gd 1.36,3 Imaginenowa 54,5 Lady Strombol 58 70 1- 11 54,5 M Friberg 41<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 72 2-hls 9 57 O Wilson 83<br />

YAMMOS (IRE) 58 Dayverson De Barros<br />

3<br />

3, brun v Sir Percy-Carenage / Alzao (Ire Irland)<br />

KOBOLTBLÅ m.cerise text; kblå; cerise Steen Falsig<br />

Livs:<br />

2012:<br />

13 1-0-5<br />

1 0-0-0<br />

43.607<br />

0<br />

Tine Hansen Formtal: 69 2011: 12 1-0-5 43.607<br />

GB 25/ 8-1 14.755 av 1700 aw gd 1.50,8 Jimmy The Lol 57 Sheila'S Budd 57 - 3-2 8 56 M Davies *31<br />

GB 14/ 9-3 14.002 h 1600 aw gd 1.39,7 Spirit Of T 56,5 Bewilder 60 - 3-7 13 60,5 M Davies 100<br />

GB 29/ 9-1 14.002 av 1600 aw gd 1.40,4 Snowed In 59 Astraios 60,5 - 9-11 11 57 T Culhane 45<br />

GB 10/ 10-3 14.002 h 2000 gr gd 2.11,7 Welsh Naybe 60,5 Istan Star 56,5 - 6-5,5 12 60,5 M Davies 80<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 71 9-16 9 58 M Rodriguez 157<br />

RELEASETHECRACKEN (IRE) 62 Rafael Schistl<br />

4<br />

3, fuks v Choisir-Hernandita / Hernando (Ire Irland)<br />

BEIGE; blå/orange bjælke; blå hue Marc Elsborg<br />

Livs:<br />

2012:<br />

15 3-2-5<br />

5 0-1-2<br />

223.305<br />

65.100<br />

Bent Olsen Formtal: 77 2011: 10 3-1-3 158.205<br />

Kl 28/ 4-2 20.000 av 1600 gr bl 1.43,7 The Kicker 60 Ale Alejandro 59 73 3-2,5 5 59 E Pedroza 34<br />

År 2/ 6-7 162.300 av 2200 gr gd 2.13,0 Jubilance 59 East Meets We 59 73 3-11,5 8 59 E Ski 107<br />

Kl 16/ 6-5 25.000 h2 1600 gr gd 1.37,0 Simbad 62 Smokey Storm 63 77 6-3 6 57,5 R Schistl 33<br />

År 6/ 7-5 39.600 av 1550 gr gd 1.32,8 Ale Alejandro 60 Releasethecra 62 77 2-huv 6 62 D Patil *21<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 77 8-11 9 62 D Patil *31<br />

5<br />

FILLIP STARK 60<br />

3, brun v Academy Award-Filibra / Kornado (Poul Erik Jakobsen)<br />

BORDEAUX; orangestr ærmer; orange hue Karin O Poul Erik Jakobsen<br />

Nicolaj Stott<br />

Livs: 5 2-1-0<br />

2012: 4 2-0-0<br />

89.000<br />

79.000<br />

Tina Mortensen Formtal: 75 2011: 1 0-1-0 10.000<br />

Kl 22/ 10-3 25.000 av 1400 gr bl 1.28,1 Opening Day 57 Fillip Star 58,5 - 2-0,5 12 58,5 E Ski 204<br />

Kl 12/ 5-6 20.000 av 1600 gr gd 1.38,6 Fillip Stark 59 Riverdance 57 - 1-1 12 59 M Stott 44<br />

År 2/ 6-7 162.300 av 2200 gr gd 2.13,0 Jubilance 59 East Meets We 59 76 4-12,5 8 59 M Stott 77<br />

Kl 24/ 6-8 400.000 av 2400 gr bl 2.32,3 Darcy 59 Summertime 57,5 76 8-17,5 15 59 N Stott 401<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 75 1- 9 58 N Stott 37<br />

MEDINA 52,5 Luis Santos<br />

6<br />

3, brun hp Inchrory-Silana / Duty Time (Henrik Brendholdt)<br />

RØD;sorte;rød Team Horze<br />

Livs:<br />

2012:<br />

7 0-2-0<br />

3 0-1-0<br />

19.300<br />

7.200<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 64 2011: 4 0-1-0 12.100<br />

År 6/ 11-11 11.000 av 1550 gr gd 1.37,2 Saphira Stree 65 Medina 53 65 2-2,5 9 53 E Hvitved Peders 39<br />

Jæ 20/ 11-7 37.409 av 1200 dt gd 1.16,0 Banksy 56 Punto Banco 59 65 9-14,5 11 57,5 N Stott 132<br />

År 4/ 5-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,9 Morning Sun 62 Polemic 66 63 4-3 7 54 E Hvitved Peders 58<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 63 4-6 8 54,5 E Hvitved Peders 55<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 63 2-1,5 10 57 N Stott 74<br />

CUT FATHER B 58 Nanna Emilie Hansen<br />

7<br />

3, fuks h Binary File-Cut Best / Final Appearance (Stutteri Skovmarken)<br />

LILLA,sorte prikker; sort Stald De 3 Heste<br />

Livs:<br />

2012:<br />

7 1-0-1<br />

4 0-0-1<br />

47.700<br />

7.000<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 61 2011: 3 1-0-0 40.700<br />

Kl 4/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.26,7 Darcy 59 The Kicker 59 - 10-15 12 59 L Santos 260<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 64 7-m 7 56,5 N Stott 54<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 64 7-15,5 8 55,5 D Patil 121<br />

År 2/ 6-5 25.900 av 2000 gr gd 2.06,4 Back In Bus 57,5 Half Eagle 59 62 3-3,5 5 B 59 R Schistl 58<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 62 6-6,5 11 B 64,5 A Nielsen *39<br />

SARAH 55,5 Louise Møller<br />

8<br />

3, brun hp Binary File-Alagna / Spectrum (Paganini Stud)<br />

ORANGE,blåt ? på ryggen;blå;blå Lars Chr. Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

6 0-3-0<br />

3 0-0-0<br />

60.000<br />

5.200<br />

Tina Mortensen Formtal: 67 2011: 3 0-3-0 54.800<br />

MEDINA<br />

Ål-20120818-6 V5-4 Trio<br />

52,5 Luis Santos<br />

6<br />

3, brun hp Inchrory-Silana / Duty Time (Henrik Brendholdt)<br />

RØD;sorte;rød Team Horze<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

Livs: 7 0-2-0 19.300<br />

2012: 3 0-1-0 7.200<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 64 2011: 4 0-1-0 12.100<br />

År 6/ 11-11 11.000 av 1550 gr gd 1.37,2 Saphira Stree 65 Medina 53 65 2-2,5 9 53 E Hvitved Peders 39<br />

Jæ 20/ 11-7 37.409 av 1200 dt gd 1.16,0 Banksy 56 Punto Banco 59 65 9-14,5 11 57,5 N Stott 132<br />

År 4/ 5-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,9 Morning Sun 62 Polemic 66 63 4-3 7 54 E Hvitved Peders 58<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 63 4-6 8 54,5 E Hvitved Peders 55<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 63 2-1,5 10 57 N Stott 74<br />

NKI racing arena 1800 er gr kommet på Facebook. Den nye Facebook-side skal være det sociale samlingspunkt<br />

6uden V5-4 for væddeløbsbanen. CUT DANSK FATHER GALOPS Derfor lancerer ÆRESPRÆMIE vi flere tiltag på B 58 den nye side Nanna blandt andet Emilie konkurrencer, Hansen upload<br />

3, fuks h Binary File-Cut Best / Final Appearance (Stutteri Skovmarken) Livs: 7 1-0-1 47.700<br />

af unikke Trio billeder 7 LILLA,sorte 30.000 fra væddeløbsbanen kr prikker; 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-0-0-0<br />

sort Stald De og 3 Heste statusopdateringer med små nyheder. 2012: Du kan 4 blive 0-0-1 medlem 7.000 af den<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 61 2011: 3 1-0-0 40.700<br />

nye Facebook-side Kl 4/ 9-4 250.000 ved at av klikke 1400 på gr følgende gd 1.26,7 Darcy link: 59 www.facebook.com/nkiracingarena<br />

The Kicker 59 - 10-15 12 59 L Santos 260<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 64 7-m 7 56,5 N Stott 54<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

JOE RICH (GB) 63 Dorte Andersen (67)<br />

SARAH 55,5 Louise Møller<br />

8, brun v Piccolo-Lady Lacey / Kampala (Gb England) Livs: 49 7-1-8 129.490<br />

1 Lilla M.Pink Bælte Og Logo, 3, brun Pink hp hue Binary Racing File-Alagna Club Fyn / Spectrum (Paganini Stud) 2012: 5 1-0-0 16.000 Livs: 6 0-3-0 60.000<br />

Jette Mose Hansen 8 (a) ORANGE,blåt ? på ryggen;blå;blå Lars Chr. Nielsen Formtal: 67 2011: 11 3-1-2 58.900 2012: 3 0-0-0 5.200<br />

Od 20/ 4-2 10.000 h4 1650 Tina gr lt Mortensen 1.45,8 Joe Rich 66 Golden Penny 65 67 1- 7 Formtal: 66 L Søndergaard 67 2011: 3 420-3-0<br />

54.800<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3 År 1650 23/ gr 9-2 1.39,9 33.000 Gold av Diamond 1550 gr 55 gd 1.38,5 Lady Releasethecra Mary 56,5 59 70 5-2 Sarah 57,5 9 60 L Møller - 2-5 6 *2157,5<br />

