Automatos 1/2007 - Siemens AS

siemens.no

Automatos 1/2007 - Siemens AS

mars

2007

8. årgang

Automatos

Nyttig lesestoff for deg som

A&D-kunde i Siemens

www.siemens.no/ad


2 Automatos 01/2007

Leder

Har du fått med deg reklamefilmene

for Siemens som har gått

på TV2 den siste tiden? En overivrig

og uheldig funksjonær som

kommer i veien for en spydspiss på

Bislett stadion. Med Siemens

løsninger ville livet vært langt

enklere for den stakkars funksjonæren

vår. Men spydspissen tar vi

med oss videre – for det er nettopp

det vi ønsker at du skal forbinde

med Siemens og våre leveranser!

Vi i A&D vet at vi har produkter

som ligger i spiss, men vi vet

også at vi har et forbedringspotensiale

innen service og

support. Et eget supportsenter

er derfor etablert fra 1. februar,

og vi håper dere allerede har

merket forbedring. Du kan lese

mer om supportsenteret litt

lenger ned på siden.

Som et ledd i å stadig bli bedre,

sender vi også i år ut en kundetilfredshetsundersøkelse

(KTU),

som vi håper dere vil ta dere tid til

å besvare. Siemens senter for KTU

vil ta kontakt med dere og deretter

sende dere en link til et online

spørreskjema. Det er svært viktig

Nytt telefonnummer for

logistikk og support:

22 63 20 50

Et nytt telefonsystem gjør det enklere, og ikke

minst raskere, for deg å få svar på dine spørsmål.

Når du ringer 22 63 20 50, får du valget mellom logistikk og

support. Vil du vite når varene dine blir levert, har spørsmål til

faktura osv, velger du 1. Da blir du automatisk satt over til vår

logistikk gruppe.

Har du spørsmål om priser eller tekniske spørsmål om motorer,

frekvensomformere, installasjons-, lavspennings-, eller drivesprodukter,

velger du 2. Da kommer du til vår support gruppe.

For spørsmål om automatiseringsprodukter, ringer du

22 63 33 40 som tidligere.

for oss at dere gir oss deres oppriktige

tilbakemelding, enten den

er positiv eller negativ, slik at vi

stadig kan bli bedre.

Våren står endelig for døren, og

dermed mange spennende

begivenheter. I april er det årets

Hannover-messe som lokker aller

mest. Vi kan som alltid love mange

spennende nyheter på Siemensstanden,

og tradisjonen tro en

egen Siemens-kveld for våre

kunder. Du skal vel være med? Har

du noen spørsmål kan du sende en

e-post til adinfo.no@siemens.com

Vi håper også at mange av dere

deltar på oppfølgeren til fjorårets

suksess; ”Vann- og avløps”-dagen.

Den arrangeres i Oslo i slutten av

mai. Invitasjoner vil bli sendt ut,

og informasjon lagt ut på våre

Internettsider

www.siemens.no/ad

Håper dere finner mye nyttig

lesestoff også i denne utgaven

av Automatos, og at vi ses i løpet

av våren!

3

4

6

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

12

Simatic IT - Full integrasjon

fra bunn til topp

Tøffeste gutta på Raufoss?

Attraktiv energifordeler med

nyutviklet design

Sikkerhetssignaler mellom

Profibus og AS-interface

Vinner i julekalenderen 2006

SIMATIC S7-400 med opptil 60

prosent mer ytelse

Ny versjon WinCC

Paneler i rustfritt stål

SIMATIC ET 200pro med CPU interface

og modul for pneumatiske ventiler

Simatic ET200S-serien med nye

moduler

Nyheter EIB/KNX

Enda enklere kontroll og

fjernstyring

Nivåtransmitter for krevende

applikasjoner

Rett instrument til din

appplikasjon?

Nivåmåler for væske

Kjør i gang frekvensomformeren

fra PCen

Du finner oss over hele landet

Klar for litt faglig oppdatering?

Vitsestafetten


Simatic IT - Full

integrasjon

fra bunn til topp

MES porteføljen Simatic IT er utvidet med to nye biblioteker som lukker

gapet mellom fabrikkgulvet og virksomheten for øvrig. Ett bibliotek

passer et vilkårlig ERP-system, det andre er spesielt utviklet for SAP.

