29.07.2013 Views

HENT SPONSORPROSPEKT HER.... [-.pdf 3,2Mb] - Svendborg ...

HENT SPONSORPROSPEKT HER.... [-.pdf 3,2Mb] - Svendborg ...

HENT SPONSORPROSPEKT HER.... [-.pdf 3,2Mb] - Svendborg ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sport,

MarkedSføring

og BuSineSS


SvendBorg

raBBitS’ hiStorie

Svendborg Rabbits er udsprunget af Svendborg BasketBall Club (SBBC).

I år 2000 rykkede klubben op i basketligaen, og dermed blev der skabt

tradition for at Svendborg skulle have et ligahold, der efterhånden røg til

tops og nu spiller med blandt de allerbedste i Danmark.

De seneste år har kampen om Danmarksmesterskabet været en kamp mellem

ærkerivalerne Bakken Bears og vores lokale Svendborg Rabbits.

I 2011 var der behov for såvel økonomisk konsolidering som ledelsesmæssig

udvikling af Svendborg Rabbits. Vi blev professionaliseret med stiftelsen af

Svendborg Rabbits A/S, som overtog foreningens aktiviteter og stiftedes med

en egenkapital på godt en million kroner.

I ejerkredsen står en række sydfynske virksomheder, der alle bakkede op med

større beløb. Dertil kommer en stor skare af tidligere og nuværende spillere,

fans og sponsorer, der også tegnede aktier for at sikre en yderligere udvikling af

Svendborg Rabbits.

Den udvikling er der hele tiden fokus på. Vi har med Svendborg Rabbits en enormt

populær sport i Svendborg, som tiltrækker et stort publikum over sæsonen. Vi har

en rigtig ”by-sport”, der både er Svendborgs eneste LIGA-placerede sportsgren og

en sport, der oplever stigende interesse.

I 2010 blev vi Danmarksmestre, og i 2012 blev vi både pokalmestre

og var igen tæt på at hente DM-guldet hjem til Svendborg. I 2012

kåredes vores headcoach Craig Pedersen også til årets danske træner.

Vi vil fortsat være et af topholdene i dansk basketball, og med god sponsoropbakning

er det mål absolut realistisk.

Det er vores sponsorer, som er med til at give SVENDBORG noget at

samles om og være stolte af, nemlig: RABBITS.

Vigtige år i SBBC og Svendborg Rabbits’ historie:

• 1958 Svendborg Basketball grundlægges

• 1999 Oprykning til 1. division

• 2000 Oprykning til basketligaen

• 2005 Klubben vinder de første medaljer

• 2006 Svendborg Rabbits stiftes som selvstændig forening

• 2008 Pokalmestre

• 2009 Europacup

• 2010 Danske Mestre

• 2011 Svendborg Rabbits A/S stiftes

• 2012 Pokalmestre + sølv i DM


velkoMMen til

SvendBorg raBBitS

Svendborg Rabbits er et godt sted at

være med for din virksomhed

Vi har masser at tilbyde indenfor de tre nedenstående hovedområder, som i

denne sæson udgør vores tilbud til sponsorer.

Uanset hvordan du vægter fordelingen af dit sponsorat blandt områderne,

glæder vi os til at byde dig velkommen som sponsor.

Sport

De sportslige oplevelser er i en klasse for

sig. Når Rabbits løber på banen til tonerne

af Gnags-sangen ”Vilde Kaniner” er der

topunderholdning i vente. Vores hjemmebane

i Svendborg Idrætscenter bliver

peppet op af vores ihærdige fanskare fra

Rabbits Support, der trommer på livet løs

og skaber den rette stemning.

Publikum er aldersmæssigt godt spredt,

og vi har både de unge studerende,

pensionisterne, børnefamilierne og mange

andre som tilskuere ved kampene.

For sponsorer med VIP-kort er der mulighed

for at deltage i før-kamp-arrangementer

med spisning eller lettere traktement.