M Stott 52<br />

Od 5/ 7-2 10.000 h4 År 1800 8/ gr 10-3 lt 1.50,1 40.700 Wide av Ranging 1550 gr 61 gd 1.36,9 Whisperinglin Releasethecra 65 59 70 5-5 Sarah 58 7 64 D Andersen - 2-1 6 8558<br />

M Stott 68<br />

Kl 21/ 7-6 a 20.000 h3 Kl 1800 21/ gr 4-6 gd 1.48,3 20.000 Humble av 1600 Star gr 59 gd 1.42,5 Chasmin Pro Hunter 57 59 69 6-3,5 Another 12 One 64 57,5 D Andersen 70 7-2,5 10 25655,5<br />

E Hvitved Peders 64<br />

Od 27/ 7-1 17.500 h2 Kl 1650 20/ gr 5-4 lt 100.000 1.38,4 Mary av Boyle 1600 54 gr gd 1.36,0 Hongkong Florence Lege Cray 67 58 69 4-4,5 Blue Saphire 8 55 58 L Møller 70 10-14 14 8358<br />

M Stott 272<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 68 4-5,5 9 55,5 C Weilby 266<br />

TURN THE PAGE (GB) 53 Dayverson De Barros (52/51)<br />

ALI HOPE (IRE) 57 Emilia Hvitved Pedersen<br />

3, brun v Lucky Story-Maid For Running / Namaqualand (Gb England) Livs: 13 0-0-0 6.318<br />

2 MØRKBLÅ,guld V-form;mblå-guld 3, fuks v Three Stall Vinco Valleys-Alexander Duchess / Desert Prince (Ire Irland) 2012: 8 0-0-0 Livs: 0 8 1-0-0 8.800<br />

Lena Natt Och Dag, 9 Sverige LILLA,sorte (a) prikker;lilla Stald Søndervang Formtal: 54 2011: 5 0-0-0 6.318 2012: 5 1-0-0 8.800<br />

Gø 3/ 6-1 29.050 av 1200 Ann-Charlotte gr lt 1.10,2 Night Nielsen Angel 57,5 Lady Strombol 59 58 6-8,5 12 Formtal: 59 R De 65 Barros 2011: 3 7470-0-0<br />

0<br />

Ø 14/ 6-1 21.120 av År 1370 22/ gr 4-9 gd 1.22,8 8.800 Dicky av 2000 Mint 58,5 gr gd 2.13,3 Ragazzo Ali Hope 57 56,5 62 12-m Golden 12 Rock 55,5 66,5 P Gråberg 58 1- 6 28356,5<br />

N Stott 56<br />

Ø 28/ 6-2 21.120 av Ø 2160 17/ gr 5-4 lt 2.20,2 35.280 Kid av Creole 1730 56 gr bl 1.52,5 Camomilla Old Pal 54,5 58 60 11-m Funinthesand 11 56 58 R De 67 Barros 7-15 8 25758<br />

P Da Costa 221<br />

Ø 11/ 7-4 22.080 h4 Ø 1600 14/ gr 6-7 tg 168.000 1.45,9 Bittersweet av 1600 gr 64 gd 1.39,7 Illusive Jubilance Spir 57 59 58 13-m East Meets 14 We 56 59 R De 67 Barros 10-m 11 45559<br />

T Jørgensen 587<br />

Kl 5/ 8-10 10.000 h4 Ø 1200 28/ gr 6-3 lt 1.09,6 52.800 Azzah h3 1600 59 gr lt 1.40,7 Lille Tuc Like 57 A Charm 59 56 9-15 Imperial 11 Skyl 52 65 A Hollstenius 67 7-4 14 35962,5<br />

D Delgado 91<br />

Ø 26/ 7-5 55.200 h3 2400 gr gd 2.39,7 Mamaloca 58 Entourage 53 66 12-16 15 53 E Hvitved Peders 337<br />

SALUTE 61 Rikke Munk Sørensen (63)<br />

LEGEND LINE 54 Sara Slot<br />

6, brun v Coneybury-Starboard / Stanford (John Nielsen) Livs: 38 4-4-3 116.645<br />

3 Rød M.Hvid Stjerne,rød Og 3, Hvid fuks h h. Silca John Legend-Reel Nielsen Line / Scottish Reel (Berner Olsen) 2012: 4 1-0-0 15.400 Livs: 6 0-1-1 23.787<br />

John Nielsen (a) 10 SORT m.hvidt/grønt V;sort/hvid/grøn Bente Østergaard Formtal: 63 2011: 8 1-2-1 32.300 2012: 2 0-0-0 2.000<br />

Ø 6/ 10-6 21.023 h3 1600 Bente dt gd Østergaard 1.43,5 Max (a) Manus 58,5 Merseyside St 65 63 12-m 12 Formtal: 58 F Salvador 65 2011: 4 1720-1-1<br />

21.787<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5 Kl 1800 4/ gr 9-4 gd 250.000 1.55,1 Killiney av 1400 65 gr gd 1.26,7 Mexican Darcy Outba 59 54 61 5-6 The Kicker 9 59 65 L Møller - 7-6,5 12 10159<br />

S Slot 355<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 Gø 1800 2/ gr 10-8 gd 1.53,0 22.861 Salute av 1400 63 gr bl 1.33,3 Mollie One Jo 57 New Cat 59 61 1- Lady Strombol 7 63 59 F Salvador - 3-0,5 8 *3757<br />

E Hvitved Peders 51<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 Kl 1800 22/ gr 10-3 bl 1.54,3 25.000 Mollie av 1400 Jo 57 gr bl 1.28,1 Galdessa Opening 59 Day 57 63 4-4,5 Fillip Star 10 58,5 63 F Salvador 68 6-14,5 12 *3356,5<br />

E Hvitved Peders 69<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4 År 1800 6/ gr 7-3 gd 1.55,0 11.000 Victoria h4 1550 Nguy gr 59 gd 1.34,8 Mollie Steel Jo 58 My Hear 61 63 5-6,5 Prime Grey 9 53 63 F Salvador 66 5-2 7 *5160<br />

E Hvitved Peders 90<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 66 5-3,5 10 59 S Slot 148<br />

FAST CONNECTION (IRE) F 62 Nanna Emilie Hansen (65)<br />

DICKY MINT (GB) 60 Frederick Salvador<br />

4, brun hp Redback-Catch A Smile / Silver Hawk (Ire Irland) Livs: 22 0-0-1 46.958<br />

4 GRØN/HVID/RØD logo;hvid;hvi/rø/gr 3, fuks v Osorio-Oh Familien Bej Fruergård Oh Bej / Distinctly North (Gb England) 2012: 5 0-0-0 Livs: 0 15 3-1-3 90.785<br />

Lone Bager 11 Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen Formtal: 65 2011: 12 0-0-1 46.958 2012: 5 3-0-2 79.606<br />

F 10/ 1-4 59.440 av 2400 John aw gd Nielsen 2.34,0 (a) Kiteas 56 Hungarian D 58,5 - 10-18 16 Formtal: 54,5 M Delalande 77 2011: 10 0-1-1 11.179<br />

F 14/ 2-7 74.300 h GB 2400 16/ aw 1-2 gd 2.31,4 15.166 Passenger h 1200 58 aw gd 1.15,9 Greaby Sweet 60 Ovation 58 - 6-5 Gabrial'S 10 P 55,5 49,5 C Grosbois - 3-1,5 11 B 58 P Aspell<br />

F 10/ 3-7 70.585 h GB 2800 23/ gr 1-3 gd , 15.175 Geuwin h 1400 Du R aw 53,5 gd 1.29,6 Lost Soldie Speedy 56,5 Yaki 58 - 19-m House Limit 20 56 D Bonilla - 3-5 11 B 55 D Simmonsson<br />

F 28/ 3-4 63.155 h Ål 2900 14/ aw 5-2 gd 3.09,6 12.500 Hopefull h4 1500 Ba gr 53,5 gd 1.32,5 Sonorch Dicky 54,5 Mint 64 - 10-19 Divine Spirit 14 65 55 L Beuzelin 70 1-1,5 7 64 F Salvador<br />

Gø 29/ 7-4 16.600 h5 Ø 2200 14/ gr 6-1 gd 2.21,2 21.120 Mohikan av 1370 56 gr gd 1.22,8 Galdessa Dicky 64 Mint 58,5 65 9-15 Ragazzo 13 57 F 63 A Bager 73 1-1,5 12 30358,5<br />

F Salvador<br />

Gø 22/ 7-8 41.500 av 1400 gr lt 1.23,8 Dicky Mint 61 Young Prince 59 76 1-3,5 8 61 F Salvador<br />

BLUE TOUCH Reservordning: 5-11-1-4-8-2-6-9-3-10-7 60 Marcos Robaldo (62)<br />

4, brun v Touch Of The Blues-Misratah / Anabaa (Stutteri Hjortebo) Livs: 13 1-0-2 49.900<br />

5 LILLA m.gule seler; lilla; gul Team Blue Touch O Jens Rytter 2012: 3 0-0-0 1.400<br />

45<br />

85<br />

*32<br />

41<br />

55<br />

Lone Bager Formtal: 62 2011: 6 0-0-2 10.500<br />

År 08/ 11-7 21.500 h3 2150 gr gd 2.14,1 Be My Conscie 59 Lady Mary 63 69 12-m 12 59 L Møller 180<br />