Bibliotekene sørger for et sømløst

samspill mellom din bedrifts forretningssystemer

og produksjonen for øvrig.

Anerkjente standarder gir entydig

samspill mellom virksomhetens systemer,

slik at din bedrift får nye muligheter til å

forene forretningsdata med statusinformasjon

fra produksjonen.

Standardisert samspill

CIL ERP knytter Simatic IT på produksjonssiden

direkte til vilkårlig B2MML

kompatibelt ERP-system på administrativ

side. Biblioteket standardiserer synkroniseringen

av masterdata, ressurstilgjengelighet,

tidsplanlegging og produksjons-

historie ved perfekt integrasjon av

MES-komponentene som deler SOAarkitekturen.

Dermed blir det enkelt å

teste MES-funksjonaliteten.

CIL-E2S gir bedrifter som ikke har

installert dedikert middelvare (som SAP

NetWeaver) de samme mulighetene for

synkronisering. Denne løsningen er

kompatibel med tidligere SAP-installasjoner

og krever derfor ikke dyre

versjonsoppgraderinger som oftest er

konsekvensen av å velge Netweaver.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/simatic-it

Automatos 01/2007

3


Tøffeste

gutta på

Raufoss?

Se for deg at du har ordrebøkene

fulle, sterk vekst i markedet og

gode produkter. Tenk deg så at du

er ansvarlig for en produksjon av

ca 500.000 gassflasker i året og

må produsere mer. Ville du våge å

stenge fabrikken, rydde tomt hele

produksjonsarealet på 2500m 2 ,

hente inn nye og ombyggede

maskiner fra inn og utland, samt

bygge opp hele den nye fabrikken

fra bunnen av på under tre

måneder? Det er akkurat hva

disse gutta her har gjort!

Vi er på besøk hos Ragasco inne på

industriområdet på Raufoss, og ber først

automatiseringsansvarlig Svein Erik Nordal,

forklare hva de produserer, og hvordan.

Gassflasker av kompositt

Ragasco produserer gassflasker i

kompositt materiale, som gir en rekke

fordeler i forhold til tradisjonelle flasker

av stål; lavere vekt, mulig å se gjenværende

gassmengde, prisbelønnet

design og ikke minst helt uten fare for

eksplosjon ved en eventuell brann.

Produksjonsprosessen inneholder både

termoplast og herdeplast prosesser i

tillegg til omfattende testing før utsendelse

til markedet. Alle informasjoner fra samtlige

prosesser lagres i en SQL-database slik

at det er full sporing på hver eneste flaske.

20 sekund per flaske

– Det hele startet på Raufoss i 1999. Da

hadde vi en fabrikk med kapasitet på

180.000 gassflasker pr år. Vi klarte i løpet

av fire år å trimme maskinene slik at vi

kom fra en syklustid på 72 sekunder pr

flaske, ned til 35 sekunder pr flaske. På

slutten av denne perioden produserte vi

tett innpå en halv million flasker pr år.

Men nye kunder kom til, og våren 2005

ble beslutningen tatt; bygg ny produk-

4 Automatos 01/2007

Knut Helstad, MaxEl og automatiseringsansvarlig hos Ragasco, Svein Erik Nordal, er stolte

over å ha fått på plass et helt nytt produksjonsanlegg på kun 3 måneder.

sjonslinje. Høsten 2005 startet planleggingen,

og midt i juli 2006, stengte man

ned og ryddet bokstavelig talt hele

fabrikkgulvet.

Full produksjon etter 3 måneder

– Etter snaut tre måneder med hardt

arbeid fra alle involverte, var fabrikken i

full produksjon igjen. I dag produserer vi

en gassflaske hvert 20 sekund og har et

årsvolum på en million flasker. Men med

den nye fabrikken har vi tatt høyde for å

kunne doble dette med eksisterende

infrastruktur. Tidligere solgte vi nesten

utelukkende til det norske markedet, men

i dag går hele 80 % til eksport, og

gassflaskene fra Raufoss er i dag i bruk i

Europa, USA, Canada og Asia. I dag

produserer vi med 5 skift, men allerede fra

april/mai skal vi over på 6 skift. Tror det blir

første bedrift her på Raufoss som gjør det,

forteller Svein Erik Nordal.