Markedsføring

Som erhvervsdrivende er der god

mulighed for at markedsføre sin forretning/

virksomhed med afsæt i Svendborg

Rabbits. Vi udbyder en række forskellige

muligheder i form af bandereklamer, rullebander,

banners og anden reklame. På

den måde kan du bruge vores kampe som

”reklameplads” for din virksomheds logo

og budskaber. På en sæson når vi op på

et samlet hjemmepublikum på mere end

14.000 tilskuere, og dermed er synlighed

hos os god prioritering i din markedsføring.

Business

Der er et stærkt erhvervsnetværk omkring

Svendborg Rabbits. Vore mange sponsorer

kan få godt udbytte af at kende hinanden,

netværke på tværs af brancher, handle

sammen – og hjælpe hinanden med at få

nye kunder.

At få ”forretning/ordrer med hjem” tillægges

større og større betydning i erhvervslivet. Vi

har til denne sæson derfor allieret os med

en professionel partner; nemlig Business

In Sport, som vil gennemføre et helt nyt

møde-koncept og netværksarrangementer

for de sponsorer, der vil lave business!

Vi ved, at når vi præsterer på banen, så

smitter det på publikum – og gavner

vores sponsorers markedsføringsværdi og

oplevelser hos os.

Og vi ved, at vi også skal sikre omsætning

og vækst til vore sponsorer.

Derfor hænger ovenstående tre områder

godt sammen. Og derfor glæder vi os til

at byde dig velkommen i kredsen omkring

Svendborg Rabbits.

Med afsæt i tre ovenstående hovedområder

præsenterer vi på de følgende sider hvad

vi kan gøre for dig som sponsor.

Alle sponsorater og aftaler hos os er

fleksible – de kan sammensættes af lige

netop de ydelser, som du har brug for i din

virksomhed.


Sport - gode oplevelSer for

dig, dine MedarBejdere og

SaMarBejdSpartnere

Hvis din virksomhed vil være en del af de mange gode oplevelser omkring Svendborg

Rabbits er der mange gode muligheder.

Med VIP-kort kan i for eksempel deltage i sponsorarrangementer med traktement før

kampene, og er sikret reserverede pladser i det mest attraktive område på tilskuertribunen.

Der er gode muligheder for at tilkøbe billetter til kampene, og på den måde benytte

kampene hos Svendborg Rabbits til personalepleje, kundearrangementer m.v.

Eksempler:

En virksomhed ønsker at deltage med

to medarbejdere til kamparrangementer.

Dertil inviterer man to gange om året

virksomhedens personale til kamp:

• 2 VIP-kort (sponsorarrangement og

A-siddeplads)

• 25 voksenbilletter

(til valgfri kamp)

• 25 øl-vand billetter

Kr. 11.125

PRISER:

En virksomhed ønsker at deltage med et

par medarbejdere til kamparrangementer:

• 2 VIP-kort (sponsorarrangement og

A-siddeplads)

• 5 VIP-gæstebillet (sponsorarrangement

og A-siddeplads)

Kr. 10.500

VIP-kort med adgang til sponsorarrangement samt

reseveret A-siddeplads til kampe .................................... 4.500

SPONSOR-kort med adgang til alle kampe med reserveret A-siddeplads ... 2.000

VIP-gæstebillet med adgang til sponsorarrangement samt

reseveret A-siddeplads til kampe .................................... 300

SPONSOR-kort med adgang til alle kampe, alm. Publikumsplads ........ 1.500

Billet til valgfri kamp, voksne, 25 stk. .................................. 1.500

Billet til valgfri kamp, voksne, 50 stk., 10% ............................. 2.850

Billet til valgfri kamp, voksne, 100 stk. 20% ............................ 4.800

Billet til valgfri kamp, unge, 25 stk. ................................... 1.000

Billet til valgfri kamp, unge, 50 stk. ................................... 1.900

Billet til valgfri kamp, unge, 100 stk. .................................. 3.200

Billet til valgfri kamp, børn, 25 stk. .......................................500

Billet til valgfri kamp, børn, 50 stk. ................................... 950

Billet til valgfri kamp, børn, 100 stk. .................................. 1.600

Øl-/Vandbillet til brug i hallen ........................................ 25

HUSK! Alle sponsorater og aftaler hos os er fleksible – de kan

sammensættes af lige netop dét, du har brug for i din virksomhed.