Od 2/ 9-1 10.000 h4 1800 gr lt 1.54,1 Do It Tiger 61 New Caladonia 65 67 7-m 7 56,5 A Bager 224<br />

År 30/ 6-2 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,4 Acquaviva 65 Thakeham 61 65 4-1,5 9 58 M Robaldo 148<br />

Gø 29/ 7-7 20.750 h5 1400 gr gd 1.27,3 Like A Charm 60 Hidden Fairyt 63 65 14-12 15 61 S Pacheco 208<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 65 10-5,5 10 58 M Robaldo 125<br />

i<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 75 1- 9 58 N Stott 37<br />

i Nki rACiNg AreNA på fACebook<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 64 7-15,5 8 55,5 D Patil 121<br />

År 2/ 6-5 25.900 av 2000 gr gd 2.06,4 Back In Bus 57,5 Half Eagle 59 62 3-3,5 5 B 59 R Schistl 58<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 62 6-6,5 11 B 64,5 A Nielsen *39<br />

DAgeNs tips<br />

STARS PRIDE 65 Emilia Hvitved Pedersen (67)<br />

6<br />

5, brun v Philidor-Pink Cadillac / Celtic Swing (Aktieselskabet Knud Hjorth)<br />

BLÅ,rød/hvid tern;rød Knud Hjorth A/S<br />

Livs:<br />

2012:<br />

18 3-4-1<br />

Ej startet<br />

92.900<br />

Knud Hjorth (a) Formtal: 67 2011: 12 2-3-1 60.200<br />

Ål 20/ 5 8-5 fillip 15.000 stark h4 – 11 1800 Dicky gr gd mint 1.52,2 – Stars 2 imagineowar Pride 60 Killiney // outs. 60 1 Ale Alejandro 62 1-3 12 60 E Hvitved Peders 128<br />

Od 10/ 9-6 15.000 h3 1800 gr lt 1.57,3 Ginger Attitu 55 Atlantis 61 66 4-2,5 13 59 E Hvitved Peders *46<br />

År 23/ 9-6 17.600 h3 2150 gr gd 2.24,4 Be My Conscie 64 Bistagno 66 65 3-1,5 10 57 E Hvitved Peders 91<br />

År 8/ 10-6 27.000 h4 2000 gr gd 2.12,0 King'S Dancer 71 Stars Pride 65 65 2-2,5 12 65 M Stott 87<br />

Ål 17/ 10-2 12.500 h4 1500 gr bl 1.33,5 Stars Pride 63 Crafty Cleane 69 65 1-1 11 63 E Hvitved Peders 61<br />

hjallerup maskinfabriks 3 årsserie<br />

AMBER LADY 61<br />

5 Fillip 9, fuks Stark hp Ecossais-Amber har vundet Night 2 / fine Starry sejre Night (Gunnar i år. Deltog Vestergaard) i derbyet,<br />

yderligt startspor, så hvordan kommer den fra start. 2<br />

Frederick Salvador<br />

Imagineowar Livs: 67 har 7-11-11 vist fin 254.160 fremgang i de seneste par star-<br />

hvor den ikke rakte til, men tror at løbet har givet hesten ter, hvor den har sejret og været kort slået til 2.plads af<br />

John Nielsen (a) Formtal: 61 2011: 9 0-0-3 12.500<br />

lidt hårdhed, hvilket den beviste i starten efter hvor den Fillip Stark, så Imagineowar skal bestemt regnes her. 1<br />

vandt en flot sejr. 11 Dicky Mint kommer jo med forrygen- ale alejandro var senest kort slået af de 2 ovennævnte<br />

de form med et hattrick i bagagen, men er udstyret med og er en hest som går gode og stabile løb.<br />

7 Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen 2012: 5 0-1-0 8.600<br />

Ål 30/ 4-8 16.000 h4 1500 gr gd 1.32,7 Whisperinglin 60 Watch Chain 65 61 8-8 9 57 L Møller *37<br />

Ål 14/ 5-2 12.500 h4 1500 gr gd 1.32,5 Dicky Mint 64 Divine Spirit 65 61 4-5 7 61 L Møller 68<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 60 5-2 7 62 L Møller 75<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 60 6-6 10 60 L Møller 112<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 60 2-huv 11 66 F Salvador 69<br />

MOLLIE JO (IRE) 59 Anders Bager (62)<br />

8<br />

5, brun hp Chevalier-Molehill / Salse (Ire Irland)<br />

GUL-SORT langstribet;gul;gul/sort Helle Øvlisen O Nanna Bispelund<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 3-2-3<br />

6 1-2-2<br />

60.200<br />

30.500<br />

Tinna Hovgaard (a) Formtal: 62 2011: 9 2-0-1 29.700<br />

aalborg • 21


Kl 24/ 6-8 400.000 av 2400 gr bl 2.32,3 Darcy 59 Summertime 57,5 76 8-17,5 15 59 N Stott 401<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 75 1- 9 58 N Stott 37<br />

NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012 MEDINA 52,5 Luis Santos<br />

Ål-20120818-6 V5-4 3, brun Triohp<br />

Inchrory-Silana / Duty Time (Henrik Brendholdt) Livs: 7 0-2-0 19.300<br />

6 RØD;sorte;rød Team Horze 2012: 3 0-1-0 7.200<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 64 2011: 4 0-1-0 12.100<br />

Dansk galops ærespræmie. klasse 4<br />

År 6/ 11-11 11.000 av 1550 gr gd 1.37,2 Saphira Stree 65 Medina 53 65 2-2,5 9 53 E Hvitved Peders 39<br />

Jæ 20/ 11-7 37.409 Præmiesum av 1200 30.000 dt gd 1.16,0 kr. (15.000-7.500-3.750-2.250-1.500)<br />

Banksy 56 Punto Banco 59 65 9-14,5 11 57,5 N Stott 132<br />

6v5-4 År 4/ 5-2 11.000 Distance h4 2000 1800 gr meter gd 2.10,9 Morning Sun 62 Polemic 66 63 4-3 7 54 E Hvitved Peders 58<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 63 4-6 8 54,5 E Hvitved Peders 55<br />

VinderÅr<br />

3/ 8-7 1800 11.000 Handicap gr h4 1550 for 3-årige gr gd 1.32,0 og ældre Steel heste My Hear 59 Medina 57 63 2-1,5 10 57 N Stott 74<br />

6<br />

Plads V5-4 DANSK Vægt: GALOPS 3-årige minus ÆRESPRÆMIE<br />

3 kg, ældre lig generalhandicap<br />

Trio CUT FATHER B 58 Nanna Emilie Hansen<br />

Trio 3, 30.000 fuks h Binary Ærespræmie kr File-Cut 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-0-0-0<br />

Best til / vindende Final Appearance hests (Stutteri ejer Skovmarken) Livs: 7 1-0-1 47.700<br />

7 LILLA,sorte prikker; sort Stald De 3 Heste 2012: 4 0-0-1 7.000<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 61 2011: 3 1-0-0 40.700<br />

Kl 4/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.26,7 Darcy 59 The Kicker 59 - 10-15 12 59 L Santos 260<br />

År 22/ 4-2 Rek 1800 11.000 gr: h4 Inget 2000 rekord gr gd 2.13,5 finnsMorning<br />

Sun 58 Kat Malou 55 64 7-m 7 56,5 N Stott 54<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 64 7-15,5 8 55,5 D Patil 121<br />

110.073<br />

96.440<br />

13.633<br />

hansen<br />

hansen<br />

i<br />

obaldo<br />

obaldo<br />

29.000<br />

29.000<br />

ilson<br />

histl<br />

mmer<br />

riberg<br />

ilson<br />

s<br />

43.607<br />

0<br />

43.607<br />

avies<br />

avies<br />

lhane<br />

avies<br />

odriguez<br />

223.305<br />

65.100<br />

158.205<br />

droza<br />

i<br />

histl<br />

til<br />

til<br />

89.000<br />

79.000<br />

10.000<br />

i<br />

tott<br />

tott<br />

ott<br />

ott<br />

58<br />

50<br />

117<br />

53<br />

49<br />

gdk<br />

152<br />

66<br />

41<br />

83<br />

*31<br />

100<br />

45<br />

80<br />

157<br />

34<br />

107<br />

33<br />

*21<br />

*31<br />

204<br />

44<br />

77<br />

401<br />

37<br />

År 2/ 6-5 25.900 av 2000 gr gd 2.06,4 Back In Bus 57,5 Half Eagle 59 62 3-3,5 5 B 59 R Schistl 58<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 62 6-6,5 11 B 64,5 A Nielsen *39<br />