Mest mulig standardisert

Med så knappe frister skal ikke mye gå

galt, hvordan la dere opp til prosjektledelse

og gjennomføring?

– Vi standardiserte mest mulig på automatisering

fra Siemens, slik at det skulle

bli mulig å knytte de forskjellige maskinene

sammen på en enkel måte. Videre så

satset vi på dyktige og erfarne firma fra

nærområde. MaxEl fra Brumunddal hadde

sammen med egne interne ressurser,

Online Technology og Allianse, ansvaret

for IT infrastrukturen i den ”nye fabrikken”.

De hadde også ansvaret for logikk i noen

av produksjons-cellene, og å lage

standarder som ble brukt flere steder.

Andre lokale bedrifter som Intek

Engineering, IDT, Intelligent Control,

Automasjonspartner og Eidsiva Servicepartner

ble viktige bidragsytere i

ombyggingsprosessen. I hele tatt var det

en fantastisk innsats fra mange den

sommeren, ikke minst våre egne

medarbeidere i Ragasco, sier Nordal.

Nesten på skinner

At det gikk på skinner er vel ikke helt sant.

Selv om mange ting gikk bra i ombyggingsprosessen,

var det naturligvis en del

prosesser som ble mer utfordrende enn

forventet og derfor tok mer tid.

– Tre måneder etter at vi ryddet gulvet

startet produksjonen opp igjen. Sakte i

starten med innkjøring og feilsøking, men

utover høsten kom produksjonstakten

opp mot vårens output per uke igjen.

Etter iherdig innsats både fra leverandører

og egne ressurser klarte vi å øke takten

uke for uke. Skal si det var mange i sving

her da. Vårt kantinepersonell var litt

uforberedt på å ha så mange i kosten, så


Hvert 20. sekund går en av disse

flaskene ut på verdensmarkedet.

helt i starten var det tomt for mat i løpet av

et kvarter, og flere puljer som skulle spise.

Men det løste seg det også, sier Nordal.

Imponerende anlegg!

Vi får med oss Knut Helstad fra MaxEl, og

sammen tar vi en tur rundt i det imponerende

anlegget. For selv om byggetiden

har vært kort, bærer det på ingen måte

preg av hastverksarbeide, føringsveier er

ryddige og med god kapasitet, ledninger

og I/O er godt merket, skapene oversiktlige

og skjermbilder på Simatic-panelene

og WinCC er en fryd å se på.

Simatic-løsninger

Vi ber Helstad fortelle litt om standardisering

og valg av løsninger:

– I samarbeid med Ragasco ble det standardisert

på typer av nettverk, distribuert

I/O, PLSer og filosofi for utveksling av data

og driftstatus. Det er et 20-tall PLSer, de

fleste av typen S7-315-2PN/DP, samt en

litt større S7-317 og en S7-416F som

kjører sikkerhet. Et redundant fibernett

med Profinet og tilhørende switsjer, går

rundt i anlegget og knytter sammen PLSer

og PCer. Det er etablert eget fabrikknett

for automatisering atskilt fra det vanlige

administrative datanettet. Distribuerte I/O

er stort sett av typen ET200S, og henger

både på Profibus og Ethernet. Veiing

foretaes med veieelektronikk av typen

SIWAREX CS distribuert ute på maskinene.

– Det samme har vi gjort med en lesestasjon

for RFID. Sikkerhet er koplet

Simatic-partner MaxEl har bidratt til en vellykket oppgradering av Ragascos fabrikk på Raufoss. Daglig

leder Geir Krogrud (midten) og prosjektdeltakere Ola Brånås (t.v) og Hans Jørgen Lundstein (t.h) er

svært godt fornøyd med utviklingen.

direkte til I/O på ET200S. Vi har etablert

trådløst Eternet i fabrikken, og det benyttes

nå mest til parametrering av vedlikehold.

Alt betjenes og visualiseres på WinCC med

to klienter, hver med 4 skjermer mot en

felles server, forteller Helstad.

Safety PLSen avgjørende

Hvilke erfaringer har dere gjort dere?

