Views
5 years ago

En komplett - Proconsumer

En komplett - Proconsumer

Heldigvis tok de feil.

Heldigvis tok de feil. Platespillermediet lever i beste velgående etter det voldsomme oppsvinget fra 2007 og utover. Det å sitte med en platspiller ble plutselig kult igjen, så produksjonen av nye vinylplater skjøt i været. Som resultat produseres det også platespillere, tonearmer, pickuper og RIAAer som aldri før. NLE har også slengt seg på bøttebaletten og kommet med en ny splitter ny RIAA. NLE-22 heter vidunderet og du får den aller første testen her i Fidelity. NLE NLE står for Niels Larsen Elektronik og bør være et kjent merkenavn for leserne av Audio (og Fidelity). Dette er en dansk enmannsbedrift som har solgt sine produkter under eget navn i skandinavia og under DACT-navnet (Danish Audio ConnecTion - basert i Hong Kong!) i resten av verden. Niels Larsen er en herremann som ikke slipper ti nye produkter hvert år. Han bruker år på utvikling og slipper kun nye produkter når han er helt sikker på at det nye produktet er klart bedre enn det gamle. I løpet av de 15 årene jeg har hatt kjenskap til fi rmaet er det bare sluppet en håndfull nye hifi -produkter; NLE-11/12, NLE-11/19, NLE-17 og NLE- 20 (selve forsterkermodulen i NLE-22). I tillegg har han levert signalkabler, høyttalerkabler og HF-kompensatorer for linjetrinn. Jeg har testet linjetrinnet NLE-11/12 (Audio 25 (1995)) og RIAAen NLE-17 (Audio 41 (1998)). Ved begge anledningene valgte jeg å kjøpe testeksemplarene og RIAAen står fortsatt som en referanse i anlegget mitt. Ender også denne testen med at jeg kjøper testeksemplaret? Når det gjelder NLE-22 er et skikkelig salgsapparat nå på plass for å betjene skandinaviske kunder. Gjennom den nettbaserte forhandleren av proffutstyr for lyd og bilde; Proconsumer, kan man bestille RIAAen. Prisen er lagt til 11.840,- danske kroner og i tillegg kommer norsk, svensk eller dansk merverdiavgift. OPPBYGGING. Det nye med NLE-22, sammenlignet med tidligere produkter fra samme fi rma, er at den nye RIAAen er et ferdig sammensatt produkt. Her er det ikke behov for å fi nne fram loddebolten for å ”ferdiggjøre” produktet. Men til tross for dette er det en relativt kompleks konstruksjon vi har med å gjøre. RIAAen består av i alt tre komponenter bundet sammen med 3 faste ”strømledninger”, og det er før vi i det hele tatt begynner med signalkabler. Følger vi strømveien er første komponent en veggvorte med fastmontert ledning. Her transformeres nettspenningen ned til 24 Volt AC. Neste komponent er selve den eksterne strømforsyningen som leverer 2 x 34 Volt DC. Disse to første komponentene utgjør tilsammen (deler av) strømforsyningen og har fått betegnelsen NLE-15 Audio Power Supply. Strømforsyningen er noe helt spesielt, da den i praksis avkobler forsterkeren fullstendig fra nettet. Dette gjøres ved bruk av to helt paralelle kondensatorbanker (pr. kanal) der den ene lades, mens den andre forsyner selve RIAA-forsterkeren. Med intervaller på ca. 20 sekunder bytter kondensatorbankene på oppgaven. Dette hører man som et mekanisk klikk da releer kobler om mellom kondensatorbankene. Disse mekaniske klikkene er relativt hørbart, men kan enkelt reduseres ved å plassere strømforsyningen lenger unna lytteposisjonen. De faste mateledningene er 1,5 meter og det følger med et ekstra sett på ytterligere 1,5 meter om det skulle være nødvendig. Det er i tillegg mulig å plassere en bok (maks 2 kg) oppå strømforsyningsboksen for å redusere lyden ytterligere. Jeg plasserte