JOE RICH (GB) 63 Dorte Andersen (67)<br />

8, brun v Piccolo-Lady Lacey / Kampala (Gb England) Livs: 49 7-1-8 129.490<br />

1 SARAH 55,5 Louise Møller<br />

Lilla M.Pink Bælte Og Logo,<br />

3, brun<br />

Pink<br />

hp<br />

hue<br />

Binary<br />

Racing<br />

File-Alagna<br />

Club Fyn<br />

/ Spectrum (Paganini Stud)<br />

2012: 5 1-0-0 16.000<br />

Livs: 6 0-3-0 60.000<br />

Jette Mose Hansen 8 (a)<br />

ORANGE,blåt ? på ryggen;blå;blå Lars Chr. Nielsen<br />

Formtal: 67 2011: 11 3-1-2 58.900<br />

2012: 3 0-0-0 5.200<br />

Od 20/ 4-2 10.000 h4 1650<br />

Tina<br />

gr lt<br />

Mortensen<br />

1.45,8 Joe Rich 66 Golden Penny 65 67 1- 7<br />

Formtal:<br />

66 L Søndergaard<br />

67 2011: 3<br />

42<br />

0-3-0 54.800<br />

Od 18/ 5-2 17.500 h3<br />

År<br />

1650<br />

23/ 9-2<br />

gr<br />

33.000<br />

1.39,9<br />

av<br />

Gold<br />

1550<br />

Diamond<br />

gr gd<br />

55<br />

1.38,5<br />

Lady<br />

Releasethecra<br />

Mary 56,5<br />

59<br />

70<br />

Sarah<br />

5-2<br />

57,5<br />

9 60 L Møller<br />

- 2-5 6<br />

*21<br />

57,5 M Stott 52<br />

Od 5/ 7-2 10.000 h4<br />

År<br />

1800<br />

8/ 10-3<br />

gr lt<br />

40.700<br />

1.50,1<br />

av<br />

Wide<br />

1550<br />

Ranging<br />

gr gd<br />

61<br />

1.36,9<br />

Whisperinglin<br />

Releasethecra<br />

65<br />

59<br />

70<br />

Sarah<br />

5-5<br />

58<br />

7 64 D Andersen<br />

- 2-1 6<br />

85<br />

58 M Stott 68<br />

Kl 21/ 7-6 a 20.000 h3<br />

Kl<br />

1800<br />

21/ 4-6<br />

gr gd<br />

20.000<br />

1.48,3<br />

av<br />

Humble<br />

1600<br />

Star<br />

gr<br />

59<br />

gd 1.42,5<br />

Chasmin<br />

Pro Hunter<br />

57<br />

59<br />

69<br />

Another<br />

6-3,5 12<br />

One 57,5<br />

64 D Andersen<br />

70 7-2,5 10<br />

256<br />

55,5 E Hvitved Peders 64<br />

Od 27/ 7-1 17.500 h2<br />

Kl<br />

1650<br />

20/ 5-4<br />

gr lt<br />

100.000<br />

1.38,4<br />

av<br />

Mary<br />

1600<br />

Boyle<br />

gr<br />

54<br />

gd 1.36,0<br />

Hongkong<br />

Florence<br />

Lege<br />

Cray<br />

67<br />

58<br />

69<br />

Blue<br />

4-4,5<br />

Saphire<br />

8<br />

58<br />

55 L Møller<br />

70 10-14 14<br />

83<br />

58 M Stott 272<br />

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2 Fillip Stark 58 Imaginenowar 57 68 4-5,5 9 55,5 C Weilby 266<br />

TURN THE PAGE (GB) 53 Dayverson De Barros (52/51)<br />

3, brun v Lucky Story-Maid For Running / Namaqualand (Gb England) Livs: 13 0-0-0 6.318<br />

2 ALI HOPE (IRE) 57 Emilia Hvitved Pedersen<br />

MØRKBLÅ,guld V-form;mblå-guld<br />

3, fuks v Three<br />

Stall<br />

Valleys-Alexander<br />

Vinco<br />

Duchess / Desert Prince (Ire Irland)<br />

2012: 8 0-0-0<br />

Livs:<br />

0<br />

8 1-0-0 8.800<br />

Lena Natt Och Dag, 9 Sverige<br />

LILLA,sorte<br />

(a)<br />

prikker;lilla Stald Søndervang<br />

Formtal: 54 2011: 5 0-0-0 6.318<br />

2012: 5 1-0-0 8.800<br />

Gø 3/ 6-1 29.050 av 1200<br />

Ann-Charlotte<br />

gr lt 1.10,2<br />

Nielsen<br />

Night Angel 57,5 Lady Strombol 59 58 6-8,5 12<br />

Formtal:<br />

59 R De<br />

65<br />

Barros<br />

2011: 3<br />

747<br />

0-0-0 0<br />

Ø 14/ 6-1 21.120 av<br />

År<br />

1370<br />

22/ 4-9<br />

gr gd 1.22,8<br />

8.800 av<br />

Dicky<br />

2000<br />

Mint<br />

gr<br />

58,5<br />

gd 2.13,3<br />

Ragazzo<br />

Ali Hope<br />

57<br />

56,5<br />

62 12-m<br />

Golden Rock<br />

12<br />

66,5<br />

55,5 P Gråberg<br />

58 1- 6<br />

283<br />

56,5 N Stott 56<br />

Ø 28/ 6-2 21.120 av<br />

Ø<br />

2160<br />

17/ 5-4<br />

gr lt<br />

35.280<br />

2.20,2<br />

av<br />

Kid Creole<br />

1730<br />

56<br />

gr bl 1.52,5<br />

Camomilla<br />

Old Pal<br />

54,5<br />

58<br />

60 11-m<br />

Funinthesand<br />

11 56<br />

58<br />

R De<br />

67<br />

Barros<br />

7-15 8<br />

257<br />

58 P Da Costa 221<br />

Ø 11/ 7-4 22.080 h4<br />

Ø<br />

1600<br />

14/ 6-7<br />

gr tg<br />

168.000<br />

1.45,9<br />

av<br />

Bittersweet<br />

1600 gr<br />

64<br />

gd 1.39,7<br />

Illusive<br />

Jubilance<br />

Spir 57<br />

59<br />

58 13-m<br />

East Meets<br />

14<br />

We<br />

56<br />

59<br />

R De<br />

67<br />

Barros<br />

10-m 11<br />

455<br />

59 T Jørgensen 587<br />

Kl 5/ 8-10 10.000 h4<br />

Ø<br />

1200<br />

28/ 6-3<br />

gr lt<br />

52.800<br />

1.09,6<br />

h3<br />

Azzah<br />

1600<br />

59<br />

gr lt 1.40,7<br />

Lille<br />

Like<br />

Tuc 57<br />

A Charm 59<br />

56<br />

Imperial<br />

9-15 11<br />

Skyl 65<br />

52 A Hollstenius<br />

67 7-4 14<br />

359<br />

62,5 D Delgado 91<br />

Ø 26/ 7-5 55.200 h3 2400 gr gd 2.39,7 Mamaloca 58 Entourage 53 66 12-16 15 53 E Hvitved Peders 337<br />

SALUTE 61 Rikke Munk Sørensen (63)<br />

6, brun v Coneybury-Starboard / Stanford (John Nielsen) Livs: 38 4-4-3 116.645<br />

3 LEGEND LINE 54 Sara Slot<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og<br />

3, fuks<br />

Hvid<br />

h<br />

h.<br />

Silca<br />

John<br />

Legend-Reel<br />

Nielsen<br />

Line / Scottish Reel (Berner Olsen)<br />

2012: 4 1-0-0 15.400<br />

Livs: 6 0-1-1 23.787<br />

John Nielsen (a) 10 SORT m.hvidt/grønt V;sort/hvid/grøn Bente Østergaard<br />

Formtal: 63 2011: 8 1-2-1 32.300<br />

2012: 2 0-0-0 2.000<br />

Ø 6/ 10-6 21.023 h3 1600<br />

Bente<br />

dt gd<br />

Østergaard<br />

1.43,5 Max<br />

(a)<br />

Manus 58,5 Merseyside St 65 63 12-m 12<br />

Formtal:<br />

58 F Salvador<br />

65 2011: 4<br />

172<br />

0-1-1 21.787<br />

Ål 30/ 4-2 11.000 h5<br />

Kl<br />

1800<br />

4/ 9-4<br />

gr gd<br />

250.000<br />

1.55,1<br />

av<br />

Killiney<br />

1400<br />

65<br />

gr gd 1.26,7<br />

Mexican<br />

Darcy<br />

Outba<br />

59<br />

54 61<br />

The<br />

5-6<br />

Kicker<br />

9<br />

59<br />

65 L Møller<br />

- 7-6,5 12<br />

101<br />

59 S Slot 355<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4<br />

Gø<br />

1800<br />

2/ 10-8<br />

gr gd<br />

22.861<br />

1.53,0<br />

av<br />

Salute<br />

1400<br />

63<br />

gr bl 1.33,3<br />

Mollie<br />

One<br />

Jo<br />

New<br />

57<br />

Cat 59<br />

61<br />

Lady<br />

1-<br />

Strombol<br />

7 63<br />

59<br />

F Salvador<br />

- 3-0,5 8<br />

*37<br />

57 E Hvitved Peders 51<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4<br />

Kl<br />

1800<br />

22/ 10-3<br />

gr bl<br />

25.000<br />

1.54,3<br />

av<br />

Mollie<br />

1400<br />

Jo 57<br />

gr bl 1.28,1<br />

Galdessa<br />

Opening<br />

59<br />

Day 57<br />

63<br />

Fillip<br />

4-4,5<br />

Star<br />

10<br />

58,5<br />

63 F Salvador<br />

68 6-14,5 12<br />

*33<br />

56,5 E Hvitved Peders 69<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4<br />

År<br />

1800<br />

6/ 7-3<br />

gr gd<br />

11.000<br />

1.55,0<br />

h4<br />

Victoria<br />

1550<br />

Nguy<br />

gr<br />

59<br />

gd 1.34,8<br />

Mollie<br />

Steel<br />

Jo 58<br />

My Hear 61<br />

63<br />

Prime<br />

5-6,5<br />

Grey<br />

9<br />

53<br />

63 F Salvador<br />

66 5-2 7<br />

*51<br />

60 E Hvitved Peders 90<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 66 5-3,5 10 59 S Slot 148<br />

FAST CONNECTION (IRE) F 62 Nanna Emilie Hansen (65)<br />

4, brun hp Redback-Catch A Smile / Silver Hawk (Ire Irland) Livs: 22 0-0-1 46.958<br />