En virksomhed vil gerne stille

publikumspladser til rådighed for sit

personale til kampene:

• 5 SPONSOR-kort

(alm. publikumssiddeplads)

Kr. 7.500


MarkedSføring

- en attraktiv platforM

for din virkSoMhed

Der er rigtig mange gode muligheder for

at markedsføre din virksomhed overfor

publikum til Svendborg Rabbits’ hjemmekampe,

herunder også med eksponering

til TV-kampe (DK4).

I en sæson spilles op til 21 hjemmekampe,

og her er der mange muligheder for

synlighed.

Eksempler:

En virksomhed ønsker maksimal

eksponering af både Logo, webadresse

og et slogan:

• 6 x Rullebande under kurven, d.v.s.

fuld banebredde)

• Annonce i kampprogram (1/1 side)

Kr. 41.500

PRISER:

En virksomhed vil gerne eksponeres til

kampene med logo - budget

max. 20.000 kr.:

• 2 x Rullebande under kurven

• 1 x Bandeskilt langs siden

• Logo på spillershorts

Kr. 18.500

Rullebande under kurven, 80x289 cm, pr. stk. .......................... 5.500

Banner ophængt ved endevæg , 80x300 cm, pr. stk. ..................... 3.500

Bandeskilt langs siden (Tobleroneskilt), 78x305 cm, pr. stk. ................ 4.500

Logo på midtercirkel, Ø 362 cm ..................................... 30.000

Logo på halvcirkel, Ø 362 cm, pr. stk ................................. 45.000

Gulvreklame langs siden, 100x300 cm, pr. stk. ......................... 10.000

Logo på spillertrøje, bryst (en spiller) ................................. 7.000

Logo på spillertrøje, lille (en spiller) .................................. 3.000

Logo på spillershorts, lille (en spiller) ................................. 3.000

Logo i alle kampprogrammer, 1/8 side ................................ 2.500

Logo i alle kampprogrammer, 1/4 side ................................ 4.500

Logo/Annonce i alle kampprogrammer, 1/2 side ........................ 6.500

Logo/Annonce i alle kampprogrammer, 1/1 side ........................ 8.500

HUSK! Alle sponsorater og aftaler hos os er fleksible – de kan

sammensættes af lige netop dét, du har brug for i din virksomhed.

Vidste du

at basket er Danmarks trediestørste indendørs sportsliga, og at TV-kampe på DK4 når

ud til 1,8 millioner husstande og i gennemsnit bliver set af mere end 10.000 seere


BuSineSS

- nu ogSå et godt netværk

at lave forretning i…

Svendborg Rabbits fører nu planerne om at

skabe et stærkt og professionelt erhvervsnetværk ud i livet.

I samarbejde med folkene bag konceptet

Business In Sport vil vi tilbyde vores kreds

af sponsorer endnu større mulighed for at

netværke og ”lave forretning” med basis

i netværket. Uanset hvor mange eller få

sponsorydelser din virksomhed køber hos

os, kan du optages i netværket.

Business In Sport-konceptet vil

give dig endnu bedre forretningsgrundlag,

og mulighed for at du udnytter dine salgsressourcer

optimalt.

Der afholdes ti årlige netværksmøder.

Der er tale om morgenmøder, hvor der

serveres morgenmad og netværkes ud fra

en fastlagt dagsorden. Alle virksomheder

får mulighed for at præsentere sig selv og

deres kompetencer. I netværket bruger

man hinandens relationer – og hjælper på

en naturlig måde hinanden med at finde

nye kunder, få gode kontakter, få idéer til

markedsføring og til at udveksle erfaringer

og oplevelser samt få sparring på forskellige

områder.

Netværksmøderne vil også indeholde

spændende foredrag og virksomhedspræsentationer,

ligesom der vil være

mulighed for netværksmøder ude hos de

deltagende virksomheder.