strømforsyningsboksen under nederste hylle i racket og la et sammenrullet pledd i en sirkel rundt boksen med godt nok resultat. Matespenningen leveres gjennom to ledninger til selve forsterkerboksen. Den doble strømforsyningen gjør NLE-22 til en ekte dual mono konstruksjon. Inni forsterkerboksen fi nner vi i tillegg til selve RIAA-forsterkeren også nok en del av strømforsyningen (regulator) med betegnelsen NLE-18 Audio Supply. Denne er plassert på to små identiske print for å opprettholde dual mono konstruksjonen hele veien. Disse strømforsyningene har ennå lavere utgangsimpedans enn tidligere strømforsyninger benyttet av NLE; nærmere bestemt utrolige 0,01 Ohm! Selve RIAA-forsterkeren NLE-20 RIAA Amplifi er har en del felles med gamle NLE-17. Her benyttes de sedvanlige 1% metallfi lm SMD motstandene vi etter hvert kjenner godt fra NLEs tidligere konstruksjoner. Forsterkningen foregår i halvledere. Selve forsterkeren består av 4 knøttsmå print, pakket oppå hverandre for å gjøre signalveien kortest mulig. De nødvendige korte kabeltrekkene som faktisk fi nnes i forsterkeren, er utført i NLEs egne kabel med rent gull i lederne! På chassiets bakside fi nner man et sett phonoplugger og jordskrue på inngangen - og et sett phonoplugger og et sett XLR-plugger på utgangen. Som NLE-17 er NLE-22 utrolig tilpasningsdyktig når det gjelder innstilling av forsterkning, inngangsimpedans, inngangscapasitans og tidskonstanter. Ved hjelp av DIP-swicher som er tilgjengelige på chassiets bakside kan man enkelt justere alt dette. En tabell tapet fast på chassisets underside hjelper til med å gjør denne jobben spesielt enkel. Forsterkningen kan justeres i 33 intervaller fra 40 dB (100 ggr) til 80 dB (10.000 ggr). Her justerer man ”inngangsfølsomheten” på forsterkeren for å få 1,00 Volt på utgangen. Da de fl este linjekilder har et utgangsignal på 2,00 Volt anbefaler jeg dog at man dobler forsterkningen for å matche linjekildene i nivå. Har man for eksempel en pickup med utgangsignal på 0,40 mV anbefaler jeg å sette inngangsfølsomheten til 0,20 mV for å få til dette. Impedanstilpasningen er også svært omfattende med 20 verdier å velge mellom. Her kan du velge; 10, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 1.000 og 47.000 Ohm. Ingangskapasistansen kan velges til 100, 200, 300 eller 400 pF. Tidskonstant bestemmer om man vil kjøre standard RIAA-korreksjon, standard RIAA-korreksjon med subsonicfi lter (7950 us) eller den noe odde korreksjonen med tidskonstant 3,18 us som man bare fi nner på et fåtall plater fra 50-tallet. For å forhindre at det kjøres med avvikende tidskonstanter er DIP-swichene blokkert på overfl aten av noen små svarte plastchips. Denne utrolige tilpasningsevnen bør gjøre at NLE-22 fungerer med det aller meste av pickuper på markedet. Man kan velge et stort eller lite chassis for å huse selve forsterkeren. Jeg testet det store chassiset (Maxi). LYD. Av naturlige grunner ble NLE-22 mest sammenlignet med den gamle NLE-17. Den mest innlysende grunnen for dette er at NLE-17 har vært min referanse siden jeg testet den i gamle Audio. Men det er også naturlig å sammenligne 91