4 DICKY MINT (GB) 60 Frederick Salvador<br />

GRØN/HVID/RØD logo;hvid;hvi/rø/gr<br />

3, fuks v Osorio-Oh<br />

Familien<br />

Bej Oh<br />

Fruergård<br />

Bej / Distinctly North (Gb England)<br />

2012: 5 0-0-0<br />

Livs:<br />

0<br />

15 3-1-3 90.785<br />

Lone Bager 11 Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Formtal: 65 2011: 12 0-0-1 46.958<br />

2012: 5 3-0-2 79.606<br />

F 10/ 1-4 59.440 av 2400<br />

John<br />

aw gd<br />

Nielsen<br />

2.34,0<br />

(a)<br />

Kiteas 56 Hungarian D 58,5 - 10-18 16<br />

Formtal:<br />

54,5 M<br />

77<br />

Delalande<br />

2011: 10 0-1-1 11.179<br />

F 14/ 2-7 74.300 h<br />

GB<br />

2400<br />

16/ 1-2<br />

aw gd<br />

15.166<br />

2.31,4<br />

h<br />

Passenger<br />

1200 aw<br />

58<br />

gd 1.15,9<br />

Greaby<br />

Sweet<br />

60<br />

Ovation 58<br />

-<br />

Gabrial'S<br />

6-5 10<br />

P 55,5<br />

49,5 C Grosbois<br />

- 3-1,5 11 B 58 P Aspell 45<br />

F 10/ 3-7 70.585 h<br />

GB<br />

2800<br />

23/ 1-3<br />

gr gd<br />

15.175<br />

,<br />

h<br />

Geuwin<br />

1400<br />

Du<br />

aw<br />

R 53,5<br />

gd 1.29,6<br />

Lost<br />

Speedy<br />

Soldie 56,5<br />

Yaki 58<br />

- 19-m<br />

House Limit<br />

20<br />

56<br />

56 D Bonilla<br />

- 3-5 11 B 55 D Simmonsson 85<br />

F 28/ 3-4 63.155 h<br />

Ål<br />

2900<br />

14/ 5-2<br />

aw gd<br />

12.500<br />

3.09,6<br />

h4<br />

Hopefull<br />

1500<br />

Ba<br />

gr<br />

53,5<br />

gd 1.32,5<br />

Sonorch<br />

Dicky<br />

54,5<br />

Mint 64<br />

- 10-19<br />

Divine Spirit<br />

14<br />

65<br />

55 L Beuzelin<br />

70 1-1,5 7 64 F Salvador *32<br />

Gø 29/ 7-4 16.600 h5<br />

Ø<br />

2200<br />

14/ 6-1<br />

gr gd<br />

21.120<br />

2.21,2<br />

av<br />

Mohikan<br />

1370<br />

56<br />

gr gd 1.22,8<br />

Galdessa<br />

Dicky<br />

64<br />

Mint 58,5<br />

65<br />

Ragazzo<br />

9-15 13<br />

57<br />

F 63 A Bager<br />

73 1-1,5 12<br />

303<br />

58,5 F Salvador 41<br />

Gø 22/ 7-8 41.500 av 1400 gr lt 1.23,8 Dicky Mint 61 Young Prince 59 76 1-3,5 8 61 F Salvador 55<br />

BLUE TOUCH 60 Marcos Robaldo (62)<br />

4, brun v Touch Of The Reservordning: Blues-Misratah / Anabaa 5-11-1-4-8-2-6-9-3-10-7<br />

(Stutteri Hjortebo) Livs: 13 1-0-2 49.900<br />

5 LILLA m.gule seler; lilla; gul Team Blue Touch O Jens Rytter 2012: 3 0-0-0 1.400<br />

Lone Bager Formtal: 62 2011: 6 0-0-2 10.500<br />

År 08/ 11-7 21.500 h3 2150 gr gd 2.14,1 Be My Conscie 59 Lady Mary 63 69 12-m 12 59 L Møller 180<br />

Od 2/ 9-1 10.000 h4 1800 gr lt 1.54,1 Do It Tiger 61 New Caladonia 65 67 7-m 7 56,5 A Bager 224<br />

År 30/ 6-2 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,4 Acquaviva 65 Thakeham 61 65 4-1,5 9 58 M Robaldo 148<br />

Gø 29/ 7-7 20.750 h5 1400 gr gd 1.27,3 Like A Charm 60 Hidden Fairyt 63 65 14-12 15 61 S Pacheco 208<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 65 10-5,5 10 58 M Robaldo 125<br />

STARS PRIDE 65 Emilia Hvitved Pedersen (67)<br />

19.300<br />

7.200<br />

12.100<br />

itved Peders 39<br />

ott 132<br />

itved Peders 58<br />

itved Peders 55<br />

ott 74<br />

5, brun v Philidor-Pink Cadillac / Celtic Swing (Aktieselskabet Knud Hjorth) Livs: 18 3-4-1 92.900<br />

6 BLÅ,rød/hvid tern;rød Knud Hjorth A/S 2012: Ej startet<br />

Knud Hjorth (a) Formtal: 67 2011: 12 2-3-1 60.200<br />

Ål 20/ 8-5 15.000 h4 1800 gr gd 1.52,2 Stars Pride 60 Killiney 60 62 1-3 12 60 E Hvitved Peders 128<br />

Od 10/ 9-6 15.000 h3 1800 gr lt 1.57,3 Ginger Attitu 55 Atlantis 61 66 4-2,5 13 59 E Hvitved Peders *46<br />

År 23/ 9-6 17.600 h3 2150 gr gd 2.24,4 Be My Conscie 64 Bistagno 66 65 3-1,5 10 57 E Hvitved Peders 91<br />

År 8/ 10-6 27.000 h4 2000 gr gd 2.12,0 King'S Dancer 71 Stars Pride 65 65 2-2,5 12 65 M Stott 87<br />

Ål 17/ 10-2 12.500 h4 1500 gr bl 1.33,5 Stars Pride 63 Crafty Cleane 69 65 1-1 11 63 E Hvitved Peders 61<br />

n<br />

47.700<br />

7.000<br />

40.700<br />

ntos<br />

ott<br />

til<br />

histl<br />

elsen<br />

260<br />

54<br />

121<br />

58<br />

*39<br />

AMBER LADY 61 Frederick Salvador<br />

9, fuks hp Ecossais-Amber Night / Starry Night (Gunnar Vestergaard) Livs: 67 7-11-11 254.160<br />

7 Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen 2012: 5 0-1-0 8.600<br />

John Nielsen (a) Formtal: 61 2011: 9 0-0-3 12.500<br />

Ål 30/ 4-8 16.000 h4 1500 gr gd 1.32,7 Whisperinglin 60 Watch Chain 65 61 8-8 9 57 L Møller<br />

Ål 14/ 5-2 12.500 h4 1500 gr gd 1.32,5 Dicky Mint 64 Divine Spirit 65 61 4-5 7 61 L Møller<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 60 5-2 7 62 L Møller<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 60 6-6 10 60 L Møller<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 60 2-huv 11 66 F Salvador<br />

*37<br />

68<br />

75<br />

112<br />

69<br />

MOLLIE JO (IRE) 59 Anders Bager (62)<br />

60.000 22 • aalborg<br />

5.200 8<br />

5, brun hp Chevalier-Molehill / Salse (Ire Irland)<br />

GUL-SORT langstribet;gul;gul/sort Helle Øvlisen O Nanna Bispelund<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 3-2-3<br />

6 1-2-2<br />

60.200<br />

30.500<br />

Gø 29/ 7-7 20.750 h5 1400 gr gd 1.27,3 Like A Charm 60 Hidden Fairyt 63 65 14-12 15 61 S Pacheco 208<br />

År 3/ 8-7 11.000 h4 1550 gr gd 1.32,0 Steel My Hear 59 Medina 57 65 10-5,5 10 58 M Robaldo 125<br />

6<br />

STARS PRIDE 65 lørDAG Den Emilia 18. AuGust Hvitved 2012 // nKI Pedersen rAcInG ArenA AAlborG (67)<br />

5, brun v Philidor-Pink Cadillac / Celtic Swing (Aktieselskabet Knud Hjorth) Livs: 18 3-4-1 92.900<br />

BLÅ,rød/hvid tern;rød Knud Hjorth A/S 2012: Ej startet<br />

Knud Hjorth (a) Formtal: 67 2011: 12 2-3-1 60.200<br />

Ål 20/ 8-5 15.000 h4 1800 gr gd 1.52,2 Stars Pride 60 Killiney 60 62 1-3 12 60 E Hvitved Peders 128<br />

Od 10/ 9-6 15.000 h3 1800 gr lt 1.57,3 Ginger Attitu 55 Atlantis 61 66 4-2,5 13 59 E Hvitved Peders *46<br />

År 23/ 9-6 17.600 h3 2150 gr gd 2.24,4 Be My Conscie 64 Bistagno 66 65 3-1,5 10 57 E Hvitved Peders 91<br />

År 8/ 10-6 27.000 h4 2000 gr gd 2.12,0 King'S Dancer 71 Stars Pride 65 65 2-2,5 12 65 M Stott 87<br />