Business In Sport servicerer en lang række

elitehold indenfor især fodbold, håndbold

og ishockey og har vist flotte resultater for

PRISER:

de medvirkende sponsorer i deres arbejde

rundt om i Danmark.

Udover Business In Sport-netværksmøderne

tilbyder vi også en række andre

tiltag, som kan bruge til et synliggøre din

virksomhed overfor de øvrige sponsorer

omkring Svendborg Rabbits.

Medlemskab af Business In Sport, en plads ved møder samt forplejning ved møder ..... 5.000

Uddeling af materiale i sponsorlokale ved kampe ........................ 2.500

Virksomhedspræsentation i sponsorlokale i forbindelse med kamp ........... 2.000

Præsentationsside i blå bog for sponsorer ............................. 2.000

Virksomhedsarrangement i egen virksomhed, hvor vi inviterer alle sponsorer på

dine vegne ..................................................... 3.000

Logo på dækkeserviet i sponsorlounge ............................... 2.500

HUSK! Alle sponsorater og aftaler hos os er fleksible – de kan

sammensættes af lige netop dét, du har brug for i din virksomhed.


andre gode Muligheder…

Svendborg Rabbits giver også din virksomhed

andre muligheder

Som kampsponsor får du både medie- og kampprofilering, ligesom du benævnes

som sponsor ved det populære skud på midten i pausen. Såfremt tilskueren rammer

kurven og vinder 1.000 kr. er betalingen heraf inklusive i kampsponsoratet.

Vores spillere står i et vist omfang til

rådighed for promotion-aktiviteter, events,

butiksåbning, autografskrivning, streetbasket

eller lignende aktiviteter hos vore

sponsorer og samarbejdspartnere. Prisen

beror på opgavens art, tid og sted samt

naturligvis hvilken eller hvilke spillere, der

ønskes.

Det er også muligt at afvikle et eget kamparrangement,

f.eks. med spisende kunder/

samarbejdspartnere i eget lokale samt

med reserverede pladser til kamp.

Der vil være mulighed for indlæg af spiller

eller headcoach i forbindelse med sådanne

arrangementer.

Vi er desuden åbne for forhandling

af andre idéer, som ikke fremgår af

dette materiale.

PRISER:

A-Kampsponsorat m. plakatlogo, logo i avisannonce samt radiospot,

speak i hal samt sponsor ved skud på midten ......................... 6.000

B-Kampsponsorat m. plakatlogo, logo i avisannonce samt radiospot,

speak i hal samt sponsor ved skud på midten .......................... 3.500

Spiller til rådighed i virksomhed til event, pr. time, fra… .................... 2.500

Eget arrangement i forbindelse med kamp, eget lokale, fra ................. 5.000

HUSK! Alle sponsorater og aftaler hos os er fleksible – de kan

sammensættes af lige netop dét, du har brug for i din virksomhed.


Alle priser i dette materiale er eksklusive moms.

Alle ydelser strækker sig i hele sæsonen 2012/2013

inklusive pokalkampe, slutspil, finaler o.s.v.

Vore ydelser faktureres som udgangspunkt kvartalsvis,

men andre betalingsbetingelser kan aftales.

Kvalifikation til Pokalkvartfinale, kr. 1.000

Kvalifikation til Pokalsemifinale, kr. 1.000

Kvalifikation til Pokalfinale, kr. 1.000

Ved Pokalmesterskab, kr. 1.000

www.rabbits.dk

www.SvendborgTryk.dk

For mere information om mulighederne

som sponsor og samarbejdspartner,

kontakt venligst:

Direktør Troels Mortensen

troels@rabbits.dk

Tlf. 61 26 27 26

Uanset omfanget af sponsorat tillægges bonusafregning på alle sponsoraftaler:

Kvalifikation til DM-kvartfinale, kr. 1.000

Kvalifikation til DM-semifinale, kr. 1.000

Kvalifikation til DM-finale, kr. 1.000

Dansk mesterskab, kr. 1.000

Bonusafregning kan fravælges mod en engangsbetaling på kr. 4.000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!