333 Test NLE-22: 92 «Opplever du at du ikke liker lyden, fi nnes sannsynligvis feilen et annet sted i signalkjeden.» med denne for å se utviklingen av RIAAer fra samme produsent. Det lydmessige slektskapet mellom NLE-17 og NLE-22 er åpenbart. Skulle bare mangle. Begge disse RIAAene er bygget for å gjengi det som er spilt inn på platen – hverken mer eller mindre. Derfor har begge en svært naturtro lyd, så opplever du at du ikke liker lyden som kommer ut av høyttalerne, fi nnes sannsynligvis feilen et annet sted i signalkjeden – eller i selve innspillingen. Men selv om det er et tydelig slektskap mellom RIAAene, er det også forskjeller. Jeg opplever NLE-22 som en bedre RIAA enn NLE-17 på absolutt alle parametre! Forbedringen på hvert enkelt område er ikke voldsom – til det er NLE-17 alt for god – men små subtile forbedringer på fl ere enkeltområder gir til sammen en vesentlig forbedring av totalgjengivelsen. Den mest vesentlige forbedringen ligger i reduksjonen av støy. Nå skal ingen påstå at NLE-17 er en støyende RIAA – den er derimot en av de mest støysvake platespillerforsterkerne jeg kjenner til – så først med NLE-22 koblet inn i stedet er det mulig å forstå at det faktisk var et forbedringspotensiale på dette området. Bakteppet for musikken oppleves som ennå svartere med den nye RIAAen. Ved å fjerne det lille som fantes av støy står lyden fram ennå tydligere i relief til bakgrunnen. Bedre kontrast for å benytte et ord fra beskrivelsen av bilder. Med bedre kontrast blir tegningen av opptaksrommet ennå mer presis avtegnet med riktige vegger, tak og gulv som på magisk vis oppstår rundt høyttalerne dine. Instrumentenes plassering – både i dybde og bredde - og luften mellom dem tegnes ennå tydligere med NLE-22. Dette er en tidsmaskin som kan bringe deg til 10ende rad på Carnegie hall når Harry Belafonte spilte live en gang i April 1959. Med et svartere bakteppe er det også mulig å høre de aller svakeste lydene i gjengivelsen. Dette innebærer at NLE- 22 gjengir fl ere detaljer. Det er viktig å påpeke at dette ikke skjer på grunn av en lysere klangkarakter – noe som ofte forbindes med mer detaljert gjengivelse – men rett og slett på grunn av det svartere bakteppet. Faktisk oppleves NLE-22 som noe varmere i klangkarakteren en NLE-17, men samtidig med fl er detaljer. Ellers må jeg påpeke at gjengivelsen fra NLE-22 er noe av den klareste jeg har hørt. Ikke klar som glass, da dette gir gale assosiasjoner, men snarere klar som luften på en høstkveld. Ingen slør eller andre obstruksjoner står i veien for musikken. Igjen uten at dette skyldes en lys klangkarakter. Et annet interessant aspekt ved gjengivelsen har den til felles med NLE-17. Siden NLE-22 benytter seg av samme forsterkerkretsløpet uavhengig av pickuptype er det ikke hørbare forskjeller mellom RIAAens gjengivelse av MM- og MC-pickuper. Noen produsenter velger å plassere en MC-forsterker og en MM-RIAA i samme boks, noe som resulterer i forskjellig lydkarakteristikk avhengig av pickuptype. Ellers opplever jeg NLE-22 som ennå mer lettfl ytende og glatt i gjengivelsen enn NLE-17. Dette er et tveegget sverd da denne glattheten i sammenheng med noen pickuper kan gi følelsen av at makrodynamikken er noe redusert. Med såpass lav forvrengning som vi opplever her, kan gjengivelsen bli litt for ”glatt”. Jeg opplever det samme med min DP A-1B der de vannvittig lave forvrengningstallene gjør det hele litt vel glatt. Jeg savner kanskje litt harmonisk forvrengning i disse produktene? Med en RIAA er dette heldigvis lett å utbedre. Jeg valgte i sammenheng med noen av de benyttede pickupene å laste pickupen hardere (lavere inngangsimpedans) enn jeg ville gjort med NLE-17 og en del andre RIAAer. Dette tilfører noe mer ”rasp” i messingblåserne og mer saft i paukeslagene. Mer riktig i mine ører. La meg si litt om pris. NLE-22 koster en 15-16.000 norske kroner