Ål 17/ 10-2 12.500 h4 1500 gr bl 1.33,5 Stars Pride 63 Crafty Cleane 69 65 1-1 11 63 E Hvitved Peders 61<br />

i pArkeriNg<br />

Parkering af personbiler bag ved staldene og på staldterrænet er forbudt – for<br />

AMBER LADY 61 Frederick Salvador<br />

ellers er der ganske enkelt ikke plads nok til de aktive, og derudover er det af<br />

sikkerhedsmæssige hensyn<br />

7<br />

9, fuks hp Ecossais-Amber Night / Starry Night (Gunnar Vestergaard)<br />

Rød M.Hvid Stjerne,rød Og Hvid h. John Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

67 7-11-11<br />

5 0-1-0<br />

254.160<br />

8.600<br />

John Nielsen (a) Formtal: 61 2011: 9 0-0-3 12.500<br />

Ål 30/ 4-8 16.000 h4 1500 gr gd 1.32,7 Whisperinglin 60 Watch Chain 65 61 8-8 9 57 L Møller *37<br />

Ål 14/ 5-2 12.500 h4 1500 gr gd 1.32,5 Dicky Mint 64 Divine Spirit 65 61 4-5 7 61 L Møller 68<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 60 5-2 7 62 L Møller 75<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 60 6-6 10 60 L Møller 112<br />

Ål 20/ 7-9 11.000 h5 1500 gr lt 1.33,1 Handcuff 54 Amber Lady 66 60 2-huv 11 66 F Salvador 69<br />

MOLLIE JO (IRE) 59 Anders Bager (62)<br />

8<br />

5, brun hp Chevalier-Molehill / Salse (Ire Irland)<br />

GUL-SORT langstribet;gul;gul/sort Helle Øvlisen O Nanna Bispelund<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 3-2-3<br />

6 1-2-2<br />

60.200<br />

30.500<br />

Tinna Hovgaard (a) Formtal: 62 2011: 9 2-0-1 29.700<br />

År 19/ 5-5 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,0 Polemic 66 Prime Grey 56 57 3-3,5 8 57 L Møller 62<br />

Ål 28/ 5-2 11.000 h4 1800 gr gd 1.53,0 Salute 63 Mollie Jo 57 57 2-huv 7 57 A Bager 40<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 58 1-2 10 57 A Bager 61<br />

Od 5/ 7-2 10.000 h4 1800 gr lt 1.50,1 Wide Ranging 61 Whisperinglin 65 62 4-4,5 7 54 F Waweru *24<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4 1800 gr gd 1.55,0 Victoria Nguy 59 Mollie Jo 58 61 2-0,5 9 58 A Bager 57<br />

PRIME GREY B 58 Luis Santos<br />

9<br />

5, sk. h Primatico-Kassandra / Palatal (J o J Schlawitz)<br />

BLÅ rødt/hv skærf; blå; blå r/h ringe J Og J Schlawitz<br />

Livs:<br />

2012:<br />

31 2-5-2<br />

6 0-5-0<br />

73.550<br />

28.400<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 58 2011: 10 1-0-2 23.700<br />

År 2/ 6-6 27.500 h4 2000 gr gd 2.03,2 Aramid 61 Prime Grey 53 57 2-1 12 B 53 L Santos 83<br />

Kl 24/ 6-10 a 15.000 h4 1600 gr bl 1.41,5 Broughtons Fa 60 Liberation 61 57 8-m 10 B 58 A Harbjerg 68<br />

År 6/ 7-3 11.000 h4 1550 gr gd 1.34,8 Steel My Hear 61 Prime Grey 53 56 2-hls 7 B 53 N Hansen *27<br />

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 56 2-0,5 9 B 59 M Robaldo 44<br />

År 3/ 8-6 7.700 h5 1550 gr gd 1.34,3 Air Force Ele 69 Prime Grey 63 57 2-huv 10 B 63 A Harbjerg *24<br />

DO IT TIGER 62 Danny Patil<br />

6, brun v Kateb-Tigerdyret / Richard Of York (Ilse Sørensen)<br />

10 RØD m.logo i sort bombe; rød/sort Kasper Pedersen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

26 4-0-4<br />

5 0-0-1<br />

76.200<br />

5.500<br />

Jane Grove Formtal: 62 2011: 8 1-0-1 17.200<br />

År 22/ 4-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.13,5 Morning Sun 58 Kat Malou 55 67 4-8 7 67 L Olsen 73<br />

År 4/ 5-2 11.000 h4 2000 gr gd 2.10,9 Morning Sun 62 Polemic 66 67 5-6,5 7 67 L Olsen 63<br />

Ål 22/ 6-1 12.500 h4 1800 gr bl 1.54,3 Mollie Jo 57 Galdessa 59 66 10-8 10 66 L Olsen 108<br />

Ål 20/ 7-1 12.500 h4 1800 gr gd 1.55,0 Victoria Nguy 59 Mollie Jo 58 65 3-4,5 9 65 L Olsen 123<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 64 8-9 8 53 N Hansen 75<br />

Reservordning: 6-8-9-1-3-7-10-5-2-4<br />

i DAgeNs tips<br />

8 mollie Jo - 6 stars pride –1 Joe rich // outs. 9 prime grey<br />

dansk Galops ærespræmie<br />

8 Mollie Jo har startet 6 gange i år og været i trioen i de 5<br />

og været nummer 4, så det er en hoppe der løber stabilt<br />

og som de andre konkurrenter bestemt ikke løber fra.<br />

6 Stars Pride har endnu ikke startet i år, men træner og<br />

rytter starter vel ikke hesten her i aalborg i hård konkurrence,<br />

såfremt den ikke kan gå ud og vinde direkte. gik<br />

næsten kun gode løb i 2011. 1 Joe rich har mødt god<br />

modstand i de seneste starter, hvor den har gået pænt.<br />

Tror at den kan være trioaktuel her, men kan få svært ved<br />

at vinde. 9 Prime grey må jo være hesten at bygge sit<br />

triospil op omkring, da den har fem andenpladser i årets<br />

6 starter, og man kunne godt unde hoppe at få en sejr.<br />

aalborg • 23


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

24 • aalborg<br />

Ål-20120818-7 V5-5 Trio<br />

7v5-5<br />

7<br />

Vinder V5-5<br />

Plads Trio<br />

Supertrio<br />

Nki kloak- & industriservice A/s præsenterer:<br />

Nki Champion stakes 2012. klasse 2<br />

1800 Præmiesum gr<br />

110.500 kr. (55.300-27.600-13.300-8.800-5.500)<br />

NKI CHAMPION Distance 1800 STAKES<br />

meter<br />

0 kr Vægt: 0-0-0-0-0-0-0-0<br />

3-årige minus 23, ældre minus 20 kg.<br />

Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter.<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

FATIMA 58 Anders Bager<br />

1<br />

4, brun hp Esprit Du Nord-Perle D'or / Rurik (Jan Olsen o Finn Spring)<br />

SORT,orange stjerne;sort;orange Jan Olsen O Finn Spring<br />

Livs:<br />

2012:<br />

10 2-0-2<br />

4 0-0-0<br />

86.500<br />

36.600<br />

Torben Christensen Formtal: 78 2011: 5 2-0-1 44.900<br />

Od 07/ 11-2 20.900 av 1650 gr bl 1.45,9 Fatima 55,5 Aramid 55 73 1-1,5 6 55,5 S Slot 34<br />

Kl 28/ 4-7 25.000 h2 1600 gr bl 1.41,3 Theoderich 54 Loveinthesand 61 75 8-19 10 56 N Hansen 77<br />

Kl 9/ 6-5 200.000 av 1800 gr gd 1.49,1 Cantenac 59 Rayna 57,5 75 5-4,5 12 57,5 N Stott 467<br />

Kl 24/ 6-4 50.000 av 1800 gr bl 1.50,1 Tatoosh 59 Freja 57 77 6-14,5 6 57 N Stott 78<br />

Tæ 28/ 7-2 103.750 av 1600 gr gd 1.38,9 Golden Memo 57,5 Ede Sensation 86 77 4-4,5 5 57,5 O Wilson 233<br />

ALADDIN'S LAMP (IRE) 56 Frederick Salvador<br />

2<br />

6, brun h Cape Cross-Luminata / Indian Ridge (Ire Irland)<br />

SORT,gult V; sort Jørn O Torben Wedel Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

20 5-1-4<br />

4 2-0-0<br />

185.618<br />

21.912<br />

Torben Wedel Nielsen (a) Formtal: 76 2011: 2 0-0-0 4.200<br />

Od 10/ 9-4 15.000 h3 1650 gr lt 1.45,5 Joe Rich 54 Lady Mary 58 78 4-6 10 65 O Wilson 61<br />

Od 15/ 6-1 10.000 av 1650 gr lt 1.39,9 Aladdin'S Lam 62 Mary Boyle 68,5 77 1-1,5 7 62 A Bager *26<br />

Gø 8/ 7-4 24.900 h3 1400 gr lt 1.26,7 Lucky Lucioni 52 Swedish Strea 63 77 10-9 15 66 A Bager 153<br />

Gø 22/ 7-2 31.125 h2 1600 gr lt 1.36,3 Anton 60 Saint Sebasti 56 76 5-0,5 12 57 J Johansen 159<br />

År 3/ 8-3 8.800 av 2000 gr gd 2.05,6 Aladdin'S Lam 63 Loxton Lad 62 76 1-4,5 10 63 A Bager *16<br />

