Starter en automatisk kjede med meldinger - Anpdm.com

customers.anpdm.com

Starter en automatisk kjede med meldinger - Anpdm.com

APSIS TRIGGER

Starter en automatisk

kjede med meldinger


APSIS TRIGGER

En utsendelse via e-post til alle man vil nå, som inneholder alt man

vil si, sendt på én gang! Det er den gamle, tradisjonelle metoden for

håndtering av e-post. APSIS Trigger er en mer dynamisk måte både

å se og håndtere utsendelser av e-post på. Når du bruker Trigger,

starter en automatiskt strøm av meldinger som kan utformes mer

personlig. Dessuten nås mottakeren flere ganger med relevante

budskap i en logisk rekkefølge og på et tidspunkt hvor mottakeren

er interessert i innholdet. Trigger betyr riktig informasjon, ved riktig

anledning, til riktig målgruppe. Helt automatisk. Det styrker forholdet

til kundene dine.

BESTILL DEMO

Kontakt oss nå på info@apsis.no, så kan en av våre

eksperter vise deg alle mulighetene med APSIS Trigger.

TRIGG KJEDEN

Det fremgår av navnet at kjeden av meldinger

”trigges” av noe. Det kan f.eks. være nye abonnenter,

fødselsdager eller andre datoer hvor noe starter

eller avsluttes. Trigger håndteres enkelt via våre

servere.

Triggere:

• Fødselsdager

• Velkomstmeldinger

• Abonnementsperioder

• Periodebaserte utsendelser

• Bekreftelser

• Oppfølging

• Onlinekurs

• Før/under/etter

STERKE RELASJONER

SKAPER TILLIT

Fordelen med Trigger er at meldingene

dine kan utformes på en kreativ og

personlig måte. Det betyr at du kan

bygge opp et sterkt forhold til kundene

dine eller andre mottakere av informasjonen

du sender ut.

EN AUTOMATISK STRØM AV BUDSKAP

Når du har klargjort de forskjellige meldingene

som utgjør den totale kjeden, er det bare å trykke på

knappen. Da starter Trigger strømmen som sender

ut meldingene med et forhåndsbestemt tidsintervall,

altså forhåndsprogrammerte utsendelser.

FILTRERER INNHOLDET

Systemet gjør det mulig å filtrere innholdet. Av en total

målgruppe kan du bestemme hvem som skal motta hva

på forskjellige tidspunkter.

PERSONLIG

E-KOMMUNIKASJON

Fordelen er at mottakeren opplever at

du ”følger” vedkommende hele veien og

viser interesse. Denne formen for personlig

e-kommunikasjon styrker ditt varemerke

og skaper mersalg.

ET GODT EKSEMPEL

Reiser er et godt eksempel på hvordan

APSIS Trigger fungerer. Strømmen kan

bestå av en bekreftelse av reisen, en

melding om at ”det snart er på tide å

dra”, en melding om ”har du tenkt på

dette før reisen”, en ”velkommen

hjem”-melding, et spørreskjema om

”hvordan reisen var” – alle trinn man

ønsker i en strøm. Det er du som setter

grensene. Hele strømmen settes da i

gang av forskjellige datoer, spesifikt for

hver reisende. Alt skjer automatisk.

ENDA BEDRE

Dine automatiske strømmer kan forbedres

ytterligere. Tilleggstjenesten APSIS Strategic

Services hjelper deg med strategien slik at

strømmene bygges opp med riktig og relevant

innhold. Tilleggstjenesten APSIS Survey

hjelper deg med å opprette spørreskjemaer

og undersøkelser som viktige ledd i de automatiske

strømmene.


www.apsis.no

APSIS tror på styrken, potensialet og mulighetene i digital markedsføring.

Derfor utvikler vi tjenester som gjør at bedrifter og organisasjoner kan skreddersy

kommunikasjonen med målgruppene sine. Dessuten byr vi gjerne på inspirasjon

og kunnskap som vekker nye tanker, effektiviserer og, i siste instans, gir et

bedre resultat. Vi arbeider ganske enkelt for å skape fremgangsrik digital

markedsføring.

More magazines by this user
Similar magazines