etter at staten også har fått sitt. En NLE-17 kostet vel drøyt 5.000 kroner. NLE-22 er ikke tre ganger så god som en NLE-17. Jeg tviler på at det faktisk er mulig å lage en RIAA som er tre ganger så god som NLE-17! Men som vanlig innen hifi er vi vant til å betale fryktelig mye penger for å få ”det lille ekstra”. En oppgradering fra NLE-17 til NLE-22 gir deg klart mer enn ”det lille ekstra”. Det gir deg et ferdig hifi produkt i stedet for et byggesett og bare dette burde kunne forsvare prisforskjellen alene. Når man i tillegg får markant bedre lyd med NLE-22 så kan en slik oppgradering bare betegnes som et røverkjøp. Sammenligner vi NLE-22 med andre RIAAer plasserer den seg blant de tre beste jeg har hørt. Jeg tør ikke komme med noen rangering internt mellom NLE-22, Einstein og ASR Basis Exclusive da jeg ikke har anledning til å høre dem mot hverandre – i samme rom, på samme anlegg, til samme tid -, men det er klart at det er disse tre som danner trekløveret som alle andre platespillerforsterkere må slå for å kalles best i min bok. Med tanke på prisen på disse konkurrerende RIAAene er NLE igjen budgetproduktet som sprenger rammene. NLE-22 er det beste kjøpet jeg vet om når det gjelder high-end platespillerforsterkere. KONKLUSJON. NLE-22 er en av de tre beste RIAAene jeg noensinne har hørt, men koster godt under halvparten av de andre på den korte listen. Hvilken konklusjon kan man trekke ut fra det? Jeg trenger vel ikke å stave det for deg? NLE-22 er ganske sikkert ikke den siste nye RIAA som slippes på markedet, men den blir kanskje den siste RIAAen du noengang trenger å kjøpe. For med denne i hylla tror jeg det blir veldig lenge før oppgraderingsspøkelset melder seg. Dette er en umiddelbar klassiker. 3 Takk for oppmerksomheten. Pris: DKR. 11.840,- + MVA. Forhandler: www.proconsumer.dk NLE-22 PLATESPILLERFORSTERKER: • Gain: 40-80 dB • Dimensjoner Maxi: 440 x 75 x 300 mm • Dimensjoner Mini: 220 x 75 x 150 mm TESTOPPSETT: • Pickuper: Lyra Helikon, Tchurugi Cerraloy, AT-95E, Dynavector 10X5 • Platespillere: VPI Classic, Thorens TD-125 Mk. II / Syrinx PU-3 • MC-trafoer: Xindak MC-10, Lundahl • RIAA: NLE-17, ARC SP-8 • Linjetrinn: DIY 12B4A, ARC MP-1, ARC SP-8 • Effektforsterkere: Electrocompaniet Nemo, DP A-1B, 2x Golden Tube SE-40 • Høyttalere: Swan M3, Tannoy M-1, ML CLS, Snell C II, div. DIY høyttalere

Komplettes Heft als PDF - Stadionwelt
kompletta produktkatalogen - BD
– det komplette produktet for alle boliger - Waterguard
Katalog komplett - Euroriding
Kompletten Flyer als PDF downloaden [1 0MB] - Disco P2
komplette Konferenzprogramm - Energetic Consulting
IBC 2011 Komplett KameraoverSIKt FIlmreaKtor vInn ... - Video 4 AS
Din KOMPLETTE guide for HARDTREGULV
Verdiskaping i en komplett maritim klynge - Norges Rederiforbund
Last ned komplett prisliste for annonser i BAR - trykt utgave ... - Apéritif
Komplette turbolader- monterings- sett - Elring
Norsk matproduksjon - i en komplett verdikjede - Norges Bondelag
Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems
Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems
Takrenner, nedløpsrør, samt blikk og beslag. Komplett ... - Plannja
Last ned komplett program (pdf) - Fjord Norway
PDF - komplett forslag (på Norsk) - MediaMedics
En yndig kraftpakke - Hi-Fi Klubben
Komplett rapport på norsk - Hafslund årsrapport 2012
Komplett økonomistyring for regnskapsbyråer
Last ned komplett funksjonalitetsoversikt - Mamut
Leverandør av komplett - MON
Det komplette makkverk.pdf - Nabla - NTNU