3<br />

SOLO 56<br />

3, fuks h Cajun Cadet-Serangela / Green Tune (Jørgen Hovgaard)<br />

GRØN med rødt W på ryggen; Grøn; Rød Jørgen Hovgaard<br />

Marcos Robaldo<br />

Livs: 8 4-0-1<br />

2012: 5 3-0-1<br />

242.040<br />

186.040<br />

Bent Olsen Formtal: 79 2011: 3 1-0-0 56.000<br />

Kl 5/ 5-1 25.000 av 1600 gr lt 1.37,8 Solo 58 East Meets We 60 70 1-huv 5 58 R Schistl 168<br />

Kl 20/ 5-7 125.000 av 1600 gr gd 1.35,3 The Kicker 59 Pro Hunter 59 77 3-4 9 59 R Schistl 95<br />

Kl 9/ 6-7 20.000 av 1600 gr gd 1.37,7 Solo 58 Phoebe 56,5 77 1-kt huv 7 58 R Schistl *13<br />

Kl 24/ 6-3 100.000 av 1600 gr bl 1.38,2 Solo 59 Gallant File 59 77 1-3,5 14 59 R Schistl 39<br />

Ø 26/ 7-4 110.400 av 1800 gr gd 1.51,8 Puyol 59 The Kicker 59 80 5-5 13 59 R Schistl 49<br />

MAJESTIC ELEVEN (swe) 55 Sara Slot<br />

4<br />

5, brun v Academy Award-Royal Eleven / Ballet Prince (Zwicky Racing)<br />

HVID,blå kappe og logo;hvi,blå armr Zwicky Racing<br />

Livs:<br />

2012:<br />

24 2-5-7<br />

5 0-1-1<br />

130.593<br />

16.250<br />

Hanne Bechmann Formtal: 75 2011: 14 1-2-6 69.343<br />

Ø 17/ 5-7 96.000 h2 1600 gr bl 1.41,3 Minnie Mcginn 55 Dramatic Act 60 77 14-m 15 57 C Lopez 142<br />

Kl 24/ 6-9 20.000 h3 2400 gr bl 2.29,4 Free House 56,5 Majestic Elev 63 76 2-5,5 12 63 L Hammer 123<br />

Gø 8/ 7-8 31.125 h2 2200 gr lt 2.18,6 Royal Highnes 54 Saint Sebasti 57 77 10-10,5 12 59 C Lopez 83<br />

Kl 21/ 7-5 15.000 h3 2200 gr gd 2.16,6 Hallöjsa 58 Be My Conscie 62 76 9-20 10 63 P Gråberg 69<br />

Kl 11/ 8-6 h3 1800 gr 75 - 61 M Friberg<br />

5<br />

SMOKEY STORM (GB) 63<br />

6, mkbr. v One Cool Cat-Marisa / Desert Sun (Gb England)<br />

HVID rødt kors; grå ærmer; hvid Stald St. George<br />

Rafael Schistl<br />

Livs: 46 4-11-7<br />

2012: 8 1-2-1<br />

624.939<br />

81.500<br />

Bent Olsen Formtal: 83 2011: 12 0-3-3 95.850<br />

År 2/ 6-4 58.900 h2 2100 gr gd 2.09,0 Cambuslang 53 Fabiola 52 83 4-3 10 62 J Johansen 45<br />

Kl 16/ 6-5 25.000 h2 1600 gr gd 1.37,0 Simbad 62 Smokey Storm 63 83 2-1,5 6 63 F Waweru *20<br />

Kl 7/ 7-5 30.000 f 1600 gr gd 1.33,6 Flyer 58 Dan Tucket 62 83 2-nos 7 57 M Robaldo *28<br />

Placerad 4:a<br />

Kl 21/ 7-8 30.000 f 1400 gr gd 1.21,4 Flyer 59 Smokey Storm 56 83 2-1 6 56 M Robaldo *31<br />

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6 Loveinthesand 54 Gulapa 57 83 4-2,5 9 55 M Robaldo 203<br />

6<br />

MAGIC CLOUD (GB) 56<br />

7, brun v Cloudings-Magic Orb / Primo Dominie (Gb England)<br />

MBLÅ,guld rundel;mblå;guld Running Wild<br />

Dayverson De Barros<br />

Livs: 62 9-3-5 364.140<br />

2012: 9 1-0-0 53.165<br />

Lena Natt Och Dag, Sverige (a) Formtal: 76 2011: 15 3-1-2 149.609<br />

Ø 21/ 6-7 37.280 h2 2160 gr bl 2.17,3 Court Circle 57 Dramatic Act 56 79 4-3 13 54 E Chaves 256<br />

Ø 28/ 6-7 30.240 h2 1800 gr lt 1.50,4 Marked By Zor 52 Azincourt 60 79 8-6,5 15 62 E Chaves 162<br />

Ø 11/ 7-2 57.600 h2 1600 gr tg 1.42,9 The Pirate 56 Hot Wing 59 78 4-4 11 56 E Chaves 55<br />

Gø 22/ 7-1 49.800 h2 2400 gr lt 2.29,7 Royal Highnes 54 Dramatic Act 59 78 8-4 9 56 E Chaves 149<br />

Ø 2/ 8-7 30.240 h2 1800 gr tg 1.56,2 Hot Wing 60 Azincourt 57 77 9-13 12 57 E Chaves 231<br />

HONGKONG LEGEND (IRE) B 63 Nicolaj Stott<br />

7<br />

7, brun v Mull Of Kintyre-Raazi / My Generation (Ire Irland)<br />

RØD;guld armbind;rød/gul firedelt Stald Hong Kong<br />

Livs:<br />

2012:<br />

42 7-7-6<br />

6 0-1-1<br />

477.640<br />

19.250<br />

Tina Mortensen Formtal: 83 2011: 2 1-0-0 55.000<br />

År 2/ 6-4 58.900 h2 2100 gr gd 2.09,0 Cambuslang 53 Fabiola 52 85 6-3,5 10 B 64 M Stott 76<br />

Kl 9/ 6-4 25.000 h2 2200 gr gd 2.19,6 Itsagroom 57 Embarkation 59 85 4-4 9 B 62 M Stott 124<br />

Kl 24/ 6-5 100.000 av 1800 gr bl 1.49,8 Tertullus 60 Maltho 60 84 7-m 7 B 60 N Stott 186<br />

Kl 7/ 7-5 30.000 f 1600 gr gd 1.33,6 Flyer 58 Dan Tucket 62 83 4-3 7 B 60 N Stott 183<br />

Placerad 3:a<br />

Od 27/ 7-1 17.500 h2 1650 gr lt 1.38,4 Mary Boyle 54 Hongkong Lege 67 83 2-0,5 8 B 67 O Wilson *25<br />

FABINHO 52 Luis Santos<br />

8<br />

4, brun h Painter's Row-Orange Match / Final Appearance (Henrik Brendholdt)<br />

RØD;sorte;rød Team Horze<br />

Livs:<br />

2012:<br />

16 4-2-3<br />

3 0-0-1<br />

298.589<br />

5.000<br />

MAGIC CLOUD (GB) 56 Dayverson De Barros<br />

6<br />

7, brun v Cloudings-Magic Orb / Primo Dominie (Gb England)<br />

MBLÅ,guld rundel;mblå;guld Running Wild<br />

Livs: 62 9-3-5 364.140<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

2012: 9 1-0-0 53.165<br />

Lena Natt Och Dag, Sverige (a) Formtal: 76 2011: 15 3-1-2 149.609<br />

Ø 21/ 6-7<br />

Ø 28/ 6-7<br />

Ø 11/ 7-2<br />

Gø 22/ 7-1<br />

37.280 h2<br />

30.240 h2<br />

57.600 h2<br />

49.800 h2<br />

2160 gr bl 2.17,3 Court Circle 57<br />

1800 gr lt 1.50,4 Marked By Zor 52<br />

1600 gr tg 1.42,9 The Pirate 56<br />

2400 gr lt 2.29,7 Royal Highnes 54<br />

Dramatic Act 56 79 4-3 13 54<br />

Azincourt 60 boxEN 79 8-6,5 15 62<br />

Hot Wing 59 78 4-4 11 56<br />

Dramatic Act 59 – DET 78 8-4 SKEr 9 56<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

256<br />

162<br />

55<br />

149<br />

Ø 2/ 8-7 30.240 h2 1800 gr tg 1.56,2 Hot Wing 60 Azincourt 57 77 9-13 12 57 E Chaves 231<br />

lige efter 7. løb: HONGKONG LEGEND (IRE) For at<br />

B<br />

deltage<br />

63<br />

i konkurrencen<br />

Nicolaj<br />

bedes<br />

Stott<br />

du aflevere ikke ge-<br />

2 billetter til aalborg 7, brun Kongres v Mull Of Kintyre-Raazi & Kulturcenter / My Generation (Ire Irland) vinstgivende kuponer i de opstillede Livs: 42 kasser. 7-7-6 477.640<br />

7 RØD;guld armbind;rød/gul firedelt Stald Hong Kong 2012: 6 0-1-1 19.250<br />

Tina Mortensen Formtal: 83 2011: 2 1-0-0 55.000<br />

vi kårer de År 3 flotteste 2/ 6-4 58.900 og sjoveste h2 2100 hatte gr gd og 2.09,0 giver Cambuslang hver et rejsegavekort, 53 Fabiola fra 52 Happy Days 85 6-3,5 på kr. 10 500.<br />

B 64<br />

Kl 9/ 6-4 25.000 h2 2200 gr gd 2.19,6 Itsagroom 57 Embarkation 59 85 4-4 9 B 62<br />