– Med unntak av noen få delprosesser har

vi nå en enhetlig strukturert oppbygging av

fabrikken. Det er godt med utvidelsesmuligheter

styringsmessig på alle plan og i alle

retninger. Jeg vil spesielt trekke fram et valg

som viste seg å være avgjørende: Vi valgte

en Safety PLS som håndterer vanlig

program i tillegg til sikkert program. Vi sto

ovenfor en stor utfordring med den ene

roboten som skulle betjene tre maskiner.

Takket være integrert sikkerhet i PLSen fikk

vi en fleksibel løsning ferdig i tide. Ja, jeg

tror faktisk ikke dette hadde latt seg realisere

med tradisjonell teknikk, avslutter Helstad.

Største utfordringen

Etter omvisningen tar vi en tur innom

MaxEl sine kontorer i Brummundal, og får

en prat med Hans Jørgen Lundstein og

Ola Brånås, som har vært med på

systemering og programmering. – Hvor

lå den største utfordringen, lurer vi på:

Hans Jørgen er først ute: – Det var en stor

oppgave å få oversikt over alle leverandørene,

hva de skulle levere og hvordan

de hang i sammen slik at vi kunne få

totaloversikten. Det hele skjedde så

utrolig fort. Vi er vant til å kjøre både store

og små prosjekter, men i dette tilfelle var

det langt flere deltakere å forholde seg til

enn vanlig. På det meste hadde vi 10

personer fra vårt firma involvert.

Mye komfort

Selve programmeringen gikk greit, fortsetter

Ola, og vi benytter både standard

Step7 og tilleggspakken HighGraph for å

realisere anleggene. På dette anlegget var

det i tillegg til Safety, RFID og veieteknikk,

et viktig aspekt med bufring av data lokalt

i PLSen. Det måtte være slik at et eventuelt

nettverksproblem ikke skulle ødelegge

for sporing av data og informasjonen

fra hver enkelt gassflaske. Vi har

realisert et system slik at verdiene

automatisk blir sendt opp til SQLdatabasen

etter at en forbindelse

eventuelt har vært nede, og kommet opp

igjen. I hele tatt er det laget mye komfort

rundt anlegget slik at det skal gi fordeler i

driftsfasen og gi tilleggsinformasjon som

høyner oppetiden.

Vi ønsker MaxEl og Ragasco lykke til, og

gleder oss til grillsesongen.

Automatos 01/2007 5


6 Automatos 01/2007

Attraktiv energifordeler

med nyutviklet design

Her får du en helhetlig og enkel energifordeling

til nærings- og industribygg opp

til 4.000 A. Sivacon S4 etterfølger våre

pålitelige Sikus-systemer og gir deg

omfattende fordeler. I tillegg til viktige

egenskaper som øker sikkerheten for både

Sikkerhetssignaler

mellom Profibus

og AS-Interface

Nå får du en ruter som sender sikkerhetssignaler

mellom Profibus og AS-Interface.

Den nye overgangen, DP/AS-i F-Link, er i

henhold til AS-i spec 3.0. Den samler inn

signaler fra sikkerhetssensorer på feltnivå

(AS-i) og sender dem til et høyere nivå,

Profibus.

Med denne ruteren kan du kombinere

fleksibiliteten i PLSen med enkle

koblinger til nødstopp, lysgardiner og

endebrytere i AS-Interface. PLSen kan

dermed kontrollere sikkerhetssignalene,

enten de er på Profibus eller AS-Interface.

Ved å kombinere nettene, kan du utnytte

installasjons fleksibiliteten i AS-Interface

og den høye datakapasiteten i Profibus.

Ruteren er master på AS-i nettverket og

slave på Profibus.

Maksimal sikkerhet og elegant design får du nå kombinert

i en effektiv løsning: Sivacon S4, en ny generasjon

lavspenning fordelingsskap.

mennesker og anlegg, får du mange nye

og attraktive skap-design med helt nye

bruksmuligheter.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/sivacon

Julekalenderen

2006

Vinner av hovedpremien

i fjorårets julekalender

ble Ulf Andersson i

Swisslog AS.

Espresso-maskinen er

avlevert til den heldige

vinner.

Vi gratulerer så mye!


SIMATIC S7-400 med opptil

60 prosent mer ytelse

Ytelsen på high-end CPUene

i SIMATIC S7-400 familien er

utvidet. Avhengig av type, er

de nye CPUene 30- 60 % raskere

enn sine forgjengere.

