Graving på egen tomt - Los Bynett

losbynett.no

Graving på egen tomt - Los Bynett

LOS Bynett

Graving egen tomt


Spørsmål og svar

Hvor og hvordan grave grøft?

Når arbeidene i området er satt i gang, vil du få et Veiledningsbesøk av en montør.

Montøren vil i samarbeid med deg finne og merke den beste traséen over tomten din.

Traséen kommer til å gå helt fra husveggen (der fiberen skal gå inn i boligen), og ut til

tomtegrensen. Dersom du ønsker å utføre selve gravingen selv, får du tips om hvor og

hvordan. Du vil få utlevert et plastrør som skal legges i grøften. Røret er 25 mm i

diameter. I hver ende av grøften skal det være nok rør til at det skal stikke opp ca to

meter rør av bakken. Når røret er lagt ned i grøften, fyller du igjen. Spar den fineste

massen til sist - da blir resultatet toppen penest.

Hvordan skal jeg grave egen tomt?

Det å grave en grøft tomten høres ut som en tung og vanskelig jobb. Det er ikke

sikkert det er så vanskelig som det høres ut. Denne lille guiden hjelper deg litt vei

med hva som må gjøres.

PS: Dersom du har strømkabel i luftstrekk (ikke i bakken) er det muligheter for at vi kan

strekke fiberkabelen inn i boligen i luftstrekk. Du slipper da å grave tomten.

Muligheten for dette undersøkes i Veiledningsbesøket.

Hvem skal grave?

•Du kan gjøre det selv.

•Du kan leie et gravefirma.

•Du kan bestille graving via LOS (frem til dato for oppstart av utbygging).

Hvordan skal grøften være?

Grøften må være ca 20 cm bred og ca 30 cm dyp. Bruk gjerne en helt vanlig jordspade.

Det viktigste er at det blir tildekket.

Når skal røret ligge klart i grøfta?

Du vil få oppgitt en dato for når røret må være ferdig lagt. Denne datoen får du fra

montøren som viser gravetraseen. Det vil bli gitt tilstrekkelig tid.

Om rør ikke er gravd ned, vil installasjon bli foretatt med rør bakken.

Hvilket gravearbeid er inkludert i etableringsavgiften?

All graving utenfor egen tomt er inkludert i etableringsavgiften. Boring og gjennomføring

av innføringsrør, innføring av fiberkabel samt montering av teknisk utstyr innsiden av

yttervegg, er også inkludert.


Hvilket gravearbeid er IKKE inkludert i

etableringsprisen?

Graving/klargjøring, nedlegging av rør og gjenfylling av grøften (brostein/asfalt osv)

egen tomt er ikke inkludert.

Se generelle gjeldende vilkår for mer informasjon.


Les mer los.no eller ring 02021

Similar magazines