M Stott<br />

M Stott<br />

76<br />

124<br />

Kl 24/ 6-5 100.000 av 1800 gr bl 1.49,8 Tertullus 60 Maltho 60 84 7-m 7 B 60 N Stott 186<br />

Kl 7/ 7-5 30.000 f 1600 gr gd 1.33,6 Flyer 58 Dan Tucket 62 83 4-3 7 B 60 N Stott 183<br />

Placerad 3:a<br />

Od 27/ 7-1 17.500 h2 1650 gr lt 1.38,4 Mary Boyle 54 Hongkong Lege 67 83 2-0,5 8 B 67 O Wilson *25<br />

FABINHO 52 Luis Santos<br />

8<br />

4, brun h Painter's Row-Orange Match / Final Appearance (Henrik Brendholdt)<br />

RØD;sorte;rød Team Horze<br />

Livs:<br />

2012:<br />

16 4-2-3<br />

3 0-0-1<br />

298.589<br />

5.000<br />

Birgitte Nielsen Formtal: 72 2011: 9 3-2-0 239.389<br />

År 23/ 9-4 40.700 av 2000 gr gd 2.13,6 Fabinho 62 Jetset 54 75 1- 7 62 N Stott 50<br />

År 8/ 10-5 23.700 h2 2000 gr gd 2.11,4 Azincourt 58 Fabinho 60 75 2-0,5 6 60 N Stott 22<br />

År 19/ 5-7 17.600 h2 2100 gr gd 2.14,3 Be My Conscie 58 Somerville 62 75 3-2 8 60 M Stott 70<br />

Kl 9/ 6-2 15.000 h3 2200 gr gd 2.21,8 Freja 60 Arabian Word 57 75 5-6 8 62 M Stott 43<br />

År 3/ 8-4 17.600 h3 2150 gr gd 2.15,6 Cavewarrior 60 Be My Conscie 65 74 7-8 8 64 N Stott 35<br />

DISPOL SNAPPER (IRE) 60 Ann-Charlotte Nielsen<br />

9<br />

4, brun h Whipper-Laylati / Green Desert (Ire Irland)<br />

LILLA,sorte skulderstr;lilla;lilla B Nielsen, K Idskov O E Nielsen<br />

Livs:<br />

2012:<br />

17 5-3-1<br />

Ej startet<br />

188.648<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 80 2011: 7 3-3-1 137.948<br />

Ål 07/ 11-8 18.000 h3 1800 gr gd 1.52,6 Dispol Snappe 59 Salute 53 73 1-1,5 10 59 A Nielsen 89<br />

Gø 07/ 11-1 29.096 av 1600 gr gd 1.40,1 The Sydney 60,5 Dispol Snappe 62 77 2-hls 7 62 A Nielsen 76<br />

Ål 20/ 8-7 38.000 av 1800 gr gd 1.50,6 Dispol Snappe 62 The Oboist 52,5 77 1-1 5 62 A Nielsen *23<br />

År 8/ 10-7 27.500 h2 2150 gr gd 2.17,7 Alnitak 69 Dispol Snappe 63 80 2-hls 9 63 A Nielsen 72<br />

Ø 2/ 8-7 30.240 h2 1800 gr tg 1.56,2 Hot Wing 60 Azincourt 57 80 Struken -<br />

HENDERSYDE (USA) 56 Louise Møller<br />

7, fuks v Giant's Causeway-Cimmaron Lady / Grand Slam (U S A)<br />

10 LILLA,sorte prikker; sort Stald De 3 Heste<br />

Livs:<br />

2012:<br />

27 5-3-2<br />

5 1-1-0<br />

347.627<br />

25.000<br />

Ann-Charlotte Nielsen Formtal: 76 2011: 8 0-1-0 42.750<br />

Kl 12/ 5-1 15.000 h3 2400 gr gd 2.34,0 Arabian Word 54 Mamaloca 55 73 7-8,5 9 60 N Stott 135<br />

År 2/ 6-4 58.900 h2 2100 gr gd 2.09,0 Cambuslang 53 Fabiola 52 72 10- 10 54 L Møller 150<br />

DISKVALIFICERET 3<br />

Ål 22/ 6-8 18.000 h3 2000 gr bl 2.07,0 Hendersyde 62 Killiney 56 72 1- 10 62 A Nielsen 96<br />

År 6/ 7-4 17.600 h2 2000 gr gd 2.07,2 Be My Conscie 61 Hendersyde 61 75 2-2 9 61 A Nielsen 44<br />

Ål 20/ 7-10 18.000 h3 2000 gr lt 2.08,0 Cut Imperial 61 Killiney 57 76 6-6,5 10 66 A Nielsen 53<br />

Reservordning: 3-8-5-2-1-9-10-7-6-4<br />

i NørresuNDby bANk<br />

i DAgeNs tips<br />

3 solo – 5 smokey storm – 8 fabinho // 2 Aladdin´s lamp & 9 Dispol snapper<br />

nki champion stakes<br />

3 Solo kan give bent olsen en stor eftermiddag her i aalborg,<br />

da han har vinderchancer i flere af dagens løb. 3<br />

Solo er en rigtig tophest og har toprytter i sadlen, hvilket<br />

gør at jeg tror at den løber med sejren her. 5 Smokey<br />

Storm er en anden bent olsen hest, som jeg også tror, kan<br />

tage en god bid af præmiekagen, da den ofte blander sig.<br />

8 Fabinho er altid spillet hårdt, da den kapacitet er stor og<br />

derved altid skal regnes. Jeg kan dog være lidt usikker på<br />

formen efter de seneste par resultater. 2 aladdin´s lamp<br />

har vundet 2 sejre i Danmark i år og startet i hård konkurrence<br />

i Sverige, men skal ses an her. 9 Dispol Snapper<br />

vandt sidste år på denne dag, men har ikke startet endnu<br />

i år og var slettet fra en tiltænkt start den 2.august, så<br />

hvordan er formen til dette fine løb?<br />

aalborg • 25


NKI RacINg aReNa aalboRg // løRDag DeN 18. august 2012<br />

dtPlus<br />

26 • aalborg<br />

SCANDICHORSE.DK<br />

NKI Racing Arena Aalborg arrangerer<br />

LØRDAG D. 8. SEPTEMBER 2012<br />

MESSE<br />

I GIGANTIUM AALBORG<br />

Messen<br />

- åbner kl. 10.00 og lukker kl. 22.00<br />

Messen henvender sig til<br />

opdrættere og ejere af heste<br />

fra hele norden.<br />

Sideløbende med messen vil der blive afholdt<br />

en stor hesteauktion, der forventes op til 100<br />

heste. Auktionen afholdes i samarbejde med<br />

opdrætterforeningen TRAVAVL.DK<br />

Messen henvender sig til alle som vil sælge<br />

udstyr, pleje, helse, fi nansiering, forsikring,<br />

tilbehør osv.<br />

Tilmelding til udstillingen kan ske ved at udfylde<br />

bagsiden af dette brev og sende det på<br />

fax 96 86 60 00 eller mail: lars@fairteam.dk<br />

Yderligere oplysninger kan fåes på<br />

Scandichorse.dk - eller ved henvendelse til<br />

Lars Steffensen på tlf. 23 20 88 32<br />

FORENINGEN AF<br />

TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK<br />

SCANDICHORSE.DK<br />

BESTIL EN LÆKKER<br />

3 RETTERS MENU<br />

Pris pr. person kr. 199,-<br />

LØRDAG D. 8. SEPTEMBER<br />

FRA KL. 18.30 - 20.30<br />

HUSK KÆMPEFEST AFHOLDES 22.00-02.00<br />

Du har nu<br />

mulighed for<br />

at nyde en lækker<br />

3 retters menu under<br />

årets store hesteauktion.<br />

Du vil få et bord helt tæt på<br />

hesteauktionen, hvorfra du<br />

selvfølgelig også kan byde på<br />

hestene, mens du i ro og mag<br />

nyder den lækre mad.<br />

Reserver din plads med<br />

tilhørende menu senest<br />

onsdag d. 5. september 2012<br />

Send din bestilling med navn<br />

og antal på info@artranberg.dk<br />

MESSEN<br />

ER ÅBEN<br />

KL.10-22<br />

lørDAG Den 18. AuGust 2012 // nKI rAcInG ArenA AAlborG<br />

MENU<br />

Forret:<br />

Tunmousse<br />

Krydret krabbekød m. fl utes og dressing<br />

Hovedret:<br />

Oksefi let, Krydderkam<br />

Marineret kalkunbryst, Krydder kartofl er<br />

Flødekartofl er, Katoffelsalat<br />

Skovsvampesauce, Salat og dressing.<br />

FORENINGEN AF<br />

TRAVEROPDRÆTTERE<br />

I DANMARK<br />

Dessert:<br />

Kaffe og The, Kagebord<br />

HESTENE<br />

KAN BESES<br />

KL.9-22<br />

Husk! Vi tilbyder også<br />

gode overnatningsmuligheder<br />

til gode priser.<br />

Se mere på ScandicHorse.dk<br />

aalborg • 27<br />

dtPlus


Det er os der holder<br />

kloakkerne rene...<br />

...og meget mere:<br />

• Kloakservice<br />

• Entreprenørarbejde<br />

• TV-inspektion<br />

• Tankrensning<br />

• Industriservice<br />

• Sandrensning<br />

• Harbour service<br />

Kloak- & Industriservice A/S<br />

Døgnvagt 70 10 80 00<br />

Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!