CPUene har økt ytelse innen kommunikasjon

og mer kapasitet. Flere datablokker,

funksjonsblokker og funksjoner, sørger

for at du kan implementere mer

Ny versjon

WinCC

SCADA-systemet WinCC har nylig lansert en ny

versjon 6.2. Her får du en rekke nye funksjoner.

omfattende og komplekse løsninger.

Enhetlige ”blokknummer”, gjør at de nye

CPUene kan benytte samme program

innen hele S7-400 familien. Ny firmvare

kan du nå oppdatere via MPI bus, Profibus

eller Profinet. Fabrikkinnstillinger kan til

enhver tid resettes med ”Reset to Factory

”Settings”-funksjonen.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/s7-400

I den nye versjonen finner du en rekke nye funksjoner som kan

hjelpe deg å bygge opp SCADA-systemet slik at det passer

perfekt til ethvert automatiseringsanlegg. Har du en tidligere

versjon, kan denne selvfølgelig oppgraderes.

Her er et utvalg av nye funksjoner:

• Windows menyer/verktøylinjer gir helt nye muligheter for billedvalg

• Skjuling av uønskede alarmer som forstyrrer operatør

• Vedlikeholdssystem som genereres ut i fra hardwarekonfigurasjon

• Alle prosessdata kan legges til egen maskin. "Connectivity station"

• Trendvinduer eksporteres til tekstfil (CSV) med et museklikk

• Ny og forbedret database (Microsoft SQL Server 2005 SP1)

Mer informasjon finner du på www.siemens.com/wincc

Paneler i

rustfritt stål

Nå får du paneler med front i rustfritt stål (INOX).

Panelene ble utviklet spesielt for næringsmiddelindustrien,

men er nå tilpasset nye anvendelsesområder. Med ATEX

godkjenning for sone 2, er 10” panelet nå ideelt for de fleste

miljøer. Du kan også bestille en egen servicepakke for

montering som sikrer IP66K beskyttelsesgrad.

Mer informasjon finner du på www.siemens.no/paneler

Du kan velge mellom 4 forskjellige paneler med rustfri front:

TP177B MP277 10" Touch

MP370 15" Touch PanelPC 677 15"

Automatos 01/2007 7


SIMATIC ET 200pro med CPU interface

og modul for pneumatiske ventiler

Med en pneumatisk modul for ventil terminaler fra Festo og CPU interface, ekspanderer

Simatic ET 200pro distribuert I/O-system.

Simatic ET 200pro kan ekspanderes

med opptil 7 pneumatiske moduler.

En standard ventil terminal, Festo CPV

10 eller CPV 14, plugges inn på en

pneumatisk interface modul fra Siemens.

IM154-8 CPU interface er basert på

S7-300 315 CPU, og dermed kan

ET 200pro nå for første gang brukes

som et selvstendig system.

Simatic ET200S-serien med nye moduler

Simatic ET200S-serien er nå utvidet med nye inn-/utgangs

moduler og en fail-safe relé modul.

Med de nye 8 DI 24 VDC og 8 DO

24VDC/0,5A modulene er Simatic ET200S

blitt mer kompakt. De nye modulene er

utviklet for applikasjoner der du har

behov for et stort antall DI/DO eller der

det er lite plass. De robuste modulene kan

benyttes i temperatur område 0-60 °C og

tåler vibrasjoner helt opp i 5g.

Kan byttes i drift

Modulene kan du koble med skruterminering,

fjærklemmer eller fastconnect

og de kan byttes i drift. 8DI

modulen egner seg for tilkobling av

8 Automatos 01/2007

To kommunikasjons interface

Den nye CPUen har 2 kommunikasjons

interface, en for Profibus og en for

Profinet. Profinet Interface er en 2-port

switch, som gir mulighet for linjestruktur i

nettverket. Den har også mulighet for

TCP/IP, UDP, ISOonTCP og isochronous

mode over Profibus. Med integrert web

server kan du enkelt lese ut informasjon

som status, diagnostikk og klokke over

2-leder sensorer. Den nye fail-safe relé

modulen har en relèutgang for 5 ampere

ved 24 VDC eller AC spenning opptil 230V.

Rele-modulen kan du trigge fra enhver

fail-safe utgang. Den interne fail-safe

inngangen kan brukes til å lese tilbakemelding

fra sikkerhetsapplikasjonen.

Modulen er sertifisert opptil SIL3 i

henhold til IEC 61508 og IEC 62061,

og Kategori 4 i henhold til EN 594-1.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/et200s

Ethernet. I tillegg vil vedlikeholdsalarmer

indikeres via LED. Prosjektdata lagres på

mikro minnekort, og kan enkelt byttes

uten å miste data. IM154-8 CPU følger

de samme spesifikasjonene med høy

beskyttelsesgrad (IP65/66/67) som øvrige

ET 200pro komponenter.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/et200


Nyheter EIB/KNX

Med instabus EIB får du en moderne løsning for intelligent sammenkobling av elektriske

installasjoner. Den passer like godt i alle typer bygg, fra boliger til større næringsbygg.

Potensialfri inngang - N262

Nå får du to nye potensialfrie binærinnganger

for montering på DIN-skinne. Inngangene

kan utføre avanserte funksjoner som styring

av persienner av/på, dimming osv. De har en

kabellenge på inntil 100 meter fra inngangen.

Fjernstyring av installasjon

- Telekobler AP140

To nye typer telekontroller for analog

telefon og GSM gir deg muligheter til å

fjernstyre og motta status og alarmer fra

installasjonen. Alarmene kan sendes til

opp til fire telefoner. Kontrollene har 6

potensialfrie innganger, 6 12V DC

utganger og 10 EIB/KNX-funksjoner.

Tekstdisplay med nye funksjoner

- UP587

Det nye displayet får du i to versjoner. Det

har inntil 9 konfigurerbare betjeningsfunksjoner,

som persiennestyring,

dimming, av/på-funksjon, senario (1-bit,

8-bit) og tekst display. Velger du den

utvidede versjonen får du i tillegg tid og

dato, ukeprogram med 40 koblinger.

Begge utgavene har optisk og akustisk

varsling. Kontrast, styrke og bakgrunnslys

er justerbart.

Enda enklere kontroll og fjernstyring

Ny GSM alarm modul 5TT712-0 gjør det enda enklere å kontrollere og fjernstyre installasjoner.

Alarmen er ypperlig for hytter, pumpestasjoner og fjerntliggende installasjoner.

Du kan selv definerer et valgfritt administrasjonstelefonnummer

som du benytter

for programmering via SMS, opp til 5

mottakere kan motta alarmer via SMS

meldinger.

Både utganger og innganger kan ha

brukerdefinerte tekster

Utgangen kan du tidsjustere. Ved et

eventuelt spenningsbortfall og tilbakekomst,

vil du automatisk ble varslet via

SMS. Også statusmelding og tidsdefinert

statusmelding for kontroll vil du motta

via SMS.

Alarmen er spesialutviklet for hytter,

pumpestasjoner og generelt fjerntliggende

installasjoner med kritiske

alarmer og installasjoner, som du ønsker

å betjene uten å måtte

bruke tid på reise.

Automatos 01/2007 9


Den nye radar transmitteren er utviklet for

kontinuerlig måling av nivå. Den benytter

24GHz FMCW (Frequency Modulated

Continous Wawe) og intelligent ekko

prosessering. Dette gjør den spesielt egnet i

krevende tørrstoffapplikasjoner. Her får

du en ideell løsning i applikasjoner med

ekstremt mye støv, temperaturer opp mot

200 grader og måleavstander opp til 100 m.

Hva vil du måle?

Du kan måle nært sagt alle tørre medier.

Sementpulver, flygeaske, kull, gips, mel,

korn, stein og plaststoffer, er noen eksempler

på typisk krevende applikasjoner. LR460

har en redesignet avansert programvare

for ekko prosessering, slik at den enkelt

10 Automatos 01/2007

Nivåtransmitter for

krevende applikasjoner

Sitrans LR460 er en ideell løsning i applikasjoner med ekstremt mye

støv, temperaturer opp mot 200 grader og lange måleavstander.

24 eller 5,8 gigahertz?

Radarinstrumenter benytter vanligvis en frekvens på 5,8 eller 24

gigahertz. 24 GHz teknologi gir et sterkt signal og fungerer meget

godt på medie med lav dielektrisk konstant eller prosesser med mye

støv. Samtidig er den mer følsom for falske ekko fra silovegg, skjøter

i tanken, skum og liknende. Slike forhold er ikke uvanlig i prosessindustrien,

og her vil 5,8GHz teknologi ofte være mer egnet.

mestrer slike vanskelige applikasjoner

uten å være i kontakt med mediet.

Erfaring fra over 500.000 installasjoner

Algoritmen transmitteren bruker for måling

er avgjørende for et godt måleresultat. Vi

har brukt felterfaring fra over 500.000

installasjoner og vår patenterte ”sonic

intelligence” som utgangspunkt for LR460.

Transmitteren har en helt ny meny

struktur. Nå kan du aktivere en ”quick

start” veiviser. Dermed får du en sikker og

rask idriftsettelse. LR460 kan også konfigureres

ved hjelp av programvare på PC.

SIMATIC PDM kan brukes til konfigurering

av nært sagt alle våre instrumenteringsprodukter.

Rett instrument til din

appplikasjon?

Synes du det er vanskelig å plukke ut rett

instrument til din applikasjon? Det er

kanskje vanskelig å vite hvilket måleprinsipp

som egner seg best i akkurat din

prosess? I så fall er du ikke alene om det.

Nå i Januar har vi lansert et helt nytt

verktøy til hjelp for å velge riktig løsning.

Med vår nye PIA-selector får du hjelp

til å velge riktig løsning ut fra

ønsket måleteknologi, applikasjon

eller bransje du arbeider i.

Mer informasjon finner du på

www.pia-selector.com

Nytt antennesystem

LR460 har også et nytt antennesystem for

minimalt tap og best mulig forsterkning

av signalet.

Du kan også detektere medier med meget

lav dielektrisk konstant på store avstander.

Slike målinger er mulig selv med en relativ

liten horn antenne med diameter

100 mm. Ingen store parabol antenner er

nødvendig. Intens støv i siloen vil ikke

påvirke radarsignalet fra en LR460, da den

benytter frekvens på 24GHz.

Mer informasjon finner du på

www.siemens.com/LR460


Nivåmåler for væske

En ny startpakke på nivåmåler, gir deg nå muligheten til å

teste ut Probe LU til en svært gunstig pris.

SITRANS Probe LU er en nivåtransmitter

spesielt egnet til måling av nivå og volum

av væsker i lagertanker, bassenger og

prosessbeholdere. Den kan også beregne

tilstrømning av væsker i åpne kanaler.

Med Siemens patenterte Sonic Intelligence®

og funksjoner for å undertrykke falske

ekko, er den også egnet til krevende

applikasjoner.

For at du på en enkel måte skal kunne

komme i gang med PROBE LU har vi satt

sammen en startpakke som gir deg

mulighet til å teste alle de nyttige

funksjonene.

Mange nyttige funksjoner

Foruten selve transmitteren får du en

strømforsyning for sikker drift, håndholdt

programmerer for konfigurering av

produktet og et HART Modem for

kommunikasjon mellom

PC og transmitter. Du finner også en

Simatic PDM programvare for konfigurasjon

av produktet fra PC. Programvaren

gir deg også tilgang til flere nyttige og

kraftfulle funksjoner.

Startpakken inneholder:

• Sitrans Probe LU Nivåmåler

• Håndholdt programmerer

• PDM SW

• Modem

• Power

• Festering

• Brukermanual

Send gjerne en e-post til

adinfo.no@siemens.com hvis du

ønsker vi skal kontakte deg.

Du finner også mer informasjon på

www.siemens.com/probelu og

www.siemens.com/simaticpdm

Kjør i gang frekvens-

omformeren fra PCen

Ønsker du en frekvensomformer for enkle drifter som pumper og

vifter, transportbånd og heisapplikasjoner, velger du Micromaster

4-serien. Serien har frekvensomformere fra fra 0,12kW til 250kW.

Tilknytter du parametreringsverktøyet

STARTER V4.0, kan også du enkelt kjøre i

gang frekvensomformere ved å knytte

dem mot en PC. Dermed får du full grafisk

oversikt på omformeren med forklarende

tekster!

Integrasjon i Simatic-prosjekter

Ønsker du å integrere omformerne inn i

ditt STEP 7-prosjekt, benytter du Drive ES

Basic. Dette gir deg STARTER integrert i

STEP 7 Manager. Alle omformerens

innstillinger blir da liggende som en del

av prosjektet. Du får en forenklet

versjonskontroll, raskere engineering

og bedre oversikt.

Backup og arkivering

Du kan enkelt ta backup av parameterinnstillingene

for arkivering eller videre

distribusjon. STARTER er kompatibel for

Micromaster, Sinamics og ET200S FC

frekvensomformere.

Kostnadsfri nedlastning

Programvaren Starter får du kostnadsfritt

på en CD som følger med hver omformer,

eller du kan laste den ned fra vår

hjemmeside:

www.siemens.no/micromaster

Drive ES må du eventuelt bestille i tillegg.

Automatos 01/2007 11


Du finner oss over hele landet

Partnere Simatic

ÅF Benima tlf. 66 85 50 60 Oslo/Østlandet

Cronus Anker Engineering tlf: 69 39 45 00 Øst-Vestfold/Follo

Cronus Automasjon Vest tlf: 55 70 67 50 Bergen/Odda-Vestlandet

Elektro Bodø AS tlf: 75 50 37 00 Nord-Norge

MaxEL– Brummunddal tlf: 98 24 25 00 Hamar/Lillehammer - Øst-Norge

IKM Gjerseth Elektro AS tlf: 51 81 17 30 Stavanger, Sørvestlandet

Partnere Instrumentering

AxFlow AS tlf: 22 73 67 00

Øwre-Johnsen A/S tlf: 72 59 61 00

IKM Products AS tlf: 52 20 23 00

Autek A/S tlf: 32 21 92 00

Norsk Analyse AS tlf: 33 35 96 00

Partnere Strømskinner

Moss Automation AS tlf: 47 27 90 00

Inter Control AS tlf: 56 30 25 30

Partnere Elektromotorer

Elektrisk Byrå AS tlf: 75 58 60 30

Partner Mekaniske drifter

Jens S. Transmisjoner AS tlf: 23 06 04 00

Klar for litt faglig oppdatering?

5. – 9. mars Kurs Simatic TIA – Programmering 1

19. – 23. mars Kurs Service og vedlikehold 2

19. – 20. april Kurs Net, Profibus, Ethernet

23. – 27. april Kurs Simatic TIA – Programmering 1

16. – 17. april Kurs WinCC Flexible

21. – 25. mai Kurs Simatic TIA – Programmering 1

16. – 20. april Hannover-messen 2007

31. mai VA-dagen 2007

www.siemens.no/ad

Vitsestafetten

Thomas Johansson, ÅF Benima

har denne historien:

Sjefen til jobbsøkeren:

- Du skjønner vel at denne stillingen

krever en ansvarlig person?

Jobbsøkeren:

- Da har du funnet rette mann! Hver gang

noe gikk galt på den forrige jobben min,

sa sjefen at jeg var ansvarlig!

Neste utfordring går til Ken Harald

Olsen, TS electro Engineering.

Hannovermessen

2007

Du skal vel være med på

Siemens-kvelden?

Også i år er Siemens en av arrangørene av

fagreisen til Hannovermessen 15. - 17.

april. Tradisjonen tro inviterer vi til en egen

Siemens-kveld under messen. Vi håper du

har mulighet til å sette av kvelden mandag

16. april til god mat og drikke sammen med

oss i Siemens Automation & Drives.

Munchenerhalle tar oss i mot også i år.

Meld deg på ved å sende en e-post til

adinfo.no@siemens.com

adinfo.no@siemens.com

Felles e-post adresse til

Automation & Drives er endret til

adinfo.no@siemens.com

Den gamle adressen (adinfo@siemens.no)

er utgått fra 1. november! E-post sendt til

denne adressen vil ikke lenger komme frem.

Siemens AS

Automation and Drives

Østre Aker vei 90

Postboks 1, 0613 OSLO

Tlf. 22 63 30 00

www.siemens.no/ad

e-post: adinfo.no@siemens.com

Ansvarlig utgiver:

Siemens A&D, Dag Otterstad

Redaktør:

Nina Løvlund

Grafisk produksjon:

thoresen grafisk as - 7248

Redaksjonsgruppe:

Håkon Rem, Olav H. Bakke, Jon Milch,

Stein Wennberg og Nina Løvlund

More magazines by this user
Similar magazines